Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 31 din 27 ianuarie 2022  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 31 din 27 ianuarie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 475 din 12 mai 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Mona-Maria │- preşedinte │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ioniţa Cochinţu │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, excepţie ridicată de Societatea Maninter Car - S.R.L. din Motru în Dosarul nr. 725/95/2017 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.308D/2018.
    2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, întrucât prevederile criticate nu instituie o aplicare retroactivă a acestui act normativ. De asemenea, face precizarea că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 a fost elaborată ca urmare a faptului că nu exista un cadru normativ specializat care să reglementeze procedura insolvenţei regiilor autonome, astfel cum prevedea Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 5 septembrie 2018, pronunţată în Dosarul nr. 725/95/2017, Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, excepţie ridicată de Societatea Maninter Car - S.R.L. din Motru într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelurilor formulate în contextul unui litigiu întemeiat pe dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 sunt neconstituţionale, întrucât permit aplicarea legii noi asupra efectelor juridice născute în trecut, anterior adoptării acesteia, ceea ce este contrar principiului neretroactivităţii legii civile. Astfel, se consideră că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 12/2014, produce efecte retroactive raportat la legislaţia prin care a fost înfiinţată Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, cu precădere la normele cuprinse în art. 23 din anexa 1.3 la Hotărârea Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica“ - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, prin care statul dă asigurări că va suporta de la bugetul de stat toate cheltuielile pe care regia nu le poate acoperi din veniturile proprii, fiind astfel obligat să le achite în virtutea art. 44 din Constituţie, care garantează dreptul de proprietate, inclusiv cel al creanţelor împotriva statului. Or, actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor, fiind înlăturată puterea legii noi asupra trecutului. În contextul criticilor de neconstituţionalitate este menţionată jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu privire la principiul neretroactivităţii legii.
    6. Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile criticate nu au efect retroactiv, ci statuează numai pentru viitor, nefiind de natură să încalce principiul neretroactivităţii legii. Astfel, în preambulul ordonanţei de urgenţă se arată că actul normativ a fost elaborat deoarece nu a fost adoptată o lege specială pentru procedura insolvenţei aplicabilă regiilor autonome, în conformitate cu prevederile art. 151 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, în care se arată expres că: „Procedura aplicabilă regiilor autonome aflate în stare de insolvenţă se va stabili prin lege specială.“
    7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 10 septembrie 2013.
    11. În susţinerea neconstituţionalităţii acestui act normativ sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 15 alin. (2) - Neretroactivitatea legii civile şi ale art. 44 - Dreptul de proprietate privată. De asemenea, sunt menţionate art. 1 privind protecţia proprietăţii din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 17 cu privire la dreptul de proprietate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în ceea ce priveşte regimul juridic al regiilor autonome, acesta a fost reglementat iniţial prin Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ preconstituţional şi care a fost receptat în noua ordine constituţională instaurată ca urmare a intrării în vigoare a Constituţiei din 1991. Potrivit prevederilor acestei legi, regiile autonome: (i) se organizează şi funcţionează în ramurile strategice ale economiei naţionale - industria de armament, energetică, exploatarea minelor şi a gazelor naturale, poştă şi transporturi feroviare -, precum şi în unele domenii aparţinând altor ramuri stabilite de Guvern; (ii) sunt persoane juridice şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară; (iii) se pot înfiinţa prin hotărâre a Guvernului, pentru cele de interes naţional; pot fi reorganizate ca societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990 prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local/hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, având ca unic acţionar/asociat statul român sau unitatea administrativ-teritorială, iar dispoziţiile de drept comun privind reorganizarea persoanei juridice rămân aplicabile. Prin actul de înfiinţare a regiei autonome se vor stabili obiectul de activitate, patrimoniul, denumirea şi sediul principal, iar în cadrul structurii regiei autonome se pot înfiinţa uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale şi alte asemenea subunităţi necesare realizării obiectului de activitate.
