Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 634 din 7 octombrie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 634 din 7 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 368 din 14 aprilie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristina Cătălina │- │
│Turcu │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Asociaţia de Proprietari Băniei nr. 1 din Bucureşti în Dosarul nr. 137/301/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 774D/2018.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că apărătorul autorului excepţiei a depus la dosar o cerere de amânare a cauzei, motivând că la acest termen de judecată are o altă cauză pe rolul altei instanţe. A depus dovezi în acest sens. În situaţia în care Curtea va respinge cererea formulată, solicită judecarea în lipsă.
    4. Preşedintele pune în discuţie cererea formulată, iar reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia.
    5. Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare, având în vedere data încheierii de sesizare şi posibilitatea asigurării substituirii.
    6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat reglementează o procedură simplificată ulterioară constituirii asociaţiei de proprietari, prin care proprietarul apartamentului din condominiu are posibilitatea să solicite înscrierea sa în asociaţie. Prevederile legale criticate nu aduc atingere dreptului de asociere, fiind menite să asigure respectarea acestui drept şi adoptate în considerarea scopului acestei forme speciale de asociere.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    7. Prin Sentinţa civilă nr. 3.390A din 21 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 137/301/2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Excepţia a fost ridicată de Asociaţia de Proprietari Băniei nr. 1 din Bucureşti într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului declarat împotriva sentinţei prin care a fost admisă cererea de înscriere în asociaţia de proprietari a unui nou proprietar în temeiul art. 7 din Legea nr. 230/2007.
    8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că, potrivit textului de lege criticat, înscrierea în asociaţie a unor proprietari care nu au fost prezenţi la constituirea acesteia nu presupune îndeplinirea niciunei formalităţi, aceasta făcându-se pe baza unei cereri scrise a proprietarului. Or, asociaţia a fost anterior constituită pe baza manifestării de voinţă a proprietarilor care au încheiat un act constitutiv şi un proces-verbal supuse confirmării instanţei de judecată. De fiecare dată când se cooptează un nou membru în asociaţie se modifică actul constitutiv al acesteia. Pentru a se constitui o asociaţie este necesară, sub sancţiunea neînregistrării sau anulării hotărârii, exprimarea acordului de asociere al tuturor proprietarilor ce devin membri. În schimb, pentru admiterea unui nou membru care nu a fost prezent la adunarea generală de constituire, legea nu mai impune nicio condiţie, ceea ce duce la încălcarea dreptului de asociere al celor care anterior au constituit asociaţia şi care nu pot exprima poziţia lor contrară primirii în asociaţie a acestui membru. Asociaţia, prin membrii săi, ar trebui să aibă, ca şi la constituire, dreptul de a primi sau nu în cadrul său noul membru, pentru respectarea dreptului de asociere. Art. 7 este în contradicţie şi cu art. 8 din Legea nr. 230/2007 potrivit căruia pentru modificarea sau completarea statutului şi acordului de asociere este necesar acordul a 2/3 din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei.
    9. Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a civilă apreciază că, prin reglementarea unei proceduri simplificate de înscriere a noilor membri în asociaţia de proprietari, legiuitorul s-a conformat dispoziţiilor constituţionale care vin să protejeze atât dreptul persoanelor de a se asocia, cât şi dreptul proprietarilor de a participa în mod activ la deciziile care se pot lua cu privire la condominiul în care locuiesc.
    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:
    12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 7 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, având următorul conţinut: „Înscrierea ulterioară în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea generală de constituire se face la cererea scrisă a acestora, fără alte formalităţi.“
    14. Legea nr. 230/2007 a fost abrogată prin art. 110 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018. Textul de lege criticat urmează să fie supus controlului potrivit celor reţinute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.
    15. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 40 privind dreptul de asociere, precum şi dispoziţiilor art. 11 referitor la libertatea de întrunire şi de asociere din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că, în anumite situaţii, legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc apărarea unor interese de ordin general şi care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalităţi înscrise în conceptul de liberă asociere, iar asociaţia de proprietari se află tocmai într-o asemenea situaţie juridică. Această categorie de asociaţii a fost creată prin lege în vederea realizării unui scop de interes general, şi anume administrarea în bune condiţii a clădirilor cu mai multe apartamente, luându-se în seamă totodată şi interesele locatarilor, legate de realizarea unei bune convieţuiri, inclusiv pentru stabilirea costurilor şi a cheltuielilor comune, a repartizării lor pe fiecare locatar, a reparaţiilor şi amenajărilor necesare (a se vedea Decizia nr. 168 din 28 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 24 februarie 2000).
    17. Referitor la excepţia formulată în prezenta cauză, Curtea reţine că proprietarilor li s-a garantat dreptul de asociere în condiţiile în care legiuitorul a reglementat cadrul juridic pentru înfiinţarea asociaţiilor de proprietari, respectiv a instituit un număr minim de proprietari pentru a asigura adoptarea unor hotărâri reprezentative (jumătate plus unu din numărul proprietarilor) şi a unor formalităţi specifice de dobândire a personalităţii juridice (depunerea şi înregistrarea cererii pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari, împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării generale de constituire, la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află clădirea, dobândirea personalităţii juridice în baza încheierii judecătorului-delegat).
    18. Curtea reţine că înscrierea ulterioară în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea generală - în speţă, a celor care au devenit ulterior proprietari - la cererea scrisă a acestora, fără alte formalităţi, reprezintă o garanţie pentru exercitarea dreptului de asociere în mod egal cu proprietarii care au constituit asociaţia. Astfel, proprietarii care solicită înscrierea ulterioară în asociaţia de proprietari se află într-o situaţie ce diferă în mod obiectiv de situaţia proprietarilor care au înfiinţat asociaţia, dat fiind faptul că, dobândind ulterior calitatea de proprietari asupra locuinţei, nu au fost prezenţi la adunarea generală de constituire şi, prin urmare, nu au avut posibilitatea de a-şi manifesta acordul scris la înfiinţarea asociaţiei de proprietari, prin semnarea acordului de asociere (a se vedea Decizia nr. 248 din 29 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 23 iunie 2014, paragraful 16).
    19. Curtea constată că nu poate fi primită nici critica potrivit căreia asociaţia prin membrii săi ar trebui să aibă, ca şi la constituire, dreptul de a primi sau nu în cadrul său noul membru pentru respectarea dreptului de asociere, deoarece legea nu prevede vreo posibilitate ca proprietarii care parcurg etapele înfiinţării asociaţiei să poată să îşi conteste reciproc cererile de înscriere. Aceasta deoarece scopul asociaţiei de proprietari este unul general şi comun tuturor proprietarilor, respectiv administrarea şi gestionarea proprietăţii comune. Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe impuse de lege. Aşa fiind, Curtea reţine că, departe de a constitui o negare a dreptului în sine, asemenea exigenţe dau expresie ordinii de drept. Exercitarea dreptului de asociere numai de către proprietarii care au înfiinţat asociaţia are drept consecinţă negarea drepturilor sau intereselor legitime ale proprietarilor înscrişi ulterior în asociaţie, cărora statul este ţinut să le acorde ocrotire în egală măsură (a se vedea, ad similis, Decizia nr. 61 din 17 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 11 martie 2004).
    20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Asociaţia de Proprietari Băniei nr. 1 din Bucureşti în Dosarul nr. 137/301/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 7 octombrie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cristina Cătălina Turcu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016