Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 321 din 9 iunie 2020  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 321 din 9 iunie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 897 din 2 octombrie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristina Cătălina │- │
│Turcu │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicată de Gheorghe Momanu, în Dosarul nr. 15.748/302/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.708D/2017.
    2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 2 iunie 2020, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, în temeiul dispoziţiilor art. 244 alin. (2) din Codul de procedură civilă coroborate cu ale art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a amânat pronunţarea asupra cauzei pentru data de 9 iunie 2020, când a fost pronunţată prezenta decizie.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    3. Prin Decizia civilă nr. 610 din 21 februarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 15.748/302/2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Excepţia a fost ridicată de Gheorghe Momanu într-o cauză având ca obiect recursul împotriva sentinţei prin care s-a admis acţiunea formulată de asociaţia de proprietari şi a fost obligat la plata cotelor de întreţinere restante, a fondului de rulment şi a penalităţilor de întârziere.
    4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul face referire la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 81 din 18 februarie 2014, arătând că invocă motive diferite faţă de criticile formulate cu acel prilej. Astfel, art. 50 alin. (2) şi art. 51 alin. (3) din Legea nr. 230/2007 sunt neconstituţionale, în opinia sa, deoarece scutesc de la plata taxelor de timbru asociaţiile de proprietari în condiţiile în care celelalte asociaţii reglementate prin lege nu beneficiază de o astfel de scutire. Aşa fiind, se creează o inegalitate între cetăţenii membri ai asociaţiilor de proprietari şi ceilalţi cetăţeni care sunt asociaţi în alte tipuri de asociaţie. Textele de lege criticate, a susţinut autorul în faţa instanţei care a sesizat Curtea, aduc atingere şi dispoziţiilor art. 148 din Constituţie.
    5. Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale, invocând considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 81 din 18 februarie 2014 şi arătând că acestea nu aduc atingere nici dispoziţiilor art. 148 alin. (2) din Constituţie.
    6. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    7. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, fiind aplicabile cele reţinute de Curte prin deciziile nr. 744 din 3 noiembrie 2015, nr. 81 din 18 februarie 2014 şi nr. 726 din 16 decembrie 2014.
    8. Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale făcând referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, precum şi la considerentele Deciziei nr. 1.596 din 26 noiembrie 2009 în ceea ce priveşte încălcarea art. 148 alin. (2) din Constituţie.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere depus de autorul excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, care aveau următorul conţinut:
    - Art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007: „Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru.“
    – Art. 51 alin. (3) din Legea nr. 230/2007: „(3) Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul prevăzut la alin. (1) şi (2) sunt scutite de taxă de timbru.“

    12. Legea nr. 230/2007 a fost abrogată prin art. 110 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018. Curtea reţine că, potrivit Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. Prin urmare, Curtea va analiza dispoziţiile de lege criticate în vigoare şi aplicabile cauzei la data sesizării sale.
    13. Curtea observă că art. 51 alin. (3) din Legea nr. 230/2007 reglementează cu privire la privilegiul imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi a altor spaţii aflate în proprietatea individuală a proprietarilor din condominiu pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, privilegiu care se înscria în registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei, la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă - art. 51 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007. După intrarea în vigoare a Codului civil, privilegiul a fost transformat în ipotecă legală, potrivit art. 78 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
    14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) Egalitatea în drepturi şi în art. 148 referitor la prioritatea tratatelor şi reglementărilor comunitare cu caracter obligatoriu ale Uniunii Europene.
    15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autorul acesteia consideră că prin textele de lege criticate este încălcat principiul egalităţii în drepturi, cu motivarea că asociaţiile de proprietari sunt singurele asociaţii scutite de la plata taxelor de timbru, în timp ce toate celelalte asociaţii, inclusiv cele ale persoanelor cu handicap, trebuie să plătească această taxă.
    16. Referitor la încălcarea principiului egalităţii în drepturi, Curtea observă Decizia Plenului Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, prin care a reţinut că principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea el nu exclude ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite.
    17. Curtea observă că situaţia asociaţiei de proprietari este una specială, diferită de a altor asociaţii, întrucât aceasta are drept scop administrarea şi gestionarea proprietăţii comune, ceea ce priveşte nu numai interesul particular al proprietarilor, dar şi un interes general de păstrare în bună stare a clădirilor. Scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, aşa cum a arătat Curtea în jurisprudenţa sa, reprezintă o facilitate fiscală acordată de legiuitor asociaţiilor de proprietari numai cu privire la acţiunile ce decurg din neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei. Tratamentul juridic diferit se impune pentru situaţii de fapt diferite, având o justificare obiectivă şi raţională, şi anume necesitatea recuperării cu mai multă uşurinţă de către asociaţiile de proprietari a cotelor de întreţinere, ţinând cont atât de posibilitatea existenţei unui număr mare de datornici, de debitele mari pe care aceştia le pot avea, cât şi de consecinţele grave ale neachitării acestora. Raţiunea pentru care asociaţiile de proprietari beneficiază de scutirea de la plata taxei judiciare de timbru constă în înlesnirea recuperării sumelor de bani ce reprezintă cotele de întreţinere restante, fapt de care depinde însăşi administrarea imobilului (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 842 din 10 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2016, paragraful 14).
    18. Referitor la celelalte asociaţii, Curtea reţine că fiecare are o situaţie specifică, iar legiuitorul are libertatea de a institui obligaţii sau scutiri de la plata taxelor judiciare de timbru în temeiul prerogativelor sale constituţionale.
    19. Curtea reţine că principiul egalităţii în drepturi se poate aplica, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, persoanelor aflate în situaţii identice, respectiv în cadrul aceleiaşi categorii de asociaţii, iar nu în general, deoarece fiecare tip de asociaţie are regimul său distinct, aflându-se într-o situaţie diferită.
    20. Referitor la încălcarea prevederilor art. 148 alin. (2) din Constituţie, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate nu este motivată.
    21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gheorghe Momanu, în Dosarul nr. 15.748/302/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 50 alin. (2) şi ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 9 iunie 2020.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Cristina Cătălina Turcu

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016