Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONTRACT DE FINANTARE din 8 martie 2002 intre Romania si Banca Europeana de Investitii*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANTARE din 8 martie 2002  intre Romania si Banca Europeana de Investitii*)    Twitter Facebook
Cautare document

CONTRACT DE FINANTARE din 8 martie 2002 intre Romania si Banca Europeana de Investitii*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2002

------------
*) Traducere.


Fi nr. 21491
Agora nr. 2000 0412

România - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa


Prezentul contract este încheiat între:
România, reprezentatã prin Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060 Bucureşti, România, reprezentat prin domnul Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finanţelor publice, denumita în continuare Împrumutatul, ca prima parte, şi
Banca Europeanã de Investiţii, având sediul central în bd Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg-Kirchberg, Marele Ducat al Luxembourgului, reprezentatã prin domnul Wolfgang Roth, vicepreşedinte, denumita în continuare Banca, ca a doua parte.
Având în vedere ca:
1. La data de 1 februarie 1993 Comunitatile Europene şi Împrumutatul au încheiat un acord european de asociere între Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de alta parte.
2. În cadrul acestui acord european Consiliul Directorilor Bãncii a autorizat acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.
3. În datele de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare acord-cadru) referitor la cooperarea financiarã menţionatã a fost semnat de cãtre Împrumutat şi Banca şi este aplicabil acestui contract.
4. Împrumutatul a propus angajarea unui proiect (denumit în continuare proiect) care urmeazã sa fie realizat prin intermediul autoritãţilor sale locale sau al companiilor municipale de utilitãţi (denumite în continuare beneficiari finali), destinat reabilitãrii infrastructurii în domeniul alimentarii cu apa şi tratarii apei uzate în fiecare dintre ele (fiecare dintre ele fiind denumita în continuare subproiect), dupã cum se specifica mai detaliat în descrierea tehnica prezentatã în anexa A la prezentul contract (denumita în continuare Descrierea tehnica).
5. Costul total al proiectului, astfel cum a fost estimat de Banca, este de 224.800.000 (doua sute douãzeci şi patru milioane opt sute mii) euro, incluzând cheltuieli neprevãzute şi dobanda pe perioada construcţiei, dar excluzând impozite şi taxe.
6. Împrumutatul a solicitat Uniunii Europene o contribuţie sub forma de fonduri nerambursabile pentru proiect în cadrul programului ISPA (denumit în continuare grantul ISPA), într-o suma echivalenta cu 156.700.000 (o suta cincizeci şi şase milioane şapte sute mii) euro.
7. Costul proiectului urmeazã sa fie finanţat dupã cum urmeazã:─────────────────────────────────────────────────────────────
Contribuţiile Împrumutatului, 13.100.000 euro
prin beneficiarii finali
─────────────────────────────────────────────────────────────
Grant ISPA 156.700.000 euro
─────────────────────────────────────────────────────────────
Împrumutul Bãncii 55.000.000 euro
─────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 224.800.000 euro
─────────────────────────────────────────────────────────────Contribuţia Împrumutatului prin beneficiarii finali include cheltuieli deja efectuate pentru activitãţi de pregãtire a proiectului, şi anume cheltuielile cu studiile de fezabilitate şi cu evaluarile impactului asupra mediului, care au fost deja finanţate din surse externe.
8. În consecinta, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în suma echivalenta cu 55.000.000 (cincizeci şi cinci milioane) euro.
9. Potrivit art. 3 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca dobanda şi toate celelalte plati datorate Bãncii şi care apar ca urmare a activitãţilor avute în vedere în acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Bãncii legate de astfel de activitãţi sa fie scutite de impozite.
10. Potrivit art. 4 din acordul-cadru Împrumutatul a fost de acord ca pe intreaga perioada a oricãrei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu acordul-cadru Împrumutatul:
a) sa asigure:
(i) ca beneficiarii sa poatã schimba în orice valuta convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationala a Împrumutatului necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în legatura cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi
(ii) ca aceste sume sa fie transferabile liber, imediat şi efectiv; şi
b) sa asigure:
(i) ca Banca sa poatã schimba în orice valuta liber convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda nationala a Împrumutatului primite de Banca cu titlu de plati aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricãrei alte activitãţi şi ca Banca sa poatã transfera liber, imediat şi efectiv, sumele astfel schimbate; sau, dacã Banca va opta astfel,
(ii) ca aceasta sa poatã dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.
11. Convinsa fiind ca prezenta operaţiune corespunde scopului funcţiunilor sale şi este conformã cu scopurile acordului-cadru şi ţinând seama de aspectele menţionate anterior, Banca a decis sa dea curs solicitãrii Împrumutatului, acordându-i un credit în suma echivalenta cu 55.000.000 (cincizeci şi cinci milioane) euro.
12. Semnarea acestui contract în numele Împrumutatului a fost pe deplin autorizata în termenii stabiliţi în anexa I.
13. Referirile din prezentul contract la "articole", "preambul", "paragrafe", "subparagrafe", "alineate", "anexe" şi "documente anexate" reprezintã referiri fãcute respectiv la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele şi documentele anexate ale acestui contract.
Drept care s-a convenit prin prezentul contract dupã cum urmeazã:

ART. 1
Trageri
1.01. Suma creditului
Prin acest contract Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un credit (denumit în continuare credit) în suma echivalenta cu 55.000.000 (cincizeci şi cinci milioane) euro, care urmeazã sa fie utilizat exclusiv pentru finanţarea parţialã a costurilor proiectului şi, în cadrul acestuia, a subproiectelor, astfel cum se stipuleazã mai jos.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi pus la dispoziţie Împrumutatului pentru a fi utilizat, în numele Împrumutatului, în cel mult 12 transe (denumite în continuare transe şi fiecare fiind denumita transa). Fiecare transa va avea o valoare de cel puţin echivalentul a 4 milioane euro (cu excepţia ultimei transe).
B. Tragerea fiecãrei transe se va efectua în baza unei cereri scrise (denumita în continuare cerere) din partea Împrumutatului, potrivit condiţiilor menţionate în paragraful 1.04. Fiecare cerere:
a) va specifica suma solicitatã pentru tragere în cadrul transei;
b) va specifica valuta în care Împrumutatul solicita sa fie trasa transa, ca fiind o valuta la care se face referire în paragraful 1.03;
c) va specifica rata dobânzii aplicabile, dacã este cazul, indicatã anterior Împrumutatului de cãtre Banca, fãrã nici un angajament;
d) va specifica data la care se prefera sa se facã tragerea, fiind înţeles ca Banca poate elibera transa în termen de cel mult 4 luni calendaristice de la data cererii; şi
e) va fi însoţitã de documentaţia relevanta necesarã conform subparagrafului 1.04 C.
Nici o cerere nu va putea fi efectuatã dupã data de 30 iunie 2007. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02 C, fiecare cerere este irevocabilã.
C. Cu 10-15 zile înainte de data tragerii transei Banca va remite Împrumutatului, dacã cererea este conformã cu prevederile subparagrafului 1.02 B şi în mãsura în care justificarea pusã la dispoziţie în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 B alin. e) este acceptabilã pentru Banca, o notificare (denumita în continuare aviz de tragere) care:
a) va confirma valoarea şi valuta transei specificate în cerere;
b) va specifica rata dobânzii aplicabilã transei potrivit paragrafului 3.01; şi
c) va specifica data tragerii transei.
În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzãtor din cerere, Împrumutatul poate revoca cererea printr-o notificare cãtre Banca, într-un interval de 3 zile lucrãtoare în Luxemburg, ulterior primirii avizului de tragere, şi, ca urmare, cererii şi avizului de tragere nu li se va da curs.
D. Tragerea va fi efectuatã în acel cont bancar, pe numele şi în contul Împrumutatului, dupã cum Împrumutatul va înştiinţa Banca cu cel puţin 8 zile înainte de data efectuãrii tragerii. Un singur cont poate fi specificat pentru fiecare asemenea transa.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va elibera fiecare transa în valuta pentru care Împrumutatul şi-a exprimat o preferinta. Fiecare valuta de tragere va fi euro, o valuta a unuia dintre statele membre ale Bãncii care nu participa la etapa a treia a Uniunii Monetare Europene sau orice alta valuta care este tranzactionata pe scara larga pe principalele pieţe valutare.
Pentru calculul sumelor ce urmeazã sa fie trase într-o alta valuta decât euro Banca va aplica cursul de schimb de referinta calculat şi publicat de Banca Centrala Europeanã din Frankfurt sau, în lipsa acestuia, cursul de schimb care prevaleazã pe orice alta piata financiarã aleasã de Banca, într-un interval de 15 zile anterior datei efectuãrii tragerii, dupã cum va decide Banca.
1.04. Condiţii de tragere
A. Tragerea primei transe, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.02, va fi condiţionatã de îndeplinirea în mod satisfãcãtor pentru Banca a urmãtoarelor condiţii, şi anume ca, înainte de data cererii:
a) Banca sa fi primit un aviz juridic privind semnarea corespunzãtoare a acestui contract de cãtre Împrumutat şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile Bãncii, emis de cãtre un consilier juridic al Împrumutatului;
b) toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã exista) vor fi fost obţinute pentru a permite Împrumutatului sa primeascã trageri în condiţiile prezentului contract, precum şi sa ramburseze împrumutul (astfel cum este definit în paragraful 2.01) şi sa plãteascã dobanda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; aceste aprobãri trebuie sa se extindã şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care Împrumutatul solicita Bãncii sa disponibilizeze creditul;
c) Banca sa fi primit documente satisfãcãtoare în legatura cu faptul ca Oficiul de Plati şi Contractare PHARE (denumit în continuare OPCP) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice al Împrumutatului este responsabil, în calitate de unitate de monitorizare a proiectului, cu procedurile privind monitorizarea, raportarea şi tragerile aferente creditului, în condiţii satisfãcãtoare pentru Banca;
d) Banca sa fi primit documente satisfãcãtoare referitoare la persoana sau persoanele autorizate sa semneze cererile şi specimenul de semnatura autentificat al unei/unor astfel de persoane; şi
e) Banca sa fi primit documente justificative în limba engleza privind autorizãrile de semnare a acestui contract.
Dacã o cerere pentru tragerea primei transe este efectuatã înainte de primirea de cãtre Banca a unor documente satisfãcãtoare pentru ea, demonstrand ca aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere va fi consideratã ca fiind primitã de Banca la acea data la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.
B. Tragerea fiecãrei transe ulterioare primei transe va fi condiţionatã de primirea de cãtre Banca, înainte sau chiar în data cererii respective, a unor dovezi la care se face referire în subparagraful 1.04 C.
Mai mult, fiecare tragere se va face cu condiţia ca Banca sa fie convinsa permanent ca suficiente fonduri continua sa fie asigurate în concordanta cu prevederile paragrafului 6.07, astfel încât sa se asigure realizarea şi terminarea la timp a proiectului.
C. În decurs de 90 de zile de la tragerea oricãrei transe Împrumutatul va remite Bãncii o situaţie demonstrand ca unul sau mai mulţi beneficiari finali au efectuat cheltuieli (excluzând impozite şi taxe vamale plãtibile în România) pentru articolele finanţate de cãtre Banca, în conformitate cu Descrierea tehnica, pentru o suma egala cu suma transei trase şi toate tranşele trase anterior, mai puţin o suma de 2 milioane euro, cu excepţia ultimei trageri.
Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în paragraful 1.03.
D. Dacã pentru Banca vreo parte a documentelor furnizate de Împrumutat potrivit subparagrafului 1.04 C nu este satisfãcãtoare, Banca poate fie sa acţioneze în conformitate cu ultimul paragraf al subparagrafului 1.04 A, fie sa elibereze proporţional mai puţin decât suma solicitatã.
1.05. Anularea creditului
În cazul în care costul proiectului va fi mai mic decât cifra cuprinsã în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului, sa anuleze creditul proporţional cu suma redusã.
Împrumutatul poate în orice moment, printr-o notificare adresatã Bãncii, sa anuleze integral sau parţial orice suma netrasa din credit, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul anuleazã orice transa care a fãcut obiectul unui aviz de tragere şi care nu a fost revocatã în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02 C, va plati un comision calculat asupra sumei anulate la o rata uniforma egala cu jumãtate din rata dobânzii aplicabile unei astfel de transe.
Banca poate în orice moment dupã data de 31 octombrie 2007, printr-o notificare adresatã Împrumutatului, sa anuleze orice parte din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere.
1.06. Anularea şi suspendarea creditului
Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului, sa anuleze integral sau parţial, în orice moment şi cu efect imediat, partea netrasa din credit:
a) ca urmare a apariţiei oricãrui eveniment menţionat în subparagraful 10.01 A sau 10.01 B; sau
b) dacã vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Bãncii pe pieţele de capital naţionale sau internaţionale relevante.
Alternativ, dacã a survenit o situaţie din cele descrise la alin. a) sau b) de mai sus şi în opinia Bãncii aceasta are un caracter temporar, Banca poate suspenda, printr-o notificare adresatã Împrumutatului, în totalitate sau în parte, partea netrasa din credit. Într-un asemenea caz suspendarea va continua pana când Banca îl înştiinţeazã pe Împrumutat ca este din nou în mãsura sa emita un aviz de tragere pentru acea parte din credit. Suspendarea nu va implica nici o extindere a datei de anulare prevãzute în paragraful 1.05.
Cu toate acestea, Banca nu va fi indreptatita sa anuleze sau sa suspende, în temeiul alin. b) al acestui paragraf, nici o transa care a fãcut obiectul unui aviz de tragere.
Partea netrasa din credit va fi consideratã anulatã dacã Banca solicita rambursarea în baza prevederilor art. 10.
În cazul în care creditul este anulat în temeiul alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma anulatã a oricãrei transe netrase care a fãcut obiectul unui aviz de tragere, la o rata anuala de 0,75%, calculatã de la data avizului de tragere respectiv pana la data anulãrii.
1.07. Valuta comisioanelor
Comisioanele datorate de Împrumutat Bãncii potrivit prezentului articol vor fi calculate şi plãtibile în euro.
ART. 2
Împrumutul
2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de Banca, astfel cum au fost notificate de Banca conform prevederilor paragrafului 2.04.
2.02. Valuta rambursarilor
Fiecare rambursare care cade sub incidenta art. 4 sau, dupã caz, a art. 10 va fi efectuatã în valutele în care au fost efectuate tragerile şi în proportiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.
2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de plata
Dobanda şi celelalte obligaţii de plata datorate conform prevederilor art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi plãtibile proporţional în fiecare valuta în care împrumutul este rambursabil.
Orice alta plata va fi efectuatã în valuta specificatã de Banca, având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sa fie rambursate prin acea plata.
2.04. Notificarea de cãtre Banca
Dupã tragerea fiecãrei transe Banca va transmite Împrumutatului o situaţie rezumativa precizând suma, data tragerii şi rata dobânzii transei şi pentru acea transa.
ART. 3
Dobanda
3.01. Rata dobânzii
A. Soldul nerambursat al oricãrei transe va fi purtãtor de dobanda la rata specificatã în avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobânzii aplicabilã la data emiterii avizului de tragere pentru împrumuturile denominate în valuta respectiva şi acordate de Banca imprumutatilor sãi, în aceleaşi condiţii de rambursare şi de plata a dobânzii ca cele pentru transa în cauza.
B. Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate în paragraful 5.03.
3.02. Dobanda la sumele restante
Fãrã a contraveni prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la dispoziţiile paragrafului 3.01, pentru orice suma restanta platibila în condiţiile acestui contract se va cumula dobanda de la data scadentei pana la data efectivã a plãţii, la o rata anuala calculatã dupã cum urmeazã:
a) pentru o suma datoratã din orice transa, la o rata egala cu suma a:
