Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 22 mai 1987  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Consiliul Executiv Federal al Adunarii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind exploatarea si intretinerea sistemelor hidroenergetice si de navigatie Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE din 22 mai 1987 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Consiliul Executiv Federal al Adunarii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind exploatarea si intretinerea sistemelor hidroenergetice si de navigatie "Portile de Fier I" si "Portile de Fier II"

EMITENT: GUVERN
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 35 din 1 septembrie 1987

Guvernul Republicii Socialiste România şi Consiliul Executiv Federal al Adunãrii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia (în textul ce urmeazã: pãrţile contractante),
procedînd conform prevederilor art. 20 al Acordului privind condiţiile extinderii colaborãrii pentru utilizarea potenţialului hidroenergetic al Dunãrii, semnat la Bucureşti la 19 februarie 1977 (în textul ce urmeazã: Acordul din 1977),
au convenit asupra urmãtoarelor:

I. Organizarea exploatãrii

ART. 1
1. Pãrţile contractante sînt de acord ca organizaţiile desemnate la art. 2 din prezenta convenţie sa asigure, în condiţiile stabilite prin prezenta convenţie, administrarea, exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor:
- Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier", realizat în baza Acordului privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier" din 30 noiembrie 1963 (în textul ce urmeazã: Acordul din 1963) şi Sistemului suplimentar de apãrare realizat în baza Acordului din 1977 (denumite în textul ce urmeazã: Sistemul "Porţile de Fier I") şi
- Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier II", realizat în baza Acordului din 1977 (în textul ce urmeazã: Sistemul "Porţile de Fier II").
2. Obiectele, instalaţiile şi lucrãrile care formeazã Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier", realizat în baza Acordului din 1963, sînt enumerate în anexa nr. 7 la procesul-verbal al Sesiunii a XXII-a a Comisiei mixte romano-iugoslave pentru Porţile de Fier (în textul ce urmeazã: comisia mixtã), întocmitã conform art. 15 pct. 6 al Acordului din 1963. Obiectele, instalaţiile şi lucrãrile care formeazã sistemul suplimentar de apãrare de la Sistemul "Porţile de Fier I" şi obiectele, instalaţiile şi lucrãrile care formeazã Sistemul "Porţile de Fier II", realizate în baza Acordului din 1977, vor fi enumerate în procesul-verbal ce se va întocmi de cãtre comisia mixtã conform art. 24 al Acordului din 1977.
ART. 2
1. Pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", care se afla pe teritoriul roman, Guvernul Republicii Socialiste România desemneazã Întreprinderea electrocentrale "Porţile de Fier", cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin (în textul ce urmeazã: beneficiarul roman).
Pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", care se afla pe teritoriul iugoslav, Consiliul Executiv Federal al Adunãrii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia desemneazã Radna organizacija Hidroelektrana "Djerdap", cu sediul la Kladovo (în textul ce urmeazã: beneficiarul iugoslav).
În cazul cînd una dintre pãrţile contractante desemneazã o alta organizaţie pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor care se afla pe teritoriul sau, va informa despre aceasta pe cealaltã parte prin intermediul comisiei mixte.
2. Centralele hidroelectrice ale beneficiarului roman sînt parte componenta a sistemului energetic roman, iar centralele hidroelectrice ale beneficiarului iugoslav sînt parte componenta a sistemului energetic iugoslav.
Cei doi beneficiari vor funcţiona independent, dar sînt obligaţi sa asigure exploatarea şi întreţinerea coordonata a obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" şi sa asigure înlocuirea sau reconstructia acestora, în conformitate cu obligaţiile pe care le au potrivit Acordului din 1963, Acordului din 1977 şi prezentei convenţii. În îndeplinirea acestor obligaţii, cei doi beneficiari vor tine seama ca fiecare din cele doua sisteme reprezintã un întreg hidroenergetic şi de navigaţie şi ca trebuie sa se satisfacã necesitãţile energeticii şi navigaţiei, precum şi sa se asigure apãrarea terenurilor riverane şi stabilitatea malurilor Dunãrii în conformitate cu acordurile menţionate şi cu prezenta convenţie.
ART. 3
1. În scopul asigurãrii unei exploatãri rationale şi coordonate a Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" ca ansambluri unitare hidroenergetice şi de navigaţie, comisia mixtã va infiinta Organul comun de coordonare, format din reprezentanţii beneficiarilor, ai organelor pãrţilor contractante, competente pentru navigaţie şi pentru gospodãrirea apelor din cele doua tari.
2. În scopul asigurãrii unei coordonari permanente şi operative a activitãţilor beneficiarilor în toate problemele de exploatare şi întreţinere care necesita adoptarea unor mãsuri şi soluţii coordonate, comisia mixtã va infiinta Serviciul comun de dispecer pentru energetica şi Serviciul comun de dispecer pentru navigaţie, ambele formate din reprezentanţii beneficiarilor. Aceste servicii vor dispune de legãturi directe prin telefon, radio şi telex, cît şi de alte mijloace de informare reciprocã ce vor fi convenite de beneficiari.
3. În scopul urmãririi comportãrii obiectelor principale şi lacurilor de acumulare ale celor doua sisteme, comisia mixtã va infiinta Comisia pentru urmãrirea comportãrii Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", formatã din specialişti desemnaţi de comisia mixtã şi din reprezentanţi ai beneficiarilor.
ART. 4
1. Sarcinile Organului comun de coordonare (în textul ce urmeazã: O.C.C.), prevãzut la art. 3 pct. 1 din prezenta convenţie, sînt urmãtoarele:
a) coordoneazã exploatarea în scopuri energetice şi de navigaţie a obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II";
b) stabileşte valorile limita ale nivelurilor Dunãrii şi variatiile zilnice admisibile în biefurile amonte şi aval ale Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", ţinînd seama de regimurile de funcţionare a hidrocentralelor şi a organelor de evacuare, de restricţiile din secţiunile de control prevãzute la art. 5 pct. 1 lit. b) din prezenta convenţie, de stabilitatea malurilor şi siguranta terenurilor riverane, precum şi de necesitãţile navigaţiei;
c) stabileşte valorile limita ale debitului defluent la Sistemul "Porţile de Fier II" în funcţie de debitele Dunãrii, ţinînd seama de necesitãţile energetice, ale navigaţiei şi pisciculturii, de stabilitatea malurilor, apãrarea impotriva inundatiilor, precum şi de nivelurile admise în secţiunile de control prevãzute la art. 8 pct. 1 şi art. 9 pct. 1 ale prezentei convenţii;
d) indruma serviciile comune de dispecer prevãzute la art. 3 pct. 2 al prezentei convenţii şi rezolva problemele legate de exploatarea centralelor şi de asigurarea navigaţiei în cazurile cînd aceste servicii nu cad de acord sau exista diferende în aceste probleme;
e) constituie comandamentul comun pentru apãrarea impotriva gheturilor şi a inundatiilor provocate de gheturi, stabileşte planul general şi modul de apãrare impotriva gheturilor şi a inundatiilor provocate de acestea, inclusiv obligaţiile beneficiarilor care decurg din acest plan conform art. 21 din prezenta convenţie;
f) constituie comandamentul comun pentru apãrarea impotriva inundatiilor şi apelor mari, stabileşte planul general şi modul de evacuare a apelor mari, inclusiv obligaţiile beneficiarilor care decurg din acest plan;
g) stabileşte planul de mãsuri comune care se iau de beneficiari pentru asigurarea intereselor pisciculturii;
h) stabileşte modul de economisire a apei şi energiei electrice şi modul de folosire optima a echipamentelor la funcţionarea ecluzelor;
i) adopta mãsuri urgente în caz de forta majorã şi în împrejurãri excepţionale (ruperea digurilor, deteriorarea unor pãrţi de obiecte, calamitati naturale etc.);
j) coordoneazã planurile de întreţinere a obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor care conditioneaza funcţionarea Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" ca ansambluri hidroenergetice şi de navigaţie;
k) stabileşte, conform art. 23 din prezenta convenţie, volumul anual al dragajelor şi obligaţiile beneficiarilor;
l) aproba instrucţiuni comune pentru activitatea operatorilor de la ecluze;
m) controleazã îndeplinirea mãsurilor pe care le-a adoptat;
n) îndeplineşte şi alte sarcini pe care i le încredinţeazã comisia mixtã;
o) prezintã anual rapoarte comisiei mixte asupra activitãţii sale.
2. O.C.C. va îndeplini sarcinile prevãzute la pct. 1 din prezentul articol, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Organului comun de coordonare, adoptat de cãtre comisia mixtã.
ART. 5
1. Sarcinile Serviciului comun de dispecer pentru energetica (în textul ce urmeazã: S.C.D.E.), prevãzut la art. 3 pct. 2 din prezenta convenţie, sînt urmãtoarele:
a) elaboreazã prognozele debitelor afluente în lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I";
b) stabileşte potenţialul hidroenergetic disponibil al Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", planurile şi regimurile zilnice de funcţionare a centralelor acestor sisteme, cu respectarea restrictiilor, tolerantelor admisibile şi variatiilor de scurta durata ale nivelurilor, stabilite prin regulamentul S.C.D.E., în urmãtoarele secţiuni de control de pe Dunare:
- secţiunea gura Nerei (km D.1075)
- secţiunea amonte de barajul Porţile de Fier I (km D. 943)
- secţiunea Drobeta-Turnu Severin - Kladovo (km D. 933)
- secţiunea amonte de barajul Porţile de Fier II de pe bratul principal al Dunãrii (km D. 863) şi
- secţiunea Timoc (km D. 845+500);
c) coordoneazã, prin planurile zilnice, funcţionarea centralelor Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" şi modul de evacuare a apelor Dunãrii peste barajele deversoare ale acestor sisteme, în scopul utilizãrii rationale a potenţialului hidroenergetic disponibil; urmãreşte realizarea planurilor zilnice şi le corecteaza în cazurile prevãzute în regulamentul S.C.D.E.;
d) analizeazã zilnic realizarea planului şi regimul de funcţionare a centralelor din ziua anterioarã şi stabileşte mãrimea potenţialului hidroenergetic utilizat în fiecare centrala a Sistemului "Porţile de Fier I" şi a Sistemului "Porţile de Fier II". Dacã au fost abateri fata de planul şi regimul zilnic de funcţionare a centralelor, ia mãsurile prevãzute în regulamentul S.C.D.E.;
e) coordoneazã planurile de întreţinere a obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor energetice;
f) coordoneazã funcţionarea centralelor Sistemului "Porţile de Fier I" şi ale Sistemului "Porţile de Fier II" cu necesitãţile navigaţiei;
g) dirijeaza funcţionarea stavilelor barajelor deversoare şi a golirilor de fund;
h) tine evidenta datelor citite şi înregistrate la instalaţiile hidrometrice în profilele Dunãrii pe care le convin beneficiarii, verifica funcţionarea corecta a acestor instalaţii şi efectueazã schimbul de date astfel obţinute;
i) tine evidenta datelor furnizate de instrumentele de mãsura a energiei electrice produse, instalate paralel în centralele Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" şi de alte instrumente instalate în paralel, pe care le vor conveni beneficiarii. Controleazã starea buna de funcţionare şi precizie a acestor instrumente;
j) colaboreazã cu Serviciul comun de dispecer pentru navigaţie în problemele de interes comun;
k) tine evidenta statistica conform programului pe care îl stabilesc de comun acord beneficiarii;
l) îndeplinesc hotãrîrile şi instrucţiunile O.C.C. în toate problemele privind energetica;
m) îndeplineşte şi alte sarcini încredinţate de cãtre comisia mixtã;
n) prezintã anual rapoarte asupra activitãţii sale comisiei mixte şi O.C.C.
2. Beneficiarii vor elabora Regulamentul de organizare şi funcţionare a S.C.D.E. (în textul ce urmeazã: regulamentul S.C.D.E.), care se aproba de comisia mixtã. Prin acest regulament se reglementeazã organizarea şi modul de funcţionare a S.C.D.E., precum şi modul de îndeplinire a sarcinilor prevãzute în prezenta convenţie.
ART. 6
1. Sarcinile Serviciului comun de dispecer pentru navigaţie (în textul ce urmeazã: S.C.D.N.), prevãzut la art. 3 pct. 2 din prezenta convenţie, sînt urmãtoarele:
a) dirijeaza operativ navigaţia în sectorul dintre km D. 949 şi km D. 936, cît şi în sectorul între km D. 868 şi km D. 858 în conformitate cu regulile speciale de navigaţie pe Dunare convenite de cãtre organele competente ale pãrţilor contractante şi cu reglementãrile naţionale ale fiecãrei pãrţi contractante privind navigaţia pe Dunare;
b) aplica în sectoarele sus-menţionate mãsurile privind desfãşurarea navigaţiei, pe care le stabilesc organele de navigaţie ale pãrţilor contractante, fiecare pentru teritoriul sau;
c) coordoneazã ecluzarea navelor prin ecluzele ambelor sisteme, în scopul folosirii rationale şi utilizãrii în egala mãsura a ecluzelor de pe o parte şi cealaltã a Dunãrii;
d) coordoneazã exploatarea obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor care deservesc navigaţia cu necesitãţile energetice;
e) ia mãsuri operative în caz de forta majorã şi al unor evenimente deosebite, în scopul asigurãrii navigaţiei şi protejãrii obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor care deservesc navigaţia;
f) coordoneazã planurile de întreţinere şi reparaţii ale obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor care deservesc navigaţia, precum şi ale senalelor de acces la ecluze, ţinînd seama de intensitatea traficului de nave pe Dunare;
g) elaboreazã instrucţiunile comune pentru activitatea operatorilor de la ecluze;
h) tine evidenta statistica a ecluzarii navelor şi obiectelor plutitoare şi a functionarii ecluzelor;
i) colaboreazã cu S.C.D.E. în problemele de interes comun;
j) îndeplineşte hotãrîrile O.C.C. în toate problemele privind navigaţia;
k) îndeplineşte şi alte sarcini care i se încredinţeazã de cãtre comisia mixtã;
l) prezintã rapoarte anuale asupra activitãţii sale comisiei mixte şi O.C.C.
2. Beneficiarii vor elabora Regulamentul de organizare şi funcţionare a S.C.D.N. (în textul ce urmeazã: regulamentul S.C.D.N.), care se aproba de cãtre comisia mixtã. Prin acest regulament se stabilesc modul de organizare a S.C.D.N., condiţiile şi modul de utilizare şi întreţinere a obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor care deservesc navigaţia, precum şi modul de îndeplinire a sarcinilor prevãzute la pct. 1 al prezentului articol.
ART. 7
1. Sarcinile Comisiei pentru urmãrirea comportãrii Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", prevãzute la art. 3 pct. 3 din prezenta convenţie, sînt urmãtoarele:
a) stabileşte, la propunerea beneficiarilor, programul de observaţii şi mãsurãtori de interes comun ce se vor face sistematic de cãtre beneficiari la obiectele principale, în zona obiectelor principale, în lacurile de acumulare ale Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" şi pe terenurile riverane lacurilor de acumulare, inclusiv programul de observaţii şi mãsurãtori privind regimul aluviunilor şi modificãrilor morfologice ale albiei Dunãrii, precum şi modificãrile chimice, biologice, termice şi radiologice ale apelor Dunãrii în lacurile de acumulare ale acestor sisteme;
b) urmãreşte şi analizeazã, pe baza documentaţiilor pe care beneficiarii sînt obligaţi sa le punã la dispoziţie, toate fenomenele care influenţeazã asupra stabilitatii şi functionalitatii obiectelor principale ale Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", asupra stabilitatii malurilor, modificãrii morfologice a albiei, precum şi a calitãţii apelor Dunãrii în lacurile de acumulare ale acestor sisteme;
c) stabileşte, pe baza interpretãrii rezultatelor obţinute sau cu ocazia unor fenomene excepţionale (cutremure, viituri, zapoare, scurgeri de gheturi etc.), mãsurãtori suplimentare necesare;
d) stabileşte, la propunerea beneficiarilor, metodologia de observaţii şi mãsurãtori la nivelul care va asigura obţinerea unor date utilizabile pentru urmãrirea comportãrii Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II";
e) urmãreşte îndeplinirea programelor stabilite şi examineazã rezultatele obţinute, iar în caz de necesitate modifica şi completeazã programele;
f) examineazã documentaţiile şi rapoartele privind interpretarea rezultatelor mãsurãtorilor şi observaţiilor prezentate de beneficiari şi propune mãsurile necesare;
g) colaboreazã cu organele comisiei mixte arãtate la art. 4, 5 şi 6 ale prezentei convenţii;
h) în urma unor fenomene excepţionale examineazã rezultatele mãsurãtorilor şi comportarea obiectelor principale, lacurilor de acumulare şi obiectelor de apãrare a terenurilor riverane şi propune mãsurile necesare;
i) prezintã comisiei mixte rapoarte periodice privind comportarea Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", cu concluzii şi propuneri.
2. Comisia pentru urmãrirea comportãrii Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" îşi va elabora regulamentul sau de funcţionare, care se aproba de comisia mixtã.

II. Exploatarea energetica
ART. 8
1. Beneficiarii vor organiza exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" astfel încît nivelul mediu zilnic al Dunãrii în secţiunea de control de la gura Nerei sa fie la cota 69,50 mdMA cu variatii în cursul a 24 de ore fata de aceasta cota, care se vor stabili prin regulamentul S.C.D.E. În perioadele în care, din cauza debitelor afluente mari, nu este posibil sa se menţinã acest nivel, se va realiza la gura Nerei nivelul care în regim permanent corespunde nivelului biefului amonte la barajul Sistemului "Porţile de Fier I" la cota 63,00 mdMA. Mãrimea debitului afluent la care nivelul Dunãrii trebuie coborit la baraj la cota 63, 00 mdMA se va stabili prin regulamentul S.C.D.E.
2. Beneficiarii pot conveni sa organizeze temporar exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" cu cote mai mici decît cele stabilite la pct. 1 al acestui articol.
3. Cota de retenţie se va cobori pe baza hotãrîrii comandamentelor prevãzute la art. 4 pct. 1 lit. e) şi lit. f) din prezenta convenţie, pînã la cota necesarã pentru spargerea şi evacuarea ghetii care se formeazã în lacul de acumulare sau pentru apãrarea impotriva apelor mari.
4. În vederea prevenirii sau diminuãrii pagubelor pe terenurile riverane, la cererea unuia dintre beneficiari, nivelurile apelor Dunãrii la gura Nerei se pot cobori temporar fata de cotele stabilite în baza pct. 1 sau pct. 2 ale acestui articol, în care caz beneficiarul care a cerut coborirea cotei va ceda celuilalt beneficiar potenţial hidroenergetic egal cu potenţialul pe care acesta nu l-a folosit din cauza coboririi nivelului. Beneficiarii vor stabili de comun acord modul de coborire a cotei de retenţie şi de cedare a potenţialului. Beneficiarii, cu acordul dispecerilor nationali, pot conveni ca în loc de cedare de potenţial hidroenergetic sa se livreze energie electrica. Condiţiile şi modul de livrare a energiei electrice se vor stabili de cãtre dispecerii nationali.
5. Nivelul Dunãrii nu se poate cobori în baza pct. 2 şi pct. 4 ale acestui articol sub cota 68,00 mdMA la gura Nerei.
6. Fiecare beneficiar va folosi jumãtate din potenţialul disponibil care corespunde regimului prevãzut la pct. 1 din prezentul articol şi în cazurile de la pct. 2 şi pct. 3 ale acestui articol.
ART. 9
1. Beneficiarii vor organiza regimul de exploatare a Sistemului "Porţile de Fier II", respectînd urmãtoarele:
a) în secţiunea de control din amonte de barajul de pe bratul principal al Dunãrii (km D. 863), nivelul apei sa nu depãşeascã cota 41,00 mdMA pînã la debitul egal cu capacitatea totalã de evacuare a centralelor şi barajelor Sistemului "Porţile de Fier II" corespunzãtoare acestei cote. Nivelul Dunãrii în aceasta secţiune de control nu trebuie sa fie mai mic de 39,40 mdMA. Beneficiarii pot conveni sa coboare nivelul şi sub cota 39,40 mdMA pînã la cota care asigura adîncimea de 3,5 m în senalul navigabil, dar nu sub cota 38,50 mdMA, stabilind condiţiile în care se va face aceasta coborire;
b) în secţiunea de control Drobeta-Turnu Severin - Kladovo (km D. 933), nivelul Dunãrii sa nu depãşeascã cota 42,00 mdMA pînã la debitul 10.600 mc/s şi sa nu depãşeascã cota 43,60 mdMA la debitul 16.350 mc/s.
2. Pentru aplicarea prevederilor pct. 1 al acestui articol, prin regulamentul S.C.D.E. se vor stabili, în funcţie de debite, nivelurile apei din amonte de barajul de pe bratul principal al Dunãrii (km D. 863), tinindu-se seama de necesitãţile energetice şi ale navigaţiei, de stabilitatea malurilor Dunãrii, precum şi de condiţia ca depãşirea cotei 42,00 mdMA în secţiunea Drobeta Turnu Severin - Kladovo (km D. 933) la debite mai mari de 10.600 mc/s sa fie cît mai redusã posibil.
3. Evacuarea apelor din lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier Îl" se va face în funcţie de creşterea debitelor Dunãrii în urmãtoarea ordine:
- prin hidroagregatele în stare de funcţionare
- peste barajul deversor Gogosu
- peste barajul deversor de pe bratul principal al Dunãrii.
Pînã la finele anului 1991, debitele care trebuie deversate peste barajele Sistemului "Porţile de Fier II" la diferite debite ale Dunãrii vor fi stabilite periodic de cãtre O.C.C., ţinînd seama de interesele energetice, siguranta navigaţiei, modificãrile morfologice din bratul Gogosu şi albia Dunãrii, precum şi de stabilitatea malurilor. Mãrimea acestor debite se va definitiva în convenţia de exploatare care se va încheia în baza art. 27 al Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Consiliul Executiv Federal al Adunãrii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind extinderea în continuare a colaborãrii pentru utilizarea potenţialului hidroenergetic al Dunãrii, semnat la 22 mai 1987 la Belgrad.
4. Regimul de exploatare a Sistemului "Porţile de Fier II", în cazul biefului aval neamenajat, nu trebuie sa provoace variatii zilnice ale nivelului Dunãrii în secţiunea de control Timoc (km D. 845+500) mai mari de 30 cm fata de nivelul Dunãrii care corespunde debitelor defluente medii zilnice, luind în considerare şi variatiile naturale ale nivelului Dunãrii la aceleaşi debite. În cazul biefului aval amenajat al Sistemului "Porţile de Fier II", variatiile se vor stabili de cãtre comisia mixtã la propunerea beneficiarilor.
5. La debitele afluente ale Dunãrii mai mari de 2.350 mc/s, debitele defluente în cazul biefului aval neamenajat al Sistemului "Porţile de Fier II", cu respectarea condiţiilor de la pct. 4 al prezentului articol, nu trebuie sa fie mai mici de 2.350 mc/s, iar în cazul debitelor afluente mai mici de 2.350 mc/s, acestea vor fi egale cu debitele afluente ale Dunãrii. Fiecare beneficiar este obligat ca prin instalaţiile sale de evacuare sa asigure evacuarea a jumãtate din aceste debite defluente.
6. Beneficiarii sînt obligaţi sa participe în egala mãsura la asigurarea şi respectarea regimului de funcţionare de la pct. 1, pct. 4 şi pct. 5 ale acestui articol, precum şi sa respecte hotãrîrile O.C.C. luate în baza pct. 3 al prezentului articol.
7. Beneficiarii, pe toatã durata de existenta a Sistemului "Porţile de Fier II", vor folosi în pãrţi egale potenţialul hidroenergetic disponibil în regimul de exploatare prevãzut la acest articol.
ART. 10
1. Beneficiarii vor asigura exploatarea coordonata a Sistemului "Porţile de Fier I" şi a Sistemului "Porţile de Fier II" în cascada, în scopul utilizãrii cît mai rationale a potenţialului hidroenergetic al Dunãrii în condiţiile prevãzute la art. 8 şi art. 9 ale prezentei convenţii, în interesul sistemelor energetice ale celor doua tari, ţinînd seama ca Sistemul "Porţile de Fier I" şi Sistemul "Porţile de Fier II" reprezintã, fiecare în parte, un ansamblu din punct de vedere hidroenergetic şi de navigaţie şi ca funcţionarea Sistemului "Porţile de Fier Îl" este condiţionatã de funcţionarea Sistemului "Porţile de Fier I".
2. În scopul asigurãrii exploatãrii coordonate a celor doua sisteme, S.C.D.E. va întocmi planuri zilnice de funcţionare în funcţie de debitele Dunãrii; în conformitate cu prevederile regulamentului S.C.D.E.
3. Fiecare beneficiar are drepturi egale la folosirea posibilitãţilor de funcţionare în regim variabil ale celor doua sisteme, cu menţiunea ca fiecare poate hotãrî dacã şi în ce mãsura va folosi posibilitatea functionarii în regim variabil, respectînd restricţiile şi condiţiile prevãzute în prezenta convenţie şi în regulamentul S.C.D.E. În regim variabil de funcţionare, fiecare beneficiar are dreptul ca, în condiţiile care se stabilesc prin regulamentul S.C.D.E., sa utilizeze puterea maxima disponibilã din centralele sale de la Sistemul "Porţile de Fier I" şi Sistemul "Porţile de Fier II".
ART. 11
1. Utilizarea în pãrţi egale a potenţialului hidroenergetic amenajat prin Sistemul "Porţile de Fier I" în baza Acordului din 1963 şi a Acordului din 1977, precum şi a potenţialului hidroenergetic amenajat prin Sistemul "Porţile de Fier II" în baza Acordului din 1977, se va face în felul urmãtor:
a) împãrţirea în pãrţi egale a potenţialului hidroenergetic disponibil al Dunãrii se va face zilnic, separat pentru Sistemul "Porţile de Fier I" şi Sistemul "Porţile de Fier II", prin planurile zilnice pe care le stabileşte S.C.D.E. Mãrimea abaterii admisibile de la împãrţirea zilnica a potenţialului hidroenergetic disponibil se stabileşte prin regulamentul S.C.D.E. Eventualele diferenţe în utilizarea potenţialului hidroenergetic care provin din abaterile admisibile se vor egaliza în termen de cel mult 7 zile de la data cînd au apãrut, dacã cei doi beneficiari nu convin altfel;
b) se va considera ca potenţial hidroenergetic utilizat:
- potenţialul turbinat prin hidroagregate, mãsurat prin energie electrica produsã la bornele generatoarelor fiecãrui agregat; fiecare beneficiar va dispune de instrumente indicatoare şi inregistratoare pentru putere şi de contoare pentru fiecare agregat din ambele centrale; toate aceste instrumente şi transformatoarele de mãsura aferente trebuie sa aibã acelaşi grad de exactitate şi precizie ce se va stabili în comun;
- potenţialul deversat prin organele de evacuare ale barajelor;
- potenţialul utilizat la mersul în gol al hidro-agregatelor;
- potenţialul pierdut din cauza micsorarii caderii la gratarele turbinelor;
- potenţialul utilizat suplimentar din cauza variatiilor de cadere în regimul variabil de funcţionare a centralelor celor doua sisteme.
Modul de stabilire a potenţialului utilizat şi aparatele de mãsura necesare pentru aceasta se vor prevedea prin regulamentul S.C.D.E.;
c) dacã prin mãsurãtori comune se constata ca randamentul unui hidroagregat în oricare dintre zonele de funcţionare este mai mic cu peste 0,5% decît randamentul hidro-agregatului cu pierderile cele mai mici, la calcularea potenţialului prelucrat în acel hidroagregat se va aplica factorul de corectie care se stabileşte prin regulamentul S.C.D.E.
2. Dacã unul dintre beneficiari, din oricare motiv, nu poate sa utilizeze în întregime potenţialul hidroenergetic care îi revine, partea de potenţial care nu o poate utiliza o poate ceda spre utilizare celuilalt beneficiar, dacã acesta accepta; potenţialul astfel utilizat se va rambursa în termenul şi în condiţiile ce se vor conveni între cei doi beneficiari.
ART. 12
1. Planurile zilnice de funcţionare a centralelor Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", stabilite de S.C.D.E. pe baza încadrãrii în restricţiile de nivel la secţiunile de control şi în limitele de variatii admise, trebuie respectate întru totul de cãtre fiecare beneficiar. Nici un organ al pãrţilor, contractante nu poate da dispoziţii beneficiarilor sa se abata de la planurile zilnice de funcţionare stabilite pentru fiecare centrala.
2. Dacã unul dintre beneficiari are nevoie ca în cursul unei zile sa se abata de la împãrţirea prevãzutã la art. 11 pct. 1 lit. a) din prezenta convenţie, poate face aceasta numai în urma unei înţelegeri prealabile cu celãlalt beneficiar, care va cauta ca în limitele posibilitãţilor sistemului energetic de care aparţine sa-i vina în intimpinare; diferenţa astfel creata se va egaliza, fãrã aplicarea nici unui coeficient, în modul şi în termenele ce se vor conveni între cei doi beneficiari.
3. La debitele afluente în lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I", la care conform prevederilor prezentei convenţii şi regulamentului S.C.D.E. nu este permisã folosirea întregii puteri instalate, fiecare beneficiar, în cazul unei avarii excepţional de grele în sistemul energetic cãruia îi aparţine, poate, fãrã aprobarea prealabilã a celuilalt beneficiar, sa foloseascã intreaga putere a centralelor Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", pe o durata de cel mult o ora; beneficiarul care dintr-un astfel de motiv a depãşit planul zilnic de producţie a energiei electrice este obligat ca cel mai tirziu în termen de 24 de ore sa explice celuilalt beneficiar motivul acestei depasiri şi în decurs de 7 zile de la data depãşirii sa egalizeze diferenţa de energie şi sa refacã cota la Nera la nivelul convenit.
4. Dacã un beneficiar, fãrã acordul celuilalt beneficiar, se abate de la planul zilnic de funcţionare a centralelor Sistemului "Porţile de Fier I" sau Sistemului "Porţile de Fier Îl" sau a ambelor sisteme, stabilit de S.C.D.E. conform pct. 1 din prezentul articol, celãlalt beneficiar are dreptul ca în perioada de funcţionare cu niveluri coborite ale Dunãrii sa producã energia electrica corespunzãtoare nivelurilor stabilite conform prevederilor art. 8 şi art. 9 din prezenta convenţie. Beneficiarul care s-a abãtut de la planul zilnic este obligat sa refacã nivelurile în timpul cel mai scurt.
5. Prin regulamentul S.C.D.E. se vor prevedea, în funcţie de mãrimea abaterii de la nivelurile stabilite conform prevederilor art. 8 şi art. 9 ale acestei convenţii, despãgubiri pausale pentru celãlalt beneficiar în energie electrica sau potenţial pentru reducerea puterii centralelor Sistemului "Porţile de Fier I" sau a Sistemului "Porţile de Fier II" sau a ambelor sisteme şi pentru micşorarea siguranţei sistemului energetic de care aparţin centralele celuilalt beneficiar, astfel încît nici unul dintre beneficiari sa nu aibã interes sa se abata de la planul zilnic. Modul de plata a despãgubirilor pausale se va prevedea astfel încît sa permitã refacerea nivelului Dunãrii în timpul cel mai scurt.
6. În cazul cînd un beneficiar se abate de la programul zilnic stabilit, iar celãlalt beneficiar accepta sa participe operativ la refacerea nivelului apei, renunţînd parţial la dreptul sau de a produce atita energie electrica cît i-ar fi revenit conform pct. 4 al prezentului articol, acesta din urma va fi compensat pentru ajutorul dat, în modul şi în condiţiile ce le vor stabili beneficiarii.
7. Tertele persoane, cetãţeni ai unei pãrţi contractante, domiciliaţi pe teritoriul acesteia, cãrora beneficiarul celeilalte pãrţi contractante le-a provocat pagube pentru nerespectarea condiţiilor prevãzute la art. 8 pct. 1 şi pct. 5 sau la art. 9 pct. 1 din prezenta convenţie, se pot adresa Comisiei mixte pentru Porţile de Fier prin partea sa nationala a acestei comisii, înainte de deschiderea acţiunii, la instanta competenta. Preşedinţii comisiei mixte vor forma o grupa de specialişti care va cerceta cazul. La propunerea acestei grupe, comisia mixtã va stabili mãrimea pagubelor şi modul de compensare. Dacã comisia mixtã, în termen de un an, nu reuşeşte sa rezolve acest caz sau pãrţile în litigiu nu accepta propunerea comisiei mixte, respectiva terta persoana poate proceda conform prevederilor art. 19 pct. 1 al Acordului din 1963.
ART. 13
1. Legãturile electrice de inalta tensiune dintre staţiile de conexiune ale celor doua centrale ale Sistemului "Porţile de Fier I" şi ale celor doua centrale ale Sistemului "Porţile de Fier II" vor fi de regula deconectate. Aceste legãturi se vor folosi numai în cazul schimburilor de energie electrica între cele doua sisteme energetice naţionale.
2. Modul şi condiţiile de folosire a legãturilor electrice dintre centrale pentru alimentarea serviciilor proprii se vor reglementa de cãtre cei doi beneficiari prin regulamente speciale.

III. Exploatarea ecluzelor
ART. 14
Obiectele şi instalaţiile care servesc pentru navigaţie în cadrul Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" se vor utiliza în felul urmãtor:
a) obiectele şi instalaţiile care servesc pentru navigaţie în cadrul Sistemului "Porţile de Fier I" dintre km D. 936 şi km D. 949 şi în cadrul Sistemului "Porţile de Fier II" dintre km D. 858 şi km D. 868 vor fi astfel folosite încît sa se asigure condiţii normale de navigaţie;
b) ecluzarea navelor se face, de regula, în sens unic - alternativ, amonte şi aval sau într-un singur sens prin fiecare ecluza;
c) capacitatile ecluzelor se vor folosi optim în scopul realizãrii unui trafic cît mai mare de nave printr-un numãr cît mai mic de ecluzari;
d) S.C.D.N. va asigura coordonarea functionarii ecluzelor pentru fiecare sistem în parte, ţinînd seama ca, de regula, ambele ecluze din fiecare dintre cele doua sisteme sa efectueze un numãr egal de ecluzari spre amonte şi spre aval, în cursul unui an;
e) în cazul în care la sfîrşitul anului apare o diferenţa la numãrul de ecluzari efectuate, beneficiarul care a efectuat un numãr mai mic de ecluzari va compensa aceasta diferenţa în anul urmãtor prin efectuarea unui numãr suplimentar corespunzãtor de ecluzari; diferenţa de numãr de ecluzari şi compensarea acesteia se face separat pentru fiecare dintre cele doua sisteme;
f) în cazul în care pînã la sfîrşitul anului urmãtor nu se compenseazã în totalitate diferenţa, iar beneficiarii nu convin asupra modului de compensare a diferenţei rãmase, beneficiarul interesat poate prezenta aceasta problema O.C.C. spre rezolvare. Dacã acesta nu o soluţioneazã în termen de 6 luni, beneficiarul interesat va prezenta aceasta problema spre rezolvare comisiei mixte;
g) O.C.C. va stabili în fiecare an, cel mai tirziu pînã la 1 decembrie, la propunerea S.C.D.N., perioadele de întrerupere a functionarii ecluzelor în anul urmãtor, în vederea executãrii reviziilor tehnice şi reparaţiilor planificate de cãtre fiecare beneficiar, astfel încît sa se asigure ca, în fiecare sistem, cîte o ecluza sa fie în continuu în exploatare;
h) în cazul ca se ajunge la o întrerupere neplanificata a unei ecluze, cealaltã ecluza din cadrul aceluiaşi sistem va prelua intreaga activitate de ecluzare; în situaţia exceptionala cînd nici cealaltã ecluza nu este în stare de funcţionare, S.C.D.N. va analiza operativ starea ambelor ecluze şi va hotãrî care dintre ecluze se va putea pune în funcţiune mai repede cu minimum de lucrãri.

IV. Întreţinerea şi înlocuirea sau reconstructia
ART. 15
1. În conformitate cu prevederile art. 10 pct. 2 din Acordul din 1963 şi art. 19 pct. 2 din Acordul din 1977, fiecare beneficiar este obligat sa asigure ca obiectele, instalaţiile şi lucrãrile Sistemului "Porţile de Fier I" şi ale Sistemului "Porţile de Fier II", care îi aparţin şi care conditioneaza funcţionarea normalã a acestor sisteme ca ansambluri hidroenergetice şi de navigaţie, sa se utilizeze în scopurile pentru care au fost executate şi sa se menţinã permanent în stare buna de exploatare pe toatã durata de existenta a acestor sisteme dupã cea mai moderna practica. Condiţiile tehnice de întreţinere a acestor obiecte, instalaţii şi lucrãri se stabilesc prin regulamentele prevãzute la art. 4 pct. 2, art. 5 pct. 2 şi art. 6 pct. 2 din prezenta convenţie.
2. Prin întreţinerea obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor, în sensul pct. 1 de la acest articol, se înţelege atît întreţinerea curenta, cît şi reparaţiile capitale.
3. Fiecare beneficiar este obligat sa se abţinã de la orice acţiune care ar putea stinjeni utilizarea obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" care aparţin celuilalt beneficiar.
4. Dacã unul dintre beneficiari, prin nerespectarea condiţiilor tehnice de întreţinere prevãzute în regulamentele comune, provoacã pierderi de apa sau reduceri de caderi peste toleranţele admisibile, dupã constatarea în comun a acestora, va compensa celuilalt beneficiar energia electrica pe care acesta n-a produs-o din aceasta ecluza, în modul şi în condiţiile ce le vor stabili beneficiarii.
5. Fiecare beneficiar suporta cheltuielile de întreţinere a obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" de pe teritoriul sau naţional.
ART. 16
1. În cazul în care uzura fizica normalã a unor obiecte, instalaţii şi lucrãri ale Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" face imposibila sau stinjeneste exploatarea în condiţiile prevãzute în aceasta convenţie, beneficiarul cãruia îi aparţin aceste obiecte, instalaţii şi lucrãri este dator sa asigure înlocuirea sau reconstructia lor şi sa suporte cheltuielile respective.
