Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CONTRACT DE FINANTARE din 1 octombrie 2003 intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONTRACT DE FINANTARE din 1 octombrie 2003  intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti*)    Twitter Facebook
Cautare document

CONTRACT DE FINANTARE din 1 octombrie 2003 intre Romania si Banca Europeana de Investitii si Municipiul Bucuresti*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 21 aprilie 2004
_________
*) Traducere.

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Fi nr. 22.214
Agora nr. 2001 0158

România - Proiect privind reabilitarea
infrastructurii educaţionale în Bucureşti - proiect AFI

Acest contract este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Finanţelor Publice, având sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România, reprezentat de domnul Mihai Nicolae Tãnãsescu, ministru, denumitã în continuare Împrumutatul, ca primã parte,
Banca Europeanã de Investiţii, având sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxemburg-Kirchberg, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentatã de domnul Rainer Saerbeck, şef departament, şi domnul Gian Domenico Spota, consilier principal, denumitã în continuare Banca, ca a doua parte, şi
Municipiul Bucureşti, având sediul în bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, Bucureşti, România, reprezentat de domnul Traian Bãsescu, primar general, denumit în continuare Municipiul, ca a treia parte.
Având în vedere cã:
1. La data de 1 februarie 1993 Comunitãţile Europene şi Împrumutatul au încheiat Acordul european de asociere dintre Comunitãţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de altã parte.
2. În cadrul acestui acord european Consiliul Guvernatorilor Bãncii a autorizat continuarea acordãrii de împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.
3. La data de 4/5 iunie 1997 un acord-cadru (denumit în continuare Acordul-cadru) referitor la cooperarea financiarã a fost semnat de Împrumutat şi de Bancã şi este aplicabil acestui contract.
4. Împrumutatul a propus iniţierea unui proiect (denumit în continuare Proiectul ) care urmeazã a fi realizat de Municipiu, care constã în modernizarea şi reabilitarea unui numãr de 106 şcoli din învãţãmântul preuniversitar din Bucureşti, dupã cum se specificã mai detaliat în descrierea tehnicã din anexa A la prezentul contract (denumitã în continuare Descrierea tehnicã).
5. Municipiul, prin Direcţia învãţãmânt, culturã (denumitã în continuare DIC), va fi responsabil pentru coordonarea tuturor activitãţilor Proiectului.
6. Costul total al Proiectului, aşa cum a fost estimat de cãtre Bancã, este de 149.600.000 EUR (o sutã patruzeci şi nouã milioane şase sute de mii euro), inclusiv cheltuieli neprevãzute şi dobânzi pe perioada execuţiei, dar excluzând impozite şi taxe.
7. Costul Proiectului urmeazã sã fie finanţat astfel:
● contribuţia statului/Municipiului şi alte fonduri: 37.400.000 EUR
● împrumutul Bãncii: 112.200.000 EUR
● total: 149.600.000 EUR
8. În consecinţã, Împrumutatul a solicitat Bãncii un împrumut în sumã echivalentã cu 112.200.000 EUR (o sutã douãsprezece milioane douã sute de mii euro).
9. La data de 17 mai 2003 România a confirmat în scris cã Proiectul este transmis cu acordul sãu pentru a fi finanţat de cãtre Bancã.
10. În baza art. 3 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca dobânda şi toate celelalte plãţi datorate Bãncii şi care apar ca urmare a activitãţilor avute în vedere prin Acordul-cadru, precum şi activele şi veniturile Bãncii legate de astfel de activitãţi sã fie scutite de impozite.
11. Prin art. 4 din Acordul-cadru, Împrumutatul a fost de acord ca, pe întreaga perioadã de existenţã a oricãrei operaţiuni financiare încheiate în conformitate cu Acordul-cadru:
a) sã asigure:
(i) ca beneficiarii sã poatã schimba în orice valutã pe deplin convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda naţionalã a Împrumutatului, necesare pentru plata la timp a tuturor sumelor datorate Bãncii în legãturã cu împrumuturile şi garanţiile referitoare la orice proiect; şi
(ii) ca aceste sume sã fie transferabile liber, imediat şi efectiv; şi
b) sã asigure:
(i) ca Banca sã poatã schimba în orice valutã pe deplin convertibilã, la cursul de schimb care prevaleazã, sumele în moneda naţionalã a Împrumutatului, primite de Bancã cu titlu de plãţi aferente unor împrumuturi şi garanţii sau oricãrei alte activitãţi, şi ca Banca sã poatã transfera liber, imediat şi efectiv sumele astfel schimbate; sau, dacã Banca va opta altfel,
(ii) ca Banca sã poatã dispune liber de astfel de sume pe teritoriul Împrumutatului.
12. Convinsã cã prezenta operaţiune corespunde scopurilor funcţiilor sale şi cã este conformã cu scopurile Acordului-cadru şi ţinând seama de aspectele menţionate anterior, Banca a decis sã dea curs solicitãrii Împrumutatului, acordându-i acestuia un credit în sumã echivalentã cu 112.200.000 EUR (o sutã douãsprezece milioane douã sute de mii euro).
13. Statutul Bãncii stipuleazã cã Banca trebuie sã se asigure cã fondurile sale sunt utilizate pe cât posibil în interesul Comunitãţii Europene şi, ca urmare, termenele şi condiţiile la operaţiunile sale de împrumut vor fi conforme politicii Comunitãţii Europene.
14. Semnarea acestui contract în numele Împrumutatului a fost pe deplin autorizatã în termenii precizaţi în anexa 1.
15. Referirile din prezentul contract la articole, preambul, paragrafe, subparagrafe, alineate, anexe şi documente ataşate reprezintã referiri fãcute la articolele, preambulul, paragrafele, subparagrafele, alineatele, anexele şi documentele ataşate prezentului contract.
Ca urmare s-a convenit prin prezentul contract dupã cum urmeazã:

ART. 1
Trageri

1.01. Suma creditului
Prin prezentul contract Banca acordã Împrumutatului, iar Împrumutatul acceptã, un credit (denumit în continuare credit), în suma echivalentã cu 112.200.000 EUR (o sutã douãsprezece milioane douã sute de mii euro), care va fi utilizat exclusiv pentru finanţarea parţialã a costurilor Proiectului.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi pus la dispoziţie pentru a fi tras de Împrumutat în limita a 20 de tranşe (denumite în continuare tranşe, iar fiecare denumitã tranşã). Fiecare tranşã va avea o valoare echivalentã cu cel puţin 5 milioane euro (mai puţin ultima tranşã).
B. Tragerea fiecãrei tranşe se va efectua în baza unei cereri scrise (denumitã în continuare cerere) din partea Municipiului, în numele Împrumutatului, potrivit condiţiilor menţionate în paragraful 1.04. Fiecare cerere:
a) va specifica suma solicitatã pentru tragere în cadrul tranşei;
b) va specifica valuta în care Împrumutatul solicitã a fi trasã tranşa, ca fiind o valutã la care se face referire în paragraful 1.03;
c) va specifica rata dobânzii aplicabile, dacã este cazul, indicatã anterior de Bancã Împrumutatului, fãrã angajament;
d) va specifica data preferatã pentru efectuarea tragerii, înţelegându-se cã Banca poate disponibiliza tranşa în termen de pânã la 4 luni calendaristice de la data cererii; şi
e) va fi însoţitã de documente justificative, solicitate conform paragrafului 1.04.
Nici o cerere nu va putea fi efectuatã dupã data de 31 decembrie 2007. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare cerere este irevocabilã.
C. Cu 10-15 zile înainte de data disponibilizãrii tranşei, în cazul în care cererea este conformã cu subparagraful 1.02B şi în mãsura în care justificarea pusã la dispoziţie în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B alin. e) este acceptabilã Bãncii, aceasta va remite Împrumutatului şi Municipiului o notificare (denumitã în continuare aviz de tragere) prin care:
a) va confirma valoarea şi valuta tranşei specificate în cerere;
b) va specifica rata dobânzii aplicabilã tranşei conform paragrafului 3.01; şi
c) va specifica data disponibilizãrii tranşei.
În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în avizul de tragere nu sunt conforme cu elementele corespunzãtoare din cerere, Municipiul, în numele Împrumutatului, într-un interval de 3 zile lucrãtoare în Luxemburg de la primirea avizului de tragere, poate revoca cererea printr-o notificare adresatã Bãncii şi, ca urmare, cererea şi avizul de tragere vor rãmâne fãrã efect.
D. Tragerea se va efectua în acel cont bancar, în numele şi pe seama Împrumutatului, dupã cum Împrumutatul sau Municipiul notificã Bãncii cu cel puţin 8 zile înainte de data efectuãrii tragerii. Pentru fiecare asemenea tranşã poate fi specificat numai un singur cont.
1.03. Valuta tragerii
Sub rezerva existenţei disponibilitãţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşã în valuta pentru care Împrumutatul sau Municipiul, în numele Împrumutatului, şi-a exprimat o preferinţã. Fiecare valutã de tragere va fi:
a) euro;
b) o valutã a unuia dintre statele membre ale Bãncii care nu participã la etapa a treia a Uniunii Europene monetare şi economice; sau
c) orice altã valutã care este tranzacţionatã pe scarã largã pe principalele pieţe valutare.
Pentru calculul sumelor ce urmeazã a fi trase în alte valute decât euro, Banca va aplica cursurile de schimb de referinţã calculate şi publicate de Banca Centralã Europeanã din Frankfurt sau, în lipsa acestora, cursurile de schimb care prevaleazã pe oricare altã piaţã financiarã aleasã de Bancã, la o datã cuprinsã într-un interval de 15 zile anterioare datei efectuãrii tragerii, dupã cum va decide Banca.
1.04. Condiţii de tragere
A. Tragerea primei tranşe, conform paragrafului 1.02, va fi condiţionatã de îndeplinirea, în mod satisfãcãtor pentru Bancã, a urmãtoarelor condiţii, şi anume ca, înainte de data primei cereri:
a) Banca sã fi primit din partea unui consilier juridic al Împrumutatului un aviz juridic privind semnarea în mod corespunzãtor a acestui contract de cãtre Împrumutat, precum şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile Bãncii;
b) un consilier juridic al Municipiului sã fi emis un aviz juridic privind semnarea în mod corespunzãtor a acestui contract de cãtre Municipiu, precum şi privind documentele relevante, în forma şi conţinutul acceptabile Bãncii;
c) toate aprobãrile necesare privind controlul schimbului valutar (dacã este cazul) sã fi fost obţinute, pentru a permite Municipiului sã efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi Împrumutatului sã ramburseze împrumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01) şi sã plãteascã dobânda şi toate celelalte sume datorate conform prezentului contract; astfel de aprobãri trebuie sã se extindã şi asupra deschiderii şi menţinerii conturilor în care Municipiul, în numele Împrumutatului, solicitã Bãncii sã disponibilizeze creditul;
d) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare, în limba englezã, care sã ateste cã Împrumutatul a autorizat şi a împuternicit pe deplin Municipiul sã solicite trageri şi sã primeascã sumele corespunzãtoare în conformitate cu prezentul contract, în numele şi pe seama Împrumutatului;
e) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare privind împuternicirea persoanei sau persoanelor autorizate sã semneze cererile, precum şi specimenele de semnãturã autentificate ale acestei sau acestor persoane;
f) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare care sã ateste cã o unitate de implementare a Proiectului (denumitã UIP) pentru realizarea Proiectului a fost înfiinţatã corespunzãtor de Municipiu, în conformitate cu paragraful 6.09;
g) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare care sã ateste cã au fost angajaţi consultanţi conform paragrafului 6.12; şi
h) Banca sã fi primit dovezi satisfãcãtoare, în limba englezã, referitoare la împuternicirile acordate semnatarilor acestui contract de a semna contractul în numele Împrumutatului şi, respectiv, în numele Municipiului, precum şi o copie a deciziei care autorizeazã Municipiul sã încheie acest contract.
Dacã o cerere pentru tragerea primei tranşe este efectuatã înainte de primirea de cãtre Bancã a unor dovezi satisfãcãtoare demonstrând cã aceste condiţii au fost îndeplinite, o astfel de cerere va fi consideratã ca fiind primitã de Bancã la acea datã la care condiţiile vor fi fost îndeplinite.
B. Tragerea fiecãrei tranşe ulterioare primei tranşe va fi condiţionatã de primirea de cãtre Bancã, la sau înainte de data cererii de tragere:
a) a unor copii certificate ale contractului sau contractelor care au fost finanţate din toate tranşele trase anterior, contract sau contracte care au fost încheiate în termeni satisfãcãtori Bãncii; şi
b) a unei declaraţii din partea Împrumutatului, prin Municipiu, care sã confirme cã toate cheltuielile au fost efectuate pentru articolele care urmau sã fie finanţate de Bancã conform Descrierii tehnice (exceptând taxele şi impozitele plãtibile în România), într-o sumã egalã cu valoarea tuturor sumelor disponibilizate anterior minus echivalentul sumei de 1 milion euro, cu excepţia ultimei trageri.
C. Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb la care se face referire în paragraful 1.03.
D. Dacã vreo parte a dovezilor furnizate de Împrumutat în cadrul subparagrafului 1.04B nu este satisfãcãtoare pentru Bancã, aceasta fie poate acţiona în concordanţã cu prevederile ultimei fraze a subparagrafului 1.04A, fie poate elibera proporţional mai puţin decât suma solicitatã.
E. În plus, disponibilizarea fiecãrei tranşe va fi condiţionatã de faptul ca Banca sã fi fost convinsã cã suficiente fonduri continuã sã fie disponibile în conformitate cu paragraful 6.07, astfel încât sã se asigure implementarea şi finalizarea la timp a Proiectului.
1.05. Anularea creditului
În cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât cifra estimatã în preambul, Banca poate, printr-o notificare adresatã Împrumutatului, sã anuleze creditul proporţional cu diferenţa.
Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare adresatã Bãncii, sã anuleze integral sau parţial orice sumã netrasã din credit. Cu toate acestea, dacã Împrumutatul anuleazã orice tranşã care a fãcut obiectul unui aviz de tragere şi care nu a fost revocat în conformitate cu subparagraful 1.02C, acesta va plãti un comision calculat pentru suma anulatã, la o ratã fixã, egalã cu jumãtate din rata dobânzii aplicabilã acelei tranşe.
Banca poate, în orice moment dupã data de 30 aprilie 2008, prin notificarea Împrumutatului şi a Municipiului, sã anuleze orice parte a creditului pentru care nici o tragere nu a fost efectuatã.
1.06. Anularea şi suspendarea creditului
Banca poate, prin notificarea Împrumutatului şi a Municipiului, sã anuleze, integral sau parţial, în orice moment şi cu efect imediat, partea netrasã din credit:
a) ca urmare a apariţiei oricãrui eveniment menţionat în subparagraful 10.01A sau 10.01B;
b) dacã vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Bãncii pe piaţa naţionalã de capital sau pe pieţele internaţionale de capital relevante; sau
c) atât timp cât, acţionând rezonabil, Banca nu va fi mulţumitã de modul în care au fost respectate garanţiile şi angajamentele acordate de Împrumutat şi Municipiu conform paragrafelor 6.15 şi 8.04.
Alternativ, printr-o notificare adresatã Împrumutatului şi Municipiului, Banca poate suspenda orice porţiune netrasã din credit, dacã în opinia sa s-a petrecut un eveniment sau a apãrut o situaţie descrisã mai sus şi care este temporarã. În acest caz, suspendarea va continua pânã când Banca va fi în mãsurã sã disponibilizeze din nou creditul.
Cu toate acestea, Banca nu va fi îndreptãţitã sã anuleze sau sã suspende, în temeiul alin. b) de mai sus, nici o tranşã care a fãcut obiectul unui aviz de tragere. Partea netrasã din credit va fi consideratã anulatã dacã Banca solicitã rambursarea în baza art. 10.
În cazul în care orice tranşã care face obiectul avizului de tragere este anulatã sau suspendatã în temeiul alin. a) şi c) de mai sus, Împrumutatul va plãti un comision pentru suma anulatã sau suspendatã, la o ratã anualã de 0,75%, calculat de la data avizului de tragere, respectiv pânã la data anulãrii. Un asemenea comision va fi plãtibil în plus faţã de orice comision plãtibil în cadrul paragrafului 1.05.
1.07. Valuta comisioanelor
Comisioanele datorate de Împrumutat Bãncii în baza prezentului articol 1 vor fi calculate şi plãtibile în euro.

ART. 2
Împrumutul

2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare împrumutul) va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de Bancã, aşa cum au fost notificate de Bancã cu ocazia disponibilizãrii fiecãrei tranşe, conform paragrafului 2.04.
2.02. Valuta de rambursare
Fiecare rambursare în baza art. 4 sau, dupã caz, a art. 10 va fi efectuatã în valutele disponibilizate şi în proporţiile în care acestea sunt cuprinse în soldul împrumutului.
2.03. Valuta dobânzii şi a altor obligaţii de platã Dobânda şi celelalte obligaţii de platã datorate conform art. 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi plãtibile proporţional în fiecare valutã în care împrumutul este rambursabil. Orice altã platã va fi efectuatã în valuta specificatã de Bancã, avându-se în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã sã fie rambursate prin acea platã.
2.04. Notificãri ale Bãncii
Dupã disponibilizarea fiecãrei tranşe, Banca va transmite Împrumutatului şi Municipiului o situaţie rezumativã cuprinzând suma, data tragerii şi rata dobânzii pentru acea tranşã.

ART. 3
Dobânda

3.01. Rata dobânzii
A. Soldul nerambursat al oricãrei tranşe va fi purtãtor de dobândã la rata specificatã în avizul de tragere aferent acesteia, care va fi rata dobânzii aplicatã de cãtre Bancã la data emiterii avizului de tragere, în concordanţã cu procedurile emise periodic de Consiliul director pentru împrumuturile exprimate în valuta respectivã şi acordate de Bancã împrumutaţilor sãi, în aceleaşi condiţii de rambursare şi în aceleaşi condiţii de platã a dobânzii ca şi cele pentru tranşa în cauzã.
B. Dobânda va fi plãtibilã semianual la datele specificate în paragraful 5.03.
3.02. Dobânda la sumele cu scadenţa depãşitã
Fãrã a contraveni prevederilor art. 10 şi ca excepţie de la paragraful 3.01, dobânda se va acumula zilnic la orice sumã întârziatã, plãtibilã conform condiţiilor acestui contract, pentru orice valutã, de la data scadenţei pânã la data plãţii, la o ratã egalã cu cea care este mai mare dintre:
a) suma dintre:
(i) 0,25% (25 puncte de bazã) pe an; şi
(ii) rata periodicã aplicabilã conform paragrafului 3.01 pentru tranşa pentru care suma datoratã este neachitatã;
b) suma dintre:
(i) rata dobânzii pentru depozitele interbancare la o lunã oferite de principalele pieţe interbancare, pentru valuta respectivã (de exemplu, pentru dolarul S.U.A. pe piaţa interbancarã londonezã şi pentru euro pe piaţa interbancarã europeanã), dupã cum este aleasã de cãtre Bancã; şi
(ii) 2% (200 puncte de bazã) pe an. În scopurile acestui alineat b), perioadele dobânzii de referinţã vor consta în perioade succesive de o lunã, începând de la data scadenţei sumei restante.
Aceastã dobândã este plãtibilã în aceeaşi valutã ca şi suma restantã pentru care este datoratã.

ART. 4
Rambursarea

4.01. Rambursarea obişnuitã
Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de rambursare prezentat în anexa B.
4.02. Rambursarea anticipatã voluntarã
A. Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, o tranşã, în baza unei comunicãri scrise (denumitã în continuare notificare de rambursare anticipatã) în care se specificã suma (suma rambursãrii anticipate) care urmeazã a fi rambursatã anticipat şi data propusã pentru rambursarea anticipatã (data rambursãrii anticipate), care va fi o datã specificatã în paragraful 5.03 (fiecare denumitã datã de platã). Notificarea de rambursare anticipatã va fi transmisã Bãncii cu cel puţin o lunã înainte de data rambursãrii anticipate. Rambursarea anticipatã va fi condiţionatã de plata de cãtre Împrumutat a unei compensaţii, dacã este cazul, datoratã Bãncii în conformitate cu prevederile subparagrafelor B şi C de mai jos.
B. Valoarea compensaţiei va fi suma diferenţei de dobândã neîncasatã de Bancã pentru fiecare semestru încheiat la datele de platã ulterioare datei rambursãrii anticipate, calculatã dupã cum se specificã în urmãtorul subparagraf şi diminuatã în conformitate cu prevederile subparagrafului 4.02C.
Suma acestei diferenţe va fi calculatã ca fiind suma cu care:
x) dobânda care ar fi fost plãtibilã în timpul acelui semestru pentru tranşa sau pentru partea din tranşã rambursatã anticipat
depãşeşte
y) dobânda care ar fi fost astfel plãtibilã în timpul acelui semestru dacã ar fi fost calculatã la rata de referinţã; în acest scop, rata de referinţã înseamnã rata anualã a dobânzii (diminuatã cu 15 puncte de bazã) pe care Banca o stabileşte cu o lunã înainte de data rambursãrii anticipate ca fiind rata standard pentru un împrumut acordat de Bancã împrumutaţilor sãi, exprimat în valuta tranşei respective, având aceleaşi caracteristici financiare ca şi tranşa care urmeazã sã fie rambursatã anticipat, în special aceeaşi periodicitate pentru plata dobânzii, aceeaşi perioadã rãmasã pânã la rambursarea capitalului şi acelaşi tip de rambursare. Rata dobânzii pe care Banca, urmând procedurile stabilite de cãtre Consiliul Guvernatorilor Bãncii, o stabileşte pentru un împrumut este, în conformitate cu Statutul Bãncii, determinatã pe baza condiţiilor dominante de pe piaţa de capital.
C. Fiecare sumã calculatã în acest mod va fi diminuatã la data rambursãrii anticipate, prin aplicarea unei rate de discont egale cu rata determinatã conform alin. y) al subparagrafului 4.02B.
D. Banca va notifica Împrumutatului valoarea compensaţiei datorate sau, dupã caz, neperceperea vreunei compensaţii, pânã la ora 12,00 p.m. ora Luxemburgului, într-o zi lucrãtoare în Luxemburg şi Bucureşti, care urmeazã datei la care a fost transmisã notificarea de rambursare anticipatã. Dacã pânã la ora 5,00 p.m. ora Luxemburgului, la data notificãrii, Împrumutatul nu confirmã în scris intenţia sa de a efectua rambursarea anticipatã, în condiţiile comunicate de Bancã, notificarea de rambursare anticipatã va rãmâne fãrã efect. Cu excepţia unui astfel de caz menţionat anterior, Împrumutatul va avea obligaţia sã efectueze plata în conformitate cu notificarea de rambursare anticipatã, împreunã cu dobânda datoratã asupra sumei rambursãrii anticipate, precum şi cu orice altã sumã datoratã conform paragrafului 4.02.
4.03. Rambursarea anticipatã obligatorie
A. Dacã Împrumutatul ramburseazã anticipat, în mod voluntar, parţial sau integral orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioadã mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipatã a unei pãrţi din suma nerambursatã în acel moment a împrumutului în aceeaşi proporţie cu aceea dintre suma rambursatã anticipat şi suma totalã nerambursatã a tuturor acelor împrumuturi.
Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacã este cazul, în termen de 4 sãptãmâni de la primirea notificãrii respective conform subparagrafului 8.02a). Orice sumã solicitatã de Bancã va fi plãtitã, împreunã cu dobânda datoratã, la data indicatã de Bancã, datã care nu va preceda data rambursãrii anticipate a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipatã a unui împrumut printr-un nou împrumut cu termen de rambursare cel puţin la fel de mare ca şi termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat nu va fi consideratã rambursare anticipatã.
B. În cazul în care costul total al Proiectului s-ar situa semnificativ sub cifra specificatã în preambul, Banca poate cere rambursarea anticipatã a împrumutului, proporţional cu diferenţa.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipatã conform prezentului articol 4
Rambursarea anticipatã va fi efectuatã în toate valutele împrumutului, proporţional cu sumele nerambursate respective, exceptând cazul în care Împrumutatul poate alege în schimb sã ramburseze anticipat, în condiţiile paragrafului 4.02, întreaga sumã nerambursatã, într-o singurã tranşã.
În cazul rambursãrii anticipate parţiale în toate valutele, fiecãrei sume rambursate anticipat i se va aplica o reducere pro rata pentru fiecare ratã rãmasã de rambursat. Prevederile prezentului articol 4 nu vor contraveni art. 10.

ART. 5
Plãţile

5.01. Locul plãţii
Fiecare sumã plãtibilã de cãtre Împrumutat în cadrul acestui contract va fi plãtitã în contul respectiv comunicat Împrumutatului şi Municipiului de cãtre Bancã. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data scadenţei pentru prima platã pe care o va face Împrumutatul şi va notifica orice schimbare a contului cu cel puţin 15 zile înainte de data primei plãţi la care se aplicã modificarea.
Aceastã perioadã de notificare nu se aplicã în cazul plãţilor efectuate în baza art. 10.
5.02. Calculul plãţilor referitoare la o fracţiune de an
Orice sumã datoratã sub formã de dobândã, comision sau în alt mod de cãtre Împrumutat în cadrul acestui contract şi calculatã pentru orice fracţiune din an va fi calculatã pe baza unui an de 360 de zile şi a unei luni de 30 de zile.
5.03. Datele de platã
Sumele datorate semestrial în cadrul acestui contract sunt plãtibile Bãncii la datele de 20 iunie şi 20 decembrie în fiecare an.
Orice platã scadentã într-o zi nelucrãtoare va fi plãtibilã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare. Zi lucrãtoare înseamnã o zi în care bãncile sunt deschise pentru tranzacţii în centrul financiar al ţãrii a cãrei monedã naţionalã este moneda sumei datorate, cu menţiunea cã, în cazul monedei euro, zi lucrãtoare înseamnã o zi în care instrucţiunile de creditare sau transfer în euro se prelucreazã prin sistemul de decontare euro, denumit transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontãrile brute în timp real (TARGET).
Alte sume datorate conform prezentului contract sunt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Bancã.
O sumã datoratã de Împrumutat va fi consideratã plãtitã în momentul în care aceasta este primitã de cãtre Bancã.

ART. 6
Angajamente speciale

6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri
Împrumutatul va folosi sumele împrumutului şi celelalte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în preambul exclusiv pentru realizarea Proiectului.
6.02. Finalizarea Proiectului
Municipiul va realiza Proiectul conform Descrierii tehnice şi îl va finaliza pânã la datele specificate în aceasta, dupã cum acestea pot fi modificate periodic cu aprobarea Bãncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
În cazul în care costul Proiectului depãşeşte cifra estimatã prezentatã în preambul, Împrumutatul şi/sau Municipiul vor obţine finanţare pentru a acoperi depãşirea costului fãrã a apela la Bancã, astfel încât sã permitã Municipiului sã finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnicã. Planurile pentru finanţarea costului suplimentar vor fi comunicate Bãncii în timp util pentru aprobare.
6.04. Procedura de licitaţie
Municipiul se angajeazã sã achiziţioneze bunuri şi servicii şi sã comande lucrãri pentru Proiect, acolo unde este cazul şi în mod satisfãcãtor pentru Bancã, prin licitaţie internaţionalã deschisã participanţilor din toate ţãrile.
6.05. Asigurare
Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Municipiul va asigura în mod corespunzãtor toate lucrãrile şi proprietãţile care fac parte din Proiect, în conformitate cu practica obişnuitã pentru lucrãri similare de interes public.
6.06. Întreţinerea
Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Municipiul se va îngriji ca toate proprietãţile ce fac parte din Proiect sã fie întreţinute, reparate, verificate şi renovate, dupã cum va fi necesar, pentru a fi menţinute în bunã stare de funcţionare.
6.07. Alocarea fondurilor
Împrumutatul şi Municipiul se angajeazã se aloce anual Proiectului suficiente fonduri bugetare şi/sau alte resurse financiare pentru completarea planului de finanţare a Proiectului neacoperit de împrumut, care sã permitã finalizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnicã.
6.08. Programarea financiarã
Municipiul va pregãti în fiecare an un plan de finanţare pertinent şi un program al cheltuielilor pe 3 ani, precum şi proiecţii financiare şi de trezorerie, în vederea stabilirii unui sistem bugetar pe bazã de program şi pentru întãrirea întregului proces de execuţie bugetarã.
6.09. Unitatea de implementare a Proiectului
Municipiul va înfiinţa UIP în cadrul DIC, în mod satisfãcãtor Bãncii, care va fi responsabilã de toate problemele legate de managementul şi implementarea Proiectului.
6.10. Funcţionarea Proiectului
Atât timp cât împrumutul este nerambursat, dacã Banca nu-şi va fi dat consimţãmântul altfel în scris, Municipiul îşi va pãstra titlul de proprietate şi de posesiune asupra activelor care fac parte din Proiect sau, dupã caz, va înlocui şi va reînnoi aceste active şi va menţine Proiectul în permanentã funcţionare, în conformitate cu scopul sãu iniţial.
Banca poate sã nu îşi dea consimţãmântul numai în cazul în care acţiunea propusã ar prejudicia interesele Bãncii în calitate de creditor al Împrumutatului sau ar face ca Proiectul sã devinã neeligibil pentru finanţare din partea Bãncii.
6.11. Prevederi privind mediul
Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Municipiul:
a) trebuie sã se asigure cã activitãţile legate de Proiect vor fi realizate în conformitate cu legislaţia aplicabilã privind mediul şi cu standardele Uniunii Europene referitoare la protecţia mediului, dupã cum acestea pot fi amendate şi modificate, dupã caz, şi va obţine şi menţine toate autorizaţiile guvernamentale necesare, aplicabile în aceastã privinţã;
b) va realiza toate lucrãrile de întreţinere, construcţie şi reabilitare, precum şi politicile de reducere a impactului asupra mediului care pot fi necesare în cadrul Proiectului, în conformitate cu buna practicã şi cu standardele la care se face referire în alin. a) din acest paragraf; şi
c) va realiza toate lucrãrile de întreţinere şi de reabilitare pentru facilitãţile Proiectului, care pot fi solicitate de autoritãţile competente.
6.12. Servicii de consultanţã
Municipiul se obligã sã angajeze, în urma unei proceduri de selecţie satisfãcãtoare pentru Bancã, consultanţi ale cãror calificare, experienţã şi termeni de referinţã vor fi satisfãcãtori Bãncii, pentru urmãtoarele scopuri:
a) sã asigure asistenţã Municipiului şi UIP în ceea ce priveşte analiza, proiectarea şi specificaţiile Proiectului;
b) sã asigure asistenţã Municipiului şi UIP pentru pregãtirea documentelor de licitaţie;
c) sã obţinã permise de construcţie relevante;
d) sã supervizeze lucrãrile;
e) sã furnizeze Municipiului şi UIP studii generale privind metodologia de revizuire a calculelor structurii clãdirilor şi protecţia împotriva cutremurelor;
f) sã asigure Municipiului şi UIP sprijin pentru pregãtirea strategiei de întreţinere;
g) sã certifice cheltuielile efectuate, menţionate în paragraful 1.04; şi
h) sã supervizeze şi sã raporteze asupra implementãrii Proiectului.
6.13. Aranjamente speciale
Municipiul va trebui sã transmitã Bãncii pânã la data de 31 decembrie 2004 o strategie de întreţinere pentru şcolile incluse în cadrul Proiectului, pentru a putea întreţine sau extinde (dacã este cazul) perioada de funcţionare a respectivelor active. Atât timp cât împrumutul este nerambursat, Municipiul va aloca fondurile necesare pentru implementarea strategiei de întreţinere menţionate.
6.14. Vizite
A. Împrumutatul şi Municipiul înţeleg cã Banca poate fi obligatã sã divulge Curţii de Conturi a Comunitãţilor Europene (denumitã în continuare Curtea de Conturi) acele documente referitoare la Împrumutat şi Municipiu şi la Proiect, care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Curţii de Conturi, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.
B. Împrumutatul şi Municipiul vor permite persoanelor desemnate de Bancã, care pot fi însoţite de reprezentanţi ai Curţii de Conturi, sã viziteze amplasamentele, instalaţiile şi lucrãrile incluse în Proiect şi sã efectueze acele verificãri pe care aceştia le doresc. În acest scop, Împrumutatul şi Municipiul le vor acorda sau se vor asigura cã le va fi acordatã toatã asistenţa necesarã. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentanţii Curţii de Conturi pot solicita Municipiului sã prezinte documentele care cad sub incidenţa subparagrafului 6.14A.
6.15. Angajament privind integritatea
Împrumutatul şi Municipiul garanteazã şi se angajeazã cã nu au comis şi cã nici o persoanã, dupã cunoştinţa lor, nu a comis nici unul dintre urmãtoarele acte şi cã nu vor comite nici ei şi nici o altã persoanã, cu asentimentul sau cu înştiinţarea lor anterioarã, nici unul dintre urmãtoarele acte, cum ar fi:
a) sã ofere, sã dea, sã primeascã sau sã solicite orice avantaj necuvenit pentru a influenţa acţiunea unei persoane care deţine un sediu public sau o funcţie ori a unui director sau angajat al unei autoritãţi publice ori întreprinderi publice sau a unui director ori a unui oficial al unei organizaţii publice internaţionale, în legãturã cu orice procedurã de achiziţie sau în realizarea oricãrui contract legat de acele elemente ale Proiectului specificat în Descrierea tehnicã;
b) orice act care influenţeazã ilegal sau care intenţioneazã sã influenţeze ilegal procesul de achiziţie sau de implementare a Proiectului, în detrimentul Împrumutatului sau al Municipiului, incluzând înţelegerile între ofertanţi.
Împrumutatul şi Municipiul se angajeazã sã informeze Banca în cazul în care vor lua cunoştinţã de orice fapt sau informaţie importantã privind comiterea unui astfel de act.

ART. 7
Garanţii

7.01. Garanţii
Dacã Împrumutatul va acorda unei terţe pãrţi vreo garanţie pentru îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale privind datoria externã sau orice fel de preferinţã ori de prioritate în legãturã cu acestea, Împrumutatul, dacã Banca va solicita, va furniza Bãncii o garanţie echivalentã pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului contract sau va acorda Bãncii o preferinţã ori o prioritate echivalentã.
Împrumutatul confirmã cã în prezent nu existã nici o astfel de garanţie, preferinţã sau prioritate.

ART. 8
Informaţii

8.01. Informaţii privind Proiectul
Municipiul:
a) se va asigura cã evidenţele sale prezintã toate operaţiile referitoare la finanţarea şi realizarea Proiectului;
b) va transmite Bãncii, în limba englezã sau în traducere în limba englezã:
(i) pânã la data de 20 decembrie 2003 şi ulterior semestrial la datele de 20 iunie şi 20 decembrie, pânã la terminarea Proiectului, câte un raport privind implementarea Proiectului, care va fi avizat de consultanţii menţionaţi în paragraful 6.12;
(ii) la 6 luni dupã încheierea Proiectului, un raport privind terminarea acestuia; şi
(iii) periodic, orice alte documente sau informaţii suplimentare privind finanţarea, implementarea şi funcţionarea Proiectului, dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil;
c) va supune aprobãrii Bãncii, fãrã întârziere, orice modificare substanţialã în planurile generale, graficul de execuţie, planurile de finanţare sau în programul de cheltuieli ale Proiectului, în legãturã cu aspectele fãcute cunoscute Bãncii înainte de semnarea acestui contract;
d) va informa Banca în timp util despre orice situaţie care impune consimţãmântul Bãncii, în conformitate cu paragraful 6.10; şi
e) va informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment care îi este cunoscut, care ar putea prejudicia substanţial sau ar putea afecta condiţiile de execuţie ori de funcţionare ale Proiectului.
8.02. Informaţii privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa Banca:
a) imediat, despre orice hotãrâre luatã de el din orice motiv sau despre orice situaţie care îl obligã ori despre orice cerere care i s-a fãcut de a rambursa anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru o perioadã mai mare de 5 ani;
b) imediat, despre orice intenţie din partea sa de a acorda în favoarea unei terţe pãrţi orice garanţie pentru oricare dintre activele sale; sau
c) în general, asupra oricãrei situaţii sau oricãrui eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricãrei obligaţii a Împrumutatului asumate în cadrul acestui contract sau care ar prejudicia în mod substanţial ori ar afecta condiţiile de execuţie sau de funcţionare ale Proiectului.
8.03. Informaţii privind Municipiul
A. Municipiul, prin UIP, va transmite Bãncii, în limba englezã sau în traducere în limba englezã:
a) pânã la data de 20 decembrie 2003 şi ulterior anual, pânã la terminarea Proiectului, documentaţia programãrii financiare în concordanţã cu paragraful 6.08; şi
b) în termen de o lunã dupã aprobarea bugetului propriu, o declaraţie de venituri şi cheltuieli.
B. Municipiul, prin UIP, va informa Banca:
a) imediat, în legãturã cu orice modificare adusã documentelor sale de bazã şi cu orice schimbare a statutului legal ori a mandatului sãu;
b) în general, despre orice situaţie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea oricãreia dintre obligaţiile sale asumate în cadrul prezentului contract.
8.04. Verificare şi informare
În plus, Împrumutatul şi Municipiul trebuie:
a) sã întreprindã acele acţiuni cerute în mod rezonabil de cãtre Bancã privind verificarea şi/sau terminarea oricãrui act care este ori este posibil sã fie de natura celor descrise în paragraful 6.15;
b) sã informeze Banca asupra mãsurilor luate pentru recuperarea pagubelor de la persoanele responsabile de orice pierdere rezultatã în urma oricãrui astfel de act;
c) sã faciliteze orice verificare pe care Banca o poate efectua privind un astfel de act.

ART. 9
Speze şi cheltuieli

9.01. Impozite, taxe şi comisioane
Împrumutatul şi/sau Municipiul vor plãti toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice naturã, inclusiv taxele de timbru şi taxele de înregistrare, aferente semnãrii sau implementãrii prezentului contract ori a oricãrui document legat de acesta şi pentru întocmirea oricãrei garanţii pentru împrumut.
Împrumutatul va plãti integral capitalul, dobânda, comisioanele şi alte sume datorate în baza prezentului contract, brut, fãrã deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia cã, dacã Împrumutatul este obligat prin lege sã facã orice astfel de deducere, va majora suma de platã cãtre Bancã astfel încât, dupã deducere, suma netã primitã de Bancã sã fie echivalentã cu suma datoratã.
9.02. Alte speze
Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, ocazionate de semnarea ori de implementarea acestui contract sau a documentelor legate de acesta şi de întocmirea oricãrei garanţii pentru împrumut.

ART. 10
Rambursarea anticipatã ca urmare a unui caz de neîndeplinire a obligaţiilor

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, pe baza cererii fãcute în acest sens de Bancã:
A. imediat:
a) dacã vreo informaţie importantã sau vreun document remis Bãncii de cãtre sau în numele Împrumutatului ori al Municipiului în legãturã cu negocierea acestui contract sau pe perioada în care acesta este în vigoare se dovedeşte a fi fost incorect în orice detaliu de naturã materialã;
b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadenţei orice parte din împrumut, nu plãteşte dobânda la acesta sau nu efectueazã orice altã platã cãtre Bancã, dupã cum este prevãzut în prezentul contract;
c) dacã, urmare a neîndeplinirii oricãrei obligaţii în legãturã cu acest împrumut, Împrumutatului sau Municipiului i se cere sã ramburseze anticipat orice împrumut acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) dacã survine vreun eveniment sau vreo situaţie care este posibil sã pericliteze îndeplinirea obligaţiilor de platã care decurg din împrumut sau sã afecteze negativ orice garanţie acordatã pentru acesta;
e) dacã vreo obligaţie asumatã de Împrumutat şi la care se face referire la pct. 10 şi 11 din preambul înceteazã a fi îndeplinitã cu privire la orice împrumut acordat oricãrui împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene;
f) dacã Împrumutatul sau Municipiul nu îşi îndeplineşte orice obligaţie cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancã din resursele Bãncii sau ale Uniunii Europene; sau
g) (i) dacã un executor intrã în posesia oricãrei pãrţi a activelor Municipiului sau dacã un creditor, lichidator ori administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau
g) (ii) dacã orice reţinere, executare, sechestru sau orice alt proces este perceput sau aplicat asupra proprietãţii Municipiului; sau
B. la expirarea unei perioade rezonabile, specificatã de Bancã într-o comunicare cãtre Împrumutat, fãrã ca problema sã fi fost remediatã în mod satisfãcãtor pentru Bancã:
a) dacã Împrumutatul sau Municipiul nu îndeplineşte orice obligaţie care rezultã din prezentul contract, alta decât cea menţionatã la subparagraful 10.01A alin. b); sau
b) dacã vreun fapt esenţial prevãzut în preambul se modificã sau se dovedeşte a fi eronat şi dacã modificarea fie prejudiciazã interesul Bãncii, în calitate de creditor al Împrumutatului, fie afecteazã negativ implementarea sau funcţionarea Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Paragraful 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bãncii de a solicita rambursarea anticipatã a împrumutului.
10.03. Daune
În cazul solicitãrii rambursãrii anticipate conform paragrafului 10.01, Împrumutatul va plãti Bãncii o sumã calculatã la data la care s-a fãcut solicitarea, oricare este mai mare dintre:
a) o sumã calculatã conform prevederilor subparagrafului 4.02A, aplicatã asupra sumei care a devenit scadentã şi plãtibilã şi cu efect de la data scadenţei specificatã în solicitarea scrisã a Bãncii; şi
b) o sumã calculatã la o ratã anualã de 0,25% de la data solicitãrii pânã la data la care fiecare ratã de rambursare a sumei solicitate ar fi fost rambursabilã dacã nu ar fi fost fãcutã solicitarea.
10.04. Nederogãri
Nici o nerespectare sau întârziere din partea Bãncii în exercitarea oricãruia dintre drepturile sale conform prezentului articol 10 nu va fi consideratã ca o renunţare la un astfel de drept.
10.05. Utilizarea sumelor primite
Sumele primite ca urmare a solicitãrii formulate conform prezentului articol 10 vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata daunelor, a comisioanelor şi a dobânzii, în aceastã ordine, şi, în al doilea rând, pentru acoperirea ratelor nerambursate, în ordinea inversã a scadenţelor. Acestea se vor aplica între tranşe, dupã cum va considera Banca.

ART. 11
Legea şi jurisdicţia

11.01. Legea
Prezentul contract, precum şi întocmirea, interpretarea şi validitatea lui vor fi guvernate de legea Marelui Ducat de Luxemburg.
Locul realizãrii acestui contract este sediul central al Bãncii.
11.02. Jurisdicţia
Toate litigiile privind acest contract vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene (denumitã în continuare Curtea).
Pãrţile la acest contract renunţã, prin acesta, la orice imunitate sau drept de a obiecta faţã de jurisdicţia Curţii.
O decizie a Curţii, emisã conform prezentului paragraf 11.02, va fi definitivã şi obligatorie pentru pãrţi, fãrã restricţie sau rezervã.
11.03. Dovada sumelor datorate
În orice acţiune juridicã ce decurge din acest contract certificarea de cãtre Bancã a oricãrei sume datorate Bãncii în cadrul acestui contract va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

ART. 12
Clauze finale

12.01. Notificãri
Notificãrile şi alte comunicãri remise în legãturã cu prezentul contract vor fi trimise la adresele menţionate la pct. 1) de mai jos, cu excepţia notificãrilor cãtre Împrumutat în legãturã cu litigiile în curs sau în declanşare, care vor fi trimise la adresele specificate la pct. 2) de mai jos, unde Împrumutatul îşi alege sediul:
- pentru Bancã: 1) Bd. Konrad Adenauer nr. 100,
L-2950, Marele Ducat de
Luxemburg;
- pentru Împrumutat: 1) Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,
RO-70060 Bucureşti, România;
2) Misiunea României pe lângã
Comunitãţile Europene,
str. Montoyer nr. 12,
B-1000 Bruxelles, Belgia;
- pentru Municipiu: 1) Bd. Regina Elisabeta nr. 47,
sectorul 5, Bucureşti, România;
2) Misiunea României pe lângã
Comunitãţile Europene,
str. Montoyer nr. 12,
B-1000 Bruxelles, Belgia.
Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte pãrţi, sã îşi schimbe adresele menţionate mai sus, cu specificarea cã adresa de la pct. 2) de mai sus poate fi schimbatã numai cu o altã adresã din cadrul Uniunii Europene.
În cazul în care Împrumutatul şi Municipiul nu vor specifica altfel în scris Bãncii, Împrumutatul şi Municipiul vor stabili ca şeful UIP sã fie responsabil pentru contactele cu Banca în scopurile paragrafelor 6.15 şi 8.04.
12.02. Forma notificãrii
Notificãrile şi alte comunicãri, pentru care sunt menţionate în acest contract perioade fixe sau care fixeazã ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandatã, telegramã, telex sau orice alte mijloace de transmitere care fac posibilã dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declaratã a primirii documentului transmis va fi concludentã pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul, anexe şi documente ataşate
Preambulul şi urmãtoarele anexe fac parte integrantã din acest contract:
- anexa A "Descrierea tehnicã";
- anexa B "Graficul de rambursare".
Urmãtoarea anexã este ataşatã la prezentul contract:
- anexa 1 "Împuternicirea pentru semnare a Împrumutatului".
Ca urmare, pãrţile la prezentul contract au convenit ca acesta sã fie semnat în patru exemplare originale în limba englezã, fiecare paginã fiind parafatã în numele Împrumutatului de cãtre domnul Ştefan Petrescu, director general Direcţia generalã finanţe publice externe, în numele Bãncii de cãtre doamna Reka Balogh, consilier, şi în numele Municipiului de cãtre domnul Emilian Radu, director.

Semnat pentru şi în numele României,
M. N. Tãnãsescu

Semnat pentru şi în numele Bãncii Europene de
Investiţii,
R. Saerbeck G.D. Spota

Semnat pentru şi în numele Municipiului Bucureşti,
T. Bãsescu

Bucureşti, 1 octombrie 2003.
Luxemburg, 7 octombrie 2003.

ANEXA A

România - Proiectul privind reabilitarea
infrastructurii educaţionale în Bucureşti

DESCRIERE TEHNICĂ

1. Scop
Proiectul cuprinde mai multe scheme pentru sprijinirea reabilitãrii infrastructurii şcolare în Bucureşti.
2. Descriere
Proiectul cuprinde 106 şcoli din învãţãmântul preuniversitar. Municipiul Bucureşti este împãrţit în 6 sectoare. Şcolile sunt localizate în întreg municipiul Bucureşti. Lista şcolilor care urmeazã sã fie finanţate împreunã cu o scurtã descriere sunt incluse în tabelul nr. 1.
Proiectul, cu diferenţieri de la şcoalã la şcoalã, cuprinde: consolidarea clãdirilor împotriva cutremurelor; construirea de clãdiri noi şi sãli de sport multifuncţionale; reabilitarea infrastructurii sanitare şi de canalizare; reabilitarea utilitãţilor (alimentare cu apã, încãlzire, reţea electricã, telefonie şi Internet); asigurarea de mobilier şi echipamente (inclusiv calculatoare), pregãtirea profesorilor pentru utilizarea echipamentului de calcul (limitatã la profesorii din şcolile care vor fi dotate în cadrul Proiectului) şi cheltuieli administrative ale Proiectului.
Proiectul cuprinde, de asemenea, proiectarea şcolilor şi supravegherea lucrãrilor, inclusiv toate serviciile de consultanţã necesare.
3. Durata
Proiectul va fi finalizat în perioada 2003-2008. Schemele vor deveni funcţionale imediat ce vor fi gata.

Tabelul 1

România - Proiectul privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti

LISTA ŞCOLILOR


┌──────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┐
│ │Numele Şcolii │Adresa şcolii │Felul şcolii│
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│Sectorul 1│Liceul de muzicã "G.Enescu"│Str. Gheorghe Manu nr.30│M │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│(8 şcoli) │Şcoala nr.7 │Str. Neagoe Vodã nr.11 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.13 │Str. Petrila nr.10-12 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala de muzicã şi arte │Str. Ştirbei Vodã nr.101│M │
│ │nr.3 "Cuibul cu barza" │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.118 │Str. Ştirbei Vodã │S │
│ │ │nr.32-34 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.118 │Str. Pavlov nr.2-4 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Grupul şcolar agricol │B-dul Ficusului nr.18 │LT │
│ │"V. Harnaj" │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.17 "Pia Brãteanu"│Str. Petoffi Sandor │S │
│ │ │nr.14-16 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│Sectorul 2│Şcoala nr.30 │Str. Lãptari nr.23 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│(15 şcoli)│Şcoala nr.50 │Str. Ion Marinescu nr.32│S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.66 │Str. Logofãt Dan nr.1 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Colegiul tehnic "Traian" │Str. Luigi Galvani nr.20│LT │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.62 │Str. Potârnichii nr.3 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.23 │Str. Oltarului nr.11 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.41 │Str. Nicolae Apostol │S │
│ │ │nr.2 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Colegiul Naţional "Spiru │Str. Italiana nr.17 │L │
│ │Haret" │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.49*) │Str. Vatra Luminoasã │S │
│ │ │nr.99 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.145 │Str. Heliade între Vii │S │
│ │ │nr.36 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.40 │Str. Periş nr.27 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Colegiul tehnic "Edmond │B-dul Dimitrie Pompei │LT │
│ │Nicolau" │nr.3 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.31 │B-dul Lacul Tei nr.116 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Colegiul Naţional "Cantemir│Str. Viitorului nr.60 │L │
│ │Vodã" │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala Centralã │Str. Icoanei nr.3-5 │LE │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│Sectorul 3│Şcoala nr.16 │Intr. Constantin │S │
│ │ │Brâncuşi nr.7 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│(11 şcoli)│Şcoala nr.22*) │B-dul 1 Decembrie 1918 │S │
│ │ │nr.28 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Grup şcolar industrial │B-dul Basarabia nr.256 │LT │
│ │"Republica" │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.87 │Str. Râmnicu Vâlcea │S │
│ │ │nr.52 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.47 │Str. Vasile Lucaciu │S │
│ │ │nr.16 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.81 │Str. Nerva Traian nr.33 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.20 │Str. Prevederii nr.19 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Grãdiniţa nr.160 │Aleea Perişor nr.9 │G │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Grupul Şcolar "Nichita │Str. Lucreţiu Pãtrãşcanu│LT │
│ │Stãnescu" │nr.3 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.84 │Calea Vitan nr.135 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.149 │Aleea Petrişoru nr.4 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│Sectorul 4│Şcoala nr.102 │Str. Cpt. Eremia Popescu│S │
│ │ │nr.27 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│(21 şcoli)│Şcoala nr.79*) │Str. Cuza Vodã nr.51 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.100 │Calea Vãcãreşti nr.51 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.120 │Str. Mãrţişor nr.39 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.74 │Calea Şerban Vodã │S │
│ │ │nr.62-64 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.165 │Aleea Slãtioara nr.8 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.111 │Str. Stoian Militaru │S │
│ │ │nr.72 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.36 │Str. Costila nr.2 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.190 │Str. serg. Niţu Vasile │S │
│ │ │nr.16 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.93 │Aleea Emil Racoviţã nr.1│S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.133 │Str. Stânjeneilor nr.3 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.194*) │Str. Alexandru Obrejia │S │
│ │ │nr.3A │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.129*) │Str. Izvorul Crişului │S │
│ │ │nr.6 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.98*) │Str. Stupilor nr.1 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.109 │Str. Petre Ţuţea nr.3 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.189 │Aleea Ciceu nr.12 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.308 │Str. Râul Şoimului nr.8 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.110 │Str. Argeşului nr.6 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.97 │Str. Viorele nr.7 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.119 │Str. Almaşul Mic nr.4 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.113 │Str. Parincea nr.4 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│Sectorul 5│Şcoala nr.146*) │Şos. Panduri nr.42 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│(14 şcoli)│Şcoala nr.136*) │Prel Ferentari nr.68 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Colegiul economic "Viilor" │Şos. Viilor nr.38 │LE │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.2 │Str. Lacul Bucura nr.14 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Colegiul tehnic energetic │Aleea Podul Giurgiului │LT │
│ │ │nr.5 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Liceul teoretic "Dimitrie │Calea Rahovei nr.311 │L │
│ │Bolintineanu" │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.148 │Str. Bachus nr.42 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.147 │Str. Bacãu nr.1 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Grupul industrial şcolar │Str. Samuil Vulcan nr.35│LT │
│ │"Dimitrie Gusti" │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.141*) │Str. Amurgului nr.35 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Colegiul tehnic "Dumitru │Str. Spãtaru nr.16 │LT │
│ │Moţoc" │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Grãdiniţa nr.73 │Splaiul Independenţei │G │
│ │ │nr.68 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Grãdiniţa nr.205 │Calea Ferentari nr.2 │G │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.115 │Calea 13 Septembrie │S │
│ │ │nr.177 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│Sectorul 6│Grup şcolar industrial │Str. Porumbacu nr.52 │LT │
│ │Tehnometal │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│(17 şcoli)│Şcoala nr.153 │Str. Sãbãreni nr.21 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.198 │Str. Apusului nr.73-75 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.202 │Calea Crângaşi nr.140 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.161 │Calea Giuleşti nr.486A │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.279 "Sf. Mihail │Prel. Ghencea nr.24 │S │
│ │şi Gavril"*) │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.167 │Şos. Ciurel nr.9-11 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.174*) │Str. Roşia Montana nr.41│S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.142 │Str. Centurii nr.4 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.206 │Aleea Ariniş nr.5 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.191 │Aleea Poiana Muntelui │S │
│ │ │nr.1 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.193*) │Str. M. R. Marcu nr.3 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.156 │Str. Dealul Ţugulea │S │
│ │ │nr.35 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.164*) │Str. Pravat nr.22 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.311 │Str. Gârleni nr.10 │S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Grãdiniţa nr.250 │Str. Dealul Ţugulea │G │
│ │ │nr.35 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala nr.310 │Str. Roşia Montana nr.42│S │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│Şcoli │Şcoala pentru surzi nr.1 │Str. Neatârnãrii nr.5, │SS │
│speciale │ │sector 1 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│(20 şcoli)│Şcoala specialã nr.7 │Str. Surorilor nr.4, │SS │
│ │ │sector 1 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala specialã nr.8 │Str. Victor Daimaca nr.2│SS │
│ │ │sect.1 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala specialã nr.10 │Str. G-ral Berthelot │SS │
│ │ │nr.20-25, sector 1 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Centrul de pedagogie cura- │Str. Corabia nr.57-59, │SS │
│ │tivã şi terapie socialã │sector 2 │ │
│ │Corabia │ │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Centrul şcolar nr.1 │Str. Vatra Luminoasã │SS │
│ │ │nr.108, sector 2 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Centrul şcolar nr.3 │Str. Austrului nr.37, │SS │
│ │ │sector 2 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala profesionalã │Şos. Pantelimon nr.299, │SS │
│ │specialã nr.2 │sector 2 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala profesionalã │Str. Iancu Marcel nr.7, │SS │
│ │specialã nr.3 │sector 2 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala pentru ambliopi │Str. Austrului nr. 33, │SS │
│ │ │sector 2 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala pentru hipoacuzici │Str. Busolei nr.6, │SS │
│ │ │sector 2 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala specialã nr.2 │Str. Popa Petre nr.31-41│SS │
│ │ │sect.2 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala specialã nr.5 │Str. Turturelelor nr.13,│SS │
│ │ │sector 3 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala specialã nr.4 │Şos. Olteniei nr.208, │SS │
│ │ │sector 4 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala specialã nr.6 │Str. Sld. Enache Ion │SS │
│ │ │nr.31, sector 4 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala specialã nr.9 │Str. Trompetului nr.34, │SS │
│ │ │sector 5 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala pentru surzi nr.2 │Aleea Istru nr.6, │SS │
│ │ │sector 6 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala specialã nr.3 │Str. Toporaşi nr.10, │SS │
│ │ │sector 6 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala specialã nr.11- │Aleea Istru nr.4, │SS │
│ │Grãdiniţa Specialã nr.2 │sector 6 │ │
├──────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
│ │Şcoala specialã nr.1 │Str. Popa Rusu nr.13, │SS │
│ │ │sector 2 │ │
└──────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘S Şcoala cu clasele 1-8
L Liceu
LT Liceu Tehnic
LE Liceu Economic
M Şcoala de Muzicã
G Grãdiniţã
SS Şcoala specialã
*) Salã de sport a cãrei construcţie este finanţatã din alt program guvernamental


ANEXA B

România - Proiectul privind reabilitarea
infrastructurii educaţionale în Bucureşti

GRAFIC DE RAMBURSARE


┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Data de scadenţã a rambursãrii │ Sume care vor fi rambursate │
│ tranşelor │ exprimate ca procent din împrumut │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│1. 20 decembrie 2009 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│2. 20 iunie 2010 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│3. 20 decembrie 2010 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│4. 20 iunie 2011 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│5. 20 decembrie 2011 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│6. 20 iunie 2012 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│7. 20 decembrie 2012 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│8. 20 iunie 2013 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│9. 20 decembrie 2013 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│10. 20 iunie 2014 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│11. 20 decembrie 2014 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│12. 20 iunie 2015 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. 20 decembrie 2015 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14. 20 iunie 2016 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│15. 20 decembrie 2016 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│16. 20 iunie 2017 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│17. 20 decembrie 2017 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│18. 20 iunie 2018 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│19. 20 decembrie 2018 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│20. 20 iunie 2019 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│21. 20 decembrie 2019 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│22. 20 iunie 2020 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│23. 20 decembrie 2020 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│24. 20 iunie 2021 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│25. 20 decembrie 2021 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│26. 20 iunie 2022 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│27. 20 decembrie 2022 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│28. 20 iunie 2023 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│29. 20 decembrie 2023 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│30. 20 iunie 2024 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│31. 20 decembrie 2024 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│32. 20 iunie 2025 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│33. 20 decembrie 2025 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│34. 20 iunie 2026 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│35. 20 decembrie 2026 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│36. 20 iunie 2027 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│37. 20 decembrie 2027 │ 2,63% │
├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│38. 20 iunie 2028 │ 2,69% │
└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016