Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
CODUL VAMAL din 22 decembrie 1978 (LEGE nr. 30/1978)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL VAMAL din 22 decembrie 1978  (LEGE nr. 30/1978)    Twitter Facebook
Cautare document

CODUL VAMAL din 22 decembrie 1978 (LEGE nr. 30/1978)

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 28 decembrie 1978

CAP.1
Dispoziţii generale
ART. 1
Politica vamalã a Republicii Socialiste România se elaboreazã şi se înfãptuieşte în concordanta cu politica interna şi externa a partidului şi statului.
Politica vamalã contribuie la stimularea şi diversificarea, pe baze economice eficiente, a producţiei interne şi exportului, la satisfacerea cerinţelor economiei naţionale cu materii prime şi alte mãrfuri din import, la lãrgirea cooperãrii economice şi tehnico-ştiinţifice internaţionale şi a schimburilor culturale şi turistice cu alte state, la creşterea nivelului de trai material şi spiritual al poporului.
ART. 2
Politica vamalã a Republicii Socialiste România se întemeiazã pe principiul constituţional potrivit cãruia comerţul exterior este monopol de stat.
ART. 3
Regimul vamal, stabilit în conformitate cu principiile politicii vamale a Republicii Socialiste România, cuprinde normele privind controlul vamal, vamuirea bunurilor, aplicarea tarifului vamal, precum şi celelalte operaţiuni vamale.
În aplicarea regimului vamal se tine seama de convenţiile la care Republica Socialistã România este parte.
Procedurile vamale şi alte norme privind realizarea activitãţii vamale se stabilesc prin Regulamentul vamal, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
ART. 4
Pentru aplicarea regimului vamal sînt organizate şi funcţioneazã, potrivit legii, unitãţi vamale în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat şi în interiorul tarii.
Intrarea sau ieşirea din Republica Socialistã România a mãrfurilor, mijloacelor de transport şi oricãror altor bunuri este permisã numai prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.
Mãrfurile, mijloacele de transport şi orice alte bunuri care trec frontiera de stat sînt supuse vamuirii.
ART. 5
Activitatea de export şi import a mãrfurilor se efectueazã de unitãţile autorizate potrivit legii.
Exportul şi importul de mãrfuri se realizeazã în conformitate cu prevederile legale în domeniul comerţului exterior şi cooperãrii economice internaţionale, pe baza autorizaţiilor de export şi import, cu respectarea normelor privind vamuirea.
ART. 6
Mãrfurile care se importa sînt supuse taxelor prevãzute în tariful vamal de import, aprobat prin decret al Consiliului de Stat.
Mãrfurile destinate exportului nu sînt supuse taxelor vamale.
ART. 7
În scopul extinderii şi diversificãrii formelor de comerţ exterior şi de cooperare economicã internationala, pe teritoriul Republicii Socialiste România pot fi create porturi şi zone libere în care se asigura facilitãţi vamale potrivit legii.
ART. 8
Introducerea sau scoaterea din ţara a bunurilor destinate uzului personal, familial sau gospodãresc de cãtre persoanele fizice este permisã cu respectarea prevederilor prezentului cod şi a celorlalte dispoziţii legale.
Este interzisã introducerea sau scoaterea de bunuri din ţara de cãtre persoanele fizice, în scopul comercializãrii.
ART. 9
Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale rãspunde de înfãptuirea politicii partidului şi statului în domeniul vamal.
ART. 10
Organele vamale rãspund de aplicarea stricta a normelor privind regimul vamal, de luarea mãsurilor corespunzãtoare pentru desfãşurarea fãrã intirziere a vamuirii mãrfurilor la export şi import, precum şi pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea abaterilor de la normele vamale.
ART. 11
Ministerele economice, celelalte organe centrale şi unitãţile cu activitãţi de export şi import rãspund, fiecare în domeniul sau de activitate, de livrarea mãrfurilor pentru export şi primirea mãrfurilor din import în stricta concordanta cu autorizaţiile emise, cu clauzele privind calitatea, cantitatea, termenele de livrare şi alte condiţii prevãzute de lege şi contractele externe încheiate, precum şi de respectarea normelor referitoare la vamuire.
CAP. 2
Dispoziţii privind exportul şi importul
SECŢIUNEA 1
Exportul mãrfurilor
ART. 12
Unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior pot exporta numai mãrfurile care fac obiectul lor de activitate, în baza aprobãrilor şi documentelor prevãzute de lege.
În vederea vamuirii la export, unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate sa depunã la organele vamale documentele de vamuire şi sa prezinte acestora mãrfurile destinate exportului, raspunzind de exactitatea datelor declarate.
ART. 13
Unitãţile producãtoare de mãrfuri pentru export şi cele autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior rãspund de intirzierea vamuirii mãrfurilor, datoratã neprezentarii în termen a documentelor de vamuire.
ART. 14
Vamuirea la export consta în efectuarea controlului vamal al mãrfurilor şi mijloacelor de transport, în verificarea documentelor de vamuire şi a documentelor de transport insotitoare, precum şi în evidenta mãrfurilor exportate.
Vamuirea se desfãşoarã la unitãţile vamale de la frontiera sau din interiorul tarii.
În scopul accelerarii vamuirii mãrfurilor la export şi pentru evitarea stationarii mijloacelor de transport la frontiera, vamuirea sau controlul la încãrcarea mijloacelor de transport se poate efectua şi la sediul unitãţilor producãtoare de mãrfuri pentru export, în condiţiile prevãzute de Regulamentul Vamal.
ART. 15
Organele vamale sînt obligate sa verifice dacã mãrfurile prezentate corespund cu autorizaţiile de export, sa controleze concordanta dintre datele înscrise în documentele de vamuire şi mãrfurile prezentate, din punct de vedere al cantitãţii, naturii şi destinaţiei lor şi sa sesizeze unitãţile competente despre neconcordantele constatate.
În cazurile în care se constata mãrfuri depreciate, avariate, necorespunzãtor ambalate sau transportate, organele vamale sînt obligate sa retina aceste mãrfuri şi sa sesizeze organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor, care vor verifica situaţia la fata locului şi vor lua mãsurile corespunzãtoare. În aceste situaţii, rãspunderea pentru reţinerea mãrfurilor şi intirzierea expedierii lor revine unitãţilor care au furnizat mãrfurile pentru export sau, dupã caz, celor ce efectueazã transportul.
ART. 16
Întreprinderile de transport sînt obligate sa punã la dispoziţia unitãţilor producãtoare mijloace de transport care, potrivit contractelor economice încheiate, sa asigure livrarea la termen a mãrfurilor de export, evitarea deprecierii şi avarierii mãrfurilor, precum şi securitatea acestora pe tot timpul transportului.
În cazurile în care se constata ca mijloacele de transport nu îndeplinesc condiţiile prevãzute la alineatul precedent, organele vamale sesizeazã întreprinderile de transport care sînt obligate sa ia imediat mãsurile necesare. În aceste situaţii, rãspunderea pentru intirzierea provocatã revine întreprinderii care a efectuat transportul mãrfurilor în condiţii necorespunzãtoare.
SECŢIUNEA 2
Importul mãrfurilor
ART. 17
Unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate sa realizeze importul mãrfurilor în conformitate cu obiectul lor de activitate, în baza aprobãrilor şi documentelor prevãzute de lege şi sa ia mãsurile necesare pentru vamuirea în termen, în vederea introducerii imediate în circuitul economic a mãrfurilor importate.
ART. 18
Pentru vamuirea la import, unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior sînt obligate sa declare şi sa prezinte mãrfurile sosite, depunind totodatã documentele de vamuire. Unitãţile importatoare rãspund de intirzierea vamuirii mãrfurilor, datoratã neprezentarii în termen a documentelor.
ART. 19
Vamuirea la import consta în efectuarea controlului vamal al mãrfurilor şi mijloacelor de transport, în verificarea documentelor de vamuire şi a documentelor de transport insotitoare, în aplicarea tarifului vamal de import, precum şi în evidenta mãrfurilor importate.
Vamuirea se desfãşoarã la unitãţile vamale de la frontiera sau din interiorul tarii.
În vederea introducerii fãrã intirziere a mãrfurilor în circuitul economic, vamuirea se poate efectua şi la sediul unitãţilor beneficiare de mãrfuri din import.
ART. 20
La vamuirea mãrfurilor sosite din import, organele vamale sînt obligate sa verifice dacã mãrfurile corespund autorizaţiilor de import, sa controleze concordanta dintre datele înscrise în documentele de vamuire şi mãrfurile prezentate din punct de vedere al cantitãţii şi naturii lor.
SECŢIUNEA 3
Tariful vamal
ART. 21
Tariful vamal de import al Republicii Socialiste România se aplica în scopul folosirii avantajelor participãrii la diviziunea internationala a muncii, perfecţionãrii activitãţii economice şi sociale, asigurãrii folosirii largi a pirghiilor economico-financiare în activitatea de comerţ exterior şi reflectãrii preţurilor de import în preţurile interne ale mãrfurilor importate.
ART. 22
La importul de mãrfuri din ţãrile care nu aplica în relaţiile cu Republica Socialistã România tratamentul naţiunii celei mai favorizate în domeniul vamal, taxele prevãzute în tariful vamal de import pot fi majorate.
De asemenea, se pot institui taxe vamale majorate în relaţiile cu ţãrile care introduc majorãri de taxe vamale neconvenite în prealabil.
Majorarea taxelor vamale se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
ART. 23
La importul de mãrfuri din ţãrile cu care schimburile comerciale se realizeazã pe baza de convenţii şi protocoale internaţionale, aplicarea taxelor vamale se face potrivit prevederilor acestora.
ART. 24
Taxele vamale se aplica la valoarea în vama a mãrfurilor, care se determina în conformitate cu normele prevãzute în Regulamentul vamal.
ART. 25
Sînt scutite de plata taxelor vamale urmãtoarele bunuri importate de unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior:
a) mostrele, modelele de referinta, probele, materialele publicitare, de reclama şi documentare, în cadrul obiectului de activitate al unitãţilor importatoare, cu respectarea condiţiilor prevãzute de Regulamentul vamal;
b) bunurile care au fost reparate sau înlocuite de partenerii externi; bunurile destinate înlocuirii unor produse importate anterior, conform clauzelor contractuale privind calitatea; bunurile primite în cadrul bonificatiilor acordate; bunurile care se înapoiazã în ţara ca urmare a unei expedieri eronate;
c) bunuri special autorizate de organele prevãzute de lege pentru a fi încorporate în produse de export sau prelucrate în vederea exportului;
d) maşinile, utilajele şi aparatele trimise fãrã plata de partenerii externi pentru producerea de mãrfuri destinate exclusiv exportului, în baza unor contracte încheiate potrivit autorizaţiilor emise;
e) bunurile pentru unitãţile militare şi cele destinate apãrãrii naţionale.
Bunurile scutite de taxe vamale pot fi folosite numai în scopurile pentru care au fost importate. Dacã, din considerente economice sau tehnice, este necesarã folosirea lor în alte scopuri, unitãţile care le deţin sînt obligate sa obţinã aprobarea prealabilã a Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi sa plãteascã taxele vamale, calculate la valoarea în vama din momentul intrãrii în ţara a bunurilor.
Organele de control financiar sînt obligate sa verifice modul de folosire a bunurilor importate cu scutire de taxe vamale şi, în caz de abateri, sa ia mãsurile corespunzãtoare.
ART. 26
Prin decret prezidential se pot acorda reduceri sau scutiri de taxe vamale ori institui contingente de mãrfuri scutite de taxe vamale sau se poate suspenda temporar, parţial sau total, aplicarea acestor taxe la importul anumitor mãrfuri.
SECŢIUNEA 4
Societãţi mixte cu sediul în Republica Socialistã România
ART. 27
Societãţile mixte cu sediul în Republica Socialistã România pot exporta sau importa bunuri în cadrul obiectului lor de activitate, în condiţiile prevãzute de lege.
Regimul vamal stabilit pentru unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior se aplica şi societãţilor mixte.
ART. 28
Bunurile introduse în ţara în cadrul aportului de capital social al partenerilor strãini la societãţile mixte sînt scutite de plata taxelor vamale.
CAP. 3
Introducerea sau scoaterea de bunuri din ţara în afarã activitãţii de comerţ exterior
SECŢIUNEA 1
Persoane juridice romane
ART. 29
Persoanele juridice romane pot introduce sau scoate din ţara bunuri, în afarã activitãţii de comerţ exterior, în condiţiile stabilite prin Regulamentul vamal, dacã introducerea sau scoaterea acestora nu este interzisã de lege.
ART. 30
Urmãtoarele categorii de bunuri, introduse în ţara de persoanele juridice romane, sînt scutite de plata taxelor vamale:
a) probele şi materialele pentru experimentari;
b) cãrţile şi alte tiparituri, imprimarile fonice şi pe pelicula, obiectele cu caracter cultural şi didactice, primite în baza unor înţelegeri cu parteneri externi;
c) bunurile provenite din succesiuni testamentare, donaţii sau ajutoare;
d) bunurile aparţinînd organelor centrale şi unitãţilor socialiste primite de la reprezentantele lor în strãinãtate;
e) bunurile care se folosesc cu ocazia unor manifestãri politice, economice, culturale, ştiinţifice, turistice, sportive şi altor acţiuni similare;
f) bunurile strãine care devin, potrivit legii, proprietatea statului roman prin parasire sau confiscare.
Pentru alte categorii de bunuri introduse în ţara se aplica taxele vamale prevãzute în tariful vamal de import.
ART. 31
Bunurile introduse în ţara cu scutire de taxe vamale de cãtre persoanele juridice romane se înregistreazã de acestea în evidentele contabile şi nu pot fi comercializate decît în condiţiile prevãzute de lege.
Organele de control financiar sînt obligate sa urmãreascã destinaţia data acestor bunuri.
ART. 32
Persoanele juridice romane pot scoate din ţara bunuri, în limitele stabilite de lege, cu respectarea prevederilor Regulamentului vamal.
Bunurile scoase din ţara nu sînt supuse taxelor vamale.
SECŢIUNEA 2
Reprezentante ale firmelor comerciale şi organizaţiilor economice strãine
ART. 33
Reprezentantele firmelor comerciale şi ale organizaţiilor economice strãine îşi desfãşoarã activitatea în Republica Socialistã România potrivit obiectului stabilit prin autorizaţia de funcţionare, cu respectarea prevederilor legale.
Acestea pot introduce în ţara bunuri pentru dotarea şi întreţinerea sediilor lor, cu plata taxelor vamale prevãzute în tariful vamal de import. De asemenea, ele pot scoate din ţara, fãrã plata taxelor vamale, bunurile introduse, precum şi bunuri achiziţionate în Republica Socialistã România pentru nevoile lor uzuale, în condiţiile prevãzute de Regulamentul vamal.
ART. 34
Reprezentantele economice, reprezentantele firmelor comerciale şi ale organizaţiilor economice strãine, alte firme şi organizaţii strãine pot introduce în ţara, cu scutire de taxe vamale, mostre şi probe, materiale publicitare, de reclama şi documentare, precum şi articole destinate a fi folosite la tîrguri, expoziţii, congrese, conferinţe, simpozioane, competitii şi alte manifestãri similare la care participa. Condiţiile şi normele de introducere în ţara a acestor bunuri se stabilesc prin Regulamentul vamal.
SECŢIUNEA 3
Misiuni diplomatice şi oficii consulare
ART. 35
Misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Socialistã România, precum şi membrii acestora pot introduce sau scoate din ţara, fãrã plata taxelor vamale, bunuri destinate, dupã caz, uzului oficial al misiunilor şi oficiilor ori folosinţei personale ale membrilor lor, în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale la care Republica Socialistã România este parte şi pe baza de reciprocitate.
Introducerea şi scoaterea de bunuri din ţara de cãtre misiunile diplomatice, oficiile consulare şi membrii acestora este permisã cu respectarea prevederilor legii şi a normelor stabilite prin Regulamentul vamal.
ART. 36
Pentru unele categorii de bunuri de consum destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi folosinţei personale a membrilor lor şi familiilor acestora, prin Regulamentul vamal se stabilesc limite în cadrul cãrora se aplica scutiri de plata taxelor vamale. La stabilirea limitelor în care se aplica aceste scutiri se tine seama de condiţiile de reciprocitate.
ART. 37
Bunurile introduse în ţara, cu scutire de taxe vamale, de cãtre misiunile diplomatice şi oficiile consulare, precum şi de cãtre membrii acestora nu pot fi înstrãinate unor persoane care nu beneficiazã de aceleaşi scutiri, decît prin organizaţiile comerciale autorizate şi cu plata taxelor vamale.
ART. 38
Regimul vamal al bunurilor aparţinînd misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare şi membrilor acestora se aplica, în mod corespunzãtor, organizaţiilor internaţionale cu sediul sau care au reprezentante în Republica Socialistã România, precum şi funcţionarilor acestora, în limitele şi condiţiile înţelegerilor internaţionale la care Republica Socialistã România este parte.
CAPITOLUL 4
Trecerea temporarã a mãrfurilor şi celorlalte bunuri peste frontiera de stat
ART. 39
Unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior pot trimite temporar în strãinãtate, în cadrul obiectului lor de activitate şi în condiţiile prevãzute de lege, bunuri pentru:
a) executarea de lucrãri de construcţii, montaj, prestãri de servicii şi alte activitãţi similare;
b) efectuarea de reparaţii sau înlocuiri de bunuri, pe baza înţelegerilor încheiate cu parteneri externi;
c) participarea la tîrguri, expoziţii, congrese, conferinţe, competitii şi alte manifestãri similare;
d) operaţiuni în consignaţie;
e) dotãri ale reprezentantelor romane din strãinãtate;
f) alte activitãţi convenite de partea romana cu parteneri externi.
ART. 40
Unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior pot primi temporar din strãinãtate, în cadrul obiectului lor de activitate şi în condiţiile prevãzute de lege, fãrã plata taxelor vamale, bunuri pentru:
a) efectuarea de lucrãri pe baza înţelegerilor încheiate cu parteneri externi, închirieri şi servicii;
b) operaţiuni în consignaţie;
c) participarea la tîrguri, expoziţii, congrese, conferinţe, competitii şi alte manifestãri similare;
d) alte activitãţi convenite de partea romana cu parteneri externi.
ART. 41
Persoanele juridice, altele decît unitãţile autorizate sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior, pot scoate sau introduce temporar în ţara bunuri, fãrã plata taxelor vamale, în cadrul obiectului lor de activitate şi în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 42
Titularii operaţiunilor temporare sînt obligaţi sa ia mãsurile necesare pentru înapoierea sau, dupã caz, scoaterea bunurilor din ţara, în termenele stabilite prin Regulamentul vamal.
ART. 43
Pe baza aprobãrii organelor competente, bunurile trimise temporar în strãinãtate sau scoase temporar din ţara pot fi valorificate pe pieţele externe, cu aplicarea normelor vamale în vigoare.
Bunurile primite temporar din strãinãtate sau introduse temporar în ţara pot fi comercializate în Republica Socialistã România cu respectarea dispoziţiilor legale. În aceste cazuri, bunurile sînt supuse taxelor vamale, calculate la valoarea în vama din momentul intrãrii lor în ţara.
CAP. 5
Tranzitul şi alte operaţiuni vamale
ART. 44
Pe teritoriul Republicii Socialiste România este permis tranzitul vamal al mãrfurilor, al mijloacelor de transport şi al altor bunuri, pe cale feratã, maritima, fluviala, aerianã şi rutiera.
Mãrfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri aflate în tranzit vamal nu sînt supuse taxelor vamale.
ART. 45
Bunurile în tranzit vamal se afla sub supraveghere vamalã pînã la vamuirea sau ieşirea lor din ţara.
Bunurile vamuite în interiorul tarii pentru a fi expediate în strãinãtate se considera în tranzit vamal pînã la frontiera.
ART. 46
Bunurile în tranzit care se valorifica pe teritoriul Republicii Socialiste România sînt supuse normelor privind importul şi taxelor vamale de import.
ART. 47
Bunurile strãine pot fi depozitate pe teritoriul Republicii Socialiste România, fãrã plata taxelor vamale, fiind supuse taxelor legale de antrepozitare.
ART. 48
Transportul de bunuri indigene de la un port la altul al Republicii Socialiste România, care se efectueazã pe o apa internationala sau cu acces la o asemenea apa, este supus supravegherii vamale, iar în caz de necesitate, controlului vamal.
CAP. 6
Porturi şi zone libere
ART. 49
Pe teritoriul Republicii Socialiste România pot fi instituite, prin lege, porturi şi zone libere în care bunurile introduse sau scoase sînt exceptate de la plata taxelor vamale.
În porturile şi zonele libere sînt admise mijloace de transport, mãrfuri şi alte bunuri din toate ţãrile cu care Republica Socialistã România are relaţii comerciale. Fac excepţie mãrfurile şi alte bunuri al cãror import este prohibit potrivit legii sau convenţiilor internaţionale la care Republica Socialistã România este parte.
ART. 50
Introducerea şi scoaterea mijloacelor de transport, mãrfurilor şi altor bunuri în şi din porturile şi zonele libere sînt supuse supravegherii vamale, care se efectueazã potrivit Regulamentului vamal.
ART. 51
Bunurile de origine romana sau cele provenite din import pot fi introduse în porturile sau zonele libere, cu îndeplinirea condiţiilor şi formalitãţilor privind exportul sau, dupã caz, trimiterea temporarã.
Bunurile de origine strãinã aflate în porturile sau zonele libere pot fi introduse în ţara cu îndeplinirea condiţiilor şi formalitãţilor privind importul sau, dupã caz, primirea temporarã.
Bunurile aflate în porturile sau zonele libere pot tranzita teritoriul Republicii Socialiste România cu respectarea reglementãrilor legale.
CAP. 7
Introducerea sau scoaterea de bunuri din ţara de persoanele fizice
ART. 52
Persoanele fizice pot introduce sau scoate din Republica Socialistã România numai bunuri de uz personal, familial sau gospodãresc.
Introducerea sau scoaterea de bunuri de cãtre persoanele fizice în scopul comercializãrii este interzisã.
ART. 53
Bunurile care se introduc, se scot din ţara sau care se tranziteaza de persoanele fizice sînt supuse vamuirii.
ART. 54
Bunurile care se introduc sau se scot din Republica Socialistã România de persoanele fizice sînt supuse taxelor cuprinse în tariful vamal pentru bunurile aparţinînd persoanelor fizice, stabilit prin Regulamentul vamal.
Taxele vamale se aplica la valoarea în vama a bunurilor, fãrã a se tine seama de uzura lor.
ART. 55
Este prohibita introducerea în ţara de cãtre persoanele fizice a urmãtoarelor valori şi bunuri:
a) sumele în lei şi titlurile de valoare exprimate în lei, cu excepţia celor autorizate de lege;
b) armele, munitiile şi materiile explozive sau radioactive, cu excepţia armelor de vinatoare, armelor de tir, muniţiilor pentru acestea şi armelor de panoplie, care pot fi introduse în ţara, în condiţ