Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CUANTUM TOTAL din 3 mai 2016  al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România    Twitter Facebook
Cautare document

 CUANTUM TOTAL din 3 mai 2016 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România

EMITENT: PARTIDELE POLITICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 3 mai 2016

     UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
     SECRETARIAT GENERAL
     400489 Cluj-Napoca
     Str. Republicii nr. 60


            Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2015
              cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul
                     de 10 salarii minime brute pe ţară

┌────────┬─────────────────────┬───────────┬────────┬─────────────────────────┐
│Nr. crt.│ Numele şi prenumele │ Cetăţenia │ CNP │Valoare totală cotizaţie │
├────────┼─────────────────────┼───────────┼────────┼─────────────────────────┤
│ │ Nu este cazul. │ │ │ Nu este cazul. │
├────────┴─────────────────────┴───────────┴────────┼─────────────────────────┤
│ TOTAL │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

    Cuantum total cotizaţii încasate pe anul 2015:
    - cotizaţii ce depăşesc 10 salarii minime brute
      pe ţară pe anul 2015: 924.194,24
    - cotizaţii ce nu depăşesc 10 salarii minime brute
      pe ţară pe anul 2015: 0,00

    Date mandatar coordonator
┌─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐
│Nume │ Pauer │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┤ Semnătură mandatar │
│Prenume │ Andrea │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘


    Notă:
    Persoanele din această listă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 4 (5) din Legea nr. 334/2006.
    Persoanele care au depăşit baremul de 48 de salarii minime brute pe ţară se trec în tabelul "Lista membrilor de partid care au plătit în anul ...... cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 48 de salarii minime brute pe ţară".


     UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
     SECRETARIAT GENERAL
     400489 Cluj-Napoca
     Str. Republicii nr. 60

              Situaţia anuală privind alte venituri 2015

                                                            Cod: FAV1
    Date despre venituri

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006 │ Suma │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor │ │
│materiale de propagandă şi cultură politică proprii │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, │ │
│economică sau socială, servicii interne │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Acţiunile culturale, sportive şi distractive, dobânda │ 1.180,53│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniu propriu pentru │ │
│conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea │ │
│birourilor parlamentare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai │ │
│cel puţin după 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu │ │
│excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu │ │
│reprezintă acte de comerţ │ 75.180,32│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL │ 76.360,85│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

    Date mandatar partid
┌─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐
│Nume │ Pauer │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│Prenume │ Andrea │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘

    Date manager financiar partid
┌─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐
│Nume │ Balazs │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤
│Prenume │ Attila │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘
      ┌─────────────────────┐
 Data │ 27 martie 2016 │
      └─────────────────────┘    UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
    PREZIDIUL EXECUTIV
    400489 Cluj-Napoca
    Str. Republicii nr. 60

