Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONTRACT DE FINANTARE din 8 martie 2002 intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.)*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANTARE din 8 martie 2002  intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.)*)    Twitter Facebook
Cautare document

CONTRACT DE FINANTARE din 8 martie 2002 intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.)*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 29 noiembrie 2002
------------
*) Traducere.

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII
Fl Nr. 21.489
Agora nr. 2001 0269

ROMÂNIA - PROIECTUL DE REABILITARE A DRUMURILOR, ETAPA A V-A

Acest contract este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România, reprezentat prin domnul Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finanţelor publice, denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte;
Banca Europeanã de Investiţii, cu sediul central în Marele Ducat al Luxemburgului, Luxemburg-Kirchberg, bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, reprezentatã de domnul Wolfgang Roth, vicepreşedinte, denumita în continuare Banca, ca a doua parte;
şi
Administraţia Nationala a Drumurilor, cu sediul în România, municipiul Bucureşti, bd. D. Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentatã prin domnul Aurel Petrescu, director general, denumita în continuare A.N.D., ca a treia parte.

Având în vedere ca:
1. La data de 1 februarie 1993 Comunitatea Europeanã şi Împrumutatul au încheiat Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte.
2. În cadrul acestui acord european Consiliul Guvernatorilor Bãncii a autorizat continuarea acordãrii de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.
3. La datele de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare acord-cadru) privind activitãţile Bãncii în România a fost semnat de cãtre Împrumutat şi Banca şi se poate aplica prezentului contract.
4. Împrumutatul propune realizarea unui proiect (denumit în continuare Proiect ) care urmeazã sa fie realizat de A.N.D. şi care consta în reabilitarea şi îmbunãtãţirea sectoarelor din reteua principala de drumuri a României, dupã cum se specifica mai detaliat în descrierea tehnica prezentatã în anexa A la prezentul contract (denumita în continuare Descrierea tehnica).
5. Costul total al Proiectului, astfel cum a fost estimat de Banca, este de 480.800.000 euro (patru sute optzeci milioane opt sute mii euro), inclusiv cheltuieli neprevãzute şi dobanda pe perioada construcţiei, dar excluzând impozite şi taxe.
6. Împrumutatul se asteapta sa primeascã un împrumut nerambursabil de la Uniunea Europeanã în cadrul programului ISPA (denumit în continuare împrumut nerambursabil ISPA în valoare echivalenta cu 25.000.000 euro (douãzeci şi cinci milioane euro).
7. Costul Proiectului urmeazã sa fie finanţat astfel:
Contribuţia statului de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului lucrãrilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei şi/sau fondurile
proprii A.N.D. şi/sau finanţare
nerambursabila ISPA euro 240.800.000
Împrumutul Bãncii euro 240.000.000
Total euro 480.800.000
8. Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în suma echivalenta cu 240.000.000 euro (doua sute patruzeci milioane euro).
9. Potrivit art. 3 din acordul-cadru, Împrumutatul s-a angajat ca dobanda şi toate celelalte plati datorate Bãncii şi care apar ca urmare a activitãţilor avute în vedere în acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Bãncii legate de astfel de activitãţi vor fi scutite de impozite.
10. Potrivit art. 4 din acordul-cadru, Împrumutatul s-a angajat ca, pe intreaga perioada a oricãrei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu acordul-cadru, Împrumutatul:
a) va asigura:
(i) ca beneficiarii sa poatã schimba în orice valuta convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationala a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în legatura cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi
(ii) ca astfel de sume sa fie transferabile liber, imediat şi efectiv; şi
b) va asigura:
(i) ca Banca sa poatã schimba în orice valuta liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationala a Împrumutatului, primite de Banca cu titlu de plati aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricãrei alte activitãţi, şi ca Banca sa poatã transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dupã cum va opta Banca;
(ii) ca aceasta sa poatã dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.
11. Convinsa fiind ca prezenta operaţiune corespunde sferei sale de activitate şi este în conformitate cu scopurile acordului-cadru şi ţinând seama de aspectele menţionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitãrii Împrumutatului, acordându-i un credit în suma echivalenta cu 240.000.000 euro (doua sute patruzeci milioane euro).
12. Semnarea acestui acord în numele Împrumutatului este autorizata legal în condiţiile stabilite în anexa I, iar semnarea acestui contract în numele A.N.D. este autorizata legal, potrivit condiţiilor stabilite în anexa II.
13. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate şi anexe sunt referiri fãcute respectiv la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele şi anexele prezentului contract.

Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupã cum urmeazã:

ART. 1
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin prezentul contract Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un credit (denumit în cele ce urmeazã credit) în valoare echivalenta cu 240.000.000 euro (doua sute patruzeci milioane euro) în unicul scop de a finanta o parte din costurile Proiectului.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi tras de cãtre A.N.D. în numele Împrumutatului în cel mult 12 transe (denumite în continuare transe, fiecare fiind denumita transa). Fiecare transa va fi în valoare echivalenta cu cel puţin 10 milioane euro (cu excepţia ultimei transe) şi nu va depãşi echivalentul a 30 milioane euro.
B. Tragerea fiecãrei transe se va efectua în baza unei cereri scrise (denumita în continuare cerere) din partea A.N.D. în numele Împrumutatului, potrivit condiţiilor menţionate în paragraful 1.04. Fiecare cerere:
a) va specifica suma solicitatã a fi trasa în cadrul transei;
b) va specifica valuta în care A.N.D., în numele Împrumutatului, solicita ca transa sa fie trasa, aceasta fiind o valuta la care se face referire în paragraful 1.03;
c) va specifica rata dobânzii aplicabilã, dacã este cazul, indicatã anterior de Banca la A.N.D., în numele Împrumutatului, fãrã angajament;
d) va specifica data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate disponibiliza transa în termen de maximum 4 luni calendaristice de la data cererii; şi
e) va fi însoţitã de dovezile relevante solicitate conform subparagrafului 1.04 C.
Nici o cerere nu va putea fi efectuatã mai târziu de 31 decembrie 2006. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere este irevocabilã.
C. Cu 10-15 zile înainte de data tragerii transei Banca va remite Împrumutatului şi A.N.D., dacã cererea este conformã cu subparagraful 1.02 B şi în mãsura în care justificarea pusã la dispoziţie în conformitate cu subparagraful 1.02 B alin. e) este acceptabilã pentru Banca, o înştiinţare (denumita în continuare aviz de tragere) care:
a) va confirma suma şi valuta transei, specificate în cerere;
b) va specifica rata dobânzii aplicabilã transei potrivit paragrafului 3.01; şi
c) va specifica data tragerii transei.
În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din cerere, A.N.D., în numele Împrumutatului, în termen de 3 zile lucrãtoare la Luxemburg de la primirea avizului de tragere, poate sa revoce cererea printr-o notificare cãtre Banca şi, în consecinta, cererea şi avizul de tragere nu vor mai avea efect.
D. Tragerea va fi efectuatã în acel cont bancar, pe numele şi în contul A.N.D., în numele Împrumutatului, dupã cum A.N.D. va înştiinţa Banca cu cel puţin 8 zile înainte de data tragerii.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va disponibiliza fiecare transa în valuta pentru care A.N.D., în numele Împrumutatului, şi-a exprimat preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bãncii, care nu participa la cea de-a treia etapa a Uniunii Monetare Europene, sau orice alta valuta tranzactionata la scara larga pe principalele pieţe valutare.
Pentru calcularea sumelor ce urmeazã sa fie trase în alte valute decât euro Banca va aplica cursul de schimb calculat şi publicat de Banca Centrala Europeanã din Frankfurt iar, în lipsa acestuia, cursul de schimb de pe o alta piata aleasã de Banca, la o data cuprinsã în perioada de 15 zile înainte de data tragerii, dupã cum va stabili Banca.
1.04. Condiţii de tragere
A. Tragerea primei transe, în conformitate cu paragraful 1.02, va fi condiţionatã de îndeplinirea, în mod satisfãcãtor pentru Banca, a urmãtoarelor condiţii, respectiv ca înainte de data primei cereri:
a) consilierul juridic al Împrumutatului sa fi emis cãtre Banca un aviz juridic în limba engleza privind semnarea legalã a acestui contract de cãtre Împrumutat şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Banca;
b) consilierul juridic al A.N.D. sa fi emis cãtre Banca un aviz juridic în limba engleza privind semnarea legalã a prezentului contract de cãtre A.N.D. şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile pentru Banca;
c) toate aprobãrile necesare (dacã este cazul) sa fi fost obţinute astfel încât sa permitã A.N.D. sa primeascã trageri în condiţiile prezentului contract şi Împrumutatului sa restituie împrumutul (asa cum este definit în paragraful 2.01) şi sa plãteascã dobanda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobãri trebuie extinse şi pentru deschiderea şi gestionarea conturilor în care A.N.D., în numele Împrumutatului, solicita Bãncii sa disponibilizeze creditul;
d) Banca sa fi primit documente justificative în limba engleza, care sa ateste ca Împrumutatul a autorizat şi a împuternicit A.N.D. în mod legal sa solicite şi sa primeascã trageri în conformitate cu prezentul contract, în numele Împrumutatului şi pentru acesta;
e) Banca sa fi primit documente justificative satisfãcãtoare privind autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze cererile şi specimenele autentificate ale acestei sau acestor persoane;
f) Banca sa fi primit documente justificative satisfãcãtoare care sa ateste ca A.N.D. a înfiinţat legal o unitate de implementare a proiectului, având o structura corespunzãtoare pentru a realiza Proiectul;
g) Banca sa fi primit documente justificative satisfãcãtoare care sa ateste ca, potrivit paragrafului 6.10, consultanţii au fost angajaţi;
h) Banca sa fi primit documente justificative satisfãcãtoare, în limba engleza, privind împuternicirea semnatarilor de a semna acest contract în numele Împrumutatului şi, respectiv, al A.N.D., precum şi o copie de pe o decizie satisfãcãtoare care sa autorizeze A.N.D. sa încheie acest contract;
i) Banca sa fi primit documente justificative satisfãcãtoare care sa ateste ca autoritãţile de mediu din România au emis un acord de mediu pentru Proiect; şi
j) Banca sa fi primit din partea A.N.D. o confirmare în scris prin care declara ca îndeplineşte prevederile legislaţiei privind protecţia mediului înconjurãtor în zonele protejate din punct de vedere al mediului înconjurãtor.
Dacã o cerere pentru tragerea primei transe este facuta înainte de primirea de cãtre Banca a unor dovezi satisfãcãtoare pentru aceasta, demonstrand ca aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere va fi consideratã ca fiind primitã de Banca la data la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.
B. Tragerea fiecãrei transe, inclusiv prima transa, va fi condiţionatã în continuare de primirea de cãtre Banca, la data sau înainte de data cererii relevante, a urmãtoarelor documente aferente lucrãrilor ce vor fi finanţate din sumele primei transe:
a) aprobarea de realizare a Proiectului, emisã de autoritãţile competente în domeniul mediului înconjurãtor;
b) studii de fezabilitate actualizate care sa includã soluţiile tehnice propuse de Banca şi constatãrile analizelor autorizate de ISPA; şi
c) un proiect al lucrãrilor menţionate incluzând mãsurile luate pentru reducerea vitezei în trafic, acceptabile pentru Banca.
C. Tragerea fiecãrei transe ulterioare primei transe (cu excepţia ultimei transe) va fi condiţionatã în continuare de primirea de cãtre Banca, la data sau înainte de data cererii relevante, a documentelor la care se face referire în subparagraful 1.04 D.
Mai mult, tragerea fiecãrei transe va fi condiţionatã de convingerea Bãncii ca în continuare sunt disponibile suficiente fonduri în conformitate cu paragraful 6.07, astfel încât sa se asigure realizarea şi implementarea la timp a Proiectului.
D. În decurs de 90 de zile de la tragerea fiecãrei transe, cu excepţia ultimei, A.N.D. va trimite Bãncii dovezi satisfãcãtoare pentru aceasta, care sa ateste ca A.N.D. a efectuat cheltuieli pentru articolele ce vor fi finanţate de Banca în conformitate cu Descrierea tehnica (excluzând taxele şi impozitele plãtibile în România), pentru o suma echivalenta cu suma transei trase anterior, mai puţin suma echivalenta cu 3.000.000 euro.
Dacã vreo parte a dovezilor nu este satisfãcãtoare pentru Banca, aceasta poate elibera o suma proporţional mai mica decât suma solicitatã, fãrã a aduce prejudicii condiţiilor din subparagraful 1.02 A.
E. Tragerea ultimei transe va fi condiţionatã de primirea de cãtre Banca, la data sau înainte de data cererii relevante, a documentelor satisfãcãtoare pentru Banca, care sa ateste ca A.N.D. a efectuat sau va efectua, nu mai târziu de 180 de zile de la aceasta, cheltuieli pentru articolele ce vor fi finanţate de Banca conform Descrierii tehnice (exceptând taxele şi impozitele plãtibile în România), pentru o suma echivalenta cu însumarea transei solicitate cu tranşele trase anterior.
F. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite Banca va utiliza cursul de schimb aplicabil în cadrul a 30 de zile înainte de data cererii.
1.05. Anularea creditului
În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra estimatã în preambul, Banca poate, prin înştiinţarea Împrumutatului sau a A.N.D., sa anuleze porţiunea din credit corespunzãtoare diferenţei. Împrumutatul poate oricând, cu înştiinţarea Bãncii, sa anuleze integral sau parţial orice suma netrasa din credit, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul anuleazã orice transa care a fost supusã unui aviz de tragere şi care nu a fost revocatã în baza subparagrafului 1.02 C, va plati un comision calculat pentru suma anulatã, la o rata fãrã dobanda echivalenta cu jumãtate din rata dobânzii aplicabilã pentru o astfel de transa.
Banca poate oricând, dupã data de 30 aprilie 2007, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi A.N.D., sa anuleze partea din credit din care nu s-a efectuat nici o tragere.
1.06. Anularea şi suspendarea creditului
Banca poate, cu înştiinţarea Împrumutatului şi a A.N.D., sa anuleze integral sau parţial partea netrasa a creditului, în orice moment şi cu efect imediat:
a) ca urmare a apariţiei oricãrui eveniment menţionat în subparagraful 10.01 A sau 10.01 B; sau
b) dacã vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Bãncii pe pieţele de capital naţionale sau internaţionale principale.
Alternativ, dacã Banca este de pãrere ca o situaţie dintre cele descrise la alin. a) sau b) de mai sus a survenit şi are caracter temporar, ea poate, instiintand Împrumutatul şi A.N.D., sa suspende integral sau parţial partea netrasa a creditului. Într-un astfel de caz suspendarea va continua pana când Banca înştiinţeazã Împrumutatul şi A.N.D. ca este din nou în mãsura sa emita un aviz de tragere pentru aceasta parte. Suspendarea nu va implica o prelungire a datei de anulare conform paragrafului 1.05.
Totuşi Banca nu va fi indreptatita sa anuleze ori sa suspende, în temeiul prevederilor alin. b) al acestui paragraf, vreo transa care a fãcut obiectul unui aviz de tragere.
Partea netrasa din credit va fi consideratã anulatã dacã Banca solicita rambursarea conform art. 10.
În cazul în care creditul este anulat în baza alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma anulatã din transa netrasa care a fãcut obiectul unui aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75%, calculatã de la data avizului de tragere relevant pana la data anulãrii.
1.07. Valuta comisioanelor
Comisioanele datorate de Împrumutat Bãncii, conform prezentului articol, vor fi calculate şi plãtibile în euro.
ART. 2
Împrumutul
2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Banca, asa cum au fost notificate Împrumutatului şi A.N.D. de cãtre Banca conform paragrafului 2.04.
2.02. Valuta de rambursare
Fiecare rambursare conform art. 4 sau, dupã caz, art. 10 va fi efectuatã în valutele în care au fost efectuate tragerile şi în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.
2.03. Valuta pentru dobanda şi alte obligaţii de plata
Dobanda şi celelalte obligaţii de plata datorate conform art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi plãtibile proporţional în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.
Orice alta plata va fi efectuatã în valuta specificatã de Banca, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sa fie rambursate prin acea plata.
2.04. Notificãri ale Bãncii
Dupã tragerea fiecãrei transe Banca va transmite Împrumutatului şi A.N.D. o situaţie rezumativa cuprinzând suma, data tragerii şi rata dobânzii pentru acea transa.
ART. 3
Dobanda
3.01. Rata dobânzii
A. Soldul nerambursat al oricãrei transe va fi purtãtor de dobanda la rata specificatã în avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobânzii aplicabilã la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valuta relevanta şi acordate de Banca imprumutatilor sãi în aceiaşi termeni de rambursare şi în aceleaşi condiţii de plata a dobânzii ca cele pentru transa în cauza.
B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate în paragraful 5.03.
3.02. Dobanda la sumele cu scadenta restante
Fãrã ca acest lucru sa fie considerat o încãlcare a prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la prevederile paragrafului 3.01, pentru orice suma restanta platibila în condiţiile acestui contract se va cumula dobanda de la data scadentei pana la data plãţii efective, la o rata anuala calculatã dupã cum urmeazã:
a) pentru o suma datoratã în cadrul oricãrei transe, la o rata egala cu suma a:
(i) 2,5% (doi virgula cinci procente); şi
(ii) rata relevanta specificatã conform paragrafului 3.01; şi
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a:
(i) 2,5% (doi virgula cinci procente); şi
(ii) rata dobânzii perceputã de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în aceeaşi valuta pe termen de 20 de ani.
Aceasta dobanda este platibila în aceeaşi valuta ca şi suma restanta la care se cumuleazã.
ART. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea normalã
Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau parţial o transa pe baza unei notificãri scrise (denumita în continuare notificare de rambursare anticipata) în care se specifica suma (suma rambursata anticipat) care urmeazã sa fie rambursata anticipat şi data propusã pentru rambursarea anticipata (denumita în continuare data rambursarii anticipate), care va fi o data specificatã în paragraful 5.03 (fiecare fiind denumita în continuare data de plata). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisã Bãncii cu cel puţin o luna înainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi condiţionatã de plata de cãtre Împrumutat a unei compensaţii, dacã este cazul, datorate Bãncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor 4.02 B şi 4.02 C.
B. Suma compensata va fi egala cu valoarea diferenţei de dobanda realizatã de Banca pentru fiecare semestru încheiat la datele de plata urmãtoare datei rambursarii anticipate, calculatã dupã cum se specifica în urmãtorul subparagraf şi ajustata în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02 C.
Valoarea reprezentând diferenţa se va calcula ca fiind suma prin care:
(x) dobanda care ar fi fost platibila în timpul acelui semestru pentru transa sau pentru partea rambursata anticipat din transa
depãşeşte
(y) dobanda care ar fi fost astfel platibila în timpul acelui semestru dacã ar fi fost calculatã la rata de referinta; în acest scop rata de referinta înseamnã rata anuala a dobânzii (diminuata cu 15 puncte procentuale) pe care Banca o stabileşte cu o luna înainte de data rambursarii anticipate ca fiind rata standard pentru un împrumut acordat de Banca imprumutatilor sãi din propriile resurse, în valuta relevanta a transei, având aceleaşi caracteristici financiare ca şi transa ce va fi rambursata anticipat, în special având aceeaşi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeaşi perioada rãmasã pana la scadenta şi acelaşi tip de rambursare.
Rata dobânzii pe care Banca, conform procedurilor stabilite de Consiliul Directorilor Bãncii, o percepe pentru un împrumut este în conformitate cu statutul Bãncii şi este stabilitã pe baza condiţiilor dominante pe piata de capital.
C. Fiecare suma calculatã în acest mod va fi ajustata la data rambursarii anticipate prin aplicarea unei rate de reducere egale cu rata determinata potrivit alin. (y) al subparagrafului 4.02 B.
D. Banca va comunica Împrumutatului suma compensatiei datorate sau, dacã este cazul, lipsa compensatiei, pentru o zi în Luxemburg sau Bucureşti ulterior emiterii notificãrii de rambursare anticipata. Dacã pana la ora 5 p.m. ora Luxemburgului din ziua acestei notificãri (cu condiţia ca notificarea sa fi fost primitã pana la ora 12.00 p.m. ora Luxemburgului) sau pana la ora 12.00 p.m. ora Luxemburgului în ziua urmãtoare în Luxemburg sau Bucureşti, Împrumutatul nu confirma în scris intenţia sa de a efectua plata anticipata în condiţiile comunicate de Banca, notificarea de rambursare anticipata va rãmâne fãrã efect. Cu excepţia cazului anterior menţionat, Împrumutatul va avea obligaţia de a efectua plata conform notificãrii de rambursare anticipata, împreunã cu dobanda cumulatã asupra sumei rambursate anticipat, precum şi orice alta suma datoratã conform prezentului paragraf.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat în mod voluntar, integral sau parţial, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei pãrţi din suma împrumutului nerambursat în acel moment, într-o astfel de proporţie în care suma rambursata anticipat sa acopere suma totalã nerambursata a tuturor acelor împrumuturi.
Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacã este cazul, în termen de 4 sãptãmâni de la primirea notificãrii respective, conform subparagrafului 8.02 a). Orice suma cerutã de Banca va fi plãtitã, împreunã cu dobanda acumulatã, la data indicatã de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a unui astfel de împrumut.
Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de lung ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi consideratã rambursare anticipata.
B. În cazul în care costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificatã în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporţional cu diferenţa.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform prevederilor prezentului articol
Rambursarea anticipata va fi efectuatã în toate valutele împrumutului, proporţional cu respectivele sume nerambursate, cu excepţia cazului în care Împrumutatul poate alege, în locul rambursarii anticipate în baza paragrafului 4.02, rambursarea anticipata a întregii sume rãmase într-o transa.
În cazul unei rambursãri anticipate parţiale în toate valutele, fiecare suma rambursata anticipat va determina o reducere pro rata a fiecãrei rate rãmase de rambursat.
Prevederile prezentului articol se vor aplica fãrã a prejudicia prevederile art. 10.
ART. 5
Plãţile
5.01. Locul plãţii
Fiecare suma platibila de cãtre Împrumutat conform prevederilor acestui contract va fi plãtitã în contul respectiv notificat de Banca Împrumutatului şi A.N.D. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scandentei pentru prima plata pe care o face Împrumutatul şi va comunica orice schimbare a contului cu nu mai puţin de 15 zile înainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica în cazul plãţilor efectuate conform art. 10.
5.02. Calculul plãţilor referitoare la o fracţiune de an
Orice suma datoratã ca dobanda, comision sau în alt mod de cãtre Împrumutat, conform prevederilor prezentului contract, şi calculatã pentru orice fracţiune din an va fi calculatã pe baza anului de 360 de zile şi a lunii de 30 de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial conform prevederilor prezentului contract sunt plãtibile Bãncii la 15 martie şi 15 septembrie în fiecare an.
Orice plata datoratã într-o zi nelucrãtoare va putea fi plãtitã în urmãtoarea zi care este zi lucrãtoare. Zi lucrãtoare reprezintã o zi în care bãncile sunt deschise pentru afaceri în centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda sumei datorate, cu condiţia ca, în orice caz, în situaţia în care se folosesc euro, zi lucrãtoare înseamnã ziua în care instrucţiunile de creditare sau de transfer în euro se realizeazã prin sistemul de tranzactionare în euro numit TARGET - Transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontãrile brute în timp real.
Alte sume datorate, conform prevederilor prezentului contract, sunt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Banca.
O suma datoratã de Împrumutat va fi consideratã plãtitã în momentul în care este primitã de Banca.
ART. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri
A.N.D., în numele Împrumutatului, va folosi sumele împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul exclusiv pentru executarea Proiectului.
6.02. Realizarea Proiectului
A.N.D., în numele Împrumutatului, se angajeazã sa realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnica şi sa îl finalizeze pana la data specificatã în aceasta, dupã cum aceasta va fi modificatã periodic, cu aprobarea Bãncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
În cazul în care costul Proiectului depãşeşte cifra estimatã stabilitã în preambul, Împrumutatul şi/sau A.N.D. vor/va obţine finanţare pentru a acoperi depãşirea costului, fãrã a apela la Banca, astfel încât sa permitã A.N.D. sa finalizeze Proiectul în concordanta cu Descrierea tehnica. Planurile de acoperire a costurilor depasite vor fi comunicate spre aprobare Bãncii fãrã întârziere.
6.04. Procedura de licitaţie
A.N.D. se angajeazã sa achizitioneze bunuri şi servicii şi sa comande lucrãri pentru Proiect, în mod adecvat şi satisfãcãtor pentru Banca, prin licitaţie internationala deschisã reprezentanţilor din toate ţãrile sau, pentru bunurile, serviciile şi lucrãrile cofinantate de ISPA, prin licitaţie internationala deschisã reprezentanţilor statelor membre ale Uniunii Europene şi ai României, Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei, Ciprului, Maltei şi Turciei.
6.05. Asigurarea
Atât timp cat împrumutul este nerambursat, A.N.D. va asigura în mod adecvat toate lucrãrile şi proprietãţile care fac obiectul Proiectului, în concordanta cu practica normalã pentru lucrãri similare de interes public.
6.06. Întreţinerea
Atât timp cat împrumutul este nerambursat, A.N.D. se va asigura ca toate proprietãţile ce fac parte din Proiect vor fi întreţinute, reparate, vor suferi reparaţii capitale şi vor fi innoite, dupã cum va fi necesar, pentru a fi pãstrate în buna stare de funcţionare.
6.07. Alocarea resurselor bugetare
Împrumutatul se angajeazã sa aloce fonduri suficiente de la bugetul de stat şi/sau alte resurse financiare pentru Proiect, anual, pentru a finaliza planul de finanţare a Proiectului ce nu poate fi acoperit prin Împrumut şi pentru a permite terminarea la timp a Proiectului în concordanta cu Descrierea tehnica.
6.08. Auditul conturilor
Împrumutatul şi A.N.D. se angajeazã sa supunã auditarii anuale, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (SIC), atât Fondul special al drumurilor înfiinţat în baza <>Legii nr. 118/1996 , cat şi conturile, bugetul şi situaţiile financiare ale A.N.D.
6.09. Derularea Proiectului
Atât timp cat împrumutul nu este rambursat, în cazul în care Banca nu va fi consimţit altfel în scris, A.N.D. va pãstra dreptul la bunuri şi posesia bunurilor în care consta Proiectul sau, dupã cum este necesar, va înlocui sau va innoi aceste bunuri şi va asigura continuitatea derulãrii Proiectului conform scopului iniţial.
Banca îşi poate retrage acordul numai în cazul în care activitatea propusã ar aduce prejudicii intereselor Bãncii în calitatea sa de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul sa nu fie eligibil pentru a fi finanţat de Banca.
6.10. Servicii de consultanţa
A.N.D. se angajeazã sa recruteze prin proceduri de selectare satisfãcãtoare pentru Banca consultanţi internationali, ale cãror pregãtire, experienta şi termeni de referinta vor fi satisfãcãtoare pentru Banca în urmãtoarele scopuri:
a) sa asigure asistenta pentru A.N.D. privind proiectarea şi specificaţiile Proiectului (inclusiv pregãtirea studiilor de impact asupra mediului înconjurãtor pentru fiecare sector de drum inclus în prezentul contract) şi pentru elaborarea documentelor de licitaţie relevante;
b) sa asigure asistenta pentru A.N.D. în procesul de licitaţie a lucrãrilor şi serviciilor aferente Proiectului;
c) sa certifice dovada cheltuielilor efectuate la care se face referire în subparagraful 1.04 D şi 1.04 E; şi
d) sa supervizeze şi sa raporteze situaţia implementarii Proiectului.
6.11. Angajamente speciale
A.N.D. se angajeazã ca sectoarele de pe drumurile naţionale prevãzute în anexa A, care sunt amplasate în zone municipale, sa fie incluse în domeniul lucrãrilor acoperite de acest Proiect.
6.12. Clauze contractuale privind mediul înconjurãtor
Atât timp cat împrumutul nu este rambursat, A.N.D.:
a) îşi va realiza activitãţile conform legilor aplicabile privind mediul înconjurãtor şi conform standardelor şi practicilor privind protecţia mediului înconjurãtor existente în Uniunea Europeanã, dupã cum pot fi amendate sau modificate, şi va garanta şi va menţine toate autorizaţiile guvernamentale aplicabile conform acestora;
b) va îndeplini toate lucrãrile aferente Proiectului, inclusiv cele de întreţinere, în conformitate cu legislaţia, standardele şi practicile de buna utilizare la care se face referire în alin. a) al acestui paragraf; şi
c) se va asigura ca la realizarea Proiectului nu se folosesc materiale sau substanţe la care se face referire în legislaţia, standardele şi practicile de buna utilizare menţionate în alin. a) al acestui paragraf şi care ar putea avea efecte negative asupra mediului înconjurãtor.
6.13. Vizitele
A. Împrumutatul şi A.N.D. admit ca Banca poate fi obligatã sa divulge Curţii de Auditori a Comunitãţilor Europene (denumita în continuare Curtea de Conturi) acele documente privind Împrumutatul, A.N.D. şi Proiectul ce sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii date de Curtea de Conturi, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.
B. Împrumutatul şi A.N.D. vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţii Curţii de Conturi, sa viziteze santierele, instalaţiile şi lucrãrile cuprinse în Proiect şi sa efectueze controale dupã cum doresc. În acest scop Împrumutatul şi A.N.D. le vor pune la dispoziţie sau se vor asigura ca li s-a pus la dispoziţie intreaga asistenta necesarã. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi vor solicita Împrumutatului sau A.N.D. sa furnizeze documentele care se afla sub incidenta subparagrafului 6.13 A.
ART. 7
Garanţia
7.01. Garanţia
Dacã Împrumutatul va acorda unei terţe pãrţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile privind datoria sa externa sau orice fel de preferinta ori prioritate cu privire la acestea, Împrumutatul, în cazul în care Banca va solicita, va acorda Bãncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Bãncii o preferinta ori o prioritate echivalenta.
Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o asemenea garanţie, preferinta sau prioritate.
ART. 8
Informaţiile
8.01. Informaţii privind Proiectul
A.N.D.:
a) se va asigura ca registrele sale prezintã toate operaţiile legate de finanţarea şi realizarea Proiectului;
b) va transmite Bãncii, în limba engleza sau în traducere în limba engleza:
(i) pana la 31 decembrie 2002 şi ulterior, trimestrial, pana la terminarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului, raport ce va fi pregãtit de consultanţii mentionati în paragraful 6.10;
(ii) la 6 luni dupã încheierea Proiectului, un raport privind terminarea acestuia; şi
(iii) periodic, orice asemenea document sau informaţie privind finanţarea, implementarea şi derularea Proiectului, dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind redactate şi aprobate de consultanţii mentionati în paragraful 6.10;
c) va supune spre aprobare Bãncii, fãrã întârziere, orice modificare importanta în planurile generale, graficul de execuţie, planul financiar sau programul de cheltuieli al Proiectului, în legatura cu situaţiile fãcute cunoscute Bãncii înainte de semnarea acestui contract;
d) va informa Banca în timp util despre orice situaţie care solicita acordul Bãncii în baza paragrafului 6.09; şi
e) va informa în general Banca despre orice fapt sau situaţie de care are cunostinta şi care poate prejudicia sau afecta substanţial condiţiile executãrii sau derulãrii Proiectului.
8.02. Informaţii privind Împrumutatul
Împrumutatul trebuie sa informeze Banca:
a) imediat despre orice hotãrâre luatã de el din orice motiv sau în legatura cu orice situaţie care îl obliga sau privind orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) imediat despre orice intenţie din partea sa de a acorda orice garanţie pentru oricare din activele sale în favoarea unei terţe pãrţi, în vederea realizãrii oricãror obligaţii externe, preferinţe ori prioritati; sau
c) în general despre orice situaţie sau eveniment care ar putea impiedica îndeplinirea oricãrei obligaţii a Împrumutatului care decurge din acest contract sau care ar prejudicia ori ar afecta substanţial condiţiile de executare şi operare a Proiectului.
8.03. Informaţii privind A.N.D.
A.N.D.:
a) va furniza Bãncii în fiecare an, în cursul unei perioade de o luna de la publicarea lor, conturile anuale, situaţia financiarã a bugetului şi raportul de audit efectuate în concordanta cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, conform paragrafului 6.08; şi
b) va furniza Bãncii în fiecare an, în cursul unei perioade de o luna de la publicarea lor, conturile verificate ale Fondului special al drumurilor la care se face referire în paragraful 6.08; şi
c) va informa Banca:
(i) imediat în legatura cu orice modificare adusã documentelor sale de baza şi cu orice schimbare survenitã în statutul sau legal şi în împuternicirile sale; sau
(ii) în general cu privire la orice situaţie sau eveniment care ar putea impiedica îndeplinirea oricãrei obligaţii prevãzute în cadrul acestui contract.
ART. 9
Speze şi cheltuieli
9.01. Impozite, taxe şi comisioane
Împrumutatul şi/sau A.N.D. (dupã caz) vor/va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, aferente semnãrii sau implementarii acestui contract ori a oricãrui document legat de acesta şi aferent acordãrii oricãrei garanţii pentru împrumut.
Împrumutatul va plati integral capitalul, dobanda, comisioanele şi alte sume datorate conform prezentului contract, bruto, fãrã deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul este obligat prin lege sa facã orice asemenea deducere, aceasta sa ducã la majorarea sumei de plata cãtre Banca, astfel încât dupã deducere suma neta primitã de Banca sa fie echivalenta cu suma datoratã.
9.02. Alte speze
Împrumutatul şi/sau A.N.D. (dupã caz) vor/va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea sau de implementarea acestui contract ori a documentelor legate de acesta şi de acordarea oricãrei garanţii pentru împrumut.
ART. 10
Rambursarea anticipata în cazul neîndeplinirii unei obligaţii
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii fãcute în acest sens de Banca:
A. imediat:
a) dacã vreo informaţie sau document important remis Bãncii de cãtre sau în numele Împrumutatului ori al A.N.D., în legatura cu negocierea acestui contract sau în timpul cat acesta este în vigoare, se dovedeşte a fi fost incorect sub orice aspect important;
b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadentei orice parte din împrumut, nu plãteşte dobanda la acesta sau nu efectueazã orice alta plata cãtre Banca, dupã cum se prevede în prezentul contract;
c) dacã, ca urmare a unei neindepliniri a obligaţiilor, Împrumutatului sau A.N.D. i se cere sa ramburseze anticipat un împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) dacã survine un eveniment sau o situaţie care poate periclita îndeplinirea obligaţiilor de plata care decurg din împrumut sau sa afecteze negativ orice garanţie acordatã pentru acesta;
e) dacã vreo obligaţie asumatã de Împrumutat şi la care se face referire la pct. 9 şi 10 din preambul înceteazã sa fie îndeplinitã cu privire la orice împrumut acordat oricãrui împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
f) dacã Împrumutatul sau A.N.D. nu îşi îndeplinesc orice obligaţie care decurge din acordarea oricãrui alt împrumut acordat de Banca din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene; sau
g) (i) dacã un creditor ipotecar intra în posesia oricãrei pãrţi din activele A.N.D. sau dacã un perceptor, un lichidator sau un administrator este numit pentru orice parte a acestor active; sau
(ii) dacã orice sechestru, executare, confiscare sau alt procedeu este initiat ori aplicat asupra proprietãţii A.N.D.; sau
h) dacã Împrumutatul sau A.N.D. nu îşi îndeplineşte vreo obligaţie care decurge din acordarea unui împrumut nerambursabil ISPA; sau
B. la expirarea unei perioade rezonabile, specificatã într-o notificare remisã de Banca Împrumutatului, fãrã ca aspectul sa fie remediat în mod satisfãcãtor pentru Banca:
a) dacã Împrumutatul sau A.N.D. nu îndeplineşte vreo obligaţie care decurge din acest contract, alta decât oricare dintre cele menţionate în subparagraful 10.01 A alin. b); sau
b) dacã vreun fapt important prevãzut în preambul se modifica substanţial sau se dovedeşte a fi eronat şi dacã modificarea fie prejudiciazã interesele Bãncii ca împrumutãtor al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea sau derularea Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bãncii de a cere rambursarea anticipata a împrumutului.
10.03. Daune
În cazul solicitãrii rambursarii anticipate în condiţiile paragrafului 10.01, Împrumutatul va plati Bãncii o suma calculatã începând cu data la care s-a fãcut solicitarea, având valoarea cea mai mare dintre:
a) o valoare calculatã conform prevederilor subparagrafului 4.02 A, dupã cum se aplica sumei care a devenit scadenta şi platibila şi cu efect de la data scadentei specificatã în notificarea Bãncii privind cererea; şi
b) o valoare calculatã la o rata anuala de 0,25% de la data solicitãrii pana la data respectiva la care fiecare rata a sumei solicitate ar fi trebuit restituitã în lipsa solicitãrii.
10.04. Nederogari
Nici o omisiune sau întârziere a Bãncii în exercitarea unui drept al sau conform acestui articol nu va fi consideratã o renunţare la acel drept.
10.05. Utilizarea sumelor primite
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prezentului articol vor fi destinate, în aceasta ordine, în primul rând plãţii daunelor, comisioanelor şi dobânzii şi în al doilea rând, reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi utilizate între transe, conform deciziei Bãncii.
ART. 11
Legea şi jurisdicţia
11.01. Legea
Prezentul contract şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
Locul încheierii acestui contract este sediul central al Bãncii.
11.02. Jurisdicţia
Toate litigiile privind prezentul contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene (Curtea).
Pãrţile la acest contract renunţa prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdicţia Curţii.
O decizie a Curţii, emisã conform acestui paragraf, va fi definitiva şi obligatorie pentru pãrţi, fãrã restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
În orice acţiune juridicã aparuta în executarea prezentului contract certificarea de cãtre Banca a oricãror sume datorate Bãncii potrivit prezentului contract va constitui dovada suficienta atât timp cat nu este contestatã (prima facie).
ART. 12
Clauze finale
12.01. Notificãri
Notificãrile şi alte comunicãri transmise în legatura cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1 de mai jos, cu excepţia notificãrilor cãtre Împrumutat şi A.N.D. în legatura cu litigiile în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2 de mai jos, unde împrumutatul şi A.N.D. îşi aleg sediul:
Pentru Banca: 1. 100 Boulevard Konrad Adenauer,
L-2950 Luxemburg-Kirchberg, Marele
Ducat al Luxemburgului
Pentru Împrumutat: 1. str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,
RO-70060, Bucureşti, România;
2. Misiunea României pe lângã
Comunitatile Europene, 107 rue
Gabrielle, B-1180 Bruxelles, Belgia
Pentru A.N.D.: 1. bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1,
RO-77113, Bucureşti, România;
2. Misiunea României pe lângã
Comunitatile Europene, 107 rue
Gabrielle, B-1180, Bruxelles, Belgia.
Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte pãrţi, sa îşi schimbe adresa menţionatã mai sus, cu condiţia ca adresele de la pct. 2 de mai sus sa se schimbe numai cu alta adresa în cadrul Uniunii Europene.
12.02. Forma notificãrii
Notificãrile şi alte comunicãri pentru care sunt menţionate în acest contract perioade fixe sau care fixeazã ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare cu confirmare, telegrama, telex sau prin alte mijloace de comunicare care fac posibila dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul şi anexe
Preambulul şi urmãtoarele anexe fac parte din acest contract:
- anexa A "Descrierea tehnica";
- anexa B "Graficul de amortizare".
Urmãtoarele documente sunt anexate la prezentul contract:
- anexa I "Împuternicirea semnãrii pentru Împrumutat";
- anexa II "Împuternicirea semnãrii pentru A.N.D.".
Ca urmare, pãrţile la prezentul contract au convenit ca acesta sa fie semnat în 4 exemplare originale în limba engleza, fiecare pagina fiind parafatã în numele Împrumutatului de domnul Ştefan Petrescu, director general în Ministerul Finanţelor Publice, în numele Bãncii de domnul Gian Domenico Spota, consilier principal, şi în numele A.N.D. de doamna Laura Cristian, şef Serviciu juridic.

Semnat pentru şi în numele României,
Mihai Nicolae Tanasescu

Semnat pentru şi în numele Bãncii
Europene de Investiţii,
W. Roth

Semnat pentru şi în numele
Regiei Naţionale "Administraţia
Nationala a Drumurilor din România" (A.N.D.),
Aurel Petrescu

Bucureşti, 8 martie 2002.

ANEXA A

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

DESCRIEREA TEHNICA

Scopul acestui Proiect este de a moderniza mai multe sectoare din reţeaua principala de drumuri insumand 745 km în pãrţile de sud-vest, nord-vest, nord-est şi de centru ale tarii. Proiectul include proiectarea şi achiziţionarea de teren, construcţia, supervizarea lucrãrilor şi punerea în funcţiune a urmãtoarelor componente:

A. Consolidara carosabilului existent
Partea carosabilã existenta va fi consolidata folosindu-se urmãtoarea metoda:
● 4 cm strat de uzura din beton asfaltic;
● 4-6 cm strat de binder;
● dacã este nevoie, strat de reglare din mixtura bituminoasa de 6-8 cm grosime.

B. Noua structura rutiera
Acolo unde partea carosabilã va fi largita cu un acostament adiţional circulabil de 0,75 cm pe ambele pãrţi, structura va fi urmãtoarea:
● 4 cm strat de uzura din beton asfaltic;
● 4 cm strat de binder;
● 8 cm strat de fundaţie din mixtura bituminoasa;
● 23 cm agregate naturale stabilizate cu ciment 6% (dacã este necesar);
● 25 cm strat de fundaţie granular.
Marginile acostamentelor vor fi acoperite cu pãmânt vegetal (în general pe o latime de 0,75 cm) sau vor face legatura cu drenuri ori trotuare în zonele urbane.
Pe sectoarele cu trafic mare şi greu acostamentele vor fi latite la 2,50 m; în acest caz partea carosabilã include benzi de 2 x 3,50 m şi benzi de 2 x 2,50 m; lãţimea totalã a platformei circulabile este de 12 m.
Lungimile profilelor transversale tip prezentate în tabel sunt doar provizorii. Configuraţia finala a profilelor transversale pentru fiecare sector de drum ce va fi reabilitat şi modernizat va fi stabilitã prin acord între banca şi A.N.D. dupã finalizarea studiului detaliat al sectoarelor incluse în Proiect.

Profilele transversale tip:┌───────┬───────────────┬─────────────────┬──────┬────────────┬──────┬─────────┐
│ │Consolidarea │Consolidarea │Banda │Extinderea │Nr. de│Lãţimea │
│ │benzilor │acostamentelor │a IIIa│acostamente-│benzi │totalã a │
│ │existente │ │aditi-│lor la │ │platfor- │
│ │ │ │onala │lãţimea ca- │ │mei │
│ │ │ │sau │rosabilului │ │ │
│ │ │ │conso-│ │ │ │
│ │ │ │lida- │ │ │ │
│ │ │ │rea │ │ │ │
│ │ │ │benzii│ │ │ │
│ │ │ │a IIIa│ │ │ │
│ │ │ │exis- │ │ │ │
│ │ │ │tente │ │ │ │
├───────┼───────────────┼─────────────────┼──────┼────────────┼──────┼─────────┤
│Tip 1 │2 x 3,50 m │2 x 0,75 m │ - │ - │ 2 │ 8,50 m │
│ │ │(2 x 0,75 m)*) │ │ │ │(10,00 m)│
├───────┼───────────────┼─────────────────┼──────┼────────────┼──────┼─────────┤
│Tip 2 │2 x 3,50 m │2 x 0,75 m │3,50 m│ - │ 3 │12,00 m │
│ │ │(2 x 0,75 m)*) │ │ │ │(13,50 m)│
├───────┼───────────────┼─────────────────┼──────┼────────────┼──────┼─────────┤
│Tip 3 │2 x 3,50 m │ 0 │ - │ 2 x 2,50 m │2 + 2 │12,00 m │
│ │ │(2 x 0,50 m)*) │ │ │ │(13,00m) │
├───────┼───────────────┼─────────────────┼──────┼────────────┼──────┼─────────┤
│Tip 4 │2 x 7,00 m │2 x 0,75 m │ - │ │ 4 │14,00 m │
├───────┼───────────────┼─────────────────┼──────┼────────────┼──────┼─────────┤
│Tip 5 │ 2 x │ 0 │ - │ │ 4 │de la │
│(zonele│(3,50 - 10,5 m)│ │ │ │ │7,00 la │
│oraşe- │ │ │ │ │ │21,00 m +│
│nesti) │ │ │ │ │ │banda │
│ │ │ │ │ │ │centrala │
│ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │separare │
└───────┴───────────────┴─────────────────┴──────┴────────────┴──────┴─────────┘


