Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIA nr. 171 din 24 martie 2022  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIA nr. 171 din 24 martie 2022 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 548 din 6 iunie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Livia Doina Stanciu│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Ingrid Alina Tudora│- │
│ │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Timişoara - Secţia I civilă în Dosarul nr. 14.127/325/2018 al acestei instanţe. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 253D/2019.
    2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de înştiinţare este legal îndeplinită.
    3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.
    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
    4. Prin Încheierea din 15 ianuarie 2019, pronunţată în Dosarul nr. 14.127/325/2018, Judecătoria Timişoara - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată, din oficiu, de către instanţa de judecată într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
    5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia apreciază că dispoziţiile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 sunt neconstituţionale în măsura în care nu permit schimbarea încadrării faptei contravenţionale de către instanţa de judecată. În acest sens, arată că în cadrul soluţionării plângerii contravenţionale, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal de contravenţie, fără a exista însă posibilitatea schimbării încadrării juridice, context în care menţionează că atât doctrina, cât şi practica judiciară au reţinut că în cazul unei încadrări juridice greşite de către agentul constatator, soluţia care se impune este anularea procesului-verbal de contravenţie, având în vedere că reglementarea criticată nu permite schimbarea încadrării de către judecător. Or, în opinia autoarei excepţiei, o asemenea abordare legislativă contravine art. 22 alin. (1) din Constituţie, prin aceea că posibile fapte periculoase, acuzaţii în materie penală, rămân nesancţionate ca urmare a anulării procesului-verbal de contravenţie pe motivul greşitei încadrări juridice a faptei contravenientului, ceea ce poate aduce atingere dreptului la viaţă şi la integritate fizică, întrucât încălcarea normelor de circulaţie se soldează, adesea, cu decese şi cu rănirea participanţilor la trafic. Astfel, soluţia legislativă criticată se îndepărtează de la scopul reglementării în materia circulaţiei pe drumurile publice, care vizează siguranţa traficului rutier, aspectul cel mai important constând, în mod evident, în ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public. Totodată, această soluţie legislativă este de natură a lipsi aplicarea legislaţiei contravenţionale de componenta coercitivă.
    6. De asemenea, instanţa apreciază că prin nesancţionarea unor fapte sociale periculoase este încălcată obligaţia pozitivă rezultată din dispoziţiile art. 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale de a adopta măsuri eficiente pentru protejarea dreptului la viaţă al persoanelor aflate sub jurisdicţia statului român. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statului îi incumbă obligaţia de a adopta şi de a respecta un cadru legislativ care să protejeze cetăţenii în domeniul activităţilor periculoase (Hotărârea din 15 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Kalender împotriva Turciei, paragraful 43). Mai mult, în Decizia din 27 noiembrie 2007, pronunţată în Cauza Rajkowska împotriva Poloniei, s-a arătat că aceste principii sunt aplicabile şi în materia circulaţiei pe drumurile publice.
    7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    8. Avocatul Poporului susţine că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prin raportare la art. 22 alin. (1) din Constituţie, întrucât din modul general în care aceasta este formulată nu se poate deduce care sunt, în concret, motivele pentru care instanţa de judecată consideră că prevederile criticate ar fi neconstituţionale. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, o atare abordare nu satisface condiţia motivării excepţiei, motiv pentru care excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.
    9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării. Dispoziţiile art. 236^1 şi ale art. 405 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile.“
    12. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, aceste dispoziţii legale contravin art. 22 alin. (1) din Constituţie, care prevede că „Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.“
    13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici identice, în acest sens fiind Decizia nr. 218 din 17 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 3 iulie 2018, prin care Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
    14. Curtea observă că în prezenta cauză, ca şi în speţa mai sus menţionată, Judecătoria Timişoara - Secţia I civilă, a invocat, din oficiu, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, apreciind că acestea sunt neconstituţionale în măsura în care nu permit schimbarea încadrării faptei contravenţionale de către instanţă. Prin decizia precitată, Curtea a observat că, având în vedere modul general în care aceasta este formulată, nu se poate deduce care sunt, în concret, motivele pentru care instanţa de judecată consideră că prevederile criticate ar fi neconstituţionale, raportat la dispoziţiile art. 22 alin. (1) din Legea fundamentală, aceasta limitându-se doar la a menţiona, cu titlu generic, faptul că „încălcarea normelor de circulaţie se soldează adesea cu pierderea vieţilor şi cu rănirea participanţilor la trafic“, iar „posibile fapte periculoase, acuzaţii în materie penală, conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, vor rămâne nesancţionate“. Curtea a apreciat că o atare abordare nu satisface condiţia motivării excepţiei, astfel cum rezultă din cerinţa art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, şi, prin urmare, instanţa de contencios constituţional nu poate exercita controlul de constituţionalitate, deoarece nu se poate substitui autoarei excepţiei în ceea ce priveşte motivarea acesteia, excepţia fiind, astfel, inadmisibilă. De asemenea, invocarea art. 22 alin. (1) din Legea fundamentală nu are relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate.
    15. Aşa fiind, reţinând aceleaşi argumente şi în prezenta cauză, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.
    16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată, din oficiu, de Judecătoria Timişoara - Secţia I civilă în Dosarul nr. 14.127/325/2018 al acestei instanţe.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 24 martie 2022.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Ingrid Alina Tudora


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016