Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 669 din 19 octombrie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 669 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1180 din 14 decembrie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cosmin-Marian │- │
│Văduva │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Florin Munteanu în Dosarul nr. 652/91/2019 al Tribunalului Vrancea - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.012D/2019.
    2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 7 octombrie 2021, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a amânat pronunţarea pentru 19 octombrie 2021, dată la care a pronunţat prezenta decizie.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    3. Prin Încheierea din 1 octombrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 652/91/2019, Tribunalul Vrancea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicată de Florin Munteanu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire a pensiei.
    4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată că prevederile criticate vizează exclusiv persoanele care se pensionează ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, respectiv după 1 ianuarie 2016, nu şi categoria celor deja pensionaţi şi ale căror pensii se recalculează în temeiul art. 109 din Legea nr. 223/2015. Prin urmare, pensionarii ale căror pensii se recalculează nu ar trebui să fie obligaţi să aleagă o singură dată perioada care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat.
    5. Cu referire la situaţia sa particulară, autorul consideră că nu s-a putut prevala în mod efectiv de dreptul de a face această alegere în termenul de 6 luni care a început să curgă de la 1 ianuarie 2016 din motivele expuse în continuare. În primul rând, având în vedere că, potrivit art. 60 alin. (4) din Legea nr. 223/2015, legiuitorul a acordat conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale dreptul ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, să stabilească procedura de actualizare a pensiilor militare de stat, autorul consideră că din cele 6 luni aceste 90 de zile nu au putut fi valorificate în mod efectiv. În al doilea rând, trebuie scăzut şi intervalul scurs de la data de 23 martie 2016, când s-a publicat în Monitorul Oficial al României procedura de actualizare a pensiilor militare de stat, şi până la data la care a aflat în mod efectiv de conţinutul acesteia. În sfârşit, semnalează şi că un interval din termenul de 6 luni „sa consumat“ din cauza faptului că nu a putut să îşi dea seama care perioadă de 6 luni consecutive este cea mai avantajoasă pentru a face obiectul alegerii bazei de calcul al pensiei. Prin urmare, autorul excepţiei nu a putut să opteze pentru intervalul cel mai avantajos, termenul de 6 luni fiind, practic, lipsit de eficienţă în cazul său, din cauza prevederilor criticate. Ţinând seama de împrejurările relevate, autorul excepţiei apreciază că se încalcă art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât este discriminat faţă de persoanele pensionate mai recent, fiindu-i foarte greu să îşi amintească, după 18 ani, perioadele cele mai avantajoase pentru el din punctul de vedere al cuantumului soldelor. De asemenea, apreciază că se încalcă şi art. 31 din Constituţie.
    6. Tribunalul Vrancea - Secţia I civilă arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece nu se instituie o diferenţă între cei a căror pensie se stabileşte în temeiul Legii nr. 223/2015 şi cei a căror pensie se recalculează în temeiul acesteia. În fapt, autorul nici nu susţine că pensionarii din categoria cărora face şi el parte ar trebui să opteze de mai multe ori, ci că perioada care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat să fie mai mare de 6 luni. De asemenea, instanţa arată că dreptul la informaţie nu este aplicabil în cauză, invocând Decizia Curţii Constituţionale nr. 43 din 22 ianuarie 2019 prin care s-a statuat că împrejurarea dacă pensionarul are sau nu acces la informaţiile necesare pensionării pune în discuţie o chestiune de aplicare, şi nu de constituţionalitate a prevederilor criticate. În sfârşit, împrejurarea dacă dispoziţiile criticate îi vizează şi pe cei ale căror pensii se recalculează în temeiul Legii nr. 223/2015 reprezintă tot o chestiune de aplicare a prevederilor criticate, şi nu de constituţionalitate a lor.
    7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, care au următorul cuprins: „Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singură dată.“
    11. Autorul excepţiei consideră că dispoziţiile criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi şi ale art. 31 privind dreptul la informaţie.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că prevederile criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, sens în care se reţin Deciziile nr. 814 din 10 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 9 februarie 2021, nr. 244 din 16 aprilie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 24 iulie 2019, nr. 579 din 1 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 2 aprilie 2020, sau nr. 852 din 12 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 27 martie 2020.
    13. Astfel, Curtea a reţinut că art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 instituie pentru militari/poliţişti/funcţionari publici cu statut special o normă de favoare în ceea ce priveşte stabilirea pensiei, anume aceea de a-şi putea alege perioada de 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate în raport cu care se calculează media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, medie ce reprezintă baza de calcul al pensiei. Potrivit textului de lege criticat, dreptul de opţiune se poate exercita o singură dată. Având în vedere că dreptul de opţiune în vederea stabilirii bazei de calcul al pensiei are la bază o normă de favoare, Curtea a considerat că legiuitorul este liber să stabilească condiţiile exercitării acestui drept, impunând unele limite, aşa cum este şi cea prevăzută de art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015.
    14. Distinct de aceste considerente, cu referire la speţa de faţă, se impune constatarea, formulată şi de către instanţa judecătorească în punctul său de vedere, că autorul este, în mod concret, nemulţumit de durata termenului în care ar fi trebuit să îşi formuleze opţiunea. Curtea reţine că legiuitorul este liber să stabilească durata acestui termen, critica formulată punând în discuţie o chestiune care, prin natura ei, implică un aspect de oportunitate a reglementării pe care, potrivit competenţei sale, nu o poate analiza.
    15. În sfârşit, cu referire la invocarea art. 31 din Constituţie, Curtea observă că, prin Decizia nr. 43 din 22 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 24 aprilie 2019, paragraful 47, a statuat că faptul că persoana care doreşte să se pensioneze nu are acces la informaţiile privind cuantumul veniturilor sale reprezintă o chestiune de aplicare a legii de către instanţa de judecată, iar nu o problemă de constituţionalitate.
    16. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Florin Munteanu în Dosarul nr. 652/91/2019 al Tribunalului Vrancea - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 28 alin. (10) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Vrancea - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 19 octombrie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cosmin-Marian Văduva

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016