Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 581 din 16 septembrie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse în capitolul II subcapitolul 1 lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 581 din 16 septembrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse în capitolul II subcapitolul 1 lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1094 din 17 noiembrie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cosmin-Marian │- │
│Văduva │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse în capitolul II subcapitolul 1 lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Thymea-Melinda Luppinger în Dosarul nr. 472/119/2019 al Tribunalului Covasna - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.638D/2019.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că opţiunea legiuitorului în domeniul salarial nu poate fi cenzurată de instanţa constituţională în ceea ce priveşte acordarea unor sporuri sau altor drepturi salariale suplimentare fără relevanţă constituţională.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    4. Prin Încheierea din 26 septembrie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 472/119/2019, Tribunalul Covasna - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse în capitolul II subcapitolul 1 lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Excepţia a fost ridicată de Thymea-Melinda Luppinger într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de acordare a unor sporuri şi altor drepturi salariale personalului din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice prevăzute în anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că prevederile cuprinse în capitolul II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 sunt neconstituţionale, în măsura în care se interpretează în sensul că sporurile pentru condiţii de muncă se acordă numai acelor persoane care au atins, prin majorările salariale acordate începând cu 1 ianuarie 2018, nivelul salariului de bază prevăzut de lege pentru anul 2022. În plus, autoarea susţine că prevederile cuprinse în capitolul II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că majorarea cu 12,5% a salariului de bază pentru personalul care lucrează în structurile de inspecţie şi control se acordă numai persoanelor care au atins, prin majorările salariale acordate începând cu 1 ianuarie 2018, nivelul salariului de bază prevăzut de lege pentru anul 2022. Această interpretare a fost confirmată prin Decizia nr. 82 din 26 noiembrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin care s-a instituit un tratament diferenţiat pentru persoane care lucrează în aceleaşi condiţii, ţinând cont de faptul că salariul de bază al acestora a atins sau nu nivelul prevăzut de lege pentru anul 2022. Prin urmare, persoanele care au un salariu de bază mai mare beneficiază şi de sporuri, iar cei care au un salariu de bază mai mic nu beneficiază de acestea, fără să existe niciun fel de justificare.
    6. Tribunalul Covasna - Secţia civilă apreciază că stabilirea diferenţiată a drepturilor salariale raportat la aplicarea etapizată a legii nu este discriminatorie, fiind justificată o remuneraţie distinctă pentru situaţii juridice diferite în care se află diferitele categorii de personal prevăzute de lege. Totodată, apreciază că, în realitate, autoarea excepţiei pune în discuţie interpretarea şi aplicarea normelor legale criticate şi nu constituţionalitatea lor şi conchide că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile cuprinse în anexa nr. VIII (Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie“), capitolul II subcapitolul 1 A (Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora), secţiunea II (Salarizarea personalului din autorităţi publice şi agenţii), pct. 6 (Administraţia Publică Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor), pct. 6.2 [subpct. 6.2 (Sporuri şi alte drepturi)], lit. a) (Sporuri) şi lit. b) (Alte drepturi) pct. 5 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul conţinut:
    "a) Sporuri:
    1. Spor pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii - de până la 35%;
    2. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pesta, febra aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate în aceste condiţii, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor - de până la 75%;
    3. Sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activităţii desfăşurate în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în punctele de frontieră amplasate în afara localităţilor sau de activitatea desfăşurată în condiţii de radiaţii şi altele asemenea stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor - de până la 20%;
    4. Sporurile prevăzute la pct. 1 şi la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane;
    5. Sporurile prevăzute la pct. 2 şi anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane;
    6. Sporurile prevăzute la pct. 3 şi la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane;
    7. Sporurile prevăzute la pct. 1, respectiv pct. 2, şi anexa nr. VIII cap. I lit. B art. 1 nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane.
    8. Cuantumul sporurilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
b) Alte drepturi: … 5. Personalul din cadrul administraţiei publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile de inspecţie şi control sau prin atribuţiile specifice contribuie în actul oficial de control, respectiv de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor beneficiază de majorarea salariului de bază cu 12,5%."

    11. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în esenţă, criticile de neconstituţionalitate sunt similare cu cele care au fost soluţionate prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 110 din 23 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 26 mai 2021, prin care a fost respinsă, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor cuprinse în capitolul II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017.
    13. Curtea a reţinut că problema de drept privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, corelate cu prevederile art. 38 alin. (3), (4) şi (6) din acelaşi act normativ, a făcut obiectul unei sesizări a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionată prin Decizia nr. 27 din 26 octombrie 2020 referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor anexei nr. VIII cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), (4) şi (6) din acelaşi act normativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 22 ianuarie 2021. Prin decizia antereferită, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii şi a stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor anexei nr. VIII cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), (4) şi (6) din acelaşi act normativ, personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor specifice prevăzute în anexă beneficiază de sporul pentru condiţii de muncă vătămătoare/periculoase, astfel cum este reglementat de Legea-cadru nr. 153/2017, de la data la care salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare devin egale sau mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022, ca urmare a majorărilor salariale reglementate.“
    14. Curtea a reamintit că sporurile, premiile şi alte stimulente reprezintă drepturi salariale suplimentare, nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie, şi că legiuitorul este în drept să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 329 din 25 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 14 august 2013). De asemenea, legiuitorul are competenţa exclusivă de a stabili conţinutul, condiţiile şi limitele acordării sporurilor, precum şi de a decide cu privire la acordarea acestora (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 108 din 14 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 8 martie 2006, sau Decizia nr. 552 din 24 mai 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 20 iulie 2012). În plus, Curtea a statuat că opţiunea legiuitorului în domeniul salarial nu poate fi cenzurată de instanţa constituţională sub aspectul stabilirii unor reguli noi privind acordarea unor drepturi salariale suplimentare ce nu au relevanţă constituţională, deci care nu ţin indisolubil de dreptul la muncă sau la salariu. Acest lucru ar transforma Curtea Constituţională într-un legiuitor pozitiv, iar prin decizia sa ar completa sub aspectul titularilor şi condiţiilor de acordare drepturile salariale deja existente, contrar dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 (ad similis, a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 92 din 7 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 5 aprilie 2012).
    15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor din capitolul II subcapitolul 1 lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) şi lit. b) pct. 5 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, excepţie ridicată de Thymea-Melinda Luppinger în Dosarul nr. 472/119/2019 al Tribunalului Covasna - Secţia civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Covasna - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 16 septembrie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cosmin-Marian Văduva


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016