*) Pãmânt vegetal inierbat ce va fi plasat pe un strat de balast.

Detaliile sectoarelor de drum sunt:


┌──┬─────────┬────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────┐
│ │ │ │Lun- │ Profil transversal │
│ │ │ │gime ├─────┬─────┬───┬──────┬───┤
│Nr│ Drum │Sector │(km) │Plat-│Tip 1│Tip│Tip 3 │Tip│
│ │ │ │ │forma│(km) │ 2 │(km) │ 4 │
│ │ │ │ │exis-│ │km │ │km │
│ │ │ │ │tenta│ │ │ │ │
│ │ │ │ │(km) │ │ │ │ │
├──┼─────┬───┼────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼──────┼───┤
│1a│DN66 │E79│Filiasi - Targu Jiu │ 73,8│ │ 59,0│ │ │ │
│1b│DN66 │E79│Targu Jiu-Petrosani │ 57,2│ 37 │ 14,5│ │ │ │
├──┼─────┼───┼────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼──────┼───┤
│2 │DN56 │E79│ Craiova-Calafat │ 84 │ │ 67,3│4,0│12,7*)│ │
├──┼─────┼───┼────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼──────┼───┤
│3 │DN56A│ │ Calafat-Drobeta-Turnu Severin │ 79,1│ │ 79,1│ │ │ │
│ │ │ │ (Maglavit-Simian) │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼───┼────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼──────┼───┤
│4a│DN2 │E85│ Sabaoani-Suceava │ 92,2│ 9,2│ 78,4│ │ │ │
├──┼─────┼───┼────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼──────┼───┤
│4b│DN2 │E85│ Suceava-Siret │ 48,1│ 45,6│ │ │ │2,5│
├──┼─────┼───┼────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼──────┼───┤
│5 │DN1 │E68│ Braşov-Sibiu │126,0│ │116,0│ │10,0 │ │
├──┼─────┼───┼────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼──────┼───┤
│6a│DN76 │E79│ Deva-Vascau │ 90,0│ 63,0│ 18 │ │ │ │
├──┼─────┼───┼────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼──────┼───┤
│6b│DN76 │E79│ Vascau-Oradea │ 95,0│ │ 90,3│ │ │ │
├──┼─────┼───┼────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───┼──────┼───┤
│ │ │ │ TOTAL GENERAL: │745,4│154,8│522,6│4,0│22,7 │2,5│
└──┴─────┴───┴────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴───┴──────┴───┘-------------
*) Sectorul dintre Calafat şi Maglavit.

Pe lângã lucrãrile de îmbrãcãminte rutiera Proiectul asigura reabilitarea infrastructurii de drenare. Proiectul include alte lucrãri necesare reabilitãrii, cum ar fi: ziduri de sprijin, santuri, drenuri, terasamente, reabilitarea drumurilor de acces pana la 25 m de la intersectii, semnalizare şi semnalizarea orizontala. Podurile vor fi reabilitate acolo unde exista o cerinta privind îmbunãtãţirea capacitãţii structurale şi a stãrii de viabilitate prin lucrãri variind de la reparaţii minore la înlocuiri, în unele cazuri.
Introducerea mãsurilor de temperare a circulaţiei rutiere pentru controlarea vitezei şi pentru sporirea siguranţei circulaţiei rutiere în localitãţi va reprezenta un element important al programului de reabilitare şi a fost inclus ca element separat. Exista peste 130 de sate de marimi diferite, amplasate de-a lungul traseelor propuse pentru reabilitare, iar metodele de controlare a circulaţiei rutiere urmeazã a fi stabilite.
Viteza de proiectare va fi de 80-90 km/h în afarã localitãţilor, de 50-60 km/h în localitãţi şi de 40-60 km/h pe teren deluros (în funcţie de topografie şi aliniament).
Data estimatã de finalizare este mijlocul anului 2006.
Toate sectoarele de drum vor fi finanţate de Banca, iar sectoarele 2 şi 3 vor fi parţial finanţate de ISPA.ANEXA B

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a


GRAFIC DE AMORTIZARE

──────────────────────────────────────────────────
Data scadenta de Sume de rambursat
rambursare a ratei exprimate ca procent
din împrumut
──────────────────────────────────────────────────
1. 15 martie 2007 3,33%
2. 15 septembrie 2007 3,33%
3. 15 martie 2008 3,33%
4. 15 septembrie 2008 3,33%
5. 15 martie 2009 3,33%
6. 15 septembrie 2009 3,33%
7. 15 martie 2010 3,33%
8. 15 septembrie 2010 3,33%
9. 15 martie 2011 3,33%
10. 15 septembrie 2011 3,33%
11. 15 martie 2012 3,33%
12. 15 septembrie 2012 3,33%
13. 15 martie 2013 3,33%
14. 15 septembrie 2013 3,33%
15. 15 martie 2014 3,33%
16. 15 septembrie 2014 3,33%
17. 15 martie 2015 3,33%
18. 15 septembrie 2015 3,33%
19. 15 martie 2016 3,33%
20. 15 septembrie 2016 3,33%
21. 15 martie 2017 3,33%
22. 15 septembrie 2017 3,33%
23. 15 martie 2018 3,33%
24. 15 septembrie 2018 3,33%
25. 15 martie 2019 3,33%
26. 15 septembrie 2019 3,33%
27. 15 martie 2020 3,33%
28. 15 septembrie 2020 3,33%
29. 15 martie 2021 3,33%
30. 15 septembrie 2021 3,43%
──────────────────────────────────────────────────-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016