Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII din 14 iulie 2005  de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CRITERII din 14 iulie 2005 de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 11 august 2005

Criteriile de acordare a etichetei ecologice promoveazã cu precãdere:
a) reducerea efectelor asupra habitatelor şi a resurselor asociate,
b) reducerea consumului de energie,
c) reducerea deversarii în mediu a substanţelor toxice sau poluante,
d) reducerea folosirii de substanţe periculoase,
e) informarea consumatorului, astfel încât acesta sa poatã folosi produsul într-un mod eficient, care reduce întreg impactul asupra mediului.
Criteriile de acordare a etichetei ecologice sunt stabilite la niveluri care promoveazã etichetarea materialelor pentru pardoseli rigide produse cu un impact scãzut asupra mediului.
Cerinţe de evaluare şi verificare
Cerinţele de evaluare şi verificare specifice sunt indicate în cadrul fiecãrui criteriu.
Grupa de produse cuprinde doua subgrupe majore: "produse naturale" şi "produse transformate".
a) Produsele naturale definite conform CEN/TC 246 sunt fragmente de piatra naturala şi includ marmura, granitul şi alte pietre naturale, cum ar fi piatra naturala ale carei caracteristici tehnice sunt, în general, diferite de cele ale marmurei şi granitului definite conform CEN/TC 246/N.237 prEN 12670 "Pietre naturale - Terminologie". În general, asemenea pietre nu iau imediat aspectul de oglinda dupã polizare şi nu sunt extrase în blocuri: gresia, cuartitul, ardezia, tuful, sistul.
b) Produsele transformate pot fi subimpartite în produse întãrite şi produse arse. Produsele întãrite sunt pietrele aglomerate, elementele de pavaj din beton şi dalele de tip terrazzo. Produsele arse sunt dalele de ceramica şi cele de argila.
Pietrele aglomerate sunt produse industriale realizate dintr-un amestec de agregate, în special din pietriş natural şi un liant definit conform CEN/TC 246-229. Pietrisul este format din masa granulara de marmura şi granit de cariera, iar liantul este fãcut din componenţi artificiali, cum sunt rasina nesaturata de poliester sau cimentul hidraulic. Aceasta grupa include şi pietrele artificiale şi marmura compactata.
Elementele de pavaj din beton sunt produse pentru imbracarea pardoselilor exterioare şi sunt obţinute prin amestecarea nisipurilor, pietrisului, cimentului, pigmentilor anorganici şi aditivilor prin vibrocompresare, conform CEN/TC 178. Aceasta grupa include şi dalele de beton şi tiglele de beton.
Dalele de tip terrazzo sunt un element compactat corespunzãtor, de forma şi grosime uniforma, care îndeplineşte cerinţele geometrice specifice definite conform CEN/TC 229. Plãcile sunt într-un strat sau în doua. Plãcile dintr-un singur strat sunt în întregime fãcute din granule de mozaic sau aschii dintr-un agregat adecvat, incastrate în ciment alb sau cenusiu şi apa. Plãcile din doua straturi sunt realizate din stratul de uzura sau primul strat, cu compoziţie similarã celor dintr-un singur strat, şi dintr-un al doilea strat, cunoscut ca strat de sprijin sau strat betonat de baza, a cãrui suprafata nu este expusã în timpul folosirii normale şi care poate fi parţial îndepãrtat. Dalele ceramice sunt plãci subtiri din argila şi/sau alte materii prime anorganice, precum feldspatul şi cuarţul, definite conform CEN/TC 67. Ele sunt, în general, modelate prin extrudare sau presare la temperatura ambientala, sunt uscate şi apoi arse la temperaturi necesare dezvoltãrii proprietãţilor cerute. Dalele pot fi glazurate sau neglazurate, sunt necombustibile şi, în general, neafectate de lumina.
Dalele de argila sunt plãci care îndeplinesc anumite cerinţe de forma şi de dimensiune, sunt folosite pentru suprafata grosiera a pavajelor şi se produc mai mult din argila sau alte materiale, cu sau fãrã aditionari, conform CEN. Greutatea specifica a acestor plãci nu trebuie sa depãşeascã 40 kg/mp.
Dacã exista indicaţii în acest sens, anumite criterii se aplica în mod specific uneia din subgrupele menţionate anterior. Dacã nu se fac menţiuni speciale, criteriul se aplica la toate produsele. Detaliile privind metodele de calcul sunt indicate în anexa tehnica.

