Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDITII TEHNICE din 1 iulie 1993  privind protectia atmosferei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONDITII TEHNICE din 1 iulie 1993 privind protectia atmosferei

EMITENT: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 10 august 1993

I. Dispozitii generale

ART. 1
Obiective si domenii de aplicare
(1) Prezentele conditii tehnice au drept obiectiv, prin stabilirea de norme de limitare a emisiilor pentru poluantii eliminati in atmosfera, protectia omului, a animalelor si vegetatiei, a biotopurilor si a biocenozelor lor, a apei, solului si materialelor impotriva poluarilor atmosferice ce pot genera vatamare sau disconfort.
(2) Ele se aplica urmatoarelor domenii:
a) emisiilor produse de surse stationare, de vehicule si infrastructuri destinate transporturilor;
b) emisiilor produse de instalatiile de ardere;
c) combustibililor si carburantilor.
(3) Prezentele norme de emisie nu se refera la calitatea aerului din zone de munca, pentru care Ministerul Sanatatii impreuna cu Departamentul protectiei muncii stabilesc, prin normele de protectie a muncii, concentratii maxime admise in atmosfera zonelor de munca.
ART. 2
Definitii
In sensul prezentelor conditii tehnice se intelege:
(1) prin emisie de poluanti: eliminarea in atmosfera a unor poluanti solizi, lichizi sau gazosi din surse punctiforme sau de suprafata;
(1.1) prin norme de limitare preventiva a emisiilor: norme privind valorile concentratiilor maxime de poluanti admise a fi eliminate in atmosfera de catre diferitele activitati antropice;
(2) prin emisie: transferul poluantilor in atmosfera catre un receptor (omul si factorii sistemului sau ecologic, bunuri materiale etc.);
(2.1) prin norme de emisie: norme privind valorile concentratiilor maxime admisibile ale unor substante poluante in atmosfera;
(3) prin surse stationare: constructii, utilaje, instalatii, inclusiv de ventilatie, alte lucrari fixe care produc sau prin intermediul carora se evacueaza substante poluante in atmosfera;
(4) prin vehicule: mijloace de transport rutiere, aeriene si navale, echipate cu motoare cu ardere interna sau externa;
(5) prin infrastructuri destinate transporturilor: drumuri, aeroporturi, cai ferate, tunele rutiere si feroviare, precum si alte instalatii la care efluentii gazosi sint evacuati in mediul inconjurator, fara a fi colectati;
(6) prin instalatii noi: atit instalatiile care urmeaza a intra in functiune, cit si cele existente transformate, dezvoltate sau retehnologizate, atunci cind aceste amenajari conduc la:
a) degajarea de emisii mai mari sau diferite de cele anterioare;
b) cheltuieli de realizare mai mari decit jumatate din costul unei instalatii similare noi;
(7) sint considerate ca fiind excesive, imisiile care depasesc de cel putin 3 ori una sau mai multe dintre concentratiile maxime admisibile, stabilite prin standard de stat.
In situatia in care pentru un poluant nu este fixata valoarea limita, imisiile sint considerate ca fiind excesive, atunci cind din observatii, masuratori sau anchete rezulta ca:
a) ameninta sanatatea oamenilor si a animalelor, vegetatia, biocenozele si biotopurile lor;
b) incomodeaza sensibil comunitati umane;
c) aduc prejudicii constructiilor;
d) aduc prejudicii solului, vegetatiei sau calitatii apelor;
(8) prin limitare preventiva a emisiilor: stabilirea de norme de emisie pentru poluantii eliminati in atmosfera, potrivit prezentelor conditii tehnice;
(9) prin limitare complementara a emisiilor: stabilirea de norme de emisie pentru noxe neluate in considerare intr-o analiza anterioara;
(10) prin limitare mai severa a emisiilor: stabilirea de valori maxime admisibile mai coborite decit cele fixate prin normele de emisie pentru noxa respectiva.

II. Emisii

1. Limitarea emisiilor la instalatiile stationare noi
ART. 3
Limitarea preventiva a emisiilor conform conditiilor tehnice
(1) Instalatiile stationare noi trebuie echipate cu sisteme de retinere a poluantilor inca de la darea lor in functiune si exploatate pe tot parcursul existentei lor, astfel incit sa fie respectate normele de limitare a emisiilor prevazute de prezentele conditii tehnice (anexele nr. 1, nr. 2 si nr. 3).
(2) Masurile si lucrarile destinate a asigura incadrarea emisiilor de poluanti in limitele impuse se examineaza de autoritatea competenta pentru mediu, care emite acordul de mediu la documentatia de investitii privind instalatia stationara noua si autorizatia de mediu, la punerea in functiune a instalatiei respective.
ART. 4
Limitarea emisiilor de catre autoritatea pentru mediu
(1) In cazul unor emisii pentru care prezentele conditii tehnice nu prevad limite, pe baza propunerii documentare a proiectantului instalatiilor, autoritatea pentru mediu stabileste o norma de emisie preventiva, in conformitate cu norme din tari europene dezvoltate industrial, cu conditia ca aceasta sa poata fi realizabila pe plan tehnic, iar tehnologia aplicabila sa fie economic suportabila. La stabilirea acestor norme se va tine seama de nivelul imisiilor din zona de amplasare a instalatiilor noi, precum si de tipul si marimea celorlalte emisii existente, urmind a se aplica tehnica de depoluare, in primul rind la acele surse unde reducerea emisiilor va fi semnificativa si economic suportabila.
(2) Se considera realizabile pe plan tehnic si al exploatarii, acele masuri de limitare a emisiilor, care:
a) sint generalizate pe plan international, in sectoarele similare de activitate economica;
b) au fost aplicate experimental cu rezultatele scontate si sint capabile a fi aplicate si la alte instalatii.
(3) Evaluarea gradului de suportabilitate economica a masurilor de limitare a emisiilor se va face luind in considerare costurile de investitii si exploatare pe unitate de poluant retinuta, precum si ponderea acestora in costurile totale ale agentului economic, comparativ cu situatii similare din alte tari europene.
ART. 5
Limitarea mai severa a emisiilor de catre autoritatea pentru mediu
Daca, pe baza studiilor de import ecologic, se apreciaza ca o instalatie noua poate produce imisii peste nivelurile stabilite prin standarde, chiar daca respecta limitarea preventiva a emisiilor, autoritatea pentru mediu poate impune, la elaborarea acordului de mediu, o limitare complementara sau mai severa a acestora, argumentind tehnic, social sau economic nivelul maxim propus.
ART. 6
Dispersia poluantilor in atmosfera
(1) Inaltimea cosurilor de evacuare in atmosfera a poluantilor se determina pe baza de studii de dispersie, elaborate de la caz la caz, luind in considerare conditiile meteorologice si de amplasament specifice zonei in care actioneaza sursa de emisie, cu incadrarea in normele de emisie, utilizindu-se metode de calcul adecvate si, daca se considera necesar de catre proiectant, experimentarea pe model in tunele aerodinamice.
(2) In lipsa studiilor privind conditiile de dispersie, inaltimea cosurilor poate fi calculata, potrivit metodologiei prezentate in anexa nr. 5 a prezentelor conditii tehnice.
2. Limitarea emisiilor la instalatiile stationare existente
ART. 7
Limitarea preventiva a emisiilor
Dispozitiile privind limitarea preventiva a emisiilor pentru instalatiile stationare noi (art. 3, 4, 5) sint aplicabile si instalatiilor stationare existente, cu luarea in considerare a unor tehnologii verificate, aplicabile economic si a contributiei emisiilor acestora la nivelul total al imisiilor din zona respectiva.
ART. 8
Obligatia modernizarii sistemelor de depoluare
(1) Detinatorii instalatiilor stationare existente care nu se incadreaza in normele de emisie a poluantilor in atmosfera sint obligati sa-si modernizeze sistemele de depoluare in termenele stabilite pe baza prezentelor conditii tehnice, in conditiile reiesite din studiile de impact ecologic si de fezabilitate pentru sistemul de depoluare propus, elaborate prin grija detinatorilor instalatiilor respective.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), autoritatea pentru mediu poate admite ca detinatorul instalatiei sa nu execute lucrarile de modernizare, numai daca acesta declara in cererea sa de autorizare ca isi va inceta activitatea in termen de maximum 2 ani.
(3) Termenul limita pentru modernizarea sistemelor de depoluare se fixeaza cu ocazia examinarii cererii de autorizare a functionarii instalatiei, avindu-se in vedere urmatoarele criterii:
- impactul obiectivului asupra mediului;
- posibilitatile tehnice de realizare a sistemelor de depoluare si costurile acestora;
- importanta sociala a obiectivului.
ART. 9
Limitarea mai severa a emisiilor
(1) Daca se constata ca o instalatie existenta provoaca imisii peste nivelurile stabilite prin standarde, cu toate ca respecta limitarea preventiva a emisiilor, autoritatea pentru mediu va impune o limitare a emisiilor, complementara sau mai severa.
(2) Pentru limitarea complementara sau mai severa a emisiilor, autoritatea pentru mediu va fixa termene pentru modernizarea sistemelor de depoluare.
(3) Decizia privind limitarea complementara sau mai severa a emisiilor si fixarea termenelor pentru modernizarea sistemelor de depoluare se va fixa pe baza studiului de impact ecologic si a studiilor de fezabilitate ale instalatiilor preconizate, elaborate prin grija detinatorilor acestor instalatii.
ART. 10
Termene pentru modernizarea sistemelor de depoluare
(1) Termenul limita pentru modernizarea sistemelor de depoluare este de 7 ani de la data intrarii in vigoare a prezentelor conditii tehnice.
(2) Termene mai scurte se stabilesc cind:
a) emisiile inregistreaza valori de 3 sau de mai multe ori mai mari decit valorile fixate pentru limitarea preventiva a acestora;
b) imisiile provocate de instalatii sint excesive (cap. I art. 2 alin. (7).
(3) Pina la incadrarea in limitele de emisie stabilite prin prezentele conditii tehnice, instalatiile vor trebui sa functioneze la nivelurile de eficienta maxima a dotarilor de depoluare existente.
ART. 11
Decalari de termene
Autoritatea pentru mediu poate fi de acord cu termene mai lungi de modernizare a sistemelor de depoluare, de pina la 7 ani, pentru un anumit tip de noxe cind aceasta operatiune se dovedeste, pentru prima etapa de 5 ani, a nu fi realizabila pe plan tehnic si al exploatarii sau suportabila economic. Pina la incadrarea in valorile limita stabilite prin prezentele conditii tehnice, instalatiile vor fi autorizate sa functioneze in conditiile art. 10 alin. (3).
3. Controlul emisiilor instalatiilor stationare
ART. 12
Declararea emisiilor
(1) Detinatorii instalatiilor stationare noi si existente trebuie sa furnizeze autoritatii pentru mediu, cu ocazia cererii pentru autorizarea functionarii si ori de cite ori aceasta solicita, informatii cu privire la:
a) natura si cantitatea emisiilor de poluanti (g/h, produsul dintre concentratia poluantului in gazul evacuat - g/mc si debitul emisiei - mc/h) si variatia lor in timp;
b) locul de evacuare a emisiilor, inaltimea (de la sol) la care se produce evacuarea;
c) orice alta caracteristica a evacuarii, necesara evaluarii emisiilor.
(2) Declararea emisiilor se stabileste de detinatorul instalatiei, pe baza de masuratori sau de bilant cantitativ al substantelor utilizate.
ART. 13
Supravegherea emisiilor
(1) Detinatorii instalatiilor stationare au obligatia de a-si supraveghea sistematic nivelurile emisiilor si a asigura incadrarea in limitele impuse de prezentele conditii tehnice.
Evaluarea nivelurilor emisiilor se realizeaza prin masuratori pe care detinatorii instalatiilor le efectueaza prin forte proprii sau prin terti. La stabilirea programului de masuratori se vor avea in vedere particularitatile tehnologice ale instalatiilor respective.
(2) Autoritatile pentru mediu controleaza modul in care detinatorii instalatiilor stationare respecta incadrarea emisiilor in limitele stabilite prin prezentele conditii tehnice.
(3) Pentru instalatiile cu emisii importante, determinate pentru nivelul emisiilor din zona, autoritatile pentru mediu pot dispune detinatorilor acestor instalatii sa realizeze sisteme proprii de masuratori cu inregistrari permanente ale emisiilor, datele masuratorilor urmind a fi puse la dispozitia autoritatii pentru mediu.
ART. 14
Efectuarea masuratorilor
(1) Obligatia efectuarii masuratorilor privind emisiile in toate fazele de functionare revine detinatorului instalatiei, conform unui program prevazut in regulamentul de exploatare care se aproba o data cu autorizatia de functionare de catre autoritatea pentru mediu.
(2) Masuratorile vor fi efectuate cu respectarea regulilor metrologice prin metode standardizate sau, in lipsa acestora, prin metode acceptate de autoritatea pentru mediu.
(3) Rezultatele masuratorilor vor fi inscrise in registre speciale ce vor fi tinute de detinatorul instalatiei.
ART. 15
Aprecierea emisiilor
(1) Valorile masurate vor fi comparate cu valorile de referinta precizate in normele de limitare a emisiilor, prevazute in anexele la prezentele conditii tehnice.
(2) Cu exceptia dispozitiilor contrare prevazute la cazurile respective, valorile calculate in sensul alin. (1) vor fi convertite in medii orare.
Autoritatea pentru mediu poate fixa si alte unitati de timp pentru calculul mediilor, cind situatia justifica o astfel de raportare.
(3) Se considera ca este respectata norma de limitare a emisiei, atunci cind nici una dintre mediile determinate pentru indicatorii specifici instalatiei, in sensul alin. (2), nu depaseste valoarea limita inscrisa in anexele la prezentele conditii tehnice.
(4) In cazul masurarii permanente a emisiilor, valorile limita sint considerate respectate, daca in decursul unui an calendaristic:
a) nici o medie zilnica nu depaseste valoarea limita, cu exceptia perioadelor de porniri-opriri ale instalatiilor;
b) 97% din totalul mediilor orare nu depasesc de 1,2 ori valoarea limita;
c) nici una dintre mediile orare nu depaseste dublul valorii limita.
ART. 16
Conducte de evitare si incidente in exploatare
(1) Conductele de evitare a instalatiilor de depoluare a efluentilor gazosi nu pot fi prevazute, respectiv utilizate, decit daca sint acceptate de autoritatea pentru mediu si prevazute ca atare in acordul, respectiv autorizatia pentru mediu.
(2) In situatiile de folosire a conductelor de evitare sau de producere de incidente in exploatare cu antrenare de emisii importante se aplica masurile privind poluarile accidentale, prevazute in regulamentele de exploatare a obiectivelor.
4. Emisiile datorate vehiculelor
ART. 17
Limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere
(1) Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere - operatiune ce se efectueaza la inmatricularea pentru prima data in tara a autovehiculelor de productie indigena sau importate, cit si prin conditiile tehnice prevazute la inspectiile tehnice ce se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor rutiere inmatriculate in tara.
(2) Stabilirea limitelor de emisie maxim admise se face de catre Ministerul Transporturilor impreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului urmarindu-se alinierea la Regulamentele E.C.E. - O.N.U., precum si la regulamentele practicate in tarile europene.
(3) Masuri similare celor din paragrafele de mai sus vor fi analizate si propuse si pentru celelalte tipuri de mijloace de transport.
ART. 18
Limitarea preventiva a emisiilor datorate infrastructurilor destinate transporturilor
Autoritatea pentru mediu avizeaza, de la caz la caz, la analizarea documentatiilor tehnice (insotite de studii de impact) pentru infrastructurile destinate transporturilor, definite la art. 2 alin. (5), masurile propuse pentru limitarea preventiva a emisiilor, permise de tehnica si exploatarea curenta si suportabila economic.
5. Combustibili si carburanti
ART. 19
Cerinte de calitate a produselor
Combustibilii si carburantii se vor incadra in cerintele de calitate din anexa nr. 5.
ART. 20
Certificat de calitate
Furnizorul oricarei categorii de combustibili este obligat sa prezinte cumparatorului sau consumatorului un certificat de calitate intocmit conform normelor legale in vigoare, care sa ateste continutul produsului in substante nocive, prevazute in anexa nr. 5. La import, acest certificat va fi prezentat si autoritatilor vamale.
ART. 21
Obligatia de notificare
(1) Agentul economic care isi procura combustibil lichid greu cu continut ridicat de sulf (peste 2% - anexa nr. 4), in scopul asigurarii functionarii unei instalatii de ardere sau il livreaza unui beneficiar al unei asfel de instalatii, este obligat sa notifice acest lucru autoritatii pentru mediu pe teritoriul careia este amplasata instalatia de combustie respectiva.
(2) In notificare vor fi indicate:
a) cantitatea combustibilului;
b) numele si adresa furnizorului;
c) numele si adresa cumparatorului;
d) data tranzactiei.
ART. 22
Instalatii destinate benzinei fara plumb pentru motoare (anexa nr. 4 pct. 5)
(1) Instalatiile destinate benzinei fara plumb pentru motoare, cum sint rezervoarele de depozitare si conteinerele destinate transportului, autovehiculele-cisterna si coloanele de distributie vor purta distinct inscriptia "fara plumb".
(2) Daca benzina fara plumb trebuie depozitata intr-o instalatie utilizata anterior pentru benzina cu plumb, detinatorul va trebui ca, in prealabil, sa procedeze la curatarea acesteia de reziduurile de plumb.
III. Imisii
ART. 23
Stabilirea imisiilor
Imisiile de poluanti, concentratiile maxime admise (C.M.A.) se stabilesc prin standarde de stat si reprezinta concentratiile maxime admisibile ale unor substante poluante in aerul atmosferic.
Aceste concentratii urmaresc sa asigure protejarea populatiei si ecosistemelor impotriva efectelor nocive ale acestor substante.
ART. 24
Evaluarea anticipata a imisiilor
(1) In cadrul studiilor de impact asupra mediului a activitatilor desfasurate in instalatii stationare noi sau modernizate, ca si in infrastructurile destinate transporturilor, capabile sa produca emisii importante, se va efectua si o evaluare anticipata a imisiilor.
(2) Evaluarea anticipata a imisiilor va stabili si preciza natura si valoarea emisiilor, conditiile de dispersie si metodele de calcul, imisiile provocate, teritoriul afectat (proportia in care este afectat si cu ce frecventa).
ART. 25
Supravegherea imisiilor
(1) Evaluarea calitatii aerului se realizeaza de autoritatile pentru mediu prin masuratori sistematice ale imisiilor de substante poluante, efectuate in cadrul sistemului propriu de control.
(2) Autoritatile pentru mediu apreciaza, prin comparatie cu prevederile standardului privind imisiile, daca si in ce masura valorile efective depasesc concentratiile maxime admise si, in caz afirmativ, impun detinatorilor de instalatii care elimina poluanti in zona respectiva masuri de limitare mai severa a emisiilor.
ART. 26
Masuri pentru reducerea emisilor
(1) In cazul in care prin aplicarea normelor de limitare preventiva a emisiilor provocate de instalatiile stationare nu se pot respecta normele de emisie, acestea situindu-se la valori superioare celor din standarde, autoritatile pentru mediu vor dispune beneficiarilor acestor instalatii masuri privind:
a) reducerea termenelor de modernizare a sistemelor de depoluare;
b) fixarea unor limitari complementare sau mai severe ale emisiilor.
(2) Limitari mai severe ale emisiilor se impun pentru instalatiile care contribuie cu mai mult de 10% la incarcarea poluanta totala.
ART. 27
Masuri aplicabile traficului
In cazul in care aplicarea normelor de limitare preventiva a emisiilor pentru autovehicule si pentru infrastructurile destinate transportului nu este suficienta pentru a preveni depasirea imisiilor standardizate, autoritatile pentru mediu vor dispune masuri care privesc atit constructia sau exploatarea autovehiculelor, cit si dirijarea sau restringerea traficului.
IV. Dispozitii tranzitorii
ART. 28
Ministerele vor lua masuri ca, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor conditii tehnice, sa se elaboreze norme specifice sectoarelor lor de activitate privind emisiile de poluanti in atmosfera, la instalatiile existente, norme ce vor fi supuse aprobarii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
ART. 29
Agentii economici producatori de sisteme de depoluare vor lua masuri pentru asigurarea prin fabricatie de utilaje capabile sa asigure performantele tehnice necesare realizarii normelor limita pentru emisiile de poluanti in atmosfera, prevazute in prezentele conditii tehnice.
ART. 30
Agentii economici vor stabili si vor inainta la agentiile judetene pentru protectia mediului si a municipiului Bucuresti, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor conditii tehnice, nivelurile actuale ale emisiilor poluante in atmosfera, evaluate fie pe baza de masuratori, fie prin calcule de bilant.
NOTA:
Anexele nr. 1-5 se pot procura de la Institutul de Cercetari si Ingineria Mediului - Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, Bucuresti.

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016