Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CODUL DEONTOLOGIC din 25 iunie 2005  al medicului dentist    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CODUL DEONTOLOGIC din 25 iunie 2005 al medicului dentist

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 23 august 2005

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul cod deontologic cuprinde normele de conduitã moralã şi profesionalã obligatorii, în legãturã cu exercitarea drepturilor şi îndatoririlor medicului ca profesionist, atât în legãturã cu pacienţii, cât şi cu comportarea faţã de confraţi.
ART. 2
Prezentul cod deontologic are rolul:
a) de a promova o relaţie de încredere între medicul dentist şi pacient;
b) de a garanta calitatea pregãtirii profesionale şi a manoperelor medicale ale medicilor dentişti;
c) de a promova un comportament profesional-deontologic între membrii echipei medicale;
d) de a defini, preveni şi sancţiona eventualele abateri;
e) de a apãra reputaţia corpului medicilor dentişti şi libera practicã a profesiei de medic dentist;
f) de a garanta secretul profesional.
ART. 3
Prevederile prezentului cod deontologic sunt obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România.
ART. 4
Toţi membrii Colegiului Medicilor Dentişti din România au drepturi egale.
ART. 5
Medicul dentist are obligaţia de a apãra drepturile fundamentale ale profesiei - libertatea alegerii manoperelor diagnostice şi terapeutice, a prescripţiilor medicale -, cât şi prestigiul acesteia.
ART. 6
Medicul dentist trebuie sã-şi perfecţioneze cunoştinţele profesionale prin forme de educaţie medicalã continuã pe tot parcursul activitãţii sale profesionale.
ART. 7
Medicul dentist nu trebuie sã accepte exercitarea profesiei în condiţii susceptibile de a compromite calitatea actului medical şi securitatea pacientului.
ART. 8
Un medic dentist salariat al unei instituţii medicale nu trebuie sã accepte un contract care prevede retribuirea bazatã pe norme de productivitate sau alte dispoziţii, care au drept consecinţã afectarea calitãţii tratamentelor.
ART. 9
Medicul dentist nu trebuie sã efectueze tratamente şi/sau sã formuleze prescripţii medicale în domenii care depãşesc competenţa sa profesionalã.
ART. 10
Medicul dentist are datoria de a-şi trata pacienţii dupã normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentişti din România şi incluse în ghidurile de practicã medicalã.
ART. 11
Medicul dentist care din diverse motive nu mai profeseazã sau pãrãseşte ţara este obligat sã anunţe, dupã caz, colegiul medicilor dentişti judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, care, la rândul sãu, va informa Colegiul Medicilor Dentişti din România.
ART. 12
Pentru orice manoperã de diagnostic şi tratament se va cere consimţãmântul pacientului. Dacã aceasta comportã un risc crescut, se va cere consimţãmântul în scris pe documentul de evidenţã primarã.

CAP. II
Relaţia dintre medicul dentist şi pacienţi

ART. 13
Medicul dentist nu va aplica decât metodele de diagnostic şi tratament pentru care are competenţã. În caz contrar, va colabora cu un coleg care are competenţa necesarã sau va dirija pacientul cãtre un alt specialist.
ART. 14
Medicul dentist trebuie sã asculte, sã examineze şi sã trateze fãrã discriminare toate persoanele.
ART. 15
Medicul dentist trebuie sã aibã întotdeauna o atitudine corectã şi atentã faţã de pacient.
ART. 16
(1) Cu excepţia unor cazuri de urgenţã, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din motive profesionale sau personale.
(2) Se considerã urgenţã medico-dentarã dacã pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infecţiei sau sângerãrii.
ART. 17
Medicul dentist nu poate, fãrã un motiv legitim, sã întrerupã un tratament în curs fãrã a lua mãsurile necesare asigurãrii continuitãţii tratamentului de cãtre un coleg având competenţele necesare.
ART. 18
Medicul dentist trebuie sã discute pe larg cu pacientul planul de tratament şi costul acestuia.
ART. 19
(1) Onorariile trebuie fixate cu tact şi mãsurã. Este indicat ca medicul dentist sã prezinte pacientului în prealabil costurile estimative.
(2) Este interzisã reducerea onorariilor în scopul atragerii clientelei.
(3) Medicul dentist poate acorda şi îngrijiri medicale gratuite.
ART. 20
În situaţia în care se impune o consultare interdisciplinarã între medicul dentist curant şi alt medic sunt admisibile tarife distincte.
ART. 21
(1) În situaţia în care îi este imposibil de a obţine în timp util consimţãmântul pacientului ori al reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist trebuie sã acorde îngrijirile medico-dentare de urgenţã.
(2) Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesarã o intervenţie medicalã de urgenţã, personalul medical are dreptul sã deducã acordul pacientului dintr-o exprimare anterioarã a voinţei acestuia.
(3) Consimţãmântul pacientului este obligatoriu în cazul participãrii sale în învãţãmântul medical clinic şi la cercetarea ştiinţificã.
(4) Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţificã persoanele care nu sunt capabile sã îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţãmântului de la reprezentantul legal şi dacã cercetarea este fãcutã şi în interesul pacientului.
ART. 22
(1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale considerã cã intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuzã sã îşi dea consimţãmântul, decizia este declinatã unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituitã din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.
ART. 23
(1) Medicul dentist şi persoanele care îl asistã vor respecta cu stricteţe secretul profesional. Dacã va utiliza fotografiile medicale în publicaţiile ştiinţifice, medicul dentist va avea grijã ca identificarea pacientului sã nu fie posibilã.
(2) Secretul profesional, instituit în interesul pacientului, este impus tuturor medicilor, în condiţiile legii.
(3) Secretul reprezintã tot ceea ce medicului i se aduce la cunoştinţã prin exercitarea profesiunii, şi anume nu numai ceea ce i s-a spus, ci şi ceea ce a vãzut, auzit sau a înţeles.
(4) Medicul dentist trebuie sã vegheze ca persoanele care îl asistã în exerciţiul profesiei sã fie instruite şi sã se conformeze în ceea ce priveşte secretul profesional. De asemenea, trebuie sã aibã grijã ca nici o persoanã din anturajul sãu sã nu aducã prejudicii secretului profesional sau asociat corespondenţei medicale.
ART. 24
Mass-media are dreptul sã intre în cabinetul de medicinã dentarã doar cu acceptul medicului coordonator, al medicului curant şi al pacientului.
ART. 25
Medicul dentist este obligat sã respecte dreptul pacientului de a-şi alege liber medicul dentist.
ART. 26
Medicul dentist are datoria de a-şi asuma responsabilitatea tratamentelor efectuate. El nu trebuie sã garanteze direct sau indirect reuşita tratamentelor.
ART. 27
(1) Medicul dentist nu poate participa la cercetãri biomedicale asupra persoanelor decât în condiţiile legii. El trebuie sã se asigure de pertinenţa cercetãrilor respective şi de obiectivitatea concluziilor studiului.
(2) Medicul dentist care participã la cercetãri biomedicale trebuie sã vegheze ca studiul sã nu lezeze încrederea pacientului şi nici continuitatea tratamentului.
ART. 28
(1) Medicul dentist trebuie sã întocmeascã pentru fiecare pacient un document de evidenţã primarã - fişã, registru de consultaţii, document în format electronic - cu antecedentele medicale şi dentare, constatãrile clinice, diagnosticul şi tratamentul.
(2) Acesta trebuie pãstrat în arhivã timp de 5 ani. O copie a acestui document de evidenţã primarã poate fi înmânatã la cerere pacientului, reprezentanţilor legali sau instanţelor de judecatã.
ART. 29
Medicul dentist trebuie sã informeze periodic pacientul asupra derulãrii tratamentului.
ART. 30
(1) Medicul dentist trebuie sã se abţinã sã expunã pacientul unui risc nejustificat în investigaţiile, intervenţiile sau actele terapeutice pe care le prescrie.
(2) Nici o intervenţie mutilantã nu poate fi practicatã fãrã un motiv medical foarte serios, fãrã a informa şi a cere consimţãmântul pacientului. Excepţie fac cazurile de urgenţã sau când medicul este în imposibilitate de a lua consimţãmântul pacientului ori al reprezentantului sãu legal.
ART. 31
Un prognostic neplãcut, fatal, trebuie comunicat cu prudenţã. Familia sau aparţinãtorii trebuie sã cunoascã realitatea.
ART. 32
Un medic dentist trimis sã examineze sau sã trateze o persoanã privatã de libertate nu va influenţa în nici un mod, direct ori indirect, nici mãcar prin propria sa prezenţã, integritatea fizicã sau mentalã a acelei persoane ori demnitatea acesteia. Dacã medicul dentist constatã cã acelei persoane i s-au aplicat rele tratamente, acesta trebuie sã informeze autoritãţile judiciare, sub rezerva acordului celui interesat.

CAP. III
Relaţiile dintre medici

ART. 33
(1) În relaţiile intercolegiale medicul dentist trebuie sã-şi trateze confraţii aşa cum ar dori el însuşi sã fie tratat de ceilalţi.
(2) Medicii dentişti trebuie sã întreţinã între ei relaţii cordiale. Ei au datoria de a lua apãrarea unui coleg acuzat pe nedrept.
ART. 34
În cazul unor divergenţe profesionale cu un coleg, medicul dentist va face eforturi pentru reconciliere. Dacã divergenţele nu se rezolvã, se face apel la organizaţia profesionalã în vederea medierii divergenţelor.
ART. 35
(1) Medicul dentist nu are dreptul sã se pronunţe cu privire la tratamentele altui coleg.
(2) Dacã sãnãtatea pacientului este pusã în pericol, este obligaţia medicului dentist sã avertizeze pacientul.
ART. 36
Deturnarea pacienţilor sau tentativa este interzisã.
ART. 37
(1) Când mai mulţi medici dentişti colaboreazã la examinarea sau tratamentul unui pacient, aceştia trebuie sã se informeze reciproc.
(2) Fiecare medic dentist îşi asumã responsabilitatea manoperelor medicale efectuate.
ART. 38
Medicul dentist trebuie sã-şi încurajeze colegii mai tineri, susţinându-i în special la debutul lor în activitatea profesionalã.
ART. 39
Medicii dentişti, în cursul raporturilor lor profesionale cu colegi de alte specialitãţi, trebuie sã respecte independenţa profesionalã a acestora.

CAP. IV
Reclama şi publicitatea

ART. 40
(1) Reputaţia medicului dentist trebuie sã se sprijine doar pe competenţã şi demnitate, fãrã contribuţia reclamei de orice fel.
(2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicatã ca o activitate comercialã.
ART. 41
(1) Într-un anuar sau alte publicaţii sunt autorizate sã aparã numai urmãtoarele indicaţii;
a) numele, prenumele, adresa, numãrul de telefon, de fax, programul de consultaţii;
b) specialitatea/competenţa, gradul profesional.
(2) Orice alte date şi informaţii publicate sunt considerate publicitate şi sunt interzise.
ART. 42
(1) Firma cabinetului de la intrarea în imobil sau în cabinet este obligatorie şi conţine urmãtoarele elemente:
a) numele, prenumele, societatea;
b) gradul profesional, specialitatea/competenţa;
c) programul de consultaţii, numãrul de telefon.
(2) Pot fi menţionate, de asemenea, originea diplomei şi asociaţiile profesionale din care face parte titularul cabinetului medical.
(3) Dimensiunile firmei şi aspectul vor fi unice pe ţarã.
ART. 43
(1) Sunt interzise editarea şi distribuirea de broşuri publicitare în legãturã cu activitatea profesionalã.
(2) Sunt interzise reclama comercialã, publicitatea personalã, inclusiv în interesul unor terţi.
ART. 44
Orice consultaţie efectuatã în afara cabinetului de medicinã dentarã legal autorizat este interzisã.
ART. 45
Medicul dentist trebuie sã participe la educaţia sanitarã a populaţiei, susţinând punerea în aplicare a programelor profilactice de sãnãtate. Medicul dentist care participã la astfel de acţiuni va evita orice activitate de reclamã personalã în scopul atragerii pacienţilor.
ART. 46
(1) Este interzisã perceperea unei sume de bani de la un alt medic în vederea obţinerii de pacienţi.
(2) Orice acord neprincipial cu alţi medici, farmacişti, personal auxiliar în scopul creşterii numãrului de pacienţi este interzis.
ART. 47
Medicul dentist care participã la acţiuni de informare a publicului cu caracter educativ sanitar nu va utiliza decât date confirmate ştiinţific. El va evita cu aceastã ocazie orice atitudine publicitarã, fie în scop personal, fie în favoarea instituţiei în cadrul cãreia îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 48
Atunci când un medic dentist participã la acţiuni de informare a publicului şi de educaţie sanitarã, va face uz numai de date medicale confirmate, cu prudenţã în ceea ce priveşte repercusiunile afirmaţiilor sale asupra publicului. El trebuie sã se abţinã de la orice atitudine publicitarã, atât personalã, cât şi în favoarea unor instituţii unde îşi desfãşoarã activitatea sau în favoarea unei cauze care nu este de interes general.
ART. 49
Medicul dentist nu trebuie sã prezinte în mediile medicale şi mai ales nemedicale procedee diagnostice sau terapeutice noi insuficient testate, fãrã comunicarea rezervelor pe care acesta le are faţã de noul procedeu.
ART. 50
Medicului dentist care îndeplineşte o funcţie administrativã îi este interzis sã uzeze de aceasta pentru a-şi spori numãrul de pacienţi.
ART. 51
La eliberarea de documente medicale, orice act va oglindi realitatea obiectivã, fiind interzisã eliberarea de certificate de complezenţã, care ar duce la obţinerea ilegalã de cãtre pacient a unor avantaje materiale sau sociale.
ART. 52
Colaborarea cu presa scrisã şi audiovizualã trebuie fãcutã doar în scopul informãrii publicului în legãturã cu problemele medicinii dentare. Prioritate se acordã subiectelor de interes public şi nu persoanei medicului dentist.

CAP. V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 53
Toţi medicii dentişti au obligaţia de a informa consiliul colegiului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, despre modificãrile survenite în situaţia lor profesionalã. Consiliul colegiului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, va informa Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România cu privire la aceste modificãri.
ART. 54
Deciziile luate de consiliile colegiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu privire la încãlcarea prevederilor prezentului cod deontologic pot fi modificate sau anulate de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România fie din oficiu, fie la cererea celor interesaţi.
ART. 55
Consiliile colegiilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, vor aduce la cunoştinţã tuturor membrilor prezentul cod deontologic.
ART. 56
Completarea sau modificarea prezentului cod deontologic se va face de cãtre Adunarea generalã naţionalã la propunerea Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
ART. 57
Prezentul cod deontologic va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016