Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 54 din 26 ianuarie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 54 din 26 ianuarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 424 din 22 aprilie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ioana Marilena │- │
│Chiorean │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, excepţie ridicată de Gheorghe Pănescu în Dosarul nr. 3.054/95/2017 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.527D/2018.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei, considerând, în esenţă, că textul de lege criticat este clar şi nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Decizia civilă nr. 1.939/R-CONT din 14 septembrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 3.054/95/2017, Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamantul Gheorghe Pănescu în cadrul soluţionării recursului formulat de autorul excepţiei împotriva unei sentinţe civile a Tribunalului Gorj, prin care a fost respinsă acţiunea privind anularea hotărârii Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Turceni prin care s-a dispus constituirea unei comisii de disciplină care să cerceteze anumite abateri disciplinare.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia arată că, potrivit art. 78 din Constituţie, legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. Aşadar, în cazul în care printr-o lege se adoptă modificări şi completări la legea educaţiei, atunci aceste modificări şi completări trebuie încorporate în lege şi vor intra în vigoare la 3 zile de la data publicării legii modificatoare sau la o altă dată prevăzută în legea modificatoare. De asemenea, în cazul în care printr-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sunt adoptate modificări sau completări la legea educaţiei, atunci acestea trebuie încorporate în legea educaţiei şi vor intra în vigoare la momentul publicării ordonanţei de urgenţă a Guvernului în Monitorul Oficial al României, potrivit art. 115 alin. (5) din Constituţie.
    6. Se susţine că, potrivit art. 94 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, structura anului şcolar este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei. Or, prevederea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 antamează ideea că modificările şi completările aduse Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 intră în vigoare în funcţie de ordinul ministrului educaţiei prin care se stabileşte structura anului şcolar, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie.
    7. În final, se arată că instanţa de fond a reţinut că în cursul anului şcolar 2016-2017 a avut loc completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu art. 96 alin. (2) lit. c^1), introdus prin art. I pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, şi că aceste prevederi trebuiau aplicate începând cu prima zi a anului şcolar următor, în conformitate cu art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, ceea ce, în opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, este eronat, deoarece prevederile completatoare trebuiau aplicate încă de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016, adică de la data de 23 noiembrie 2016. În acest sens se arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 nu face nicio referire la momentul intrării ei în vigoare şi, prin urmare, în speţă se aplică prevederile art. 115 alin. (5) din Constituţie.
    8. Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal nu şi-a exprimat opinia asupra temeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate.
    9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    CURTEA,
    examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, având următorul cuprins: „Orice modificare sau completare a prezentei legi intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege.“
    13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind principiul legalităţii, art. 78 privind intrarea în vigoare a legii şi art. 115 alin. (5) privind condiţiile de intrare în vigoare a ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului.
    14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că textul de lege criticat prevede că orice modificare sau completare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar/universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege. Potrivit art. 78 din Constituţie, legea intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. Potrivit art. 115 alin. (5) din Constituţie, ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere (în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată) şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
    15. Curtea constată că soluţia legislativă potrivit căreia orice modificare sau completare a Legii nr. 1/2011 intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar/universitar următor celui în care a fost adoptată nu conduce la încălcarea normelor constituţionale privind intrarea în vigoare a legii sau a ordonanţei de urgenţă, această soluţie legislativă fiind justificată tocmai de necesitatea ca, în domeniul reglementării educaţiei naţionale, normele adoptate să poată fi aplicate fără perturbarea activităţilor şcolare în curs. În acelaşi sens sunt şi prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, potrivit cărora „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispoziţiile prezentei legi care vizează evaluările naţionale de la finalul învăţământului gimnazial sau liceal se aplică începând cu promoţia aflată în primul an al învăţământului gimnazial, respectiv liceal, la data intrării în vigoare a modificării sau a completării.“
    16. Curtea observă că, atunci când legiuitorul a considerat necesară intrarea imediată în vigoare a anumitor modificări şi completări ale Legii nr. 1/2011, a prevăzut dispoziţii exprese în acest sens în cuprinsul actelor normative modificatoare sau completatoare. Spre exemplu, art. VIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 15 decembrie 2016, prevede că „Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I şi art. II ale prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I“. De asemenea, art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 833 din 28 septembrie 2018, prevede că „Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică din anul şcolar 2018-2019“. Totodată, potrivit art. III din Legea nr. 187/2020 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 20 august 2020, „Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I“. Mai mult, pentru situaţii excepţionale, legiuitorul a prevăzut suspendarea prevederilor de lege criticate - care instituie regula ca modificările şi completările Legii nr. 1/2011 să intre în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar/universitar următor -, stabilind în art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 aprilie 2020, că „Pe durata decretării stării de urgenţă şi până la data de 1 septembrie 2020, se suspendă aplicabilitatea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare“.
    17. Prin urmare, regula instituită de prevederile de lege criticate nu contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 78 privind intrarea în vigoare a legii şi nici celor ale art. 115 alin. (5) privind intrarea în vigoare a ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, legiuitorul fiind liber să stabilească o altă dată de intrare în vigoare a actelor normative, evident, ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, în cazul ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, şi ulterioară celor 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, în cazul legilor.
    18. Referitor la critica privind încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie, prin faptul că structura anului şcolar este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, Curtea constată că nici aceasta nu este întemeiată, deoarece art. 5 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, care prevede că modificările şi completările aduse legii educaţiei naţionale intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar/universitar următor celui în care a fost adoptată, nu conţine neclarităţi de natură să conducă la neaplicarea textului de lege criticat. Astfel, potrivit art. 94 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, „Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită, în domeniul învăţământului preuniversitar, următoarele atribuţii: [...] r) stabileşte structura anului şcolar;“ şi, în consecinţă, stabileşte şi prima zi a anului şcolar/universitar.
    19. În jurisprudenţa sa referitoare la art. 1 alin. (5) din Constituţie, Curtea Constituţională a reţinut că una dintre cerinţele principiului respectării legilor vizează calitatea actelor normative (Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014, paragraful 225). În acest sens, Curtea a constatat că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de clar şi precis pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat. Desigur, poate să fie dificil să se redacteze legi de o precizie totală şi o anumită supleţe poate chiar să se dovedească de dorit, supleţe care nu afectează însă previzibilitatea legii (a se vedea, în acest sens, deciziile Curţii Constituţionale nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, sau nr. 447 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013).
    20. Aplicând această jurisprudenţă la speţă, Curtea reţine că, deşi este stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, nu se poate susţine că sintagma „primă zi a anului şcolar/universitar“ este una imprevizibilă şi neclară şi că textul de lege criticat conţine neclarităţi de natură să conducă la imposibilitatea aplicării sale.
    21. În final, cu privire la criticile ce vizează considerentele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate şi care se referă la data concretă de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016, Curtea reţine că aceste susţineri reprezintă chestiuni ce ţin de interpretarea şi aplicarea legii la cazul concret dedus judecăţii, care intră în competenţa instanţelor judecătoreşti, iar nu a Curţii Constituţionale.
    22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Pănescu în Dosarul nr. 3.054/95/2017 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 26 ianuarie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Ioana Marilena Chiorean

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016