Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 687 din 12 decembrie 2023  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (3) şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 687 din 12 decembrie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (3) şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 368 din 18 aprilie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Marian Enache │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mihaela Ciochină │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Dimitrie-Bogdan │- judecător │
│Licu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Laura-Iuliana │- judecător │
│Scântei │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ioana Marilena │- │
│Chiorean │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (3) şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Codruţ Alin Feher şi Elena Feher în Dosarul nr. 24/87/2019/a1 al Tribunalului Teleorman - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 772D/2019.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 331 din 30 mai 2023 şi nr. 863 din 14 decembrie 2021.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea civilă nr. 86 din 18 martie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 24/87/2019/a1, Tribunalul Teleorman - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (3) şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Codruţ Alin Feher şi Elena Feher în cadrul soluţionării cererii de reexaminare împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de ajutor public judiciar.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 sunt neclare şi susceptibile de a afecta serios predictibilitatea normei şi de a deschide calea unor obligaţii abuzive şi redundante în sarcina petenţilor, care pot conduce la decăderea lor din exercitarea unor drepturi legale şi constituţionale. În acest sens, se arată că prima parte a art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, potrivit căreia instanţa poate solicita părţilor orice lămuriri şi dovezi, este neconstituţională, în măsura în care „lămuririle şi dovezile“ solicitate sunt de fapt înscrisuri/documente care nu sunt emise de părţi, ci de terţe instituţii (astfel încât părţile sunt ţinute să aştepte răspunsurile instituţiilor respective şi eventual să fie decăzute din exercitarea dreptului de a cere ajutor judiciar, pentru că instanţa fixează termene scurte şi prohibitive).
    6. De asemenea, se susţine că sintagma „ataşându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale, precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată“, din conţinutul tezei întâi a art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, este neconstituţională în măsura în care „înscrisurile doveditoare“ sunt de fapt înscrisuri/documente care nu sunt emise de părţi, ci de terţe instituţii care se referă la date cu caracter personal şi la viaţa privată a unor terţe persoane care, deşi nu sunt petenţi în cauzele respective, fac parte din familia petenţilor în sensul definiţiei familiei din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008.
    7. Se arată că atât „lămuririle şi dovezile“, cât şi „înscrisurile doveditoare“ pe care instanţa le poate cere părţilor se referă la date cu caracter personal şi la viaţa privată a unor terţe persoane care, deşi nu sunt petenţi în cauzele respective, fac parte din familia petenţilor în sensul definiţiei „familiei“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. Se arată că este evident că cele două sintagme din cuprinsul art. 14 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 sunt foarte vagi, încălcând principiul securităţii juridice, care decurge din principiul legalităţii statuat de art. 1 alin. (5) din Constituţie. Această generalitate/ambiguitate a textelor criticate este de natură să genereze confuzie în contextul sus-menţionat, afectând principiul încrederii legitime care impune ca legislaţia să fie clară şi predictibilă, unitară şi coerentă, în sensul că un justiţiabil nu poate să distingă dacă prin sintagma respectivă legiuitorul a intenţionat să indice numai lămuririle şi dovezile necesare şi suficiente sau orice alte dovezi, deschizând astfel calea unor solicitări redundante şi abuzive.
    8. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, potrivit cărora cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, instanţa pronunţându-se prin încheiere irevocabilă, se susţine că acestea sunt neconstituţionale, în măsura în care încalcă principiul contradictorialităţii şi al oralităţii, nedând părţii posibilitatea de a fi citată şi de a-şi susţine cauza în faţa instanţei de judecată.
    9. Tribunalul Teleorman - Secţia civilă apreciază că dispoziţiile criticate sunt constituţionale, întrucât ajutorul public judiciar în materie civilă este acordat de către stat, fiind firesc ca acesta să stabilească anumite condiţii, precum şi o procedură de urmat pentru acordarea acestui ajutor. Aşadar, furnizarea datelor şi a documentelor prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 a fost impusă în scopul asigurării accesului unei sfere cât mai largi de persoane la ajutorul public judiciar şi a unei transparenţe ridicate în acordarea acestui ajutor, precum şi pentru o bună administrare a fondurilor ce au această destinaţie. Sintagma „orice lămuriri şi dovezi“ din textul de lege criticat nu are un caracter vag şi nu încălcă principiul securităţii juridice, folosirea acesteia fiind de natură să asigure un probatoriu adecvat soluţionării cererii şi accesul la justiţie, inclusiv persoanelor lipsite de posibilităţi materiale. Cât priveşte dispoziţiile art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, apreciază că acestea au fost edictate ţinând seama că judecarea cererii privind acordarea ajutorului public judiciar nu vizează fondul cauzei şi nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin această reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi operative de soluţionare a acestei cereri, astfel încât sunt justificate, din considerente de celeritate, judecarea în camera de consiliu, fără citarea părţilor, şi inexistenţa căii de atac la o instanţă superioară. Pe de altă parte, soluţionarea cererii de reexaminare se face pe baza unor criterii obiective şi presupune verificarea anumitor înscrisuri din care să rezulte starea materială a solicitantului şi a familiei sale.
    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele de vedere solicitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 14 alin. (1) şi (3) şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii având următorul cuprins:
    - Art. 14 alin. (1) şi (3):
    "(1) Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se formulează în scris şi va cuprinde menţiuni privind obiectul şi natura procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, identitatea, codul numeric personal, domiciliul şi starea materială a solicitantului şi a familiei sale, ataşându-se înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale familiei sale, precum şi dovezi cu privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată. Cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul de a preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor. […]
(3) Instanţa poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţilor sau informaţii scrise autorităţilor competente."

