Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 67 din 24 februarie 2022  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 67 din 24 februarie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 607 din 21 iunie 2022

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Livia Doina │- judecător │
│Stanciu │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Valentina │- │
│Bărbăţeanu │magistrat-asistent │
└──────────────────┴───────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, excepţie ridicată de Emil Moise şi Asociaţia pentru Libertatea de Conştiinţă din Buzău în Dosarul nr. 575/42/2018 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.574D/2018.
    2. La apelul nominal răspunde autorul excepţiei Emil Moise, în nume propriu şi în calitate de reprezentant al Asociaţiei pentru Libertatea de Conştiinţă din Buzău. Se constată lipsa părţii Biroul Electoral Central. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, arătând că ordonanţa de urgenţă criticată a fost emisă cu nesocotirea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, nefiind îndeplinită niciuna dintre cele trei cerinţe imperative reglementate de acestea. Consideră că a fost încălcat şi art. 147 alin. (4) din Legea fundamentală, de vreme ce Curtea Constituţională a statuat, în jurisprudenţa sa, că modificarea regulilor de desfăşurare a referendumului nu se poate realiza cu mai puţin de 1 an înainte de organizarea acestuia. Mai precizează că, deşi referendumul la care face referire prezenta critică de neconstituţionalitate a avut deja loc, admiterea excepţiei prezintă în continuare interes, pe de o parte, în considerarea precedentului creat şi, pe de altă parte, în vederea menţinerii unei interpretări unitare din perspectiva jurisprudenţei constituţionale. Depune la dosar şi note scrise în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate.
    4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că instanţa de contencios constituţional a răspuns unor critici similare prin Decizia nr. 143 din 13 martie 2019 şi nu există motive pentru reconsiderarea acestei jurisprudenţe.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    5. Prin Încheierea din 10 octombrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 575/42/2018, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, excepţie ridicată de Emil Moise şi Asociaţia pentru Libertatea de Conştiinţă din Buzău într-o cauză având ca obiect constatarea nelegalităţii refuzului Biroului Electoral Central de a soluţiona cererea prin care s-a solicitat acestuia să dispună, în timp util, ca organizarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei să se desfăşoare într-o singură zi, în data de 7 octombrie 2018.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, cu referire la dispoziţiile art. 115 alin. (4) din Constituţie, că prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 se situează în afara coordonatelor constituţionale, deoarece nu respectă, în mod cumulativ, toate cele trei condiţii prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie pentru ca legiuitorul delegat să poată adopta ordonanţe de urgenţă: existenţa unei situaţii extraordinare, reglementarea acesteia să nu poată fi amânată şi motivarea urgenţei în cuprinsul ordonanţei.
    7. Cu referire la încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituţie se arată că, prin modificările reglementate cu mai puţin de 30 de zile până la data organizării referendumului, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 stabileşte două zile pentru organizarea referendumului, în loc de o singură zi, cum era reglementat prin Legea nr. 3/2000, contrar celor statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 334 din 26 iunie 2013, prin care s-a constatat că dispoziţiile Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică referendumurilor organizate în decurs de un an de la data intrării în vigoare a legii.
    8. Curtea de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, nefiind nesocotite dispoziţiile art. 115 alin. (4) din Constituţie.
    9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, notele scrise depuse la dosar, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă, potrivit încheierii de sesizare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 18 septembrie 2018. Din examinarea excepţiei de neconstituţionalitate rezultă că, în realitate, sunt vizate doar prevederile art. II alin. (1) din aceasta, care au următorul cuprins:
    "Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (4) şi art. 34 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, alegătorii sunt chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea Constituţiei, în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, după cum urmează:
    a) în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7,00 şi 21,00;
    b) în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7,00 şi 21,00."

