Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE 1-4 din 18 martie 2009  la   Ordinul Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii nr. 3.423/2009 privind aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasele a XI-a - a XII-a si a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica, cursuri de zi    Twitter Facebook
Cautare document

ANEXE 1-4 din 18 martie 2009 la Ordinul Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii nr. 3.423/2009 privind aprobarea planurilor de invatamant pentru cultura de specialitate, pregatire practica si stagii de pregatire practica, din aria curriculara Tehnologii, pentru clasele a XI-a - a XII-a si a XII-a - a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica, cursuri de zi

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 497 bis din 17 iulie 2009

ANEXA 1
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician agromontan
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1. Tehnologia creşterii animalelor în zona montanã
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -
Modulul 2. Tehnologii de cultivare a plantelor horticole în condiţii
specifice zonei montane
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 3. Tehnologia cultivãrii plantelor de câmp în zona montanã
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 4. Marketingul produselor agricole
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 5. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în domeniul agriculturã
Total ore/an: 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30
Modulul 6. Organizarea exploatãrii pajiştilor montane
Total ore/an: 90
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã -

Total ore stagii de practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 7. Protecţia plantelor în zona montanã
Total ore/an: 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 8. Organizarea lucrãrilor forestiere
Total ore/an: 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore CDL: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an


PLAN DE INVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician agronom
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Elemente de agropedologie
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Tehnologia de cultivare a cerealelor
Total ore/an 132
din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã 33
Modulul III: Tehnologia de cultivare a leguminoaselor pentru boabe
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptamânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregatire practicã

Modulul IV: Organizarea exploatãrii agregatelor şi instalaţiilor folosite
în agriculturã
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã X 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul V: Marketingul produselor agricole
Total ore/an 33
Modulul VI: Securitatea şi sãnãtatea în muncã în domeniul agriculturã
Total ore/an 16
Modulul VII: Tehnologia de cultivare a plantelor aromatice şi medicinale
Total ore/an 17

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI- a
Aria curricularã TEHNOLOGII

Calificarea: Tehnician horticultor
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Elemente de agropedologie
Total ore/an 132
din care: laborator tehnologic 66
Modulul II. Tehnologia de cultivare a viţei de vie
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul III. Marketingul produselor agricole
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul IV. Legislaţie şi eticã profesionalã
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an = 9 ore/sãpt. x 33 sãpt. = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în domeniul agriculturã
Total ore/an 60
din care laborator tehnologic 60
Modulul VI. Vinificaţie
Total ore/an 90
din care laborator tehnologic 30

Total ore/an = 30 ore/sãpt. x 5 sãpt. = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul IV. Organizarea exploatãrii agregatelor şi instalaţiilor utilizate
în horticulturã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an = 2 ore/sãpt. x 33 sãpt. = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agriculturã ecologicã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Elemente de agropedologie ecologicã
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 2: Legislaţie şi eticã profesionalã în agricultura ecologicã
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66
Modulul 3: Tehnologia de cultivare a cerealelor pentru boabe în condiţii
ecologice
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul 4: Marketingul produselor agricole
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 5: Securitatea şi sãnãtatea în muncã
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30
Modulul 6: Tehnologia de cultivare a plantelor furajere perene în condiţii
ecologice
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
Modulul 7: Tehnologia de cultivare a plantelor oleaginoase în condiţii
ecologice
Total ore/an 30
din care: laborator tehnologic 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 8: Organizarea exploatãrii agregatelor şi instalaţiilor folosite
în agricultura ecologicã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agroturism
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1. Tehnologia de cultivare a plantelor de câmp
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 2. Tehnologia creşterii animalelor
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 3. Întreţinerea şi exploatarea pajiştilor naturale
Total ore/an: 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 4. Marketing în agroturism
Total ore/an: 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul 5. Dezvoltarea durabilã a agroturismului
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 6. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în domeniul agroturism
Total ore/an: 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30
Modulul 7. Promovarea tradiţiilor în agroturism
Total ore/an: 90
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã -

Total ore stagii de practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 8. Construcţii şi amenajãri în agroturism
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore CDL: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea : Tehnician pentru animale de companie
Cultura de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Anatomia şi fiziologia animalelor de companie
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul II: Anatomia patologica şi fiziopatologia
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul III: Semiologia
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33
Modulul IV: Farmacologia
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul V: Patologia medicalã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/saptamânã x 33 sãptamâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul VI: Creşterea animalelor de companie
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 60
Modulul VII: Laborator
Total ore/an 30
din care: laborator tehnologic 30
Modulul VIII: Igiena şi securitatea muncii în domeniul sanitar veterinar
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul IX: Parazitologia
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician veterinar
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Anatomia şi Total ore/an 66
fiziologia animalelor din care: laborator tehnologic 33

Modulul II: Farmacologia Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Modulul III: Semiologia Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Modulul IV: Parazitologia Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Anatomia patologicã Total ore/an 60
şi fiziopatologia din care: laborator tehnologic 60
Modulul VI: Biotehnologii moderne Total ore/an 30
în creşterea animalelor din care: laborator tehnologic 30
Modulul VII: Securitatea şi Total ore/an 60
sãnãtatea în muncã din care: laborator tehnologic 30
în domeniul sanitar instruire practicã 30
veterinar

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VIII: Patologia medicalã Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL = 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician zootehnist
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Anatomia şi fiziologia Total ore/an 66
animalelor din care: laborator tehnologic 33
Modulul II: Tehnologia creşterii Total ore/an 66
suinelor din care: laborator tehnologic 33
Modulul III: Tehnologia creşterii Total ore/an 99
pãsãrilor din care: laborator tehnologic 66
Modulul IV: Tehnologia creşterii Total ore/an 66
cabalinelor din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Elemente de zootehnie Total ore/an 60
generalã din care: laborator tehnologic 60
Modulul VI: Securitatea şi sãnãtatea Total ore/an 30
în muncã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VII: Producerea furajelor şi Total ore/an 60
organizarea bazei furajere din care: laborator tehnologic 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VIII: Agregate şi instalaţii Total ore/an 33
folosite în zootehnie din care: laborator tehnologic 33
Modulul IX: Marketingul produselor Total ore/an 33
agricole din care: laborator tehnologic -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL = 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician analize produse alimentare
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66
Modulul II. Efectuarea analizelor specifice în industria de morãrit,
panificaţie şi produse fãinoase
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul III. Efectuarea analizelor specifice în industria fermentativã
Total ore/an 132
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Monitorizarea aplicãrii mãsurilor de igienã şi protecţia
mediului în industria alimentarã
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 120
instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul V. Tehnica analizelor de laborator
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an : 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL : 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician în industria alimentarã extractivã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentarã
Total ore/an 99
din care: Instruire practicã 33
Modulul II. Obţinerea uleiului brut
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 33
Modulul III. Rafinarea uleiului brut
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 33
Modulul IV. Fabricarea zahãrului brut
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Instruire practicã -
Modulul V. Rafinarea zahãrului brut
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul VI. Pregãtirea materiilor prime şi auxiliare în industria uleiului
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 60
Modulul VII. Pregãtirea materiilor prime şi auxiliare în industria zahãrului
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 30
Instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VIII. Procese biochimice în industria alimentarã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria alimentarã fermentativã
şi în prelucrarea legumelor şi fructelor
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentarã
Total ore/an 99
din care: Laborator tehnologic 33
instruire practicã 33
Modulul II. Tehnologia obţinerii vinului
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Instruire practicã -
Modulul III. Obţinerea vinurilor speciale
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33
Modulul IV. Fabricarea sucurilor şi bãuturilor rãcoritoare
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V. Fabricarea malţului
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI. Procese biochimice în industria alimentarã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an : 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în morãrit, panificaţie şi produse fãinoase
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentarã
Total ore/an 99
din care: instruire practicã 33
Modulul II. Pregãtirea cerealelor pentru mãciniş
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33
Modulul III. Mãcinarea grâului
Total ore/an 132
din care: laborator tehnologic 33
instruirea practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Recepţia şi depozitarea cerealelor
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30
Modulul V. Prelucrarea altor cereale
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an : 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI. Procese biochimice în industria alimentarã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în prelucrarea produselor de origine animalã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Operaţii şi utilaje în industria alimentarã
Total ore/an 99
din care: instruire practicã 33
Modulul II. Obţinerea produselor lactate proaspete
Total ore/an 66
din care: instruire practicã 33
Modulul III. Fabricarea conservelor din lapte
Total ore/an 33
din care: instruire practicã 33
Modulul IV. Tehnologia obţinerii brânzeturilor
Total ore/an 66
din care: instruire practicã 33
Modulul V. Fabricarea produselor lactate de desert
Total ore/an 33
din care: instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul VI. Aprecierea calitãţii produselor de origine animalã
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 120
instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII. Procese biochimice în industria alimentarã
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calitãţii mediului
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modul 1 Igiena şi protecţia muncii în domeniul protecţiei mediului
Total ore/an 33
Laborator tehnologic -
Instruire practicã -
Modul 2 Managementul calitãţii în domeniul protecţiei mediului
Total ore/an 33
Laborator tehnologic -
Instruire practicã -
Modul 3 Operaţii de bazã în laborator
Total ore/an 66
laborator tehnologic 66
Instruire practicã -
Modul 4 Analiza chimicã calitativã şi cantitativã
Total ore/an 66
laborator tehnologic 66
Modul 5 Analiza instrumentalã
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an = 9 ore/sãpt. x 33 sãpt. = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modul 6 Poluarea şi protecţia mediului
Total ore/an 150
Laborator tehnologic 30
Instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sapt. x 5 sãpt. = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modul 7 Conservarea biodiversitãţii
Total ore/an 66
Laborator tehnologic -

