Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII DE PERFORMANTA din 30 iunie 2005  privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CRITERII DE PERFORMANTA din 30 iunie 2005 privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2005
CAP. I
Criterii generale

ART. 1
Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţã, denumite în continuare servicii voluntare, se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale.
ART. 2
Termenii folosiţi în prezenta anexã au urmãtorul înţeles:
a) sector de competenţã - unitatea administrativ-teritorialã pe a cãrei razã serviciul voluntar îşi îndeplineşte atribuţiile legale;
b) echipaj/grupã de intervenţie - structurã încadratã cu personal voluntar sau/şi angajat care deserveşte o autospecialã;
c) echipã specializatã - structurã de intervenţie care are în compunere minimum 3 persoane, specializatã în anumite tipuri de intervenţii;
d) timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins între momentul alarmãrii în caz de situaţie de urgenţã şi cel al constituirii formaţiei de deplasare în vederea intervenţiei;
e) timp de rãspuns - intervalul cuprins între momentul alertãrii forţelor destinate intervenţiei şi intrarea acestora în acţiune;
f) capacitate de rãspuns - potenţialul forţelor destinate intervenţiei de a rezolva o situaţie de urgenţã.
ART. 3
(1) Serviciul voluntar îşi îndeplineşte atribuţiile, în condiţiile legii, într-un sector de competenţã stabilit cu acordul inspectoratului pentru situaţii de urgenţã judeţean/al municipiului Bucureşti.
(2) Teritoriul fiecãrui sector de competenţã trebuie sã fie acoperit, din punct de vedere al intervenţiei, în timpul de rãspuns stabilit, cu cel puţin o autospecialã de intervenţie.
(3) Pânã la asigurarea dotãrii la nivelul prevãzut de reglementãrile în vigoare, consiliile locale încheie în mod obligatoriu contracte sau convenţii de intervenţie cu consiliile locale limitrofe care au constituite servicii voluntare dotate cu autospeciale de intervenţie.

CAP. II
Criterii privind organizarea serviciilor voluntare

ART. 4
Constituirea, dimensionarea şi dotarea structurilor serviciilor voluntare se fac pe baza urmãtoarelor criterii:
a) suprafaţa sectorului de competenţã;
b) numãrul de locuitori din sectorul de competenţã;
c) clasificarea localitãţilor din punct de vedere al riscurilor;
d) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial;
e) mãsurile stabilite în Planul de analizã şi acoperire a riscurilor;
f) cãile de comunicaţii rutiere şi gradul de practicabilitate al acestora;
g) sursele de alimentare cu apã pentru stingerea incendiilor.
ART. 5
Serviciul voluntar este condus de un şef, profesionist în domeniu, şi are în structurã:
a) un compartiment sau specialişti pentru prevenire;
b) una sau mai multe formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, denumite în continuare formaţii de intervenţie, dupã caz;
c) ateliere de reparaţii şi întreţinere, dupã caz.
ART. 6
Compartimentul/specialiştii pentru prevenire are/au ca principalã atribuţie prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţã, prin activitãţi de îndrumare şi control.
ART. 7
(1) Formaţia de intervenţie este o structurã specializatã, constituitã în vederea limitãrii şi înlãturãrii urmãrilor situaţiilor de urgenţã.
(2) Formaţia de intervenţie are în compunere minimum un echipaj/o grupã de intervenţie şi 2-4 echipe specializate.
(3) Echipajele/grupele de intervenţie specializate se organizeazã în funcţie de specialitatea pe care o au, precum şi în raport cu categoriile şi tipurile de autospeciale şi utilaje folosite pentru îndeplinirea atribuţiilor.
(4) Echipele specializate sunt constituite în funcţie de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţã, pe urmãtoarele domenii principale: transmisiuni-alarmare, cercetare-cãutare, deblocare-salvare, sanitar-veterinar, evacuare, protecţie NBC, suport logistic.
(5) Dotarea echipajelor/grupelor de intervenţie şi echipelor specializate este prevãzutã în anexa nr. 1.
ART. 8
Atelierele de reparaţii şi întreţinere sunt compartimente tehnice destinate întreţinerii şi executãrii lucrãrilor de reparaţii curente la mijloacele tehnice din dotare.