CRITERII

1. Extractia materiilor prime

1.1. Gestionarea extractiei-numai pentru produse naturale
Punctajul total de gestionare a extractiei pentru pietre naturale se calculeazã ca punctaj total pe baza unei matrice de noua indicatori principali. Punctajul final rezulta din suma punctajelor individuale obţinute la fiecare indicator, dupã înmulţirea cu un factor de ponderare corectiva - W, dacã este cazul, conform metodelor de calcul prevãzute la pct. A1 din anexa tehnica. Carierele trebuie sa ajungã la punctajul ponderat de cel puţin 25 de puncte. Punctajul pentru fiecare indicator este între limitele indicate de limita de excludere, dacã aceasta este menţionatã.
În plus, trebuie îndeplinite toate condiţiile urmãtoare:
a) nu trebuie sa existe nici o interferenta cu un bazin acvatic izolat, conform pct. A1 din anexa tehnica,
b) nu trebuie sa existe nici o interferenta cu mase de apa de suprafata, cu lucrãri de captare sau cu izvoare, cu o masa de apa inclusã în Registrul zonelor protejate stabilit de statul membru potrivit dispoziţiilor <>Legii nr. 107/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau dacã debitul mediu al cursului de apa este > 5 mc/s, conform metodei de calcul prevãzute la pct. A1 din anexa tehnica,
c) trebuie sa existe un sistem închis de recuperare a apei reziduale pentru a evita dispersia acesteia în mediu şi pentru a alimenta bucla de reciclare. Apa se menţine în apropierea locului unde este utilizata pentru exploatarea carierei şi apoi este transportatã prin conducte închise la o instalatie adecvatã de tratare. Dupã purificare, apa este reciclata.
Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte calculul punctajului total de gestionare a extractiei şi datele corespunzãtoare fiecãruia dintre cei noua indicatori arãtând, printre altele, ca fiecare punctaj se încadreazã în limitele corespunzãtoare limitei de excludere, dacã se menţioneazã o astfel de limita de excludere, în conformitate cu matricea prezentatã în tabelul nr. 1 şi cu instrucţiunile corespunzãtoare de la pct. A1 din anexa tehnica. Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa furnizeze şi o documentaţie de sprijin şi declaraţie/declaraţii care sa dovedeascã respectarea tuturor criteriilor menţionate anterior.

Tabelul nr. 1


┌────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │ │ Punctaj │
│ │ ├───────┬───────┬───────┬──────┬─────────┤
│Indicator │ Note │5(exce-│ │1(sufi-│Limita│Ponderari│
│ │ │ lent) │3(bine)│ ci- │ de │relative │
│ │ │ │ │ ent) │exclu-│ │
│ │ │ │ │ │dere │ │
├────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│1.1. Raport │ Apa reziduala │ │ │ │ │ │
│ de │ recirculata │ >95 │ 95-85 │ 84-80 │ <80 │ W4 │
│recirculare │ ───────────────── .100 │ │ │ │ │ │
│a apei │ Apa totalã care │ │ │ │ │ │
│ │ iese din proces │ │ │ │ │ │
│ │ Vezi anexa tehnica A3 │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│1.2.Gradul │mp arie compromisa │ │ │ │ │ │
│ de │(frontul de cariera + │ < 15 │ 15-30 │ 31-50 │ > 50 │ W1, W2, │
│simultanei- │halda de steril activa)/│ │ │ │ │ W3 │
│ tate a │mp arie autorizata (%) │ │ │ │ │ │
│reabilitãrii│ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┬─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│1.3. │mc blocuri │Marmura │ > 40 │ 40-30│ 29-20│ < 20│ - │
│Recuperarea │comerciale/ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│blocurilor │mc material │Granit │ > 50 │ 50-40│ 39-30│ < 30│ - │
│ │extras(%) ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│ │ │Altele │ > 20 │ 20-15│ 14-10│ < 10│ - │
├────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│1.4.Apre- │mc material │Marmura │ > 60 │ 60-45│ 44-35│ < 35│ - │
│cierea │util/mc ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│resursei │material │Granit │ > 60 │ 60-45│ 44-35│ < 35│ - │
│naturale │extras (%) ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│ │ │Altele │ > 50 │ 50-35│ 34-25│ < 25│ - │
├────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│1.5.Condi- │Numãrul total │Încãrcãtor < 3,5│3,5-5,5│ > 5,5│ - │ - │
│tii de │de ore lucrate│pe roti │ │ │ │ │ │
│funcţionare │/producţia │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ anuala │ │ │ │ │ │ │
│ │ (h/mc) ├─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│ │ │ │ < 2,5 │2,5-3,0│ >3,0 │ - │ │
│ │ │Excavator│ │ │ │ │ │
│echipamentul│ │ │ │ │ │ │ │
│de lucru │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────┴─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│1.6. │Valoarea anuala limita │ │ │ │ │ │
│Calitatea │masurata de-a lungul │ < 20 │ 20-100│101-150│> 150 │ W1, W3 │
│aerului │limitei suprafeţei │ │ │ │ │ │
│ │carierei │ │ │ │ │ │
│ │PM 10 particule în │ │ │ │ │ │
│ │suspensie (æg/Nmc) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Metoda de testare │ │ │ │ │ │
│ │standard SR EN │ │ │ │ │ │
│ │12341:2002 │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│1.7. │Materii în suspensie │ < 15 │ 15-30│ 31-40│ > 40│ W1, W2;│
│Calitatea │(mg/l) │ │ │ │ │ W3, W │
│apei │Metoda de testare │ │ │ │ │ │
│ │standard ISO 5667-17 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│1.8. │Mãsurat de-a lungul │ │ │ │ │ │
│ │limitei suprafeţei │ < 30 │ 30-55 │ 56-60│ >60│ W1, W3 │
│Zgomot │carierei (dB(A)) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Metoda de │ │ │ │ │ │
│ │testare stan- │ │ │ │ │ │
│ │dard SR ISO │ │ │ │ │ │
│ │1996/1 │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤
│1.9 │Vezi punctul A1 din │ 0-10 │ >10-20│ >20-30│ >30│ W1, W3 │
│Impactul │anexa tehnica │ │ │ │ │ │
│vizual │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴─────────┘


Lista factorilor de pondere corectiva - se vor folosi numai unde se specifica:

W1. Conservarea naturii: Dacã zona carierei este localizata în:
a) situri de importanta comunitara, notificate în temeiul <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale, a florei şi faunei sãlbatice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 462/2001 ,
b) zonele din reţeaua Natura 2000, compuse din zone de protecţie specialã conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 ,
c) zone echivalente pentru zonele din afarã Comunitãţii Europene care intra sub incidenta dispoziţiilor <>Legii nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind diversitatea biologica, semnatã la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992,

atunci W1 este relevant pentru urmãtorii indicatori: gradul de simultaneitate a reabilitãrii -1.2, calitatea aerului - 1.6, calitatea apei - 1.7, zgomotul - 1.8, impactul vizual - 1.9. Aceleaşi norme se aplica în cazul în care cariera este în afarã unor astfel de locuri, dar poate avea un efect semnificativ asupra lor, fie individual, fie în combinatie cu alte planuri şi proiecte. Ponderea corespunzãtoare specifica este 0,3.

d) Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte o declaraţie însoţitã de documentaţia aferentã pentru a demonstra ca zona carierei este localizata în/sau adiacent la situri de importanta comunitara în temeiul <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 , conform detaliilor de mai sus. Siturile care formeazã zonele reţelei Natura 2000 sunt cuprinse în lista şi raportate pe harti elaborate de statele membre. În afarã Comunitãţii Europene, agentul economic trebuie sa prezinte o declaraţie însoţitã de documentaţia aferentã pentru a demonstra ca zona carierei este amplasata în sau adiacent zonelor protejate conform prevederilor din <>Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind diversitatea biologica, semnatã la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992.

W2. Protecţia solului: pentru indicatorii gradul de simultaneitate a reabilitãrii - 1.2 şi calitatea apei - 1.7, se iau în considerare trei valori diferite de ponderare conform tabelului nr. 2, ca funcţie a utilizãrii potenţiale a solului - vezi punctul A1 din anexa tehnica pentru detalii:

Tabelul nr. 2


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Protecţia solului Clasele I-II Clasele III-IV-V Clasele VI-VII-VIII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pondere 03 0,5 0,8
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţia aferentã, inclusiv o harta, privind clasificarea sitului carierei dupã potenţialul solului.

W3. Densitatea populaţiei din asezarile care sunt cuprinse pe o raza de 5 km - distanta de amplasamentul carierei: indicatorii care urmãresc gradul de simultaneitate a reabilitãrii - 1.2, calitatea aerului - 1.6, calitatea apei -1.7, zgomotul - 1.8, impactul vizual -1.9 sunt ponderati în funcţie de trei domenii de densitate conform tabelului nr.3:

Tabelul nr. 3


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Densitatea populaţiei > 100 20-100 < 20
locuitori/kmp locuitori/kmp locuitori/kmp

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pondere 0,5(0,6) 0,7(0,84) 0,9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte o harta şi documentaţia corespunzãtoare pentru verificarea densitatii populaţiei din asezarile care sunt cuprinse pe o raza de 5 km - distanta de marginea carierei - zona autorizata. În cazul unor cariere existente şi a unor aşezãri în expansiune în zona în cauza, se foloseşte factorul de pondere indicat între paranteze. Acesta nu se referã la extinderi majore ale zonelor deja autorizate cu asemenea cariere >75%.

W4. În cazul interferentei unei cariere cu mase de apa de suprafata - debit mediu < 5 mc/s, ponderarea este de 0,5 la ambii indicatori care se referã la raportul de reciclare a apei - 1.1 şi la calitatea apei -1.7.

Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţia corespunzãtoare pentru a demonstra dacã exista sau nu o interferenta între cariera şi masa de apa de suprafata.

1.2. Gestionarea extractiei - numai pentru produsele transformate
Materiile prime folosite la producerea de pardoseli rigide trebuie sa respecte cerinţele privitor la activitãţile de extracţie conform tabelului nr. 4:

Tabelul nr. 4


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Limita
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Proiect de activitate de Este nevoie de un raport tehnic care sa includã
extracţie şi reconstrucţie o declaraţie a agentului economic în care sa
ecologica demonstreze ca activitatea de extracţie şi
reconstrucţie ecologica sunt în deplina
conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 236/2000.


În zonele din afarã Comunitãţii Europene este
nevoie de un raport tehnic similar pentru a
demonstra respectarea prevederilor din Legea nr.
58/1994 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor
Unite privind diversitatea biologica, semnatã la
Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 şi cunoaşterea
strategiei naţionale pentru biodiversitate şi
planurile de acţiune, dacã exista.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Impact vizual x % ≤ 30
Vezi anexa tehnica A1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte datele şi documentele respective, inclusiv o harta a zonei.

2. Selectarea materiilor prime - pentru toate produsele pentru pardoseli
Materiilor prime nu li se pot adauga nici un fel de substanţe sau preparate cãrora li se atribuie sau li se poate atribui la momentul solicitãrii una din urmãtoarele fraze de risc sau o combinatie a acestora:
R45 (poate cauza cancer);
R46 (poate provoca modificãri genetice ereditare);
R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice);
R51 (toxic pentru organismele acvatice);
R52 (nociv pentru organismele acvatice);
R53 (poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediul acvatic);
R60 (poate afecta fertilitatea);
R61 (poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii);

potrivit prevederilor <>Hotãrârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de Urgenta nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,

Datoritã beneficiilor ecologice ale reciclarii materialelor, prezentele criterii nu se aplica la cota de materiale reciclate în bucla închisã folosite în proces şi definite la punctul A2 din anexa tehnica.
Când se folosesc în aditivi cu plumb, cadmiu şi antimoniu sau oricare dintre compusii lor, conţinutul acestora nu trebuie sa depãşeascã urmãtoarele limite specifice prevãzute în tabelul nr. 5:

Tabelul nr. 5


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Limita - % din greutatea glazurilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Plumb 0,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cadmiu 0,1
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Antimoniu 0,25
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nu este permisã prezenta azbestului în materiile prime folosite pentru produsele naturale sau transformate.
Se limiteazã folosirea de rasini cu poliesteri în producţie la 10% din greutatea totalã a materiilor prime.

Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte formula chimica şi mineralogica a materiilor prime, împreunã cu o declaraţie de conformare la criteriile menţionate anterior.

3. Operaţii de finisare - numai pentru produsele naturale

Operaţiile de finisare a produselor naturale se efectueazã conform cerinţelor prevãzute în tabelul nr. 6:

Tabelul nr. 6


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Metoda de
Parametru Limita încercare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisii de PM < 150 æg/Nmc Standard
particule în aer SR EN
12341:200
2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisii de stiren în < 210 mg/Nmc
aer
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Raport de Apa reziduala Anexa
recirculare a apei Raport de recirculata tehnica A3
recirculare = ───────────────── . 100 ≥ 90%
Apa totalã care
iese din proces
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisie de solide < 40 mg/l Stndard
în suspensie în ISO 5667-
apa 17
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisie de Cd în < 0,015 mg/l Standard
apa SR ISO
8288:2001
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisie de Cr(VI) < 0,15 mg/l Standard
în apa SR ISO
11083:
1998
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisie de Fe în < 1,5 mg/l Standard
apa SR ISO
6332:1996
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisie de Pb în < 0,15 mg/l Standard
apa SR ISO
8288:
2001
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte analiza şi rapoartele de încercare corespunzãtoare pentru fiecare parametru de emisie mãsurat în toate punctele de emisie. Acolo unde nu se specifica metoda de încercare, organismele competente trebuie sa se bazeze, dupã caz, pe declaraţii sau documentaţii primite de la agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice şi/sau pe verificãri independente.

4. Procesul de producţie - numai pentru produsele transformate

4.1. Consumul de energie
Consumul de energie se calculeazã ca necesar de energie consumatã pentru proces - PER pentru piatra aglomerata şi dalele de tip terrazzo sau ca necesar de energie pentru ardere - ERF pentru dalele ceramice şi cele de argila.
Nota: toate aceste limite sunt exprimate în MJ/mp de produs final gata de vânzare. Acest criteriu nu se aplica la dalele de pavaj de beton sau la etapa de ardere a placilor decorative.

A. Limita necesarului de energie consumatã pentru proces - PER

Necesarul de energie consumatã pentru proces - PER pentru fabricarea pietrei aglomerate şi a dalelor de tip terrazzo nu trebuie sa depãşeascã limitele prezentate în tabelul nr. 7:

Tabelul nr. 7


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Limita (MJ/mp Metoda de încercare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Piatra aglomerata 100 Anexa tehnica A4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dale de tip terrazzo 60 Anexa tehnica A4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic trebuie sa calculeze PER conform instrucţiunilor din anexa tehnica A4 şi trebuie sa prezinte autoritãţii competente rezultatele şi documentaţia solicitatã de cãtre aceasta.

B. Limita necesarului de energie pentru ardere - ERF

Necesarul de energie pentru etapele de ardere - ERF a dalelor de ceramica şi de argila nu trebuie sa depãşeascã limitele prezentate în tabelul nr. 8:

Tabelul nr. 8


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Limita (MJ/mp Metoda de încercare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dale de ceramica - greutate 50 punctul A4 din anexa tehnica
specifica ≤ 19 kg/mp
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dale de ceramica - greutate 70 punctul A4 din anexa tehnica
specifica > 19 kg/mp
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dale de argila - greutate 60 punctul A4 din anexa tehnica
specifica ≤ 40 kg/mp
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa calculeze ERF conform instrucţiunilor din punctul A4 din anexa tehnica şi sa prezinte autoritãţii competente rezultatele şi documentaţia solicitatã de cãtre aceasta.

4.2. Folosirea apei

Apa reziduala produsã prin procesele incluse în lantul de producţie trebuie sa atinga un raport de recirculare de cel puţin 90 %. Raportul de recirculare se calculeazã ca raportul dintre apa uzata recirculata, în interiorul sau în afarã instalaţiei, şi apa totalã care iese din proces, conform definitiei din anexa tehnica A3.

Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte calculul raportului de recirculare, inclusiv date primare privind apa reziduala totalã produsã, apa recirculata, cantitatea şi sursa de apa pura utilizata în proces.

4.3 Emisii în aer

Piatra aglomerata
Emisiile în aer pentru întregul proces de fabricaţie nu trebuie sa depãşeascã limitele prevãzute în tabelul nr. 9:

Tabelul nr. 9


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Limita (mg/mp) Metoda de încercare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Macroparticule 300 Standard ISO 9096
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NO(x) 1200 Standard ISO 11564
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SO(2) 850 Standard ISO 7935
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stiren 2000 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţia şi rapoartele de încercare corespunzãtoare pentru fiecare parametru de emisie menţionat anterior, conform indicaţiilor din anexa tehnica A5. Acolo unde nu se specifica metoda de încercare sau se menţioneazã ca aceasta este utilizata pentru verificare sau monitorizare, autoritatea competenta trebuie sa se bazeze, dupã caz, pe declaraţii şi documentaţia furnizatã de agentul economic şi/sau pe verificãri independente.

Dale de ceramica

Emisiile totale în aer de macroparticule în cazul presãrii, glazurarii şi uscarii prin pulverizare "emisii reci" nu trebuie sa depãşeascã 5 g/mp.

Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţie şi rapoarte de încercare corespunzãtoare, conform indicaţiilor din anexa tehnica A5.
Emisiile în aer, doar pentru etapa de ardere, nu trebuie sa depãşeascã limitele prevãzute în tabelul nr. 10:

Tabelul nr. 10


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Limita (mg/mp) Metoda de încercare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Macroparticule 200 Standard ISO 9096
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F 200 Standard ISO/CD 15713
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NO(x) 2500 Standard ISO 11564
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SO(2) 1500 Standard ISO 7935
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţie şi rapoarte de încercare corespunzãtoare pentru fiecare parametru de emisie, conform indicaţiilor din anexa tehnica A5.

Dale de argila

Emisiile în aer rezultate din etapa de ardere a dalelor ceramice nu trebuie sa depãşeascã limitele prevãzute în tabelul nr. 11:

Tabelul nr. 11


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Limita (mg/mp) Metoda de încercare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Macroparticule 250 Standard ISO 9096
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F 200 Standard ISO/CD 15713
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NO(x) 3000 Standard ISO 11564
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SO(2) 2000 Standard ISO 7935
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţie şi rapoarte de încercare corespunzãtoare pentru fiecare parametru de emisie, conform indicaţiilor din anexa tehnica A5.

Dale de tip terrazzo şi elemente de pavaj din beton

Emisiile în aer rezultate din întreg procesul de fabricaţie nu trebuie sa depãşeascã limitele prevãzute în tabelul nr. 12:

Tabelul nr. 12


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Limita (mg/mp) Metoda de încercare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Macroparticule 300 Standard ISO 9096
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NO(x) 2000 Standard ISO 11564
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SO(2) 1500 Standard ISO 7935
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţie şi rapoarte de încercare corespunzãtoare pentru fiecare parametru de emisie menţionat anterior, conform indicaţiilor din anexa tehnica A5.

4.4. Emisii în apa

Dupã tratarea apei reziduale fie în interiorul fie în exteriorul instalaţiei, parametrii urmãtori nu trebuie sa depãşeascã limitele prevãzute în tabelul nr. 13:

Tabelul nr. 13


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisie de materii în suspensie 40 mg/l Standard ISO 5667-17
în apa
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisie de Cd în apa 0,015 mg/l Standard SR ISO 8288:2001
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisie de Cr(VI) în apa 0,15 mg/l Standard SR ISO 11083:1998
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisie de Fe în apa 1,5 mg/l Standard SR ISO 6332:1996
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Emisie de Pb în apa 0,15 mg/l Standard SR ISO 8288:2001
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţia şi rapoartele de încercare corespunzãtoare care sa evidentieze respectarea prevederilor acestui criteriu, conform indicaţiilor punctului A5 din anexa tehnica.

4.5. Ciment

Folosirea de materii prime la producerea cimentului trebuie sa se conformeze cerinţelor privind gestionarea extractiei aplicabile produselor transformate - 1.2.
Produsele care folosesc ciment în procesul de producţie trebuie sa prezinte urmãtoarele informaţii:
a) consumul energetic pentru obţinerea cimentul inclus în orice produs este de maxim 3800 MJ/t din necesarul de energie consumatã pentru proces - PER, calculat conform indicaţiilor de la punctul A4 din anexa tehnica.
b) cimentul inclus în orice produs se obţine respectând limitele de emisie în aer a indicatorilor prezentaţi în tabelul nr. 14:

Tabelul nr. 14


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Limita (g/t) Metoda de încercare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Praf 65 Standard ISO 9096
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SO(2) 350 Standard ISO 11632
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NO(x) 900 Standard ISO 11564
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţie şi rapoarte de încercare corespunzãtoare pentru PER şi emisiile în aer rezultate în urma fabricãrii cimentului.

5. Gestionarea deşeurilor

Toate instalaţiile implicate în fabricarea produsului trebuie sa aibã un sistem de evacuare a deşeurilor şi a produselor reziduale obţinute din fabricarea produsului respectiv. Sistemul trebuie susţinut cu documente şi explicat în cadrul solicitãrii, incluzând informaţii cu privire la cel puţin urmãtoarele trei aspecte:
a) procedurile de separare şi folosire a materialelor reciclabile din fluxul de deşeuri,
b) procedurile de recuperare a materialelor pentru alte utilizãri,
c) procedurile de manipulare şi eliminare a deşeurilor periculoase,

Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţia corespunzãtoare.

5.1. Recuperarea deşeurilor - numai pentru produsele transformate
Cel puţin 70 % în greutate din deşeurile totale generate de proces sau de procese se recupereazã în conformitate cu termenii generali şi definiţiile stabilite prin <>Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001 .

Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte documentaţia corespunzãtoare pe baza, de exemplu, unor bilanţuri şi/sau a unor sisteme de raportare pentru mediu, indicând ratele de recuperare realizate intern sau extern, de exemplu, prin reciclare, refolosire sau recuperare/regenerare.

6. Faza de utilizare
6.1. Eliberarea de substanţe periculoase - doar pentru plãcile glazurate
Pentru a controla eliberarea potenţiala de substanţe periculoase în timpul etapei de folosire şi la sfârşitul duratei de viata a placilor glazurate, produsele trebuie verificate conform incercarii din standardul SR EN ISO 10545-15:1999. Parametrii Pb şi Cd nu trebuie sa depãşeascã limitele prezentate în tabelul nr. 15:

Tabelul nr. 15


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Parametru Limita (mg/mp) Metoda de încercare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pb 80 Standard SR EN ISO 10545-
15:1999
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cd 7 Standard SR EN ISO 10545-
15:1999
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte o analiza şi rapoarte de încercare cu privire la parametrii de emisie mentionati anterior. Aceasta include o declaraţie de conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a produselor pentru construcţii şi cu standardele armonizate create de CEN.

