Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 543 din 10 noiembrie 2022  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 543 din 10 noiembrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 110 din 8 februarie 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Marian Enache │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mihaela Ciochină │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Dimitrie-Bogdan │- judecător │
│Licu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Laura-Iuliana │- judecător │
│Scântei │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ingrid Alina Tudora│- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Milo Oronzo în Dosarul nr. 283/193/2019 al Judecătoriei Botoşani. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.191D/2019.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că, în ceea ce îl priveşte pe autorul excepţiei de neconstituţionalitate, dovada de îndeplinire a procedurii de citare a fost returnată cu menţiunea „destinatar mutat“. Întrucât acesta nu a comunicat nicio altă adresă pentru comunicarea actelor de procedură, devine incidentă ipoteza art. 172 din Codul de procedură civilă, care reglementează obligaţiile părţii în cazul schimbării locului citării în cursul procesului, în sensul că schimbarea locului citării unei părţi trebuie adusă la cunoştinţa instanţei, precum şi părţii adverse, iar sancţiunea care intervine în cazul în care partea omite să facă o atare încunoştinţare este aceea că procedura de citare se va considera legal îndeplinită la vechiul loc de citare. Totodată, magistratul-asistent precizează că pentru autorul excepţiei Milo Oronzo, cetăţean italian, în vederea asigurării dreptului la apărare, a fost desemnată doamna MariaMagdalena Ionescu, în calitate de traducător autorizat de limba italiană, prezentă în faţa Curţii la acest termen de judecată.
    4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 559 din 14 septembrie 2021.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    5. Prin Încheierea din 24 iunie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 283/193/2019, Judecătoria Botoşani a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Milo Oronzo într-o cauză având ca obiect anularea unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoşani.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 înfrânge flagrant prezumţia de nevinovăţie, întrucât testarea pentru depistarea alcoolului, după trecerea unei perioade de timp, nu are relevanţă reală asupra momentului producerii accidentului. Arată că din coroborarea cu art. 79 al aceluiaşi act normativ, care prevede că termenul legal de declarare a unui accident fără victime este de 24 de ore, reiese că îi este încălcat şi dreptul la viaţă privată, apreciind că nu pot fi instituite restricţii atât timp cât drepturile sale nu aduc atingere drepturilor celorlalte persoane. Mai mult, autorul excepţiei susţine că prin această prezumţie îi sunt încălcate dreptul la apărare şi dreptul la un proces echitabil, întrucât legea nu îi permite să demonstreze cu mijloacele de probă corespunzătoare starea sa reală, şi anume că la momentul accidentului nu consumase alcool. Concluzionând, susţine că legislaţia internă nu poate fi interpretată şi aplicată „per a contrario“ dispoziţiilor Curţii Europene a Drepturilor Omului.
    7. Judecătoria Botoşani apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 417 din 15 aprilie 2010, prin care s-a statuat în sensul conformităţii reglementării criticate cu Legea fundamentală.
    8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: „(1) Conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. (2) În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin. (1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.“
    12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste dispoziţii contravin normelor constituţionale ale art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, ale art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, şi celor ale art. 26 referitoare la viaţa intimă, familială şi privată. Se invocă, de asemenea, contrarietatea reglementării criticate cu dispoziţiile art. 6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora „Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită“.
    13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare, în acest sens fiind Decizia nr. 417 din 15 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 25 mai 2010, Decizia nr. 372 din 26 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 16 mai 2012, Decizia nr. 577 din 9 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1152 din 27 noiembrie 2020, şi Decizia nr. 559 din 14 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 22 iunie 2022, decizii prin care s-a constatat că soluţia legislativă criticată este constituţională.
    14. Astfel, prin Decizia nr. 559 din 14 septembrie 2021, precitată, paragrafele 16-18, Curtea a reţinut că prevederile art. 78 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 instituie pentru conducătorul de autovehicul sau tramvai, instructorul auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi pentru examinatorul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, interdicţia consumului de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. Sancţiunea nerespectării acestei dispoziţii legale este prevăzută de alin. (2) al art. 78, care instituie prezumţia că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului. Este evident că instituirea unei astfel de prezumţii se întemeiază pe importanţa şi semnificaţia obligaţiei stabilite în art. 78 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, legiuitorul apreciind că este absolut necesar să interzică orice consum de alcool sau substanţe cu efecte similare după producerea unui accident de circulaţie, în vederea stabilirii în condiţii de maximă operativitate şi cu exactitate a condiţiilor producerii accidentului, respectiv a stării conducătorului auto la acel moment. Prevederile criticate sunt menite să sancţioneze o conduită contrară legii, în considerarea scopului ordonanţei de urgenţă, respectiv asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private.
    15. Referindu-se la regimul probelor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa, de exemplu, în Hotărârea din 7 octombrie 1988, pronunţată în Cauza Salabiaku împotriva Franţei, că prezumţia de nevinovăţie nu este una absolută, de vreme ce în orice sistem de drept sunt operate prezumţii de drept sau de fapt, iar Convenţia nu le interzice în principiu, atât timp cât statele respectă anumite limite şi nu încalcă drepturile apărării. În cauză, conducătorul auto este avertizat cu privire la consecinţele faptei interzise de legiuitor, acesta trebuind să cunoască dispoziţiile legale care interzic consumul de alcool, substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea accidentului rutier şi până la testarea concentraţiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice, precum şi prezumţia care operează în cazul nerespectării acestora. Absenţa unei astfel de interdicţii ar determina, de altfel, dificultăţi în stabilirea cu exactitate a stării conducătorului auto la momentul producerii accidentului, or, determinarea cât mai exactă a acestei stări este deopotrivă în interesul apărării, al organului constatator şi, în esenţă, al respectării principiului aflării adevărului.
    16. Curtea Constituţională a subliniat, totodată, faptul că textul de lege criticat instituie o interdicţie în domeniul de reglementare al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, pentru a asigura respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice, şi a constatat că normele criticate sunt redactate cu suficientă precizie şi claritate, de natură să permită destinatarilor să îşi conformeze conduita şi să înţeleagă consecinţele ce decurg din nerespectarea normelor prescrise.
    17. În ceea ce priveşte susţinerile autorului excepţiei referitoare la încălcarea prezumţiei de nevinovăţie, precum şi a dreptului la viaţă privată, prin Decizia nr. 577 din 9 iulie 2020, precitată, paragrafele 17 şi 18, Curtea a subliniat că textul de lege criticat nu instituie o „pedeapsă“ în sensul art. 23 din Constituţie, ci instituie o interdicţie în domeniul de reglementare al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, pentru a asigura respectarea regulilor privind circulaţia pe drumurile publice. Curtea a constatat, totodată, că prin conţinutul reglementării lor, prevederile de lege criticate nu cuprind norme contrare dispoziţiilor constituţionale ale art. 26 alin. (1) privind dreptul la viaţă intimă, familială şi privată.
    18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.
    19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Milo Oronzo în Dosarul nr. 283/193/2019 al Judecătoriei Botoşani şi constată că dispoziţiile art. 78 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Botoşani şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 10 noiembrie 2022.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    MARIAN ENACHE
                    Magistrat-asistent,
                    Ingrid Alina Tudora


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016