Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE nr. 180 din 22 octombrie 1996  privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE nr. 180 din 22 octombrie 1996 privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 28 ianuarie 2000
--------------
*) Traducere.

Conferinţa generalã a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
convocatã la Geneva de cãtre Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi reunita acolo la 8 octombrie 1996 în cea de-a 84-a sesiune a sa,
luând în considerare dispoziţiile Convenţiei privind standardele minime la bordul navelor comerciale, 1976, ale Protocolului din 1996 la aceasta şi ale Convenţiei privind inspecţia muncii (navigatori), 1996,
reamintind dispoziţiile pertinente ale urmãtoarelor instrumente ale Organizaţiei Maritime Internaţionale: Convenţia internationala pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendata, Convenţia internationala privind standardele de pregãtire a navigatorilor, de brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, 1978, amendata în 1995, Rezoluţia Adunãrii A 481 (XII) (1981) referitoare la Reguli privind echipajul de siguranta, Rezoluţia Adunãrii A 741 (18) (1993) privind Codul internaţional de management pentru operarea în siguranta a navelor şi pentru prevenirea poluarii (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M.) şi Rezoluţia Adunãrii A 772 (18) (1993) privind factorii de oboseala ai echipajului şi securitate,
reamintind intrarea în vigoare a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, 1982, la 16 noiembrie 1994,
dupã ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la revizuirea Convenţiei privind salariile, durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime (revizuitã), 1958, şi a Recomandarii privind salariile, durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime, 1958, chestiune ce constituie cel de-al doilea punct pe ordinea de zi a sesiunii,
dupã ce a decis ca aceste propuneri vor lua forma unei convenţii internaţionale,
adopta la 22 octombrie 1996, convenţia de mai jos, care va fi denumita Convenţia privind durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor, 1996:

PARTEA I
Scop şi definiţii

ART. 1
1. Aceasta convenţie se aplica fiecãrei nave maritime, proprietate publica sau privatã, care este înmatriculatã pe teritoriul oricãrui membru pentru care convenţia este în vigoare şi care este în mod regulat angajata în operaţiuni maritime comerciale. În sensul acestei convenţii, o nava care este înmatriculatã pe teritoriul a 2 membri este consideratã ca fiind înmatriculatã pe teritoriul membrului al cãrui pavilion îl arboreaza.
2. În mãsura în care, dupã consultarea organizaţiilor reprezentative ale armatorilor navelor de pescuit şi ale pescarilor, autoritatea competenta considera ca acest lucru este realizabil, ea va aplica pescuitului maritim comercial dispoziţiile acestei convenţii.
3. În cazul în care exista îndoieli dacã unele nave trebuie sa fie considerate, în sensul convenţiei, nave maritime sau angajate în operaţiuni maritime comerciale ori în pescuitul maritim comercial, chestiunea va fi reglementatã de cãtre autoritatea competenta dupã consultarea organizaţiilor interesate ale armatorilor, navigatorilor şi pescarilor.
4. Aceasta convenţie nu se aplica navelor din lemn construite tradiţional, asemenea corabiilor arabe cu un singur catarg şi panza triunghiulara şi joncilor.
ART. 2
În sensul acestei convenţii:
a) termenul autoritate competenta desemneazã ministrul, serviciul guvernamental sau orice alta autoritate abilitata sa emita regulamente, ordine ori alte instrucţiuni având putere legislativã în materie de durata a muncii sau a odihnei navigatorilor ori în materie de echipaj al navelor;
b) termenul durata muncii înseamnã timpul în care unui navigator îi este cerut sa efectueze o munca pentru nava;
c) termenul durata odihnei înseamnã timpul care nu este cuprins în durata muncii; acest termen nu include pauzele de scurta durata;
d) termenul navigator înseamnã orice persoana definitã astfel de legislaţia nationala sau de contractele colective, care este folositã sau angajata în orice calitate la bordul unei nave maritime cãreia i se aplica aceasta convenţie;
e) termenul armator desemneazã proprietarul navei sau orice alta organizaţie ori persoana, cum ar fi armatorul sau armatorul-chiriaş, care şi-a asumat responsabilitatea operarii navei fata de armator şi care, asumându-şi o asemenea responsabilitate, a acceptat sa preia toate sarcinile şi responsabilitãţile care decurg din aceasta.

PARTEA a II-a
Durata muncii şi durata odihnei navigatorilor

ART. 3
În limitele stabilite la art. 5, se va stabili fie un numãr maxim de ore de munca, care nu va fi depãşit într-o perioada de timp data, sau un numãr minim de ore de odihna, care va fi prevãzut într-o perioada de timp data.
ART. 4
Un membru care ratifica aceasta convenţie recunoaşte ca norma duratei muncii navigatorilor, precum şi a celorlalţi lucrãtori va fi de 8 ore, cu o zi de odihna pe saptamana şi odihna în zilele de sarbatori legale. Totuşi aceasta nu va impiedica membrul sa aibã proceduri pentru autorizarea sau înregistrarea unei înţelegeri colective care sa stabileascã durata de munca normalã a navigatorilor pe o baza nu mai puţin favorabilã decât numita norma.
ART. 5
1. Limitele duratei muncii sau odihnei vor fi dupã cum urmeazã:
a) numãrul maxim de ore de munca nu va depãşi:
(i) 14 ore pe o perioada de 24 de ore; şi
(ii) 72 de ore pe o perioada de 7 zile;
sau
b) numãrul minim de ore de odihna nu va fi mai mic de:
(i) 10 ore pe o perioada de 24 de ore; şi
(ii) 77 de ore pe o perioada de 7 zile.
2. Orele de odihna nu pot fi împãrţite în mai mult de doua perioade, dintre care una fiind de cel puţin 6 ore, şi intervalul dintre perioadele consecutive de odihna nu va depãşi 14 ore.
3. Apelurile, exerciţiile privind stingerea incendiilor şi cele de salvare, precum şi rolurile prevãzute de legislaţia nationala şi de instrumentele internaţionale vor fi efectuate astfel încât sa reducã la minimum perturbarea perioadelor de odihna şi sa nu provoace oboseala.
4. În situaţia în care un navigator este solicitat, de exemplu când sala maşinilor este nesupravegheata, navigatorul va beneficia de o perioada de odihna compensatorie adecvatã, dacã perioada normalã de odihna este perturbata de solicitãri.
5. Dacã nu exista nici un contract colectiv de munca ori sentinta arbitralã sau dacã autoritatea competenta decide ca dispoziţiile contractului colectiv de munca sau ale sentinţei arbitrale în sensul prevederilor paragrafelor 3 sau 4 sunt insuficiente, autoritatea competenta va da astfel de dispoziţii care sa asigure odihna suficienta navigatorilor în cauza.
6. Nimic din conţinutul paragrafelor 1 şi 2 nu va impiedica membrul sa adopte o legislaţie nationala sau o procedura care sa permitã autoritãţii competente sa autorizeze ori sa înregistreze contracte colective care permit derogãri de la limitele stabilite. Asemenea derogãri vor urma, pe cat posibil, normele stabilite, dar pot tine seama de perioadele de concediu mai frecvente sau mai lungi ori de acordarea concediului compensatoriu navigatorilor care efectueazã serviciu de cart sau celor care lucreazã la bordul navelor care fac voiaje scurte.
7. Membrul va solicita afişarea într-un loc uşor accesibil a unui tabel care sa cuprindã organizarea muncii de la bordul navei, care va conţine pentru fiecare funcţie cel puţin:
a) programul serviciului pe mare şi al serviciului în port; şi
b) numãrul maxim de ore de munca sau numãrul minim de ore de odihna, prevãzut de legislaţie, de regulamente sau de contractele colective de munca în vigoare în statul de pavilion.
8. Tabelul la care s-a fãcut referire în paragraful 7 va fi stabilit într-un format standardizat, scris în limba sau în limbile de lucru de pe nava şi în limba engleza.
ART. 6
Nici un navigator care nu a împlinit varsta de 18 ani nu va lucra noaptea. În sensul acestui articol, noapte înseamnã o perioada de cel puţin 9 ore consecutive, incluzând intervalul dintre miezul nopţii şi ora 5,00 dimineata. Aceasta prevedere nu este nevoie sa fie aplicatã în cazul în care instruirea efectivã a tinerilor navigatori cu varste cuprinse între 16 şi 18 ani, conform programelor şi planurilor stabilite, ar fi diminuata.
ART. 7
1. Nici o parte a acestei convenţii nu va afecta dreptul comandantului unei nave de a cere unui navigator sa execute orice numãr de ore de munca necesare pentru siguranta imediata a navei, a persoanelor aflate la bord sau a încãrcãturii ori în scopul de a acorda ajutor altor nave sau persoane aflate în pericol pe mare.
2. Conform dispoziţiilor paragrafului 1, comandantul poate suspenda programele normale de lucru sau de odihna şi poate cere unui navigator sa execute orice numãr de ore de lucru necesare pana la restabilirea situaţiei normale.
3. De îndatã ce este posibil, dupã ce a fost restabilita situaţia normalã, comandantul se va asigura ca toţi navigatorii care au lucrat într-o perioada de odihna vor beneficia de o perioada de odihna adecvatã.
ART. 8
1. Membrul va cere sa fie menţinute registre ce cuprind orele zilnice de munca sau orele zilnice de odihna ale navigatorilor, pentru a se permite monitorizarea conformarii cu prevederile stabilite la art. 5. Navigatorul va primi un exemplar al registrelor referitoare la persoana sa, semnat de comandant sau de o persoana autorizata de comandant şi de navigator.
2. Autoritatea competenta va stabili procedurile pentru ţinerea unor astfel de registre la bord, inclusiv intervalele la care vor fi consemnate informaţiile. Autoritatea competenta va stabili formatul registrelor cuprinzând orele de munca sau orele de odihna ale navigatorilor, ţinând seama de orice directive ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, sau va utiliza orice format standard stabilit de cãtre organizaţie. Formatul va fi întocmit în limba sau în limbile prevãzute la paragraful 8 al art. 5.
3. Un exemplar al prevederilor justificative ale legislaţiei naţionale referitoare la aceasta convenţie şi un set al contractelor colective de munca relevante se vor pãstra la bord şi vor fi uşor accesibile echipajului.
ART. 9
Autoritatea competenta va examina şi va aproba la intervale corespunzãtoare registrele prevãzute la art. 8, pentru monitorizarea conformarii cu prevederile referitoare la orele de munca sau la orele de odihna, care dau efect acestei convenţii.
ART. 10
Dacã registrele sau alte mãrturii indica încãlcarea prevederilor referitoare la orele de munca sau de odihna, autoritatea competenta va cere ca mãsurile, inclusiv dacã este necesarã revizuirea componentei echipajului navei, sa fie luate astfel încât sa fie evitate viitoare infracţiuni.