2. Fac excepţie de la prevederile pct.1 al prezentului articol obiectele, instalaţiile şi lucrãrile pentru apãrarea terenurilor riverane iugoslave ale lacului de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I" la cota de retenţie 68,00 mdMA la gura Nerei, care au fost stabilite de comisia mixtã ca intra în categoria prevãzutã la art. 10 pct. 5 al Acordului din 1963. Cheltuielile de înlocuire sau reconstrucţie a acestor obiecte, instalaţii şi lucrãri se vor suporta în pãrţi egale de cãtre ambii beneficiari.
3. Modul de aplicare a prevederilor pct. 2 din acest articol se stabileşte de comisia mixtã.
ART. 17
1. În cazul în care unele dintre obiectele sau lucrãrile Sistemului "Porţile de Fier I" executate pentru cota de retenţie 68,00 mdMA la gura Nerei, pe care comisia mixtã le-a stabilit ca intra în categoria celor prevãzute la art. 20 pct. 2 din Acordul din 1963, vor fi deteriorate sau distruse ca o consecinta a forţei majore, daunele apãrute în acest fel vor fi suportate în mod egal de cãtre ambele pãrţi contractante prin beneficiari. Comisia mixtã va stabili modul de reparatie sau reconstrucţie, termenul în care trebuie executatã reparaţia sau reconstructia, mãrimea cheltuielilor, precum şi regimul provizoriu de exploatare a Sistemului "Porţile de Fier I" pe timpul reparatiei sau reconstructiei.
2. Daunele apãrute în perioada de exploatare ca o consecinta a forţei majore la obiectele, instalaţiile şi lucrãrile Sistemului suplimentar de apãrare realizat în baza Acordului din 1977, a cãror deteriorare sau distrugere ar face imposibila sau ar impiedica exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" de cãtre ambii beneficiari în regimul prevãzut la art. 1 şi art. 6 din Acordul din 1977, vor fi suportate în pãrţi egale de cãtre cei doi beneficiari.
3. Daunele apãrute ca urmare a forţei majore în perioada de exploatare a Sistemului "Porţile de Fier II" la obiectele, instalaţiile şi lucrãrile a cãror deteriorare sau distrugere ar face imposibila sau ar impiedica exploatarea acestui sistem de cãtre ambii beneficiari, în regimul prevãzut prin Acordul din 1977, vor fi suportate în mod egal de cei doi beneficiari.
4. La propunerea beneficiarilor, comisia mixtã va întocmi lista obiectelor şi lucrãrilor care intra în categoriile menţionate la pct. 2 şi pct. 3 ale acestui articol. În cazul în care unele dintre aceste obiecte sau lucrãri vor fi deteriorate sau distruse ca urmare a forţei majore, comisia mixtã, la propunerea beneficiarilor, va stabili de comun acord modul de reparatie sau reconstrucţie, termenul în care trebuie facuta reparaţia sau reconstructia, valoarea cheltuielilor şi funcţionarea provizorie a Sistemului "Porţile de Fier I", respectiv a Sistemului "Porţile de Fier II", în timpul reparatiei sau reconstructiei.
5. Daunele apãrute ca o consecinta a forţei majore în perioada exploatãrii la obiectele, instalaţiile şi lucrãrile Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", care nu intra în categoriile prevãzute la pct. 1, pct. 2 şi pct. 3 din acest articol, le suporta fiecare beneficiar pe teritoriul sau naţional.
ART. 18
1. Beneficiarii sînt obligaţi ca, fiecare pe teritoriul sau naţional, iar în caz de necesitate, şi împreunã, sa urmãreascã permanent modul de comportare a obiectelor principale şi lacurilor de acumulare ale Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" şi, în cazul apariţiei unor fenomene care influenţeazã asupra functionarii normale a obiectelor principale şi lacurilor de acumulare (stabilitatea malurilor şi siguranta terenurilor riverane), pe lîngã luarea mãsurilor operative necesare, sa informeze şi Comisia pentru urmãrirea comportãrii Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", punîndu-i la dispoziţie documentaţiile, cît şi datele necesare pentru examinarea acestor fenomene.
2. Mãsurãtorile şi documentaţiile tehnice pentru urmãrirea comportãrii obiectelor Sistemului "Porţile de Fier I" şi a Sistemului "Porţile de Fier II", prevãzute în programele întocmite conform art. 7 pct. 1 din prezenta convenţie, se vor efectua, respectiv elabora, de cãtre fiecare beneficiar pentru obiectele de pe teritoriul sau naţional, suportînd cheltuielile necesare, iar mãsurãtorile din lacurile de acumulare se vor efectua astfel încît volumul fizic al lucrãrilor sa fie egal pentru ambii beneficiari.
ART. 19
În scopul asigurãrii operativitatii în exploatarea şi întreţinerea Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", beneficiarii pot sa-şi imprumute unul altuia materiale, pãrţi de echipamente şi piese de schimb şi sa presteze servicii în valori anuale totale de pînã la 500.000 dolari S.U.A. pentru fiecare parte, în condiţiile ce le vor stabili în comun.
ART. 20
Ca participare paritara la consumul de energie electrica pentru funcţionarea statiilor de pompare pentru apãrarea terenurilor riverane în regimul de exploatare a Sistemului "Porţile de Fier I", prevãzut la art. 3 din prezenta convenţie, beneficiarul roman va livra beneficiarului iugoslav 10,67 GWh energie electrica pe an. Termenele şi condiţiile de livrare vor fi convenite de cãtre beneficiari.

V. Apãrarea impotriva gheturilor şi apelor mari
ART. 21
1. Cei doi beneficiari îşi vor îndeplini obligaţiile lor în legatura cu prevenirea consecinţelor dãunãtoare care ar putea aparea prin aglomerare de gheturi în lacurile de acumulare ale Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", astfel:
a) prin variatia nivelului biefului amonte la barajele celor doua sisteme, atunci cînd aceasta poate sa contribuie la spargerea şi evacuarea gheturilor sau la prevenirea formãrii zapoarelor;
b) prin intervenţii cu nave pentru spargerea ghetii în scopul prevenirii formãrii zapoarelor.
2. Beneficiarii vor respecta programele zilnice de apãrare impotriva gheturilor, pe care le stabileşte Comandamentul comun pentru apãrarea impotriva gheturilor şi a inundatiilor provocate de gheturi pe baza planului general pe care îl întocmeşte O.C.C. conform art. 4 pct. 1 lit. e) din prezenta convenţie, prin care se precizeazã şi zonele de acţiune a navelor pentru spargerea ghetii în funcţie de apariţia ei şi de formarea zapoarelor în lacurile de acumulare.
3. Beneficiarii vor interveni cu navele necesare pentru spargerea ghetii pe urmãtoarele sectoare:
a) beneficiarul iugoslav, pe sectorul Dunãrii amonte de gura Nerei pînã la limitele lacului de acumulare ce se vor stabili de comisia mixtã;
b) beneficiarul roman, pe sectorul Dunãrii între obiectul principal al Sistemului "Porţile de Fier II" şi gura Nerei.
În cazuri urgente, în baza hotãrîrii Comandamentului comun pentru apãrarea impotriva gheturilor şi a inundatiilor provocate de gheturi, navele pentru spargerea ghetii vor interveni şi în comun, indiferent de aceasta împãrţire pe sectoare.
4. Comisia mixtã, la propunerea beneficiarilor, pînã la finele anului 1987, va stabili numãrul, tipul şi puterea navelor pentru spargerea ghetii pe care trebuie sa le asigure fiecare dintre ei pentru îndeplinirea obligaţiilor prevãzute în prezentul articol.
5. Fiecare beneficiar va suporta cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale prevãzute în prezentul articol.
ART. 22
1. În cazul în care, conform prognozei, se asteapta ape mari, beneficiarii sînt obligaţi ca în scopul prevenirii daunelor pe terenurile riverane din amonte şi aval de barajele Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II" sa evacueze la timp apa din lacurile de acumulare în conformitate cu planurile zilnice pe care Comandamentul pentru apãrarea impotriva inundatiilor şi apelor mari le stabileşte pe baza planului general pe care îl întocmeşte O.C.C. conform art. 4 pct. 1 lit. f) din prezenta convenţie. Dacã prin aceste planuri nu se prevede altfel, beneficiarii vor evacua apa din lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I" în pãrţi egale, prin hidroagregate şi cimpurile deversoare ale barajelor, iar din lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier II", conform art. 9 pct. 3 din prezenta convenţie.
2. Obligaţiile concrete ale S.C.D.E. în îndeplinirea prevederilor de la pct. 1 al acestui articol, precum şi a sarcinilor care rezulta din planurile zilnice de epurare impotriva inundatiilor şi din hotãrîrile Comandamentului pentru apãrarea impotriva inundatiilor şi apelor mari, se vor stabili prin regulamentul S.C.D.E.
3. Pagubele care apar pe terenurile riverane sau la terţe persoane, ca o consecinta a faptului ca unul dintre beneficiari nu a respectat obligaţiile de la pct. 1 sau pct. 2 ale acestui articol, se suporta de beneficiarul care nu a respectat planul convenit de evacuare a apelor mari.
4. Pagubele care apar pe terenurile riverane sau la terţe persoane în aval de Sistemul "Porţile de Fier II" din cauza ca unul dintre beneficiari nu a respectat planul zilnic de funcţionare stabilit conform art.12 pct. 1 din prezenta convenţie şi prin aceasta a provocat variatii de nivel ale Dunãrii la gura Timocului mai mari decît cele admise conform art. 9 pct. 4 din prezenta convenţie, se suporta de beneficiarul care nu a respectat planul zilnic de funcţionare.

VI. Apãrarea impotriva aluviunilor
ART. 23
1. La propunerea Comisiei pentru urmãrirea comportãrii Sistemului "Porţile de Fier I" şi Sistemului "Porţile de Fier II", O.C.C., în scopul inlaturarii consecinţelor negative ale depunerilor de aluviuni, va stabili pînã la sfîrşitul trimestrului III al fiecãrui al patrulea an, pentru urmãtoarea perioada de 4 ani;
a) volumul anual al dragajelor care trebuie executate în lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I" în aval de gura Moravei, ca o consecinta a depunerilor de aluviuni care se produc prin exploatarea Sistemului "Porţile de Fier I" în regimurile stabilite prin Acordul din 1963 şi Acordul din 1977;
b) volumul anual al dragajelor necesare în lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier I" pentru înlãturarea aluviunilor din afluentii Dunãrii de pe teritoriul roman;
c) volumul anual de dragaje care trebuie executate în amonte de gura Moravei, pe Dunare şi afluenti pînã la limitele remuului, pe care le va stabili comisia mixtã. Acest volum se obţine dupã ce se va scãdea, din cantitatea totalã de dragat, cantitatea de 20.000 mc cît se draga în regimul natural al Dunãrii;
d) volumul anual de dragaje care trebuie executate în lacul de acumulare al Sistemului "Porţile de Fier II" între km D. 863 şi km D. 943.
2. Beneficiarii vor suporta cheltuielile pentru dragajele de la pct. 1 al acestui articol în felul urmãtor:
a) beneficiarul iugoslav va asigura, pe cheltuiala sa, dragarea cantitãţilor de la pct. 1 lit. a) şi 20.000 mc de la pct. 1 lit. c) ale acestui articol;
b) beneficiarul roman va asigura, pe cheltuiala sa, dragarea cantitãţilor de la pct.1 lit. b) din acest articol;
c) restul cantitãţilor din volumul anual de dragaje, prevãzut la pct. 1 lit. c) şi volumul anual de dragaje prevãzut la pct. 1 lit. d) ale acestui articol se vor suporta de cei doi beneficiari în pãrţi egale.
3. Beneficiarul roman va draga cantitãţile de aluviuni ce se vor stabili pe baza prevederilor de la pct. 2 lit. b) şi lit. c) ale prezentului articol, în primul rind pe sectorul dintre gura Nerei şi barajul Sistemului "Porţile de Fier II", iar pe sectorul amonte de gura Nerei, numai cantitãţile care mai rãmîn.
4. Dragarea senalelor navigabile în aval de obiectul principal al Sistemului "Porţile de Fier II" pînã la punctul de bifurcare de la km D. 858 se va asigura de organele competente ale pãrţilor contractante, fiecare pe teritoriul sau naţional.

VII. Prevederi finale
ART. 24
La data intrãrii în vigoare a prezentei convenţii înceteazã valabilitatea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier" pe fluviul Dunarea, semnatã la Belgrad la 30 noiembrie 1963, şi a Acordului, semnat la Belgrad la 10 septembrie 1976, privind modificarea şi completarea convenţiei menţionate.
ART. 25
Prezenta convenţie se va supune spre aprobare conform prevederilor legale ale fiecãrei tari şi va intra în vigoare la data schimbului de note privind aprobarea acesteia.
Semnatã la 22 mai 1987 la Belgrad, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba sirbo-croatã, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru
Guvernul
Republicii Socialiste România,
Ioan Avram

Pentru
Consiliul Executiv Federal al Adunãrii
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia,
Dr. Andrej Ocvirk
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016