Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 15 iulie 1982  privind crearea Organizatiei europene de telecomunicatii prin satelit Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE din 15 iulie 1982 privind crearea Organizatiei europene de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT"*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 93 - 94 din 1 august 1990
-------
*) Traducere.

PREAMBUL

Statele parti ale prezentei conventii,
subliniind importanta telecomunicatiilor prin satelit pentru dezvoltarea relatiilor intre popoarele si economiile respective, ca si dorinta lor de a intari cooperarea in acest domeniu,
luind act de faptul ca Organizatia europeana provizorie de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR" a fost creata in scopul de a exploata segmentele spatiale din sistemele europene de telecomunicatii prin satelit,
avind in vedere dispozitiile pertinente din cadrul Tratatului privind principiile aflate la baza activitatii statelor in materie de exploatare si utilizare a spatiului extrtmosferic, cuprinzindu-se Luna si alte corpuri ceresti, incheiat la Londra, Moscova si Washington la 27 ianuarie 1967,
dorind sa continue punerea in functiune a sistemelor de telecomunicatii prin satelit care sa faca parte dintr-o retea europeana perfectionata de telecomunicatii, spre a oferi tuturor statelor participante servicii de telecomunicatii mai largi, fara ca totusi sa se repuna in discutie drepturile si obligatiile statelor participante la Acordul privind Organizatia internationala de telecomunicatii prin satelit "INTELSAT" incheiat la Washington la 20 august 1971, sau la Conventia privind crearea Organizatiei internationale de telecomunicatii maritime prin satelit "INMARSAT", incheiata la Londra la 3 septembrie 1976,
hotarite sa furnizeze, in acest scop, prin intermediul celor mai potrivite tehnici de telecomunicatii spatiale de care dispun, mijloacele cele mai eficace si cele mai economice, in orice masura compatibile cu utilizarea cea mai eficienta si cea mai echitabila a spectrului frecventelor radioelectrice ca si a spatiului orbital,

au convenit cele ce urmeaza:

ART. 1
Definitii
In cadrul prezentei conventii:
a) termenul "conventie" desemneaza Conventia privind crearea Organizatiei europene de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul si anexele sale, deschisa spre semnare de diferite guverne, la Paris, la 15 iulie 1982;
b) expresia "acord de exploatare" desemneaza Acordul de exploatare privind Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", inclusiv preambulul si anexele sale, deschise semnarii, la Paris, la 15 iulie 1982;
c) expresia "acord provizoriu" desemneaza Acordul privind constituirea unei organizatii europene provizorii de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT INTERIMAR", incheiat la Paris la 13 mai 1977 intre administratiile de exploatare private recunoscute, competente si depus pe linga administratia franceza;
d) expresia "acord ECS" desemneaza Acordul aditional la Acordul provizoriu privind segmentul spatial al sistemului de telecomunicatii prin satelit al serviciului fix (ECS), incheiat la Paris la 10 martie 1978;
e) termenul "parte" desemneaza un stat pentru care Conventia a intrat in vigoare sau ii este aplicata cu titlu provizoriu;
f) termenul "semnatar" desemneaza organismul de telecomunicatii sau partea care a semnat Acordul de exploatare si pentru care acesta din urma a intrat in vigoare sau ii este aplicat cu titlu provizoriu;
g) expresia "segment spatial" desemneaza un ansamblu de sateliti de telecomunicatii precum si instalatiile de urmarire, telemasura, telecomanda, control, supraveghere si alte echipamente asociate, necesare functionarii acestor sateliti;
h) expresia "segment spatial" al EUTELSAT desemneaza segmentul spatial din proprietatea EUTELSAT sau inchiriat de acesta in scopul realizarii obiectivelor citate la paragrafele a), b), c) si e) din articolul III al conventiei;
i) expresia "sistem de telecomunicatii prin satelit" desemneaza ansamblul constituit de un segment spatial si de statiile de sol care au acces la acest segment spatial;
j) termenul "telecomunicatii" desemneaza orice transmisie, emisie sau receptie de semne, semnale, scrieri, imagini, sunete sau informatii de orice natura, prin fir, radioelectricitate, optica sau alte sisteme electromagnetice;
k) expresia "servicii publice de telecomunicatii" desemneaza serviciile de telecomunicatii fixe sau mobile care pot fi asigurate prin satelit si la care poate avea acces publicul, cum sint telefonul, telegraful, telexul, facsimilul, transmiterea de date, videotex-ul, transmiterea de programe de radio si televiziune intre statii de sol aprobate pentru a avea acces la segmentul spatial al EUTELSAT, in vederea transmiterii ulterioare catre public; transmisiile de servicii multiple precum si circuitele inchiriate pentru oricare din aceste servicii;
e) expresia "servicii specializate de telecomunicatii" desemneaza serviciile de telecomunicatii, altele decit cele definite la paragraful k) din prezentul articol, care pot fi asigurate prin satelit, inclusiv, fara ca aceasta lista sa fie limitativa, serviciile de radionavigatie, de radiodifuziune prin satelit, de cercetare spatiala, de meteorologie si de teledetectia resurselor terestre.
ART. 2
Crearea "EUTELSAT"
a) Prin prezenta conventie partile creeaza Organizatia europeana de telecomunicatii prin satelit "EUTELSAT", denumita in continuare "EUTELSAT".
b) Fiecare parte desemneaza un organism de telecomunicatii public sau privat asupra jurisdictiei sale pentru a semna Acordul de exploatare, daca aceasta parte nu il semneaza ea insasi.
c) Administratiile si organismele de telecomunicatii pot, sub rezerva aplicarii dreptului lor national, sa negocieze si sa incheie direct acordurile de trafic privind utilizarea pe care o vor da mijloacelor de telecomunicatii furnizate in virtutea conventiei si Acordului de exploatare, precum si serviciile destinate publicului, instalatiile, repartizarea incasarilor si dispozitiile comerciale convenite.
d) Dispozitiile pertinente din anexa A a conventiei au scopul de a asigura continuitatea intre activitatile EUTELSAT INTERIMAR si cele ale EUTELSAT-ului.
ART. 3
Domeniul activitatilor EUTELSAT
a) EUTELSAT are drept misiune principala conceperea, punerea la punct, construirea, instalarea, exploatarea si intretinerea segmentului spatial al sistemului sau al sistemelor europene de telecomunicatii prin satelit. In acest cadru, EUTELSAT are ca prim obiectiv oferirea segmentului spatial necesar serviciilor de telecomunicatii publice internationale in Europa.
b) Segmentul spatial al EUTELSAT poate fi folosit pe aceeasi baza ca pentru serviciile publice de telecomunicatii internationale, pentru servicii publice de telecomunicatii nationale in Europa, legind fie regiuni separate de teritorii care nu tin de jurisdictia unei singure parti, fie regiuni care intra in jurisdictia aceleiasi parti dar care sint separate de ocean.
c) In masura in care faptul nu impieteaza asupra indeplinirii primului obiectiv al EUTELSAT, segmentul spatial al EUTELSAT poate fi folosit si pentru alte servicii publice de telecomunicatii nationale sau internationale.
d) In desfasurarea activitatilor sale, EUTELSAT respecta principiul nediscriminarii intre semnatari.
e) La cerere si conform unor modalitati adecvate, segmentul spatial al EUTELSAT existent sau in curs de punere in functiune in momentul unei astfel de solicitari poate fi utilizat in Europa pentru servicii specializate de telecomunicatii internationale sau nationale, asa cum sint ele definite la paragraful 1) al art. I al conventiei, dar nu in scopuri militare, sub rezerva ca:
i) oferirea de servicii publice de telecomunicatii sa nu suporte prin aceasta efecte defavorabile;
ii) dispozitiile adoptate sa fie acceptabile din punct de vedere tehnic si economic.
f) EUTELSAT poate furniza la cerere si conform unor modalitati adecvate, sateliti si echipamente conexe distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT pentru:
i) servicii publice de telecomunicatii nationale;
ii) servicii publice de telecomunicatii internationale;
iii) servicii specializate de telecomunicatii, altele decit cele in scopuri militare, cu conditia ca exploatarea eficienta si economica a segmentului spatial al EUTELSAT sa nu fie, in nici un caz, influentata defavorabil.
g) EUTELSAT poate intreprinde orice cercetari si experimentari in domeniile legate direct de obiectivele sale.
ART. 4
Personalitate juridica
a) EUTELSAT are personalitate juridica.
b) EUTELSAT are capacitate deplina de a-si exercita functiile si de a-si atinge obiectivele putind in mod special:
i) sa incheie contracte;
ii) sa primeasca, sa inchirieze, sa detina si sa cedeze bunuri mobile si imobile;
iii) sa cheme in judecata;
iv) sa incheie acorduri cu state sau organizatii internationale.
ART. 5
Principii financiare
a) EUTELSAT este proprietarul sau chiriasul segmentului spatial al EUTELSAT si proprietar al oricarui alt bun dobindit de EUTELSAT. Semnatarii au responsabilitatea finantarii EUTELSAT.
b) EUTELSAT este fondat pe o baza economica si financiara sanatoasa, conform principiilor unanim acceptate in materie comerciala.
c) In EUTELSAT fiecare semnatar are un cistig financiar proportional cu partea sa de investitie, aceasta corespunzind procentajului propriu din utilizarea totala a segmentului spatial al EUTELSAT de catre toti semnatarii, determinat conform dispozitiilor Acordului de exploatare. Totodata, nici un semnatar, chiar daca utilizarea sa proprie a segmentului spatial al EUTELSAT este nula, nu poate avea o parte de investitie inferioara unei cote minime de investitii fixata de Acordul de exploatare.
d) Fiecare semnatar contribuie la necesitatile de capital al EUTELSAT si primeste cote de amortizare si de beneficiu conform Acordului de exploatare.
e) Toti utilizatorii segmentului spatial al EUTELSAT platesc taxe de utilizare stabilite potrivit dispozitiilor conventiei si Acordului de exploatare.
i) Pentru fiecare tip de utilizare, taxele de utilizare sint identice pentru toate organismele de telecomunicatii publice sau private care, pentru teritoriile aflate sub jurisdictia partilor, solicita o capacitate de segment spatial necesara respectivului tip de utilizare.
ii) Pentru organismele de telecomunicatii publice sau private care sint autorizate sa utilizeze segmentul spatial al EUTELSAT conform dispozitiilor art. 16 din Acordul de exploatare pentru teritorii care nu tin de jurisdictia unei parti, Consiliul semnatarilor poate fixa sume diferite de cele vizate la alineatul i) de mai sus, dar aceeasi suma este aplicabila acestor organisme pentru o aceeasi categorie de utilizare.
f) Satelitii si echipamentele conexe distincte vizate la paragraful f) din art. III al conventiei pot, prin decizia unanima a Consiliului semnatarilor, sa fie finantate de catre EUTELSAT. Daca nu, ele sint finantate de cei ce fac o asemenea cerere conform modalitatilor fixate de Consiliul semnatarilor, astfel incit sa acopere cel putin toate cheltuielile suportate pentru aceasta de EUTELSAT; aceste cheltuieli nu sint considerate ca facind parte din necesitatile de capital al EUTELSAT, asa cum sint ele definite in paragraful b) din art. 4 al Acordului de exploatare. Acesti sateliti si echipamentele conexe nu fac parte din segmentul spatial al EUTELSAT, in sensul paragrafului h) din art. I din conventie.
ART. 6
Structura EUTELSAT
a) EUTELSAT cuprinde urmatoarele organe:
i) Adunarea partilor
ii) Consiliul semnatarilor
iii) Un organ executiv condus de un director general.
b) Fiecare organ actioneaza in limita atributiilor ce i-au fost conferite de conventie sau de Acordul de exploatare. Nici un organ nu actioneaza in asa fel incit sa lezeze un alt organ in privinta atributiilor ce i-au fost conferite de conventie sau de Acordul de exploatare.
ART. 7
Adunarea partilor - compozitie si reuniuni
a) Adunarea partilor se compune din toate partile.
b) O parte poate insarcina o alta parte sa o reprezinte la o reuniune a Adunarii partilor, dar nici una din parti nu poate reprezenta mai mult de alte doua parti.
c) Prima reuniune ordinara a Adunarii partilor este convocata de directorul general si are loc in anul care urmeaza datei de intrare in vigoare a conventiei. Adunarile ordinare se tin apoi din doi in doi ani, exceptind situatia in care Adunarea partilor hotaraste in cadrul unei adunari ordinare ca urmatoare adunare ordinara va avea loc la un alt interval.
d) Adunarea partilor poate sa tina si reuniuni extraordinare la cererea uneia sau mai multor parti, sub rezerva de a fi acceptate de cel putin o treime din parti, sau la cererea Consiliului semnatarilor. Orice cerere de reuniune extraordinara trebuie sa fie motivata.
e) Fiecare parte isi acopera propriile sale cheltuieli de reprezentare in timpul reuniunilor Adunarii partilor. Cheltuielile legate de reuniunile Adunarii partilor sint considerate ca facind parte din cheltuielile administrative ale EUTELSAT in limitele aplicarii art. 9 din Acordul de exploatare.
ART. 8
Adunarea partilor - procedura
a) Fiecare parte dispune de un vot in Adunarea partilor. Partile care se abtin in cursul unei votari sint considerate ca si cum nu au votat.
b) Deciziile privind problemele de fond sint luate in urma unui vot afirmativ emis de cel putin doua treimi din partile prezente sau reprezentate, care au votat. O parte care reprezinta una sau alte doua parti, aplicind dispozitiile paragrafului b) din art. 7 al conventiei, poate vota separat pentru fiecare parte pe care o reprezinta.
c) Hotaririle privind probleme de procedura se adopta printr-un vot afirmativ emis de majoritatea simpla a partilor prezente care voteaza, fiecare dispunind de un singur vot.
d) Pentru orice reuniune a Adunarii partilor, cvorumul este constituit din reprezentantii majoritatii simple a tuturor partilor, cu conditia ca cel putin o treime din totalul partilor sa fie prezente.
e) Adunarea partilor adopta propriul sau regulament interior care trebuie sa fie conform dispozitiilor conventiei si care sa prevada expres:
i) modul de alegere a presedintelui si a celorlalti membri ai biroului;
ii) procedura de convocare a reuniunilor sale;
iii) dispozitiile privind reprezentarea si acreditarea;
iv) procedurile de vot.
ART. 9
Adunarea partilor - functii
a) Adunarea partilor poate fi sesizata pentru toate problemele referitoare la EUTELSAT ce privesc interesele partilor si exercita urmatoarele functii:
i) ia in consideratie politica generala si obiectivele pe termen lung ale EUTELSAT care sint compatibile cu principiile, obiectivele si domeniul de activitate al EUTELSAT prevazute de conventie si isi exprima punctul de vedere sau adopta recomandari pentru Consiliul semnatarilor;
ii) recomanda Consiliului semnatarilor masurile necesare pentru a evita ca activitatile EUTELSAT sa intre in conflict cu orice conventie multilaterala generala compatibila cu conventia si la care a aderat cel putin majoritatea simpla a partilor;
iii) elibereaza pe baza de reglementare generala sau prin decizie specifica, la recomandarea Consiliului semnatarilor, autorizatii privitoare la:
A) utilizarea segmentului spatial EUTELSAT pentru servicii specializate de telecomunicatii conform paragrafului e) din art. III al conventiei;
B) oferirea de sateliti si de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT, pentru servicii specializate de telecomunicatii, conform alineatului iii) din paragraful f) al art. III din conventie;
C) oferirea de sateliti si de echipamente conexe, distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT, pentru servicii publice de telecomunicatii conform alin. i) si ii) din paragraful f) al art. III din conventie, statelor care nu sint parti si oricarui organism aflat sub jurisdictia lor;
iv) adopta hotariri pe care le reclama alte recomandari ale Consiliului semnatarilor si isi exprima punctele de vedere privind rapoartele ce ii sint prezentate de Consiliul semnatarilor;
v) aplicind dispozitiile paragrafului a) din art. XVI al conventiei, isi exprima punctele de vedere privind amplasarea, achizitionarea sau utilizarea echipamentelor din segmentul spatial, altele decit cele ale segmentului spatial al EUTELSAT;
vi) hotaraste in problemele legate de raporturile oficiale dintre EUTELSAT si state, indiferent daca ele sint sau nu parti, sau organizatiile internationale si, in special, aproba acordul de sediu mentionat la paragraful c) al art. XVII din conventie;
vii) examineaza reclamatiile ce ii sint prezentate de catre parti;
viii) in virtutea dispozitiilor paragrafului b) al art. XVIII din conventie, adopta hotaririle privind retragerea unei parti din EUTELSAT;
ix) hotaraste in legatura cu orice propunere de amendament la conventie, conform dispozitiilor art. XIX din conventie, tinind cont de punctele de vedere si de recomandarile Consiliului semnatarilor; potrivit art. 22 din Acordul de exploatare, propune amendamente la Acordul de exploatare, isi exprima punctele sale de vedere si formuleaza recomandari privind amendamentele la Acordul de exploatare propuse pe alta cale;
x) hotaraste in legatura cu orice cerere de aderare prezentata conform dispozitiilor paragrafului e) din art. XXIII al conventiei.