    Lista donaţiilor de la persoane juridice neconfidenţiale pe anul 2015


┌────┬──────────────────────┬────────────────────────────┬────────┬───────────┬─────────────────────┬────────┬───────────┬────────────────┐
│Nr. │ │ │ Cetă- │ │ │ Felul │ │ │
│crt.│ Denumirea societăţii │ Adresa │ ţenia │ CF │ Administrator │donaţiei│ Valoarea │ Data donaţiei │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1 │Agroind - S.A. │Cauaceu │română │RO113301 │Corbut Dan │bani │ 1.000,00│ 09/09/2015 │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│ 2 │Asociaţia Culturală │Oradea, │ │ │ │ │ │ │
│ │Podium MM │Sf. Apostol Andrei 77 │română │26217780 │Meleg Attila │bani │ 100,00│ 10/12/2015 │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│ 3 │Carier - S.R.L. │Marghita, Oaşului 10 │română │15562953 │Duszko Ioan Daniel │bani │ 1.500,00│ 06/04/2015 │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│ 4 │Fundaţia Culturală │ │ │ │ │ │ │28/09/; 23/09; │
│ │Varadinum │Oradea, S. Bărnuţiu nr. 14 │română │14310079 │Koncsek-Vadnai Zita │bani │ 36.700,00│09.01; 14/08; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │25/08; │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 27/07/2015 │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│ 5 │Intenso Doors - S.R.L.│Oradea, O. Dens. nr. 5 │română │RO33222186 │Popoviciu Stelian │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ilie │bani │ 1.000,00│ 09/08/2015 │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│ 6 │Magic Pool - S.R.L. │Marghita, T.Vladimirescu 113│română │34434837 │Petrucz Gabor │bani │ 500,00│ 06/03/2015 │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│ 7 │Mokatti - S.R.L. │Marghita, 1 Decembrie 10 │română │RO4660530 │Moka Olga │bani │ 500,00│ 06/02/2015 │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│ 8 │Roklato Serv Com - │Marghita, │ │ │ │ │ │ │
│ │S.R.L. │T. Vladimirescu 95/D │română │7476568 │Rozsa Stefan │bani │ 500,00│ 06/03/2015 │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│ 9 │SC Narancs - S.R.L. │Sfântu Gheorghe │română │14411642 │Kaszoni Janos Istvan │bani │ 3.700,00│ 15/01/2015 │
├────┼──────────────────────┼────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┤
│ 10 │SC Autocompress - │ │ │ │ │ │ │ 30/01; 31/03; │
│ │S.R.L. │Arcus │română │RO2566597 │Noda-Scurtu Gyorgy │bani │ 29.500,00│ 01/09/2015 │
└────┴──────────────────────┼────────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────────────────┴────────┼───────────┼────────────────┘
                            │TOTAL donaţii persoane juridice neconfidenţiale încasate pe anul 2015 │ 75.000,00│
                            └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

    Total donaţii 482.448,24
    neconfidenţiale 245.508,24
    persoane fizice 170.508,24
    persoane juridice 75.000,00
    confidenţiale 236.940,00
    persoane fizice 235.450,00
    persoane juridice 1.490,00