    13. În opinia autorilor excepţiei, sunt nesocotite prevederile din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (3) privind caracteristicile statului român, art. 115 alin. (4) privind condiţiile în care Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă şi art. 147 alin. (4) privind caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că se critică, punctual, prevederile art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018, prin care sunt stabilite două zile pentru organizarea referendumului pentru revizuirea art. 48 din Constituţie, respectiv zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, în loc de una singură, data de 7 octombrie, cum era reglementat iniţial, susţinându-se, mai întâi, că derogarea de la regula prevăzută de Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, potrivit căreia referendumurile se organizează într-o singură zi, ar contraveni prevederilor art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală. Faţă de această critică de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 143 din 13 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 mai 2019, a analizat, în cadrul controlului de constituţionalitate a priori exercitat asupra legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018, însăşi îndeplinirea de către ordonanţa de urgenţă aprobată a condiţiilor prevăzute de dispoziţiile din Legea fundamentală invocate şi de autorii prezentei excepţii de neconstituţionalitate, constatând respectarea acestora, prin analiza prevederilor cuprinse în art. I din ordonanţă.
    15. Cu privire la dispoziţiile art. II alin. (1), criticate în cauza de faţă, Curtea a remarcat, prin decizia citată, paragraful 75, că extinderea perioadei în care cetăţenii şi-au putut exercita dreptul de vot în cadrul referendumului organizat pentru revizuirea Constituţiei de la una la două zile „nu este de natură să înfrângă suveranitatea decizională a Parlamentului, ci îi conferă o eficacitate superioară, fiind realizată în spiritul împlinirii într-o măsură cât mai înaltă a dreptului cetăţenilor de a vota în cadrul referendumului organizat în vederea revizuirii Legii fundamentale“.
    16. În acelaşi sens, Curtea observă că preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 oferă elementele justificative pentru încadrarea prevederilor actului normativ în cerinţele constituţionale ale art. 115 alin. (4). Astfel, Guvernul a subliniat că participarea la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei a majorităţii cetăţenilor reprezintă un act de responsabilitate civică. Ţinând cont de imperativul de a facilita îndeplinirea acestei responsabilităţi şi apreciind că termenul scurt rămas de la momentul adoptării ordonanţei de urgenţă până la expirarea perioadei de 30 de zile în care trebuia organizat referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei nu era suficient pentru a permite implementarea unor proceduri de votare alternative mersului la urne, a suplimentat intervalul de vot cu încă o zi. Totodată, a motivat această opţiune prin faptul că extinderea duratei votării reprezenta singura modalitate de a asigura accesul la vot al unei părţi cât mai largi a corpului electoral, luând în considerare şi practica utilizată la referendumul pentru revizuirea Constituţiei României din anul 2003, când alegătorii au fost convocaţi la urne două zile consecutive. În această modalitate s-a apreciat că stabilirea de către legiuitorul primar delegat a unei perioade de două zile pentru exercitarea dreptului de vot facilitează exprimarea acestui drept constituţional de un număr cât mai mare de persoane în cadrul referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei.
    17. Curtea apreciază că argumentele Guvernului expuse în preambulul Ordonanţei de urgenţă nr. 86/2018 susţin emiterea actului normativ menţionat în condiţiile art. 115 alin. (4) din Constituţie, explicitând situaţia urgentă şi extraordinară reprezentată de finalizarea procedurii de revizuire a Constituţiei, ceea ce presupunea necesitatea desfăşurării în bune condiţii a referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei şi asigurarea condiţiilor pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu putea fi amânată, de vreme ce art. 151 din Legea fundamentală impune pentru organizarea referendumului de aprobare un termen de cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.
    18. De altfel, Curtea a mai examinat critici similare, formulate cu prilejul organizării referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei din 18 şi 19 octombrie 2003. Astfel, prin Hotărârea nr. 1 din 15 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 17 octombrie 2003, instanţa de control constituţional a reţinut, în ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 10 octombrie 2003, prin care a fost stabilit un interval de două zile pentru vot, că au fost respectate dispoziţiile art. 114 alin. (4) din Constituţie în numerotarea anterioară revizuirii, referitoare la existenţa cazului excepţional, motivat de către Guvern, în expunerea de motive din proiectul de lege pentru aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă, de necesitatea de a se asigura populaţiei timpul necesar pentru exprimarea dreptului de vot, fapt ce impune „o nouă abordare a campaniei aferente acestui demers“. De asemenea, Curtea a constatat că prin stabilirea desfăşurării referendumului naţional privind revizuirea Constituţiei în două zile, în loc de o singură zi, nu este afectat interesul general al desfăşurării în bune condiţii a referendumului, printr-o prezenţă cât mai mare la urne.