CAP. III
Criterii operaţionale

ART. 9
(1) La amplasarea în teritoriu a formaţiilor de intervenţie se ţine seama de urmãtoarele criterii operaţionale:
a) timpul mediu de alertare: 5-10 minute, în funcţie de anotimp şi de ora din zi sau din noapte la care s-a produs situaţia de urgenţã;
b) timpul de rãspuns;
c) raza medie a sectorului de competenţã: 5-10 km;
d) viteza medie de deplasare a autospecialelor de intervenţie: 50 km/h.
(2) Timpul maxim de rãspuns:
a) la obiectivele care prezintã risc ridicat: 10 minute;
b) în cel mai îndepãrtat punct din sectorul de competenţã stabilit: 30 de minute;
c) în celelalte localitãţi cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie: 45 de minute.
(3) Criteriile operaţionale prevãzute la alin. (1) se coreleazã, dupã caz, cu criteriul complementaritãţii dat de existenţa în sectorul de competenţã a serviciilor private pentru situaţii de urgenţã.
(4) Derularea intervenţiei se face gradual, dupã caz, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului pentru situaţii de urgenţã judeţean sau al municipiului Bucureşti, precum şi a serviciului privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenţie de intervenţie;
b) intervenţia propriu-zisã efectuatã de serviciile voluntare;
c) sprijinul acordat intervenţiei (în tehnicã şi personal specializat) de cãtre serviciul privat/voluntar cu care s-a încheiat un contract/o convenţie de intervenţie;
d) sprijinul acordat intervenţiei (în tehnicã şi personal specializat) de cãtre structurile profesioniste.
(5) Serviciul de urgenţã voluntar solicitã în sprijin intervenţia serviciilor de urgenţã private şi a celor voluntare cu care a încheiat contracte/convenţii de intervenţie sau, dupã caz, a serviciilor de urgenţã profesioniste, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţã depãşeşte capacitatea de rãspuns a acestuia.
ART. 10
Pentru asigurarea permanentã a intervenţiei conducãtorul/conducãtorii autospecialei/autospecialelor de intervenţie sau mecanicul de motopompã efectueazã serviciul în ture, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

CAP. IV
Clasificarea serviciilor voluntare

ART. 11
(1) Serviciile voluntare se clasificã în funcţie de numãrul de locuitori, precum şi de numãrul şi de dotarea echipajelor/grupelor de intervenţie cu autospeciale sau cu alte mijloace de intervenţie, astfel:
a) serviciu de categoria I - având numai compartiment sau specialişti de prevenire şi/sau echipe specializate de intervenţie, indiferent de numãrul de locuitori;
b) serviciu de categoria a II-a - având numai echipaje/grupe de intervenţie care încadreazã autospeciale şi/sau utilaje mobile de intervenţie, altele decât cele pentru lucrul cu apã şi spumã, în funcţie de riscul existent, indiferent de numãrul de locuitori;
c) serviciu de categoria a III-a - având cel puţin un echipaj/o grupã de intervenţie la motopompã sau la alt utilaj mobil pentru lucrul cu apã şi spumã, în localitãţile cu maximum 500 de locuitori;
d) serviciu de categoria a IV-a - având un echipaj/o grupã de intervenţie la o autospecialã pentru lucrul cu apã şi spumã, în localitãţile cu o populaţie cuprinsã între 501-10.000 de locuitori;
e) serviciu de categoria a V-a - având douã sau mai multe echipaje/grupe de intervenţie la douã sau mai multe autospeciale pentru lucrul cu apã şi spumã, în localitãţile cu peste 10.000 de locuitori.
(2) Serviciile prevãzute la alin. (1) lit. b)-e) au în compunere în mod obligatoriu şi un compartiment sau specialişti de prevenire, dupã caz.