       Lista donaţiilor de la persoane fizice neconfidenţiale pe anul 2015

┌────┬────────────────────────┬───────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────────────────┐
│Nr. │ │ │ │ Felul │ │ │
│crt.│ Numele şi prenumele │ CNP │Cetăţenia │donaţiei│ Valoarea │ Data donaţiei │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 1 │Adamosy Clara │ 2480518126190 │ română │ bani │ 450,00│04/12/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 2 │Ajgel Agnes │ 2850206142605 │ română │ bani │ 995,00│02/07/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 3 │Almosi Istvan │ 1660510052852 │ română │ bani │ 50,00│20/05/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 4 │Antal Annamaria │ 2821018060046 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 5 │Antal Attila │ 1771128060806 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 6 │ANTAL ISTVAN │ 1480623192470 │ română │ bani │ 18.000,00│12/01/2015, 19/01/2015, │
│ │ │ │ │ │ │04/02/2015, 05/02/2015, │
│ │ │ │ │ │ │06/03/2015, 10/03/2015, │
│ │ │ │ │ │ │07/04/2015, 10/04/2015, │
│ │ │ │ │ │ │11/05/2015, 12/05/2015, │
│ │ │ │ │ │ │10/06/2015, 10/06/2015, │
│ │ │ │ │ │ │02/07/2015, 07/09/2015, │
│ │ │ │ │ │ │14/09/2015, 08/10/2015, │
│ │ │ │ │ │ │09/10/2015, 10/11/2015, │
│ │ │ │ │ │ │16/11/2015, 09/12/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 7 │Antal Istvan Lorant │ 1811019194050 │ română │ bani │ 4.376,00│03/12/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 8 │Aranyics Janos-Arpad │ 1430719054650 │ română │ bani │ 786,27│02/04/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 9 │Arkosi Maria │ 2900302054757 │ română │ bani │ 300,00│30/04/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 10 │Aszalos Gavril │ 1520919261404 │ română │ bani │ 398,00│09/01/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 11 │Bajzath Andrei │ 1670814062959 │ română │ bani │ 50,00│01/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 12 │Barabas Laszlo │ 1640523080025 │ română │ bani │ 3.000,00│12/07/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 13 │Barna Ildiko-Irina │ 2790204054696 │ română │ bani │ 183,00│13/03/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 14 │Barta Timea │ 2911019055065 │ română │ bani │ 150,00│13/03/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 15 │Benedek Istvan │ 1481020264371 │ română │ bani │ 300,00│23/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 16 │Benedekfi David │ 1630925204092 │ română │publică │ 200,00│02/06/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 17 │Biro Barna Botond │ 1850212194042 │ română │ bani │ 6.100,00│28/09/2015, 09/10/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 18 │Biro Gyula │ 1701128060761 │ română │ bani │ 50,00│11/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 19 │Boda Laszlo │ 1740207312975 │ română │ bani │ 90,00│11/11/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 20 │Bodo Zoltan │ 1671202261478 │ română │ bani │ 1.000,00│14/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 21 │Borsos Laszlo │ 1550626060016 │ română │ bani │ 50,00│01/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 22 │Bukkei Gergely │ 1380107120017 │ română │ bani │ 20,00│24/01/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 23 │Ciupleu Monika-Magdolna │ 2710406054706 │ română │ bani │ 1.200,00│20/03/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 24 │Csoma Botond │ 1750218120714 │ română │ bani │ 781,00│29/05/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 25 │Cuc Ionela │ 2920911055098 │ română │ bani │ 500,00│12/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 26 │Czire Janos │ 1711117060024 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 27 │Daroczi Gabor │ 1670821060012 │ română │ bani │ 50,00│11/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 28 │Deak Hilda │ 2820915314036 │ română │ bani │ 80,00│06/07/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 29 │Deak Zoltan │ 1751127060794 │ română │ bani │ 50,00│14/10/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 30 │Debreczeni Laszlo │ 1700729060028 │ română │ bani │ 50,00│05/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 31 │Decsei Atilla │ 1781104060773 │ română │ bani │ 100,00│11/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 32 │Ecsedi Eniko │ 2700916052855 │ română │ bani │ 400,00│07/04/2015, 26/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 33 │Eross Csaba │ 1671229261452 │ română │ bani │ 100,00│06/05/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 34 │Fazakas Alpar │ 1790628311243 │ română │ bani │ 100,00│06/07/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 35 │Feher Gabor │ 1760205002706 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 36 │Ferenczi Laszlo │ 1890112060031 │ română │ bani │ 50,00│29/07/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 37 │Forri Eniko │ 2600512054689 │ română │ bani │ 1.776,00│04/05/2015, 20/03/2015, │
