Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL INTERNATIONAL DE MANAGEMENT din 4 noiembrie 1993  pentru exploatarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii (Codul International de management al sigurantei - Codul I.S.M.)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL INTERNATIONAL DE MANAGEMENT din 4 noiembrie 1993 pentru exploatarea in siguranta a navelor si prevenirea poluarii (Codul International de management al sigurantei - Codul I.S.M.)*)

EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 30 mai 1997

*) Traducere

ORGANIZAŢIA MARITIMA INTERNATIONALA

Prevederi referitoare la managementul siguranţei şi prevenirea poluarii - anexa la Rezoluţia A 741 (18), adoptatã la 4 noiembrie 1993

PREAMBUL

1. Scopul acestui cod este de a prevedea o norma internationala de management pentru exploatarea în siguranta a navelor şi pentru prevenirea poluarii.
2. Adunarea a adoptat Rezoluţia A 443 (XI), prin care a invitat toate guvernele sa ia mãsurile necesare pentru protecţia comandantului navei exercitarea corespunzãtoare a responsabilitãţilor sale referitoare la siguranta maritima şi protecţia mediului marin.
3. Adunarea a adoptat, de asemenea, Rezoluţia A 680 (17), prin care a recunoscut din nou necesitatea unei organizãri corespunzãtoare a managementului, care sa permitã satisfacerea necesitãţii ca personalul navigat sa poatã asigura şi menţine un nivel ridicat al siguranţei şi protecţiei mediului ambiant.
4. Recunoscind ca nu exista companii de navigaţie sau armatori identici şi faptul ca navele sînt exploatate în condiţii foarte diverse, codul se bazeazã pe principii şi obiective generale.
5. Codul este formulat în termeni generali, în scopul de a avea o aplicare larga. Este evident ca nivelurile diferite de management, fie ca sînt aplicate la bordul navei, fie la ţãrm, vor cere niveluri diferite de cunoaştere a elementelor specificate în cod.
6. Condiţia fundamentalã a unui bun management al siguranţei este angajarea de cel mai înalt nivel. În problemele de siguranta şi de prevenire a poluarii, rezultatul final este determinat de angajarea, competenta, atitudinea şi motivatia indivizilor de la toate nivelurile.

1. Dispoziţii generale
1.1. Definiţii

1.1.1. Codul internaţional de management al siguranţei (Codul I.S.M.) înseamnã Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranta a navelor şi pentru prevenirea poluarii, sub forma adoptatã de cãtre Adunare, asa cum ar putea fi modificat de cãtre Organizaţie.
1.1.2. Companie înseamnã proprietarul navei sau oricare alta organizaţie sau persoana, cum ar fi managerul sau agentul de închiriere în regim de bareboat, care şi-a asumat rasunderea pentru operarea navei de la proprietar şi a acceptat sa se achite de toate sarcinile şi responsabilitãţile impuse prin cod.
1.1.3. Administraţie înseamnã guvernul statului al cãrui pavilion nava a fost autorizata sa-l arboreaza.

1.2. Obiective

1.2.1. Obiectivele codului sînt garantarea siguranţei pe mare, prevenirea vatamarilor corporale sau pierderea de vieţi omeneşti şi evitarea deteriorarii mediului, în mod deosebit a mediului marin şi a proprietãţii.
1.2.2. Obiectivele companiei în domeniul managementului siguranţei trebuie sa fie, între altele, urmãtoarele:
(1) asigurarea unor practici sigure în exploatarea navei şi a unei ambiante de lucru fãrã pericole;
(2) stabilirea de mãsuri de siguranta impotriva tuturor riscurilor identificate; şi
(3) îmbunãtãţirea continua a competentei personalului de la ţãrm şi de la bordul navelor în ceea ce priveşte managementul siguranţei, inclusiv pregãtirea acestui personal pentru situaţii de urgenta, cu referire atît la siguranta, cît şi la protecţia mediului marin.
1.2.3. Sistemul de management trebuie sa asigure:
(1) respectarea regulilor şi reglementãrilor obligatorii; şi
(2) luarea în considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare şi a standardelor recomandate de Organizaţie, administraţii, societãţi de clasificare şi de organizaţii din sectorul maritim.

1.3. Aplicare

Prevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor.

1.4. Prevederi functionale pentru sistemul de management al siguranţei

Fiecare companie trebuie sa elibereze, sa punã în aplicare şi sa menţinã un sistem de management al siguranţei care sa includã urmãtoarele cerinţe functionale:
(1) o politica în domeniul siguranţei şi protecţiei mediului;
(2) instrucţiuni şi proceduri pentru asigurarea exploatãrii în siguranta a navelor şi a protecţiei mediului marin în conformitate cu reglementãrile internaţionale relevante şi cu legislaţia statului de pavilion;
(3) niveluri de autoritate definite şi linii de comunicaţie care sa permitã comunicarea între membrii personalului de la bord şi între aceştia şi personalul de la ţãrm;
(4) proceduri pentru raportarea accidentelor şi a nonconformitatilor fata de prevederile acestui cod;
(5) proceduri de pregãtire şi de intervenţie pentru a face fata situaţiilor de urgenta;
(6) proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului;

2. Politica în domeniul siguranţei şi protecţiei mediului

2.1. Compania trebuie sa stabileascã o politica în domeniul siguranţei şi al protecţiei mediului care sa prezinte modul de realizare a obiectivelor menţionate în paragraful 1.2.
2.2. Compania trebuie sa asigure punerea în aplicare şi menţinerea acestei politici la toate nivelurile organizatorice, atît la bordul navelor, cît şi la ţãrm.

3. Responsabilitãţile şi autoritatea companiei

3.1. În cazul în care entitatea responsabilã pentru exploatarea navei este diferita de armator, armatorul trebuie sa transmitã administraţiei numele complet şi detaliile acestei entitãţi.
3.2. Compania trebuie sa defineascã şi sa stabileascã, în scris, responsabilitatea, autoritatea şi relaţiile reciproce dintre toate persoanele însãrcinate cu conducerea, executarea şi verificarea activitãţilor legate de siguranta şi de prevenirea poluarii sau avînd incidenta asupra lor.
3.3. Compania rãspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportului corespunzãtor de la ţãrm, în scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate sa-şi îndeplineascã funcţiile lor.

4. Persoana desemnatã (persoanele desemnate)

Pentru garantarea exploatãrii în siguranta a fiecãrei nave şi pentru asigurarea legãturii dintre companie şi persoanele de la bord, fiecare companie trebuie sa desemneze, dupã caz, o persoana sau mai multe persoane de la ţãrm, care sa aibã acces direct la nivelul cel mai înalt al conducerii. Responsabilitatea şi autoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie sa includã supravegherea aspectelor de exploatare a fiecãrei nave, legate de siguranta şi de prevenirea poluarii şi sa asigure alocarea resurselor adecvate şi a suportului corespunzãtor de la ţãrm, în funcţie de necesitaţi.

5. Responsabilitãţile şi autoritatea comandantului

5.1. Compania trebuie sa defineascã în mod clar şi sa stabileascã, în scris, responsabilitatea comandantului cu privire la:
(1) punerea în aplicare a politicii companiei în domeniul siguranţei şi al protecţiei mediului;
(2) motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici;
(3) întocmirea ordinelor şi instrucţiunilor corespunzãtoare în mod clar şi simplu;
(4) verificarea respectãrii cerinţelor specifice; şi
(5) analizarea sistemului de management al siguranţei şi raportarea deficienţelor acestuia directiunii de la ţãrm.
5.2. Compania trebuie sa se asigure ca sistemul de management al siguranţei, în vigoare la bordul navei, subliniaza în mod expres autoritatea comandantului. Compania trebuie sa precizeze în sistemul de management al siguranţei ca autoritatea suprema aparţine comandantului şi ca el are responsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguranta şi la prevenirea poluarii şi de a cere asistenta companiei, dacã aceasta este necesarã.

6. Resurse şi personal

6.1. Compania trebuie sa se asigure, în privinta comandantului, ca acesta:
(1) deţine calificarea necesarã pentru comanda navei;
(2) cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei; şi
(3) beneficiazã de sprijinul necesar pentru executarea în siguranta a sarcinilor sale.
6.2. Compania trebuie sa se asigure ca fiecare nava dispune de un personal navigant calificat şi brevetat, avînd aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante.
6.3. Compania trebuie sa stabileascã proceduri, cu scopul de a se asigura ca personalul nou şi personalul transferat în funcţii noi, legate de siguranta şi de protecţia mediului, primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor.
Instrucţiunile care sînt esenţial a fi date înainte de imbarcare trebuie identificate, stabilite în scris şi transmise.
6.4. Compania trebuie sa se asigure ca întreg personalul care este implicat în cadrul sistemului de management al siguranţei companiei are un nivel adecvat de înţelegere a regulilor, reglementãrilor, codurilor şi liniilor directoare pertinente.
6.5. Compania trebuie sa stabileascã şi sa menţinã proceduri care sa permitã identificarea oricãrei instruiri ce poate fi necesarã pentru punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei şi sa se asigure ca aceasta instruire este efectuatã de întreg personalul implicat.
6.6. Compania trebuie sa stabileascã proceduri care sa asigure ca personalul navei primeşte informaţiile relevante privind sistemul de management al siguranţei în limba de lucru sau în limbile intelese de acesta.
6.7. Compania trebuie sa se asigure ca membrii personalului navei sînt capabili sa comunice eficient între ei la executarea sarcinilor legate de sistemul de management al siguranţei.

7. Elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la bordul navei

Compania trebuie sa stabileascã procedurile de întocmire de planuri şi instrucţiuni pentru operaţiunile principale la bordul navei privind siguranta navei şi prevenirea poluarii. Diferitele sarcini implicate de aceasta trebuie definite şi repartizate unui personal calificat.

8. Pregãtirea pentru situaţii de urgenta

8.1. Compania trebuie sa stabileascã proceduri pentru identificarea şi descrierea situaţiilor de urgenta ce pot surveni la bordul navelor, precum şi mãsurile ce trebuie luate pentru a face fata acestora.
8.2 Compania trebuie sa stabileascã programe de exercitii de pregãtire a mãsurilor ce trebuie luate în caz de urgenta.
8.3. Sistemul de management al siguranţei trebuie sa prevadã mãsuri adecvate care sa asigure ca prin modul sau de organizare compania este capabilã sa facã fata, în orice moment, la pericolele, accidentele şi situaţiile de urgenta ce ar putea surveni la navele sale.

9. Raportarea şi analiza nonconformitatilor, a accidentelor şi a situaţiilor potenţial periculoase

9.1. Sistemul de management al siguranţei trebuie sa includã proceduri care sa asigure ca nonconformitatile, accidentele şi situaţiile potenţial periculoase sînt raportate companiei şi ca sînt cercetate şi analizate în scopul îmbunãtãţirii siguranţei şi prevenirii poluarii.
9.2. Compania trebuie sa stabileascã proceduri pentru punerea în aplicare a mãsurilor corective.

10. Întreţinerea navei şi a echipamentelor sale

10.1. Compania trebuie sa stabileascã proceduri care sa asigure ca nava este menţinutã într-o stare conformã cu prevederile regulilor şi reglementãrilor pertinente, precum şi cu cerinţele suplimentare care pot fi stabilite de cãtre companie.
10.2. Pentru îndeplinirea acestor cerinţe, compania trebuie sa se asigure ca:
(1) inspectiile sînt efectuate la intervale corespunzãtoare;
(2) orice nonconformitate este raportatã împreunã cu indicarea cauzei posibile, dacã aceasta este cunoscutã;
(3) sînt luate mãsurile corective corespunzãtoare; şi
(4) aceste activitãţi sînt consemnate într-un registru.
10.3. Compania trebuie sa stabileascã, în cadrul sistemului de management al siguranţei, proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice a cãror defectare brusca în exploatare poate cauza situaţii periculoase. Sistemul de management al siguranţei trebuie sa prevadã mãsuri specifice, în scopul creşterii fiabilitatii echipamentelor sau a instalaţiilor respective. Aceste mãsuri trebuie sa includã încercarea, la intervale regulate, a dispozitivelor şi a echipamentelor de rezerva sau a instalaţiilor tehnice care nu sînt folosite în permanenta.
10.4. inspectiile menţionate la paragraful 10.2, precum şi mãsurile la care se referã paragraful 10.3 trebuie sa fie integrate în programul de întreţinere curenta a navei.

11. Documentaţii

11.1. Compania trebuie sa stabileascã şi sa menţinã proceduri pentru controlul tuturor documentelor şi al datelor care se referã la sistemul de management al siguranţei.
11.2. Compania trebuie sa se asigure ca:
(1) documentele valabile sînt disponibile în toate locurile relevante;
(2) modificãrile aduse acestor documente sînt examinate şi aprobate de cãtre personalul autorizat; şi
(3) documentele expirate sînt retrase prompt.
11.3. Documentele folosite la descrierea şi la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei pot constitui obiectul Manualului de management al siguranţei.
Aceste documente trebuie pãstrate în forma consideratã de companie ca fiind cea mai eficienta. Fiecare nava trebuie sa aibã la bord toate documentele relevante privind nava.

12. Verificarea, examinarea şi evaluarea, efectuate de cãtre companie

12.1 Compania trebuie sa efectueze audituri interne, pentru a verifica dacã activitãţile legate de siguranta şi de prevenirea poluarii sînt în conformitate cu sistemul de management al siguranţei.
12.2. Compania trebuie sa evalueze periodic eficienta sistemului de management al siguranţei şi, dacã este necesar, va revizui sistemul în conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.
12.3. Auditurile şi eventualele acţiuni corective trebuie efectuate în conformitate cu procedurile stabilite.
12.4. Personalul care efectueazã auditul nu trebuie sa facã parte din sectoarele auditate, cu excepţia cazului în care aceasta nu este posibila din considerente ce ţin de mãrimea şi natura companiei.
12.5. Rezultatele auditorilor şi ale revizuirilor trebuie aduse la cunostinta întregului personal care are responsabilitãţi în sectorul respectiv.
12.6. Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie sa ia imediat mãsurile corective necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.

13. Certificare, verificare şi control

13.1. Nava trebuie sa fie exploatatã de o companie cãreia i s-a eliberat un document de conformitate pentru tipul respectiv de nava.
13.2. Un document de conformitate trebuie sa fie eliberat pentru fiecare companie care îndeplineşte cerinţele Codului I.S.M. de cãtre administraţie, de cãtre o organizaţie recunoscuta de administraţie sau de cãtre guvernul tarii care acţioneazã în numele administraţiei, în care compania a decis sa-şi desfãşoare activitatea. Acest document trebuie acceptat ca o dovada ca compania este capabilã sa satisfacã cerinţele codului.
13.3. Un exemplar al acestui document trebuie pãstrat la bord pentru ca, la cerere, comandantul sa-l poatã prezenta în vederea verificãrii de cãtre administraţie sau de cãtre organizaţia recunoscuta de cãtre aceasta.
13.4. Un certificat, denumit certificat de management al siguranţei, trebuie eliberat unei nave de cãtre administraţie sau de cãtre o organizaţie recunoscuta de administraţie.
La eliberarea certificatului, administraţia trebuie sa verifice dacã managementul companiei şi managementul la bordul navei sînt în conformitate cu sistemul de management al siguranţei aprobat.
13.5. Administraţia sau o organizaţie recunoscuta de administraţie trebuie sa verifice periodic funcţionarea corespunzãtoare a sistemului de management al siguranţei navei, asa cum a fost aprobat.

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016