CAP. V
Criterii privind încadrarea cu personal

ART. 12
(1) Serviciul voluntar se încadreazã cu personal angajat şi/sau cu personal voluntar.
(2) Personalul angajat şi cel voluntar trebuie sã corespundã cerinţelor de pregãtire fizicã şi psihicã şi sã aibã aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor.
(3) În serviciul voluntar, funcţiile de şef serviciu şi conducãtor autospeciale/mecanic de motopompã se încadreazã în mod obligatoriu cu personal angajat.
(4) La încadrare şi anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, în condiţiile legii.
(5) Personalul angajat trebuie sã aibã calificarea şi atestarea necesare, conform reglementãrilor în vigoare.
ART. 13
Numãrul specialiştilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se stabileşte astfel:
a) pentru instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un specialist;
b) în mediul rural, pentru 200 de gospodãrii cetãţeneşti, un specialist;
c) în mediul urban, pentru 500-1.000 de locuinţe individuale sau gospodãrii, un specialist.
ART. 14
Echipajele/grupele de intervenţie specializate se încadreazã cu personal stabilit conform prevederilor instrucţiunilor şi cãrţilor tehnice de utilizare a utilajelor şi autospecialelor de intervenţie.

CAP. VI
Criterii privind dotarea serviciilor voluntare

ART. 15
Pentru realizarea şi menţinerea unei capacitãţi de rãspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie sã asigure:
a) acoperirea riscurilor potenţiale din sectorul de competenţã, atât din punct de vedere preventiv, cât şi din punct de vedere operaţional;
b) executarea oportunã a misiunilor şi operaţiunilor specifice;
c) corelarea performanţelor tehnice ale mijloacelor de intervenţie cu specificul şi gradul de dificultate ale situaţiei de urgenţã, în vederea exploatãrii cu eficienţã maximã a acestora;
d) crearea condiţiilor necesare pentru pregãtirea şi antrenamentul personalului.
ART. 16
(1) Sediile şi utilitãţile necesare serviciilor voluntare, precum şi spaţiile adecvate pentru pregãtirea de specialitate a personalului, gararea, adãpostirea şi întreţinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziţie de consiliile locale, în condiţiile legii.
(2) Spaţiile prevãzute la alin. (1) se doteazã cu telefon şi mijloace de alarmare şi alertare, instalaţii utilitare, mijloace de pregãtire, cu materiale de biroticã şi de acordare a primului ajutor medical.
(3) În funcţie de necesitãţi, dotarea se completeazã cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuţiilor serviciului.
(4) Personalul serviciilor voluntare se antreneazã, dupã caz:
a) în poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparaturã şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţã, inclusiv pentru concursurile profesionale;
b) în poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti sau ale serviciilor private, în baza unor protocoale.
(5) Întreţinerea şi repararea autospecialelor şi utilajelor serviciilor voluntare se fac, dupã caz, în ateliere proprii dotate cu utilaje şi scule adecvate lucrãrilor executate sau de cãtre alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activitãţile respective.
ART. 17
Criteriile specifice care stau la baza dotãrii cu mijloace tehnice şi materiale a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţã sunt prezentate în anexa nr. 2.
ART. 18
Documentele de organizare, desfãşurare şi conducere a activitãţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţã sunt prezentate în anexa nr. 3.
ART. 19
(1) Serviciile voluntare îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul local, cu avizul inspectoratului pentru situaţii de urgenţã judeţean/al municipiului Bucureşti.
(2) Structura-cadru a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţã este prevãzutã în anexa nr. 4.
ART. 20
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele criterii de performanţã.


