Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 675 din 29 septembrie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3-5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 675 din 29 septembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3-5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1304 din 29 decembrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cosmin-Marian │- │
│Văduva │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3-5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea OTP BANK - S.A. în Dosarul nr. 14.329/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.324D/2018.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei, ţinând cont de jurisprudenţa Curţii, respectiv Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, precum şi cele care i-au urmat.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 5 octombrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 14.329/281/2016, Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a art. 1, art. 3-5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea OTP BANK - S.A. într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la notificarea de dare în plată, formulată în temeiul art. 7 al Legii nr. 77/2016.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea arată că art. 1, art. 4 alin. (1) lit. b) şi c), art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 77/2016 încalcă art. 16 alin. (1) din Constituţie; art. 1, art. 3-5, art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 încalcă art. 1 alin. (5) şi art. 53 din Constituţie; art. 3, art. 4 alin. (2), art. 5, art. 6 alin. (1), şi art. 7 alin. (4)-(6), art. 8 şi art. 10 din Legea nr. 77/2016 încalcă art. 44 alin. (1) şi (2), art. 45 şi art. 135 din Constituţie şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 încalcă art. 15 alin. (2) din Constituţie.
    6. Judecătoria Ploieşti - Secţia civilă arată că textele de lege, care consacră posibilitatea stingerii datoriilor prin darea în plată în baza Legii nr. 77/2016 aplicabilă şi în cazul contractelor de credit încheiate anterior şi aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, contravin art. 15 alin. (2) din Constituţie. În schimb, restul prevederilor legale criticate sunt constituţionale.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 1, art. 3-5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016.
    11. Obiectul de reglementare al dispoziţiilor legale anterior enumerate este următorul: art. 1 - domeniul de aplicare a Legii nr. 77/2016; art. 3 - dreptul consumatorului de a i se stinge datoriile prin darea în plată a imobilului ipotecat; art. 4 - condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească dreptul consumatorului prevăzut la art. 3; art. 5 - procedura notificării creditorului de către consumator având ca obiect dreptul prevăzut de art. 3 din Legea nr. 77/2016; art. 6 alin. (1)  - suspendarea dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi împotriva garanţilor personali sau ipotecari; art. 7 alin. (4)-(6)  - remediile judiciare ale creditorului împotriva procedurii declanşate de către consumator, precum şi aspecte ulterioare epuizării acestora; art. 8 - remediile judiciare puse la dispoziţia consumatorului în situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor Legii nr. 77/2016; art. 10 - data stingerii oricărei datorii a debitorului faţă de creditor şi art. 11 - aplicarea în timp a Legii nr. 77/2016.
    12. Curtea observă că, ulterior sesizării sale, art. 4, 5, 7 alin. (4) şi (5) şi 8 din Legea nr. 77/2016 au fost modificate prin Legea nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 13 mai 2020. Având în vedere cele reţinute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să analizeze dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la prevederile art. 4, 5, art. 7 alin. (4) şi (5) şi art. 8 din Legea nr. 77/2016, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 52/2020.
    13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate sunt încălcate prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor în componenta referitoare la previzibilitatea legii, art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (1) şi (2) privind garantarea dreptului de proprietate privată, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 135 privind economia.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că obiectul litigiului cu a cărui soluţionare a fost învestită instanţa care a sesizat Curtea constă într-un contract de credit care a fost încheiat înaintea intrării în vigoare a noului Cod civil, respectiv 1 octombrie 2011. Autoarea excepţiei a invocat neconstituţionalitatea art. 3 din Legea nr. 77/2016, fără să se raporteze, în mod distinct, aşa cum a procedat Curtea în Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017, la cele două ipoteze ale acestuia, respectiv ipoteza care vizează aplicabilitatea noului Cod civil („Prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare“) şi ipoteza care vizează aplicabilitatea vechiului Cod civil. În aceste condiţii, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, prin raportare la art. 3 teza întâi din Legea nr. 77/2016 este inadmisibilă.
    15. De asemenea, întrucât din dosar nu rezultă că acesta se află în stadiu de executare silită, Curtea reţine că art. 11 teza întâi, raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 nu are incidenţă în cauză, acest text vizând numai consumatorul care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 este inadmisibilă.