│ │ │ │ │ │ │31/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 38 │Fustos Attila │ 1690530060029 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 39 │Fustos Elemer Francisc │ 1670305060014 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 40 │Gasznar Erzsebet │ 2480917060778 │ română │ bani │ 10,00│20/07/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 41 │Gruman Robert Csongor │ 1811027142595 │ română │ bani │ 3.070,00│06/11/2015, 08/07/2015, │
│ │ │ │ │ │ │10/07/2015, 16/03/2015, │
│ │ │ │ │ │ │31/03/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 42 │Gyenge Sandor │ 1770303060816 │ română │ bani │ 50,00│18/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 43 │Heczi Alexandru │ 1650112052858 │ română │ bani │ 600,00│19/11/2015, 30/04/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 44 │Herbert Jozsef │ 1700423052860 │ română │ bani │ 100,00│02/06/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 45 │Horvath Csaba-Istvan │ 1680220052864 │ română │ bani │ 100,00│02/06/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 46 │Horvath Zoltan │ 1381024203140 │ română │publică │ 1.582,00│16/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 47 │Hunyadi Annamaria │ 2780115311245 │ română │ bani │ 100,00│06/07/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 48 │Jozsa Tibor │ 1780526264374 │ română │ bani │ 300,00│23/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 49 │Kalaber Laszlo │ 1690109261453 │ română │ bani │ 400,00│25/03/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 50 │Kalmar Erzsebet │ 2550302054699 │ română │ bani │ 2.973,97│31/12/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 51 │Kassay Boglarka │ 2830616303926 │ română │ bani │ 400,00│17.12.2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 52 │Kedei Pal Elod │ 1780525260040 │ română │ bani │ 600,00│12.03.2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 53 │Kerekes Tamas │ 1781101060021 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 54 │Kertesz Csaba │ 1730813060771 │ română │ bani │ 50,00│05/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 55 │Kertesz Lazar │ 1720420265375 │ română │ bani │ 200,00│27.04.2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 56 │Kis Levente │ 1760807312957 │ română │ bani │ 185,00│18.03.2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 57 │Kiss Andrea Ida │ 2970111010374 │ română │ bani │ 250│12/01/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 58 │Kiss Erno │ 1621211057053 │ română │ bani │ 1.300,00│12/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 59 │Kocsis Andras │ 1500115173041 │ română │ bani │ 50,00│30/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 60 │Kocsis Boldizsar Janos │ 1900310142599 │ română │ bani │ 761,00│16/11/2015, 21/08/2015, │
│ │ │ │ │ │ │29/10/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 61 │Kofity Zoltan │ 1811101205007 │ română │publică │ 250,00│20/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 62 │Komives Bela │ 1970330013912 │ română │ bani │ 200│30/03/2011 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 63 │Koo Zsolt │ 1700920060012 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 64 │Kotfasz Tibor │ 1590921060761 │ română │ bani │ 50,00│11/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 65 │Kovacs Attila │ 1741227080049 │ română │ bani │ 2.100,00│09/03/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 66 │Lukacs Szikra Timea │ 2970214010376 │ română │ bani │ 200│16/02/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 67 │Magyarosi Janos │ 1460903060773 │ română │ bani │ 50,00│04/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 68 │Mark Endre │ 1661018261459 │ română │ bani │ 4.063,00│28.11.2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 69 │Martonos Tamas │ 1740722060013 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 70 │Mathe Istvan │ 1511107060026 │ română │ bani │ 100,00│05/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 71 │Matyas Jeno │ 1741220060010 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 72 │Miclau Claudiu-Valentin │ 1880312055073 │ română │ bani │ 950,00│04/05/2015, 31/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 73 │Nagy Andras │ 1580620261461 │ română │ bani │ 900,00│19.09.2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 74 │Nagy Ileana │ 2581114057052 │ română │ bani │ 1.500,00│09/06/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 75 │Nagy Magdalena │ 2340718054694 │ română │ bani │ 1.108,00│02/04/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 76 │Olah Janos │ 1781104060773 │ română │ bani │ 100,00│17/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 77 │Olah Sandor │ 1650919057898 │ română │ bani │ 800,00│04/11/2015, 07/12/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 78 │Olosz Szabolcs │ 1771214141047 │ română │ bani │ 5.000,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 79 │Papp Andras │ 1710622060031 │ română │ bani │ 50,00│17/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 80 │Perecz Simo Annamaria │ 2800928055057 │ română │ bani │ 500,00│02/04/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 81 │Peter Pal │ 1620421120653 │ română │ bani │ 9.500,00│30/12/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 82 │Peto Dalma │ 2810717055051 │ română │ bani │ 1.000,00│02/04/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 83 │Pogocsan Ferdinand │ │ │ │ │ │
