Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 798 din 6 decembrie 2018  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIA nr. 798 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 389 din 17 mai 2019

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Petre Lăzăroiu │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Daniel Marius │- judecător │
│Morar │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Livia Doina │- judecător │
│Stanciu │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Andreea Costin │- │
│ │magistrat-asistent │
├──────────────────┴───────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, excepţie ridicată de Viorel Ionuţ Nicoară în Dosarul nr. 4.068/190/2016 al Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.170D/2017.
    2. La apelul nominal răspund autorul excepţiei de neconstituţionalitate, personal, şi, pentru partea Banca Românească - S.A., membră a Grupului National Bank of Greece din Bucureşti, domnul avocat Dan Nedea din Baroul Bucureşti, cu delegaţie de substituire depusă la dosar, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 2.038D/2017 şi nr. 2.877D/2017, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, excepţii ridicate de Viorel Ionuţ Nicoară în dosarele nr. 3.109/190/2016 şi nr. 2.380/190/2017 ale Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă.
    4. La apelul nominal răspunde autorul excepţiei de neconstituţionalitate, lipsind celelalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    5. Magistratul-asistent referă asupra faptului că în dosarele nr. 2.038D/2017 şi nr. 2.877D/2017 partea Banca Românească - S.A., membră a Grupului National Bank of Greece, a depus cereri prin care solicită conexarea cauzelor la Dosarul nr. 1.170D/2017.
    6. Curtea pune în discuţie conexarea dosarelor. Părţile prezente sunt de acord cu conexarea cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 2.038D/2017 şi nr. 2.877D/2017 la Dosarul nr. 1.170D/2017, care a fost primul înregistrat.
    7. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia. Susţine, în esenţă, că acordarea creditelor direct în valută de către o societate financiară rezidentă în România către rezidenţi români încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 137 alin. (2) privind sistemul financiar. Or, potrivit dispoziţiei constituţionale menţionate, moneda naţională este leul, iar în condiţiile aderării la Uniunea Europeană se pot recunoaşte circulaţia şi înlocuirea cu moneda euro în condiţiile legii organice. Însă, pentru moment, moneda euro nu este în circulaţie pe teritoriul României.
    8. Astfel, arată că leul este singurul mijloc legal de plată pe teritoriul ţării noastre şi este singura monedă ce se poate folosi pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, astfel încât nici plata ratelor aferente creditelor bancare nu se poate efectua în alte monede decât leul. Creditele acordate direct în valută sunt neconstituţionale. Depune note scrise.
    9. Având cuvântul, reprezentantul părţii prezente solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În esenţă, arată că nu există nicio contradicţie între dispoziţiile legale criticate şi cele ale art. 137 alin. (2) din Constituţie. Declararea leului ca monedă naţională este expresie a caracterului naţional şi suveran al statului român. Acest text constituţional nu interzice şi nu restricţionează în niciun fel circulaţia altor monede. Referirea la moneda euro priveşte ipoteza în care, la un moment dat, moneda noastră naţională va fi înlocuită cu moneda Uniunii Europene.
    10. O astfel de restricţionare ar veni în contradicţie cu caracterul democratic al statului în care drepturile omului sunt respectate, precum şi cu caracterul de piaţă al economiei naţionale. O asemenea limitare a circulaţiei şi a altor monede nu este prevăzută de Constituţie, iar particularii pot intra în relaţii contractuale care să prevadă clauze referitoare la moneda de plată şi condiţiile în care trebuie efectuată.
    11. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că exprimarea creditelor în valută este o modalitate tehnică de a exprima valoarea unei obligaţii care se schimbă în raport cu fluctuaţiile monedei naţionale. Textele legale criticate fac practic trimitere la un contract încheiat prin acordul părţilor. Or, nimeni nu poate invoca propria culpă pentru a obţine protecţia unui drept.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
    12. Prin Încheierea civilă din 23 martie şi încheierile din 24 mai şi 27 octombrie 2017, pronunţate în dosarele nr. 4.068/190/2016, nr. 3.109/190/2016 şi nr. 2.380/190/2017, Judecătoria Bistriţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, excepţie ridicată de Viorel Ionuţ Nicoară în cauze având ca obiect soluţionarea acţiunii în constatare a caracterului abuziv al unor clauze dintr-un contract de credit bancar ipotecar, respectiv soluţionarea unei contestaţii la executare.
    13. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că textul legal criticat este neconstituţional în măsura în care sintagma „sau în valută convertibilă“ din cuprinsul acestuia permite interpretarea în sensul că plăţile aferente contractului de credit ipotecar pot fi efectuate şi în alte monede/valute decât moneda naţională, în cazul creditelor acordate cetăţenilor sau rezidenţilor români. Se apreciază că nici plata sumei unui credit ipotecar de către bancă şi nici rambursările/plăţile ratelor de către împrumutat nu se pot face în mod legal în alte monede decât moneda naţională.
    14. Judecătoria Bistriţa - Secţia civilă apreciază că textul legal criticat este constituţional.
    15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    16. Guvernul, în dosarele nr. 1.170D/2017 şi nr. 2.038D/2017, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    17. Avocatul Poporului, în dosarele nr. 2.038D/2017 şi nr. 2.877D/2017, consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.
    18. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile părţilor prezente şi concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    19. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    20. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: „Suma creditului acordat poate fi exprimată în contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare în lei sau în valută convertibilă şi va fi pusă la dispoziţie împrumutatului eşalonat ori integral.“
    21. În opinia autorului excepţiei, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 137 alin. (2) privind moneda naţională.
    22. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că în momentul încheierii unui contract, prin realizarea acordului de voinţă al părţilor, sunt agreate clauze contractuale, inclusiv cele referitoare la rambursarea creditului în aceeaşi monedă în care a fost acordat, care reprezintă obligaţia esenţială a împrumutatului, ţinând de obiectul principal al contractului. Contractarea unui credit în altă monedă decât leul reprezintă opţiunea debitorului în funcţie de oferta produselor de creditare bancare. Niciun act normativ nu interzice acordarea şi rambursarea creditelor în monedă străină.
    23. În ceea ce priveşte invocarea în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 alin. (2) din Legea fundamentală, Curtea reţine că aceste prevederi stabilesc moneda naţională, precum şi posibilitatea înlocuirii acesteia, în condiţiile aderării la Uniunea Europeană, prin adoptarea monedei unice. Faptul că art. 137 alin. (2) din Constituţie prevede că moneda naţională este leul nu are semnificaţia că nu pot fi acordate credite în altă monedă.
    24. Aşadar, având în vedere sfera de reglementare a dispoziţiilor constituţionale invocate, Curtea nu poate reţine critica conform căreia textul de lege criticat încalcă prevederile art. 137 alin. (2) din Constituţie, deoarece, prin reglementarea pe care o conţine, nu derogă de la dispoziţia constituţională prin care se stabileşte că moneda naţională este leul.
    25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Viorel Ionuţ Nicoară în dosarele nr. 4.068/190/2016, nr. 3.109/190/2016 şi nr. 2.380/190/2017 ale Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Bistriţa - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 6 decembrie 2018.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Andreea Costin


    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice