Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII din 1 iunie 2005  privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CRITERII din 1 iunie 2005 privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 8 iunie 2005

ART. 1
Prin protecţie individualã se înţelege ansamblul de mãsuri ce trebuie desfãşurat, în cazul producerii unui accident, în vederea limitãrii sau înlãturãrii efectelor nocive asupra organismului uman, imediate sau întârziate, ale uneia sau mai multor substanţe periculoase.
ART. 2
(1) Prin mijloc de protecţie individualã se înţelege echipamentul care contribuie la apãrarea organismului uman împotriva substanţelor periculoase.
(2) Mijloacele de protecţie individualã sunt destinate protejãrii cãilor respiratorii, ochilor şi pielii împotriva acţiunii substanţelor periculoase.
(3) Potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protecţiei organismului uman, mijloacele de protecţie individualã se clasificã astfel:
a) mijloace de protecţie a cãilor respiratorii şi a ochilor, respectiv:
a 1) filtrante: masca contra particulelor şi aerosolilor;
a 2) filtrant-sorbante: semimasca şi masca contra gazelor cu cartuş filtro-sorbant;
a 3) izolante: aparate sau mãşti izolante şi aparate de respirat cu aer comprimat;
b) mijloace de protecţie a pielii: completuri de protecţie.
(4) Mãştile filtrante şi filtrant-sorbante apãrã faţa şi cãile respiratorii împotriva acţiunii vãtãmãtoare a substanţelor toxice, depunerii prafului radioactiv şi agenţilor microbieni.
(5) Mijloacele izolante sunt mijloacele de protecţie individualã a cãilor respiratorii, care, spre deosebire de mãştile filtrante şi filtrant-sorbante, izoleazã complet cãile respiratorii de mediul înconjurãtor.
(6) Completurile de protecţie sunt echipamente confecţionate din materiale care sã asigure protecţia pe timpul acţiunii sau staţionãrii într-o zonã contaminatã.
ART. 3
La stabilirea tipurilor de mijloace de protecţie individualã şi a modalitãţii de asigurare a cetãţenilor cu acestea se au în vedere urmãtoarele criterii:
a) clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile a unitãţilor administrativ-teritoriale, localitãţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor, în funcţie de riscurile specifice, cuprinsã în Catalogul naţional de clasificare a acestora;
b) modul de dispunere a cetãţenilor faţã de instituţii publice, operatori economici şi/sau obiective care produc, transportã, depoziteazã sau manipuleazã substanţe periculoase în cantitãţi care pot pune în pericol viaţa şi sãnãtatea oamenilor, denumite în continuare obiective sursã de risc;
c) categoriile de cetãţeni care pot fi afectate de substanţele periculoase, potrivit anexei nr. 1 la prezentele criterii;
d) compatibilitatea şi eficienţa mijloacelor de protecţie individualã în raport cu substanţele periculoase;
e) raportul cost/eficienţã.
ART. 4
Asigurarea cu mijloace de protecţie individualã a cetãţenilor se va face în conformitate cu tipul de risc specific fiecãrui obiectiv: nuclear, radiologic, chimic sau biologic.
ART. 5
(1) Obligaţia asigurãrii cu mijloace de protecţie individualã a cetãţenilor care se aflã în zonele de planificare la urgenţã revine fiecãrui obiectiv sursã de risc.
(2) Cetãţenii care se aflã în afara zonei de planificare la urgenţã au obligaţia sã-şi asigure, prin grijã proprie, mijloacele de protecţie individualã.
ART. 6
Modalitatea asigurãrii cu mijloace de protecţie individualã a categoriilor de cetãţeni se face conform anexei nr. 2 la prezentele criterii.
ART. 7
(1) Fondurile financiare necesare pentru achiziţionarea mijloacelor de protecţie se asigurã dupã cum urmeazã:
a) de cãtre proprietarul sau administratorul obiectivului sursã de risc, pentru categoriile de cetãţeni prevãzute în anexa nr. 2, pentru zona de planificare la urgenţã, precum şi pentru salariaţii proprii;
b) de cãtre instituţiile sau organizaţiile din care fac parte, pentru forţele care participã la intervenţie;
c) de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, pentru personalul propriu care coordoneazã intervenţia sau participã la misiuni de intervenţie.
(2) Instituţiile cu responsabilitãţi în asigurarea cu mijloace de protecţie individualã sunt obligate sã-şi prevadã anual în bugetele proprii fondurile necesare achiziţionãrii de mijloace de protecţie individualã şi pentru menţinerea în stare de operativitate a acestora.
ART. 8
Rãspunderea privind verificarea modului de asigurare cu mijloace de protecţie individualã a cetãţenilor revine Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, respectiv structurilor de specialitate ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţã.
ART. 9
Proprietarii sau, dupã caz, administratorii obiectivelor sursã de risc vor organiza şi asigura distribuirea mijloacelor de protecţie individualã pentru populaţia care locuieşte în zona de planificare la urgenţã, pe baza procentului stabilit conform anexei nr. 2.
ART. 10
(1) Protecţia nuclearã, radiologicã, chimicã şi biologicã a cetãţenilor se poate realiza şi prin mijloace de protecţie colectivã sau prin alte mãsuri tehnice şi organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc.
(2) Utilizarea în cadrul mãsurilor de protecţie generale numai a protecţiei prin mijloace de protecţie individualã, respectiv prin mijloace de protecţie individualã combinat cu cele de protecţie colectivã sau numai prin protecţie colectivã se va realiza pe baza criteriului cost/eficienţã.