(i) 2,5% (doi virgula cinci procente); şi
(ii) rata relevanta, specificatã conform paragrafului 3.01; şi
b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a:
(i) 2,5% (doi virgula cinci procente); şi
(ii) rata dobânzii perceputã de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate pe termen de 25 de ani în valuta respectiva.
Aceasta dobanda este platibila în aceeaşi valuta ca şi suma restanta asupra cãreia se aplica.
ART. 4
Rambursarea
4.01. Rambursarea normalã
Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
A. Împrumutatul poate rambursa anticipat integral sau parţial o transa, în baza unei comunicãri scrise (denumita în continuare notificare de rambursare anticipata) în care se specifica suma (suma rambursarii anticipate) care urmeazã sa fie rambursata anticipat şi data propusã pentru rambursarea anticipata (data rambursarii anticipate), care va fi o data specificatã în paragraful 5.03 (fiecare fiind denumita data de plata). Notificarea de rambursare anticipata va fi transmisã Bãncii cu cel puţin o luna înainte de data rambursarii anticipate. Rambursarea anticipata va fi condiţionatã de plata de cãtre Împrumutat a unei compensaţii, dacã este cazul, datoratã Bãncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor 4.02 B şi 4.02 C.
B. Suma compensatiei va fi suma dobânzii neîncasate de Banca pentru fiecare semestru încheiat la datele de plata succesive, ulterioare datei rambursarii anticipate, calculatã dupã cum se specifica în urmãtorul subparagraf şi diminuata în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02 C.
Suma neachitata va fi calculatã ca fiind suma prin care:
x) dobanda care ar fi fost platibila în timpul acelui semestru cu privire la transa sau partea din transa de rambursat anticipat
depãşeşte
y) dobanda care ar fi fost astfel platibila în timpul acelui semestru dacã ar fi fost calculatã la rata de referinta; în acest scop rata de referinta înseamnã rata anuala a dobânzii (diminuata cu 15 puncte procentuale) pe care Banca o stabileşte cu o luna înainte de data rambursarii anticipate ca fiind rata standard pentru un împrumut acordat de Banca din sursele proprii imprumutatilor sãi, denominata în valuta transei respective, având aceleaşi caracteristici financiare ca şi transa care urmeazã sa fie rambursata anticipat, în special având aceeaşi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeaşi perioada rãmasã pana la scadenta şi acelaşi tip de rambursare.
Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabilite de Consiliul Directorilor Bãncii, o percepe pentru un împrumut este în conformitate cu Statutul Bãncii şi este determinata pe baza condiţiilor care prevaleazã pe piata de capital.
C. Fiecare suma calculatã în acest mod va fi diminuata la data rambursarii anticipate prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinata conform alin. y) al subparagrafului 4.02 B.
D. Banca va comunica Împrumutatului suma compensatiei datorate sau, dupã caz, inexistenta compensatiei, pana la ora 12 p.m. ora Luxemburgului într-o zi lucrãtoare în Luxemburg şi Bucureşti, ca urmare a remiterii unei notificãri de rambursare anticipata. Dacã pana la ora 5 p.m. ora Luxemburgului la data notificãrii Împrumutatul nu confirma în scris intenţia sa de a efectua rambursarea anticipata în condiţiile comunicate de Banca, notificarea de rambursare anticipata va rãmâne fãrã efect. Cu excepţia cazului anterior menţionat, Împrumutatul va avea obligaţia de a efectua plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipata, împreunã cu dobanda acumulatã la suma rambursata anticipat, precum şi cu orice alta suma datoratã conform prevederilor acestui paragraf.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat, în mod voluntar, parţial sau integral, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei astfel de pãrţi din suma împrumutului nerambursat, ca suma rambursata anticipat, datoratã pentru suma totalã nerambursata a tuturor acelor împrumuturi.
Banca va transmite Împrumutatului cererea sa, dacã este cazul, în termen de 4 sãptãmâni de la primirea notificãrii respective, conform prevederilor subparagrafului 8.02 a). Orice suma cerutã de Banca va fi plãtitã, împreunã cu dobanda acumulatã, la data indicatã de Banca, data care nu va precede data rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi consideratã rambursare anticipata.
B. În cazul în care costul total al proiectului se va situa semnificativ sub cifra specificatã în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului proporţional cu suma reprezentând diferenţa.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform prezentului articol
Rambursarea anticipata va fi efectuatã în toate valutele împrumutului, proporţional cu sumele respective nerambursate, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege, în locul rambursarii anticipate conform prevederilor paragrafului 4.02, rambursarea într-o transa a întregii sume datorate.
În cazul rambursarii anticipate parţiale în toate valutele, pentru fiecare suma rambursata anticipat se va aplica o reducere pro rata a fiecãrei rate rãmase de rambursat.
Prevederile prezentului articol nu vor contraveni dispoziţiilor art. 10.
ART. 5
Plãţile
5.01. Locul plãţii
Fiecare suma platibila de cãtre Împrumutat conform prevederilor acestui contract va fi plãtitã în contul respectiv comunicat Împrumutatului de cãtre Banca. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadentei pentru prima plata pe care o va face Împrumutatul şi va comunica orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica în cazul plãţilor efectuate conform art. 10.
5.02. Calculul plãţilor referitoare la o fracţiune de an
Orice suma datoratã de Împrumutat ca dobanda, comision sau în alt mod, conform acestui contract, şi calculatã pentru orice fracţiune din an va fi calculatã pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial conform acestui contract sunt plãtibile Bãncii în fiecare an la datele de 15 martie şi 15 septembrie.
Orice plata scadenta într-o zi nelucrãtoare va fi platibila în ziua imediat urmãtoare care este zi lucrãtoare. Zi lucrãtoare înseamnã o zi în care bãncile sunt deschise pentru tranzacţii în centrul financiar al tarii a carei moneda nationala este moneda sumei în care se face plata, cu menţiunea ca în cazul monedei euro zi lucrãtoare înseamnã ziua în care instrucţiunile de creditare sau transfer în euro se prelucreaza prin sistemul de decontare euro, numit Sistemul rapid automat transeuropean cu privire la decontãrile brute în timp real (TARGET).
Alte sume datorate conform prezentului contract sunt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Banca.
O suma datoratã de Împrumutat va fi consideratã plãtitã în momentul în care aceasta este primitã de Banca.
ART. 6
Angajamente speciale
6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri Împrumutatul va utiliza sumele împrumutului şi alte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul exclusiv pentru execuţia proiectului.
6.02. Finalizarea proiectului
Împrumutatul va determina beneficiarii finali sa realizeze subproiectele în conformitate cu prevederile Descrierii tehnice şi sa le finalizeze pana la datele specificate în aceasta, dupã cum acestea pot fi modificate periodic cu aprobarea Bãncii.
6.03. Costul majorat al proiectului
În cazul în care costul proiectului depãşeşte cifra estimatã prevãzutã în preambul, Împrumutatul va obţine finanţare pentru a acoperi depãşirea costului fãrã a apela la Banca, astfel încât proiectul sa poatã fi finalizat. Planurile Împrumutatului pentru finanţarea costului suplimentar vor fi înaintate Bãncii în timp util pentru aprobare.
6.04. Procedura de licitaţie
Împrumutatul va determina beneficiarii finali sa achizitioneze bunuri, servicii şi sa comande lucrãri pentru subproiecte, acolo unde este cazul şi satisfãcãtor pentru Banca, prin licitaţie internationala deschisã participanţilor din toate ţãrile Uniunii Europene şi din România, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Malta şi Turcia.
6.05. Asigurare
Atât timp cat împrumutul este nerambursat Împrumutatul va determina beneficiarii finali sa asigure în mod adecvat toate lucrãrile şi proprietãţile care fac parte din subproiecte, în conformitate cu practica normalã pentru lucrãri similare de interes public.
6.06. Întreţinerea
Atât timp cat împrumutul este nerambursat Împrumutatul va determina beneficiarii finali sa asigure ca toate proprietãţile ce fac parte din proiect sunt întreţinute, reparate, ca li se vor face reparaţii capitale şi vor fi reînnoite, dupã cum va fi necesar pentru a fi pãstrate în buna stare de funcţionare.
6.07. Alocarea fondurilor
Împrumutatul se angajeazã ca suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare, incluzând resurse cu care vor contribui beneficiarii finali, vor fi alocate anual pentru proiect, în scopul de a asigura contribuţia la planul de finanţare a proiectului pentru suma neacoperita de împrumut şi de a permite terminarea la timp a proiectului în conformitate cu Descrierea tehnica.
6.08. Funcţionarea proiectului
Atât timp cat împrumutul este nerambursat şi dacã Banca nu va fi convenit altfel în scris, Împrumutatul va determina beneficiarii finali:
a) sa pãstreze titlul de proprietate şi posesiunea asupra activelor care fac parte din subproiecte sau, dupã cum este necesar, sa înlocuiascã şi sa reînnoiascã aceste active şi sa menţinã subproiectele în funcţionare continua în conformitate cu scopul sau iniţial.
Banca poate sa nu îşi dea acordul numai în cazul în care acţiunea propusã ar prejudicia interesele Bãncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca proiectul sa devinã neeligibil pentru finanţare din partea Bãncii;
b) sa întreprindã mãsurile necesare satisfãcãtoare pentru Banca pentru a asigura o implementare şi o funcţionare corespunzãtoare a subproiectelor, incluzând atenuarea corespunzãtoare a impactului asupra mediului;
c) sa mãreascã în mod treptat, în termeni reali, tarifele privind apa şi apa uzata, în vederea asigurãrii unei acoperiri corespunzãtoare a costurilor de operare şi întreţinere, şi sa acopere rambursarea datoriei pentru toate investiţiile care nu au fost finanţate din grant; şi
d) sa includã proceduri de licitaţie şi condiţii contractuale acceptabile pentru Banca în orice acord de concesiune pentru serviciile de apa şi apa uzata în care se vor angaja.
6.09. Prevederi privind mediul
Atât timp cat împrumutul este nerambursat Împrumutatul va determina beneficiarii finali:
a) sa realizeze activitãţile legate de subproiecte în conformitate cu legislaţia aplicabilã privind mediul şi cu standardele Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, dupã cum pot fi amendate sau modificate, sa asigure şi sa pãstreze toate autorizaţiile guvernamentale necesare aplicabile acestora;
b) sa execute toate lucrãrile de întreţinere, construcţie şi reabilitare, precum şi politicile de atenuare a impactului asupra mediului, care pot fi necesare subproiectelor, în conformitate cu o buna practica de utilizare şi cu standardele la care se face referire în alin. a) al acestui paragraf;
c) sa realizeze toate lucrãrile de întreţinere şi reabilitare pentru facilitãţile subproiectelor care pot fi solicitate de autoritãţile competente; şi
d) sa se asigure ca se vor pregati şi implementa în condiţii satisfãcãtoare pentru Banca planuri ale subproiectelor pentru tratarea şi înlãturarea namolului.
6.10. Vizite
A. Împrumutatul înţelege ca Banca poate fi obligatã sa divulge Curţii de Conturi a Comunitãţilor Europene (denumita în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat şi la proiect, atunci când sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinii Curţii de Conturi, în concordanta cu legislaţia Uniunii Europene.
B. Împrumutatul va permite şi va determina beneficiarii finali sa permitã persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi, sa viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrãrile incluse în subproiecte şi sa facã acele verificãri pe care aceştia le doresc. Pentru acest scop Împrumutatul va asigura şi va determina beneficiarii finali sa le acorde acestora sau sa se asigure ca li se va acorda toatã asistenta necesarã. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita Împrumutatului şi/sau beneficiarilor finali sa prezinte documentele care cad sub incidenta subparagrafului 6.10 A.
ART. 7
Garanţii
7.01. Garanţii
Dacã Împrumutatul va acorda unei terţe pãrţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale privind datoria externa sau orice fel de preferinta ori prioritate în legatura cu acestea, Împrumutatul, dacã Banca va solicita, va furniza Bãncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Bãncii o preferinta ori o prioritate echivalenta.
Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o astfel de garanţie, preferinta sau prioritate.
ART. 8
Informaţii
8.01. Informaţii privind proiectul
Împrumutatul, prin OPCP:
a) va asigura ca evidentele sale prezintã toate operaţiunile referitoare la finanţarea şi realizarea proiectului;
b) va transmite Bãncii, în limba engleza sau cu traducere în limba engleza:
(i) un raport privind implementarea proiectului, pana la data de 30 iunie 2002 şi ulterior anual, pana la terminarea proiectului;
(ii) un raport privind terminarea proiectului, la 6 luni dupã încheierea acestuia; şi
(iii) periodic, orice documente suplimentare sau informaţii privind finanţarea, implementarea şi funcţionarea proiectului, dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil;
c) va supune Bãncii spre aprobare fãrã întârziere orice modificare majorã în planurile generale, graficul de execuţie, planurile de finanţare sau programul de cheltuieli ale proiectului, în legatura cu aspectele fãcute cunoscute Bãncii înainte de semnarea acestui contract;
d) va informa Banca în timp util despre orice situaţie care impune consimţãmântul Bãncii, în conformitate cu prevederile paragrafului 6.08; şi
e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut care poate prejudicia în mod substanţial sau poate afecta condiţiile executãrii ori functionarii proiectului.
8.02. Informaţii privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa Banca:
a) imediat, despre oricare hotãrâre luatã de el din orice motiv sau despre orice situaţie care îl obliga ori despre orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) imediat, despre orice intenţie din partea sa de a acorda în favoarea unei terţe pãrţi orice garanţie pentru oricare dintre activele sale; sau
c) în general, despre orice situaţie sau eveniment care ar putea impiedica îndeplinirea oricãrei obligaţii a Împrumutatului care decurge din acest contract sau ar prejudicia în mod substanţial ori ar afecta condiţiile executãrii sau functionarii proiectului.
8.03. Informaţii privind beneficiarii finali
Împrumutatul:
a) va determina beneficiarii finali sa furnizeze Bãncii în fiecare an rapoartele de progres ale subproiectelor privind implementarea fizica şi furnizarea serviciilor, inclusiv un set de indicatori standard conveniti cu Banca; şi
b) va informa Banca imediat în legatura cu orice modificare adusã documentelor de baza ale beneficiarilor finali şi cu orice schimbare a mandatului şi a statutului lor legal.
ART. 9
Speze şi cheltuieli
9.01. Impozite, taxe şi comisioane
Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru şi taxe de înregistrare, aferente semnãrii sau implementarii acestui contract ori a oricãrui document legat de acesta şi aferent acordãrii oricãrei garanţii pentru împrumut.
Împrumutatul va rambursa integral capitalul şi va plati dobanda, comisioanele şi alte sume datorate în baza acestui contract, brut, fãrã deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice natura, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul este obligat prin lege sa facã orice astfel de deducere, acesta va majorã suma de plata cãtre Banca astfel încât dupã deducere suma neta primitã de Banca sa fie echivalenta cu suma datoratã.
9.02. Alte speze
Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea ori de implementarea acestui contract sau a documentelor legate de acesta şi de acordarea oricãrei garanţii pentru împrumut.
ART. 10
Rambursarea anticipata datoratã unui caz de culpa
10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia imediat, pe baza cererii fãcute în acest sens de Banca:
A. imediat:
a) dacã vreo informaţie majorã sau document remis Bãncii de cãtre Împrumutat sau în numele acestuia ori al beneficiarilor finali, în legatura cu negocierea acestui contract sau în timpul cat acesta este în vigoare, se dovedeşte a fi fost incorect în orice detaliu semnificativ;
b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadentei orice parte din împrumut, nu plãteşte dobanda la acesta sau nu efectueazã orice alta plata cãtre Banca, dupã cum este prevãzut în prezentul contract;
c) dacã, în urma oricãrei neindepliniri în legatura cu acesta, Împrumutatului sau unui beneficiar final i se cere sa ramburseze anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) dacã survine vreun eveniment sau o situaţie care este posibil sa pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de plata care decurg din împrumut sau sa afecteze negativ orice garanţie acordatã pentru acesta;
e) dacã vreo obligaţie asumatã de Împrumutat şi la care se face referire la pct. 8 şi 9 din preambul înceteazã a fi îndeplinitã cu privire la orice împrumut acordat oricãrui împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
f) dacã Împrumutatul nu îşi va îndeplini orice obligaţie cu privire la orice alt împrumut acordat de Banca din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene; sau
g) dacã Împrumutatul sau un beneficiar final nu îşi va îndeplini orice obligaţie referitoare la grantul ISPA; sau
h) (i) dacã un executor intra în posesia oricãrei pãrţi a activelor unuia dintre beneficiarii finali sau un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau
(ii) dacã orice poprire, executare, sechestru sau alt procedeu este initiat ori aplicat asupra proprietãţii unuia dintre beneficiarii finali; sau
B. la expirarea unei perioade rezonabile, specificatã de Banca într-o comunicare cãtre Împrumutat, fãrã ca problema sa fi fost remediata în mod satisfãcãtor pentru Banca;
a) dacã Împrumutatul nu îndeplineşte vreo obligaţie care rezulta din acest contract, alta decât cea menţionatã în subparagraful 10.01 A alin. b); sau
b) dacã vreun element important prevãzut în preambul se modifica în mod substanţial sau se dovedeşte a fi eronat şi dacã modificarea fie prejudiciazã interesul Bãncii ca împrumutãtor al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea sau funcţionarea proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bãncii de a solicita rambursarea anticipata a împrumutului.
10.03. Daune
În cazul solicitãrii de rambursare anticipata conform prevederilor paragrafului 10.01, Împrumutatul va plati Bãncii o suma calculatã la data la care s-a fãcut solicitarea, ca cea care este mai mare dintre:
a) o suma calculatã conform prevederilor subparagrafului 4.02 A, aplicatã sumei care a devenit scadenta şi platibila şi cu efect de la data scadentei specificatã în notificarea Bãncii privind solicitarea; şi
b) o suma calculatã la o rata anuala de 0,25% de la data solicitãrii pana la data la care fiecare rata de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabila dacã nu ar fi fost facuta solicitarea.
10.04. Nederogari
Neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a exercitãrii de cãtre Banca a oricãruia dintre drepturile sale conform prevederilor prezentului articol nu va fi consideratã ca o renunţare la un astfel de drept.
10.05. Utilizarea sumelor primite Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform prevederilor prezentului articol vor fi utilizate în primul rând pentru plata daunelor, comisioanelor şi dobânzii, în aceasta ordine, şi în al doilea rând, pentru reducerea ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentei. Acestea se vor aplica între transe, dupã cum va considera Banca.
ART. 11
Legea şi jurisdicţia
11.01. Legea
Acest contract şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea franceza.
Locul încheierii acestui contract este sediul central al Bãncii.
11.02. Jurisdicţia
Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene (Curtea).
Pãrţile la acest contract renunţa, prin prezentul contract, la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdicţia Curţii.
O decizie a Curţii, emisã conform prevederilor prezentului paragraf, va fi definitiva şi obligatorie pentru pãrţi, fãrã restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
În orice acţiune juridicã ce decurge din acest contract certificarea de cãtre Banca a oricãrei sume datorate Bãncii potrivit acestui contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.
ART. 12
Clauze finale
12.01. Notificãri
Notificãrile şi alte comunicãri transmise în legatura cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1), cu excepţia notificãrilor cãtre Împrumutat în legatura cu litigiile în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2), unde Împrumutatul îşi alege domiciliul:
- pentru Banca:
1) Bd Konrad Adenauer nr. 100 L-2950 Luxembourg-Kirchberg;
- pentru Împrumutat:
1) Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO-70060, Bucureşti România;
2) Misiunea României la Comunitatile Europene 107, rue Gabrielle B-1180 Bruxelles.
Fiecare parte poate sa comunice celeilalte pãrţi schimbarea adresei sale menţionate mai sus, cu condiţia ca adresele specificate la pct. 2) pot fi schimbate numai cu alta adresa din cadrul Uniunii Europene.
12.02. Forma notificãrii
Notificãrile şi alte comunicãri pentru care sunt menţionate în acest contract perioade fixe sau care fixeazã ele însele perioade obligatorii pentru destinatar vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandatã, telegrama, telex sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declarata a primirii documentului transmis va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul, anexe şi documente anexate
Preambulul şi urmãtoarele anexe fac parte din acest contract:
- anexa A "Descrierea tehnica";
- anexa B "Graficul de amortizare".
Urmãtoarea anexa este ataşatã la prezentul contract:
- anexa I "Împuternicirea pentru semnare din partea Împrumutatului".
Ca urmare, pãrţile la prezentul contract au convenit ca acesta sa fie semnat în 3 exemplare originale în limba engleza, fiecare pagina fiind parafatã în numele Împrumutatului de domnul Ştefan Petrescu, director general, Ministerul Finanţelor Publice, iar în numele Bãncii, de domnul Gian Domenico Spota, avocat principal.

Semnat pentru şi în numele
României,
Mihai Nicolae Tanasescu

Semnat pentru şi în numele
Bãncii Europene de Investiţii,
Wolfgang Roth

Bucureşti, 8 martie 2002.

ANEXA A

România - Proiectul privind infrastructura municipala
în domeniul alimentarii cu apa

DESCRIEREA TEHNICA

Obiective
Obiectivul proiectului este reabilitarea infrastructurii sistemului privind alimentarea cu apa şi tratarea apei uzate pentru oraşele Brãila, Cluj-Napoca, Craiova, Focsani şi Pascani.
Subproiecte
Proiectul cuprinde urmãtoarele subproiecte care vor fi cofinantate de ISPA, având urmãtoarea structura indicativa a costului:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subproiectul Componente/cantitãţi fizice Costuri
(milioane euro)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Brãila Rosiori - Finalizarea reţelei principale de
canalizare (500 m) 60,8
Extinderea reţelei de canalizare (30 km)
O noua statie de tratare a apei uzate
(390.000 echivalent persoana, capacitate
145.000 mc/zi)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cluj Priza Tarnita şi aductiunea de apa bruta (5 km) 61,2
Îmbunãtãţirea proceselor la Statia de tratare Gilau
Extinderea reţelei de distribuţie a apei (42,9 km)
Înlocuiri în reţeaua de distribuţie (35,3 km)
Reabilitarea/reorganizarea statiilor de hidrofor (3)
Finalizarea colectorului principal de canalizare
Gheorgheni (1,4 km)
Extinderea reţelei de canalizare Cluj (50 km)
Reabilitarea reţelei de canalizare - zona Aurel
Vlaicu (27 km)
Colectarea şi tratarea apei uzate la sate
(41,4 km; o noua statie de tratare)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Craiova Colector interceptor nou în lungul canalului
Craiovita (6,2 km) 70,6
Modificarea camerelor deversoare (3)
Separarea apei uzate - zona Craiovita Noua
Reţea de canalizare separatã pentru partea
de nord-vest a oraşului (55 km)
Finalizarea statiei de tratare a apei uzate,
treapta mecanicã + treapta biologica
(385.000 echivalent persoana, capacitate
136.500 mc/zi)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Focsani Reabilitarea şi extinderea reţelei de
canalizare (13,4 km) 15,9
Reabilitarea şi extinderea statiei de tratare
a apei uzate (120.000 echivalent persoana,
capacitate 95.000 mc/zi)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pascani Reabilitarea reţelei de canalizare (1,9 km) 16,3
Reabilitarea statiei existente de tratare
a apei uzate (51.000 echivalent persoana,
capacitate 25.000 mc/zi)
Modernizarea sursei Motca de alimentare cu apa
(capacitate 17,2 milioane l/zi; 34 km; statie
de pompare)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grafic
Proiectul va fi finalizat pana la sfârşitul anului 2006.

ANEXA B

România - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul
alimentarii cu apa


GRAFIC DE AMORTIZARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data scadenta a ratei Sume de rambursat exprimate
de rambursat ca procent din împrumut
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. 15 martie 2008 2,63
2. 15 septembrie 2008 2,63
3. 15 martie 2009 2,63
4. 15 septembrie 2009 2,63
5. 15 martie 2010 2,63
6. 15 septembrie 2010 2,63
7. 15 martie 2011 2,63
8. 15 septembrie 2011 2,63
9. 15 martie 2012 2,63
10. 15 septembrie 2012 2,63
11. 15 martie 2013 2,63
12. 15 septembrie 2013 2,63
13. 15 martie 2014 2,63
14. 15 septembrie 2014 2,63
15. 15 martie 2015 2,63
16. 15 septembrie 2015 2,63
17. 15 martie 2016 2,63
18. 15 septembrie 2016 2,63
19. 15 martie 2017 2,63
20. 15 septembrie 2017 2,63
21. 15 martie 2018 2,63
22. 15 septembrie 2018 2,63
23. 15 martie 2019 2,63
24. 15 septembrie 2019 2,63
25. 15 martie 2020 2,63
26. 15 septembrie 2020 2,63
27. 15 martie 2021 2,63
28. 15 septembrie 2021 2,63
29. 15 martie 2022 2,63
30. 15 septembrie 2022 2,63
31. 15 martie 2023 2,63
32. 15 septembrie 2023 2,63
33. 15 martie 2024 2,63
34. 15 septembrie 2024 2,63
35. 15 martie 2025 2,63
36. 15 septembrie 2025 2,63
37. 15 martie 2026 2,63
38. 15 septembrie 2026 2,69
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA I

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN ROMÂNIA

Prin prezenta se certifica faptul ca Preşedintele României i-a acordat depline puteri domnului Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finanţelor publice, pentru a semna Contractul de finanţare (România - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa) dintre România şi Banca Europeanã de Investiţii.

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoana

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016