Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CRITERII DE ACORDARE din 8 noiembrie 2006  a etichetei ecologice pentru serviciile de camping    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CRITERII DE ACORDARE din 8 noiembrie 2006 a etichetei ecologice pentru serviciile de camping

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 972 din 5 decembrie 2006

Scopul criteriilor de acordare a etichetei ecologice
Criteriile sunt folosite pentru a limita impactul asupra mediului în cele 3 etape ale ciclului de viaţã al serviciului (achiziţionare, prestarea serviciului, deşeuri). Ele promoveazã cu precãdere:
a) reducerea consumului de energie;
b) reducerea consumului de apã;
c) reducerea cantitãţii de deşeuri;
d) favorizarea utilizãrii resurselor regenerabile şi a substanţelor mai puţin dãunãtoare mediului;
e) promovarea comunicãrii şi educaţiei în domeniul protecţiei mediului.
Specificaţii
Structurile de locuit mobile prevãzute la art. 2 sunt corturi, rulote, locuinţe mobile şi autovehicule special construite pentru campãri. Facilitãţile de cazare destinate gãzduirii turiştilor sunt de tipul bungalow, locuinţe mobile de închiriat şi apartamente. Spaţiile comune destinate serviciilor comune conţin facilitãţi pentru spãlat şi gãtit, spaţii comerciale şi facilitãţi de furnizare a informaţiilor.
Cerinţe de evaluare şi verificare
Cerinţele de evaluare şi verificare specifice sunt indicate dupã fiecare criteriu prevãzut în secţiunile A şi B.
Dupã caz, pot fi folosite metode de încercare şi standarde diferite de cele indicate pentru fiecare criteriu, în cazul în care echivalenţa lor este acceptatã de autoritatea competentã care evalueazã cererea.
Dacã operatorului economic care solicitã acordarea etichetei ecologice i se cere sã prezinte declaraţii, documentaţii, rapoarte de încercare sau alte dovezi care sã ateste conformitatea criteriilor, acestea pot fi furnizate de operatorul economic şi/sau furnizorul (furnizorii) acestuia, dupã caz.
Dacã este necesar, autoritatea competentã solicitã documente justificative şi efectueazã verificãri independente.
Autoritatea competentã desfãşoarã inspecţii pe teren.
La evaluarea solicitãrii de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de camping şi la monitorizarea conformãrii cu criteriile, autoritatea competentã ia în considerare punerea în aplicare a schemelor/sistemelor de management de mediu conform prevederilor <>Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participãrii voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau ale standardului român SR EN ISO 14001:2005.
NOTĂ:
Aplicarea acestor scheme/sisteme de management de mediu nu este obligatorie.

SECŢIUNEA A
Criterii prevãzute în art. 3 alin. (1)

ENERGIE

1. Energie electricã produsã din surse regenerabile de energie
Cel puţin 22% din energia electricã trebuie sã provinã din surse de energie regenerabile, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electricã din surse regenerabile de energie, cu modificãrile ulterioare.
Acest criteriu este valabil numai pentru zonele de camping care au acces la o piaţã care oferã energie electricã provenitã din surse regenerabile de energie.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie din partea furnizorului de energie electricã sau un contract încheiat cu acesta indicând natura sursei/surselor de energie regenerabile, procentajul de energie electricã furnizatã provenitã dintr-o sursã regenerabilã şi o indicaţie a procentajului maxim care poate fi furnizat. În conformitate cu prevederile <>art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotãrârea Guvernului nr. 443/2003 , cu modificãrile ulterioare, sursele regenerabile de energie sunt surse regenerabile de energie nefosile.
2. Cãrbuni şi pãcurã
Nu se folosesc ca surse de energie nici pãcurã cu un conţinut de sulf de peste 0,2%, nici cãrbuni.
Acest criteriu este valabil numai pentru zonele de camping dotate cu un sistem de încãlzire independent.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie de respectare a acestui criteriu, indicând natura surselor de energie utilizate.
3. Utilizarea energiei electrice pentru încãlzire
Cel puţin 22% din energia electricã utilizatã pentru încãlzirea spaţiilor comune, a spaţiilor de cazare destinate închirierii şi a apei calde menajere trebuie sã provinã din surse de energie regenerabile, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 443/2003 , cu modificãrile ulterioare.
Acest criteriu este valabil numai pentru zonele de camping dotate cu un sistem de încãlzire electric independent şi care au acces la o piaţã care oferã energie provenitã din surse regenerabile de energie regenerabilã.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie de respectare a acestui criteriu, indicând natura şi volumul surselor de energie utilizate pentru încãlzire şi, dupã caz, o documentaţie privind cazanele (generatoarele de cãldurã) folosite.
4. Eficienţa energeticã a cazanelor
Eficienţa energeticã a unui cazan (generator de cãldurã) nou, cumpãrat în timpul perioadei de valabilitate a etichetei ecologice, trebuie sã fie de cel puţin 90%, mãsuratã în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apã caldã care funcţioneazã cu combustibili lichizi sau gazoşi sau cu alte acte normative ce reglementeazã acest domeniu.
Cazanele de apã caldã noi care funcţioneazã pe bazã de combustibili lichizi sau gazoşi în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 574/2005 trebuie sã respecte standardele de eficienţã prevãzute în aceastã hotãrâre.
Eficienţa cazanelor care nu fac obiectul <>Hotãrârii Guvernului nr. 574/2005 trebuie sã respecte indicaţiile producãtorului şi legislaţia naţionalã în vigoare privind eficienţa.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze specificaţiile tehnice din partea celor responsabili de vânzarea şi/sau întreţinerea cazanului, în care este indicatã eficienţa. Randamentul util exprimat în procente este definit conform <>art. 2 alin. (1) lit. d) din Hotãrârea Guvernului nr. 574/2005 .
Conform <>art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 574/2005 sunt excluse anumite cazane.
5. Climatizare
Orice sistem de climatizare cumpãrat în perioada pentru care se acordã eticheta ecologicã trebuie sã aibã cel puţin clasa B de eficienţã energeticã, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.871/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energeticã pentru introducerea pe piaţã a aparatelor de climatizare de uz casnic, sau o eficienţã energeticã corespunzãtoare.

NOTĂ:
Acest criteriu nu este valabil nici pentru aparatele de climatizare care pot folosi alte surse de energie, nici pentru aparatele de tip aer-apã şi apã-apã sau pentru unitãţile cu putere frigorificã (putere de rãcire) mai mare de 12 kW.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze specificaţiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil cu instalarea, vânzarea şi/sau întreţinerea sistemului de climatizare.
6. Izolarea ferestrelor
Toate ferestrele din spaţiile comune şi din spaţiile de cazare destinate închirierii, încãlzite şi/sau climatizate, trebuie sã dispunã de un grad de izolare termicã conform climatului local, precum şi de un grad adecvat de izolaţie fonicã. Acest lucru nu este valabil pentru rulotele/locuinţele mobile închiriate care nu sunt în proprietatea administraţiei campingului.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze fie o declaraţie pe propria rãspundere, în cazul în care aceasta este suficientã, fie o declaraţie din partea unui tehnician profesionist recunoscut, care indicã respectarea acestui criteriu, în funcţie de reglementãrile aplicabile.
7. Întreruperea încãlzirii şi climatizãrii
În cazul în care încãlzirea şi/sau climatizarea nu se opresc automat în momentul deschiderii ferestrelor, trebuie sã existe informaţii uşor accesibile care sã reaminteascã vizitatorului sã închidã ferestrele în cazul în care încãlzirea sau climatizarea este în funcţiune.
Acest criteriu este valabil numai în cazul spaţiilor de camping dotate cu încãlzire şi/sau climatizare.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã, dupã caz, de un text cuprinzând informaţiile necesare.
8. Stingerea luminii
În cazul în care nu existã un sistem automat de stingere a luminii în spaţiul de cazare destinat închirierii, trebuie sã existe informaţii uşor accesibile care sã reaminteascã vizitatorului sã stingã lumina în momentul pãrãsirii spaţiului de cazare.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de procedura de informare.
9. Eficienţa energeticã privind lãmpile electrice
a) Într-un interval de un an de la data cererii, cel puţin 60% din toate lãmpile electrice din spaţiul de camping trebuie fie incluse în clasa A de eficienţã energeticã, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.056/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energeticã pentru introducerea pe piaţã a lãmpilor electrice de uz casnic. Acest lucru nu este valabil pentru lãmpile electrice având caracteristici fizice care nu permit înlocuirea cu lãmpi electrice economice.
b) Într-un interval de un an de la data cererii, cel puţin 80% din toate lãmpile electrice situate într-o zonã unde este probabil sã rãmânã aprinse peste 5 ore pe zi trebuie sã fie incluse în clasa A de eficienţã energeticã, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.056/2001 . Acest lucru nu este valabil pentru lãmpile electrice având caracteristici fizice care nu permit înlocuirea cu lãmpi electrice economice.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea ambelor puncte ale acestui criteriu, cu indicarea clasei de eficienţã energeticã a diferitelor lãmpi electrice folosite.

APĂ

10. Sursa de apã
Serviciul de camping declarã autoritãţii responsabile de administrarea apei disponibilitatea sa de a se conecta la o sursã de apã diferitã (de exemplu reţea publicã de apã, apã de suprafaţã), în cazul în care studiile realizate în cadrul planului local de management al apelor prezintã dovezi ale unui impact puternic asupra mediului în cazul folosirii sursei curente de apã.
Criteriul este valabil numai în cazul în care zona de camping nu este alimentatã cu apã de la o conductã publicã.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie în conformitate cu descrierea anterioarã, însoţitã de documentaţia corespunzãtoare, inclusiv rezultatele studiilor întreprinse în cadrul planului local de management al apelor (în cazul în care existã), precizarea acţiunilor necesare şi documentarea acţiunilor relevante întreprinse.
11. Debitul apei la robinete şi duşuri
Debitul apei la robinete şi duşuri, cu excepţia robinetelor de la vanã, nu trebuie sã depãşeascã 10 l/min.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de explicarea modului în care zona de camping respectã criteriul şi de documentaţia relevantã necesarã.
12. Economisirea apei în bãi şi toalete
În toalete şi bãi trebuie sã existe informaţii prin care sã se indice vizitatorilor cum pot contribui la economisirea apei în zona de camping.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de prezentarea informaţiilor puse la dispoziţia vizitatorilor.
13. Pubelele din toalete
Fiecare toaletã trebuie sã fie dotatã cu o pubelã adecvatã, iar vizitatorul trebuie invitat sã o utilizeze pentru anumite deşeuri în locul toaletei.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de prezentarea informaţiilor puse la dispoziţia vizitatorilor.
14. Debitul apei la pisoare
Toate pisoarele trebuie dotate ori cu sistem manual ori cu sistem automat de tragere a apei, astfel încât aceasta sã nu curgã continuu.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia corespunzãtoare privind pisoarele instalate.
15. Scurgeri
Personalul trebuie instruit sã verifice zilnic scurgerile vizibile şi sã ia mãsurile necesare, dacã este cazul. Vizitatorii trebuie invitaţi sã informeze personalul asupra scurgerilor.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia privind subiectele abordate în cursul instruirii şi de o copie a informaţiilor adresate vizitatorilor.
16. Udarea plantelor şi a spaţiilor exterioare
Plantele şi spaţiile exterioare trebuie udate, în mod normal, dimineaţa sau dupã apusul soarelui, în cazul în care condiţiile regionale sau climatice sunt adecvate.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu.
17. Tratarea apelor reziduale
Toate apele reziduale trebuie tratate.
În cazul în care nu este posibilã racordarea la staţia localã de tratare a apelor reziduale, zona de camping trebuie sã aibã un sistem propriu care sã respecte legislaţia naţionalã în vigoare sau europeanã în materie. Vizitatorii trebuie informaţi asupra necesitãţii de a evacua apele reziduale din locuinţele lor mobile şi asupra obligaţiei de a face acest lucru în mod corect.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia privind racordarea la staţia localã de tratare a apelor reziduale sau privind propriul sãu sistem de tratare a apelor uzate, dupã caz, şi de documentaţia adresatã vizitatorilor privind evacuarea apelor reziduale.
18. Gestionarea apelor reziduale
Administratorul zonei de camping solicitã autoritãţii locale responsabile de gestionarea apelor reziduale planul de gestionare a apelor reziduale şi îl respectã, în cazul în care el existã.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze scrisoarea adresatã autoritãţii locale responsabile de gestionarea apelor reziduale, prin care solicitã planul de gestionare a apelor reziduale, precum şi rãspunsul primit. În cazul în care planul existã, operatorul economic furnizeazã documentaţia privind paşii urmaţi în respectarea acestuia.

DETERGENŢI ŞI DEZINFECTANŢI

19. Punctul de vidanjare a toaletelor chimice
În cazul în care spaţiul de camping este racordat la un bazin vidanjabil, septic, deşeurile provenite din toaletele chimice trebuie colectate şi tratate fie separat, fie într-un alt mod corespunzãtor. În cazul în care spaţiul de camping este racordat la sistemul de canalizare public, este suficient un bazin vidanjabil sau un punct de vidanjare care sã împiedice scurgerile.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, cuprinzând orice cerinţã de eliminare a deşeurilor formulatã de autoritatea localã, însoţitã de documentaţia privind vidanjarea chimicã.
20. Dezinfectanţi
Dezinfectanţii sunt folosiţi pentru respectarea cerinţelor legale de igienã.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de menţionarea locurilor şi situaţiilor în care sunt folosiţi dezinfectanţi.
21. Instruirea personalului privind folosirea detergenţilor şi a dezinfectanţilor
Personalul trebuie instruit sã nu depãşeascã doza recomandatã de detergenţi şi dezinfectanţi indicatã pe ambalajele acestora.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de detalii privind instruirea în acest sens.

DEŞEURI

22. Sortarea deşeurilor de cãtre vizitatori
Trebuie sã existe recipiente corespunzãtoare care sã permitã vizitatorilor sã sorteze deşeurile în conformitate cu sistemele locale sau naţionale. În diferite locaţii ale spaţiului de camping trebuie afişate informaţii uşor accesibile şi uşor de înţeles, prin care vizitatorilor li se solicitã sã separe deşeurile. Containerele destinate sortãrii deşeurilor nu trebuie sã fie mai greu accesibile decât pubelele de uz general.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de detalii privind recipientele şi o copie a semnelor/informaţiilor şi indicarea poziţiei containerelor în spaţiul de camping.
23. Deşeuri periculoase
Personalul trebuie sã separe deşeurile periculoase potrivit dispoziţiilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 426/2001 , cu modificãrile ulterioare. Sunt incluse ca deşeuri periculoase urmãtoarele: tonere, cerneluri, aparaturã frigorificã şi electricã, baterii, produse farmaceutice, grãsimi/uleiuri etc. Vizitatorii trebuie sã beneficieze de informaţii privind modul de eliminare corectã a deşeurilor periculoase.
În cazul în care autoritatea localã nu asigurã eliminarea deşeurilor periculoase, operatorul economic trebuie sã obţinã o declaraţie anualã din partea autoritãţii locale, în care se specificã faptul cã nu existã un sistem de eliminare a deşeurilor.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de o listã a deşeurilor periculoase generate de spaţiul de camping, precum şi o descriere a modului în care acestea sunt tratate, sortate, colectate şi eliminate, inclusiv copii ale contractelor relevante cu terţi. Dupã caz, operatorul economic furnizeazã în fiecare an o declaraţie corespunzãtoare din partea autoritãţii locale.
24. Selectarea deşeurilor
Personalul selecteazã deşeurile pe categorii care pot fi tratate separat de facilitãţile de gestionare a deşeurilor de la nivel local sau naţional. În cazul în care administraţia localã nu oferã servicii de colectare şi/sau eliminare selectivã a deşeurilor, serviciul de camping contacteazã în scris administraţia localã, exprimându-şi disponibilitatea de a sorta deşeurile şi îngrijorarea privind lipsa colectãrii şi/sau eliminãrii selective a deşeurilor.
Cererea adresatã autoritãţilor locale de a oferi servicii de colectare şi/sau sortare a deşeurilor este înaintatã anual.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de indicarea diferitelor categorii de deşeuri acceptate de cãtre autoritãţile locale, precum şi a procedurilor de colectare, selectare, tratare şi eliminare a deşeurilor în cauzã în cadrul zonei de camping şi/sau a contractelor relevante cu terţi. Dupã caz, operatorul economic furnizeazã autoritãţilor locale în fiecare an declaraţia corespunzãtoare.
25. Transportul deşeurilor
În cazul în care autoritãţile responsabile de administrarea deşeurilor nu colecteazã deşeurile în interiorul zonei de camping sau în apropierea ei, aceasta din urmã asigurã transportul deşeurilor pânã la locaţia corespunzãtoare, reducând transportul în mãsura posibilului.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de indicarea locaţiilor corespunzãtoare, a modalitãţilor de transport şi a distanţelor.
26. Produse de unicã folosinţã
În absenţa unei obligaţii legale, niciunul dintre urmãtoarele produse de unicã folosinţã nu trebuie puse la dispoziţie de cãtre proprietarul zonei de camping în spaţiile de cazare destinate închirierii sau în magazine:
- cosmeticele ambalate în doze individuale şi de unicã folosinţã (şampon, sãpun, cascã de duş);
- în cazul în care sunt folosite orice alte produse de unicã folosinţã, trebuie sã existe recipiente destinate aruncãrii acestor produse în locul în care sunt folosite.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de precizarea produselor de unicã folosinţã şi a legislaţiei care obligã la folosirea lor, precum şi de descrierea tipului şi sistemului de colectare a deşeurilor.

ALTE SERVICII

27. Fumatul interzis în spaţiile comune
În toate spaţiile comune de incintã trebuie sã existe o secţiune unde fumatul este interzis.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu.
28. Transport public
Trebuie sã existe informaţii uşor accesibile pentru vizitatori şi personal privind modul în care se poate ajunge la zona de camping şi la alte destinaţii locale folosind transportul public. În cazul în care nu existã transport public adecvat, sunt furnizate informaţii privind alte mijloace de transport, preferabile datoritã impactului lor asupra mediului.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de copii ale materialelor informative disponibile.

MANAGEMENT GENERAL

Operatorii economici care posedã un sistem de management de mediu înregistrat în conformitate cu <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 sau certificat SR EN ISO 14001: 2005 îndeplinesc automat urmãtoarele criterii generale de management de mediu. În aceste cazuri, modul de verificare a respectãrii criteriilor în cauzã este înregistrarea în conformitate cu <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 sau certificat SR EN ISO 14001: 2005.
29. Întreţinere generalã şi service
Întregul echipament folosit pentru prestarea serviciilor de camping trebuie sã beneficieze de service şi întreţinere în conformitate cu legislaţia naţionalã în vigoare, ori de câte ori este necesar, iar activitatea este prestatã numai de personal calificat.
În cazul echipamentului care face obiectul criteriilor, administratorul zonei de camping trebuie sã deţinã o declaraţie din partea personalului tehnic autorizat care asigurã întreţinerea privind frecvenţa verificãrilor în condiţiile legii.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de o listã a echipamentelor şi a tehnicianului care asigurã întreţinerea.
30. Întreţinerea şi service-ul cazanelor
a) Întreţinerea şi service-ul cazanelor sunt efectuate cel puţin o datã pe an sau chiar mai des, în cazul în care legislaţia impune acest lucru sau în cazul în care este necesar, de personal calificat, pe baza standardelor CEI sau a celor naţionale, dupã caz, sau în conformitate cu instrucţiunile producãtorului.
b) Testele privind respectarea nivelurilor de eficienţã prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 574/2005 , legislaţia naţionalã în vigoare sau indicaţiile producãtorului, precum şi cele privind menţinerea emisiilor în limite legale se efectueazã o datã pe an. În cazul în care testele privind întreţinerea aratã cã nu sunt respectate condiţiile enumerate anterior, se întreprind acţiuni corective imediate.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea ambelor dispoziţii ale acestui criteriu, însoţitã de o descriere a cazanelor şi a programului lor de întreţinere, precum şi detalii privind persoanele/întreprinderile care efectueazã întreţinerea şi aspectele verificate în cursul activitãţilor de întreţinere.
31. Elaborarea politicii de mediu şi programul de acţiune
Conducerea zonei de camping elaboreazã o politicã de mediu şi redacteazã o declaraţie simplã privind politica de mediu, precum şi un program de acţiune precis, pentru a asigura aplicarea politicii de mediu.
Programul de acţiune identificã obiectivele de performanţã în domeniul mediului privind energia, apa, substanţele chimice şi deşeurile, care sunt stabilite odatã la 2 ani, ţinând seama de criteriile din secţiunea B. Trebuie identificatã persoana care acţioneazã ca manager de mediu în zona de camping şi care este responsabilã cu întreprinderea acţiunilor necesare şi cu atingerea obiectivelor. Sunt încurajate comentariile şi sugestiile din partea vizitatorilor şi se ţine seama de acestea.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de o copie a politicii de mediu, a declaraţiei privind politica de mediu şi a programului de acţiune, precum şi a procedurilor de luare în considerare a sugestiilor vizitatorilor.
32. Instruirea personalului
Conducerea zonei de camping trebuie sã asigure personalului informaţii şi instruire, inclusiv sub forma procedurilor scrise sau a manualelor, pentru a asigura aplicarea mãsurilor de mediu şi a încuraja un comportament responsabil faţã de mediu. O instruire adecvatã trebuie asiguratã pentru toţi angajaţii noi, într-un interval de 4 sãptãmâni de la data angajãrii lor, ca şi pentru toţi angajaţii, cel puţin o datã pe an.
Evaluare şi verificare: operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de detalii privind programul de instruire, conţinutul acestuia, precum şi indicarea fiecãrui membru al personalului care a beneficiat de instruire şi perioada de timp.
33. Informaţii pentru vizitatori
Conducerea zonei de camping trebuie sã asigure vizitatorilor informaţii privind politica sa de mediu, inclusiv aspectele de securitate şi de prevenire a incendiilor, acţiunile întreprinse şi eticheta ecologicã. Informaţiile trebuie sã fie comunicate vizitatorilor în mod activ, la recepţie, când acestora din urmã li se înmâneazã şi un chestionar în care îşi pot exprima pãrerea privind aspectele de mediu ale zonei de camping. Anunţurile care îi invitã pe vizitatori sã susţinã obiectivele de mediu trebuie sã fie vizibile şi lizibile, fiind plasate în special în spaţiile comune şi în spaţiile de cazare destinate închirierii.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de copii ale informaţiilor şi anunţurilor puse la dispoziţia turiştilor, şi prezintã procedurile de distribuire şi colectare a chestionarelor, precum şi de valorificare a rãspunsurilor primite.
34. Date privind consumul de apã şi energie
Zona de camping trebuie sã deţinã proceduri de colectare şi monitorizare a datelor privind consumul total de energie (kWh) - energie electricã şi alte surse de energie (kWh) şi consumul de apã (litri).
Datele trebuie colectate în momentul primirii fiecãrei facturi de utilitãţi sau cel puţin o datã la 3 luni, pentru perioada în care zona de camping este deschisã, şi sunt exprimate, de asemenea, sub formã de consumuri pe noapte de cazare şi pe metru pãtrat de spaţiu de incintã. Administratorul zonei de camping trebuie sã pãstreze datele pentru inspecţiile pe care le pot întreprinde la faţa locului autoritãţile competente care au evaluat cererea.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de descrierea procedurilor. În momentul depunerii cererii, operatorul economic furnizeazã datele privind consumurile menţionate anterior aferente cel puţin unei perioade de 3 luni înaintea depunerii cererii (în cazul în care acestea existã), iar apoi furnizeazã în fiecare an datele aferente anului precedent. În cazul zonelor rezidenţiale cu sejururi de lungã duratã, numãrul nopţilor de cazare se poate baza pe o estimare din partea proprietarului/administratorului zonei de camping.
35. Colectarea altor date
Zona de camping trebuie sã deţinã proceduri de colectare şi monitorizare a datelor privind consumul de substanţe chimice exprimate în kg şi/sau l, specificându-se dacã produsul este concentrat sau nu, precum şi cantitatea de deşeuri produsã (l şi/sau kg de deşeuri nesortate).
Datele trebuie colectate cel puţin o datã la 6 luni şi sunt exprimate, de asemenea, sub formã de consumuri sau producţie pe noapte de cazare şi pe metru pãtrat de spaţiu de incintã.
Administratorul zonei de camping trebuie sã pãstreze datele pentru inspecţiile pe care le pot întreprinde la faţa locului autoritãţile competente care au evaluat cererea.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de descrierea procedurilor. În momentul depunerii cererii, operatorul economic furnizeazã datele privind consumurile menţionate anterior aferente cel puţin unei perioade de 6 luni înaintea depunerii cererii (în cazul în care acestea existã), iar apoi furnizeazã în fiecare an datele aferente anului precedent. Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã specifice serviciile oferite şi dacã spãlatul lenjeriei are loc în interiorul zonei de camping.
36. Informaţii incluse pe eticheta ecologicã
Rubrica 2 din eticheta ecologicã trebuie sã cuprindã urmãtorul text:
a) mãsuri luate pentru economisirea energiei şi apei şi reducerea deşeurilor;
b) mãsuri de management de mediu pentru a spori performanţele de mediu;
c) mãsuri luate pentru a limita impactul asupra mediului.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o mostrã privind modul în care va folosi eticheta, însoţitã de o declaraţie privind respectarea acestui criteriu.

SECŢIUNEA B
Criterii prevãzute în art. 3 alin. (2)

Fiecãruia dintre criteriile enumerate în prezenta secţiune i-a fost atribuitã o valoare exprimatã în puncte sau fracţiuni de puncte. Pentru a se califica în vederea obţinerii etichetei ecologice, zonele de camping trebuie sã cumuleze un numãr minim de puncte. În cazul în care zona de camping nu oferã alte spaţii de cazare destinate gãzduirii vizitatorilor în cadrul serviciilor sale, punctajul minim necesar este 16,5; în caz contrar, punctajul minim necesar este 20.
Punctajul total necesar creşte cu câte un punct pentru fiecare dintre urmãtoarele servicii suplimentare aflate în proprietatea sau administrarea zonei de camping: servicii alimentare (inclusiv mic dejun) şi activitãţi de agrement. Activitãţile de agrement includ saune, piscine şi alte astfel de facilitãţi aflate în perimetrul zonei de camping, precum şi spaţiile verzi care nu fac parte din structura zonei de camping, precum parcuri, pãduri şi grãdini deschise turiştilor.

ENERGIE

37. Generarea fotovoltaicã, hidroelectricã şi eolianã a energiei electrice (2 puncte)
Zona de camping posedã fie un sistem fotovoltaic (panou solar), fie un sistem hidroelectric local sau un generator de energie eolianã care furnizeazã sau urmeazã sã furnizeze cel puţin 20% din consumul total de energie electricã pe an.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia privind sistemul fotovoltaic, hidroelectric sau eolian şi datele privind randamentul potenţial şi real.
38. Încãlzire din surse regenerabile de energie (1,5 puncte)
Cel puţin 50% din energia totalã folositã pentru încãlzirea spaţiilor interioare sau producerea apei calde menajere provine din surse regenerabile de energie.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de date privind energia consumatã pentru încãlzirea spaţiilor interioare şi producerea apei calde şi de documentaţia care dovedeşte cã cel puţin 50% din energia în cauzã provine din surse regenerabile de energie.
39. Eficienţa energeticã a cazanelor (1 punct)
Zona de camping trebuie sã deţinã un cazan de 4 stele, potrivit prevederilor <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 574/2005 .
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de un raport elaborat de specialişti cunoscuţi responsabili de vânzarea şi/sau întreţinerea cazanului.
40. Emisiile de NO(x) produse de cazane (1,5 puncte)
Cazanul trebuie sã fie inclus în clasa 5 din norma SR EN 297+A2:2001/A3:2001 de reglementare a emisiilor de NO(x) şi trebuie sã emitã sub 70 mg NO(x)/kWh.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de un raport sau de specificaţii tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil de vânzarea şi/sau întreţinerea cazanului.
41. Încãlzirea centralizatã urbanã (1 punct)
Încãlzirea zonei de camping trebuie sã fie asiguratã de reţeaua de încãlzire urbanã.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia care dovedeşte racordarea la reţeaua de încãlzire urbanã.
42. Producţia combinatã de energie termicã şi electricã (1,5 puncte)
Întreaga energie electricã şi termicã din zonele sanitare, spaţiile comune şi spaţiile de cazare destinate închirierii trebuie sã fie asigurate de o centralã de producere combinatã de energie termicã şi electricã. În cazul în care zona de camping posedã propria sa centralã de producere combinatã de energie termicã şi electricã, aceasta trebuie sã furnizeze 70% din consumul total de energie termicã şi electricã.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia privind centrala de producere combinatã de energie termicã şi electricã.
43. Pompa de cãldurã (1,5 puncte)
Zona de camping trebuie sã aibã o pompã de cãldurã care asigurã încãlzirea şi/sau climatizarea, precum şi personalul tehnic autorizat pentru întreţinerea şi exploatarea acesteia.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia privind pompa de cãldurã.
44. Recuperarea cãldurii (2 puncte)
Zona de camping trebuie sã dispunã de un sistem de recuperare a cãldurii în valoare de 1 sau 2 puncte, care aparţine uneia dintre urmãtoarele categorii: sisteme de refrigerare, ventilatoare, maşini de spãlat rufe, maşini de spãlat vase, piscine, apã rezidualã menajerã.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia privind sistemul de recuperare a cãldurii.
45. Reglarea termicã (1,5 puncte)
Temperatura din fiecare spaţiu comun şi spaţiu de cazare destinat închirierii trebuie sã fie reglatã individual.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia privind sistemele de reglare termicã.
46. Izolarea clãdirilor existente (2 puncte)
Clãdirile din zona de camping dotate cu instalaţii de încãlzire/climatizare trebuie sã dispunã de o izolaţie ai cãrei parametri depãşesc cerinţele minime prevãzute în legislaţia naţionalã în vigoare, pentru a asigura o reducere semnificativã a consumului de energie.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu din partea tehnicianului specializat în domeniul energiei, însoţitã de documentaţia privind izolaţia şi cerinţele minime prevãzute în legislaţia naţionalã în vigoare.
47. Climatizare (1,5 puncte)
Sistemul de climatizare trebuie sã fie inclus în clasa A de eficienţã energeticã, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.871/2005 , sau o eficienţã energeticã corespunzãtoare.
Criteriul nu este valabil în cazul sistemelor care pot folosi şi alte surse de energie, al aparatelor de tip aer-apã şi apã-apã sau al unitãţilor cu o putere frigorificã mai mare de 12 kW.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze specificaţiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil cu instalarea, vânzarea şi/sau întreţinerea sistemului de climatizare.
48. Oprirea automatã a instalaţiei de climatizare (1 punct)
În spaţiile de cazare destinate închirierii trebuie sã existe un sistem automat care opreşte climatizarea în momentul deschiderii ferestrelor.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze specificaţiile tehnice din partea tehnicienilor profesionişti responsabili cu instalarea, vânzarea şi/sau întreţinerea sistemului de climatizare.
49. Arhitectura bioclimaticã (2 puncte)
Clãdirile din zona de camping trebuie construite pe baza principiilor arhitecturii bioclimatice.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care spaţiul de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia corespunzãtoare.
50. Aparate frigorifice (1 punct), maşini de spãlat vase (1 punct), maşini de spãlat rufe (1 punct), uscãtoare de rufe de uz casnic cu tambur (1 punct) şi echipamente de birou (1 punct) eficiente energetic (pânã la 5 puncte)
a) (1 punct): Toate aparatele frigorifice de uz casnic trebuie sã fie incluse în clasa A, A+ sau A++ de eficienţã energeticã, potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energeticã a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Toate frigobarurile sau minibarurile trebuie sã fie cel puţin de clasa C.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o documentaţie care indicã clasa energeticã a tuturor aparatelor frigorifice, frigobarurilor şi minibarurilor, menţionându-le pe cele care au o etichetã ecologicã.
b) (1 punct): Toate maşinile de spãlat vase de uz casnic trebuie sã fie incluse în clasa A de eficienţã energeticã, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energeticã pentru introducerea pe piaţã a maşinilor de spãlat vase de uz casnic.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o documentaţie care indicã clasa energeticã a tuturor maşinilor de spãlat vase, menţionându-le pe cele care au o etichetã ecologicã.

NOTĂ:
Maşinile de spãlat vase care nu fac obiectul <>Hotãrârii Guvernului nr. 86/2006 (de exemplu, maşinile de spãlat vase industriale) nu trebuie sã respecte aceste cerinţe.
c) (1 punct): Toate maşinile de spãlat rufe de uz casnic trebuie sã fie incluse în clasa A de eficienţã energeticã, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.252/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energeticã pentru introducerea pe piaţã a maşinilor de spãlat rufe de uz casnic.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o documentaţie care indicã clasa energeticã a tuturor maşinilor de spãlat rufe, menţionându-le pe cele care au o etichetã ecologicã.

NOTĂ:
Maşinile de spãlat rufe care nu fac obiectul <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.252/2005 (de exemplu, maşinile industriale de spãlat rufe) nu trebuie sã respecte aceste cerinţe.
d) (1 punct): Cel puţin 80% din echipamentele de birou (faxuri, calculatoare, monitoare, imprimante, scannere, fotocopiatoare) trebuie sã fie eligibile pentru acordarea etichetei "energy star" conform legislaţiei naţionale în vigoare.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o documentaţie care demonstreazã cã echipamentele de birou sunt eligibile pentru acordarea etichetei "energy star" şi/sau menţioneazã computerele de birou şi portabile care au o etichetã ecologicã.
e) (1 punct): Toate uscãtoarele industriale de rufe cu tambur trebuie sã fie incluse în clasa A de eficienţã energeticã, în conformitate cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 736/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energeticã pentru introducerea pe piaţã a uscãtoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o documentaţie care menţioneazã clasa energeticã a tuturor uscãtoarelor de rufe cu tambur industriale, indicându-le pe cele care au o etichetã ecologicã.

NOTĂ:
Uscãtoarele de rufe cu tambur care nu fac obiectul <>Hotãrârii Guvernului nr. 736/2006 (de exemplu, uscãtoarele de rufe cu tambur industriale) nu trebuie sã respecte aceste cerinţe.
51. Uscãtoare de mâini şi de pãr cu senzori de proximitate (1 punct)
Toate uscãtoarele de mâini şi de pãr trebuie dotate cu senzori de proximitate sau acestora li se acordã etichetã ecologicã de tip I ISO.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze documente justificative care aratã cum este respectat acest criteriu în spaţiul de camping.
52. Amplasarea aparatelor frigorifice (1 punct)
Aparatele frigorifice din bucãtãrie, chioşcuri şi magazine trebuie amplasate şi reglate în conformitate cu principiile de economisire a energiei.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze documente justificative care aratã cum este respectat acest criteriu în spaţiul de camping.
53. Stingerea automatã a luminii în spaţiile de cazare destinate închirierii (1 punct)
În 80% din spaţiile de cazare destinate închirierii trebuie instalate sisteme automate care asigurã stingerea luminii în momentul pãrãsirii camerei de cãtre vizitatori.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze specificaţiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil cu instalarea şi/sau întreţinerea sistemelor.
54. Dispozitive de temporizare în saune (1 punct)
Toate saunele trebuie dotate cu dispozitive de temporizare.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze specificaţiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil cu instalarea şi/sau întreţinerea sistemelor.
55. Încãlzirea piscinelor folosind surse regenerabile de energie (1,5 puncte)
Energia folositã la încãlzirea apei din piscine trebuie sã provinã din surse regenerabile; cel puţin 50%: 1 punct, 100%: 1,5 puncte.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de datele privind energia consumatã pentru încãlzirea apei din piscine şi documentaţia care aratã cantitatea de energie provenitã din surse regenerabile.
56. Stingerea automatã a sistemului de iluminat exterior (1 punct)
Iluminatul exterior care nu este necesar din motive de securitate trebuie sã se stingã automat dupã un interval de timp definit şi este activat printr-un senzor de proximitate.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze specificaţiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil cu instalarea şi/sau întreţinerea sistemelor.

APĂ

57. Valorificarea apelor pluviale (1,5 puncte) şi a apelor recirculate (1,5 puncte)
a) (1,5 puncte): Apele pluviale trebuie colectate şi folosite în alte scopuri decât pentru uz menajer şi consum.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care spaţiul de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare, şi dovezi cã alimentarea cu apã menajerã şi potabilã se face dintr-o sursã complet separatã.
b) (1,5 puncte): Apele recirculate trebuie colectate şi folosite în alte scopuri decât pentru uz menajer şi consum.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care spaţiul de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare, şi dovezi cã alimentarea cu apã menajerã şi potabilã se face dintr-o sursã complet separatã.
58. Sisteme de irigare automatã pentru spaţiile exterioare (1 punct)
Spaţiul de camping trebuie sã foloseascã un sistem automat care optimizeazã timpii de irigare şi consumul de apã pentru plante/spaţiile verzi exterioare.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care spaţiul de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
59. Debitul apei la robinete şi duşuri (1,5 puncte)
Debitul mediu în cazul tuturor robinetelor şi duşurilor, cu excepţia robinetelor de la vanã, nu trebuie sã depãşeascã 8 l/min.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care spaţiul de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
60. Debitul apei la WC (1,5 puncte)
Cel puţin 80% din WC-uri trebuie sã consume cel mult 6 litri de apã în momentul tragerii apei.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care spaţiul de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
61. Consumul de apã al maşinilor de spãlat vase (1 punct)
Consumul de apã al maşinilor de spãlat vase [exprimat ca W(mãsuratã)] trebuie sã fie mai mic sau egal cu valoarea prag definitã în ecuaţia urmãtoare, folosind aceeaşi metodã de încercare din standardul român SR EN 50242 şi acelaşi ciclu de programe ca cele prevãzute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 89/2006 :

W(mãsuratã) ≤ (0,625 x S) + 9,25,

unde:
W(mãsuratã) = consumul de apã al maşinii de spãlat vase, mãsurat în litri/ciclu, exprimat cu o zecimalã;
S = numãrul valabil de locuri în maşina de spãlat vase.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze specificaţiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil de fabricarea, vânzarea sau întreţinerea maşinilor de spãlat vase sau dovezi care atestã cã maşinile de spãlat vase au primit eticheta ecologicã.
62. Consumul de apã al maşinilor de spãlat rufe (1 punct)
Maşinile de spãlat rufe folosite în spaţiul de camping de cãtre vizitatori şi personal sau cele folosite de furnizorul serviciului de spãlare a rufelor nu trebuie sã foloseascã peste 12 litri de apã pe kg de rufe, mãsuraţi în conformitate cu standardul român SR EN EN 60456:1999, folosind ciclul standard de 60°C pentru rufe din bumbac, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.252/2005 .
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze specificaţiile tehnice din partea personalului tehnic autorizat responsabil de fabricarea, vânzarea sau întreţinerea maşinilor de spãlat rufe sau dovezi care atestã cã maşinile de spãlat rufe au primit eticheta ecologicã. Administratorul zonei de camping furnizeazã şi documentaţia din partea furnizorului de servicii de spãlat rufe, care atestã cã maşinile folosite de acesta respectã criteriile.
63. Temperatura şi debitul apei de la robinet (1 punct)
Cel puţin 80% din robinete trebuie sã permitã reglarea precisã şi promptã a temperaturii apei şi a debitului apei.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care spaţiul de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
64. Dispozitive de temporizare la duşuri (1,5 puncte)
Toate duşurile din grupurile sanitare/spaţiile comune trebuie sã fie echipate cu un dispozitiv de temporizare/ proximitate care întrerupe debitul apei dupã o perioadã de timp datã sau în cazul în care duşul în cauzã nu este folosit.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care spaţiul de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
65. Acoperirea piscinelor (1 punct)
În timpul nopţii sau atunci când piscina umplutã cu apã nu este folositã mai mult de o zi, aceasta trebuie acoperitã pentru a se preveni rãcirea apei şi pentru a se reduce evaporarea.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care spaţiul de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
66. Deszãpezirea (maximum 1,5 puncte)
În cazul în care se impune deszãpezirea drumurilor, trebuie sã se foloseascã mijloace mecanice sau nisip/pietriş pentru a garanta siguranţa drumurilor din zona de camping în caz de îngheţ/zãpadã (1,5 puncte).
În cazul în care se foloseşte deszãpezirea mecanicã, se folosesc substanţe care nu conţin peste 1% ioni de clorurã (Cl-) (1 punct) sau agenţi de deszãpezire cãrora li s-a acordat eticheta ecologicã sau alte etichete ecologice naţionale ori regionale de tip I ISO (1,5 puncte).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
67. Indicaţii privind duritatea apei (1 punct)
În apropierea grupurilor sanitare/maşinilor de spãlat vase/maşinilor de spãlat rufe trebuie afişate explicaţii privind duritatea apei locale, pentru a permite o mai bunã folosire a detergenţilor de cãtre vizitatori şi personal sau trebuie folosit un sistem de dozare automatã care optimizeazã folosirea detergenţilor în funcţie de duritatea apei.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia relevantã prin care sunt informaţi vizitatorii.
68. Pisoare cu economie de apã (1,5 puncte)
Cel puţin 50% din toate pisoarele trebuie sã foloseascã un sistem fãrã apã sau toate pisoarele trebuie sã deţinã un sistem manual/electronic de tragere a apei, care permite scurgerea apei o singurã datã, în momentul folosirii pisoarului.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o documentaţie justificativã detaliatã privind modul în care zona de camping îndeplineşte acest criteriu.
69. Specii de plante indigene folosite pentru noile plantaţii în spaţiile verzi (1 punct)
Plantarea copacilor şi gardurilor vii în spaţiile exterioare trebuie sã se facã cu specii de plante indigene.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o specificaţie relevantã privind modul în care zona de camping îndeplineşte acest criteriu, însoţitã de o documentaţie justificativã corespunzãtoare redactatã de un expert.
70. Schimbarea prosoapelor şi a lenjeriei de pat (1 punct)
Vizitatorul trebuie informat asupra politicii de mediu a zonei de camping, şi anume cã prosoapele din spaţiile de cazare destinate închirierii sunt schimbate la cerere sau, din oficiu, o datã pe sãptãmânã, pentru spaţiile de cazare de categorie mai modestã, şi de douã ori pe sãptãmânã, pentru spaţiile de cazare de categorie mai bunã. Acest lucru este valabil numai în cazul spaţiilor de cazare destinate închirierii în care serviciul include asigurarea prosoapelor şi/sau a lenjeriei de pat.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia care atestã cum a fost informat vizitatorul.

SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE

71. Detergenţi (pânã la 4 puncte)
Cel puţin 80% din greutatea detergenţilor pentru spãlare manualã şi/sau a detergenţilor pentru maşini de spãlat vase şi/sau a detergenţilor pentru maşini de spãlat rufe şi/sau a detergenţilor de uz general utilizaţi în spaţiul de cazare destinat închirierii au primit eticheta ecologicã sau alte etichete ecologice naţionale ori regionale ISO de tip I (câte 1 punct pentru fiecare dintre aceste patru categorii de detergenţi).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze date şi o documentaţie (inclusiv facturile relevante) care menţioneazã cantitãţile utilizate din aceste produse, precum şi cantitãţile care au o etichetã ecologicã.
72. Vopsele şi lacuri pentru zugrãveli interioare (1 punct)
Cel puţin 50% din zugrãveala interioarã a structurilor şi a spaţiilor de cazare destinate închirierii, cu excepţia rulotelor şi a locuinţelor mobile, trebuie sã fie realizate cu vopsele şi lacuri care au primit eticheta ecologicã sau alte etichete ecologice naţionale ori regionale ISO de tip I.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze date şi o documentaţie (inclusiv facturile relevante) care menţioneazã cantitãţile utilizate din aceste produse, precum şi cantitãţile care au o etichetã ecologicã.
73. Spãlarea maşinilor numai în zone special amenajate (1 punct)
Spãlarea maşinilor nu trebuie permisã sau trebuie permisã numai în zonele special amenajate pentru colectarea apei şi a detergenţilor utilizaţi şi direcţionarea lor cãtre sistemul de canalizare.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
74. Încurajarea alternativelor în cazul dispozitivelor de aprindere artificiale pentru grãtare (1 punct)
Excluzând produsele ce folosesc dispozitivele de aprindere artificiale, în magazine trebuie vândute produse alternative, cum ar fi uleiul de rapiţã sau fabricatele din cânepã.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu.
75. Dozajul dezinfectanţilor pentru piscine (1 punct)
Piscina trebuie sã dispunã de un sistem de dozare automatã care foloseşte cantitatea minimã de dezinfectant pentru a obţine rezultatul igienic corespunzãtor.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o documentaţie tehnicã privind sistemul de dozare automatã.
76. Curãţarea mecanicã (1 punct)
Zona de camping trebuie sã aplice proceduri precise de curãţare nonchimicã, precum folosirea produselor din microfibrã, a altor materiale de curãţare nonchimice sau activitãţi cu efecte similare.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã a modului în care zona de camping respectã acest criteriu, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare, în cazul în care este relevantã.
77. Grãdinãritul ecologic (2 puncte)
Spaţiile exterioare trebuie îngrijite, fie fãrã a se folosi deloc pesticide, fie în conformitate cu principiile agriculturii ecologice, potrivit dispoziţiilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobatã prin <>Legea nr. 38/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau în conformitate cu legislaţia naţionalã în vigoare ori cu programele organice naţionale recunoscute.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
78. Produse împotriva insectelor şi paraziţilor (pânã la 2 puncte)
Concepţia arhitecturalã a clãdirii şi practicile de igienã (precum construcţia pe piloni cu rolul de a împiedica pãtrunderea şobolanilor în clãdire, folosirea plaselor împotriva ţânţarilor sau a spiralelor insectifuge) trebuie sã asigure reducerea la minimum a folosirii produselor împotriva insectelor şi paraziţilor (1 punct).
În cazul în care se folosesc produse împotriva insectelor şi paraziţilor, se folosesc numai substanţe aprobate pentru agriculturi ecologice în conformitate cu <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2000 , aprobatã prin <>Legea nr. 38/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau care au primit eticheta ecologicã ori alte etichete ecologice naţionale sau regionale ISO de tip I.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.

DEŞEURI

79. Compostare (pânã la 3 puncte)
Zona de camping trebuie sã sorteze deşeurile organice relevante (deşeuri de grãdinãrit - 2 puncte; deşeuri menajere - 1 punct) şi trebuie sã asigure compostarea lor în conformitate cu liniile directoare stabilite de cãtre autoritãţile locale (de exemplu, de cãtre administraţia localã, de cãtre personalul zonei de camping sau de cãtre o agenţie privatã).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
80. Recipiente de unicã folosinţã pentru bãuturi (2 puncte)
Cu excepţia cazurilor specificate de lege, nu trebuie oferite recipiente de unicã folosinţã pentru bãuturi în zonele aflate în proprietatea sau administrarea zonei de camping.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o declaraţie privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de indicarea produselor de unicã folosinţã utilizate, dupã caz, şi legislaţia care solicitã acest lucru.
81. Ambalarea alimentelor şi bunuri de unicã folosinţã pentru micul dejun sau alte mese (2 puncte)
Nu trebuie folosite porţii ambalate individual şi nici ceşti, farfurii şi tacâmuri de unicã folosinţã pentru servirea micului dejun sau pentru servirea altor mese.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
82. Eliminarea uleiurilor/grãsimilor (pânã la 3 puncte)
Trebuie instalate separatoare de grãsimi, iar grãsimea/ uleiurile folosite pentru gãtit şi grãsimea/uleiurile folosite pentru prãjit trebuie colectate şi eliminate în mod corespunzãtor (2 puncte). Vizitatorilor le sunt oferite posibilitãţi de a colecta şi elimina grãsimile şi uleiurile uzate (1 punct).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
83. Scurgeri în spaţiile de parcare (1 punct)
Uleiurile şi alte scurgeri similare provenite de la vehiculele din parcare trebuie colectate şi eliminate corespunzãtor.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
84. Articole textile, piese de mobilier şi alte produse uzate (pânã la 3 puncte)
Articolele textile, piesele de mobilier şi alte produse uzate, precum echipamentul electronic, trebuie vândute sau donate unor organizaţii caritabile sau altor asociaţii care colecteazã şi redistribuie astfel de bunuri.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã din partea asociaţiilor.