    13. În ceea ce priveşte istoricul înfiinţării Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, Curtea observă că, în temeiul şi în aplicarea Legii nr. 15/1990, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 1.199/1990 privind înfiinţarea Regiei autonome de electricitate „Renel“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1991. Ulterior, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, care au fost organizate în baza Legii nr. 15/1990, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 365/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., a Societăţii Naţionale „Nuclearelectrica“ - S.A. şi a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 3 iulie 1998. Prin art. 1 al acestei hotărâri a Guvernului a fost înfiinţată Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare, regie naţională de interes strategic, cu specific deosebit, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Târgu Jiului km 7, judeţul Mehedinţi, prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, care s-a desfiinţat.
    14. Având în vedere regimul juridic al acestor regii autonome şi calitatea de persoane juridice, în prezent, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, procedura insolvenţei prevăzută de această lege se aplică şi regiilor autonome.
    15. În ceea ce priveşte Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013, aceasta a fost adoptată într-un context legislativ în care era în vigoare Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, act normativ ce reglementa o procedură generală în materie de insolvenţă care se aplica anumitor categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, având drept scop instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, iar potrivit art. 151 din Legea nr. 85/2006, „procedura aplicabilă regiilor autonome aflate în stare de insolvenţă se va stabili prin lege specială“. În virtutea acestor prevederi, legiuitorul delegat a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, Guvernul expunând argumentele care au stat la baza recurgerii la procedura constituţională a delegării legislative, atât în preambulul acestei ordonanţe, cât şi în nota de fundamentare.
    16. Astfel, se arată că: (i) nu a fost adoptată o lege specială pentru procedura insolvenţei aplicabilă regiilor autonome, în conformitate cu prevederile art. 151 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; (ii) se impune adoptarea de reglementări privind procedura insolvenţei regiilor autonome care se confruntă cu situaţii de blocaj financiar având ca efect apariţia stării de incapacitate de plată a datoriilor către diverşi creditori, în special bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, în condiţiile de criză economică prelungită ale acestei perioade, precum şi luând în considerare premisele economice pentru anul 2013; (iii) Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin este un operator strategic al economiei naţionale şi, totodată, un furnizor de servicii publice locale, operând cu instalaţii şi substanţe pentru producerea apei grele şi a produselor conexe, având un înalt grad de periculozitate şi complexitate, iar măsurile propuse reglementează modalitatea de derulare a procedurii insolvenţei, oferind astfel protecţia juridică necesară acesteia, precum şi creditorilor regiei; (iv) incapacitatea de plată în care se află Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin poate conduce la încetarea activităţii, fapt ce poate provoca catastrofe ecologice, fiind ştiut că în instalaţiile Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare - Sucursala Romag Prod se vehiculează 500 tone de hidrogen sulfurat, gaz toxic, letal şi exploziv ce trebuie ars, în caz de sistare a producţiei de apă grea, rezultând o cantitate însemnată de SO_2, substanţă ce produce ploi acide cu influenţe negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei din zonă, cu efecte transfrontaliere; (v) adoptarea de urgenţă a unor măsuri pentru protecţia juridică a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin creează condiţiile pentru asigurarea siguranţei în exploatare. În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013.
    17. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie, invocate în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că aplicarea legii civile în timp este guvernată de principiile neretroactivităţii legii civile, principiul aplicării imediate a legii noi şi principiul supravieţuirii legii vechi. Principiul neretroactivităţii legii civile este de rang constituţional şi are o valoare absolută, în sensul că legiuitorul nu poate institui nicio derogare, şi semnifică faptul că legea civilă se aplică tuturor situaţiilor juridice născute după intrarea ei în vigoare, iar nu situaţiilor juridice trecute, consumate (facta praeterita). În mod corelativ, potrivit principiului aplicării imediate a legii noi, de la data intrării în vigoare a acesteia, ea se aplică tuturor actelor, faptelor şi situaţiilor juridice viitoare (facta futura), actelor, faptelor şi situaţiilor juridice în curs de constituire, modificare sau stingere începând cu această dată, precum şi efectelor viitoare ale unor situaţii juridice anterior născute, dar neconsumate la data intrării în vigoare a legii noi (facta pendentia). Cu alte cuvinte, aplicarea imediată a legii noi semnifică faptul că o situaţie juridică produce acele efecte juridice care sunt prevăzute de legea în vigoare la data constituirii ei (tempus regit actum) [Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2015].