7. Adecvare pentru utilizare
Produsul trebuie sa fie adecvat pentru utilizare. Dovezile în acest sens pot include date din metodele corespunzãtoare de încercare ISO, CEN sau altele echivalente, cum ar fi protocoale de încercare la nivel naţional sau ale firmei în cauza.
Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte detalii privind protocolul de încercare, împreunã cu o declaraţie ca produsul este adecvat pentru a fi utilizat, pe baza tuturor celorlalte informaţii despre cea mai buna aplicaţie pentru utilizatorul final. Conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 622/2004 , un produs este presupus a fi adecvat pentru utilizare dacã se conformeazã unui standard armonizat, unui argument tehnic european sau unei specificaţii tehnice nearmonizate recunoscute la nivel comunitar. Marcajul european de conformitate "CE", pentru produsele de construcţii sau marcajul naţional de conformitate "CS" pentru produsele de construcţii, aplicat în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 622/2004 , oferã producãtorilor un atestat de conformitate uşor de recunoscut şi poate fi suficienta în acest context. Recunoaşterea marcajului naţional de conformitate "CS" este valabilã pana la data de 01 ianuarie 2007.
8. Informaţii pentru consumator
Produsul se comercializeazã împreunã cu informaţii relevante pentru utilizator, care sa-i ofere acestuia recomandãri privind utilizarea generalã şi tehnica adecvatã, precum şi informaţii privind întreţinerea produsului. Pe ambalaj şi/sau pe documentaţia insotitoare a produsului figureazã urmãtoarele:
a) informaţii ca produsului i-a fost atribuitã eticheta ecologica, cu o scurta, dar specifica explicaţie despre ce înseamnã aceasta, pe lângã informaţia generalã prevãzutã de rubrica 2 din marcaj.
b) recomandãri de utilizare şi întreţinere a produsului. Aceasta informaţie ar trebui sa evidentieze toate instrucţiunile relevante, în special referitoare la întreţinerea şi utilizarea produselor destinate exteriorului. Dupã caz, ar trebui sa se facã referire la caracteristicile produsului în condiţii climatice dificile sau în alt fel de situaţii problematice, de exemplu rezistenta la inghet absorbtia de apa, rezistenta la coroziune, rezistenta la produse chimice, pregãtirea suprafeţei de sprijin, instrucţiuni de curatare şi tipurile de agenţi de curatare şi de intervale de curatare recomandate. Informaţia mai trebuie sa includã şi orice indicaţii disponibile despre durata de viata estimatã a produsului, exprimatã în termeni tehnici, fie ca medie, fie ca interval de valori.
c) indicarea traseului de reciclare sau eliminare - explicatia serveşte pentru a informa consumatorul asupra celei mai înalte performanţe posibile a unui asemenea produs;
d) informaţii asupra etichetei ecologice şi asupra grupelor de produse înrudite, inclusiv textul urmãtor sau un text echivalent: "pentru mai multe informaţii vizitati weh-site-ul referitor la eticheta ecologica: http://www.mappm.ro."
Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte un esantion din ambalaj şi/sau textele aferente.
9. Informaţii care trebuie sa apara pe eticheta ecologica
Rubrica a 2-a a etichetei ecologice conţine urmãtorul text:
Pentru produse naturale:
a) impact redus al extractiei asupra habitatelor şi resurselor naturale,
b) emisii reduse de la operaţiile de finisare,
c) informaţii pentru consumator şi gestionare a deşeurilor.
Pentru produse transformate:
a) consum de energie redus în timpul proceselor de producţie,
b) emisii reduse în aer şi apa,
c) informaţii pentru consumator şi gestionare a deşeurilor.

Evaluare şi verificare: Agentul economic care solicita acordarea etichetei ecologice trebuie sa prezinte un esantion din ambalaj şi/sau textele aferente.

ANEXA TEHNICA

Agentul economic care solicita acordaiea etichetei ecologice trebuie sa prezinte autoritãţii competente toate informaţiile solicitate, calculate, mãsurate, sau testate pentru perioada imediata aplicãrii. Mãsurãtorile trebuie sa fie reprezentative pentru seria respectiva de încercãri şi trebuie sa fie consecvente pentru toate pãrţile solicitãrii, dupã caz.
A.1. Extractia materiilor prime - definiţii pentru indicatori şi ponderari

Bazin acvatic limitat
Expresia "bazin acvatic limitat" reprezintã un rezervor de apa artezian.

Debitul mediu al maselor de apa de suprafata
Debitul mediu al cursului de apa care vine în contact cu cariera se calculeazã luând în considerare suprafata autorizata a carierei în cauza. Calculul se face inmultind secţiunea masei de apa cu viteza apei. Valorile trebuie sa fie reprezentative pentru cel puţin 12 luni.

Descrierea indicatorilor
1.1. Raportul de recirculare a apei
Vezi anexa tehnica A.3.