│ │Zoltan │ 1660923201002 │ română │publică │ 300,00│17/02/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 84 │Posszert Timea │ 2750728054669 │ română │ bani │ 300,00│20/03/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 85 │Reman Gyorgy │ 1590811060762 │ română │ bani │ 50,00│11/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 86 │Romer Ambrus Izabella │ │ │ │ │ │
│ │Agnes │ 2770528080080 │ română │ bani │ 2.000,00│05/11/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 87 │Sarac Magdalena-Edina │ 2861005350156 │ română │ bani │ 250,00│20/03/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 88 │Szabo Katalin-Emese │ 2800126055087 │ română │ bani │ 150,00│13/03/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 89 │Szabo Sandor │ 1750812057066 │ română │ bani │ 1.000,00│22/10/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 90 │Szanto Janos │ 1810101313709 │ română │ bani │ 100,00│06.07.2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 91 │Szekely Balint │ 1660818062961 │ română │ bani │ 50,00│01/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 92 │Szekely Istvan │ 1430107126195 │ română │ bani │ 500,00│04.12.2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 93 │Szilagyi Ilona │ 2690304060765 │ română │ bani │ 50,00│11/09/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 94 │Szilagyi Zsuzsanna │ 2510212312963 │ română │ bani │ 1.000,00│09.03.2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 95 │Szlagyi Hajnalka - Beata│ 2820918245025 │ română │ bani │ 1.000,00│11.12.2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 96 │Takacs Istvan │ 1790602052851 │ română │ bani │ 500,00│07/07/2015, 30/10/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 97 │Takacs Maria-Magdolna │ 2570315052863 │ română │ bani │ 7.390,00│01/04/2015, 03/12/2015, │
│ │ │ │ │ │ │05/05/2015, 06/02/2015, │
│ │ │ │ │ │ │07/07/2015, 10/06/2015, │
│ │ │ │ │ │ │13/01/2015, 13/10/2015, │
│ │ │ │ │ │ │16/03/2015, 16/09/2015, │
│ │ │ │ │ │ │31/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 98 │Tiponut Tibor │ 1651123054743 │ română │ bani │ 500,00│02/04/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│ 99 │Took Ecaterina │ 2540206060786 │ română │ bani │ 50,00│29/07/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│100 │Toro Gyula │ 1650227054678 │ română │ bani │ 50,00│20/12/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│101 │Totos Norbert-Istvan │ 1900917054764 │ română │ bani │ 500,00│14/10/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│102 │Vajda Gheorghe │ 1591221060767 │ română │ bani │ 50,00│05/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│103 │Varga Zoltan-Miklos │ 1710704054670 │ română │ bani │ 500,00│13/02/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│104 │Verestoy Attila │ 1540301400818 │ română │ bani │ 55.900,00│12/01/2015, 12/01/2015, │
│ │ │ │ │ │ │26/02/2015, 06/03/2015, │
│ │ │ │ │ │ │07/04/2015, 10/04/2015, │
│ │ │ │ │ │ │10/04/2015, 10/06/2015, │
│ │ │ │ │ │ │15/06/2015, 30/07/2015, │
│ │ │ │ │ │ │03/08/2015, 03/08/2015, │
│ │ │ │ │ │ │10/08/2015, 31/08/2015, │
│ │ │ │ │ │ │31/08/2015, 07/09/2015, │
│ │ │ │ │ │ │14/09/2015, 14/09/2015, │
│ │ │ │ │ │ │08/10/2015, 09/10/2015, │
│ │ │ │ │ │ │10/10/2015, 03/12/2015, │
│ │ │ │ │ │ │09/12/2015, 09/12/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│105 │Viski Janos │ 1580421060011 │ română │ bani │ 50,00│26/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│106 │Wersanski Eduard │ 1501010205025 │ română │publică │ 600,00│03/06/2015, 08/09/2015, │
│ │ │ │ │ │ │09/12/2015, 13/05/2015, │
│ │ │ │ │ │ │14/01/2015, 21/04/2015, │
│ │ │ │ │ │ │24/02/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│107 │Winkler Iuliu │ 1640314203144 │ română │publică │ 11.780,00│23/12/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│108 │Zabolai Istvan │ 1570104060034 │ română │ bani │ 100,00│17/08/2015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────────────────┤
│109 │Zsigmond Zsolti │ 1761224261457 │ română │ bani │ 2.000,00│23.02.2015 │
└────┼────────────────────────┴───────────────┴──────────┴────────┼────────────┼────────────────────────┘
     │TOTAL donaţii persoane fizice neconfidenţiale încasate │ │
     │în anul 2015: │ 170.508,24│
     └────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

      Total donaţii 482.448,24
      neconfidenţiale 245.508,24
      persoane fizice 170.508,24
      persoane juridice 75.000,00
      confidenţiale 236.940,00
      persoane fizice 235.450,00
      persoane juridice 1.490,00


                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice