Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII din 28 februarie 2005  de evaluare a posturilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CRITERII din 28 februarie 2005 de evaluare a posturilor

EMITENT: AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 22 aprilie 2005


GRILĂ DE EVALUARE A POSTULUI DENUMIREA POSTULUI:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


┌──────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐
│ NIVEL I │ NIVEL II │ NIVEL III │
┌─────────┼──────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Cunoştin-│ NIVEL PRACTIC │ NIVEL TEORETIC │NIVEL AL SFEREI GLOBALE│
│ţele ne- ├───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┼───────┬───────┬───────┤
│cesare şi│ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
│folosirea├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│lor │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────┼───────┴───────┴──────┼──────┴──────┴──────┼───────┴───────┴───────┤
│ │ EXECUŢIE │ CONDUCERE │ ORGANIZARE │
│Manage- ├───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┼───────┬───────┬───────┤
│ment │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
│ ├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────┼───────┴───────┴──────┼──────┴──────┴──────┼───────┴───────┴───────┤
│ │ INFRORMARE │ MOTIVARE │ INFLUENŢĂ │
│Inter- ├───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┼───────┬───────┬───────┤
│relaţi- │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
│onãri ├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────┼───────┴───────┴──────┼──────┴──────┴──────┼───────┴───────┴───────┤
│ │ PUNERE IN APLICARE │ INTERPRETARE │ ELABORARE │
│Mediul ├───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┼───────┬───────┬───────┤
│analitic │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
│ ├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────┼───────┴───────┴──────┼──────┴──────┴──────┼───────┴───────┴───────┤
│ │ CONFORMARE │ ALEGERE/ OPŢIUNE │ OPTIMIZARE/ DECIZIE │
│Mediul ├───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┼───────┬───────┬───────┤
│decizi- │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
│onal ├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────┼───────┴───────┴──────┼──────┴──────┴──────┼───────┴───────┴───────┤
│Sfera │ OPERARE │ TACTICĂ │ STRATEGIE │
│respon- ├───────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┼───────┬───────┬───────┤
│sabili- │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
│tãţii ├───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
└─────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

┌────────────┐
Total: │ │
│ │
└────────────┘

┌──────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│ CUNOŞTINŢELE │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
│ NECESARE ŞI ├─────────────┴──────────────┴─────────────┼───────────┴────────────┴───────────┼───────────┴──────────┴─────────┤
│ FOLOSIREA LOR │ NIVEL PRACTIC │ NIVEL TEORETIC │ NIVELUL SFEREI GLOBALE │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Criteriu vizeazã: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│- Nivelul studiilor │Nivelul cunoştinţelor necesare se bazeazã │Nivelul cunoştinţelor necesare se │Nivelul cunoştinţelor necesare │
│necesare ocupãrii │în principal pe: │bazeazã atât pe deţinerea şi aplica-│înglobeazã toate aspectele nive-│
│postului; │- abilitãţi practice specifice activitãţi-│rea de concepte teoretice, cât şi pe│lelor anterioare, exercitate la │
│- Experienţa practicã │lor de execuţie şi operaţionale, acumulate│experienţa practicã în unul sau în │nivelul autoritãţii sau institu-│
│necesarã în vederea │pe baza unei experienţe substanţiale în │mai multe domenii de activitate în │ţiei publice. Este necesarã buna│
│înţelegerii atribuţii-│domeniu; │cadrul autoritãţii sau instituţiei │cunoaştere a administraţiei pu- │
│lor postului raportate│şi/sau │publice. Sunt necesare cunoştinţe │blice, precum şi o capacitate │
│la activitatea autori-│- aplicarea concretã şi de fapt a concep- │în domenii conexe de activitate. De │dezvoltatã de înţelegere şi în- │
│- Capacitatea de a │telor teoretice însuşite, corelate cu o │asemenea, sunt necesare şi cunoştin-│suşire a complexitãţii şi diver-│
│acumula şi de a-şi îm-│anumitã experienţã practicã. │ţe de management. │sitãţii rolurilor instituţiilor │
│bunãtãţi cunoştinţele;│ │ │şi a practicilor administrative.│
│- Capacitatea de a │ │ │ │
│folosi echipamentul │ │ │ │
│specific activitãţilor│ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


┌──────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
│ MANAGEMENT ├─────────────┴──────────────┴─────────────┼───────────┴────────────┴───────────┼───────────┴──────────┴─────────┤
│ │ EXECUŢIE │ CONDUCERE │ ORGANIZARE │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│Managementul se referã│ Managementul constã în general urmãrirea │Managementul constã în activitãţi de│Managementul se referã la capa- │
│la planificarea, orga-│realizãrii activitãţilor specifice unui │planificare, organizare şi control │citatea de a anticipa modul de │
│nizarea şi controlul │post dintr-un anumit domeniu de activitate│în cadrul unor domenii de activitate│desfãşurare a activitãţilor, │
│activitãţilor speci- │prin respectarea unor instrucţiuni clare, │mai îngiste sau largi. Implicã su- │precum şi la capacitatea de a │
│fice postului. Pot │sub control şi strictã supervizare conform│pervizarea de echipe mici sau mai │planifica, organiza şi controla │
│exista variaţii de la │ierarhiei instituţionalizate. │mari. În unele situaţii este nece- │activitãţi programate pe termen │
│o activitate pur de │Cele mai multe activitãţi au la bazã o │sarã coordonarea activitãţilor │mediu sau lung. │
│execuţie, la supervi- │planificare zilnicã sau pe termen scurt. │desfãţurate în domenii conexe. │De asemenea, implicã superviza- │
│zarea activitãţii unor│ │Activitãţile au la bazã o planifi- │rea şi coordonarea unor domenii │
│echipe mai mici sau │ │care pe termen scurt sau mediu. │distincte. │
│mai mari şi, în cele │ │ │ │
│din urmã, coordonarea │ │ │ │
│unor sfere de activi- │ │ │ │
│tãţi complexe. │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


┌──────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
│ INTER-RELAŢIONĂRI ├─────────────┴──────────────┴─────────────┼───────────┴────────────┴───────────┼───────────┴──────────┴─────────┤
│ │ INFORMARE │ MOTIVARE │ INFLUENŢĂ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│Criteriul se referã │ │ │ │
│la: │Relaţiile cu subordonaţii ierarhici, │În plus faţã de cerinţele corespun- │Multitudinea şi diversitatea │
│- tipul relaţiilor şi │colegii şi cu persoanele din interiorul │zãtoare nivelului anterior, este │relaţiilor calitatea acestora în│
│contactelor stabilite │sau exteriorul autoritãţii sau instituţiei│necesarã în mod obligatoriu dovedi- │ceea ce priveşte conţinutul şi │
│cu diverşi "parteneri"│publice se întemeiazã pe respect reciproc │rea unei capacitãţi de convingere a │resursele de convingere impli- │
│din interiorul sau ex-│şi politeţe. La baza relaţiilor se aflã │personalului sau echipelor subordo- │şi, în cele din urmã, tipul de │
│teriorul autoritãţii │comportamente specifice ce au ca scop │nate, astfel încât opinia şi compor-│situaţii ce necesitã negociere │
│sau instituţiei pu- │obţinerea unui mediu de lucru eficient şi │tamentul acestora sã poatã fi modi- │şi motivare a echipei de lucru, │
│blice (subordonaţi ie-│armonios. Eforturile de a convinge şi/sau │ficate pe bazã de argumente. │implicã un nivel ridicat de ap- │
│rarhici, colegi, supe-│de a obţine acordul/cooperarea persoanelor│ │titudini pentru inter-relaţio- │
│riori ierarhici) în │sunt sprijinite prin argumente raţionale, │ │narea socialã. │
│vederea obţinerii re- │care nu sunt puse sub semnul întrebãrii │ │ │
│zultatelor dorite ca │sau care nu pot fi combãtute. │ │ │
│urmare a desfãşurãrii │ │ │ │
│activitãţii specifice │ │ │ │
│postului respectiv. │ │ │ │
│- scopul inter-relaţi-│ │ │ │
│onãrilor (furnizarea │ │ │ │
│sau colectarea de in- │ │ │ │
│formaţii, consiliere, │ │ │ │
│negociere etc) │ │ │ │
│- capacitatea de a │ │ │ │
│utiliza metode de │ │ │ │
│comunicare adecvate │ │ │ │
│(verbale, scrise). │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


┌──────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
│ MEDIUL ANALITIC ├─────────────┴──────────────┴─────────────┼───────────┴────────────┴───────────┼───────────┴──────────┴─────────┤
│ │ PUNERE ÎN APLICARE │ INTERPRETARE │ ELABORARE │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Diversitatea situaţiilor │Diversitatea situaţiilor │Diversitatea situaţiilor │
│Criteriul se referã la│Situaţii relativ simple, presupunând │Situaţii variate, complexe în conţi-│Situaţii foarte variate. Dato- │
│varietatea, diversita-│acţiuni ce sunt deja bine definite şi │nut şi presupunând de cele mai multe│ritã diversitãţii problemelor, │
│tea şi complexitatea │care se bazeazã pe situaţii precedente │ori o cercetare prealabilã. │rezolvarea lor presupune coor- │
│problemelor întâlnite │similare. │ │donarea unor activitãţi sau │
│în realizarea activi- │ │ │procese de multe ori divergente,│
│tãţilor specifice pos-│ │Complexitatea problemelor │precum şi o bunã capacitate de │
│tului şi vizeazã: │Complexitatea problemelor │Activitatea corespunzãtoare postului│previzionare. │
│- simplitatea sau plu-│Problemele întâlnite sunt în general │presupune cunoaşterea unor practici │ │
│rivalenţa deciziilor │simple. Rezolvarea este reglementatã │şi proceduri definite într-un con- │Complexitatea problemelor │
│care trebuie luate de │prin instrucţiuni stricte în care se │text mai larg. Este necesarã capa- │Activitatea corespunzãtoare pos-│
│titularul postului; │specificã clar şi detaliat proceduri ce │citatea de a identifica, analiza şi │tului presupune capacitatea de a│
│- capacitatea de ana- │trebuie urmate şi respectate. │interpreta problemele pe baza unor │identifica,analiza şi interpreta│
│lizã şi de optimizare │ │proceduri extinse şi mai puţin │aspecte complexe în procesul de │
│necesare pentru adop- │ │detaliate. │elaborare a unor politici spe- │
│tarea soluţiilor; │ │ │cifice sau globale. │
│- schiţarea sau conce-│Soluţionarea problemelor │Soluţionarea problemelor │ │
│perea unor rãspunsuri │Soluţiile sunt formulate în mod explicit, │Soluţiile bine definite sunt obiec- │Soluţionarea problemelor │
│mai mult sau mai puţin│cu posibilitãţi reduse de opţiune. │tul, în cele mai multe cazuri, a │Soluţionarea problemelor presu- │
│originale. │ │unor decizii optime şi bine gândite │pune abordarea lor în mod crea- │
│ │ │ │tor, coerent şi logic. │
│ │ │ │Soluţionarea problemelor se │
│ │ │ │bazeazã pe abordãri interpreta- │
│ │ │ │tive şi pe capacitatea de a │
│ │ │ │implementa în mod original, dacã│
│ │ │ │este cazul, soluţiile identi- │
│ │ │ │ficate. │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


┌──────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
│ MEDIUL DECIZIONAL ├─────────────┴──────────────┴─────────────┼───────────┴────────────┴───────────┼───────────┴──────────┴─────────┤
│ │ CONFORMARE │ ALEGERE/ OPŢIUNE │ OPTIMIZARE/ DECIZIE │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│Criteriul înglobeazã │Cadrul funcţional │Cadrul funcţional │Cadrul funcţional │
│corespunzãtor postului│Iniţiativele personale şi luarea decizi- │Iniţiativele personale şi luarea de-│Luarea deciziilor şi exprimarea │
│cadrul funcţional în │ilor sunt strict definite prin proceduri │ciziilor sunt definite prin proce- │autoritãţii vizeazã sectoare │
│ceea ce priveşte capa-│şi instrucţiuni detaliate. Autoritatea │duri şi instrucţiuni mai largi şi │largi de activitate, bazându-se │
│citatea/ dreptul de a │decizionalã este situatã la nivelul │mai flexibile. La acest nivel sunt │pe politici şi obiective ante- │
│iniţia acţiuni şi de a│managerial rãspunzãtor de activitatea │solicitate şi permise alegeri şi │rior definitive. La acest nivel │
│lua decizii structura │departamentului în care se aflã postul. │opţiuni. │se permite/ încurajeazã expri- │
│ierarhicã şi controlul│ │Structura ierarhicã şi organizarea │marea de iniţiative personale. │
│asupra funcţiei. │Controlul │instituţiei constituie reperele │ │
│Sunt avute în vedere │Controlul asupra postului este permanent │ │Controlul │
│politicile, strategi- │şi sistematic. │Controlul │Controlul asupra postului se │
│ile, regulamentele, │ │Controlul se face periodic, în mod │exercitã pe termen mediu-lung, │
│procedurile şi in- │ │flexibil, pe întreaga duratã a des- │conferindu-i titularului o │
│strucţiunile asumate │ │fãşurãrii activitãţii: În destule │autonomie relativ largã. │
│în mod oficial de │ │situaţii controlul se face │ │
│cãtre autoritatea sau │ │a posteriori. │ │
│instituţia publicã │ │ │ │
│respectivã. │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


┌──────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│ SFERA │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
│ RESPONSABILITĂŢII ├─────────────┴──────────────┴─────────────┼───────────┴────────────┴───────────┼───────────┴──────────┴─────────┤
│ │ OPERARE │ TACTICĂ │ STRATEGIE │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│Criteriul se referã │ │ │ │
│la: │Responsabilitatea vizeazã în principal │Responsabilitatea aferentã postului │Responsabilitatea este stabilitã│
│- impactul acţiunilor │îndeplinirea sarcinilor şi a atribuţiilor │se bazeazã pe corelarea activitãţi- │pe termen mediu/lung în baza unor
│şi deciziilor titula- │specifice postului şi în foarte micã │lor titularului postului cu reali- │decizii politice (de ex: la nivel
│rului postului asupra │mãsurã realizarea obiectivelor şi atri- │zarea obiectivelor pe termen scurt/ │guvernamental). │
│autoritãţii sau insti-│buţiilor autoritãţii sau instituţiei │mediu ale autoritãţii sau institu- │Este o responsabilitate largã, │
│tuţiei publice; │publice. │ţiei publice. │privind modalitãţi şi mijloace │
│- efectele în timp ale│Responsabilitatea poate fi transpusã în │ │relativ complexe din punct de │
│acţiunilor titularului│termeni de: │Impactul acţiunilor se reflectã │vedere financiar, tehnic, uman │
│postului(termen scurt,│- calitatea serviciului, │asupra unui domeniu specific de │etc.) │
│mediu sau lung); │- respectarea termenelor limitã, │activitate (direcţie, serviciu, │ │
│- modalitãţile şi │- satisfacerea cerinţelor beneficiarilor │birou). │Impactul acţiunilor se reflectã │
│natura mijloacelor │(interni şi/sau externi), │ │asupra unor domenii largi din │
│specifice postului │Modalitãţile şi mijloacele specifice │ │cadrul administraţiei publice. │
│(materiale, economice,│folosite sunt, în general, administrate │ │ │
│umane, financiare) │zilnic pe baza unei ierarhii directe. │ │ │
│pentru obţinerea re- │ │ │ │
│zultatelor scontate. │Impactul acţiunilor se reflectã pe │ │ │
│ │termen scurt asupra propriei activitãţi. │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016