    19. În ceea ce priveşte a doua critică de neconstituţionalitate, potrivit căreia ar fi încălcate dispoziţiile art. 147 alin. (4) din Constituţie privind efectele general obligatorii ale deciziilor Curţii Constituţionale, instanţa de contencios constituţional constată, de asemenea, că nu poate fi reţinută. Astfel, autorii excepţiei susţin că stabilirea, cu mai puţin de 30 de zile până la data organizării referendumului, a desfăşurării acestuia în două zile ar contraveni celor statuate de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 334 din 26 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 5 iulie 2013, prin care s-a constatat că dispoziţiile Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică referendumurilor organizate în decurs de un an de la data intrării în vigoare a legii.
    20. Referitor la aceste susţineri, Curtea observă că, prin decizia invocată, a analizat, în cadrul controlului a priori, constituţionalitatea legii de modificare şi completare a Legii nr. 3/2000, devenită, după promulgare şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, Legea nr. 341/2013. Aceasta a vizat modificarea cvorumului de participare la referendum, prin diminuarea acestuia de la 50% la 30%, şi introducerea unui prag de validare a referendumului constând în exprimarea valabilă a opţiunilor de către cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente. Curtea a considerat că atât cvorumul de validare a referendumului, cât şi majoritatea de vot mai sus menţionată sunt de esenţa instituţiei referendumului, constituind în mod evident „aspecte fundamentale în materia dreptului referendar“, şi a ţinut seama de cele stipulate în Codul de bune practici în materie de referendum, adoptat de Consiliul pentru alegeri democratice la cea de-a 19-a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) şi de Comisia de la Veneţia la cea de-a 70-a Sesiune Plenară (Veneţia, 16-17 martie 2007), în sensul că aspectele fundamentale în materia dreptului referendar nu trebuie modificate cel puţin un an înainte de referendum.
    21. În acest context, Curtea a observat că nivelul cvorumului de participare, care este însăşi condiţia formală în funcţie de care instanţa constituţională este îndreptăţită, în temeiul art. 146 lit. i) din Constituţie, să constate validitatea şi să confirme rezultatele referendumului, nu este un simplu aspect de ordin tehnic sau procedural, ci este un aspect substanţial. În final, Curtea a considerat că modificările aduse cu acel prilej Legii nr. 3/2000 sunt constituţionale, însă nu pot fi aplicate referendumurilor organizate în decurs de un an de la data intrării în vigoare a legii modificatoare.
    22. Având în vedere conţinutul normativ al modificării legislative criticate de autorii prezentei excepţii, Curtea apreciază că nu se poate aplica prin analogie raţionamentul dezvoltat în Decizia nr. 334 din 26 iunie 2013, întrucât organizarea referendumului pentru revizuirea Constituţiei în două zile în loc de una singură nu reprezintă un „aspect fundamental în materia dreptului referendar“ în accepţiunea Codului de bune practici în materie de referendum, astfel încât acesta să se înscrie printre elementele a căror modificare pe cale legislativă să nu se poată realiza cu mai puţin de un an înainte. Potrivit art. II pct. 2 lit. c) din codul anterior menţionat, constituie aspecte fundamentale în special regulile care privesc: componenţa comisiilor electorale sau a altui organism însărcinat cu organizarea referendumului; dreptul de vot şi listele electorale; validitatea în sens formal şi material a textului supus referendumului; efectele referendumului (sub rezerva regulilor de detaliu); participarea partizanilor şi adversarilor propunerii la emisiunile mass-mediei publice. Or, stabilirea a două zile pentru exprimarea votului în cadrul referendumului pentru revizuirea Constituţiei organizat în anul 2018 este un aspect tehnic, ce ţine de buna desfăşurare a acestuia. De altfel, o astfel de prevedere, referitoare la momentul precis în care un anumit referendum are loc, nici nu ar avea sens decât în strânsă legătură cu organizarea concretă a unui referendum, intervalul de un an necesar a fi respectat pentru modificările esenţiale ale legislaţiei referendare fiind inutil într-o asemenea situaţie.
    23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Emil Moise şi Asociaţia pentru Libertatea de Conştiinţă din Buzău în Dosarul nr. 575/42/2018 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Ploieşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 24 februarie 2022.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Valentina Bărbăţeanu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016