Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII DE CLASIFICARE din 29 iunie 2005  a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CRITERII DE CLASIFICARE din 29 iunie 2005 a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 iulie 2005

ART. 1
(1) Riscurile care se iau în consideraţie pentru clasificarea unitãţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile sunt:
a) riscuri naturale:
1. cutremure;
2. alunecãri şi prãbuşiri de teren;
3. inundaţii;
4. fenomene meteorologice periculoase;
5. avalanşe;
6. incendii de pãdure;
b) riscuri tehnologice:
1. accidente chimice;
2. accidente nucleare;
3. incendii în masã;
4. accidente grave pe cãi de transport;
5. eşecul utilitãţilor publice;
c) riscuri biologice:
1. epidemii;
2. epizootii/zoonoze.
(2) Elementele expuse riscurilor specifice care se au în vedere sunt:
1. populaţia;
2. animalele;
3. proprietatea;
4. activitãţile social-economice;
5. mediul înconjurãtor.
ART. 2
Prin risc se înţelege nivelul de pierderi preconizat, în sens probabilistic, estimat în victime, proprietãţi distruse, activitãţi economice întrerupte, impact asupra mediului datoritã manifestãrii unui hazard într-o anumitã zonã şi cu referire la o anumitã perioadã de timp.
ART. 3
(1) Încadrarea unitãţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici în clase de risc se face în baza analizei de risc.
(2) Analiza de risc este metoda de cuantificare a riscurilor pe baza identificãrii riscului, determinãrii frecvenţei evenimentelor şi consecinţelor asupra elementelor expuse ale fiecãrui eveniment pentru fiecare tip de risc specific.
ART. 4
În funcţie de frecvenţa şi de consecinţele situaţiilor de urgenţã generate de tipurile de riscuri specifice, riscul poate fi principal sau secundar.
ART. 5
(1) Pentru clasificarea unitãţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, în catalogul naţional şi în cataloagele locale se vor folosi acronime.
(2) Acronimele, modul de alocare şi semnificaţia lor sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel - Modul de alocare a acronimelor asociate riscurilor


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. Tipul de risc Principal Secundar
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Cutremur C c
2. Alunecare/prãbuşire de teren A(t)/P(t) a(t)/p(t)
3. Inundaţie I(d) i(d)
4. Secetã S s
5. Avalanşã A(v) a(v)
6. Incendiu de pãdure I(p) i(p)
7. Accident chimic A(ch) a(ch)
8. Accident nuclear A(n) a(n)
9. Incendiu în masã I(m) i(m)
10. Accident grav de transport A(tp) a(tp)
11. Eşecul utilitãţilor publice E(up) e(up)
12. Epidemie E(d) e(d)
13. Epizootie E(z) e(z)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ART. 6
(1) Clasificarea unitãţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, se face în baza încadrãrii în criterii de clasificare.
(2) Încadrarea se realizeazã prin aplicarea criteriilor cuprinse în prezenta anexã şi poate avea şi alte valori decât cele specificate, justificatã în baza unui studiu de risc efectuat de cãtre instituţii abilitate.
ART. 7
Clasificarea unitãţilor administrativ-teritoriale din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, constituie criteriul de bazã pentru:
a) stabilirea structurii, specializãrii şi amplasãrii serviciilor publice profesioniste şi voluntare;
b) dotarea cu mijloace tehnice şi materiale de intervenţie, aparaturã şi echipamente de protecţie a structurilor profesioniste şi voluntare pentru intervenţie în situaţii de urgenţã;
c) întocmirea schemei de acoperire a riscurilor de cãtre inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţã;
d) elaborarea planurilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţã;
e) stabilirea tematicii de pregãtire şi a exerciţiilor pentru structurile profesioniste şi voluntare pentru intervenţie în situaţii de urgenţã;
f) conştientizarea populaţiei asupra riscurilor specifice şi informarea acesteia cu privire la mãsurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative şi adoptarea unui comportament adecvat în situaţii de urgenţã.
ART. 8
Clasificarea instituţiilor publice/operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, constituie criteriul de bazã pentru:
a) stabilirea structurilor proprii de intervenţie pentru limitarea şi înlãturarea efectelor situaţiilor de urgenţã la care sunt expuse/expuşi;
b) dotarea cu mijloace tehnice şi cu materiale de intervenţie, aparaturã şi echipamente de protecţie a structurilor de intervenţie în situaţii de urgenţã;
c) întocmirea schemei proprii de acoperire a riscurilor;
d) elaborarea planurilor de gestionare a situaţiilor de urgenţã;
e) stabilirea tematicii de pregãtire şi a exerciţiilor pentru personalul şi structurile proprii de intervenţie în situaţii de urgenţã;
f) determinarea frecvenţei auditului intern efectuat în cadrul sistemului de management al riscului;
g) conştientizarea personalului propriu şi a populaţiei potenţial afectate în ceea ce priveşte riscurile specifice şi informarea acesteia cu privire la mãsurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative şi adoptarea unui comportament adecvat în situaţii de urgenţã.