b) Adunarea partilor isi exercita intreaga competenta necesara urmaririi obiectivelor EUTELSAT si care nu este atribuita in mod direct de catre conventie unui alt organ.
c) In exercitarea functiilor sale, Adunarea partilor tine cont de toate recomandarilor pertinente ale Consiliului semnatarilor.
ART. 10
Consiliul semnatarilor - compozitie
a) Consiliul semnatarilor este alcatuit din consilieri.
Fiecare semnatar este reprezentat in Consiliul semnatarilor printr-un consilier.
b) Un semnatar poate desemna pe un alt semnatar sa-l reprezinte la o reuniune a Consiliului semnatarilor, dar nici un consilier nu poate reprezenta mai mult de alti doi semnatari.
ART. 11
Consiliul semnatarilor - procedura
a) Fiecare semnatar dispune de un vot ponderat corespunzator partii sale de investitie, sub rezerva aplicarii dispozitiilor paragrafelor b), c) si d) din prezentul articol.
Semnatarii care se abtin in cursul unei votari sint considerati ca si cum ar fi votat.
b) Pina la prima determinarea a partilor de investitii bazata pe utilizarea precizata la paragraful d) din art. 6 al Acordului de exploatare, partea de investitie careia ii corespunde votul ponderat al unui semnatar este determinata potrivit anexei B din Acordul de exploatare. Dupa prima determinare a partilor de investitii bazata pe utilizarea citata anterior, partea de investitie careia ii corespunde votul ponderat al unui semnatar este calculata in functie de utilizarea segmentului spatial al EUTELSAT de catre respectivul semnatar, pentru serviciile publice de telecomunicatii internationale si nationale in afara exceptiilor specificate la paragrafele c) si d) din prezentul articol.
c) Nici un semnatar nu dispune de mai mult de 20% din totalul voturilor ponderate din EUTELSAT. Totodata, daca cresterea partii de investitii decisa in mod voluntar de unul din semnatari pina la darea in exploatare a extinderii mentionate la paragraful d) din art. 4 al Acordului de exploatare mareste in toata aceasta perioada votul sau cu maximum 5% limita de 20% prevazuta in prezentul paragraf, nu se ia in consideratie.
In masura in care votul ponderat al unui semnatar depaseste ponderea de vot maxima autorizata, excedentul este repartizat in mod egal intre ceilalti semnatari.
d) In scopul aplicarii paragrafului b) al prezentului articol, in cazul in care un semnatar beneficiaza de o reducere sau de o crestere a partii sale de investitie conform paragrafului h) din art. 6 al Acordului de exploatare, reducerea sau cresterea se aplica proportional la toate tipurile de utilizare.
e) Ponderea votului fiecarui semnatar, definita la paragraful a) de mai sus, este calculata in functie de partea de investitie determinata conform art. 6 din Acordul de exploatare. Orice nou calcul al ponderii votului sau se aplica de la data efectuarii unei noi determinari a partilor de investitii conform paragrafului e) din art. 6 al Acordului de exploatare.
f) La orice reuniune a Consiliului semnatarilor, cvorumul este constituit, fie din consilieri care reprezinta majoritatea simpla a semnatarilor cu drept de vot, cu conditia ca aceasta majoritate sa dispuna de cel putin doua treimi din totalul ponderilor de vot ale tuturor semnatarilor care au drept de vot, fie din consilierii care reprezinta totalitatea semnatarilor cu drept de vot mai putin trei, indiferent de totalul ponderilor de vot de care dispun acestia din urma.
g) Consiliul semnatarilor se straduieste sa ia hotaririle in unanimitate. In lipsa acordului unanim, hotaririle sint luate in felul urmator:
i) fara prejudicierea dispozitiilor speciale prevazute in alineatele ii) si iii) din prezentul paragraf, orice decizie privind o problema de fond se adopta:
- fie prin votul afirmativ al consilierilor care reprezinta cel putin patru semnatari dispunind de minimum doua treimi din totalul voturilor ponderate ale tuturor semnatarilor cu drept de vot;
- fie prin votul afirmativ emis de totalitatea semnatarilor prezenti sau reprezentati mai putin trei, indiferent de totalul voturilor ponderate de care dispun acestia din urma;
ii) orice hotarire privind cresterea limitei capitalului necesar pentru atingerea obiectivelor enuntate la paragrafele a) si b) din art. III al conventiei este luata prin votul afirmativ emis de cel putin majoritatea simpla a semnatarilor prezenti sau reprezentati si dispunind de minimum doua treimi din totalul voturilor ponderate;
iii) orice hotarire privind cresterea limitei capitalului necesar infaptuirii unor programe noi care implica investitii de capital necesare satisfacerii unor obiective diferite de cele specificate la paragrafele a) si b) ale art. III din conventie este luata printr-un vot afirmativ emis de minimum doua treimi din semnatarii prezenti sau reprezentati si care dispun de cel putin doua treimi din totalul voturilor ponderate;
iv) orice hotarire privind o problema de procedura este luata in urma votului afirmativ emis de majoritatea simpla a consilierilor prezenti si care voteaza, fiecare dispunind de un vot;
v) in afara de cazul hotaririlor luate conform dispozitiilor din alineatul iv) din prezentul paragraf, un consilier care reprezinta inca unul sau doi semnatari, conform dispozitiilor paragrafului b) din art. X al conventiei poate vota separat pentru fiecare semnatar pe care il reprezinta.
h) Consiliul semnatarilor isi adopta regulamentul sau intern, care trebuie sa fie conform prevederilor conventiei si care trebuie sa se refere in mod expres in dispozitiile sale la:
i) alegerea presedintelui si a altor membri ai biroului;
ii) convocarea reuniunilor;
iii) reprezentarea si acreditarea;
iv) procedurile de votare.
i) Consiliul semnatarilor poate crea comitetele consultative care sa-l ajute sa-si indeplineasca functiile.
j) Prima reuniune a Consiliului semnatarilor este convocata conform paragrafului 1 din anexa A a Acordului de exploatare. Consiliul se reuneste ori de cite ori este necesar, dar nu mai putin de trei ori pe an.
ART. 12
Consiliul semnatarilor - functii
a) Consiliul semnatarilor este insarcinat cu conceperea, punerea la punct, construirea, amplasarea, achizitionarea prin cumparare sau inchiriere, exploatarea si intretinerea segmentului spatial al EUTELSAT si a tuturor celorlalte activitati pe care EUTELSAT este autorizat sa le intreprinda.
b) Consiliul semnatarilor isi exercita functiile necesare indeplinirii responsabilitatilor care ii revin in virtutea paragrafului a) din prezentul articol, dar mai ales:
i) adopta politica, planurile, programele si procedurile necesare conceperii, punerii la punct, construirii, amplasarii, achizitionarii, exploatarii si intretinerii segmentului spatial al EUTELSAT si pentru toate celelalte activitati pe care EUTELSAT este autorizat sa le intreprinda;
ii) adopta procedurile si reglementarile care guverneaza incheierea tranzactiilor ca si clauzele si conditiile acestor tranzactii si le aproba pe acestea;
iii) adopta si pune in aplicare dispozitiile referitoare la gestiune, in baza carora directorul general va trebui sa incheie contracte pentru exercitarea functiilor tehnice si de exploatare sau a oricarei alte functii atunci cind prin aceasta EUTELSAT poate avea un avantaj;
iv) adopta principiile generale si procedurile aflate la baza achizitionarii, protejarii si autorizarii exploatarii drepturilor referitoare la proprietatea intelectuala, conform dispozitiilor art. 18 din Acordul de exploatare;
v) adopta politica ce trebuie urmata in materie de finante si regulamentul financiar, aproba bugetele si statele financiare anuale, precum si regulile generale si hotaririle specifice privind determinarea periodica a taxelor de folosire a segmentului spatial al EUTELSAT, conform dispozitiilor art. V din conventie si art. 8 din Acordul de exploatare; ia hotariri referitoare la orice alte probleme financiare, potrivit dispozitiilor conventiei si Acordului de exploatare;
vi) adopta criteriile si procedurile de aprobare a statiilor de sol standardizate, pentru acces la segmentul spatial al EUTELSAT, pentru verificarea si controlul caracteristicilor de functionare ale acestor statii de sol si pentru coordonarea accesului la segmentul spatial al EUTELSAT si a utilizarii sale de catre aceste statii de sol;
vii) aproba statiile de sol nestandard care pot avea acces la segmentul spatial al EUTELSAT;
viii) adopta conditiile care determina atribuirea capacitatii segmentului spatial al EUTELSAT;
ix) determina conditiile de acces la segmentul spatial al EUTELSAT, aplicabile organismelor de telecomunicatii care nu sint sub jurisdictia vreunei parti, conform dispozitiilor din art. III al conventiei;
x) ia hotariri in legatura cu incheierea acordurilor privind platile fara acoperire si imprumuturile, conform dispozitiilor art. 11 din Acordul de exploatare;
xi) fixeaza regulile interne generale si ia hotariri care, conform Regulamentului radiocomunicatiilor al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor cu privire la gestiunea spectrului de frecvente radioelectrice si la utilizarea eficienta si economica a spatiului orbital, dau asigurarea ca exploatarea segmentului spatial al EUTELSAT sau a altor sateliti si echipamente conexe furnizate de EUTELSAT, in sensul dispozitiilor paragrafului f) din art. III al conventiei, se face potrivit prevederilor Regulamentului radiocomunicatiilor;
xii) supune Adunarii partilor orice recomandare privind autorizatiile vizate la alin. iii) paragraful a) al art. ix) din conventie;
xiii) exprima avizul sau Adunarii partilor, conform paragrafului a) din art. XVI din conventie, in legatura cu amplasarea, achizitionarea sau utilizarea echipamentelor din segmentul spatial, distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT;
xiv) fixeaza regulile interne generale si ia hotariri privind coordonarea segmentului spatial al EUTELSAT cu segmentele spatiale ale INTELSAT si INMARSAT, conform dispozitiilor acordurilor referitoare la aceste organizatii;
xv) adopta masurile prevazute la art. XVIII din conventie si la art. 21 din Acordul de exploatare, privind retragerile si suspendarile;
xvi) numeste directorul general si il poate revoca din functie; determina, la recomandarea directorului general, efectivele statului si conditiile de folosire a intregului personal al organului executiv, conform paragrafului e) din art. XIII al conventiei si aproba numirea de catre directorul general a inaltilor functionari care depind direct de autoritatea sa;
xvii) desemneaza un inalt functionar al organului executiv care va actiona in calitate de director general interimar, atunci cind directorul general este absent sau cind nu-si poate exercita responsabilitatile, ori cind postul de director general este vacant;
xviii) conduce negocierile cu partea pe al carui teritoriu este situat sediul EUTELSAT in vederea incheierii unui acord de sediu care comporta privilegiile, scutirile si imunitatile prevazute la paragraful c) al art. XVII din conventie si supune acel acord, spre aprobare, Adunarii partilor;
xix) supune Adunarii partilor rapoartele periodice privind activitatile EUTELSAT;
xx) furnizeaza orice fel de informatie ceruta de una din parti sau de unul din semnatari pentru a-i permite sa se achite de obligatiile ce ii revin in virtutea conventiei sau a Acordului de exploatare;
xxi) desemneaza arbitrul EUTELSAT atunci cind acesta este parte intr-un arbitraj;
xxii) isi exprima punctul de vedere si face recomandari Adunarii partilor cu privire la propunerile de amendamente la conventie, conform paragrafului a) din art. XIX al conventiei;
xxiii) ia hotariri, conform art. 22 din Acordul de exploatare, asupra propunerilor de amendamente la Acordul de exploatare care sint compatibile cu conventia;
xxiv) examineaza cererile de aderare si formuleaza recomandari catre Adunarea partilor, conform paragrafului d) din art. XXIII al conventiei.
c) In exercitarea functiilor sale, Consiliul semnatarilor are in vedere recomandarile si punctele de vedere care ii sint transmise de Adunarea partilor, prin aplicarea art. IX din conventie.
ART. 13
Organul executiv
a) Organul executiv este condus de un director general numit de Consiliul semnatarilor, sub rezerva de a fi confirmat de parti.
Depozitarul notifica imediat partilor numirea directorului general. Numirea este confirmata intr-un interval de 60 de zile de la notificare, cu exceptia situatiei in care mai mult de o treime din parti informeaza in scris ca ele se opun. Directorul general isi poate prelua functiile dupa numirea sa, la data fixata de Consiliul semnatarilor si asteptind ca numirea sa sa fie confirmata.
b) Durata mandatului directorului general este de sase ani, numai daca Consiliul semnatarilor nu hotaraste altfel.
c) Consiliul semnatarilor poate dispune incetarea functiunilor directorului general printr-o hotarire motivata, inaintea incheierii mandatului sau si trebuie sa prezinte in fata Adunarii partilor motivele care au determinat hotarirea sa.
d) Directorul general este functionarul cu gradul cel mai inalt si reprezentantul legal al EUTELSAT; el actioneaza sub autoritatea Consiliului semnatarilor si este direct raspunzator in fata acestuia pentru indeplinirea tuturor functiunilor incredintate de organul executiv.
e) Directorul general supune spre aprobare Consiliului semnatarilor propunerile sale referitoare la structura, efectivele si conditiile de folosire a personalului organului executiv, ca si pe cele referitoare la conditiile de intrebuintare a consultantilor si a altor consilieri pe care i-a angajat.
f) Directorul general are capacitatea de a numi intreg personalul organului executiv. Numirea inaltilor functionari care depind direct de autoritatea directorului general trebuie sa fie totusi aprobata de Consiliul semnatarilor, conform dispozitiilor alin. xvi) paragraful b) al art. XII din conventie.
g) In cazul in care postul de director general este vacant, sau atunci cind acesta este absent sau nu-si poate exercita responsabilitatile, directorul general interimar desemnat in mod legal conform alin. xvii) paragraful b) din art. XII al conventiei, dispune de puterile conferite directorului general prin conventie si Acordul de exploatare.
h) Considerentul dominant in numirea directorului general si a altor functionari din organul executiv trebuie sa fie necesitatea de a atinge cele mai inalte niveluri ale integritatii, competentei si eficientei.
i) Directorul general si personalul organului executiv se vor abtine de la orice act incompatibil cu responsabilitatile lor fata de EUTELSAT.
ART. 14
Incheierea tranzactiilor
a) Politica EUTELSAT in materie de tranzactii este de natura sa incurajeze, in interesul organizatiei, a partilor si semnatarilor, o concurenta cit mai mare in furnizarea bunurilor si serviciilor, aceasta fiind aplicata conform prevederilor art. 17 si 18 din Acordul de exploatare.
b) In afara cazurilor prevazute la art. 17 din Acordul de exploatare, bunurile si prestarile de servicii necesare EUTELSAT-ului sint obtinute prin atribuirea de contracte, ca urmare a cererilor de oferte publice internationale.
c) Contractele sint atribuite cu maximum de foloase pentru EUTELSAT, licitatorilor care ofera cea mai buna combinatie de calitate, pret, termen de livrare si alte criterii importante pentru EUTELSAT, fiind inteles ca, atunci cind mai multe oferte prezinta o combinatie asemanatoare a criteriilor mentionate mai sus, contractele sint atribuite luindu-se in consideratie interesele generale si industriale ale partilor.
ART. 15
Drepturi si obligatii
a) Partile si semnatarii isi asuma drepturile si obligatiile prevazute de conventie, respectind pe deplin si promovind principiile si dispozitiile conventiei.
b) Toate partile si toti semnatarii pot participa la toate conferintele si reuniunile la care sint in drept sa fie reprezentati conform dispozitiilor conventiei si Acordului de exploatare, precum si la orice alta reuniune organizata de EUTELSAT sau tinuta sub auspiciile sale, conform prevederilor EUTELSAT in legatura cu aceste reuniuni, indiferent de locul unde se tin.
c) Inaintea oricarei conferinte sau reuniuni tinuta in afara statului unde se afla sediul, organul executiv urmareste ca hotaririle luate de partea sau semnatarul care face invitatia pentru o astfel de conferinta sau reuniune sa comporte o clauza referitoare la admiterea si sederea in statul unde se tine respectiva conferinta sau reuniune, pe toata durata acesteia, a reprezentantilor tuturor partilor si tuturor semnatarilor in drept sa participe.
d) Daca este cazul, toate partile iau masurile ce le stau in putere pentru a impiedica utilizarea segmentului spatial EUTELSAT de catre statii de sol care nu sint conforme cu dispozitiile art. 15 din Acordul de exploatare.
ART. 16
Alte segmente spatiale
a) Oricare parte sau oricare semnatar care isi propune, sau care este informat ca o persoana aflata sub jurisdictia acestei parti isi propune, individual sau colectiv, sa instaleze, sa achizitioneze sau sa utilizeze echipamentele segmentului spatial diferite de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT pentru a raspunde nevoilor sale in materie de servicii publice de telecomunicatii internationale in interiorul zonei de serviciu a segmentului spatial al EUTELSAT, asa cum este ea definita la paragrafele a) si b) din art. III al conventiei, trebuie ca, inainte de instalarea, achizitionarea sau utilizarea unor astfel de echipamente, sa furnizeze toate informatiile de baza Adunarii partilor prin intermediul Consiliului semnatarilor care decide daca exista sau nu posibilitatea unui prejudiciu economic considerabil care ar putea dauna EUTELSAT-ului. Consiliul semnatarilor supune raportul si concluziile sale Adunarii partilor.
Adunarea partilor isi prezinta punctul sau de vedere intr-o perioada de 6 luni incepind cu data la care s-a instituit procedura prevazuta la paragraful anterior. Adunarea partilor poate fi convocata intr-o sesiune extraordinara in acest scop.
b) Consiliul semnatarilor redacteaza cu prioritate si supune Adunarii partilor liniile directoare ce trebuie avute in vedere de orice parte si de oricare semnatar care isi propune, sau care este informat ca o persoana aflata sub jurisdictia acestei parti isi propune individual sau in asociatie, sa puna in functiune echipamente de segment spatial distincte de cele ale segmentului spatial al EUTELSAT, pentru a raspunde necesitatilor sale in materie de servicii publice de telecomunicatii nationale sau internationale sau de servicii de telecomunicatii specializate, in scopul de a asigura compatibilitatea tehnica a acelor echipamente si a exploatarii lor cu utilizarea de catre EUTELSAT a spectrului de frecvente radioelectrice si a spatiului orbital pentru segmentul sau spatial existent sau planificat.
c) Prezentul articol nu se aplica instalarii, achizitionarii sau utilizarii echipamentelor apartinind unui segment spatial distinct de cele facind parte din segmentul spatial EUTELSAT, adica cele:
i) care fac parte sau care trebuie sa faca parte din segmentul spatial al INTELSAT sau din segmentul spatial al INMARSAT asa cum sint definite in Acordul INTELSAT si respectiv Conventia INMARSAT;
ii) care sint instalate numai in scopuri de securitate nationala.
ART. 17
Sediul EUTELSAT, privilegii, scutiri si imunitati
a) Sediul EUTELSAT se afla la Paris.
b) In cadrul activitatilor autorizate de Conventia EUTELSAT, bunurile sale sint scutite pe teritoriul tuturor partilor de orice impozit pe venituri, de impozit direct asupra bunurilor, precum si de toate drepturile vamale asupra satelitilor de telecomunicatii, asupra pieselor componente ale satelitilor respectivi si asupra tuturor echipamentelor utilizate in segmentul spatial al EUTELSAT.
c) Conform protocolului prevazut in prezentul paragraf, fiecare parte acorda privilegii, scutiri si imunitati necesare EUTELSAT, inaltilor sai functionari si altor categorii de personal specificate in respectivul protocol, partilor si reprezentantilor partilor, semnatarilor si reprezentantilor semnatarilor, ca si persoanelor care participa la procedurile de arbitraj. Cu deosebire, fiecare parte acorda persoanelor mentionate mai sus, in limita si in cazurile care vor fi prevazute de protocolul vizat in prezentul paragraf, imunitate si jurisdictie pentru actele infaptuite, scrierile sau cuvintarile emise in cadrul exercitarii functiilor lor si in limitele atributiilor lor. Partea pe teritoriul careia se afla sediul EUTELSAT incheie de indata un acord de sediu cu EUTELSAT cu privire la privilegii, scutiri si imunitati.
Respectivul acord va cuprinde o prevedere privind scutirea de orice impozit pe venit asupra sumelor varsate de EUTELSAT, pe teritoriul acelei parti, semnatarilor care actioneaza in aceasta calitate, cu exceptia semnatarului desemnat de partea pe teritoriul careia se afla EUTELSAT. Si celelalte parti trebuie sa incheie indata ce este posibil un protocol referitor la privilegii, scutiri si imunitati. Acordul de resedinta si protocolul prevad, fiecare in parte, conditiile in care ele inceteaza sa mai existe; ele sint independente de conventie.
ART. 18
Retragere si suspendare
a) i) Oricare parte si oricare semnatar se poate retrage voluntar, in orice moment, din EUTELSAT;
ii) Partea care se retrage notifica in scris hotarirea sa depozitarului. Atunci cind o parte se retrage din EUTELSAT, oricare semnatar, desemnat de acesta conform paragrafului b) din art. II al conventiei, este considerat retras de la Acordul de exploatare la data la care intra in vigoare retragerea partii;
iii) Hotarirea de retragere a unui semnatar este notificata in scris directorului general de catre partea care l-a desemnat si notificarea comporta acceptarea de catre parte a hotaririi de retragere a semnatarului. Atunci cind un semnatar se retrage din EUTELSAT, partea care a desemnat semnatarul respectiv isi asuma ea insasi, de la data retragerii, calitatea de semnatar, cu exceptia situatiei in care ea desemneaza un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT;
iv) Orice retragere voluntara din EUTELSAT cu aplicarea alin. i), ii), iii) din prezentul paragraf intra in vigoare la trei luni dupa data primirii notificarii aratata anterior de catre depozitar sau de catre directorul general, dupa caz.
b) i) Daca exista indicii ca una din parti nu-si indeplineste una din obligatiile care ii revin in termenii formulati de conventie, Adunarea partilor, in urma sesizarilor sau actionind din proprie initiativa si dupa ce a examinat toate explicatiile partii in cauza, poate hotari, daca va constata neindeplinirea unei obligatii, ca partea respectiva sa fie considerata retrasa din EUTELSAT. Incepind cu data unei astfel de hotariri, conventia inceteaza a mai fi in vigoare fata de partea in cauza. Adunarea partilor poate fi convocata in sesiune extraordinara in acest scop. Atunci cind o parte este considerata ca fiind retrasa din EUTELSAT, conform dispozitiilor prezentului alineat, orice semnatar desemnat de ea, conform paragrafului b) din art. II al conventiei, este considerat retras de la Acordul de exploatare, la data la care retragerea partii produce efecte.
ii) A) Daca un semnatar, actionind ca atare, nu-si indeplineste una din obligatiile care ii revin conform conventiei sau Acordului de exploatare, alta decit cea vizata la paragraful a) din art. 4 al Acordului de exploatare, si daca nu si-a indeplinit acea obligatie in trei luni de la notificarea scrisa ce i-a fost facuta de catre organul executiv printr-o rezolutie a Consiliului semnatarilor care a luat nota de acea neindeplinire, drepturile recunoscute semnatarului prin conventia si Acordul de exploatare sint automat suspendate la sfirsitul respectivei perioade de trei luni. In timpul unei astfel de suspendari a drepturilor sale, semnatarul continua sa-si asume toate obligatiile si responsabilitatile care revin unui semnatar in virtutea conventiei si Acordului de exploatare.
B) Dupa examinarea observatiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, Consiliul semnatarilor poate hotari ca semnatarul respectiv sa fie considerat retras din EUTELSAT si ca, la data hotaririi sale, Acordul de exploatare inceteaza sa mai fie in vigoare pentru semnatarul in cauza.
Atunci cind un semnatar este considerat retras din EUTELSAT, partea care l-a desemnat isi asuma ea insasi, de la data retragerii, calitatea de semnatar, cu exceptia situatiei in care desemneaza un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT.
iii) A) Daca un semnatar nu achita suma pe care o datoreaza, in aplicarea paragrafului a) din art. 4 al Acordului de exploatare, dupa trei luni care urmeaza scadentei, drepturile recunoscute semnatarului prin conventia si Acordul de exploatare sint automat suspendate. In perioada unei astfel de suspendari a drepturilor sale, semnatarul continua sa-si asume toate obligatiile si responsabilitatile care revin unui semnatar in virtutea conventiei si Acordului de exploatare.
B) Daca, in cele trei luni care urmeaza suspendarii nu au fost varsate toate sumele datorate, Consiliul semnatarilor, dupa examinarea tuturor explicatiilor prezentate de semnatar sau de partea care l-a desemnat, poate decide ca respectivul semnatar sa fie considerat retras din EUTELSAT si ca, pe data deciziei, Acordul de exploatare inceteaza sa mai fie in vigoare fata de semnatarul in cauza.
Atunci cind un semnatar este considerat retras din EUTELSAT, partea care l-a desemnat isi asuma ea insasi la data retragerii, calitatea de semnatar, cu exceptia situatiei in care a desemnat un nou semnatar sau se retrage din EUTELSAT.
c) Daca, din orice fel de motiv, o parte doreste sa se substituie semnatarului pe care l-a desemnat, sau sa desemneze un nou semnatar, ea trebuie sa notifice in scris depozitarului hotarirea sa;
Conventia si Acordul de exploatare intra in vigoare fata de noul semnatar si inceteaza sa mai fie in vigoare fata de semnatarul precedent de indata ce noul semnatar isi asuma toate obligatiile neindeplinite de semnatarul precedent si semneaza Acordul de exploatare.
d) Partea care s-a retras sau este considerata retrasa din EUTELSAT inceteaza sa mai aiba vreun drept de reprezentare in Adunarea partilor si nu isi mai asuma nici o obligatie sau responsabilitate dupa data retragerii efective, sub rezerva obligatiilor ce decurg din faptele sau omisiunile care au precedat aceasta data.
e) i) Semnatarul care s-a retras sau care este considerat retras din Acordul de exploatare pierde orice drept de reprezentare in Consiliul semnatarilor si nu isi mai asuma nici o obligatie sau responsabilitate dupa data retragerii sale efective sub rezerva obligatiei, in cazul in care Consiliul semnatarilor nu decide altfel, de a varsa partea sa de contributii la capital pentru a face fata angajamentelor contractuale autorizate in mod expres inaintea datei de retragere si a obligatiilor care decurg din fapte sau omisiuni care au precedat aceasta data.
ii) Reglementarea situatiei financiare in momentul retragerii unui semnatar din EUTELSAT se efectueaza conform dispozitiilor art. 21 din Acordul de exploatare.
f) Orice notificare de retragere sau orice hotarire de excludere trebuie comunicata imediat de catre depozitar sau de catre directorul general, dupa caz, tuturor partilor si tuturor semnatarilor.
g) Nici una din dispozitiile prezentului articol nu au ca efect lezarea vreunui drept dobindit in calitate de parte sau semnatar, care este pastrat dupa data retragerii efective si pentru care nu s-a primit nici o compensatie conform prezentului articol.
ART. 19
Amendamente
a) Oricare parte poate propune amendamente la conventie. Proiectele de amendament sint transmise directorului general care difuzeaza textul in timp optim tuturor semnatarilor. Trebuie sa treaca un preaviz de trei luni inainte ca proiectul de amendament sa fie examinat de Consiliul semnatarilor, care comunica Adunarii partilor punctele sale de vedere si recomandarile sale intr-o perioada de sase luni de la data difuzarii proiectului de amendament. Adunarea partilor nu studiaza proiectul de amendament, decit dupa sase luni de la primirea sa, tinind cont de opiniile si recomandarile exprimate de Consiliul semnatarilor. Adunarea partilor poate, intr-un caz deosebit, sa reduca durata acestei perioade printr-o decizie luata conform procedurii prevazute pentru problemele de fond.
b) Daca este adoptat de Adunarea partilor, amendamentul intra in vigoare la una suta douazeci de zile de la primirea de catre depozitar a notificarii de acceptare a acestui amendament din partea a doua treimi din statele care, la data adoptarii sale de catre Adunarea partilor, se constituie parti si pe care semnatarii le reprezentau cu cel putin doua treimi din totalul partilor de investitii. Cind intra in vigoare, amendamentul devine obligatoriu pentru toate partile si pentru toti semnatarii.
c) Nici un amendament nu intra in vigoare la mai putin de opt luni de la data adoptarii sale de catre Adunarea partilor. Un amendament care nu a intrat in vigoare conform dispozitiilor paragrafului b) al prezentului articol, dupa 18 luni de la data adoptarii sale de catre Adunarea partilor este considerat nul.
ART. 20
Reglementarea diferendelor
a) Orice diferend dintre parti sau dintre EUTELSAT si una sau mai multe parti, referitor la interpretarea sau la aplicarea conventiei din paragraful c) al art. 15 sau din paragraful c) al art. 16 din Acordul de exploatare, este supus arbitrajului conform dispozitiilor anexei B din conventie, daca el nu a putut fi rezolvat in alt mod intr-o perioada de un an incepind cu data la care una din partile diferendului a notificat celeilalte parti intentia sa de a rezolva acel diferend prin buna intelegere. Orice diferend similar referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii sau a Acordului de exploatare intre una sau mai multe parti, de o parte si unul sau mai multi semnatari, de cealalta parte, poate fi supusa arbitrajului conform dispozitiilor anexei B din conventie, daca partea sau partile si semnatarul sau semnatarii in litigiu consimt aceasta.
b) Orice diferend referitor la interpretarea si aplicarea conventiei, din paragraful c) al art. 15 sau din paragraful c) al art. 16 din Acordul de exploatare, care apare intre o parte si un stat care a incetat sa mai fie parte, sau intre EUTELSAT si un stat care a incetat sa mai fie parte, dupa momentul in care acel stat a incetat sa mai fie parte, este supus arbitrajului conform dispozitiilor anexei B din conventie, daca nu a putut fi rezolvat in alt mod in rastimp de un an socotit de la data la care o parte a diferendului a notificat celeilalte parti intentia sa de a rezolva un astfel de diferend prin buna intelegere, sub rezerva ca statul care a incetat sa mai fie parte sa consimta acest lucru.
Daca un stat inceteaza sa mai fie parte, sau daca un stat sau un organism de telecomunicatii inceteaza sa mai fie semnatar dupa supunerea la arbitraj a unui diferend la care participa conform paragrafului a) al prezentului articol, procedura de arbitraj continua pina la solutia finala.
c) Rezolvarea oricarui diferend referitor la interpretarea sau la aplicarea acordurilor intre EUTELSAT si oricare din parti, altele decit conventia sau Acordul de exploatare, se face conform dispozitiilor prevazute in acordul de baza. In absenta unor astfel de dispozitii, un asemenea diferend, in cazul in care nu a fost rezolvat in alt mod, poate fi supus arbitrajului conform dispozitiilor din anexa B din conventie, daca partile diferendului consimt aceasta.
ART. 21
Semnarea - rezerve
a) Orice stat a carui administratie de telecomunicatii sau de exploatare particulara recunoscuta este sau are dreptul sa devina parte semnatara a Acordului provizoriu poate deveni parte a conventiei prin:
i) semnare fara ca aceasta sa fie sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, sau
ii) semnare sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, urmata de ratificare, acceptare sau aprobare, sau
iii) aderare.
b) Conventia este deschisa semnarii la Paris, de la 15 iulie 1982 pina la data intrarii sale in vigoare; ea ramine in continuare deschisa aderarii.
c) Nici un stat nu devine parte la conventie, inainte ca Acordul de exploatare sa fie semnat de organismul de telecomunicatii pe care el l-a desemnat sau pina cind nu semneaza el insusi acordul respectiv.
d) Nu poate fi formulata nici o rezerva fata de conventie sau fata de Acordul de exploatare.
ART. 22
Intrarea in vigoare
a) Conventia intra in vigoare dupa 60 de zile de la data la care doua treimi din statele care, la data deschiderii spre semnare a conventiei, cu jurisdictie asupra partilor semnatare ale Acordului provizoriu, au semnat-o, conform paragrafului a) alin. i) din articolul XXI, au ratificat-o, au acceptat-o sau au aprobat-o, cu conditia ca:
i) aceste parti semnatare sau semnatarii desemnati de ele potrivit Acordului ECS sa detina cel putin doua treimi din cotele parti din finantare in baza Acordului ECS, si
ii) Acordul de exploatare sa fie semnat conform paragrafului b) din art. II al conventiei.
b) Conventia nu poate intra in vigoare in mai putin de 8 luni dupa data la care a fost deschisa spre semnare. Conventia nu intra in vigoare daca nu a putut face obiectul semnarii, ratificarii, acceptarii sau aprobarii cerute de dispozitiile paragrafului a) din prezentul articol, in 18 luni de la data cind a fost deschisa spre semnare.
c) Atunci cind un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare este depus de un stat dupa data intrarii in vigoare a conventiei, conventia intra in vigoare pentru respectivul stat la data depunerii instrumentului respectiv.
d) Inca de la intrarea sa in vigoare, conventia este aplicata cu titlu provizoriu fiecarui stat care a semnat-o sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii si care a facut cererea in momentul semnarii sau in orice moment dinaintea intrarii ei in vigoare. Aplicarea cu titlu provizoriu inceteaza:
i) fie in momentul depunerii unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare de catre acel stat;
ii) fie la expirarea perioadei de doi ani care urmeaza dupa data intrarii in vigoare a conventiei, daca aceasta nu a fost ratificata, acceptata sau aprobata de acel stat;
iii) fie inca de la notificarea de catre acel stat, inaintea expirarii perioadei mentionate la alin. ii) al prezentului paragraf, a deciziei sale de a nu ratifica, accepta sau aproba conventia.
Daca aplicarea cu titlu provizoriu inceteaza in virtutea alin. ii) sau iii) al prezentului paragraf, prevederile paragrafelor d), e) si g) din art. XVIII al conventiei determina drepturile si obligatiile partii si semnatarului pe care ea l-a desemnat.
e) Contrar oricarei alte prevederi din prezentul articol, conventia nu intra in vigoare fata de nici un stat si nu se aplica cu titlu provizoriu fata de nici un stat, atita timp cit conditiile cerute de paragraful c) al art. XXI al conventiei nu au fost indeplinite.
f) In momentul intrarii sale in vigoare, conventia substituie si pune capat Acordului provizoriu.
Totodata, nici o dispozitie a conventiei sau a Acordului de exploatare nu afecteaza drepturile sau obligatiile pe care o parte sau un semnatar le-a acumulat anterior in calitate de parte semnatara a Acordului provizoriu sau in calitate de semnatar al Acordului ECS.
ART. 23
Aderarea
a) Oricare stat a carui administratie de telecomunicatii sau exploatare privata recunoscuta era, sau avea dreptul sa devina, la data la care conventia a fost deschisa pentru semnare, parte semnatara a Acordului provizoriu, poate adera la conventie incepind cu data la care aceasta a incetat sa mai fie deschisa spre semnare, pina la expirarea unei perioade de doi ani dupa intrarea in vigoare a conventiei.
b) Dispozitiile paragrafelor c) si e) ale prezentului articol se aplica cererilor de aderare care provin de la urmatoarele state:
i) un stat a carui administratie de telecomunicatii sau exploatare privata recunoscuta era sau avea dreptul sa devina, la data la care conventia a fost deschisa spre semnare, parte semnatara a Acordului provizoriu, dar care nu a devenit parte a conventiei conform dispozitiilor din alineatele i) sau ii) din paragraful a) al art. XXI din conventie sau din paragraful a) al prezentului articol;
ii) orice alt stat european membru al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, care doreste sa adere la conventie dupa intrarea sa in vigoare.
c) Orice stat care doreste sa adere la conventie in conditiile mentionate in paragraful b) al prezentului articol (denumit in continuare stat solicitant) instiinteaza in scris pe directorul general si ii trimite acestuia toate informatiile pe care Consiliul semnatarilor le-ar putea cere in legatura cu modul in care isi propune sa utilizeze segmentul spatial al EUTELSAT.
d) Consiliul semnatarilor examineaza din punct de vedere tehnic, financiar si din punctul de vedere al exploatarii, compatibilitatea cererii de aderare a statului solicitant cu interesele EUTELSAT si cu cele ale Semnatarilor in domeniul de activitati ale EUTELSAT si prezinta Adunarii partilor o recomandare in legatura cu aceasta.
e) Avind in vedere recomandarea respectiva, Adunarea partilor ia o hotarire privind cererea statului solicitant in urmatoarele sase luni de la data la care Consiliul semnatarilor a decis ca detine toate informatiile cerute in virtutea paragrafului c) din prezentul articol.
Decizia Consiliului semnatarilor este comunicata fara intirziere Adunarii partilor. Hotarirea Adunarii partilor se ia prin vot secret, conform procedurii referitoare la hotaririle privind problemele de fond. In acest scop poate fi convocata o sesiune extraordinara a Adunarii partilor.
f) Directorul general notifica statului solicitant conditiile de aderare stabilite de Adunarea partilor. Aceste conditii de aderare fac obiectul unui protocol anexa la instrumentul de aderare pe care statul in cauza il depune la depozitar.
ART. 24
Responsabilitati
Nici o parte nu-si atrage responsabilitati individuale pentru actele si obligatiile EUTELSAT, cu exceptia situatiei in care obligatia respectiva rezulta dintr-un tratat in care o anumita parte si statul care cere despagubiri sint parti. In acest caz EUTELSAT despagubeste partea in cauza cu sumele pe care ea le-a achitat, cu exceptia cazului in care partea respectiva s-a angajat special sa-si asume singura o astfel de responsabilitate.
ART. 25
Dispozitii diverse
a) Limbile oficiale de lucru in cadrul EUTELSAT sint franceza si engleza.
b) EUTELSAT colaboreaza tinind cont de directivele generale ale Adunarii partilor in probleme de interes comun cu Organizatia Natiunilor Unite si cu institutiile sale specializate, in mod special cu Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor, cit si cu alte organizatii internationale.
c) Conform dispozitiilor Rezolutiei 1721 (XVI) a Adunarii generale a Natiunilor Unite, EUTELSAT adreseaza cu titlu informativ Secretarului general al Natiunilor Unite si institutiilor specializate interesate, un raport anual privind activitatile sale.
ART. 26
Depozitarul
a) Guvernul Republicii Franceze este depozitarul conventiei pe linga care sint depuse instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cererile de aplicare cu titlu provizoriu, ca si notificarile de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentelor, a hotaririlor de retragere din EUTELSAT sau a hotaririlor de incetare a aplicarii cu titlu provizoriu a conventiei.
b) Conventia este depusa in arhivele depozitarului. Acesta transmite copii autentificate conform cu textul conventiei tuturor statelor care au semnat-o sau care si-au depus instrumentele de aderare, ca si Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor.
c) Depozitarul informeaza cit mai curind toate statele care au semnat conventia sau care au aderat la ea, toti semnatarii, precum si, daca este necesar, Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor:
i) despre orice semnare a conventiei;
ii) despre depunerea oricarui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
iii) despre inceperea perioadei de 60 de zile mentionata la paragraful a) al art. XXII din conventie;
iv) despre intrarea in vigoare a conventiei;
v) despre orice cerere de aplicare provizorie conform paragrafului d) al art. XXII din conventie;
vi) despre numirea directorului general, despre orice obiectie aferenta acesteia, precum si despre confirmarea numirii sale prevazuta la paragraful a) din art. XIII al conventiei;
vii) despre adoptarea si intrarea in vigoare a oricarui amendament la conventie;
viii) despre orice notificare de retragere;
ix) despre orice hotarire a Adunarii partilor mentionata la paragraful b) din art. XVIII al conventiei atunci cind o parte este considerata retrasa din EUTELSAT;
x) despre orice hotarire a Consiliului semnatarilor conform paragrafului b) din art. XVIII al conventiei atunci cind un semnatar este considerat retras din EUTELSAT;
xi) despre orice substituire de semnatar efectuata conform paragrafelor b) si c) ale art. XVIII din conventie;
xii) despre orice suspendare si despre orice restabilire a drepturilor;
xiii) despre alte notificari si comunicari avind legatura cu conventia.
d) In momentul intrarii in vigoare a conventiei, depozitarul transmite o copie autentificata conforma cu conventia si cu Acordul de exploatare la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite, pentru inregistrare si publicare, conform dispozitiilor art. 102 din Carta Natiunilor Unite.
Drept pentru care, in deplina cunostinta de cauza, subsemnatii, reprezentanti imputerniciti corespunzator in acest scop de guvernele respective, au semnat prezenta conventie. State membre la EUTELSAT: R.F.G., Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Spania, Finlanda, Franta, Grecia, Islanda, Italia, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portugalia, Anglia, San-Marino, Suedia, Elvetia, Turcia, Vatican, Iugoslavia.
Deschisa spre semnare la Paris, intr-un singur exemplar, in a cinsprezecea zi a lunii iulie 1982, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind autentic egale.

ANEXA A

Dispozitii tranzitorii
1. Continuitatea activitatilor
a) Orice acord trecut prin EUTELSAT INTERIMAR in virtutea Acordului provizoriu sau a Acordului ECS si care este in vigoare la data cind ultimele doua acorduri sus-mentionate au luat sfirsit ramine in vigoare, cu exceptia cazului si pina in momentul in care este modificat sau anulat conform dispozitiilor acelui acord. Orice hotarire luata de EUTELSAT INTERIMAR in virtutea Acordului provizoriu sau a Acordului ECS si care este in vigoare la data cind ultimele doua acorduri sus-mentionate au luat sfirsit ramine in vigoare, exceptind cazul si pina in momentul in care aceasta hotarire este modificata sau anulata de catre conventie sau Acordul de exploatare sau ca urmare a aplicarii lor.
b) Daca, la momentul in care Acordul provizoriu si Acordul ECS iau sfirsit, un organ al EUTELSAT INTERIMAR a angajat dar nu a finalizat o actiune care a facut obiectul unei autorizari sau care este ceruta in baza Acordului provizoriu sau a Acordului ECS, Consiliul semnatarilor se substituie acestui organ in scopul de a duce la bun sfirsit aceasta actiune.
2. Gestiunea
a) Incepind de la data intrarii in vigoare a conventiei, intregul personal al secretariatului general permanent instituit conform art. 9 al Acordului provizoriu are dreptul de a fi transferat la organul executiv al EUTELSAT, sub rezerva dispozitiilor paragrafului f) din art. XIII al conventiei.
b) Conform dispozitiilor paragrafului 1 al prezentei anexe, conditiile de folosire a personalului care erau in vigoare in cadrul Acordului provizoriu, continua sa fie aplicate pina cind Consiliul semnatarilor va determina noile conditii de folosire.
c) Secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR isi asuma atributiile primului director general pina la intrarea acestuia in functie.
3. Transferul la EUTELSAT a functiilor administratiei imputernicite
a) Socotind de la inceputul perioadei de 60 de zile, mentionata in paragraful a) din art. XXII al conventiei, secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR informeaza administratia imputernicita despre data la care intra in vigoare conventia si isi inceteaza existenta Acordul provizoriu.
b) Secretarul general al EUTELSAT INTERIMAR ia toate masurile pentru a asigura la momentul potrivit transferul la EUTELSAT al tuturor drepturilor si obligatiilor asumate de administratia imputernicita in calitatea sa de reprezentant legal al EUTELSAT INTERIMAR.

ANEXA B

Procedura de arbitraj
1. Un tribunal de arbitraj se instituie potrivit dispozitiilor din paragrafele urmatoare, pentru a hotari in legatura cu orice diferend prevazut in art. XX al conventiei sau la art. 20 din Acordul de exploatare.
2. Orice parte a conventiei poate sa se asocieze uneia sau alteia dintre partile diferendului in cadrul arbitrajului.
3. Tribunalul de arbitraj se compune din trei membri. Fiecare parte a diferendului desemneaza un arbitru, in termen de doua luni de la data primirii cererii emisa de una din parti, de a supune diferendul arbitrajului. Atunci cind art. XX din conventie si art. 20 din Acordul de exploatare cer, acordul partilor pentru ca diferendul sa fie supus arbitrajului, termenul de doua luni se calculeaza incepind cu data acelui acord. Primii doi arbitri desemneaza intr-un termen de doua luni de la data desemnarii celui de-al doilea arbitru, pe al treilea arbitru care prezideaza tribunalul de arbitraj. Daca unul din cei doi arbitri nu a fost desemnat in perioada ceruta, el este desemnat, la cererea uneia sau alteia din parti, de catre presedintele Curtii Internationale de Justitie, sau in caz de dezacord intre parti, de catre secretarul general al Curtii permanente de arbitraj. Aceeasi procedura se aplica daca presedintele tribunalului de arbitraj nu a fost desemnat in termenul prevazut.
4. Tribunalul de arbitraj isi alege sediul si isi stabileste regulamentul sau interior.
5. Fiecare parte ia in sarcina sa cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat, precum si cheltuielile de reprezentare in fata tribunalului. Cheltuielile presedintelui tribunalului de arbitraj sint impartite in mod egal intre partile diferendului.
6. Sentinta tribunalului de arbitraj este data de majoritatea membrilor, care nu se pot abtine de la vot.
Respectiva sentinta este definitiva si obligatorie pentru partile diferendului. Hotarirea nu este susceptibila de recurs. Partile se conformeaza neintirziat hotaririi arbitrale. In caz de diferend privind semnificatia sau aria de aplicare a hotaririi, tribunalul de arbitraj o interpreteaza la cererea oricareia dintre partile diferendului.

AMENDAMENTUL NR. 1 LA CONVENTIA "EUTELSAT"

Conferinta interguvernamentala - PARIS, 15 decembrie 1983

Statele semnatare ale conventiei, fondatoare ale Organizatiei europene de telecomunicatii prin satelit (EUTELSAT),
luind in considerare Conventia de constituire a Organizatiei europene de telecomunicatii prin satelit (EUTELSAT), deschisa prin semnarea la Paris la 15 iulie 1982, si in special prevederile art. XXII din aceasta conventie,
constatind ca semnaturile, ratificarile, acceptarile sau aprobarile cerute pentru intrarea in vigoare a conventiei risca sa nu poata fi intrunite inaintea expirarii intervalului de 18 luni la sfirsitul caruia, potrivit dispozitiilor art. XXII paragraful b), conventia nu intra in vigoare,
dorind ca intrarea in vigoare a conventiei sa poata avea loc cit mai repede cu putinta,

au convenit cele ce urmeaza:

ART. 1
In a 12-a fraza a paragrafului b) al art. XXII al conventiei, cuvintele "18 luni" sint inlocuite prin cuvintele "36 luni".
ART. 2
Prezentul amendament al conventiei intra in vigoare la data intrarii in vigoare a conventiei.
Intocmit la Paris la 15 decembrie 1983, in limbile franceza si engleza, ambele texte sint echivalente si formeaza un singur original.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016