Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 511 din 5 octombrie 2023  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 511 din 5 octombrie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 124 din 13 februarie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Marian Enache │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mihaela Ciochină │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Dimitrie-Bogdan │- judecător │
│Licu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Laura-Iuliana │- judecător │
│Scântei │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Patricia-Marilena │- │
│Ionea │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Excepţia a fost ridicată de Alin Nicuţ în Dosarul nr. 2.894/104/2019 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 829D/2020.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. În acest sens, arată că dispoziţiile de lege criticate nu încalcă dreptul de acces liber la justiţie, încetarea de drept a mandatului de consilier local putând fi supusă controlului judecătoresc pentru a vedea dacă a operat în condiţii legale sau nu.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 16 iunie 2020, pronunţată în Dosarul nr. 2.894/104/2019, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Excepţia a fost ridicată de Alin Nicuţ într-o cauză având ca obiect contestaţia formulată împotriva ordinului prefectului prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a autorului excepţiei, ca urmare a excluderii sale din partid, potrivit art. 204 alin. (2) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cauză aflată în etapa procesuală a recursului.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 204 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 sunt contrare art. 21 din Constituţie.
    6. Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal consideră că dispoziţiile de lege criticate ar putea aduce atingere prevederilor art. 21 din Constituţie prin prisma celor reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013 cu privire la soluţionarea diferendelor dintre membrii unui partid politic şi conducerile organizaţiilor de partid.
    7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 204 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, potrivit cărora: „Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.“
    11. În opinia autorului excepţiei, prevederile de lege ce formează obiectul excepţiei contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justiţie.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 204 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 reglementează cazurile de încetare a mandatului de consilier local şi de consilier judeţean la expirarea duratei normale a mandatului, precum şi înainte de acest termen, procedura şi garanţiile în ceea ce priveşte accesul la justiţie.
    13. Dispoziţiile art. 204 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 se referă la situaţia în care mandatul de consilier local ori cel de consilier judeţean încetează în temeiul alin. (2) lit. j) al aceluiaşi articol de lege, respectiv în situaţia în care consilierul pierde calitatea de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales. Reglementarea textului de lege supus controlului de constituţionalitate vizează stabilirea datei când încetează mandatul, respectiv data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul judeţean a fost ales. Potrivit ultimei teze a art. 204 alin. (4), această regulă nu se aplică însă atunci când legalitatea hotărârii privind excluderea din partid a fost contestată, ci, din contră, aşa cum dispune art. 204 alin. (19), în acest caz, data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. Prin urmare, reglementarea are în vedere şi menţionează în mod expres accesul liber la justiţie în ceea ce priveşte hotărârea de excludere din partidul politic, venind să remedieze cele reţinute anterior de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2014, potrivit cărora imposibilitatea unui membru de partid de a ataca în justiţie actul excluderii sale din partid încalcă accesul liber la justiţie.
    14. Pe de altă parte, ordinul prefectului de constatare a încetării mandatului consilierului local sau judeţean înainte de expirarea duratei normale poate fi supus controlului instanţelor de contencios administrativ, în ceea ce priveşte condiţiile de legalitate a acestuia. Acţiunea în contencios administrativ astfel formulată nu poate privi şi aspecte care ţin de legalitatea hotărârii partidului politic de excludere a membrului de partid care are şi calitatea de consilier local sau judeţean, de vreme ce atribuţiile prefectului, aşa cum sunt enumerate acestea în art. 252 - 259 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, nu prevăd obligaţia verificării legalităţii acestei hotărâri.
    15. Astfel, acţiunea privind legalitatea hotărârii de excludere din partid a unui membru ce are şi calitatea de consilier local sau judeţean şi acţiunea în contencios administrativ vizând actul administrativ al prefectului de constatare a încetării funcţiei de consilier judeţean sau local constituie două acţiuni distincte, la care persoana interesată are acces, potrivit dispoziţiilor legale.
    16. De altfel, aşa cum rezultă din dosar, autorul excepţiei a exercitat, în mod separat, ambele acţiuni, atât împotriva deciziei de excludere din partid, cât şi împotriva ordinului prefectului de constatare a încetării mandatului.
    17. Prin urmare, având în vedere că, din modul succint în care a fost motivată excepţia de neconstituţionalitate nu se pot identifica alte aspecte care ar putea pune în discuţie constituţionalitatea dispoziţiilor art. 204 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 în raport cu prevederile art. 21 din Constituţie, Curtea apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alin Nicuţ în Dosarul nr. 2.894/104/2019 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 204 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 5 octombrie 2023.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    MARIAN ENACHE
                    Magistrat-asistent,
                    Patricia-Marilena Ionea


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016