Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONTRACT DE FINANTARE*) din 8 martie 2002 intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANTARE*) din 8 martie 2002  intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma Twitter Facebook
Cautare document

CONTRACT DE FINANTARE*) din 8 martie 2002 intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 23 decembrie 2002──────────────
*) Traducere.

Prezentul Contract de finanţare se încheie între:
România, reprezentatã de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în România, municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de domnul Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finanţelor publice, denumita în continuare Împrumutat, reprezentând prima parte contractantã;
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul central în Marele Ducat al Luxemburgului, Luxemburg-Kirchberg, bd. Konrad Adenauer nr. 100, reprezentatã de domnul Wolfgang Roth, vicepreşedinte, denumita în continuare Banca, reprezentând a doua parte contractantã; şi
Regia Autonomã "Administraţia Fluviala a Dunãrii de Jos" Galaţi (AFDJ), instituţie publica coordonata de Ministerul lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în România, municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 32, 6200, reprezentatã de domnul Octavian Gheorghiu, director general, denumita în continuare AFDJ, reprezentând a treia parte contractantã.
Având în vedere ca:
1. La data de 1 februarie 1993 Comunitatile Europene şi România au încheiat Acordul european de asociere între Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de alta parte.
2. În cadrul Acordului european Consiliul Guvernatorilor Bãncii a autorizat continuarea acordãrii de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.
3. Un acord-cadru (denumit în continuare acord-cadru) referitor la activitatea Bãncii în România a fost încheiat între România şi Banca la data de 4/5 iunie 1997 şi este aplicabil acestui contract.
4. Împrumutatul a propus iniţierea unui proiect (denumit în continuare Proiect) care urmeazã sa fie realizat de AFDJ, urmãrindu-se îmbunãtãţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul romanesc al Dunãrii şi în mod special în Delta Dunãrii, dupã cum se specifica mai detaliat în descrierea tehnica, prezentatã în anexa A (denumita în continuare Descriere tehnica).
5. Costul total al Proiectului, astfel cum a fost estimat de Banca, este 76.000.000 euro (şaptezeci şi şase milioane euro), inclusiv cheltuielile neprevãzute şi dobanda pe perioada execuţiei, dar excluzând impozite şi taxe.
6. Costul Proiectului va fi finanţat dupã cum urmeazã:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contribuţia Împrumutatului de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului lucrãrilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei euro 38.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Împrumutul Bãncii euro 38.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: euro 76.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


7. În consecinta, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în suma echivalenta cu 38.000.000 euro (treizeci şi opt milioane euro).
8. În baza art. 3 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca dobanda şi toate celelalte plati datorate Bãncii şi care apar ca urmare a activitãţilor avute în vedere în acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Bãncii legate de aceste activitãţi sa fie scutite de impozite.
9. În baza art. 4 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca, pe intreaga perioada de efectuare a oricãrei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu acordul-cadru:
a) sa asigure:
(i) ca beneficiarii pot schimba în orice valuta liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationala a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în legatura cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi
(ii) ca aceste sume sa fie transferabile liber, imediat şi efectiv; şi
b) sa asigure:
(i) ca Banca sa poatã schimba în orice valuta liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationala a Împrumutatului, primite de Banca cu titlu de plati aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricãrei alte activitãţi, şi ca Banca sa poatã transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacã Banca va opta altfel,
(ii) ca Banca sa poatã dispune liber de aceste sume pe teritoriul Împrumutatului.
10. Convinsa ca prezenta operaţiune corespunde scopului funcţiilor sale şi ca este conformã cu scopurile acordului-cadru şi ţinând seama de aspectele menţionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitãrii Împrumutatului, prin acordarea unui credit în suma echivalenta cu 38.000.000 euro (treizeci şi opt milioane euro).
11. Semnarea acestui contract, în numele Împrumutatului, este pe deplin autorizata potrivit condiţiilor stabilite în documentul I anexat, iar semnarea contractului, în numele AFDJ, este pe deplin autorizata potrivit condiţiilor stabilite în documentul II anexat.
12. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe şi documente anexate reprezintã referiri fãcute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele, documentele anexate ale prezentului contract.
Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupã cum urmeazã:

ART. 1
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin acest contract Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un credit (denumit în continuare credit) în suma echivalenta cu 38.000.000 euro (treizeci şi opt milioane euro), care va fi utilizat exclusiv pentru finanţarea parţialã a costurilor Proiectului.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi pus la dispoziţie pentru a fi tras de AFDJ în cel mult 4 transe (denumite în continuare transe şi fiecare denumita transa). Fiecare transa va avea o valoare echivalenta cu cel puţin 8.000.000 euro (cu excepţia ultimei transe).
Pentru sectoarele prioritare încã neidentificate în totalitate în cadrul fazei a II-a din Descrierea tehnica, AFDJ, în numele Împrumutatului, poate, pana la data de 31 decembrie 2002, sa înainteze Bãncii una sau mai multe cereri pentru alocari (denumite în continuare alocari sau individual alocare). Aceasta cerere sau aceste cereri redactatã/redactate în urma realizãrii unei inspecţii şi a unui studiu de fezabilitate aprobate de Banca va/vor fi însoţitã/însoţite de:
a) o descriere completa a sectoarelor prioritare care vor fi finanţate de Banca, incluzând componentele investiţiei finale, costurile estimative, proiectiile financiare şi planul de achiziţii; şi
b) toate aprobãrile de mediu şi celelalte aprobãri necesare.
Banca va hotãrî dacã aproba sau nu alocarea solicitatã de AFDJ, în numele Împrumutatului, în urma unei analize. În cazul aprobãrii, Banca va emite o scrisoare de alocare prin care va informa Împrumutatul şi va specifica partea din credit alocata sectoarelor prioritare în chestiune.
Pana la data de 31 decembrie 2006 Împrumutatul poate solicita efectuarea tragerilor în conformitate cu procedura descrisã mai jos în acest paragraf, cu privire la orice parte din credit care:
a) are legatura cu subproiectele identificate deja, în întregime, în faza I din Descrierea tehnica; sau
b) a fost alocata în conformitate cu procedurile stabilite în acest subparagraf 1.02 A.
B. Tragerea fiecãrei transe se va efectua în baza unei cereri scrise (denumita în continuare cerere) din partea AFDJ, în numele Împrumutatului, potrivit condiţiilor menţionate în paragraful 1.04. Fiecare cerere:
a) va specifica suma solicitatã pentru tragere în cadrul transei;
b) va specifica valuta în care AFDJ, în numele Împrumutatului, solicita sa fie trasa transa, ca fiind o valuta la care se face referire în paragraful 1.03;
c) va specifica rata dobânzii aplicabile, dacã este cazul, indicatã anterior de Banca la AFDJ, fãrã angajament;
d) va specifica data preferata pentru efectuarea tragerii, intelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa în termen de pana la 4 luni calendaristice de la data cererii; şi
e) va fi însoţitã de documentele justificative solicitate conform subparagrafului 1.04 C.
Nici o cerere nu va putea fi transmisã dupã data de 31 decembrie 2006. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere este irevocabilã.
C. Cu 10-15 zile înainte de data disponibilizarii transei, în cazul în care cererea este conformã cu prevederile subparagrafului 1.02 B şi în mãsura în care documentele justificative puse la dispoziţie, în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 B alin. e) sunt acceptabile pentru Banca, aceasta va remite AFDJ, în numele Împrumutatului, o notificare (denumita în continuare aviz de tragere) prin care:
a) va confirma valoarea şi valuta transei specificate în cerere;
b) va specifica rata dobânzii aplicabilã transei, conform paragrafului 3.01; şi
c) va specifica data disponibilizarii transei.
În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzãtoare din cerere, AFDJ, în numele Împrumutatului, într-un interval de 3 zile lucrãtoare în Luxemburg, de la data primirii avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare adresatã Bãncii şi, ca urmare, cererea şi avizul de tragere vor rãmâne fãrã efect.
D. Tragerea fiecãrei transe va fi efectuatã în acel cont bancar, în numele şi pe seama AFDJ, pe care AFDJ, în numele Împrumutatului, o va notifica Bãncii cu cel puţin 8 zile înainte de data efectuãrii tragerii.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va disponibiliza fiecare transa în valuta pentru care AFDJ şi-a exprimat preferinta. Valuta în care se va efectua tragerea va fi euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bãncii, care nu participa la a treia etapa a Uniunii Monetare Europene, sau orice alta valuta care este tranzactionata pe scara larga pe principalele pieţe valutare.
Pentru calculul sumelor ce urmeazã sa fie trase în alte valute decât euro, Banca va aplica cursurile de schimb de referinta, calculate şi publicate de Banca Centrala Europeanã din Frankfurt sau, în lipsa acestora, cursurile de schimb care prevaleazã pe orice alta piata financiarã aleasã de Banca, la o data cuprinsã într-un interval de 15 zile anterior datei efectuãrii tragerii, dupã cum va decide Banca.
1.04. Condiţii de tragere
A. Tragerea primei transe, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.02, va fi condiţionatã de îndeplinirea în mod satisfãcãtor pentru Banca a urmãtoarelor condiţii, şi anume, ca înainte de data primei cereri:
a) un consilier juridic al Împrumutatului sa fi emis un aviz juridic în limba engleza privind semnarea în mod corespunzãtor a acestui contract de cãtre Împrumutat, precum şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Banca;
b) un consilier juridic al AFDJ sa fi emis un aviz juridic în limba engleza privind semnarea în mod corespunzãtor a acestui contract de cãtre AFDJ, precum şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Banca;
c) toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã este cazul) sa fi fost obţinute pentru a permite AFDJ, în numele Împrumutatului, sa primeascã trageri în condiţiile prezentului contract şi pentru a permite Împrumutatului sa ramburseze împrumutul (astfel cum este definit în paragraful 2.01) şi sa plãteascã dobanda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; astfel de aprobãri trebuie sa se extindã şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care AFDJ, în numele Împrumutatului, solicita Bãncii sa disponibilizeze creditul;
d) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare în limba engleza, care sa ateste faptul ca Împrumutatul a autorizat şi a împuternicit pe deplin AFDJ sa solicite trageri şi sa primeascã sumele corespunzãtoare în conformitate cu prevederile prezentului contract, în numele şi pe seama Împrumutatului;
e) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare privind împuternicirea persoanei sau a persoanelor autorizate sa semneze cererile, precum şi specimenele de semnatura, autentificate, ale acestei sau acestor persoane;
f) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare care sa ateste faptul ca: (i) AFDJ a înfiinţat Unitatea de Implementare a Proiectului, conform paragrafului 6.10; şi (ii) AFDJ a angajat consultanţi internationali, conform paragrafului 6.11; şi
g) Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare în limba engleza, referitoare la împuternicirea semnatarilor de a semna acest contract, în numele Împrumutatului şi, respectiv, al AFDJ, precum şi o copie de pe o rezoluţie satisfãcãtoare, care autorizeaza AFDJ sa devinã parte în acest contract.
Dacã o cerere pentru tragerea primei transe este efectuatã înainte de primirea de cãtre Banca a unor dovezi satisfãcãtoare, care sa demonstreze ca aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere va fi consideratã ca fiind primitã de Banca la acea data la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.
B. Tragerea fiecãrei transe ulterioare primei transe va fi condiţionatã de primirea de cãtre Banca, înainte sau chiar la data cererii respective, a unor dovezi la care se face referire în subparagraful 1.04 C.
În plus fiecare tragere se va face cu condiţia ca Banca sa fie convinsa permanent ca suficiente fonduri continua sa fie asigurate în conformitate cu prevederile paragrafului 6.07, astfel încât sa se asigure realizarea şi implementarea la timp a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnica.
C. În decurs de 90 de zile de la tragerea oricãrei transe AFDJ va furniza Bãncii dovezi satisfãcãtoare care sa ateste ca AFDJ a efectuat cheltuieli (excluzând impozitele şi taxele plãtibile în România) pentru componentele finanţate de Banca, în conformitate cu Descrierea tehnica, în suma globalã egala cu valoarea totalã a transei solicitate şi a tuturor transelor trase anterior, mai puţin o suma echivalenta cu 3.000.000 euro.
D. Tragerea ultimei transe va fi condiţionatã de primirea de cãtre Banca, la data sau înainte de data cererii, a dovezilor satisfãcãtoare, care sa ateste faptul ca AFDJ a efectuat sau va efectua, nu mai târziu de 90 de zile din acel moment, cheltuieli pentru componentele finanţate de Banca, în conformitate cu Descrierea tehnica (excluzând impozitele şi taxele plãtibile în România) pentru o valoare egala cu suma dintre valoarea transei solicitate şi valoarea tuturor transelor trase anterior.
E. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb în vigoare cu 30 de zile înainte de data cererii.
F. Dacã orice dovada furnizatã de AFDJ nu este satisfãcãtoare pentru Banca, aceasta poate fie sa acţioneze în concordanta cu prevederile ultimei fraze a subparagrafului 1.04 A, fie sa disponibilizeze suma solicitatã, redusã proporţional.
1.05. Anularea creditului
În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra estimatã în preambul, Banca poate, printr-o notificare transmisã Împrumutatului şi AFDJ, sa anuleze valoarea partii netrase din credit proporţional cu diferenţa. Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare adresatã Bãncii, sa anuleze integral sau parţial orice suma netrasa din credit, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul anuleazã orice transa care a fãcut obiectul unui aviz de tragere şi care nu a fost revocatã în conformitate cu prevederile paragrafului 1.02 C, sa plãteascã un comision calculat asupra sumei anulate, la o rata fixa egala cu jumãtate din rata dobânzii aplicabilã acelei transe.
Banca poate, dupã data de 30 aprilie 2007, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi AFDJ, sa anuleze în orice moment partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.
1.06. Anularea şi suspendarea creditului
Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi AFDJ, sa anuleze, integral sau parţial, în orice moment şi cu efect imediat, partea netrasa din credit:
a) ca urmare a apariţiei oricãrui eveniment menţionat la subparagraful 10.01 A ori 10.01 B; sau
b) dacã vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Bãncii pe piata nationala de capital sau pe pieţele internaţionale de capital relevante.
Alternativ, dacã unul dintre evenimentele descrise la alin. a) sau b) de mai sus s-a produs şi în opinia Bãncii acesta are un caracter temporar, Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi AFDJ, sa suspende integral sau parţial partea netrasa din credit. Într-un astfel de caz suspendarea va continua pana când Banca înştiinţeazã Împrumutatul şi AFDJ ca este din nou în mãsura sa emita un aviz de tragere cu privire la acea parte din credit. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare prevãzute în paragraful 1.05.
Totuşi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze sau sa suspende, în temeiul prevederilor alin. b) al acestui paragraf, nici o transa care a fãcut obiectul unui aviz de tragere.
Partea netrasa din credit se va considera anulatã dacã Banca solicita rambursarea în baza art. 10.
În cazul în care creditul este anulat în temeiul alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma anulatã a oricãrei transe netrase care a fãcut obiectul unui aviz de tragere la o rata anuala de 0,75%, calculat de la data avizului de tragere respectiv pana la data anulãrii.
1.07. Valuta comisioanelor
Comisioanele datorate de Împrumutat Bãncii, în baza prezentului articol, vor fi calculate şi plãtibile în euro.
ART. 2
Împrumutul
2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate de Banca Împrumutatului şi AFDJ cu ocazia disponibilizarii fiecãrei transe.
2.02. Valuta de rambursare
Fiecare rambursare, în baza art. 4 şi 10, se va face în valutele disponibilizate şi în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.
2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de plata
Dobanda şi celelalte obligaţii de plata datorate conform prevederilor art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi plãtibile proporţional în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.
Orice alta plata va fi efectuatã în valuta specificatã de Banca, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sa fie rambursate prin acea plata.
2.04. Notificãri ale Bãncii
Dupã disponibilizarea fiecãrei transe Banca va transmite Împrumutatului şi AFDJ o situaţie rezumativa cuprinzând suma, data tragerii şi rata dobânzii pentru acea transa.
ART. 3
Dobanda
3.01. Rata dobânzii
A. Soldul nerambursat al oricãrei transe va fi purtãtor de dobanda la rata specificatã în avizul de tragere aferent acesteia, care va fi rata dobânzii aplicabilã la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valuta respectiva şi acordate de Banca imprumutatilor sãi, în aceleaşi condiţii de rambursare şi de plata a dobânzii ca cele pentru transa în cauza.
B. Dobanda va fi platibila semestrial, la datele specificate în paragraful 5.03.
3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depãşitã
Fãrã a contraveni prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la cele ale paragrafului 3.01, pentru orice suma restanta platibila în condiţiile acestui contract se va datora dobanda de la data scadentei pana la data efectivã a plãţii, la o rata anuala calculatã dupã cum urmeazã:
a) pentru o suma datoratã din orice transa, la o rata egala cu suma dintre:
(i) 2,5% (doi virgula cinci procente); şi
(ii) rata relevanta specificatã conform paragrafului 3.01; şi
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a:
(i) 2,5% (doi virgula cinci procente); şi
(ii) rata dobânzii perceputã de Banca la data scadentei, pentru împrumuturile acordate în valuta respectiva, pe termen de 25 de ani.
Aceasta dobanda este platibila în aceeaşi valuta ca şi suma restanta pentru care este datoratã.
ART. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea obişnuitã
Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, o transa în baza unei notificãri scrise (denumita în continuare notificare de rambursare anticipata), în termen de 30 de zile, în care se specifica suma (suma rambursata anticipat) care urmeazã sa fie rambursata anticipat şi data propusã pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o data specificatã în paragraful 5.03 (fiecare denumita data de plata). Rambursarea anticipata va fi condiţionatã de plata de cãtre Împrumutat a unei compensaţii, dacã este cazul, datoratã Bãncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor 4.02 B şi 4.02 C.
B. Valoarea compensatiei va fi suma diferenţei de dobanda neincasata de Banca pentru fiecare semestru încheiat la datele de plata ulterioare datei rambursarii anticipate, calculatã dupã cum se specifica în urmãtorul subparagraf şi diminuata în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02 C.
Suma acestei diferenţe va fi calculatã ca fiind suma prin care:
(x) dobanda care ar fi fost platibila în timpul acelui semestru pentru transa sau partea din transa rambursata anticipat
depãşeşte
(y) dobanda care ar fi fost astfel platibila pe durata acelui semestru, dacã ar fi fost calculatã la rata de referinta; în acest scop, rata de referinta reprezintã rata anuala a dobânzii (redusã cu 15 puncte procentuale) pe care Banca o stabileşte cu o luna înainte de data rambursarii anticipate ca fiind rata standard pentru un împrumut acordat de Banca din surse proprii imprumutatilor sãi, denominata în valuta transei respective, având aceleaşi caracteristici financiare ca şi transa care urmeazã sa fie rambursata anticipat, în special aceeaşi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeaşi perioada rãmasã pana la scadenta şi acelaşi tip de rambursare.
Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabilite de Consiliul Guvernatorilor Bãncii, o stabileşte pentru un împrumut este, în conformitate cu statutul Bãncii, determinata pe baza condiţiilor dominante de pe piata de capital.
C. Fiecare suma calculatã în acest mod va fi diminuata la data rambursarii anticipate prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinata conform alin. (y) al subparagrafului 4.02 B.
D. Banca va notifica Împrumutatului valoarea compensatiei datorate sau, dupã caz, neperceperea vreunei compensaţii pana la ora 12 p.m., ora Luxemburgului, într-o zi lucrãtoare şi în Bucureşti, ca urmare a primirii notificãrii de rambursare anticipata. Dacã pana la ora 5 p.m., ora Luxemburgului, la data notificãrii, Împrumutatul nu confirma în scris intenţia sa de a efectua rambursarea anticipata în condiţiile comunicate de Banca, notificarea de rambursare anticipata va rãmâne fãrã efect. Cu excepţia unui astfel de caz menţionat anterior, Împrumutatul va avea obligaţia de a efectua plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipata şi sa plãteascã dobanda datoratã asupra sumei rambursate anticipat, precum şi orice suma datoratã conform prevederilor paragrafului 4.02.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat în mod voluntar, parţial sau integral, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei pãrţi din suma nerambursata în acel moment a împrumutului, în aceeaşi proporţie cu aceea dintre suma rambursata anticipat şi suma totalã nerambursata a tuturor acelor împrumuturi.
Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacã este cazul, în termen de 4 sãptãmâni de la primirea notificãrii respective, conform prevederilor subparagrafului 8.02 a). Orice suma solicitatã de Banca va putea fi plãtitã împreunã cu dobanda datoratã la data indicatã de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca şi termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi consideratã rambursare anticipata.
B. În cazul în care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificatã în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporţional cu diferenţa.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform prezentului articol
Rambursarea anticipata va fi efectuatã în toate valutele împrumutului, proporţional cu sumele nerambursate respective, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege, în schimb, sa ramburseze anticipat, conform prevederilor paragrafului 4.02, intreaga suma trasa şi nerambursata într-o singura transa.
În cazul rambursarii anticipate parţiale în toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va determina o reducere pro-rata a fiecãrei trageri rãmase de rambursat.
Dispoziţiile prezentului articol nu vor contraveni prevederilor art. 10.
ART. 5
Plãţile
5.01. Locul plãţii
Fiecare suma platibila de cãtre Împrumutat, conform acestui contract, va fi plãtitã în contul respectiv comunicat de Banca Împrumutatului. Banca va indica Împrumutatului contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Împrumutatul şi va notifica orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica în cazul plãţilor efectuate în baza art. 10.
5.02. Calculul plãţilor referitoare la o fracţiune de an
Orice suma datoratã sub forma de dobanda, comision sau în alt mod de cãtre Împrumutat, conform acestui contract, şi calculatã pentru orice fracţiune din an va fi calculatã pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial conform acestui contract sunt plãtibile Bãncii în fiecare an, la datele de 15 martie şi 15 septembrie.
Orice plata scadenta într-o zi nelucrãtoare va fi platibila în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare. Zi lucrãtoare înseamnã o zi în care bãncile sunt deschise pentru tranzacţii în centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda sumei datorate, cu menţiunea ca, în cazul monedei euro, zi lucrãtoare înseamnã o zi în care instrucţiunile de creditare sau de transfer în euro se prelucreaza prin sistemul de decontare în euro, sistem denumit Transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontãrile brute în timp real TARGET.
Alte sume datorate conform prezentului contract sunt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Banca.
O suma datoratã de Împrumutat va fi consideratã plãtitã în momentul în care aceasta este primitã de Banca.
ART. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri
AFDJ, în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului şi celelalte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul exclusiv pentru finanţarea Proiectului, care, pentru fiecare dintre fazele I şi II, nu vor depãşi 50% (cincizeci la suta) din costul acestora.
6.02. Finalizarea Proiectului
AFDJ, în numele Împrumutatului, se angajeazã sa realizeze Proiectul, în conformitate cu Descrierea tehnica şi sa îl finalizeze pana la data specificatã în aceasta, data care poate fi modificatã periodic cu aprobarea Bãncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
În cazul în care costul Proiectului depãşeşte cifra estimatã prezentatã în preambul, Împrumutatul şi/sau AFDJ vor/va obţine finanţare pentru a acoperi depãşirea costului, fãrã a apela la Banca, astfel încât sa permitã AFDJ sa finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnica. Planurile pentru finanţarea costului suplimentar vor fi comunicate Bãncii în timp util pentru aprobare.
6.04. Procedura de licitaţie
AFDJ se angajeazã sa achizitioneze bunuri şi servicii şi sa comande lucrãri pentru Proiect, acolo unde este cazul şi în mod satisfãcãtor pentru Banca, prin licitaţie internationala deschisã participanţilor din toate ţãrile.
6.05. Asigurarea
Atât timp cat împrumutul este nerambursat, AFDJ va asigura în mod corespunzãtor toate lucrãrile şi proprietãţile care fac parte din Proiect, în conformitate cu practica curenta pentru lucrãri de interes public similare din România.
6.06. Întreţinerea
Atât timp cat împrumutul este nerambursat, AFDJ se va asigura ca toate proprietãţile ce fac parte din Proiect sa fie întreţinute, reparate, revizuite şi modernizate, dupã cum va fi necesar, pentru a fi menţinute în stare buna de funcţionare.
6.07. Alocarea fondurilor
Împrumutatul se angajeazã sa aloce anual pentru Proiect suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare pentru completarea planului de finanţare a Proiectului, pentru partea neacoperita de împrumut şi sa permitã finalizarea la timp a acestuia, în conformitate cu Descrierea tehnica şi, de asemenea, sa permitã rambursarea împrumutului şi plata dobânzii şi comisioanelor aferente.
6.08. Auditarea conturilor
AFDJ:
a) va tine evidenta înregistrãrilor financiare şi contabile, precum şi a documentelor, în conformitate cu standardele contabile internaţionale satisfãcãtoare pentru Banca;
b) va supune auditarii anuale înregistrãrile contabile, bugetul şi situaţiile financiare, în conformitate cu standardele contabile internaţionale; şi
c) va angaja ca auditor o firma de reputaţie internationala, care şi-a dovedit capacitatea de a controla evidenta contabila, în conformitate cu standardele internaţionale şi care este agreatã de Banca.
6.09. Funcţionarea Proiectului
Atât timp cat împrumutul este nerambursat şi dacã Banca nu îşi va fi dat consimţãmântul altfel în scris, AFDJ îşi va pãstra titlul de proprietate şi posesiune asupra activelor care fac parte din Proiect şi va menţine Proiectul în stare permanenta de funcţionare, în conformitate cu scopul sau iniţial.
Banca poate sa nu îşi dea acordul numai în cazul în care acţiunea propusã ar prejudicia interesele acesteia în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul sa devinã neeligibil pentru finanţare din partea Bãncii.
6.10. Unitatea de implementare a Proiectului
Împrumutatul, prin AFDJ, va infiinta o unitate de implementare a Proiectului (denumita în continuare Unitate de implementare a Proiectului), satisfãcãtoare pentru Banca, (incluzând membri ai AFDJ şi ai Direcţiei generale a transporturilor maritime pe Dunare şi a cãilor navigabile din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei) şi care va rãspunde de toate problemele legate de managementul şi implementarea acestui Proiect.
6.11. Asistenta tehnica
Împrumutatul, prin AFDJ, se angajeazã sa asigure asistenta tehnica pentru Unitatea de Implementare a Proiectului, în mod satisfãcãtor pentru Banca, în vederea pregãtirii, implementarii şi monitorizarii Proiectului. Aceasta asistenta va fi asigurata de o firma de consultanţa internationala, conform termenilor de referinta agreati de Banca.
6.12. Angajamente privind protecţia mediului
AFDJ se angajeazã:
a) sa îşi desfãşoare activitatea pe perioada fazei de investiţie a Proiectului, în conformitate cu legislaţia aplicabilã privind mediul şi cu standardele Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, dupã cum acestea pot fi amendate sau modificate, dupã caz, sa obţinã şi sa menţinã toate autorizaţiile guvernamentale necesare, aplicabile în aceasta privinta;
b) sa îndeplineascã toate operaţiunile legate de Proiect, inclusiv lucrãrile de întreţinere în conformitate cu legile, standardele şi practicile la care se face referire la alin. a) al acestui paragraf;
c) sa se asigure ca nici un material sau o substanta, care poate avea efecte adverse asupra mediului, la care se referã legile, standardele şi practicile menţionate la alin. a) al acestui paragraf, nu sunt folosite la realizarea acestui proiect; şi
d) sa supravegheze pe durata şi dupã terminarea construcţiei din Proiect efectele sale asupra mediului din Rezervatia Biosferei "Delta Dunãrii" din România şi sa cuantifice modificãrile de volum ca urmare a operaţiunilor de dragare.
6.13. Vizitele
A. Împrumutatul şi AFDJ înţeleg ca Banca poate fi obligatã sa divulge Curţii de Conturi a Comunitãţii Europene (denumita în continuare Curtea de Conturi), acele documente referitoare la Împrumutat şi la Proiect care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Curţii de Conturi, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.
B. Împrumutatul şi AFDJ vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrãrile incluse în Proiect şi sa efectueze acele verificãri pe care le doresc. În acest scop Împrumutatul şi AFDJ le va acorda sau se vor asigura ca le va fi acordatã toatã asistenta necesarã. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita Împrumutatului şi/sau AFDJ sa prezinte documentele care cad sub incidenta subparagrafului 6.13 A.
ART. 7
Garanţii
7.01. Garanţii
Dacã Împrumutatul va acorda unei terţe pãrţi vreo garanţie asupra oricãruia dintre activele sale pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta ori prioritate în legatura cu acestea, atunci Împrumutatul, dacã Banca va solicita, va furniza Bãncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Bãncii o preferinta ori o prioritate echivalenta.
Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o astfel de garanţie, preferinta sau prioritate.
ART. 8
Informaţii
8.01. Informaţii legate de Proiect
AFDJ:
a) se va asigura ca evidentele sale prezintã toate operaţiunile referitoare la finanţarea şi realizarea Proiectului;
b) va transmite Bãncii, în limba engleza sau însoţit de traducere în limba engleza:
(i) pana la data de 30 iunie 2002 şi ulterior, trimestrial, pana la terminarea Proiectului, câte un raport privind implementarea Proiectului şi monitorizarea efectelor asupra mediului, în conformitate cu prevederile paragrafului 6.12 d);
(ii) la 6 luni dupã încheierea Proiectului, un raport privind terminarea Proiectului; şi
(iii) periodic, orice alte documente sau informaţii suplimentare privind finanţarea, implementarea şi funcţionarea Proiectului, dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil;
c) va transmite Bãncii spre aprobare, fãrã întârziere, orice modificare de natura materialã în planurile generale, graficul de execuţie, planurile de finanţare sau în programul de cheltuieli ale Proiectului, în legatura cu aspectele fãcute cunoscute Bãncii înaintate de semnarea acestui contract;
d) va informa Banca în timp util despre orice situaţie care impune acordul Bãncii, în conformitate cu prevederile paragrafului 6.09; şi
e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment ce îi este cunoscut, care poate prejudicia în mod substanţial sau poate afecta condiţiile de execuţie sau de funcţionare a Proiectului.
8.02. Informaţii privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa Banca:
a) imediat despre orice hotãrâre luatã de el, din orice motiv sau pentru orice situaţie care îl obliga, ori despre orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) imediat despre orice intenţie din partea sa de a acorda în favoarea unei terţe pãrţi orice garanţie pentru oricare dintre activele sale pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale externe, preferinţe ori prioritati; sau
c) în general despre orice fapt sau eveniment care ar putea prejudicia îndeplinirea oricãrei obligaţii a Împrumutatului, în conformitate cu acest contract, sau care ar putea prejudicia şi afecta substanţial condiţiile de execuţie sau funcţionare a Proiectului.
8.03. Informaţii privind AFDJ
AFDJ:
a) va furniza Bãncii, în limba engleza sau însoţite de traducere în limba engleza, în fiecare an, în termen de o luna de la publicarea lor, raportul anual, bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi raportul auditorului, întocmite în concordanta cu standardele internaţionale de contabilitate; şi
b) va informa Banca:
(i) imediat în legatura cu orice modificare adusã documentelor sale statutare de baza şi cu orice schimbare a statutului sau juridic sau a mandatului; şi
(ii) în general despre orice situaţie sau eveniment care ar putea impiedica îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale asumate în cadrul prezentului contract.
ART. 9
Speze şi cheltuieli
9.01. Impozite, taxe şi comisioane
Împrumutatul şi/sau AFDJ (dupã caz) vor/va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxele de timbru şi de înregistrare aferente semnãrii sau implementarii prezentului contract sau a oricãrui document legat de acesta şi aferente acordãrii oricãrei garanţii pentru împrumut.
Împrumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele şi alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fãrã deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul este obligat prin lege sa facã orice astfel de deducere, acesta sa majoreze suma de plata cãtre Banca, astfel încât dupã deducere suma neta primitã de Banca sa fie echivalenta cu suma datoratã.
9.02. Alte speze
Împrumutatul şi/sau AFDJ (dupã caz) vor/va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar ocazionate de semnarea sau implementarea acestui contract ori a documentelor legate de acesta şi de acordarea oricãrei garanţii pentru împrumut.
ART. 10
Rambursarea anticipata ca urmare a unui caz de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, pe baza cererii fãcute în acest sens de Banca:
A. imediat:
a) dacã vreo informaţie materialã sau vreun document remis Bãncii de cãtre sau în numele Împrumutatului ori al AFDJ, în legatura cu negocierea acestui contract sau pe perioada în care acesta este în vigoare, se dovedeşte ca a fost incorect în orice detaliu de natura materialã;
b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadentei orice parte din împrumut, nu plãteşte dobanda sau nu efectueazã orice alta plata cãtre Banca, dupã cum este prevãzut în prezentul contract;
c) dacã din cauza neîndeplinirii oricãrei obligaţii Împrumutatului sau AFDJ i se cere sa ramburseze anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) dacã survine vreun eveniment sau vreo situaţie care este posibil sa pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de plata care decurg din împrumut sau sa afecteze negativ orice garanţie acordatã pentru acesta;
e) dacã vreo obligaţie asumatã de Împrumutat şi la care se face referire la pct. 8 şi 9 din preambul înceteazã sa mai fie îndeplinitã, cu privire la orice împrumut acordat oricãrui împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
f) dacã Împrumutatul sau AFDJ nu îşi îndeplineşte orice obligaţie cu privire la orice alt împrumut acordat de Banca din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
g) dacã, prin decizia unei curţi de competenta judecãtoreascã sau a oricãrei autoritãţi de competenta administrativã, un executor intra, total sau parţial, în posesia activelor sau operaţiunilor AFDJ sau dacã un creditor, lichidator ori administrator este desemnat sau dacã AFDJ cere numirea unui administrator;
h) dacã orice reţinere, executare, sechestru sau orice alt proces este intentat ori aplicat asupra proprietãţii AFDJ sau a oricãrei proprietãţi care face parte din Proiect; sau
i) dacã este dat un ordin sau o rezoluţie efectivã prin care se trece la lichidarea AFDJ sau dacã patrimoniul net al AFDJ se reduce substanţial; dacã AFDJ este declarata insolvabilã sau înceteazã sa-şi desfãşoare activitatea parţial sau total, excepţie fãcând reorganizarea sau fuzionarea, anterior aprobatã de Banca; sau
B. la expirarea unei perioade rezonabile, specificatã de Banca într-o comunicare cãtre Împrumutat, fãrã ca problema sa fie remediata în mod satisfãcãtor pentru Banca:
a) dacã Împrumutatul sau AFDJ nu îndeplineşte orice obligaţie care rezulta din prezentul contract, alta decât cea menţionatã în subparagraful 10.01 A alin. b); sau
b) dacã vreun fapt esenţial prevãzut în preambul se modifica sau se dovedeşte eronat şi dacã modificarea fie prejudiciazã interesele Bãncii în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Prevederile paragrafului 10.01 nu vor limita nici un alt drept legal al Bãncii de a solicita rambursarea anticipata a împrumutului.
10.03. Daune
În cazul solicitãrii rambursarii anticipate conform prevederilor paragrafului 10.01, Împrumutatul va plati Bãncii o suma calculatã la data la care s-a fãcut solicitarea, oricare este mai mare dintre:
a) suma calculatã conform prevederilor subparagrafului 4.02 A, aplicatã asupra sumei care a devenit scadenta şi platibila imediat şi cu efect de la data scadentei specificatã în solicitarea scrisã a Bãncii; şi
b) o suma calculatã la o rata anuala de 0,25% de la data solicitãrii pana la data la care fiecare rata de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabila dacã nu ar fi fost facuta solicitarea.
10.04. Nederogari
Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere de cãtre Banca a exercitãrii oricãruia dintre drepturile sale conform prevederilor prezentului articol nu va fi consideratã ca o renunţare la un astfel de drept.
10.05. Utilizarea sumelor primite
Sumele primite ca urmare a solicitãrii formulate conform prevederilor prezentului articol vor fi utilizate în primul rând pentru plata daunelor, comisioanelor şi a dobânzii, în aceasta ordine, şi în al doilea rând pentru acoperirea tragerilor nerambursate, în ordinea inversa a scadentelor. Acestea se vor utiliza între transe, dupã cum va solicita Banca.
ART. 11
Legea şi jurisdicţia
11.01. Legea
Prezentul contract, precum şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
Locul încheierii prezentului contract este sediul central al Bãncii.
11.02. Jurisdicţia
Toate litigiile legate de acest contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunitãţii Europene (denumita în continuare Curtea).
Pãrţile la acest contract renunţa, conform prezentului articol, la orice imunitate sau drept de a contesta jurisdicţia Curţii.
O decizie a Curţii, emisã conform prevederilor prezentului paragraf, va fi definitiva şi obligatorie pentru pãrţi, fãrã restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
În orice acţiune juridicã aparuta în executarea prezentului contract certificarea de cãtre Banca a oricãror sume datorate Bãncii potrivit prezentului contract va constitui dovada suficienta (prima facie) atât timp cat nu este contestatã.
ART. 12
Clauze finale
12.01. Notificãri
Notificãrile şi alte comunicãri în legatura cu prezentul contract vor fi transmise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificãrilor cãtre Împrumutat şi AFDJ în legatura cu litigiile în curs sau în declansare, care vor fi transmise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde Împrumutatul şi AFDJ îşi aleg sediul:


- pentru Banca: 1. Luxemburg, Bd. Konrad
Adenauer nr. 100 L-2950,
Marele Ducat al
Luxemburgului;
- pentru Împrumutat: 1. Bucureşti, Str. Apolodor nr. 17,
sectorul 5, RO-70060
România;
2) Misiunea României pe lângã
Comunitatea Europeanã,
Bruxelles, str. Gabrielle
nr. 107 B-1180 Belgia;
- pentru AFDJ: 1. Galaţi, Str. Portului nr. 32,
6200 România;
2) Misiunea României pe lângã
Comunitatea Europeanã,
Bruxelles, str. Gabrielle
nr. 107 B-1180, Belgia


Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte pãrţi, sa-şi schimbe adresele menţionate anterior, cu condiţia ca adresele de la pct. 2 de mai sus sa fie schimbate cu alte adrese din cadrul Uniunii Europene.
12.02. Forma notificãrii
Notificãrile şi alte comunicãri pentru care sunt menţionate în acest contract perioade fixe sau care fixeazã ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandatã, telegrama, telex sau prin orice alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii acestora de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul, anexe şi documente anexate
Preambulul şi urmãtoarele anexe fac parte integrantã din acest contract:
- anexa A "Descrierea tehnica";
- anexa B "Graficul de amortizare".
Urmãtoarele documente sunt anexate la prezentul contract:
- documentul I "Împuternicirea pentru semnare din partea Împrumutatului";
- documentul II "Împuternicirea pentru semnare din partea AFDJ".
Ca urmare, pãrţile la prezentul contract au convenit ca acesta sa fie semnat în 4 exemplare originale în limba engleza, fiecare pagina fiind parafatã în numele Împrumutatului de domnul Ştefan Petrescu, director general Ministerul Finanţelor Publice, în numele Bãncii de domnul Gian Domenico Spota, consilier juridic, şi în numele AFDJ de doamna Constanta Gafencu, director economic.