A. Criterii de clasificare a unitãţilor administrativ-teritoriale

Unitãţile administrativ-teritoriale sunt clasificate astfel:
1. Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur:
a) unitate administrativ-teritorialã dispusã în zonã seismicã de intensitate mai mare sau egalã cu VII pe scara MSK;
b) unitate administrativ-teritorialã dispusã în zonã seismicã de intensitate mai micã de VII pe scara MSK.
2. Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecãri/prãbuşiri de teren:
a) unitate administrativ-teritorialã dispusã în zonã cu potenţial ridicat de producere a alunecãrilor de teren sau afectatã de alunecãri primare/reactivate;
b) unitate administrativ-teritorialã dispusã în zonã cu potenţial mediu/scãzut de producere a alunecãrilor de teren sau neafectatã de alunecãri primare/reactivate.
3. Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundaţii:
a) unitate administrativ-teritorialã potenţial afectatã de inundaţii datorate revãrsãrilor unui curs de apã, scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maximã de precipitaţii, înregistratã în ultimii 100 de ani, depãşeşte 100 mm/24 h;
b) unitate administrativ-teritorialã neafectatã de inundaţii datorate revãrsãrilor unui curs de apã, scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maximã de precipitaţii, înregistratã în ultimii 100 de ani, este mai micã de 100 mm/24 h.
4. Din punct de vedere al expunerii la riscul de secetã:
a) unitate administrativ-teritorialã situatã în zone cu risc faţã de fenomenul de secetã;
b) unitate administrativ-teritorialã situatã în afara zonelor cu risc faţã de fenomenul de secetã.
5. Din punct de vedere al expunerii la riscul de avalanşe:
a) unitate administrativ-teritorialã dispusã în zonã de munte;
b) unitate administrativ-teritorialã dispusã în podiş/deal/câmpie.
6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de incendii de pãdure:
a) unitate administrativ-teritorialã situatã în zona de influenţã a unui incendiu de pãdure;
b) unitate administrativ-teritorialã situatã în afara zonei de influenţã a unui incendiu de pãdure.
7. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic:
a) unitate administrativ-teritorialã situatã în interiorul zonelor de planificare la urgenţã chimicã;
b) unitate administrativ-teritorialã situatã în exteriorul zonelor de planificare la urgenţã chimicã.
8. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident nuclear:
a) unitate administrativ-teritorialã situatã în interiorul zonelor de planificare la urgenţã nuclearã;
b) unitate administrativ-teritorialã situatã în exteriorul zonelor de planificare la urgenţã nuclearã.
9. Din punct de vedere al riscului la incendii în masã:
a) unitate administrativ-teritorialã situatã în zona de influenţã a incendiilor în masã;
b) unitate administrativ-teritorialã situatã în afara zonelor de influenţã a incendiilor în masã.
10. Din punct de vedere al riscului la accidente grave pe cãi de transport:
a) unitate administrativ-teritorialã cu trafic intens;
b) unitate administrativ-teritorialã cu trafic moderat sau redus.
11. Din punct de vedere al riscului de eşec al utilitãţilor publice:
a) unitate administrativ-teritorialã dependentã de un sistem centralizat de utilitãţi publice;
b) unitate administrativ-teritorialã dependentã de douã sau de mai multe sisteme centralizate de utilitãţi publice ori fãrã sistem centralizat de utilitãţi publice.
12. Din punct de vedere al expunerii la riscul epidemiologic:
a) unitate administrativ-teritorialã cu risc crescut;
b) unitate administrativ-teritorialã cu risc mediu sau scãzut.
13. Din punct de vedere al expunerii la riscul epizootic:
a) unitate administrativ-teritorialã cu risc crescut;
b) unitate administrativ-teritorialã cu risc mediu sau scãzut.

B. Criterii de clasificare a instituţiilor publice şi operatorilor economici

Instituţiile publice şi operatorii economici sunt clasificaţi astfel:
1. Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur:
a) instituţie publicã/operator economic dispusã/dispus în zonã seismicã de intensitate mai mare sau egalã cu VII pe scara MSK;
b) instituţie publicã/operator economic dispusã/dispus în zonã seismicã de intensitate mai micã de VII pe scara MSK.
2. Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecãri/prãbuşiri de teren:
a) instituţie publicã/operator economic dispusã/dispus în zonã cu potenţial ridicat de producere a alunecãrilor de teren sau afectatã de alunecãri primare/reactivate;
b) instituţie publicã/operator economic dispusã/dispus în zonã cu potenţial mediu/scãzut de producere a alunecãrilor de teren sau neafectatã de alunecãri primare/reactivate.
3. Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundaţii:
a) instituţie publicã/operator economic potenţial afectatã/ afectat de inundaţii datorate revãrsãrilor unui curs de apã, scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maximã de precipitaţii, înregistratã în ultimii 100 de ani, depãşeşte 100 mm/24 h;
b) instituţie publicã/operator economic neafectatã/neafectat de inundaţii datorate revãrsãrilor unui curs de apã, scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maximã de precipitaţii, înregistratã în ultimii 100 de ani, este mai micã de 100 mm/24 h.
4. Din punct de vedere al expunerii la riscul de secetã:
a) instituţie publicã/operator economic dispusã/dispus în zone cu risc faţã de fenomenul de secetã;
b) instituţie publicã/operator economic dispusã/dispus în afara zonelor cu risc faţã de fenomenul de secetã.
5. Din punct de vedere al expunerii la riscul de incendii de pãdure:
a) instituţie publicã/operator economic situatã/situat în zona de influenţã a incendiului de pãdure;
b) instituţie publicã/operator economic situatã/situat în afara zonei de influenţã a incendiului de pãdure.
6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic:
a) instituţie publicã/operator economic dispusã/dispus în zonele de planificare la urgenţã chimicã;
b) instituţie publicã/operator economic dispusã/dispus în afara zonelor de planificare la urgenţã chimicã.
7. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident nuclear:
a) instituţie publicã/operator economic dispusã/dispus în zona de planificare la urgenţã nuclearã;
b) instituţie publicã/operator economic dispusã/dispus în afara zonelor de planificare la urgenţã nuclearã.

--------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016