Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 508 din 13 iulie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 508 din 13 iulie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 202 din 1 martie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristina Cătălina │- │
│Turcu │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Adrian Strîmbeanu în Dosarul nr. 26.942/212/2015 al Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 304D/2018.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 277 din 4 iunie 2020.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 7 decembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 26.942/212/2015, Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Excepţia a fost ridicată de Adrian Strîmbeanu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de obligare a autorului la plata cheltuielilor de întreţinere restante şi a penalităţilor de întârziere aferente.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că textul de lege criticat, care permite asociaţiei de proprietari aplicarea de penalităţi de până la 0,2% pe fiecare zi de întârziere, discriminează persoanele constituite în asociaţii în raport cu persoanele care nu sunt constituite în asociaţii „şi care, în cazul neachitării la termen a facturilor la utilităţi, sunt ţinute la plata unei dobânzi penalizatoare în cuantum de 0,04% pe zi de întârziere (dobândă prevăzută de Codul de procedură fiscală)“. Prin aplicarea de penalităţi într-un cuantum ce poate atinge 0,2% pe fiecare zi de întârziere, în condiţiile în care asociaţia poate fi ţinută la plata unor dobânzi de maximum 0,03%-0,04% către furnizori, aceasta îşi depăşeşte limitele capacităţii sale de folosinţă. Faptul că foloseşte banii din fondurile de penalităţi pentru lucrările de reparaţie sau pentru alte cheltuieli administrative care în mod normal ar trebui suportate de toţi proprietarii, şi nu doar de cei care au întârziat cu plata cotelor de contribuţii, creează premisele unei situaţii discriminatorii, precum şi o depăşire a scopului pentru care asociaţia a fost constituită.
    6. Tribunalul Constanţa - Secţia I civilă apreciază că textul de lege criticat este constituţional. Acesta are un caracter special, derogatoriu de la dreptul comun. Prin acest text, legiuitorul a stabilit un sistem propriu de penalităţi de întârziere care au un caracter determinabil. Dispoziţiile Codului de procedură fiscală nu sunt aplicabile, acestea referindu-se la creanţe fiscale.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.
    8. Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale, făcând referire la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 744 din 3 noiembrie 2015. Mai arată că tratamentul juridic diferit invocat de autorul excepţiei de neconstituţionalitate are o justificare obiectivă şi raţională, deoarece posibilitatea asociaţiei de proprietari de a stabili un sistem propriu de penalizări reprezintă o măsură adecvată, necesară şi care păstrează un just echilibru între interesul colectiv al proprietarilor şi cel individual al fiecărui proprietar în parte.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, care au următorul conţinut: „(1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat“. Legea nr. 230/2007 a fost abrogată prin art. 110 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018. Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Prin urmare, Curtea urmează să se pronunţe asupra art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007.
    12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi din Constituţie.
    13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că s-a mai pronunţat asupra unei excepţii motivate în mod similar prin Decizia nr. 277 din 4 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1086 din 16 noiembrie 2020.
    14. Astfel, Curtea a reţinut că autorul excepţiei compară situaţia lui, ca membru al unei asociaţii de proprietari, cu situaţia persoanelor care nu fac parte dintr-o asociaţie de proprietari şi care, în opinia sa, plătesc penalităţi mai mici decât cele prevăzute în textul de lege criticat, respectiv penalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015.
    15. Referitor la situaţia cheltuielilor făcute de o asociaţie de proprietari prin comparaţie cu proprietarii care nu sunt constituiţi în cadrul unei asociaţii de proprietari, Curtea a observat că ambele categorii plătesc facturile către furnizorii de servicii sau utilităţi cu aceleaşi dobânzi sau penalităţi în situaţia în care întârzie la plată, precum şi cheltuielile comune pentru curăţenie, încălzire, lumină, întreţinere şi reparaţii ale spaţiilor comune, astfel încât situaţiile acestora sunt similare cu privire la aceste tipuri de cheltuieli. Ceea ce diferenţiază categoriile de proprietari menţionate sunt însă cheltuielile specifice asociaţiei de proprietari. Astfel cum rezultă din art. 17 alin. (5), art. 18 alin. (8), art. 19 alin. (4) şi art. 22 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2008, asociaţiile de proprietari pot avea cheltuieli reprezentând remuneraţia preşedintelui şi a cenzorilor asociaţiei. De asemenea, asociaţia de proprietari este obligată la plata remuneraţiilor contabilului, casierului, precum şi ale persoanelor fizice atestate pentru funcţia de administrator ori ale persoanelor juridice specializate şi autorizate pentru administrare.
    16. Curtea a reţinut că, potrivit Deciziei Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, problema încălcării principiului egalităţii şi nediscriminării se pune atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri identice sau asemănătoare fără a exista o motivare obiectivă şi rezonabilă. Din această perspectivă, a constatat că persoanele care fac parte dintr-o asociaţie de proprietari, pe lângă beneficiile incontestabile oferite de această formă de asociere, sunt supuse şi unui sistem propriu de penalizări, potrivit textului de lege criticat, care nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile ce depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat. Totodată, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 230/2007, sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli cu reparaţiile asupra proprietăţii comune sau alte cheltuieli de natură administrativă.
    17. Curtea a concluzionat că textul de lege criticat, care permite asociaţiei de proprietari aplicarea de penalităţi de până la 0,2% pe fiecare zi de întârziere, a fost adoptat în considerarea situaţiei specifice a asociaţiei de proprietari, fără a crea o discriminare între persoanele constituite în asociaţii în raport cu persoanele care nu sunt constituite în asociaţii.
    18. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.
    19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Adrian Strîmbeanu în Dosarul nr. 26.942/212/2015 al Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Constanţa - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 13 iulie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cristina Cătălina Turcu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016