Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERIILE din 19 octombrie 2006  referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete cadou si de tichete de cresa    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CRITERIILE din 19 octombrie 2006 referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete cadou si de tichete de cresa

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 26 octombrie 2006

În conformitate cu prevederile <>art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşã, unitãţile emitente de tichete cadou şi de tichete de creşã sunt obligate sã solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordã de Ministerul Finanţelor Publice, avându-se în vedere urmãtoarele criterii:
1. Unitãţile care solicitã autorizaţie de funcţionare trebuie sã dovedeascã faptul cã funcţioneazã legal pe teritoriul României şi cã în actul de înfiinţare au prevãzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea biletelor de valoare.
2. Capitalul social subscris şi vãrsat de cãtre unitãţile emitente de tichete cadou şi de tichete de creşã la data solicitãrii autorizaţiei de funcţionare trebuie sã reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 1 milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţãrii societãţii, data depunerii capitalului social în situaţia majorãrii de capital, înregistratã la registrul comerţului.
3. Pentru unitãţile solicitante care deţin autorizaţie pentru emiterea de tichete de masã, condiţia de existenţã a unei valori minime a capitalului social subscris şi vãrsat la data solicitãrii se aplicã cumulativ cu nivelul minim prevãzut pentru emiterea de tichete de masã în anexa nr. 2 la <>Ordinul ministrului finanţelor nr. 140/1999 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
4. Unitãţile care solicitã autorizaţie de funcţionare trebuie sã dovedeascã faptul cã dispun de un ansamblu de mãsuri de securitate care sã garanteze buna funcţionare a sistemului de tichete cadou şi tichete de creşã, şi anume:
a) asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipamente şi cu mijloace fixe necesare executãrii tichetelor cadou şi a tichetelor de creşã, prevãzute cu elementele obligatorii menţionate la pct. 5 lit. a)-h) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor <>Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.317/2006 ;
b) înscrierea elementelor de individualizare şi personalizare, precum şi înscrierea pe tichetele cadou şi pe tichetele de creşã a valorii nominale se vor realiza numai pe teritoriul României;
c) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularitãţi distincte care sã nu permitã falsificarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşã (graficã de securitate care sã conţinã elemente ce nu pot fi reproduse prin fotocopiere şi cel puţin un element de securitate realizat cu o cernealã specialã, cum ar fi: cernealã fluorescentã, cernealã invizibilã, cernealã termicã, cernealã iridiscentã, cernealã metalicã sau bandã cu reflexe variabile), codul de bare al unitãţii emitente, care conţine cel puţin urmãtoarele elemente: seria bonului valoric, anul de valabilitate şi valoarea nominalã a acestuia;
d) existenţa spaţiilor distincte necesare producerii, depozitãrii, ambalãrii, rambursãrii şi distrugerii tichetelor cadou şi a tichetelor de creşã. Activitatea în aceste spaţii trebuie sã se desfãşoare de cãtre personal autorizat, în condiţii de siguranţã prevãzute de legislaţia în vigoare, inclusiv mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţã, sisteme de alarmã;
e) conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor cadou şi a tichetelor de creşã distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile formularelor tipizate cu regim special;
f) mijloace tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personal specializat care sã permitã urmãrirea informatizatã a fiecãrui tichet (bon) cadou şi tichet de creşã pe tot circuitul sãu (execuţie, pãstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmeazã a fi distruse, astfel încât sã se poatã evita sustragerea şi utilizarea frauduloasã a acestora;
g) mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului;
h) asigurarea transportului tichetelor cadou şi a tichetelor de creşã neutilizate, în condiţii de securitate.
5. Unitãţile emitente de tichete cadou şi de tichete de creşã nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistreazã plãţi restante faţã de bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi bugetele locale. Nu se considerã obligaţii fiscale restante:
a) obligaţiile bugetare restante pentru care operatorii economici au obţinut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data depunerii documentaţiei de autorizare;
b) debitele suplimentare şi accesoriile aferente acestora stabilite în urma controalelor efectuate de organele de inspecţie fiscalã şi care se aflã în diferite stadii de contestare sau judecatã şi pentru care a fost dispusã suspendarea executãrii, în condiţiile legii;
c) cuantumul obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţa judecãtoreascã a dispus suspendarea executãrii silite.
6. Neîndeplinirea obligaţiilor declarative şi/sau de platã faţã de bugetele pentru care Ministerul Finanţelor Publice este creditor bugetar, conform prevederilor legale în vigoare, atrage suspendarea autorizaţiei de funcţionare pânã la data plãţii acestora inclusiv. Suspendarea îşi produce efecte de la data neîndeplinirii obligaţiilor declarative şi/sau de platã.
7. Unitãţile care solicitã autorizaţie de funcţionare vor prezenta distinct un angajament din care sã rezulte cã vor respecta toate prevederile dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la tichetele cadou şi la tichetele de creşã, inclusiv criteriile care stau la baza eliberãrii autorizaţiei de funcţionare.
8. Pe baza prezentelor criterii, autorizaţia de funcţionare se elibereazã pe o perioadã de un an. Unitãţile emitente de tichete cadou şi de tichete de creşã vor solicita reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirãrii autorizaţiei de funcţionare.
9. În cazul în care în activitatea desfãşuratã se constatã abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele cadou şi la tichetele de creşã şi, respectiv, de la criteriile menţionate mai sus, comisia de autorizare dispune: suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe o perioadã de la o lunã la 3 luni, retragerea autorizaţiei de funcţionare sau nereautorizarea societãţii în cauzã, dupã caz.
10. Constatarea abaterilor se efectueazã de cãtre organele de control sau de cãtre echipa de specialişti prevãzutã la pct. 14 lit. j), care vor dispune mãsuri de oprire a activitãţii, informând totodatã Comisia de autorizare a funcţionãrii unitãţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşã în vederea suspendãrii autorizaţiei de funcţionare, retragerii acesteia sau nereautorizãrii societãţii, dupã caz.
11. Suspendarea dispusã în condiţiile prevãzute la pct. 9 şi 10 îşi produce efecte de la data constatãrii abaterii.
12. Comisia de autorizare a funcţionãrii unitãţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşã poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activitãţii, dacã unitatea emitentã în cauzã face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectueazã de cãtre echipa de specialişti prevãzutã la pct. 14 lit. j).
13. În situaţia în care, la data expirãrii termenului de suspendare, unitatea emitentã nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, Comisia de autorizare a funcţionãrii unitãţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de creşã dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare.
14. Unitãţile care solicitã autorizaţie de funcţionare vor depune la Direcţia de autorizãri din cadrul Ministerului Finanţelor Publice un dosar cu urmãtorul conţinut:
a) cererea de autorizare;
b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului (copie şi original) ori cererea de menţiuni, acolo unde este cazul (copie şi original);
c) codul de identificare fiscalã (copie şi original);
d) hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare (copie şi original);
e) statutul societãţii comerciale, din care sã rezulte obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 2222 şi cod CAEN 6712) (copie şi original);
f) certificatul emis de organele competente, care sã ateste respectarea condiţiilor prevãzute la pct. 5;
g) adeverinţa emisã de unitatea bancarã, din care sã rezulte cã unitatea emitentã a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasãrile şi plãţile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou şi tichetelor de creşã;
h) angajamentul unitãţii emitente, din care sã rezulte cã prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condiţiile legii, se vor derula încasãrile şi plãţile aferente valorilor nominale ale tichetelor cadou şi tichetelor de creşã doar prin virament bancar;
i) cazierul judiciar al conducãtorului unitãţii şi al conducãtorului compartimentului financiar-contabil;
j) nota de constatare întocmitã de o echipã de specialişti, care sã ateste existenţa cerinţelor prevãzute la pct. 1-4 şi 6, compusã din:
- un reprezentant al Direcţiei de autorizãri din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
- un reprezentant al Direcţiei de reglementãri contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
- un reprezentant al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
- un reprezentant al Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
- un reprezentant al Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţie fiscalã din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã;
- un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, dupã caz;
- un reprezentant al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionalã" - S.A.
Nota de constatare va fi semnatã de ambele pãrţi.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016