Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 471 din 8 iulie 2021  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 471 din 8 iulie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1044 din 2 noiembrie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ioana Marilena │- │
│Chiorean │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Viorica Ciora în Dosarul nr. 31.807/3/2018 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 264D/2019.
    2. La apelul nominal răspunde autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, personal, asistată de doamna avocat Anda Iuliana Teodorescu, cu delegaţie de substituire a domnului avocat Paul Răzvan Călinescu, depusă la dosar. Lipseşte cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită amânarea pronunţării, în vederea depunerii de concluzii scrise de către avocatul substituit. Pe fondul excepţiei de neconstituţionalitate solicită admiterea acesteia, astfel cum a fost formulată, considerând, în esenţă, că textul de lege criticat instituie o situaţie discriminatorie care conduce la încălcarea dreptului la muncă.
    4. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate întrucât autoarea excepţiei s-a aflat într-o imposibilitate obiectivă de a respecta termenul de 2 luni, prevăzut de textul de lege criticat, ceea ce constituie o situaţie tranzitorie, nereglementată de lege, pe care nu o poate suplini Curtea Constituţională.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    5. Prin Sentinţa civilă nr. 8.372 din 13 decembrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 31.807/3/2018, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamanta Viorica Ciora în cadrul soluţionării acţiunii în contencios administrativ având ca obiect anularea Deciziei nr. 39.997 din 13 august 2018, emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control, prin care i s-a respins solicitarea de continuare a raportului de muncă, solicitare formulată în temeiul art. 98 din Legea nr. 188/1999 şi al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387 din 5 iunie 2018. Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat şi obligarea pârâtei la menţinerea sa în funcţia publică pe o perioadă de încă 3 ani de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă şi repunerea în situaţia anterioară prin reintegrarea în funcţia şi postul deţinute anterior eliberării din funcţie.
    6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia arată, în esenţă, că angajatorul a interpretat dispoziţiile de lege criticate în mod discriminatoriu, în sensul că ar fi aplicabile doar persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare ulterior datei de 6 septembrie 2018, deşi Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, care a instituit posibilitatea prelungirii raportului de serviciu după îndeplinirea condiţiilor de pensionare, a intrat în vigoare la data de 6 iulie 2018. Astfel se susţine, în esenţă, că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează că cererea pentru menţinerea în activitate a funcţionarilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de vârstă standard şi stagiul minim de cotizare putea fi depusă cel mai devreme la data de 6 septembrie 2018 şi că persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare în perioada dintre intrarea în vigoare a Legii nr. 156/2018 - 6 iulie 2018 - şi 6 septembrie 2018 nu ar beneficia de această posibilitate.
    7. Totodată, autoarea excepţiei susţine că se încalcă şi dispoziţiile art. 41 din Constituţie privind dreptul la muncă, deoarece posibilitatea legală de exercitare a dreptului la muncă şi după pensionare este îngrădită de interpretarea discriminatorie pe care angajatorul o dă dispoziţiilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999. Prin urmare, încetarea raportului său de muncă la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare poate şi trebuie să rămână o opţiune a femeii în contextul social actual, sens în care se invocă argumentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387 din 5 iunie 2018.
    8. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi-a exprimat opinia în sensul netemeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate.
    9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele de vedere solicitate.
    CURTEA,
    examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, astfel cum au fost introduse în cuprinsul legii prin art. I pct. 25 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 3 iulie 2018. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, prevederile art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 au fost abrogate prin art. 597 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019. Însă, ţinând cont de obiectul litigiului în cadrul căruia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate şi având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prevederile art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 îşi produc în continuare efectele juridice, deoarece acestea reprezintă temeiul juridic al Deciziei nr. 39.997 din 13 august 2018, emisă de Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control, decizie a cărei anulare constituie obiectul cauzei de contencios administrativ în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate. Prevederile art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 au următorul cuprins: „Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public poate fi menţinut în funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu.“
    13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind statul de drept, democratic şi social, art. 4 alin. (2) privind egalitatea între cetăţeni, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, în art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncă şi în art. 148 alin. (2) şi (4) privind integrarea în Uniunea Europeană.
    14. Cu privire la cererea reprezentantei autoarei excepţiei, formulată în şedinţa publică prin care solicită amânarea pronunţării în vederea depunerii de concluzii scrise, Curtea respinge această cerere, în temeiul art. 222 din Codul de procedură civilă, coroborat cu prevederile art. 14 din Legea nr. 47/1992, republicată.
    15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 112 din 23 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 7 aprilie 2021, a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, şi a constatat că acestea sunt constituţionale în măsura în care sintagma „condiţii de vârstă standard“ nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiţii identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.
    16. Totodată, prin Decizia nr. 664 din 29 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2021, paragraful 13, Curtea a reţinut că „prevederile art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 stabilesc un beneficiu pentru persoanele care au calitatea de funcţionari publici, instituind posibilitatea ca pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public să fie menţinut în funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu“. Prin aceeaşi decizie, paragraful 14, Curtea a observat că „în cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate nu este vorba de prelungirea raportului de serviciu peste vârsta standard de pensionare, ipoteză prevăzută de art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, ci de o ipoteză juridică distinctă, referitoare la continuarea exercitării raportului de serviciu al funcţionarului public femeie, până la împlinirea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbaţi, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 387 din 5 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din data de 24 iulie 2018.“
    17. În mod similar, în prezenta cauză, din analiza actelor dosarului, Curtea observă că autoarea excepţiei a solicitat angajatorului continuarea exercitării raportului de serviciu până la împlinirea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbaţi, „în temeiul Legii nr. 188/1999 şi al Legii nr. 156/2018 coroborată cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 387 din 5 iunie 2018“.
    18. În aceste condiţii, Curtea constată că prevederile de lege criticate referitoare la posibilitatea funcţionarului public de a fi menţinut în funcţia publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, în condiţiile prevăzute de art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, nu au aplicabilitate în cauza în care a fost invocată excepţia. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia“. Legătura cu soluţionarea cauzei presupune atât aplicabilitatea textului criticat în cauza dedusă judecăţii, cât şi necesitatea invocării excepţiei de neconstituţionalitate în scopul restabilirii stării de legalitate, condiţii ce trebuie întrunite cumulativ, pentru a fi satisfăcute exigenţele pe care le impun dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în privinţa pertinenţei excepţiei de neconstituţionalitate în desfăşurarea procesului (a se vedea în acest sens Decizia nr. 303 din 5 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 8 iulie 2014, paragraful 24).
    19. În consecinţă, întrucât prevederile art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 nu au legătură cu soluţionarea cauzei a quo, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, în acelaşi sens pronunţându-se şi prin Decizia nr. 664 din 29 septembrie 2020, precitată.
    20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, excepţie ridicată de Viorica Ciora în Dosarul nr. 31.807/3/2018 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IIa contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 8 iulie 2021.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Ioana Marilena Chiorean

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016