1.2. Gradul de simultaneitate a reabilitãrii
Calculul pentru gradul de simultaneitate a reabilitãrii consta în mãsurarea suprafeţei compromise, care include suprafeţele ocupate de frontul de cariera şi de halda de steril activa, precum şi a suprafeţei autorizate. Aceste suprafeţe ar trebui mãsurate în timpul activitãţilor de exploatare.
1.3. Recuperarea blocurilor
Calculul pentru recuperarea blocurilor consta în evaluarea blocurilor comercializabile şi a volumului total excavat anual. Blocurile comercializabile, conform definitiei blocului brut din CEN/TC 246/N.237 prEN 12670 "Pietrele naturale - Terminologie", se referã la piatra utilizabila formatã din roca din cariere adecvatã prelucrãrii suplimentare pentru a putea obţine dale şi alte elemente arhitecturale.
1.4. Evaluarea resursei naturale
Calculul pentru evaluarea resursei naturale consta în evaluarea materialului utilizabil şi a volumului total extras anual. Materialul utilizabil se referã la întreg volumul care nu este destinat haldelor: de exemplu blocurile comercializabile, materialele pentru agregat şi este adecvat prelucrãrii şi folosirii ulterioare.
1.5. Condiţiile de funcţionare pentru echipamentul de lucru
Calculul pentru condiţiile de funcţionare pentru echipamentul de lucru consta în evaluarea numãrului total de ore lucrate de o masina în cadrul activitãţii productive şi împãrţirea acestuia la producţia anuala - mc de material utilizabil. Materialul utilizabil se referã la întreg volumul care nu este destinat haldelor: de exemplu blocurile comercializabile, agregatele şi orice este adecvat evaluãrii suplimentare. Dacã în cariera exista mai mult de un încãrcãtor sau de un excavator, se ia în considerare cel mai mare numãr de ore efectuate.
1.6. Calitatea aerului
Determinarea indicatorului PM 10 din aer este descrisã în <>Ordinul nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie PM(10) şi PM(2,5) plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurãtor. Calculul pentru indicatorul PM(10) consta în mãsurarea, de-a lungul limitei suprafeţei carierei, a particulelor în suspensie PM(10), pe baza cerinţelor specifice din metoda de încercare şi a prevederilor generale din <>Ordinul nr. 592/2002 - PM sunt definite în art. 2 alin. (2) din capitolul 1 - Dispoziţii generale. Metoda de încercare este definitã în standardul SR EN 12341:2002.

1.7. Calitatea apei
Acest indicator ia în considerare emisiile totale de materii în suspensie, dupã tratarea apei de suprafata care iese din amplasamentul carierei. Calculul pentru mãsurarea solidelor totale în suspensie se realizeazã cu ajutorul metodei prezentate în standardul ISO 5667-17.

1.8. Zgomotul
Acest indicator ia în considerare nivelul de zgomot de-a lungul limitei carierei. Calculul pentru mãsurarea zgomotului se realizeazã folosind metoda de încercare prezentatã în standardul ISO 1996-1.

1.9. Impactul vizual
Calculul impactului vizual consta în trasarea de secţiuni transversale care trec prin frontul de lucru din cariera şi alte "puncte vizuale" externe, importante pentru determinarea impactului vizual - de exemplu, fie din oraşele din apropiere, fie din locuri frecventate sau drumuri importante etc. Pentru calculul punctajului final, mãsurat ca procent, se ia în considerare cea mai mare valoare dintre valorile calculate iniţial. Trebuie prezentatã autoritãţii competente o scurta explicaţie pentru "punctul vizual" ales. Din fiecare punct vizual -P, se traseaza "raza inferioarã" tangenta la suprafata topografica şi intersectand cel mai de jos punct al "suprafeţei vizibile a carierei". Suprafata vizibila a carierei este consideratã drept suprafata unde se face excavarea sau unde exista o halda de steril activa. Zonele deja reabilitate atât în frontul de lucru, cat şi în halde, nu trebuie luate în considerare. Din acelaşi punct vizual, se traseaza o a doua raza, numita "raza superioarã", intersectand cel mai înalt punct al frontului carierei. Raza superioarã şi cea inferioarã permit identificarea pe secţiunea de cariera a limitelor de înãlţime ale frontului de lucru vizibil - distanta verticala dintre punctele de intersectie al razei superioare şi al celei inferioare cu frontul. Calculul se poate face pe baza proiectului de extracţie. Aceste date geometrice sunt introduse în urmãtoarea formula şi rezultatul reprezintã gradul de impact vizual al carierei într-un punct vizual dat:


h^2
x% = ──────────.100
(Ltan30°)^2


unde figura A1:

h reprezintã înãlţimea pe verticala a frontului vizibil din punctul vizual P - în metri;
L - distanta pe orizontala între cel mai grav P şi front (în metri);
tan 30° - tangenta unghiului mediu al conului vizual al ochiului uman;
x % - procentul de impact vizual.
Termenul h^2 reprezintã suprafata bazei conului de vizibilitate a carierei, iar termenul -L tan 30° reprezintã suprafata conului vizual mediu al ochiului uman.


NOTA(CTCE)
----------
Fig. A1 - Definirea grafica a gradului de impact vizual, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 11 august 2005, la pagina 21.(a se vedea imaginea asociata)

Calculul punctajului ia în considerare cea mai mare valoare dintre valorile calculate.

