Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIA nr. 279 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 632 din 30 iulie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Petre Lăzăroiu │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Simona-Maya │- judecător │
│Teodoroiu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ingrid Alina Tudora│- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Aşezământul Cultural Ion C. Brătianu în Dosarul nr. 21.169/300/2017/a1 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.715D/2017.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca nefondată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 719 din 9 noiembrie 2017 şi Decizia nr. 479 din 30 iunie 2016.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    4. Prin Încheierea din 1 noiembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 21.169/300/2017/a1, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Aşezământul Cultural Ion C. Brătianu cu ocazia soluţionării unei cereri de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru într-o cauză având ca obiect rezilierea unui contract de închiriere.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia, în calitate de reclamant, susţine că cererea sa de chemare în judecată are ca obiect rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea pârâtei KTL Food - S.R.L. din spaţiul proprietatea sa, acţiune prin care nu se urmăreşte recuperarea unei anumite valori patrimoniale, ci redobândirea tuturor prerogativelor proprietăţii de către titularul de drept. Consideră, astfel, că prin stabilirea unei taxe judiciare de timbru în cazul unor astfel de cereri, la o valoare rezultată dintr-un contract de închiriere, se aduce atingere dreptului persoanei la respectarea şi garantarea dreptului său de proprietate. Apreciază de asemenea că, în cauză, taxa judiciară de timbru trebuia stabilită în raport cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, şi nu potrivit art. 3 din acelaşi act normativ.
    6. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că legiuitorul are deplina legitimitate constituţională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau calculate la valoare în funcţie de obiectul litigiului. Stabilirea modalităţii de plată a taxelor judiciare de timbru, ca de altfel şi a cuantumului lor, este o opţiune a legiuitorului, ce ţine de politica legislativă fiscală. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost invocat şi reţinut în dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013. Din analiza criticilor formulate, Curtea reţine faptul că autorul excepţiei a solicitat reexaminarea modului în care a fost stabilit cuantumul taxei judiciare de timbru într-o cauză având ca obiect rezilierea unui contract de închiriere, aşa încât incidente în cauză sunt prevederile art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, potrivit cărora, „Se taxează potrivit alin. (1) şi următoarele categorii de acţiuni: a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară este scutită de taxă de timbru dacă este accesorie acestor cereri;“.
    11. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate din perspectiva criticilor formulate, Curtea constată că autorul acesteia susţine că o cerere având ca obiect rezilierea unui contract de închiriere nu trebuie timbrată la valoare, aşa încât prin stabilirea unei taxe judiciare de timbru în cazul unor astfel de cereri se aduce atingere dreptului persoanei la respectarea şi garantarea dreptului său de proprietate. Consideră, de asemenea, că în prezenta cauză taxa judiciară de timbru trebuia stabilită în raport cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, şi nu potrivit art. 3 din acelaşi act normativ, aşa cum a procedat instanţa de judecată.
    13. Raportat la susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate, în jurisprudenţa sa, exemplu fiind Decizia nr. 128 din 7 martie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, Curtea a stabilit în mod constant că nu are competenţa ca, în cadrul controlului de constituţionalitate, să efectueze operaţiunea de interpretare şi de aplicare concretă de către instanţele/autorităţile publice competente, aceasta fiind atribuţia exclusivă a instanţelor judecătoreşti. Aspectele relevate de autorul excepţiei cu privire la modul de aplicare a normelor incidente cauzei deduse judecăţii ţin de fondul soluţionării litigiului în faţa instanţei de drept comun şi nu pot fi convertite în vicii de constituţionalitate menite să justifice contrarietatea acestora cu dispoziţiile din Legea fundamentală invocate.
    14. Astfel fiind, excepţia urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă, întrucât Curtea Constituţională, exercitând controlul de constituţionalitate, „nu se poate pronunţa asupra modului de interpretare şi aplicare a legii, ci numai asupra înţelesului său contrar Constituţiei“, interpretarea legii reprezentând atributul suveran al instanţei de judecată, în opera de înfăptuire a justiţiei.
    15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Aşezământul Cultural Ion C. Brătianu în Dosarul nr. 21.169/300/2017/a1 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă. Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 23 aprilie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Ingrid Alina Tudora


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice