Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII din 13 iulie 2000  pe baza carora se aloca agentilor economici din industrie sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale si Grila de evaluare pentru alocarea sumelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CRITERII din 13 iulie 2000 pe baza carora se aloca agentilor economici din industrie sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale si Grila de evaluare pentru alocarea sumelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 10 august 2000
CAP. 1
Prevederi generale

ART. 1
Stabilirea prioritatilor pentru încadrarea în condiţiile <>Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, în lista de investiţii a obiectivelor, dupã caz, a cheltuielilor de investiţii cuprinse într-o poziţie globalã sub denumirea "Alte cheltuieli de investiţii", ce urmeazã sa se finanteze din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, se realizeazã numai pentru urmãtoarele cheltuieli stabilite de <>Ordonanta Guvernului nr. 96/1999 :
a) expertizarea instalaţiilor tehnologice industriale;
b) întocmirea unor documentaţii specifice fiecãrui agent economic din industrie care prezintã riscuri tehnologice industriale, în vederea instruirii salariaţilor şi facilitãrii reducerii efectelor în caz de dezastre;
c) realizarea unor intervenţii strict necesare la instalaţii, echipamente şi conducte magistrale, în scopul reducerii riscurilor privind exploziile şi accidentele chimice;
d) facilitarea realizãrii unor alimentari în siguranta cu gaze naturale ale unor zone intens populate;
e) elaborarea şi actualizarea reglementãrilor specifice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor industriale, precum şi armonizarea acestora cu normele europene;
f) dotãri privind prevederi şi intervenţii în caz de dezastre, pentru salvarea vietilor omeneşti.
ART. 2
În listele de investiţii, anexa la legea anuala a bugetului de stat, se înscriu numai obiectivele de investiţii ale cãror documentaţii tehnico-economice au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor cuprinse în <>Legea nr. 72/1996 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 3
Cheltuielile pentru investiţiile cuprinse într-o poziţie globalã în lista-anexa la legea anuala a bugetului de stat, aferentã Ministerului Industriei şi Comerţului, se detaliazã şi se aproba prin liste separate de cãtre ordonatorul principal de credite, pe baza de note de fundamentare care vor cuprinde elemente referitoare la:
a) necesitate;
b) oportunitate;
c) indicatorii caracteristici unor asemenea investiţii.
ART. 4
În poziţia globalã, sub denumirea "Alte cheltuieli de investiţii" vor fi cuprinse:
a) dotãrile independente;
b) intervenţiile pentru consolidarea lucrãrilor de montaj la instalaţii, echipamente şi conducte magistrale;
c) cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, precum şi elaborarea, actualizarea şi urmãrirea reglementãrilor specifice, în raport cu normele europene;
d) expertizarea instalaţiilor tehnologice industriale.
ART. 5
Indicatorii caracteristici unor asemenea investiţii, care vor fi prezentaţi în nota de fundamentare spre aprobare de cãtre ordonatorul principal de credite, vor cuprinde:
a) fundamentarea necesitãţii şi oportunitãţii cheltuielilor de capital în condiţiile prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999 ;
b) destinaţia cheltuielilor, respectiv riscurile tehnologice ce trebuie diminuate, susţinute prin documente atestate de organele abilitate prin lege;
c) datele privind protecţia umanã necesarã, atestata de organele administraţiei publice locale;
d) principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:
● valoarea totalã;
● durata de realizare a investiţiei;
● bonitatea financiarã a agentului economic, atestata de direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat;
● ponderea sustinerii financiare cu surse proprii sau atrase ale autoritãţii contractante;
● avizele şi acordurile necesare, dupã caz, în condiţiile legii;
● efectele directe şi conjuncturale ale realizãrii sau nerealizarii cheltuielilor propuse.
ART. 6
Toate cheltuielile de capital pentru achiziţii, alocate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, vor fi efectuate în condiţiile prevederilor legale privind achiziţiile publice.

CAP. 2
Criterii privind condiţiile obligatorii necesare în vederea includerii în lista anuala a cheltuielilor de capital

ART. 7
Pot fi incluse în lista de investiţii de cãtre ordonatorul principal de credite, în condiţiile legii, cheltuielile de investiţii ale autoritãţilor contractante care îndeplinesc urmãtoarele criterii:
a) achitarea constanta a taxelor trimestriale pentru constituirea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale;
b) obţinerea avizelor şi a acordurilor în condiţiile legii;
c) ponderea cheltuielilor de capital, aferente achiziţiei, susţinutã de autoritatea contractantã din surse proprii sau atrase, este de minimum 50%;
d) susţinerea reducerii riscurilor tehnologice în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzãtorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
e) includerea activitãţilor de riscuri tehnologice industriale, în temeiul <>art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, în anexa la <>Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 1.587/1997 pentru aprobarea listei categoriilor de construcţii şi instalaţii industriale generatoare de riscuri tehnologice;
f) sunt incluse în programele anuale, pe baza propunerilor fãcute de autoritatea contractantã, aprobate prin hotãrâre a Guvernului, conform prevederilor <>art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1999 .

CAP. 3
Criterii determinate de nivelul riscului tehnologic

ART. 8
La includerea în lista de investiţii de cãtre ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999 , a cheltuielilor de investiţii se vor avea în vedere şi urmãtoarele criterii:
a) numãrul şi frecventa dezastrelor produse pana în prezent, generate de riscurile tehnologice provocate de activitatea tehnologicã industriala a autoritãţii contractante;
b) gradul de uzura fizica şi nivelul riscurilor tehnologice, atestate prin documente eliberate de organele abilitate în condiţiile legii;
c) nivelul consecinţelor în raport cu riscul tehnologic al activitãţilor industriale;
d) dotarea marilor platforme industriale cu echipamente, instalaţii, utilaje, aparatura şi mijloace de protecţie, precum şi instalarea personalului desemnat pentru intervenţie, inclusiv descarcerarea şi salvarea vieţii personalului de execuţie;
e) repornirea unor instalaţii tehnologice industriale.

CAP. 4
Criterii determinate de protecţia mediului şi a populaţiei din zona

ART. 9
În conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 96/1999 , la includerea în lista de investiţii ordonatorul principal de credite va avea în vedere şi urmãtoarele criterii:
a) cerinţe legate de protecţia mediului ISO 14000;
b) impactul pe care riscurile tehnologice generate de activitãţile industriale în cauza le au asupra mediului, precum şi asupra sãnãtãţii şi securitãţii oamenilor din acea zona;
c) încadrarea în acţiunile minime necesare în vederea preintampinarii şi reducerii riscurilor tehnologice.

CAP. 5
Criterii determinate de obligaţii ce decurg din tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte semnatara

ART. 10
În conformitate cu prevederile tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte semnatara, la includerea în lista de investiţii ordonatorul principal de credite va avea în vedere urmãtoarele criterii:
a) respectarea prevederilor tratatelor şi ale convenţiilor internaţionale la care România este parte semnatara, prin prevenirea şi reducerea riscurilor tehnologice, asigurarea dotãrilor necesare pentru intervenţie şi limitarea efectelor unor potenţiale dezastre ce pot avea ca sursa riscurile tehnologice;
b) respectarea obligaţiilor internaţionale ale României privind eventualul sprijin pentru limitarea efectelor dezastrelor produse de riscurile tehnologice în zonele limitrofe ale României.

CAP. 6
Criterii generate în cazuri de forta majorã provocate de dezastre având ca surse activitãţile tehnologice industriale

ART. 11
Promptitudinea interventiilor pentru limitarea efectelor dezastrelor, asigurarea îndeplinirii cu profesionalism a acestei activitãţi şi în mod deosebit salvarea vieţii personalului afectat prin descarcerarea acestuia şi prin acordarea asistenţei medicale în timp util se vor asigura prin finanţarea acestor activitãţi în temeiul urmãtoarelor criterii:
a) semnalarea şi confirmarea din partea organelor abilitate în condiţiile legii a existenţei unor dezastre provocate de riscurile tehnologice şi solicitarea din partea autoritãţii contractante de sprijin financiar motivat de necesitatea şi oportunitatea unor intervenţii urgente, conform prevederilor art. 4;
b) semnalarea unor iminente dezastre provocate de riscurile tehnologice, confirmate de organele abilitate în condiţiile legii şi la solicitarea autoritãţilor contractante în cauza, cu susţinerea solicitatã conform art. 4.
ART. 12
În scopul asigurãrii finantarilor solicitate în baza criteriilor menţionate la art. 11 este necesar ca în permanenta ordonatorul principal de credite sa dispunã de un fond la dispoziţie pentru cazuri de forta majorã, în cuantum de 20% din fondul constituit în anul anterior.
ART. 13
Disponibilitãţile fondului la dispoziţie pentru cazuri de forta majorã, neutilizate la finele anului, se reporteazã în anul urmãtor şi se utilizeazã în condiţiile art. 12.

CAP. 7
Criterii generate din considerente de eficienta privind folosirea cheltuielilor de capital din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale

ART. 14
La înscrierea în listele de investiţii a obiectivelor propuse, precum şi a categoriilor de cheltuieli cuprinse, în condiţiile legii, în poziţia globalã sub denumirea "Alte cheltuieli de investiţii" se vor avea în vedere şi urmãtoarele criterii:
a) raportul dintre nivelul cheltuielilor solicitate şi nivelul efectelor certe ce vor fi realizate în scopul preintampinarii, intervenţiei şi reducerii efectelor unor potenţiale riscuri tehnologice;
b) importanta social-economicã a punerii în siguranta a activitãţilor industriale aferente autoritãţii contractante şi reducerii gradului de risc pentru comunitatea umanã din zona;
c) locul în strategia pentru dezvoltarea economicã.

CAP. 8
Alte criterii

ART. 15
În condiţiile prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apãrarea impotriva dezastrelor, aprobatã prin <>Legea nr. 124/1995 , înscrierea în listele de investiţii a obiectivelor propuse şi a finanţãrii propunerilor care fac obiectul "altor cheltuieli de investiţii" se va efectua cu avizul prealabil al Comisiei tehnice centrale privind exploziile la suprafata şi în subteran, accidentele chimice şi avarierea grava a conductelor magistrale şi urbane categorii de dezastre pentru care, în condiţiile legii, Ministerul Industriei şi Comerţului are responsabilitãţi.
În vederea selectãrii propunerilor de cheltuieli de capital pentru înscrierea lor în lista de investiţii-anexa la legea anuala a bugetului de stat, se va proceda la evaluarea acestora, utilizându-se grila de evaluare având la baza toate categoriile de criterii menţionate mai sus.
Propunerile de capital trebuie sa îndeplineascã doua condiţii:
● sa îndeplineascã toate criteriile de încadrare în prevederile legale, care insumeaza 51 de puncte; şi
● sa totalizeze împreunã cu punctajul obţinut de la criteriile specifice minimum 80 de puncte.
Înscrierea în liste se va face în ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute, cu condiţia prezentãrii propunerilor în termenul precizat de prevederile <>Legii nr. 72/1996 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 16
Grila de evaluare pentru alocarea sumelor din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentele criterii.

ANEXA 1
-------
la criterii
-----------

GRILA DE EVALUARE
pentru alocarea sumelor din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Codul Criterii de performanta Pondere Observaţii
(punctaj)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CRITERII OBLIGATORII TOTAL = 51

1. Criterii privind condiţiile obligatorii
necesare în vederea includerii în lista
anuala a cheltuielilor de capital 51
1.1. achitarea constanta a taxelor trimestriale Întrucât sunt criterii
pentru constituirea Fondului special obligatorii, trebuie ca
pentru reducerea riscurilor tehnologice fiecare dintre acestea
la utilaje, echipamente şi instalaţii sa fie întrunit de
industriale toate documentaţiile
1.2. ponderea cheltuielilor de capital, aferente transmise pentru a fi
achiziţiei, susţinutã de autoritatea incluse în lista, în
contractantã din surse proprii sau atrase, condiţiile legii,
este de minimum 50% de cãtre ordonatorul
1.3. susţinerea reducerii riscurilor tehnologice principal de credite.
în conformitate cu prevederile Legii nr.
133/1999 privind stimularea
întreprinzãtorilor privati pentru
înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor
mici şi mijlocii
1.4. includerea activitãţilor de riscuri Sustinere directa, dupã
tehnologice industriale, în temeiul art. caz, indirecta
12 din <>Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996
pentru aprobarea Regulamentului general
de urbanism, în anexa la Ordinul
ministrului industriei şi comerţului
nr. 1.587/1997 pentru aprobarea listei
categoriilor de construcţii şi
instalaţii industriale generatoare de
riscuri tehnologice
1.5. sunt incluse în programele anuale, pe
baza propunerilor fãcute de autoritatea
contractantã, aprobate prin hotãrâre a
Guvernului
1.6. obţinerea avizelor şi a acordurilor în
condiţiile legii

CRITERII SPECIFICE DE PERFORMANTA TOTAL = 49, din care:

2. Criterii determinate de nivelul
riscului tehnologic 15
2.1. numãrul şi frecventa dezastrelor
produse pana în prezent, generate
de riscurile tehnologice provocate
de activitatea tehnologicã
industriala a autoritãţii contractante 3
2.2. gradul de uzura fizica şi nivelul
riscurilor tehnologice, atestate prin
documente eliberate de organele abilitate
în condiţiile legii 3
2.3. nivelul consecinţelor în raport cu riscul
tehnologic al activitãţilor industriale 3
2.4. dotarea marilor platforme industriale cu
echipamente, instalaţii, utilaje,
aparatura şi mijloace de protecţie,
precum şi instalarea personalului
desemnat pentru intervenţie, inclusiv
descarcerarea şi salvarea vieţii
personalului de execuţie 3
2.5. repornirea unor instalaţii tehnologice
industriale 3

3. Criterii determinate de protecţia
mediului şi a populaţiei din zona 5
3.1. cerinţe legate de protecţia mediului
ISO 14000 1
3.2. impactul pe care riscurile tehnologice
generate de activitãţile industriale
în cauza le au asupra mediului, precum
şi asupra sãnãtãţii şi securitãţii
oamenilor din acea zona 2
3.3. încadrarea în acţiunile minime necesare
în vederea preintampinarii şi reducerii
riscurilor tehnologice 2

4. Criterii determinate de obligaţii ce
decurg din tratatele şi convenţiile
internaţionale la care România este
parte semnatara 8
4.1. respectarea prevederilor tratatelor şi
ale convenţiilor internaţionale la care
România este parte semnatara,
prin prevenirea şi reducerea riscurilor
tehnologice, asigurarea dotãrilor
necesare pentru intervenţie şi
limitarea efectelor unor potenţiale
dezastre ce pot avea ca sursa
riscurile tehnologice 4
4.2. respectarea obligaţiilor internaţionale
ale României privind eventualul sprijin
pentru limitarea efectelor dezastrelor
produse de riscurile tehnologice în
zonele limitrofe ale României 4

5. Criterii generate în cazuri de forta
majorã provocate de dezastre având ca
surse activitãţile tehnologice
industriale 10
5.1. semnalarea şi confirmarea din partea
organelor abilitate în condiţiile
legii a existenţei unor dezastre
provocate de riscurile tehnologice şi
solicitarea din partea autoritãţii
contractante de sprijin financiar
motivat de necesitatea şi oportunitatea
unor intervenţii urgente, conform
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
96/1999 5
5.2. semnalarea unor iminente dezastre
provocate de riscurile tehnologice,
confirmate de organele abilitate în
condiţiile legii şi la solicitarea
autoritãţilor contractante în cauza,
cu susţinerea solicitatã în Ordonanta
Guvernului nr. 96/1999 5

6. Criterii generate din considerente de
eficienta privind folosirea
cheltuielilor de capital din Fondul
special pentru reducerea riscurilor
tehnologice la utilaje, echipamente
şi instalaţii industriale 9
6.1. raportul dintre nivelul cheltuielilor
solicitate şi nivelul efectelor certe
ce vor fi realizate în scopul
preintampinarii, intervenţiei şi
reducerii efectelor unor potenţiale
riscuri tehnologice 3
6.2. importanta social-economicã a punerii
în siguranta a activitãţilor
industriale aferente autoritãţii
contractante şi reducerii gradului de
risc pentru comunitatea umanã din zona 3
6.3. locul în strategia pentru dezvoltarea
economicã 3

7. Alte criterii 2

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Întrucât raportul dintre nivelul solicitãrilor şi nivelul Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale care se constituie, în condiţiile legii, conduce la necesitatea determinãrii unor prioritati de înscriere în lista cheltuielilor de investiţii sau, dupã caz, în categoria cheltuielilor globale sub denumirea "Alte cheltuieli" (în care fiecare propunere va fi nominalizatã conform prevederilor <>Legii nr. 72/1996 ), desemnarea acestora în limita plafonului aprobat al fondului se va face astfel:
I. Preselecţia: Condiţia pentru a fi inclusã în lista de preselecţie pentru fiecare cheltuiala de capital (achiziţie) este ca aceasta sa întruneascã un total minim de 80 de puncte.
II. Înscrierea în liste (selecţia) se va face în ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute, cu condiţia prezentãrii propunerilor în termenul precizat de prevederile <>Legii nr. 72/1996 , cu modificãrile ulterioare.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016