Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 232 din 16 aprilie 2019  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 73^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990     Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIA nr. 232 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 73^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 553 din 5 iulie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Petre Lăzăroiu │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mircea Ştefan Minea│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Simona-Maya │- judecător │
│Teodoroiu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Andreea Costin │- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 73^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, excepţie ridicată de Lucian Ilie în Dosarul nr. 4.443/62/2016 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.799D/2017.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că susţinerile de neconstituţionalitate vizează, mai degrabă, o chestiune de aplicare şi interpretare a dispoziţiilor legale criticate. În cauză, faţă de autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu s-a dispus eliberarea din funcţie, ci suspendarea deciziei prin care acesta a fost numit director de sucursală şi trecerea temporară pe o funcţie corespunzătoare nivelului profesional al acestuia, în considerarea omisiunilor din declaraţia de onorabilitate privind implicarea sa într-o anchetă judiciară penală. Măsura suspendării a fost dispusă în temeiul statutului societăţii şi a avut caracter temporar, până la data soluţionării definitive a dosarului penal.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    4. Prin Încheierea din 4 mai 2017 pronunţată în Dosarul nr. 4.443/62/2016 Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 73^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, excepţie ridicată de Lucian Ilie într-o cauză având ca obiect soluţionarea apelului formulat împotriva sentinţei civile prin care a fost respinsă contestaţia formulată împotriva unei decizii a societăţii angajatoare prin care s-a dispus suspendarea deciziei de numire în funcţia de director.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece instituie anumite interdicţii ca urmare a aplicării unei pedepse penale fără ca aceasta să fie una definitivă. Totodată, textele legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece nu stabilesc o limitare în timp a interdicţiei de a exercita o serie de activităţi economice.
    6. Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 6 alin. (2) şi art. 73^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins:
    - Art. 6 alin. (2): „Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.“;
    – Art. 73^1. „Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere şi ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.“

    11. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovăţie, art. 41 alin. (1) privind munca şi protecţia socială a muncii, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 124 privind înfăptuirea justiţiei şi art. 126 privind instanţele judecătoreşti.
    12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate instituie o serie de exigenţe de onestitate, seriozitate şi corectitudine în ceea ce priveşte membrii fondatori, administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere şi ai directoratului, cenzori sau auditori financiari. Or, o persoană care are antecedente penale de natura celor enumerate în textul criticat, constând în infracţiuni care, fie prin obiect, fie prin modul de realizare, relevă un grad major de pericol social al autorului, nu este în măsură să satisfacă asemenea exigenţe (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 169 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 22 mai 2003).
    13. Referitor la critica de neconstituţionalitate potrivit căreia dispoziţiile art. 6 alin. (2) şi art. 73^1 din Legea nr. 31/1990 sunt aplicabile şi în situaţia în care condamnarea nu este definitivă, Curtea apreciază că susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate vizează modul de aplicare şi interpretare a dispoziţiilor legale criticate, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate apare ca fiind inadmisibilă, întrucât, potrivit art. 126 din Constituţie, acestea intră în sfera de competenţă a instanţelor judecătoreşti. Aprecierea asupra modului de interpretare şi aplicare a legii la speţa dedusă judecăţii aparţine instanţelor de drept comun, în cadrul controlului judiciar realizat de acestea, iar nu Curţii Constituţionale. Asemenea critici nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată“, iar nu cu privire la modul de aplicare a legii (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 146 din 17 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 12 mai 2016, paragraful 23).
    14. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 73^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, excepţie ridicată de Lucian Ilie în Dosarul nr. 4.443/62/2016 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 16 aprilie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Andreea Costin


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice