Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CAIET DE SARCINI-CADRU din 20 martie 2007  al serviciului public de alimentare cu energie termica*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CAIET DE SARCINI-CADRU din 20 martie 2007 al serviciului public de alimentare cu energie termica*)

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 350 bis din 23 mai 2007

*) Aprobat de <>Ordinul nr. 92 din 20 martie 2007 , publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 23 mai 2007.

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI-CADRU

ART. 1
Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileste modul de intocmire a caietelor de sarcini de catre autoritatile administratiei publice locale care infiinteaza, organizeaza, conduc, coordoneaza si controleaza functionarea serviciilor de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si care au totodata atributia si responsabilitatea de a monitoriza si de a controla gestiunea si administrarea acestora, precum si modul de functionare si exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, indiferent de forma de gestiune adoptata.
ART. 2
(1) Caietele de sarcini se vor intocmi in concordanta cu necesitatile obiective ale autoritatii publice locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, cu respectarea in totalitate a regulilor de baza precizate in caietul de sarcini-cadru si a Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat.
(2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobarii consiliilor locale, consiliilor judetene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz.
(3) Pentru fiecare activitate a serviciului se va intocmi cate un caiet de sarcini, chiar daca activitatile se presteaza de acelasi operator.
ART. 3
La intocmirea caietelor de sarcini autoritatea publica locala sau asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz, are obligatia de a utiliza documentatia prevazuta in prezentul caiet de sarcinicadru, dupa cum urmeaza:
a) in continutul documentatiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activitatile si conditiile tehnice specifice activitatii desfasurate;
b) continutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identica a textelor scrise cu caractere normale, cu exceptia numerelor de articole care vor capata o noua numerotare prin completarea datelor necesare in conformitate cu indicatiile precizate prin textele scrise cu caractere inclinate din continutul documentatiei caietului de sarcini-cadru;
c) continutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii in caietul de sarcini-cadru, la care se pot adauga si alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzatoare a serviciului.
ART. 4
Autoritatea publica locala sau asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz, are obligatia ca la intocmirea caietului de sarcini sa defineasca specificatiile tehnice prin referire la reglementarile tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala.

CAP. I
Obiectul caietului de sarcini

ART. 1
Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu in conditii de eficienta si siguranta.
ART. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, indiferent de tipul de gestiune.
ART. 3
In caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatii se trece activitatea specifica de producere, transport, distributie sau furnizare a energiei termice si constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza.
ART. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la tehnici, procedee si metode de exploatare, reparare si intretinere, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si reglementarile, in legatura cu desfasurarea serviciului.
(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii serviciului respectiv si care sunt in vigoare.
ART. 5
Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat.

CAP. II
Cerinte organizatorice minimale

ART. 6
Operatorii de servicii de alimentare cu energie termica in sistem centralizat vor asigura:
a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii in timp a constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;
b) exploatarea, intretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, in functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;
c) personal de interventie operativa;
d) conducerea operativa prin dispecer;
e) inregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor;
f) analiza zilnica a modului in care se respecta parametrii, incarcarile agregatelor din punct de vedere termic si electric, realizarea normelor de consum, stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor fata de cele de proiect sau din actele normative in vigoare, incadrarea in norme si evitarea oricarei forme de risipa;
g) elaborarea programelor de masuri pentru incadrarea in normele de consum de combustibil si energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri;
h) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare la functionarea economica a centralelor termice;
i) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora;
j) lichidarea avariilor in maximum 72 de ore de la producerea evenimentului;
k) cel putin puterea termica minima tehnologica pentru incalzire, la utilizatorii de tip urban, cu exceptia celor prevazuti la art. 31 lit. i), in cazul neachitarii facturilor de catre acestia si dupa un preaviz dat in conditiile legii;
l) evidenta orelor de functionare a utilajelor;
m) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si aprobarea acestora de catre administratia publica locala;
n) executarea in bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de reparatii care vizeaza functionarea economica si siguranta in exploatare;
o) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si aprobarea acestora de catre administratia publica locala;
p) corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu planurile de investitii si reparatii ale tuturor furnizorilor de utilitati, inclusiv cu programele de reabilitare si dezvoltare urbanistica ale administratiei publice locale;
q) initierea si avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a tehnicii noi pentru imbunatatirea performantelor tehnico-economice ale agregatelor;
r) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.
ART. 7
Efectuarea serviciului se va realiza conform graficelor prezentate in anexa .... (se va indica numarul anexei care cuprinde graficul de realizare a serviciului zilnic si pentru fiecare luna a anului).
ART. 8
Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse in regulamentul de serviciu, (regulamentul de serviciu se intocmeste pe baza Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu energie termica).
ART. 9
In caietele de sarcini se vor preciza conditiile de realizare a reparatiilor (curente si capitale), a investitiilor, precum si a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificandu-se modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea publica locala si operator.

CAP. III
Serviciul de alimentare cu energie termica in sistem centralizat

SECŢIUNEA 1
Producerea energiei termice

ART. 10
Operatorul are permisiunea de exploatare comerciala, in conditiile legii, a urmatoarelor unitati de producere a energiei termice cuprinse in anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 1, anexa la caietul de sarcini-cadru, cu unitatile de producere aferente serviciului).
ART. 11
Caracteristicile agregatelor de producere a energiei termice sunt cele din anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 2, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 12
Caracteristicile schimbatoarelor de caldura din centrala de producere a energiei termice in cogenerare sunt cele din anexa nr. 3 (se va completa tabelul nr. 3, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 13
Principalele caracteristici: cantitatea totala estimata de energie termica anuala livrata catre populatie si agenti economici [GJ] si varful de putere ce trebuie asigurat [MW] sunt cele din anexa nr. ..... (se trece numarul anexei).
ART. 14
Curba clasata anuala estimata a cererii de energie termica este conform anexei ..... (se trece numarul anexei).
ART. 15
In vederea determinarii costurilor de exploatare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor trece si dezvolta ca articole distincte, defalcat pe fiecare centrala de producere a energiei termice, dupa caz:
a) consumul propriu tehnologic de energie electrica si termica, de proiect, pentru producerea energiei termice este: se trec cei 2 indicatori;
b) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in anexa ...... (se trece numarul anexei);
c) diagramele de pornire-oprire ale agregatelor de baza, variatia randamentului in functie de sarcina termica sunt prezentate in anexa ... (se trece numarul anexei);
d) diagramele de variatie a energiei consumate de pompele de retea in functie de debitele de apa vehiculate sunt prezentate in anexa ... (se trece numarul anexei);
e) lista aparatelor de masura pentru determinarea energiei termice produse si a energiei termice livrate si caracteristicile acestora sunt prezentate in anexa ... (se trece numarul anexei);
f) lista aparatelor de masura pentru determinarea consumurilor de energie electrica si termica din unitatea de producere a energiei termice este prezentata in anexa ... (se trece numarul anexei);
g) lista aparatelor de masura pentru receptionarea combustibililor intrati in centrala si determinarea consumurilor de combustibili este prezentata in anexa ... (se trece numarul anexei);
h) schema termomecanica a centralei termice conform anexei ... (se trece numarul anexei);
i) schemele tehnologice, inclusiv partea de automatizari, ale instalatiilor de tratare a apei conform anexei ... (se trece numarul anexei);
j) schemele tehnologice, inclusiv partea de automatizari, ale instalatiilor pentru producerea energiei termice conform anexei ... (se trece numarul anexei);
k) schema electrica monofilara a centralei conform anexei ... (se trece numarul anexei);
l) schemele tehnologice cu automatizari ale gospodariilor de combustibil conform anexelor ... (se trece numarul anexelor);
m) fisele de regim ale cazanelor conform anexelor ... (se trece numarul anexelor);
n) diagrama de reglaj in functie de temperatura exterioara si viteza vantului conform anexei ... (se trece numarul anexei);
o) indicatorii tehnico-economici ai investitiei, aprobati si realizati, sunt prezentati in anexa ... (se trece numarul anexei);
p) planurile de amplasare a instalatiilor in incinta centralei sunt prezente in anexa ... (se trece numarul anexei);
q) planurile de amplasare a schimbatoarelor de caldura de baza si de varf sunt prezente in anexa ... (se trece numarul anexei pentru centralele cu cogenerare);
r) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) si (3) din caietul de sarcini;
s) alte date necesare definirii serviciului din punct de vedere al parametrilor instalatiilor si cantitatilor.
ART. 16
Principalele caracteristici ale agregatelor auxiliare (pompe, ventilatoare de aer si gaze de ardere, preincalzitoare de apa, preincalzitoare de combustibil, compresoare etc.) sunt:
a) puterile agregatelor si, dupa caz, ale motoarelor aferente, conform tabelului... (se trece numarul tabelului);
b) randamentul realizat al agregatelor, conform tabelului... (se trece numarul tabelului).
ART. 17
Prestarea activitatii de producere a energiei termice se va executa astfel incat sa se realizeze:
a) asigurarea continua a parametrilor de livrare a agentului termic in conformitate cu diagrama de reglaj;
b) supravegherea continua si verificarea functionarii instalatiilor;
c) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;
d) controlul calitatii agentului termic;
e) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta;
f) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instructiunilor/procedurilor interne;
h) actualizarea documentatiei;
i) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;
j) incarcarea optima a unitatilor de producere a energiei termice pentru livrarea cantitatilor de energie termica stabilite prin contractele incheiate;
k) contractarea necesarului de combustibil pentru producerea energiei termice pe o perioada de minimum 3 luni de functionare pentru productia contractata;
l) desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de producere a energiei termice;
m) mentinerea capacitatilor de productie si exploatarea eficienta a unitatilor de producere a energiei termice, prin urmarirea sistematica a comportarii echipamentelor energetice si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;
n) reabilitarea si retehnologizarea unitatilor de producere a energiei termice, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestora, incadrarii in normele nationale privind emisiile poluante si asigurarii cantitatii si calitatii energiei termice;
o) executarea numai pe baza de licitatie, in conditiile stabilite de legislatia aplicabila in domeniu, a acelor reparatii/revizii/extinderi/modificari, ale instalatiilor/echipamentelor care se executa cu terti;
p) indeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati in normativele in vigoare;
q) masurarea energiei termice produse/livrate, precum si exploatarea, intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de energie termica in conformitate cu cerintele normelor si reglementarile metrologice in vigoare;
r) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;
s) reglarea furnizarii energiei termice in functie de graficul de sarcina convenit, de comun acord cu utilizatorii.

SECŢIUNEA a 2-a
Transportul energiei termice

ART. 18
Operatorul are permisiunea de exploatare comerciala, in conditiile legii, respectiv de asigurare a activitatii de transport de energie termica prin retelele prevazute in anexa nr. 1 (se va completa tabelul nr. 3 din anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru cu retelele de transport aferente serviciului).
ART. 19
Principalele date aferente agentilor termici transportati sunt cele din anexa nr. 2 (se va completa tabelul nr. 5 din anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru cu caracteristicile agentilor termici transportati).
ART. 20
Lista utilizatorilor cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica si de agent termic pentru fiecare utilizator este prezentata in anexa ... (se trece numarul anexei).
ART. 21
In vederea determinarii costurilor de exploatare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor trece si dezvolta, ca articole distincte, dupa caz:
a) consumul propriu tehnologic de energie electrica si termica, de proiect, pentru transportul energiei termice este ... (se trec cei 2 indicatori);
b) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in anexa ... (se trece numarul anexei);
c) diagramele de variatie a puterii consumate de pompele din retea in functie de debitele de apa vehiculate sunt prezentate in anexele ... (se trece numarul anexelor);
d) lista aparatelor de masura pentru determinarea energiei termice intrate in retea si a energiei termice livrate, precum si caracteristicile acestora sunt prezentate in anexa ... (se trece numarul anexei);
e) lista aparatelor de masura pentru determinarea consumurilor de energie electrica si termica din sistemul de transport a energiei termice este prezentata in anexa ... (se trece numarul anexei);
f) schema retelei de transport este prezentata in anexa ... (se trece numarul anexei);
g) indicatorii tehnico-economici ai investitiei, aprobati si realizati, sunt prezentati in anexa ... (se trece numarul anexei);
h) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) si (3) din caietul de sarcini;
i) alte date necesare definirii serviciului.
ART. 22
Prestarea activitatii de transport a energiei termice se va executa astfel incat sa se realizeze:
a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;
b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului;
c) controlul calitatii agentului termic;
d) intretinerea retelelor termice;
e) determinarea pierderilor de agent termic;
f) mentinerea in stare uscata a caminelor si canalelor termice prin eliminarea infiltratiilor si a pierderilor de agent termic;
g) masurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare si exterioare a conductelor din reteaua de transport;
h) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta;
i) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;
j) functionarea instalatiilor de iluminat, forta si ventilatie din caminele si canalele termice;
k) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;
l) respectarea regulamentului serviciului de alimentare cu energie termica, aprobat in conditiile legii;
m) desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de transport a energiei termice;
n) mentinerea capacitatilor de transport si exploatarea eficienta a acestora, prin urmarirea sistematica a comportarii echipamentelor energetice si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;
o) indeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati in normativele in vigoare;
p) masurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum si exploatarea, intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de energie termica in conformitate cu cerintele normelor si reglementarile metrologice in vigoare;
q) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;
r) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice de produse si servicii;
s) dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta si costuri rezonabile, a retelei termice de transport in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de catre consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale;
t) informarea, in cel mult 24 de ore de la constatare, a proprietarului contoarelor de energie termica instalate in reteaua termica de transport despre orice incident care, in opinia sa:
- a produs deteriorarea acestora;
- constituie o interventie facuta cu scopul de a intrerupe sau afecta contorizarea energiei termice;
u) un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciului public de transport energie termica;
v) conventii de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relatiile, atributiile si competentele dispeceratelor.

SECŢIUNEA a 3-a
Distributia energiei termice

ART. 23
Operatorul are permisiunea de exploatare comerciala, in conditiile legii, respectiv de asigurare a activitatii de distributie de energie termica prin instalatiile prevazute in anexele nr. 1, 2 si 3 (se vor completa: tabelul nr. 6 cu statiile termice; tabelul nr. 7 cu punctele termice; tabelul nr. 8 cu retelele de distributie, dupa caz; tabelele 6, 7 si 8 sunt anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 24
Principalele date aferente agentilor termici distribuiti sunt cele din anexa nr. 4 (se va completa tabelul nr. 9, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru, cu caracteristicile principale ale agentilor termici transportati).
ART. 25
Lista utilizatorilor, cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica pentru incalzire si pentru apa calda de consum defalcata pe utilizatori, este prezentata in anexa ... (se trece numarul anexei).
ART. 26
In vederea determinarii costurilor de exploatare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor trece si dezvolta, ca articole distincte, dupa caz:
a) consumul propriu tehnologic de energie electrica si termica, de proiect, pentru distributia energiei termice este: se trec cei 2 indicatori;
b) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in anexa ... (se trece numarul anexei);
c) diagramele de variatie a puterii consumate de pompele de circulatie si de apa potabila, in functie de debitele de apa vehiculate, sunt prezentate in anexele ... (se trece numarul anexelor);
d) lista aparatelor de masura pentru determinarea energiei termice primite/livrate si caracteristicile acestora sunt prezentate in anexa ... (se trece numarul anexei);
e) lista aparatelor de masura pentru determinarea consumurilor de energie electrica si termica din sistemul de distributie a energiei termice este prezentata in anexa ... (se trece numarul anexei);
f) schemele termomecanice ale statiilor termice sunt prezentate in anexele ... (se trec numerele anexelor);
g) schemele termomecanice ale punctelor termice sunt prezentate in anexele ... (se trec numerele anexelor);
h) schemele electrice monofilare ale statiilor termice sunt prezentate in anexele ... (se trec numerele anexelor);
i) schemele de automatizare ale punctelor termice sunt prezentate in anexele ... (se trec numerele anexelor);
j) schema retelei de distributie este prezentata in anexa ... (se trece numarul anexei);
k) diagrama de reglaj;
l) schemele si fisele tehnice ale retelelor termice si instalatiilor auxiliare sunt prezentate in anexele ... (se trec numerele anexelor);
m) indicatorii tehnico-economici ai investitiei, aprobati si realizati, sunt prezentati in anexa ... (se trece numarul anexei);
n) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) si (3) din caietul de sarcini;
o) alte date necesare definirii serviciului.
ART. 27
Prestarea activitatii de distributie a energiei termice se va efectua astfel incat sa se realizeze:
a) verificarea si supravegherea continua a functionarii instalatiilor;
b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele utilizatorului, inclusiv reglarea parametrilor energiei termice in baza diagramei de reglaj;
c) controlul calitatii agentului termic si a apei calde de consum;
d) intretinerea punctelor si statiilor termice si a retelelor de distributie;
e) determinarea pierderilor de agent termic;
f) mentinerea in stare uscata a caminelor si canalelor termice prin eliminarea infiltratiilor si a pierderilor de agent termic;
g) masurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare si exterioare a conductelor aferente retelei de distributie, respectarea regimului chimic al agentului termic si a conditiilor de potabilitate pentru apa calda de consum;
h) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei exploatari economice si in conditii de siguranta;
i) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente;
j) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;
k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;
l) functionarea pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de distributie a energiei termice;
m) urmarirea permanenta a debitelor, temperaturilor si presiunilor atat pentru agentul termic din circuitul primar, cat si pentru apa calda de consum si agentul termic de incalzire;
n) urmarirea permanenta a coeficientului de amestec la statiile termice dotate cu ejectoare;
o) urmarirea permanenta a pierderilor de presiune pe circuitele schimbatoarelor de caldura;
p) mentinerea regimului hidraulic si termic de functionare, asigurand reglarea distribuirii energiei termice in functie de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii;
q) mentinerea capacitatilor de distributie si exploatarea eficienta a acestora, prin urmarirea sistematica a comportarii echipamentelor energetice si a constructiilor, intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;
r) indeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati in normativele in vigoare;
s) masurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum si exploatarea, intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de energie termica in conformitate cu cerintele normelor si reglementarile metrologice in vigoare;
t) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;
u) incheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice de produse si servicii;
v) dezvoltarea/modernizarea, in conditii de eficienta si costuri rezonabile, a statiilor si punctelor termice si a retelei termice de distributie in conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de catre consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administratiei publice locale;
w) accesul producatorilor de energie termica in instalatiile sale in vederea montarii si citirii contoarelor de energie termica utilizate la decontare;
x) un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciului public de distributie a energie termice;
y) conventii de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relatiile, atributiile si competentele dispeceratelor;
z) va informa operatorii cu care se afla in relatii contractuale referitor la planificarea anuala a reparatiilor/reviziilor ce trebuie efectuate in statiile termice si retelele termice de distributie.

SECŢIUNEA a 4-a
Furnizarea energiei termice

ART. 28
Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de furnizare a energiei termice, in conditiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor de energie termica de tip ....... (se trece tipul utilizatorilor: agricoli, industriali, comerciali sau urbani), amplasati pe teritoriul ........ (se trece localitatea unde operatorul urmeaza sa-si desfasoare activitatea).
ART. 29
(1) Principalele date aferente agentilor termici ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice sunt cele din anexa nr. 1 (se vor completa datele din tabelul nr. 10, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
(2) Datele aferente grupurilor de masura pe baza carora se face facturarea energiei termice furnizate sunt cele din anexa nr. 2 (se completeaza datele din tabelul nr. 11, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
(3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati sunt cele din anexa nr. 3 (se completeaza datele din tabelul nr. 12, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
(4) Lista statiilor/punctelor/centralelor termice din care se face distributia de agent termic este prezentata in anexa nr. 4 (se completeaza datele din tabelul nr. 13, anexa la prezentul caiet de sarcini-cadru).
ART. 30
In vederea determinarii costurilor de furnizare si a personalului necesar, in caietul de sarcini se vor trece si dezvolta, ca articole distincte, dupa caz:
a) descrierea instalatiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in anexa ... (se trece numarul anexei);
b) graficul de variatie a puterii nou-racordate in ultimii 5 ani este prezentat in anexa ..... (se trece numarul anexei);
c) graficul de variatie a puterii termice debransate;
d) graficul de variatie a puterii termice aferente consumatorilor deconectati in ultimii 5 ani este prezentat in anexa ... (se trece numarul anexei);
e) graficele de variatie a consumului de energie termica minima, medie si maxima aferenta utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri in ultimii 5 ani sunt prezentate in anexa ...... (se trece numarul anexei);
f) graficul de variatie a ratei de suportabilitate in ultimii 5 ani, calculata conform prevederilor <>art. 6.3.5 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, este prezentat in anexa ..... (se trece numarul anexei);
g) programul de reabilitare a sistemului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat este prezentat in anexa ... (se trece numarul anexei);
h) situatia acordarii subventiilor si cuantumul acestora in ultimii 5 ani sunt prezentate in anexa ... (se trece numarul anexei);
i) pretul de vanzare a energiei termice (se trec preturile reglementate, dupa caz);
j) prognoza privind evolutia activitatii de furnizare a energiei termice si masurile pe care le vor lua autoritatile administratiei publice locale;
k) se vor detalia prevederile art. 4 alin. (2) si (3) din caietul de sarcini;
l) alte date necesare definirii serviciului.
ART. 31
Prestarea activitatii de furnizare a energiei termice se va efectua astfel incat sa se realizeze:
a) intocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare realizarii unei furnizari corecte a energiei termice;
b) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea documentatiei;
c) respectarea contractelor de vanzare-cumparare, respectiv de furnizare, aprobate de autoritatea competenta;
d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat in conditiile legii;
e) urmarirea permanenta a parametrilor de furnizare a energiei termice;
f) indeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificati in normativele in vigoare;
g) masurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum si exploatarea, intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de energie termica, in conformitate cu cerintele normelor si reglementarile metrologice in vigoare;
h) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic;
i) furnizarea continua a energiei termice catre urmatoarele categorii de consumatori, daca se afla in administrarea autoritatii administratiei publice locale:
- spitale;
- policlinici;
- camine de batrani;
- leagane de copii;
- gradinite;
- crese;
- camine pentru persoane cu handicap;
- centre de resocializare minori;
- scoli;
j) urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice aprobati. Urmarirea si inregistrarea indicatorilor de performanta se va face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
k) un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie termica;
l) ca factura emisa utilizatorului de catre furnizor, in vederea incasarii contravalorii energiei termice furnizate, sa contina suficiente date pentru identificarea locului de consum si pentru justificarea valorii totale, respectand orice instructiune/cerinta aplicabila, emisa de autoritatile competente. In mod obligatoriu, factura emisa unui utilizator de catre furnizor, in vederea incasarii energiei termice furnizate, va evidentia separat cantitatile de energie pe tipuri de consum (incalzire, respectiv apa calda de consum), precum si pretul cu baza legala. Factura nu va contine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terti; acestea se vor factura separat;
m) instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementarile noi ce privesc energia termica si modificarile survenite la actele normative din domeniu;
n) informarea utilizatorilor cu care se afla in relatii contractuale despre:
- planificarea anuala a reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la instalatiile de producere/transport/distributie a energiei termice;
- data intreruperii furnizarii energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum;
- data reluarii furnizarii energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum;
o) verificarea si certificarea de catre utilizatori a furnizarii corecte a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum dupa:
- reparatii planificate;
- reparatii accidentale;
p) trebuie sa instituie un sistem de inregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile facute de utilizatori in legatura cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea consumului;
q) realimentarea in cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectati de incidentele care au produs intreruperea alimentarii cu energie termica. In acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;
r) bilantul energiei termice la intrarea si la iesirea din sistemul de distributie pentru care realizeaza serviciul de furnizare;
s) reducerea debransarilor si deconectarilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.
ART. 32
La solicitarea facuta de orice persoana fizica sau juridica cu privire la realizarea unui nou bransament termic sau modificarea unui racord existent la reteaua termica, furnizorul va proceda astfel:
a) va analiza cererea de racordare si va intocmi documentatia tehnica necesara, pe baza unei proceduri proprii. Procedura va include precizari cu privire la modalitatea si termenul pentru emiterea avizului;
b) va verifica daca lucrarea este cuprinsa in planul de urbanism al localitatii si/sau are asigurata finantarea, dupa caz;
c) va obtine avizul producatorului pentru realizarea bransamentului termic la puterea termica solicitata;
d) va realiza lucrarea daca sunt indeplinite conditiile de la lit. b) si c) sau va amana executarea, solicitand autoritatii administratiei publice locale trecerea in planul de urbanism si in buget a acestei lucrari.

Tabelul nr. 1Anexa nr. 1


la caietul de sarcini
---------------------

Lista unitatilor de producere a energiei termice


┌────┬───────────────────┬─────────────┬────────────┬────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │ │Energie │Puterea│ Puterea │
│Nr. │ Denumire centrala │ Adresa │Anul punerii│termica │termica│ termica │
│crt.│ termica │ │in functiune│ anuala │de varf│instalata│
│ │ │ │ │livrata │ [MW] │ [MW] │
│ │ │ │ │ [GJ] │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────┴─────────────┴────────────┼────────┼───────┼─────────┤
│ TOTAL (se trece localitatea si anul) │ │ - │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴─────────┘Tabelul nr. 2Anexa nr. 2


la caietul de sarcini
---------------------

Caracteristicile principale ale cazanelor pentru
producerea energiei termice


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumire centrala termica*) │
├────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│ Parametrii │Cazan 1│Cazan 2│Cazan ...│Cazan n│
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Tip cazan │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Anul punerii in functiune │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Anul ultimei reparatii capitale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Anul si luna ultimei reparatii curente │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Debit nominal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Debit minim tehnologic │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Temperatura nominala a agentului termic │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Temperatura intrare apa │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Presiune nominala agent termic │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Tip combustibil │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Puterea calorica conform proiectului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Debitul nominal de combustibil │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Debitul de combustibil minim tehnologic │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Randament de proiect │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Randament conform ultimului bilant │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Data efectuarii ultimului bilant │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│Tip apa de adaos (condens, apa bruta etc.) │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┘

*) Cazane de apa calda si fierbinte din centralele termice si cazane de apa
fierbinte si abur industrial din centralele in cogenerare.
Tabelul nr. 3Anexa nr. 3


la caietul de sarcini
---------------------

Caracteristicile principale ale schimbatoarelor de caldura


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumire centrala*) │
├────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│ │Schimbator│Schimbator│Schimbator │Schimbator│
│ Parametri │ de │ de │ de │ de │
│ │caldura 1 │caldura 2 │caldura ...│caldura n │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Tip schimbator │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Anul punerii in functiune │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Anul ultimei reparatii capitale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Anul si luna ultimei reparatii │ │ │ │ │
│curent │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Debit nominal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Suprafata schimb caldura │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Temperatura nominala a agentului│ │ │ │ │
│termic │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Temperatura intrare apa │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Presiune nominala agent termic │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Capacitate termica de proiect │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Capacitate termica reala │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Capacitate termica maxima │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Capacitate termica minima │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Mod de operare (baza, varf) │ │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┘
Tabelul nr. 4Anexa nr. 1


la caietul de sarcini
---------------------

Lista retelelor de transport al energiei termice


┌───┬────────┬────┬────────┬────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────┬───────┐
│ │ │ │Diametru│Mate│ Anul │Cantitate│ Anul │ Tip │Lungime│
│Nr.│Denumire│Tip │nominal │rial│punerii in│ anuala │ ultimei │agent │tronson│
│crt│tronson │tron│ [mm] │ │functiune │ [t] │reparatii│termic│ [m] │
│ │ │son │ │ │ │ │capitale │ │ │
├───┼────────┼────┼────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────┼────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────┼────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┤
│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼────┼────────┼────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴────┴────────┴────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────┼───────┤
│ TOTAL retea │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
Tabelul nr. 5Anexa nr. 2


la caietul de sarcini
---------------------

Principalele caracteristici ale agentilor termici transportati


┌────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Energie│Energie│Debit│Cantitate│Pierderi│Pierderi│
│Nr. │Denumire│Tip agent│maxima │anuala │maxim│ anuala │ masice │ anuale │
│crt.│tronson │ │ [GJ] │ [GJ] │orar │ [t] │ anuale │energie │
│ │ │ │ │ │[t/h]│ │ [t]/% │ [GJ]/% │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────┴───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤
│ TOTAL │ │ - │ - │ │ │
└───────────────────────────────┴───────┴─────┴─────────┴────────┴────────┘
Tabelul nr. 6


Anexa nr. 1


la caietul de sarcini
---------------------

Lista statiilor termice de distributie a energiei termice


┌───┬────────┬───────┬───┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │Puterea termica│Energie termica│Energie termica│Energie electrica│
│ │ │Adresa │ │ instalata │anuala livrata │de varf livrata│anuala de pompare│
│Nr.│Denumire│statie │An │ [MW] │ [GJ] │ [GJ] │ [kWh] │
│crt│statie │termica│PIF├─────────┬─────┼─────────┬─────┼─────────┬─────┼─────────┬───────┤
│ │termica │ │ │incalzire│ apa │incalzire│ apa │incalzire│ apa │incalzire│ apa │
│ │ │ │ │ │calda│ │calda│ │calda│ │ calda │
├───┼────────┼───────┼───┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼───┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼───┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼───┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴───────┴───┼─────────┴─────┼─────────┴─────┼─────────┴─────┼─────────┴───────┤
│ TOTAL defalcat │ │ │ - │ │
├────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL cumulat │ │ │ - │ │
└────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────┘Tabelul nr. 7

Anexa nr. 2


la caietul de sarcini
---------------------

Lista punctelor termice de distributie a energiei termice


┌───┬────────┬───────┬───┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr.│Denumire│Adresa │An │Puterea termica│Energie termica│Energie termica│Energie electrica│
│crt│statie │statie │PIF│ instalata │anuala livrata │de varf livrata│anuala de pompare│
│ │termica │termica│ │ [MW] │ [GJ] │ [GJ] │ [kWh] │
├───┼────────┼───────┼───┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼───┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼───┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│...│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────┼───────┼───┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────┴───────┴───┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL defalcat │ │ │ - │ │
├────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ TOTAL cumulat │ │ │ - │ │
└────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────┘Tabelul nr. 8
Anexa nr. 3


la caietul de sarcini
---------------------

Lista retelelor de distributie a energiei termice


┌────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────────┬────────────┬──────┬───────┐
│Nr. │Denumire│ Tip │Diametru│ │ Anul │Anul ultimei│ Tip │Lungime│
│crt.│tronson │tronson│nominal │Material│punerii in│ reparatii │agent │tronson│
│ │ │ │ [mm] │ │functiune │ capitale │termic│ [m] │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────┼───────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────┼───────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────┼───────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────┼───────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────────┴────────────┴──────┼───────┤
│ TOTAL retea │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘Tabelul nr. 9
Anexa nr. 4


la caietul de sarcini
---------------------

Principalele caracteristici ale agentilor termici distribuiti


┌────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Energie│Energie│Debit│Cantitate│Pierderi│Pierderi│
│Nr. │Denumire│Tip agent│maxima │anuala │maxim│ anuala │ masice │ anuale │
│crt.│tronson │ │ [GJ] │ [GJ] │orar │ [t] │ anuale │energie │
│ │ │ │ │ │[t/h]│ │ [t]/% │ [GJ]/% │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────┴───────┼───────┼─────┼─────────┼────────┼────────┤
│ TOTAL │ │ - │ - │ │ │
└───────────────────────────────┴───────┴─────┴─────────┴────────┴────────┘
Tabelul nr. 10