Descrierea ponderilor
W2. Protecţia solului / clasificarea dupã potenţialul solului
Conform indicatiei Biroului european pentru soluri, pãmântul este clasificat pe baza potenţialului sau şi a gravitatii impedimentelor de cultivare pe care le prezintã în opt clase de capacitãţi. În continuare se prezintã, cu titlu orientativ, descrierea celor opt clase:
a) Solurile din Clasa I prezintã limitãri minore care le restrang utilizarea,
b) Solurile din Clasa II prezintã limitãri moderate care reduc varietatea de plante sau impun practici de conservare moderate,
c) Solurile din Clasa III prezintã limitãri severe care reduc varietatea, de plante sau impun practici de conservare speciale, sau ambele,
d) Solurile din Clasa IV prezintã limitãri foarte severe care reduc varietatea, de plante sau impun o gestionare foarte atenta sau ambele,
e) Solurile din Clasa V prezintã risc de eroziune redus sau nul, dar au alte limitãri, imposibil de corectat, care le limiteazã folosirea mai ales la: pãşuni, trasee, terenuri forestiere sau locuri de hrana şi adapost pentru animalele sãlbatice,
f) Solurile din Clasa VI prezintã limitãri foarte severe care le fac, în general, inadecvate pentru cultivare şi le limiteazã folosirea mai ales la: pãşuni, trasee, terenuri forestiere sau locuri de hrana şi adapost pentru animalele sãlbatice,
g) Solurile din Clasa VII prezintã, limitãri foarte severe care le fac inadecvate pentru cultivare şi le limiteazã folosirea mai ales la: pãşuni, terenuri forestiere sau habitate pentru animalele sãlbatice,
h) Solurile din Clasa VIII şi zonele mixte prezintã limitãri care exclud utilizarea lor pentru producţia de plante comerciale şi le limiteazã folosirea la recreere, ca habitate pentru animalele sãlbatice, surse de apa sau în scopuri estetice.
A.2. Selectarea materiilor prime
Un material reciclat în bucla închisã este definit ca material extras din sistemul de producţie şi returnat, în final, aceluiaşi sistem de producţie, eventual dupã un tratament de reciclare.
A.3. Raportul de recirculare a apei
Calcului raportului de recirculare a apei trebuie sa fie întemeiat pe formula bazatã pe debite evidenţiatã în figura A2:


Apa reziduala recirculare R
Raport de recirculare ──────────────────────────────────*100=─────*100
Apa totalã care iese din. proces W1


E
(F) (P) ┌────────────┐ (W1) (W)
──────┬─────>│ PROCES ├─────┬─────>
│ └────────────┘ │
│ (R) │
└───────<─────────────────┘

(F) Apa proaspãta (W) Apa uzata
(P) Apa necesarã procesului (E) Evaporare
(R) Apa reziduala (W1) Volum total de apa
recirculata iesita din proces

W reprezintã apa reziduala deversata în mediul înconjurãtorFig. A2. Sistemul de flux al apei care se foloseşte la calculul raportului de recirculare a apei.

NOTA(CTCE)
----------
Fig. A2 - Sistemul de flux al apei care se foloseşte la calculul raportului de recirculare a apei, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 11 august 2005, la pagina 22.(a se vedea imaginea asociata)

A.4. Calculul emergiei consumate - PER, ERF
La calculul necesarului de energie pentru proces - PER sau a necesarului de energie pentru ardere - ERF, se iau în considerare purtatorii corecti de energie pentru toatã instalatia sau numai pentru etapa de ardere. Valorile calorifice brute - valori termice înalte ale combustibililor se folosesc la conversia unitãţilor de energie în MJ şi sunt prezentate în tabelul nr. 16. În cazul altor combustibili,, valoarea calorifica folositã la calcul trebuie specificatã. Prin electricitate intelegem cantitatea neta de electricitate primitã din reţea, şi cantitatea de electricitate generata intern, masurata ca energie electrica.
Evaluarea PER pentru producţia de piatra aglomerata ia în considerare toate fluxurile de energie care intra în instalatia de producţie atât sub forma de combustibili, cat şi de electricitate.
Evaluarea PER pentru producţia de dale de tip terrazzo ia în considerare toate fluxurile de energie care intra în instalatia de producţie atât sub ferma de combustibili, cat şi de electricitate.
Evaluarea ERF pentru producţia de dale ceramice ia în considerare toate fluxurile de energie care intra în cuptoare sub forma de combustibili de ardere.
Evaluarea ERF pentru producţia de dale de argila ia în considerare toate fluxurile de energie care intra în cuptoare sub forma de combustibili de ardere.
Evaluarea PER pentru producţia de ciment ia în considerare toate fluxurile de energie care intra în instalatia de producţie, atât sub forma de combustibili, cat şi de electricitate.

Tabelul nr. 16.


Calculul PER şi ERF - vezi textul pentru explicaţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Perioada de Zi De la La
producţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cantitatea - tone sau
mc
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Factor de
Combustibil Cantitate Unitãţi conversie Energie (MJ)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Gaz natural kg 54,1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Gaz natural Nmc 38,8
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Propan kg 50,0
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Butan kg 49,3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Kerosen kg 46,5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Benzina kg 52,7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Motorina kg 44,6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Combustibil gaz os kg 45,2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pacura kg 42,7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cãrbune slab kg 30,6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Antracit kg 29,7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mangal kg 33,7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cocs industrial kg 27,9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Electricitate kWh 3,6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Energia totalã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consumul specific de enegie - MJ/cantitate*1*
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*1) Se împarte energia totalã - din celula gri a tabelului cu
cantitatea - celula gri


A.5. Emisii în aer - numai pentru produsele transformate
Factorii de emisie poluanta a aerului se calculeazã dupã cum urmeazã:
1. se calculeazã concentratia din gazul de evacuare emis în mediu a fiecãrui parametru din tabele;
2. mãsurãtorile folosite la calcul trebuie efectuate conform metodelor de încercare indicate în tabele;
3. esantioanele trebuie sa fie reprezentative pentru producţia în cauza.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016