    – Art. 15 alin. (3): „Cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, instanţa pronunţându-se prin încheiere irevocabilă.“

    14. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind principiul legalităţii, art. 21 privind accesul liber la justiţie şi art. 26 privind viaţa intimă, familială şi privată. De asemenea, sunt invocate dispoziţiile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale art. 8 privind protecţia datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
    15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 14 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, Curtea observă că autorii excepţiei susţin, în esenţă, că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care înscrisurile doveditoare, precum şi lămuririle şi dovezile pe care instanţa le poate cere părţilor atunci când analizează cererea de ajutor public judiciar se referă la date cu caracter personal şi la viaţa privată a unor terţe persoane.
    16. Or, Curtea constată că aceste susţineri nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate, autorii excepţiei fiind nemulţumiţi, în realitate, de eventuala aplicare abuzivă de către instanţa judecătorească a textelor criticate. Astfel, aspectele invocate reprezintă chestiuni privind aplicarea legii la cazul concret dedus judecăţii instanţei care a sesizat Curtea Constituţională, iar nu chestiuni de constituţionalitate a textelor criticate.
    17. Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.
    18. Asupra dispoziţiilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, Curtea s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 781 din 29 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 14 iunie 2019, sau prin Decizia nr. 385 din 24 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 21 iunie 2011, analizând critici de neconstituţionalitate similare cu cele invocate în prezenta cauză. Curtea a reţinut că, potrivit art. 15 din actul normativ criticat, împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii, iar cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet. Curtea a mai arătat că judecarea cererii privind acordarea ajutorului public judiciar nu vizează fondul cauzei şi nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Prin această reglementare legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi operative de soluţionare a acestei cereri, astfel încât sunt justificate, din considerente de celeritate, judecarea în camera de consiliu, fără citarea părţilor, şi inexistenţa căii de atac a recursului la o instanţă superioară. Totodată, în soluţionarea cererii nu este necesară administrarea tuturor mijloacelor de probă reglementate de Codul de procedură civilă, deoarece judecarea se face pe baza unor criterii obiective ce pot fi probate prin înscrisuri. Faptul că judecarea cererii de reexaminare se face de către magistraţii aceleiaşi instanţe nu este de natură să aducă atingere dreptului la un tribunal imparţial şi dreptului la apărare. Pe de altă parte, soluţionarea cererii de reexaminare se face pe baza unor criterii obiective şi presupune verificarea anumitor înscrisuri din care să rezulte starea materială a solicitantului şi a familiei sale.
    19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să schimbe jurisprudenţa Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.
    20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepţie ridicată de Codruţ Alin Feher şi Elena Feher în Dosarul nr. 24/87/2019/a1 al Tribunalului Teleorman - Secţia civilă.
    2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceiaşi autori în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Teleorman - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 12 decembrie 2023.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    MARIAN ENACHE
                    Magistrat-asistent,
                    Ioana Marilena Chiorean


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016