ANEXA 1


────────
la criterii
────────────

CATEGORII DE CETĂŢENI
care pot fi afectate de substanţele periculoase

I. Cetãţeni care locuiesc în zona de planificare la urgenţã
II. Cetãţeni care locuiesc în afara zonei de planificare la urgenţã
III. Cetãţeni aflaţi temporar în zona de planificare la urgenţã
IV. Forţe de intervenţie specializate, chemate în sprijin în situaţii de urgenţã
V. Forţe de asigurare a intervenţiei: poliţie, jandarmi, servicii medicale de urgenţã
VI. Persoane din administraţia publicã centralã şi localã cu responsabilitãţi în luarea deciziei pentru intervenţie, în limitarea şi înlãturarea urmãrilor contaminãrii cu substanţe periculoase.

ANEXA 2
────────
la criterii
────────────

MODALITATEA
asigurãrii cu mijloace de protecţie individualã
a categoriilor de cetãţeni┌──────────────┬──────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬─────────────────┐
│ Categoria │ Localizare │ Obligatia │ Obligatia │ Procentul │Tipul mijloacelor│
│ │ │ asigurarii │ asigurarii │ de │ de protectie │
│ │ │ in zona de │ in afara │ asigurare │ individuala*1) │
│ │ │ planificare │ zonei de │ din │ (conform art. 2│
│ │ │ la urgenta │ planificare│ numarul │ alin. 3) │
│ │ │ │ la urgenta │ total de │ │
│ │ │ │ │ cetateni │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│I. Cetãţenii │ │Instituţia, │ │ │ │
│care locuiesc │ │operator │ │ │ │
│în zona de │Clãdiri de locuit │economic, │ - │ 100% │ a.1);a.2). │
│planificare │ │obiectivul │ │ │ │
│la urgenţã │ │sursã de risc │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│II. Cetãţenii │ │ │ │ │ │
│care locuiesc │ │ │ │ │ │
│în afara zonei│Clãdiri de locuit │ - │Cetãţenii, │ │ │
│de planificare│ │ │prin grija │ 100% │a.1);a.2). │
│la urgenţã │ │ │proprie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Clãdiri │ │ │ │ │
│ │administrative: │ │ │ │ │
│ │Sedii ale │ │ │ │ │
│III.Cetatenii │administraţiei │ │ │ │ │
│ aflati │publice centrale │Instituţia, │Institutiile│10% din nr.│ │
│temporar in │şi locale sedii │operator │prin grija │total de │ │
│ zona │de sindicate │economic, │proprie │angajati*2)│ a.1): a.2). │
│ │culte, fundaţii, │obiectivul │ │ │ │
│ │organizaţii non- │sursã de risc │ │ │ │
│ │guvernamentale, │ │ │ │ │
│ │asociaţii, agenţii│ │ │ │ │
│ │sedii de birori, │ │ │ │ │
│ │etc │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Clãdiri financiar-│Institutia, │Institutiile│10% din nr.│ │
│ │bancare: sedii de │operator │prin grija │total de │a.1);a.2). │
│ │banci; sedii de │economic, │proprie │angajati*2)│ │
│ │societati de │obiectivul │ │ │ │
│ │asigurari; burse │sursa de risc │ │ │ │
│ │de valori si │ │ │ │ │
│ │marfuri │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Clãdiri si spatii │Institutia, │Institutiile│10% din nr.│ │
│ │comerciale; comert│operator │prin grija │total de │a.1);a.2). │
│ │alimentar si │economic, │proprie │angajati*2)│ │
│ │nealimentar, │obiectivul │ │ │ │
│ │magazine generale │sursa de risc │ │ │ │
│ │si supermarket, │ │ │ │ │
│ │alimentatie │ │ │ │ │
│ │publica, piete │ │ │ │ │
│ │agroalimentare, │ │ │ │ │
│ │servicii si │ │ │ │ │
│ │autoservice │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Clãdiri de cult │Institutia, │Institutiile│10% din nr.│ │
│ │lacasuri de cult, │operator │prin grija │total de │a.1);a.2). │
│ │manastiri si │economic, │proprie │angajati*2)│ │
│ │schituri │obiectivul de │ │ │ │
│ │ │sursa de risc │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Clãdiri de cultura│Institutia, │Institutiile│10% din nr.│ │
│ │expozitii, muzee, │operator │prin grija │total de │a.1);a.2). │
│ │biblioteci, clubu-│economic, │proprie │angajati*2)│ │
│ │ri si sali de │obiectivul de │ │ │ │
│ │reuniune cazinouri│sursa de risc │ │ │ │
│ │centre si │ │ │ │ │
│ │complexuri cultu- │ │ │ │ │
│ │rale, casa de │ │ │ │ │
│ │culturã şi sãli │ │ │ │ │
│ │polivalente; │ │ │ │ │
│ │cinematograf, │ │ │ │ │
│ │teatre, operata, │ │ │ │ │
│ │circuri, discoteci│ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Clãdiri de invata-│Institutia, │Institutiile│10% din nr.│ │
│ │mant; gradinite, │operator │prin grija │total de │a.1);a.2). │
│ │scoli, licee, │economic, │proprie │angajati*2)│ │
│ │invatamant superi-│obiectivul de │ │ │ │
│ │or, camine si │sursa de risc │ │ │ │
│ │internate │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Clãdiri de sana- │Institutia, │Institutiile│10% din nr.│ │
│ │tate; spitale, │operator │prin grija │total de │a.1);a.2). │
│ │clinici, centre │economic, │proprie │angajati*2)│ │
│ │medicale pentru │obiectivul de │ │ │ │
│ │asistenta de │sursa de risc │ │ │ │
│ │specialitate, │ │ │ │ │
│ │policlinici, │ │ │ │ │
│ │dispensare, alte │ │ │ │ │
│ │unitati sanitare, │ │ │ │ │
│ │crese, leagane de │ │ │ │ │
│ │copii │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Clãdiri si amena- │Institutia, │Institutiile│10% din nr.│ │
│ │jari sportive; │operator │prin grija │total de │a.1);a.2). │
│ │complexuri sporti-│economic, │proprie │angajati*2)│ │
│ │ve; sali de │obiectivul de │ │ │ │
│ │antrenament si │sursa de risc │ │ │ │
│ │competitii spor- │ │ │ │ │
│ │tive; patinoare │ │ │ │ │
│ │artificiale si │ │ │ │ │
│ │piscine; poligoane│ │ │ │ │
│ │de tir si popicari│ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Clãdiri de turism │Institutia, │Institutiile│10% din nr.│ │
│ │hoteluri; moteluri│operator │prin grija │total de │a.1);a.2). │
│ │vile si bungalouri│economic, │proprie │angajati*2)│ │
│ │cabane, campinguri│obiectivul de │ │ │ │
│ │sate de vacanta │sursa de risc │ │ │ │
│ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│ │Clãdiri de │Institutia, │Institutiile│10% din nr.│ │
│ │transport gari, │operator │prin grija │total de │a.1);a.2). │
│ │autogari, aerogari│economic, │proprie │angajati*2)│ │
│ │ │obiectivul de │ │ │ │
│ │ │sursa de risc │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│IV. Forte de │ - │Institutia, │Institutiile│ │ │
│interventie │ │operator │prin grija │ 100% │a.1);a.2);a.3); │
│specializate │ │economic, │proprie │ │ b). │
│ │ │obiectivul de │ │ │ │
│ │ │sursa de risc │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│V. Forte de │ - │Institutiile │Institutiile│ │ │
│asigurare a │ │prin grija │prin grija │ 100% │a.1);a.2);a.3); │
│interventiei │ │proprie │proprie │ │ b). │
│politie; │ │ │ │ │ │
│jandarmi; │ │ │ │ │ │
│servicii medi-│ │ │ │ │ │
│cale de urgen-│ │ │ │ │ │
│ta │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┤
│VI. Persoane │ - │Institutiile │Institutiile│ │ │
│din adminis- │ │prin grija │prin grija │ 100% │a.1);a.2);a.3); │
│tratia publica│ │proprie │proprie │ │ │
│centrala si │ │ │ │ │ │
│locala cu │ │ │ │ │ │
│responsabili- │ │ │ │ │ │
│tati in luarea│ │ │ │ │ │
│deciziei │ │ │ │ │ │
│pentru inter- │ │ │ │ │ │
│ventie, in │ │ │ │ │ │
│limitarea ur- │ │ │ │ │ │
│marilor │ │ │ │ │ │
│contaminarii │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┘Notã:
*1). Tipul mijloacelor de protecţie individualã se va stabili în funcţie de fiecare risc specific,
*2). Procentul stabilit reprezintã acea categorie de personal care intervine în asigurarea protecţiei colective a întregului personal şi a cetãţenilor aflaţi în instituţie,

______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016