    16. Incidenţa în speţă a vechiului Cod civil este relevantă şi în examinarea admisibilităţii excepţiei de neconstituţionalitate a tezei a doua a art. 11 din Legea nr. 77/2016. Astfel, potrivit primei teze a acestuia, dispoziţiile Legii nr. 77/2016 se aplică şi contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, iar, potrivit celei de-a doua teze a art. 11, Legea nr. 77/2016 se aplică acelor contracte de credit încheiate după data intrării sale în vigoare. Aşa fiind, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza a doua din Legea nr. 77/2016 este inadmisibilă, întrucât acestea vizează contracte încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 77/2016.
    17. Prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat, pe de o parte, că sintagma precum şi din devalorizarea bunurilor imobile din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 este neconstituţională, iar, pe de altă parte, că prevederile art. 11 teza întâi, raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, 7 şi 8 din Legea nr. 77/2016 sunt constituţionale în măsura în care instanţa judecătorească verifică condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii.
    18. În aceste condiţii, raportat la cauza de faţă, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că, întrucât sesizarea sa a fost realizată anterior publicării Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016, excepţia de neconstituţionalitate privind sintagma precum şi din devalorizarea bunurilor imobile din art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 va fi respinsă ca devenită inadmisibilă, iar excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (1)-(4) din Legea nr. 77/2016 trebuie, de asemenea, respinsă ca devenită inadmisibilă, având în vedere că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate critică exact înţelesul normelor legale care a fost exclus din cadrul constituţional prin decizia antereferită.
    19. În continuare, Curtea doar va indica, având în vedere jurisprudenţa foarte bogată acumulată, soluţiile referitoare la pretinsa contrarietate dintre, pe de o parte, principiile şi dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea prezentei excepţii de neconstituţionalitate şi, pe de altă parte, celelalte dispoziţii ale Legii nr. 77/2016 criticate, respectiv cele ale art. 11 teza întâi, raportate la art. 1, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4) şi art. 10. Astfel, Curtea a stabilit următoarele:
    20. Art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 sunt conforme Constituţiei (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 95 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 9 august 2017, paragrafele 32-50).
    21. Criticile formulate din perspectiva respectării exigenţelor impuse de art. 1 alin. (5) din Constituţie şi a principiilor subsumate acestuia sunt neîntemeiate (paragraful 28 al Deciziei nr. 383 din 31 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 10 septembrie 2018 şi paragrafele 109-111 ale Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016.
    22. Criticile întemeiate pe art. 15 alin. (2) din Constituţie nu sunt întemeiate (paragraful 115 din Decizia 623 din 25 octombrie 2016).
    23. Referitor la invocarea prevederilor art. 21 şi 24 din Constituţie, că neconstituţionalitatea prevederilor art. 7 din Legea nr. 77/2016 a fost constatată, sub rezervă interpretativă, în Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, inclusiv din perspectiva art. 21 alin. (3) din Constituţie (paragraful 30 al Deciziei nr. 383 din 31 mai 2018).
    24. Criticile formulate din perspectiva prevederilor art. 44 din Constituţie şi art. 1 din Primul Protocol adiţional al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sunt neîntemeiate (paragraful 31 al Deciziei nr. 383 din 31 mai 2018 şi paragraful 128 al Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016).
    25. Cu privire la criticile prevederilor Legii nr. 77/2016 formulate din perspectiva art. 45 şi 135 din Constituţie, Curtea a decis că sunt neîntemeiate (paragraful 33 al Deciziei nr. 383 din 31 mai 2018).
    26. Referitor la criticile formulate din perspectiva prevederilor art. 53 din Constituţie, Curtea a constatat că acest text constituţional nu este incident (paragraful 130 al Deciziei nr. 623 din 25 octombrie 2016).
    27. În sfârşit, Curtea a reţinut netemeinicia criticilor potrivit cărora prevederile legale criticate nu sunt coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice (paragraful 29 al Deciziei nr. 383 din 31 mai 2018).
    28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la art. 5 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Legea nr. 77/2016, şi cu unanimitate de voturi, cu privire la celelalte dispoziţii legale,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza întâi privind sintagma precum şi din devalorizarea bunurilor imobile, precum şi a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 alin. (5)-(6) şi art. 8 alin. (1)-(4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Societatea OTP BANK - S.A. în Dosarul nr. 14.329/281/2016 al Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă.
    2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 teza a doua, precum şi a dispoziţiilor art. 11 teza întâi, raportate la art. 3 teza întâi şi art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, excepţie ridicată de aceeaşi parte în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
    3. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de aceeaşi parte în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 11 teza întâi, raportate la art. 1, art. 5, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4) şi art. 10 din Legea nr. 77/2016 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Ploieşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 29 septembrie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cosmin-Marian Văduva

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016