Semnat pentru şi în numele României,
Mihai Nicolae Tanasescu

Semnat pentru şi în numele
Bãncii Europene de Investiţii,
Wolfgang Roth

Semnat pentru şi în numele
Regiei Autonome "Administraţia Fluviala a
Dunãrii de Jos" Galaţi,
Octavian Gheorghiu

Semnat la Bucureşti la 8 martie 2002.

ANEXA A

DESCRIERE TEHNICA
România - Proiectul de protejare a malului Canalului Sulina

Proiectul va consta în achiziţionarea de teren, mãsurãtori, proiectare, construcţie, montaj, instruirea personalului (cu privire la elementele componente ale echipamentelor) şi darea în exploatare a urmãtoarelor lucrãri componente pe sectorul romanesc al Dunãrii (Dunarea de Jos).
Faza I
● Faza I cuprinde lucrãri de protejare permanenta a malurilor Canalului Sulina nesolutionate, incluzând restabilirea adancimii minime de navigaţie pentru nave cu pescaj maxim de 24 de picioare (7,32 m) (lucrãrile fazei I fiind acele lucrãri identificate de Ministerul Transporturilor în 1983 ca fiind secţiunile prioritare de mal, necesitand lucrãri urgente).
▄'5f Sectoarele Papadia, malul stang, milele 25+1030 pana la 26+500;
▄'5f Sectorul Maliuc, malul stang, milele 24 pana la 23+1110 şi milele 22+1500 pana la 19+1000;
▄'5f Sectorul Obretin, malul stang, milele 19+1000 pana la 17+800 şi milele 13+1250 pana la 13+950;
▄'5f Sectorul Obretin, malul drept, milele 19+1000 pana la 17+1600 şi milele 17+800 pana la 15+1200;
▄'5f Sectorul Ceamurlia, malul stang, milele 11+1504 pana la 10+1811 şi milele 9+1630 pana la 8+900;
▄'5f Sectorul Bara Sulina, amenajãri pentru reţinerea aluviunilor; şi
● Îndepãrtarea epavei navei Rostok de pe Canalul Sulina (pana la sfârşitul anului 2002) şi regularizarea sectorului de canal care a fost deviat din cauza epavei.
● Achiziţionarea a 3 şalupe noi de supraveghere (nr. 1 cu pescaj de 1,8-2 m, pentru utilizarea pe Dunarea maritima - de la km 0 pana la km 175, şi nr. 2 cu pescaj de 1,2 m, pentru utilizarea pe Dunarea fluviala - de la km 175 pana la km 1.075), pentru a acoperi întregul sector romanesc al Dunãrii de 1.075 km, şi în plus echipament de supraveghere hidrografica şi sistemele electronice aferente.
● Lumini, geamanduri şi sisteme de semnalizare care sa acopere întregul sector romanesc al Dunãrii de 1.075 km.
Faza II
● Sectoarele prioritare ale fazei II, care necesita reparaţii permanente ale malului Canalului Sulina, incluzând restabilirea adancimii minime de navigaţie, pentru nave cu pescaj maxim de 24 de picioare (7,32 m) pe toatã lungimea Canalului Sulina (lucrãrile fazei II fiind toate sectoarele de protejare a malului Canalului Sulina, neincluse în lucrãrile fazei I).
▄'5f Sectoarele prioritare ale fazei II, care necesita reparaţii ale malului Canalului Sulina, vor fi stabilite şi convenite între AFDJ şi Banca, în concordanta cu o expertiza fizica şi un studiu de fezabilitate, care vor fi întocmite la începutul anului 2002. Sectoarele prioritare sunt acele sectoare care necesita reparaţii în paralel cu reparaţiile de la faza I, pentru a obţine o imbunatatire generalã a condiţiilor de navigaţie, pe toatã lungimea Canalului Sulina.


Costuri Euro
──────── ────
Faza I reparaţii mal - Sulina 38.900.000
Îndepãrtarea epavei - Sulina 5.000.000
Nave şi sisteme de supraveghere hidrografica 3.400.000
Sistem de semnalizare pentru navigaţie, lumini
de dirijare şi geamanduri 1.700.000
Reparaţii ale malului estimate a fi prioritare
în faza II - Sulina 20.000.000
Cheltuieli neprevãzute 2.300.000
Dobanda pe durata construcţiei 4.700.000
Costul total al Proiectului 76.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Aceste costuri nu includ impozitele.
Toate elementele fazelor I şi II vor fi finalizate pana la data de 31 decembrie 2006, cu excepţia cazului în care este indicatã alta data.


ANEXA B

GRAFIC DE AMORTIZARE
România - Proiectul de protejare a malului
Canalului Sulina
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Data scadenta de rambursare Sume de rambursat exprimate
a ratei ca procente
──────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 15 martie 2008 2,63%
2. 15 septembrie 2008 2,63%
3. 15 martie 2009 2,63%
4. 15 septembrie 2009 2,63%
5. 15 martie 2010 2,63%
6. 15 septembrie 2010 2,63%
7. 15 martie 2011 2,63%
8. 15 septembrie 2011 2,63%
9. 15 martie 2012 2,63%
10. 15 septembrie 2012 2,63%
11. 15 martie 2013 2,63%
12. 15 septembrie 2013 2,63%
13. 15 martie 2014 2,63%
14. 15 septembrie 2014 2,63%
15. 15 martie 2015 2,63%
16. 15 septembrie 2015 2,63%
17. 15 martie 2016 2,63%
18. 15 septembrie 2016 2,63%
19. 15 martie 2017 2,63%
20. 15 septembrie 2017 2,63%
21. 15 martie 2018 2,63%
22. 15 septembrie 2018 2,63%
23. 15 martie 2019 2,63%
24. 15 septembrie 2019 2,63%
25. 15 martie 2020 2,63%
26. 15 septembrie 2020 2,63%
27. 15 martie 2021 2,63%
28. 15 septembrie 2021 2,63%
29. 15 martie 2022 2,63%
30. 15 septembrie 2022 2,63%
31. 15 martie 2023 2,63%
32. 15 septembrie 2023 2,63%
33. 15 martie 2024 2,63%
34. 15 septembrie 2024 2,63%
35. 15 martie 2025 2,63%
36. 15 septembrie 2025 2,63%
37. 15 martie 2026 2,63%
38. 15 septembrie 2026 2,69%
──────────────────────────────────────────────────────────────────Documentul I

ÎMPUTERNICIREA
pentru semnare din partea Împrumutatului

România
Ministerul Afacerilor Externe

Prin prezenta se atesta ca preşedintele României a acordat depline puteri domnului Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finanţelor publice, pentru a semna Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeanã de Investiţii şi Administraţia Fluviala a Dunãrii de Jos Galaţi privind Proiectul de protejare a malului Canalului Sulina.

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoana

Bucureşti, 28 februarie 2002.
Nr. 663.

Documentul II

ÎMPUTERNICIREA
pentru semnare din partea AFDJ

Consiliul de administraţie al Administraţiei Fluviale a Dunãrii de Jos Galaţi împuterniceşte prin prezenta pe domnul Octavian Gheorghiu, director general al Administraţiei Fluviale a Dunãrii de Jos Galaţi, sa negocieze şi sa semneze pentru şi în numele Administraţiei Fluviale a Dunãrii de Jos Galaţi contractul de finanţare ce urmeazã a fi încheiat între Banca Europeanã de Investiţii, Ministerul Finanţelor Publice şi Administraţia Fluviala a Dunãrii de Jos Galaţi cu privire la obiectivul "Apãrãri de maluri pe Canalul Sulina", faza I, şi sistemul de mãsurãtori topohidrografice şi semnalizare pe Dunare.
Prezenta împuternicire a fost aprobatã de cãtre Consiliul de administraţie al Administraţiei Fluviale a Dunãrii de Jos Galaţi, în şedinţa din 21 februarie 2002.
Participarea la negocieri se va face conform mandatului aprobat de Guvernul roman.

Preşedintele Consiliului de administraţie
al Administraţiei Fluviale
a Dunãrii de Jos Galaţi,
ing. Octavian Gheorghiu


──────────────────

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016