Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CERINTE SPECIALE MINIME din 9 august 2006  aplicabile sectorului de foraj marin    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CERINTE SPECIALE MINIME din 9 august 2006 aplicabile sectorului de foraj marin

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006

1. Observaţie preliminarã
1.1. Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 5-7, angajatorul care rãspunde de locul de muncã la care se face referire în prezenta anexã trebuie sã se asigure cã documentul de securitate şi sãnãtate aratã cã au fost luate toate mãsurile necesare pentru protecţia securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor atât în situaţii normale, cât şi în situaţii critice.
În acest sens, documentul de securitate şi sãnãtate trebuie:
a) sã identifice sursele de pericol specifice locului de muncã, inclusiv orice activitate concomitentã care poate cauza accidente ce pot avea consecinţe grave pentru securitatea şi sãnãtatea lucrãtorilor afectaţi;
b) sã evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de pericol arãtate la lit. a);
c) sã dovedeascã faptul cã au fost luate mãsurile adecvate pentru evitarea accidentelor vizate la lit. a), pentru limitarea propagãrii accidentelor şi pentru a permite o evacuare eficientã şi controlatã a locului de muncã în situaţii de urgenţã;
d) sã dovedeascã faptul cã sistemul de gestionare respectã prevederile <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 şi ale prezentei hotãrâri în situaţiile normale şi critice.
1.2. Angajatorul trebuie sã respecte procedurile şi modalitãţile prevãzute în documentul de securitate şi sãnãtate în timpul planificãrii şi punerii în practicã a tuturor fazelor relevante reglementate de prezenta hotãrâre.
1.3. Diferiţii angajatori care rãspund de diferitele locuri de muncã trebuie sã coopereze, dacã este cazul, la întocmirea documentelor de securitate şi sãnãtate şi la luarea mãsurilor necesare pentru asigurarea securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor.
2. Detectarea şi stingerea incendiilor
2.1. Trebuie luate mãsuri adecvate, definite de documentul de securitate şi sãnãtate prevãzut la pct. 1.1, pentru prevenirea, detectarea şi stingerea incendiilor şi pentru prevenirea extinderii lor.
Dacã este necesar, trebuie prevãzute dispozitive contra focului pentru a izola zonele cu risc de incendiu.
2.2. Trebuie prevãzute sisteme adecvate de detectare a focului şi de protecţie, precum şi sisteme de stingere a incendiilor şi alarme, la toate locurile de muncã, în conformitate cu riscurile definite în documentul de securitate şi sãnãtate prevãzut la pct. 1.1.
Aceste sisteme pot include, dar nu se limiteazã la:
a) sisteme de detectare a incendiilor;
b) sisteme de alarmã în caz de incendiu;
c) conducte de apã pentru stingerea incendiilor;
d) hidranţi şi furtunuri;
e) sisteme cu jet de apã şi monitoare de apã;
f) aspersoare automate;
g) sisteme pentru stingerea flãcãrilor de gaz;
h) sisteme pentru stingere cu spumã;
i) stingãtoare portabile;
j) echipament pentru pompieri.
2.3. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie sã fie uşor accesibile, uşor de manipulat şi, dacã este necesar, trebuie sã fie protejate împotriva deteriorãrii.
2.4. La locul de muncã trebuie ţinut un plan de protecţie contra incendiilor, care sã precizeze mãsurile ce trebuie luate pentru prevenirea, detectarea şi stingerea incendiilor.
2.5. Sistemele de urgenţã trebuie izolate şi protejate împotriva accidentelor, astfel încât funcţiile lor sã rãmânã operaţionale în caz de urgenţã.
Dacã este cazul, aceste sisteme trebuie dublate.
2.6. Echipamentele trebuie semnalizate conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sãnãtate la locul de muncã.
Aceste semnalizãri trebuie amplaste în puncte adecvate şi trebuie sã fie durabile.
3. Control la distanţã în caz de urgenţã
3.1. Dacã documentul de securitate şi sãnãtate menţionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, trebuie stabilit un sistem de control la distanţã. Acest sistem trebuie sã dispunã de staţii de control situate în locuri adecvate şi care sã poatã fi utilizate în caz de urgenţã având, dacã este necesar, staţii de control în puncte de adunare sigure şi în staţii de evacuare.
3.2. Echipamentele de control la distanţã, menţionate la pct. 3.1, trebuie sã includã cel puţin sisteme de ventilaţie, dispozitive de oprire urgentã a echipamentelor care pot provoca aprinderi, un sistem de prevenire a scurgerii lichidelor şi gazelor inflamabile, sisteme de protecţie contra incendiilor şi de control al puţurilor.
4. Mijloace de comunicare în situaţii normale şi în situaţii de urgenţã
4.1. Dacã documentul de securitate şi sãnãtate menţionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, fiecare loc de muncã ocupat de lucrãtori trebuie sã dispunã de:
a) un sistem acustic şi optic capabil sã transmitã un semnal de alarmã în caz de nevoie, în oricare post de lucru ocupat de lucrãtori;
b) un sistem acustic capabil sã fie auzit distinct în toate pãrţile instalaţiei unde lucrãtorii sunt prezenţi frecvent;
c) un sistem capabil sã menţinã comunicarea cu ţãrmul şi cu serviciile de urgenţã.
4.2. Aceste sisteme trebuie sã rãmânã operaţionale în situaţie de urgenţã.
Sistemul acustic trebuie sã fie completat de sisteme de comunicaţie care sã fie independente de o instalaţie electricã ce nu prezintã siguranţã.
4.3. Dispozitivele de declanşare a alarmei trebuie plasate în locuri adecvate.
Dacã lucrãtorii sunt prezenţi în locuri de muncã ce nu sunt ocupate în mod obişnuit, trebuie pus la dispoziţia lor un sistem de comunicaţii adecvat.
5. Puncte sigure de adunare şi registru de apel
5.1. Trebuie luate mãsurile adecvate pentru protejarea punctelor de evacuare şi a punctelor sigure de adunare împotriva cãldurii, fumului şi, în mãsura posibilitãţilor, împotriva efectelor unei explozii şi pentru a se asigura cã drumurile de ieşire spre şi dinspre punctele de evacuare şi punctele sigure de adunare rãmân accesibile.
Aceste mãsuri trebuie sã ofere protecţie lucrãtorilor o perioadã suficientã pentru a permite, în caz de nevoie, organizarea şi executarea fãrã risc a operaţiunii de evacuare şi salvare.
5.2. Dacã documentul de securitate şi sãnãtate menţionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, unul dintre locurile protejate prevãzute la pct. 5.1 trebuie sã fie dotat cu instalaţii adecvate pentru a permite comanda de la distanţã a echipamentelor prevãzute la pct. 3 şi pentru a comunica cu ţãrmul şi cu serviciile de salvare.
5.3. Punctele sigure de adunare şi punctele de evacuare trebuie sã fie uşor accesibile din locurile de cazare şi de muncã.
5.4. La fiecare punct sigur de adunare este obligatoriu sã se ţinã la zi şi sã se afişeze o listã cu numele lucrãtorilor repartizaţi la punctul respectiv de adunare.
5.5. O listã a lucrãtorilor cu rãspundere specialã în caz de alertã trebuie întocmitã şi afişatã în puncte corespunzãtoare la locul de muncã.
Numele lor trebuie sã figureze în instrucţiunile scrise prevãzute la pct. 2.6 din anexa nr. 1.
6. Mijloace de evacuare şi salvare
6.1. Lucrãtorii trebuie instruiţi cu privire la mãsurile adecvate ce trebuie luate în caz de urgenţã.
Pe lângã exerciţiul general de salvare, lucrãtorii trebuie sã primeascã instrucţia specificã locului de muncã, indicatã în documentul de securitate şi sãnãtate prevãzut la pct. 1.1.
6.2. Lucrãtorii trebuie sã urmeze un antrenament corespunzãtor în tehnici de salvare, ţinând seama de criteriile stabilite în documentul de securitate şi sãnãtate prevãzut la pct. 1.1.
6.3. Fiecare loc de muncã trebuie prevãzut cu un numãr suficient de mijloace de salvare care sã permitã, în caz de urgenţã, evacuarea directã pe mare.
6.4. Trebuie stabilit un plan de salvare pe mare şi de evacuare a locurilor de muncã.
Planul, care trebuie sã se bazeze pe documentul de securitate şi sãnãtate prevãzut la pct. 1.1, trebuie sã prevadã utilizarea de ambarcaţiuni de salvare şi elicoptere şi sã conţinã criterii privitoare la capacitatea şi viteza de reacţie a vaselor şi elicopterelor de salvare.
Viteza de reacţie necesarã fiecãrei instalaţii trebuie sã fie consemnatã în documentul de securitate şi sãnãtate.
Vasele de salvare trebuie sã fie proiectate şi echipate pentru a satisface cerinţele de evacuare şi salvare.
6.5. Cerinţele minime pentru fiecare ambarcaţiune (barcã), plutã, colac, vestã de salvare din dotare sunt urmãtoarele:
a) trebuie sã fie adaptate şi dotate pentru a asigura supravieţuirea un timp suficient;
b) trebuie sã fie în numãr suficient pentru toţi lucrãtorii care pot fi prezenţi;
c) trebuie sã fie adecvate locului de muncã;
d) trebuie sã fie din materiale fiabile, avându-se în vedere funcţia lor de a salva vieţi şi circumstanţele în care pot fi utilizate şi depozitate gata pentru a fi folosite;
e) trebuie sã aibã o culoare care sã le facã vizibile la folosire şi sã fie dotate cu echipamente care sã-i permitã utilizatorului sã atragã atenţia salvatorilor.
6.6. Echipamentul de salvare adecvat trebuie sã fie gata oricând pentru a fi folosit.
7. Exerciţii de securitate
La locurile de muncã în care lucrãtorii sunt de obicei prezenţi, trebuie organizate periodic exerciţii de salvare în cadrul cãrora:
- toţi lucrãtorii, însãrcinaţi cu misiuni precise în caz de pericol necesitând utilizarea, întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de salvare, trebuie instruiţi şi trebuie verificatã aptitudinea lor de a executa sarcinile, conform criteriilor stabilite în documentul de securitate şi sãnãtate prevãzut la pct. 1.1. Dacã este cazul, lucrãtorii trebuie antrenaţi în folosirea şi mânuirea echipamentelor;
- toate echipamentele de salvare folosite în timpul exerciţiilor trebuie examinate, curãţate şi, dupã caz, reîncãrcate sau înlocuite şi puse la locul lor;
- funcţionarea ambarcaţiunilor de salvare trebuie verificatã.
8. Echipamente sanitare
8.1. Vestiare şi dulapuri pentru îmbrãcãminte
8.1.1. Dacã lucrãtorii trebuie sã poarte îmbrãcãminte de lucru specialã şi dacã din motive de sãnãtate şi decenţã nu li se poate cere sã se schimbe în alte camere, aceştia trebuie sã aibã la dispoziţie vestiare corespunzãtoare.
Vestiarele trebuie sã fie uşor accesibile, sã aibã o capacitate suficientã şi sã fie dotate cu scaune.
8.1.2. Vestiarele trebuie sã fie suficient de mari şi sã posede echipamente care sã permitã fiecãrui lucrãtor sã îşi ţinã încuiatã îmbrãcãmintea în timpul lucrului.
În funcţie de împrejurãri (de exemplu, substanţe periculoase, umiditate, murdãrie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie sã fie separate de cele pentru îmbrãcãmintea personalã.
Trebuie sã existe dotãrile necesare pentru ca fiecare lucrãtor sã îşi poatã pune la uscat echipamentul de lucru.
8.1.3. Trebuie prevãzute vestiare separate sau utilizarea separatã a vestiarelor de cãtre bãrbaţi şi femei.
8.1.4. Dacã nu sunt necesare vestiare în sensul pct. 8.1.1, fiecare lucrãtor trebuie sã poatã dispune de un loc pentru a-şi pãstra îmbrãcãmintea.
8.2. Duşuri şi chiuvete
Dacã este necesar, pe lângã echipamentele prevãzute în locurile de cazare, trebuie puse la dispoziţia lucrãtorilor duşuri şi chiuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de muncã.
8.3. Toalete şi chiuvete
Dacã este necesar, pe lângã echipamentele prevãzute în locurile de cazare, trebuie puse la dispoziţia lucrãtorilor toalete şi chiuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de muncã.
Trebuie prevãzute toalete separate sau utilizarea separatã a toaletelor de cãtre femei şi bãrbaţi.
9. Încãperi şi echipament de prim ajutor
9.1. Trebuie prevãzute una sau mai multe încãperi destinate acordãrii primului ajutor, în funcţie de dimensiunea instalaţiei şi de tipul activitãţii desfãşurate.
9.2. Încãperile destinate acordãrii primului ajutor trebuie dotate cu echipamente, instalaţii, medicamente adecvate şi cu un numãr suficient de lucrãtori instruiţi, în funcţie de împrejurãri, care sã acorde primul ajutor sau, când este cazul, sã acorde tratament sub îndrumarea unui medic (care poate sã fie sau sã nu fie de faţã).
Încãperile trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sãnãtate la locul de muncã.
9.3. În plus, echipamentul de prim ajutor trebuie sã fie disponibil în toate locurile unde condiţiile de muncã necesitã acest lucru.
Acest echipament trebuie sã fie uşor accesibil şi semnalizat în mod corespunzãtor.
10. Loc de cazare
10.1. Dacã natura, importanţa şi durata operaţiilor fac necesar acest lucru, angajatorul trebuie sã punã la dispoziţia lucrãtorilor un loc de cazare care trebuie sã fie:
a) protejat adecvat împotriva efectelor unei explozii, precum şi împotriva infiltrãrii de fum şi gaz, împotriva declanşãrii şi propagãrii unui incendiu, în conformitate cu documentul de securitate şi sãnãtate prevãzut la pct. 1.1;
b) echipat adecvat cu ventilaţie, încãlzire şi iluminat;
c) prevãzut la fiecare nivel cu cel puţin douã ieşiri independente ducând spre cãi de urgenţã;
d) protejat împotriva zgomotului, mirosurilor şi fumului provenite din alte zone, care pot fi periculoase pentru sãnãtate, precum şi împotriva intemperiilor;
e) separat de orice post de lucru şi situat departe de zonele periculoase.
10.2. Aceste locuri de cazare trebuie sã conţinã suficiente paturi sau locuri în paturi supraetajate pentru numãrul de persoane preconizat sã doarmã.
Orice încãpere destinatã dormitului trebuie sã conţinã un spaţiu adecvat pentru pãstrarea îmbrãcãmintei ocupanţilor.
Trebuie asigurate dormitoare separate pentru bãrbaţi şi femei.
10.3. Aceste locuri de cazare trebuie sã includã un numãr suficient de duşuri şi de chiuvete cu apã curentã caldã şi rece.
Trebuie prevãzute încãperi de duş separate sau folosirea separatã a încãperilor de duş de cãtre femei şi bãrbaţi.
Încãperile de duş trebuie sã fie suficient de spaţioase pentru a permite fiecãrui lucrãtor şi îşi facã toaleta nederanjat şi în condiţii igienice.
10.4. Locul de cazare trebuie prevãzut cu un numãr suficient de toalete şi chiuvete.
Trebuie prevãzute toalete separate sau utilizarea separatã a toaletelor de cãtre bãrbaţi şi femei.
10.5. Locurile de cazare şi instalaţiile lor trebuie menţinute la un nivel adecvat de igienã.
11. Funcţionarea elicopterelor
11.1. Dimensiunile şi amplasarea punţilor pentru elicoptere prevãzute la locurile de muncã trebuie sã garanteze o accesibilitate optimã, astfel ca cel mai mare elicopter sã poatã folosi puntea în cele mai severe condiţii.
Puntea pentru elicoptere trebuie sã fie proiectatã şi construitã în mod corespunzãtor.
11.2. În vecinãtatea imediatã a zonei de aterizare trebuie sã fie pregãtit şi depozitat echipamentul necesar de folosire în caz de accident de elicopter.
11.3. În cazul instalaţiilor unde locuiesc lucrãtorii, pe heliport, în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie sã fie prezent un numãr suficient de persoane instruite pentru intervenţii de urgenţã.
12. Amplasarea instalaţiilor pe mare - Securitate şi stabilitate
12.1. Trebuie luate toate mãsurile necesare pentru a asigura securitatea şi sãnãtatea lucrãtorilor în industria extractivã de foraj, în cazul amplasãrii instalaţiilor de foraj pe mare.
12.2. Activitãţile de pregãtire a amplasãrii instalaţiilor pe mare trebuie executate astfel încât sã asigure securitatea şi stabilitatea lor.
12.3. Echipamentele şi procedurile folosite la activitãţile prevãzute la pct. 12.1 trebuie sã aibã capacitatea de a reduce orice risc pentru lucrãtorii din industria extractivã de foraj, ţinându-se seama de condiţiile normale şi de cele critice.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016