    18. Aplicând aceste considerente de principiu la prevederile criticate, Curtea observă că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată în raport cu dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie, întrucât, din analiza conţinutului normativ al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 nu reiese că are în structura sa prevederi care să dispună retroactiv, ci numai pentru viitor, producând efecte de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor constituţionale ale art. 115 ce reglementează regimul juridic al ordonanţelor de urgenţă şi intrarea acestora în vigoare. Aşadar, acest act normativ instituie reguli procedurale pentru viitor în ceea ce priveşte insolvenţa regiilor autonome, cu referire specială la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, fiind de imediată aplicare, şi, astfel cum este statuat chiar la art. 1 din acest act normativ, procedura insolvenţei se declanşează în baza cererii introduse la tribunalul de la sediul regiei autonome de către debitoare, prin consiliul de administraţie, conform mandatului acordat de ministrul delegat pentru energie, potrivit prevederilor legale, iar cererea regiei autonome va fi însoţită de declaraţia acesteia de reorganizare.
    19. Cu privire la pretinsa încălcare a dreptului de proprietate, Curtea reţine că, potrivit art. 44 din Constituţie, proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului fiind garantate, însă conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite prin lege, astfel că exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 523 din 5 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 12 ianuarie 2017). De asemenea, textul constituţional menţionat prevede faptul că dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului sunt garantate, iar nu creanţele provenite din raporturile dintre profesionişti.
    20. Or, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 sunt tocmai o aplicare a normelor constituţionale privind dreptul de proprietate, coroborate cu cele cuprinse în art. 135 alin. (2) lit. a) şi b) din Constituţie, potrivit cărora statul trebuie să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie, precum şi protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară, având drept scop crearea cadrului legislativ privind procedura insolvenţei regiilor autonome, cu referire specială la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, prin aplicarea cadrului general în materia insolvenţei, care este o procedură concursuală, colectivă şi egalitară şi concură la acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, respectiv la protecţia proprietăţii acestuia, în condiţiile legii.
    21. Totodată, Curtea reţine şi jurisprudenţa Comisiei Europene a Drepturilor Omului, spre exemplu, Decizia din 10 martie 1981, pronunţată în Cauza X împotriva Belgiei, care este în sensul că procedurile legale instituite în materia insolvenţei, de principiu, nu reprezintă o privare de proprietate asupra bunurilor, ci o măsură de control al folosirii acestora, în concordanţă cu interesul general, potrivit art. 1 paragraful 2 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în acest sens, a se vedea şi Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 17 iulie 2003, pronunţată în Cauza Luordo împotriva Italiei, paragraful 67, şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 40 din 30 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 5 iulie 2018, paragraful 32). Or, argumentele care au stat la baza adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013, mai sus menţionate, şi pe care Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 360 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 29 iulie 2014, le-a considerat ca justificând atât oportunitatea, raţiunea şi utilitatea reglementării, cât şi existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată pot fi convertite în măsuri menite interesului general.
    22. Pentru identitate de raţiune, considerentele antereferite sunt aplicabile mutatis mutandis şi în ceea ce priveşte art. 17 cu privire la dreptul de proprietate din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, menţionat, de asemenea, în susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate.
    23. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Maninter Car - S.R.L. din Motru în Dosarul nr. 725/95/2017 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin este constituţională în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 27 ianuarie 2022.


                    PREŞEDINTE
                    prof. univ. dr. MONA-MARIA PIVNICERU
                    Magistrat-asistent,
                    Ioniţa Cochinţu

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016