Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 414 din 22 septembrie 2022  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 414 din 22 septembrie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 109 din 8 februarie 2023

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Marian Enache │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mihaela Ciochină │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Dimitrie-Bogdan │- judecător │
│Licu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Laura-Iuliana │- judecător │
│Scântei │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Andreea Costin │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Eugen Anton.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Alexandru Acatrinei în Dosarul nr. 6.078/3/2019 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.049D/2019.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că, în această materie, există jurisprudenţă a Curţii Constituţionale. În acest sens, invocă Decizia nr. 6 din 15 ianuarie 2019 şi Decizia nr. 164 din 24 martie 2016.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Sentinţa civilă nr. 2.387 din 4 aprilie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 6.078/3/2019, Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Alexandru Acatrinei într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de revizuire.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale întrucât permit revizuirea doar în situaţia în care Curtea Constituţională a declarat neconstituţională prevederea criticată, nu şi în situaţia în care excepţia de neconstituţionalitate a fost respinsă, însă considerentele pe care se bazează soluţia edifică fondul cauzei.
    6. Prin imposibilitatea de a formula cerere de revizuire întemeiată pe art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă pentru faptul că excepţia de neconstituţionalitate a fost respinsă, deşi considerentele deciziei Curţii Constituţionale au înrâurire asupra fondului, partea este discriminată faţă de persoanele cărora le-a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate ridicată.
    7. Aşadar, potrivit dispoziţiilor legale criticate, este inadmisibilă cererea de revizuire formulată în temeiul unei decizii a Curţii Constituţionale prin care a fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate, dar ale cărei considerente sunt opuse considerentelor reţinute de instanţa judecătorească ce a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se doreşte. Prevederea legală criticată exclude nejustificat şi în mod discriminatoriu ipoteza ca motivul de revizuire să aibă la bază o excepţie de neconstituţionalitate respinsă, soluţie care se întemeiază pe considerente ce ar putea schimba întru totul hotărârea a cărei revizuire se cere.
    8. Dacă ar fi fost suspendată judecarea cauzei în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, respinsă ca inadmisibilă de Curtea Constituţională, judecătorul cauzei ar fi fost obligat să ţină cont de considerentele deciziei instanţei constituţionale.
    9. Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel cum a reţinut Curtea Constituţională prin Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, dispoziţiile art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt norme de procedură, iar, în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) şi ale art. 129 din Constituţie, procedura de judecată şi exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti sunt stabilite numai prin lege. Din aceste norme constituţionale reiese că legiuitorul are libertatea de a stabili condiţiile în care părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, cu respectarea normelor şi principiilor consacrate prin Legea fundamentală. Instanţa consideră că dispoziţiile legale criticate nu contravin nici prevederilor constituţionale ale art. 16, întrucât persoanele ale căror excepţii de neconstituţionalitate au fost admise nu se află în aceeaşi situaţie cu persoanele ale căror excepţii de neconstituţionalitate au fost respinse, ca inadmisibile, pe considerentul că dispoziţiile legale criticate nu au legătură cu soluţionarea cauzei.
    10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: „(1) Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: [...] 11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională prevederea care a făcut obiectul acelei excepţii.“
    14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 - Egalitatea în drepturi, ale art. 21 - Accesul liber la justiţie şi ale art. 24 - Dreptul la apărare.
    15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că revizuirea este o cale extraordinară de atac, ce poate fi exercitată numai în condiţiile şi pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de lege, fără a presupune o analiză a temeiniciei soluţiei cu privire la drepturile subiective deduse judecăţii. Admisibilitatea cazului de revizuire, reglementat de prevederile legale criticate, rezidă în însăşi existenţa unei decizii a Curţii Constituţionale prin care se admite o excepţie de neconstituţionalitate invocată de o parte în cauza soluţionată prin hotărârea definitivă supusă revizuirii.
    16. Raţiunea dispoziţiilor legale criticate constă în aceea că revizuirea poate fi cerută când hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care a fost declarată neconstituţională după ce hotărârea a devenit definitivă, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.
    17. Dispoziţiile legale constatate ca fiind neconstituţionale nu mai pot fi aplicate de nicio instanţă în nicio cauză şi de nicio altă autoritate publică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale. În ceea ce priveşte efectele unei decizii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că aceasta face parte din ordinea juridică normativă, prin efectul acesteia prevederea neconstituţională încetându-şi aplicarea pentru viitor (a se vedea în acest sens Decizia nr. 847 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 14 august 2008). În aceste condiţii, decizia de constatare a neconstituţionalităţii are putere numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că instanţele de judecată vor aplica decizia respectivă numai în cauzele pendinte la momentul publicării acesteia, cauze în care respectivele dispoziţii contrare Legii fundamentale sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus-menţionată, în această ultimă ipoteză decizia pronunţată de Curtea Constituţională constituind, în materie civilă, temei al revizuirii potrivit art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă.
    18. Având în vedere că, în cadrul procesului judiciar, excepţia de neconstituţionalitate se înscrie în rândul excepţiilor de procedură prin care se urmăreşte împiedicarea unei judecăţi care s-ar întemeia pe o dispoziţie legală neconstituţională (a se vedea în acest sens Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 1 februarie 2016, paragraful 30), dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă dau efect juridic deciziilor Curţii Constituţionale, asigurând posibilitatea schimbării hotărârii pronunţate în temeiul unui text declarat ulterior neconstituţional.
    19. Prin reglementarea acestui motiv de revizuire, legiuitorul a urmărit pronunţarea unei hotărâri legale şi temeinice care să reflecte adevărul, prin revenirea la starea de legalitate conformă cu Legea fundamentală.
    20. Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa că dispoziţiile art. 509 alin. (1) din Codul de procedură civilă sunt norme de procedură, iar, în conformitate cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) şi ale art. 129 din Constituţie, procedura de judecată şi exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti sunt stabilite numai prin lege. Din aceste norme constituţionale reiese că legiuitorul are libertatea de a stabili condiţiile în care părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, cu respectarea normelor şi principiilor consacrate prin Legea fundamentală (a se vedea în acest sens Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015, precitată, paragraful 29).
    21. Faptul că o decizie de respingere a unei excepţii de neconstituţionalitate nu se circumscrie motivului de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă nu reprezintă niciun viciu de neconstituţionalitate, astfel încât nu poate fi reţinută încălcarea dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei de neconstituţionalitate.
    22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Alexandru Acatrinei în Dosarul nr. 6.078/3/2019 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 22 septembrie 2022.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    MARIAN ENACHE
                    Magistrat-asistent,
                    Andreea Costin


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016