ANEXA 1
--------
la criteriile de performanţã
----------------------------


DOTAREA
echipajelor/grupelor şi echipelor
specializate de intervenţie, în funcţie de specialitate

1. Echipaje/grupe de intervenţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Tipul echipajului/grupei de intervenţie Dotarea
crt. în funcţie de specialitate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Salvare şi prim ajutor - ambulanţã
2. Stingerea incendiilor cu apã şi spumã - autospecialã de lucru cu apã şi
spumã, motopompã sau utilaj
mobil
3. Stingerea incendiilor cu pulberi şi gaze - autospecialã de lucru cu
pulberi şi gaze
4. Intervenţie la înãlţime - autoscarã
5. Intervenţie la inundaţie şi/sau înec - barcã pneumaticã de salvare
6. Descarcerare - autospecialã de descarcerare
7. Decontaminare şi protecţie NBC - autospecialã sau utilaj
8. Suport logistic al intervenţiilor - autocamion, tractor,
remorcã auto sau alt utilaj
9. Cercetare-cãutare - autoturism
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA:
Fiecare autospecialã sau utilaj are în dotare aparaturã, echipament şi complete de protecţie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substanţe şi alte materiale specifice, conform cãrţilor tehnice şi instrucţiunilor de exploatare.
2. Echipe specializate
Dotarea echipelor specializate cu mijloace iniţiale, aparaturã, echipament şi complete de protecţie, mijloace de transmisiuni, accesorii, substanţe şi alte materiale specifice se face conform normelor de înzestrare şi dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã.


ANEXA 2
-------
la criteriile de performanţã
----------------------------


CRITERII SPECIFICE
care stau la baza dotãrii cu mijloace
tehnice şi materiale a serviciilor voluntare
pentru situaţii de urgenţã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Categoriile de Criteriile specifice
crt. mijloace tehnice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Autospeciale şi utilaje - natura şi volumul operaţiunilor de intervenţie
de intervenţie - caracteristicile şi performanţele tehnico-
tactice ale autospecialelor şi utilajelor
- duratele normale de exploatare a autospecialelor
şi utilajelor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Echipament şi - natura şi periculozitatea specificã a
mijloace de protecţie operaţiunilor de intervenţie
- efectele negative ale agenţilor dinamici,
termici, electromagnetici şi biologici
specifici evenimentelor periculoase
potenţiale
- numãrul de persoane care participã la
operaţiuni
- durata normalã de folosinţã a echipamentului
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Aparaturã de - mãrimea şi particularitãţile sectorului de
transmisiuni şi competenţã din punct de vedere al comunicaţiilor
informaticã - numãrul de formaţii, echipaje/grupe şi echipe,
precum şi efectivele acestora
- numãrul de personal cu atribuţii de conducere
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Substanţe necesare - numãrul şi caracteristicile tehnice ale
intervenţiei autospecialelor
- frecvenţa şi numãrul intervenţiilor, precum şi
consumul estimat de substanţe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Mijloace de transport - numãrul de utilaje ce trebuie tractate
- efectivele şi materialele ce trebuie transportate
- normele de alocare la drepturi
- durata normalã de exploatare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 3
-------
la criteriile de performanţã
----------------------------

DOCUMENTELE
de organizare, desfãşurare şi conducere a
activitãţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţã

I. Dosarul privind organizarea şi înzestrarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţã
I.1. Hotãrârea consiliului local de înfiinţare, organigrama şi numãrul de personal ale serviciului voluntar
I.2. Contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari
I.3. Contractele de intervenţie
I.4. Tabel nominal cu personalul, în funcţie de structurile din care acesta face parte, şi modul de înştiinţare
I.5. Tabel cu necesarul de tehnicã, aparaturã şi materiale, în funcţie de structura serviciului voluntar
I.6. Tabel cu materialele şi tehnica existente în dotare
I.7. Evidenţa referatelor prin care se solicitã completarea dotãrii cu tehnicã, aparaturã şi materiale a serviciului voluntar, întocmite de şeful serviciului
I.8. Schema legãturilor de comunicaţii ale forţelor ce acţioneazã în cazul situaţiilor de urgenţã
II. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţã
III. Dosar privind intervenţia serviciului voluntar
III.1. Planuri de intervenţie (de rãspuns) în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţã
III.2. Planuri de cooperare
III.3. Planul de evacuare în caz de urgenţã
III.4. Planurile sau schiţele localitãţilor din sectorul de competenţã pe care sunt marcate zonele locuite, amplasarea agenţilor economici şi instituţiilor, sursele de alimentare cu apã, zonele greu accesibile şi vulnerabile la riscuri
III.5. Planul de analizã şi acoperire a riscurilor
IV. Dosar privind pregãtirea personalului
IV.1. Planul de pregãtire profesionalã anualã şi lunarã, pe teme şi exerciţii
IV.2. Registrul de evidenţã a participãrii la pregãtirea profesionalã şi calificativele obţinute
IV.3. Planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor
V. Dosar operativ
V.1. Registrul cu note de anunţare şi de evidenţã a intervenţiilor
V.2. Organizarea intervenţiei pe ture de serviciu
V.3. Raportul de intervenţie
VI. Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţã
VII. Registrul de control
VIII. Programul de mãsuri în vederea acordãrii asistenţei pentru prevenirea situaţiilor de urgenţã la gospodãriile populaţiei
VIII.1. Graficul controalelor la gospodãriile populaţiei
VIII.2. Carnetele cu constatãrile rezultate din controale
IX. Dosar tehnic
IX.1. Planul de asistenţã la autospecialele şi utilajele de intervenţie
IX.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de înştiinţare-alarmare


ANEXA 4
-------
la criteriile de performanţã
----------------------------

STRUCTURA-CADRU
a regulamentului de organizare şi funcţionare a
serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţã

CAP. 1
Dispoziţii generale

- hotãrârea consiliului local de constituire a serviciului voluntar;
- prezentarea succintã a activitãţii serviciului voluntar în funcţie de tipurile de risc gestionate;
- alte date de interes general.

CAP. 2
Organizarea şi atribuţiile serviciului voluntar

- conducerea şi structura organizatoricã;
- relaţiile dintre structurile serviciului voluntar:
- ierarhice;
- funcţionale;
- organizarea pe ture a serviciului voluntar;
- atribuţiile serviciului voluntar:
- atribuţiile compartimentului/specialiştilor de prevenire;
- atribuţiile formaţiilor de intervenţie:
atribuţiile echipajelor/grupelor de intervenţie;
atribuţiile echipelor specializate;
- atribuţiile atelierului.

CAP. 3
Atribuţiile personalului din structura serviciului voluntar

- atribuţiile şefului de serviciu;
- atribuţiile şefului de compartiment/specialistului de prevenire;
- atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie;
- atribuţiile şefului echipajului/grupei de intervenţie;
- atribuţiile şefului echipei specializate;
- atribuţiile conducãtorilor autospecialelor de intervenţie;
- atribuţiile mecanicului de utilaj;
- atribuţiile membrilor echipajelor/grupelor de intervenţie şi echipelor specializate.

CAP. 4
Coordonarea, controlul şi îndrumarea serviciului voluntar

- relaţiile de coordonare;
- relaţiile de control;
- relaţiile de cooperare;
- relaţiile de îndrumare.

CAP. 5
Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar

- modul de finanţare, dotare, exploatare, întreţinere, evidenţã şi control al patrimoniului.

CAP. 6
Pregãtirea personalului serviciului voluntar

- stabilirea modului de pregãtire de specialitate şi fizicã a personalului;
- participarea la cursuri de calificare şi atestare;
- participarea la concursurile profesionale.

CAP. 7
Dispoziţii finale

- dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicãrii prevederilor regulamentului de cãtre personalul serviciului voluntar;
- dispoziţii privind intrarea în vigoare a regulamentului.
----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016