ALTE SERVICII

85. Dirijarea traficului în zona de camping (1 punct)
Întregul trafic (vizitatori şi întreţinere/transport) în interiorul zonei de camping trebuie limitat la anumite ore şi în zone definite.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
86. Traficul generat de zona de camping (1 punct)
În interiorul zonei de camping nu trebuie sã se foloseascã nici vehicule cu ardere internã pentru transport, nici maşini pentru întreţinere.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
87. Cãrucioare pentru vizitatori folosite în interiorul zonei de camping (1 punct)
Pentru transportul bagajelor şi al cumpãrãturilor în interiorul zonei de camping trebuie puse la dispoziţia turiştilor, în mod gratuit, cãrucioare sau alte vehicule nemotorizate.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
88. Suprafeţe permeabile (1 punct)
Cel puţin 90% din suprafaţa zonei de camping nu trebuie acoperitã cu asfalt/ciment sau alte materiale de etanşare care împiedicã drenajul şi buna aerisire a solului.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
89. Amenajarea acoperişurilor (1,5 puncte)
Cel puţin 50% din clãdirile din zona de camping care au un acoperiş adecvat pentru amenajare (plan sau cu un unghi de înclinare mic) trebuie acoperite cu iarbã sau plantate.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
90. Comunicarea şi educaţia în domeniul protecţiei mediului (pânã la 3 puncte)
Zona de camping trebuie sã ofere vizitatorilor informaţii în scopul comunicãrii şi educaţiei în domeniul protecţiei mediului privind biodiversitatea, peisajul local şi mãsurile de conservare a naturii (1,5 puncte). Printre modalitãţile de agrement puse la dispoziţie vizitatorilor (1,5 puncte) trebuie incluse şi elemente educative cu privire la protecţia mediului.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
91. Fumatul interzis în spaţiile comune şi în spaţiile de cazare destinate închirierii (1 punct)
Fumatul trebuie interzis în cel puţin 50% din spaţiile comune interioare şi în 50% din spaţiile de cazare destinate închirierii.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã indice numãrul şi natura zonelor, precum şi în care dintre acestea fumatul este interzis.
92. Biciclete (1,5 puncte)
Turiştilor trebuie sã li se punã la dispoziţie biciclete (cel puţin douã biciclete la fiecare 50 de spaţii şi/sau spaţii de cazare destinate închirierii).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã.
93. Sticle returnabile sau reutilizabile (pânã la 3 puncte)
Zona de camping trebuie sã ofere bãuturi în sticle returnabile/reutilizabile: rãcoritoare (1 punct), bere (1 punct), apã (1 punct).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã acest criteriu, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare de la furnizorii sticlelor în cauzã.
94. Produse din hârtie (pânã la 2 puncte)
Cel puţin 50% din hârtia/şerveţelele igienice şi/sau hârtia de birou folositã posedã eticheta ecologicã comunitarã sau alte etichete ecologice naţionale sau regionale ISO de tip I (1 punct pentru fiecare dintre cele douã categorii de produse de hârtie).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze date şi o documentaţie (inclusiv facturile relevante) indicând cantitãţile utilizate din aceste produse şi cantitãţile care au o etichetã ecologicã.
95. Bunuri de folosinţã îndelungatã (pânã la 3 puncte)
Cel puţin 10% din orice categorie de bunuri de folosinţã îndelungatã (precum lenjerie de pat, prosoape, feţe de masã, PC-uri, laptopuri, televizoare, saltele, mobilier, maşini de spãlat rufe, maşini de spãlat vase, aparate frigorifice, aspiratoare, carpete, lãmpi electrice) utilizate în zona de camping, inclusiv în spaţiile de cazare destinate închirierii, trebuie sã fi primit eticheta ecologicã sau alte etichete ecologice naţionale sau regionale de tip I ISO (1 punct pânã la 3 puncte pentru fiecare categorie).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze date şi o documentaţie indicând cantitãţile din aceste produse pe care le posedã şi cantitãţile care au o etichetã ecologicã.
96. Produse alimentare locale (pânã la 4,5 puncte)
La fiecare masã (1,5 puncte), inclusiv la micul dejun, şi la magazin (1,5 puncte) trebuie oferite cel puţin douã produse alimentare de origine localã.
Dupã caz, este interzis consumul speciilor locale pe cale de dispariţie, cum ar fi anumite specii de peşti şi crustacee şi vânat sãlbatic (1,5 puncte).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.
97. Alimente ecologice (pânã la 2 puncte)
Ingredientele principale folosite la prepararea a cel puţin douã feluri de mâncare (1 punct) şi cel puţin 4 produse vândute în magazin (1 punct) trebuie produse prin metode specifice agriculturii ecologice, potrivit dispoziţiilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2000 , aprobatã prin <>Legea nr. 38/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã aceastã cerinţã, însoţitã de documentaţia justificativã corespunzãtoare.

MANAGEMENT GENERAL

98. Înregistrarea EMAS (3 puncte) sau certificarea ISO (1,5 puncte) pentru zona de camping
Zona de camping trebuie sã fie înregistratã conform <>Ordinului nr. 50/2004 - EMAS (3 puncte) sau certificatã conform standardului român SR EN ISO 14001:2005 (1,5 puncte).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze dovada înregistrãrii EMAS sau a certificãrii standardului român SR EN ISO 14001:2005.
99. Înregistrarea EMAS (3 puncte) sau certificarea ISO (1,5 puncte) pentru furnizori
Cel puţin unul dintre principalii furnizori sau prestatori de servicii ai zonei de camping trebuie sã fie înregistraţi conform <>Ordinului nr. 50/2004 - EMAS (1,5 puncte) sau certificaţi conform standardului român ISO 14001:2005 (1 punct).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze dovezile înregistrãrii EMAS sau ale certificãrii standardului român SR EN ISO 14001:2005 pentru cel puţin un furnizor principal.
100. Respectarea de cãtre subcontractanţi a criteriilor din secţiunea A (pânã la 2 puncte)
Toţi subcontractanţii a douã servicii suplimentare (servicii alimentare, activitãţi de agrement) trebuie sã respecte cel puţin criteriile din secţiunea A, valabile în cazul unor servicii specifice (câte 1 punct pentru fiecare serviciu oferit în zona de camping).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze documentaţia corespunzãtoare privind acordurile contractuale cu subcontractanţii sãi privind respectarea de cãtre aceştia a criteriilor din secţiunea A.
101. Contorizarea apei şi a energiei (pânã la 2 puncte)
În spaţiul de camping trebuie instalate contoare de energie şi apometre suplimentare, pentru a permite colectarea de date privind consumul aferent diverselor activitãţi sau aparate (1 punct). Fiecare spaţiu trebuie sã aibã propriul sãu contor de energie şi apometru (1 punct).
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind respectarea acestui criteriu, însoţitã de o analizã a datelor colectate (în cazul în care existã deja).
102. Acţiuni suplimentare de protecţia mediului (maximum 3 puncte)
Fie:
a) acţiuni suplimentare de protecţia mediului (pânã la 1,5 puncte fiecare, pânã la o valoare maximã de 3 puncte): pentru a îmbunãtãţi performanţele de mediu ale zonei, conducerea zonei de camping trebuie sã ia mãsuri suplimentare faţã de cele pentru care au fost specificate criterii în prezenta secţiune şi în secţiunea A; autoritatea competentã care evalueazã cererea trebuie sã atribuie acestor activitãţi un scor care nu depãşeşte 1,5 puncte pe acţiune.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze o explicaţie detaliatã privind modul în care zona de camping respectã acest criteriu, însoţitã de descrierea fiecãrei acţiuni suplimentare care doreşte sã fie luatã în considerare.
Fie:
b) acordarea etichetei ecologice (3 puncte): spaţiul de camping primeşte una dintre etichetele ecologice naţionale sau regionale ISO de tip I.
Evaluare şi verificare: Operatorul economic care solicitã acordarea etichetei ecologice trebuie sã furnizeze dovezi care aratã cã i-a fost acordatã eticheta ecologicã.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016