Anexa nr. 1


la caietul de sarcini
---------------------

Defalcarea agentilor termici pe utilizatori


┌──┬─────┬─────┬────┬────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┐
│ │Denu │ │ │ Abur │ Apa fierbinte │ Apa calda │Apa calda de consum│
│N │mire │Tip │ ├─────┬────┬───┬───────┬─────────┼─────┬───────┬─────────┼─────┬───────┬─────────┼─────┬─────┬───────┤
│r │utili│utili│Adew│ │Tem │Pre│Energie│ Puterea │ │Energie│ Puterea │ │Energie│ Puterea │Debit│Tem │Energie│
│ │zator│zator│ sa │Debit│pera│siu│termica│ termica │Debit│termica│ termica │Debit│termica│ termica │ de │pera │termica│
│c │ │ │ │mc/h │tura│ne │anuala │instalata│mc/h │anuala │instalata│mc/h │anuala │instalata│varf │tura │anuala │
│r │ │ │ │ │ °C │Pa │livrata│ [MW] │ │livrata│ [MW] │ │livrata│ [MW] │m3/h │ °C │livrata│
│t │ │ │ │ │ │ │ [GJ] │ │ │ [GJ] │ │ │ [GJ] │ │ │ │ [GJ] │
├──┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼───────┤
│ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼───────┤
│ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼───────┤
│..│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼───┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼───────┤
│ n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴─────┴─────┴────┼─────┼────┴───┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────┼───────┤
│ TOTAL │ │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - │ │
└───────────────────┴─────┴────────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴─────┴───────┘

- Pentru abur, apa fierbinte si apa calda se trece debitul nominal de proiect.Tabelul nr. 11

Anexa nr. 2


la caietul de sarcini
---------------------

Grupurile de masurare a energiei termice┌────┬─────┬──────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬───────────┬───────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Tip masura │ Debit │ │ │ │ Tip masura in │
│ │Denu │ │ Tip │Denumire │Pierderi│Pierderi│(diafragma,│nominal│ Data │ Data │Denumire│statia/centrala│
│Nr. │mire │Adresa│agent │ tronson │ masice │ anuale │ contor │ grup │ punerii │ scadenta │statie/ │ termica │
│crt.│utili│ │termic│furnizare│ anuale │energie │de energie │masura │ in │ la │centrala│ (diafragma, │
│ │zator│ │ │ │ [t]/% │ [GJ]/% │ etc.) │ [mm] │functiune│verificare│termica │ contor de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ energie etc.) │
├────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────────┘


La fiecare utilizator se trec toti agentii termici furnizati.


Tabelul nr. 12
Anexa nr. 3


la caietul de sarcini
---------------------

Date aferente utilizatorilor necontorizati


┌────┬──────────┬──────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ Puterea │Suprafata │ │ Denumire │
│Nr. │ Denumire │Adresa│Tip agent│ termica │echivalent│ Numar │statie/centrala│
│crt.│utilizator│ │ termic │instalata│ termic │locatari│ termica │
│ │ │ │ │ [MW] │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────┴─────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │ - │
└────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────────┘
Tabelul nr. 13Anexa nr. 4


la caietul de sarcini
---------------------

Lista statiilor/punctelor/centralelor termice din care se face
distributia agentilor termici


┌────┬────┬──────┬──────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Temperatura │
│ │ │ │ Tip │ Puterea termica │ Energie termica │ nominala │
│Nr. │Denu│ │agent │ instalata [MW] │anuala livrata [GJ]│circuit primar│
│crt.│mire│Adresa│termic├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼────────┬─────┤
│ │ │ │ │incalzire│apa calda│incalzire│apa calda│ Tur │Retur│
│ │ │ │ │ │de consum│ │de consum│ │ │
├────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┤
│ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────┴──────┴──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────┤
│ TOTAL defalcat │ │ │ │ │ - │ - │
├───────────────────────┼─────────┴─────────┼─────────┴─────────┼────────┴─────┤
│ TOTAL cumulat │ │ │ - │
└───────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────┘


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016