Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 783 din 4 noiembrie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 783 din 4 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 265 din 17 martie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Fabian Niculae │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Florin Abagiu în Dosarul nr. 7.862/204/2016* al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 66D/2018.
    2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 3 noiembrie 2020, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, în temeiul dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 47/1992, Curtea a amânat pronunţarea asupra cauzei pentru 4 noiembrie 2020, dată la care a pronunţat prezenta decizie.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    3. Prin Încheierea din 5 decembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 7.862/204/2016*, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Florin Abagiu într-un dosar având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire cu privire la latura civilă a unei decizii penale pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti.
    4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât conduc la aplicarea legii în mod diferenţiat, situaţie care contravine în mod evident principiului egalităţii în drepturi. Astfel, se creează un sistem discriminatoriu între persoanele care beneficiază de posibilitatea declarării căii extraordinare de atac a revizuirii şi cele cărora legea le îngrădeşte acest drept, deşi se încadrează în cazurile prevăzute de lege.
    5. Textul de lege criticat încalcă dispoziţiile art. 53 din Constituţie, întrucât nu se încadrează în restricţiile impuse de acesta. Măsura nu este proporţională cu situaţia care a determinat-o, nu este aplicabilă în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
    6. Efectele revizuirii unei hotărâri penale trebuie să fie aceleaşi pentru toţi participanţii la procesul penal. Se arată că, „în măsura în care revizuirea se realizează pe latura penală, hotărârea trebuie să fie definitivă, iar dacă vizează latura civilă, trebuie să evoce fondul, în condiţiile în care revizuirea vizează aceeaşi cauză, acelaşi proces penal, astfel încât nu se justifică nici în fapt, nici în drept posibilitatea, dreptul doar pentru unii cetăţeni să formuleze revizuire pe latura civilă, iar pentru alţii îngrădirea acestui drept. Intenţia legiuitorului de a limita accesul persoanelor la calea de atac a revizuirii nu se justifică în raport cu drepturile îngrădite ale cetăţenilor“.
    7. Recursul care formează substanţa dreptului subiectiv recunoscut de art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale oricărei persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicţia statelor contractante reprezintă o cale de atac împotriva unei măsuri a autorităţilor statale prin care reclamantul pretinde faptul că i-a fost încălcat un drept convenţional. Dacă încălcarea s-a produs sau nu în mod efectiv, urmează a se examina de aceleaşi instanţe, sub controlul jurisdicţiei europene, pentru ca această examinare să poată fi făcută mai întâi de instanţele naţionale, statele contractante trebuind să ofere celui interesat o asemenea posibilitate, sub forma recursului efectiv analizat.
    8. Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Instanţa reţine că, faţă de dispoziţiile art. 129 din Constituţie, potrivit cărora împotriva hotărârilor judecătoreşti părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac în condiţiile legii, dispoziţiile art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă nu încalcă principiul egalităţii în drepturi, prevăzut de art. 16 din Constituţie, de vreme ce reglementarea legală a condiţiilor de admisibilitate a cererii de revizuire este aceeaşi pentru toţi cetăţenii. Din acelaşi motiv nu se poate aprecia că este îngrădit accesul liber la justiţie prevăzut de art. 21 din Constituţie.
    9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    10. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Arată că revizuirea este o cale extraordinară de atac promovată pentru a îndrepta erorile de fapt, în scopul restabilirii adevărului în cauză, ceea ce este în deplină concordanţă cu prevederile art. 124 din Constituţie privind înfăptuirea justiţiei.
    11. Interesul legat de stabilitatea hotărârilor judecătoreşti definitive, precum şi a raporturilor juridice care au fost supuse controlului instanţelor prin hotărârile respective a impus ca legea să stabilească riguros şi limitativ cazurile şi motivele pentru care se poate exercita această cale de atac, precum şi modul în care acestea pot fi probate. Din această perspectivă, prevederile legale criticate nu aduc atingere egalităţii în drepturi, accesului liber la justiţie sau dreptului la un proces echitabil.
    12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate reiese faptul că, în realitate, obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă, care au următoarea formulare: „(1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: 1. s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;“.
    15. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în faţa legii, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Se mai invocă şi art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în cazul de faţă, autorul excepţiei de neconstituţionalitate a formulat o cerere de revizuire în condiţiile în care nici măcar nu există o hotărâre judecătorească definitivă prin care o instanţă să se fi pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut, astfel cum prescrie art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă ca motiv de revizuire. Prin decizia penală a cărei revizuire se cere s-a dispus desfiinţarea cauzei pe latură civilă şi trimiterea acesteia la prima instanţă în vederea soluţionării acţiunilor civile formulate în cauză. Aşadar, instanţa judecătorească nu s-a pronunţat pe fond în ceea ce priveşte latura civilă a procesului penal.
    17. Or, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta „decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia“. Din cele arătate mai sus rezultă că excepţia de neconstituţionalitate nu are legătură cu soluţionarea cauzei, urmând a fi respinsă ca inadmisibilă.
    18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Florin Abagiu în Dosarul nr. 7.862/204/2016* al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 4 noiembrie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Fabian Niculae

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016