PARTEA a III-a
Echipajul navelor

ART. 11
1. Fiecare nava la care se aplica aceasta convenţie va fi prevãzutã cu un echipaj suficient ca numãr, de siguranta şi eficient, în concordanta cu certificatul pentru echipajul de minim de siguranta sau cu un document echivalent emis de autoritatea competenta.
2. Când se stabileşte, se aproba sau se revizuieste componenta echipajului, autoritatea competenta va tine seama de:
a) necesitatea evitãrii sau a reducerii, pe cat posibil, a duratei de munca excesive, a asigurãrii unei durate suficiente de odihna şi a limitãrii oboselii; şi
b) instrumentele internaţionale citate în preambul.
ART. 12
Nici o persoana care nu a împlinit varsta de 16 ani nu va lucra pe o nava.

PARTEA a IV-a
Responsabilitãţile armatorilor şi ale comandantilor

ART. 13
Armatorul se va asigura ca, în scopul respectãrii obligaţiilor rezultate din aceasta convenţie, comandantul dispune de resursele necesare, inclusiv de un echipaj adecvat. Comandantul va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura respectarea condiţiilor privind durata muncii şi odihna navigatorilor, rezultate din aceasta convenţie.

PARTEA a V-a
Aplicarea

ART. 14
Fiecare membru care ratifica aceasta convenţie se angajeazã sa aplice prevederile ei printr-o legislaţie nationala, în afarã de cazul în care acestora li se da efect pe calea contractelor colective de munca, a sentinţelor arbitrale sau a hotãrârilor judecãtoreşti.
ART. 15
1. Membrul va lua toate mãsurile necesare, inclusiv prevederea unor sancţiuni şi a unor mãsuri corective adecvate, pentru a garanta aplicarea efectivã a prevederilor acestei convenţii.
2. Membrul va dispune de servicii de inspecţie adecvate pentru a controla aplicarea mãsurilor luate pentru a da efect acestei convenţii, pe care le va dota cu resursele necesare în acest scop.
3. Dupã consultarea organizaţiilor armatorilor şi ale navigatorilor, membrul va dispune de proceduri pentru investigarea reclamatiilor referitoare la orice chestiune acoperitã de aceasta convenţie.

PARTEA a VI-a
Prevederi

ART. 16
Aceasta convenţie revizuieste Convenţia privind salariile, durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime (revizuitã), 1958; Convenţia privind salariile, durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime (revizuitã), 1949; Convenţia privind salariile, durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime (revizuitã), 1946; şi Convenţia privind durata muncii navigatorilor şi echipajul navelor maritime (revizuitã), 1936. De la data intrãrii în vigoare a acestei convenţii convenţiile menţionate mai sus nu vor mai fi deschise ratificãrii.
ART. 17
Ratificarile formale ale acestei convenţii vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi vor fi înregistrate de cãtre acesta.
ART. 18
1. Prezenta convenţie nu va lega decât pe membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ale cãror ratificãri vor fi fost înregistrate de cãtre directorul general al Biroului Internaţional al Muncii.
2. Prezenta convenţie va intra în vigoare la 6 luni dupã ce ratificarile a 5 membri, dintre care 3 trebuie sa aibã flote comerciale atingand fiecare un tonaj brut egal sau superior unui milion, vor fi fost înregistrate.
3. În continuare aceasta convenţie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 6 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistratã.
ART. 19
1. Orice membru care a ratificat aceasta convenţie poate sa o denunţe dupã expirarea termenului de 10 ani de la data intrãrii iniţiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului Internaţional al Muncii şi înregistrat de cãtre acesta. O astfel de denunţare nu va avea efect decât dupã un an de la data înregistrãrii.
2. Orice membru care a ratificat aceasta convenţie şi care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevãzutã la paragraful anterior, nu şi-a exercitat dreptul de denunţare prevãzut de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani şi ca urmare va putea sa denunţe aceasta convenţie la expirarea fiecãrei perioade de 10 ani, în condiţiile prevãzute de prezentul articol.
ART. 20
1. Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii îi va înştiinţa pe toţi membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificãrilor şi denuntarilor care i-au fost comunicate de cãtre membrii organizaţiei.
2. Atunci când condiţiile enunţate la art. 18 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va atrage atenţia membrilor organizaţiei asupra datei la care prezenta convenţie va intra în vigoare.
ART. 21
Directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va comunica secretarului general al Naţiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art. 102 din Carta Naţiunilor Unite, informaţii complete privind toate ratificarile şi toate actele de denunţare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.
ART. 22
Oricând va considera necesar Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale cu privire la aplicarea prezentei convenţii şi va examina dacã este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau parţiale a convenţiei.
ART. 23
1. În cazul în care Conferinţa adopta o noua convenţie având ca obiect revizuirea, totalã sau parţialã, a prezentei convenţii şi numai dacã noua convenţie nu prevede altfel, atunci:
a) ratificarea de cãtre un membru a noii convenţii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art. 19 de mai sus, denunţarea imediata a acestei convenţii, sub rezerva ca noua convenţie de revizuire sa fi intrat în vigoare;
b) de la data la care noua convenţie de revizuire va intra în vigoare prezenta convenţie nu va mai fi deschisã ratificãrii de cãtre membri.
2. Prezenta convenţie va rãmâne în orice caz în vigoare în forma şi în conţinutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat convenţia de revizuire.
ART. 24
Versiunile în limbile engleza şi franceza ale textului acestei convenţii sunt egal autentice.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016