Total ore/an = 2 ore/sãpt. x 33 sãpt. = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician hidrometeorolog
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Igiena şi protecţia muncii în domeniul protecţiei mediului
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
Modulul 2: Managementul calitãţii în domeniul protecţiei mediului
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
Modulul 3: Observaţii asupra elementelor hidro-meteorologice
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 66
Modulul 4: Fenomene de risc în hidro-meteorologie
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul 5: Înregistrãri de date în hidro-meteorologie
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 6: Mãsurarea elementelor hidro-meteorologice
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 7: Monitorizarea echipamentului hidro-meteorologic
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
Modulul 8: Reprezentãri grafice
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an = 2 ore/sãptãmânã x 33 sãpt.= 66 ore

Total general 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã: Tehnologii

Calificarea: Tehnician în silviculturã şi exploatãri forestiere
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul:1 Topografie forestierã şi desen topografic
Total ore/an 66
din care: Laborator tehnologic 33
Instruire practicã -
Modulul: 2 Dendrometrie şi sortarea lemnului
Total ore/an 66
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practicã 33
Modulul: 3 Vânãtoare şi salmoniculturã
Total ore/an 66
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practicã 33
Modulul: 4 Plante lemnoase de interes forestier
Total ore/an 66
din care: Laborator tehnologic 33
Instruire practicã -
Modulul: 5 Circulaţie rutierã
Total ore/an 33
din care: Laborator tehnologic 33
Instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul: 6 Repararea şi întreţinerea drumurilor forestiere
Total ore/an 60
din care: Laborator tehnologic 30
Instruire practicã 30

Modulul : 7 Pedologie şi climatologie forestierã
Total ore/an 90
din care: Laborator tehnologic 60
Instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul: 8 Securitatea şi sãnãtatea în muncã în domeniul silvic
Total ore/an 33
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practicã -
Modulul: 9 Produsele nelemnoase ale pãdurii
Total ore/an 33
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL 513 ore/an

● Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe sãptãmânã şi ore de conducere auto,
câte o orã pe sãptãmânã, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practicã sãptãmânalã şi de la stagiile de pregãtire practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician chimist de laborator
Cultura de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Metode de separare şi purificare
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 66
Modulul 2: Analiza calitativã şi cantitativã
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 66
Modulul 3: Analiza instrumentalã
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Curriculum în dezvoltare localã (CDL)

Modulul 4: Planificarea şi programarea producţiei
Total ore/an: 33
Laborator tehnologic 16
Modulul 5: Asigurarea calitãţii
Total ore/an: 33
Laborator tehnologic 17

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul 6: Igiena şi securitatea muncii
Total ore/an: 90,
din care laborator tehnologic 30 ore
instruire practicã 30
Modulul 7: Elemente de proiectare
Total ore/an: 60,
din care laborator tehnologic 60 ore

Total ore/an: 6 ore/zi x 5 zile x 5 sãptãmâni = 150 ore

Total ore/an = 513 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în turism
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care : laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul IV: Total ore/an 132
Organizarea agenţiei de turism din care: laborator tehnologic 99
instruire practicã -

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic -
şi protecţia mediului instruire practicã 30
Modulul VI: Total ore/an 90
Operaţiuni tehnice ale agenţiei din care: laborator tehnologic 90
de turism instruire practicã -

Practicã comasatã: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VII: Total ore/an 33
Tipologia agenţiilor de turism din care: laborator tehnologic
instruire practicã
Modulul VIII: Total ore/an 33
Politici şi strategii de marketing din care: laborator tehnologic
în agenţia de turism instruire practicã

Curriculum în dezvoltare localã (CDL): 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni =
66 ore
TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi de poştã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul IV: Total ore/an 132
Exploatarea serviciilor poştale din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 66

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Operaţiuni financiare în unitãţile din care: laborator tehnologic -
poştale instruire practicã 30
Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
şi protecţia mediului instruire practicã 30
Modulul VII: Total ore/an 60
Managementul serviciilor poştale din care: laborator tehnologic
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Utilizarea serviciilor poştale din care: laborator tehnologic 16
în format electronic instruire practicã 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi economice
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul IV: Total ore/an 66
Contabilitatea evenimentelor din care: laborator tehnologic 33
şi tranzacţiilor instruire practicã -
Modulul V: Total ore/an 66
Contracte economice din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
şi protecţia mediului instruire practicã 30
Modulul VII: Total ore/an 90
Instrumente de platã din care: laborator tehnologic
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Asigurãri din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în administraţie
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul IV: Total ore/an 66
Contabilitatea evenimentelor din care: laborator tehnologic 33
în administraţie instruire practicã -
Modulul V: Total ore/an 66
Finanţe şi fiscalitate din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
şi protecţia mediului instruire practicã 30
Modulul VII: Total ore/an 90
Corespondenţa în administraţie din care: laborator tehnologic
şi secretariat instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Realizarea activitãţii de birou din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în achiziţii şi contractãri
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul IV: Total ore/an 66
Studiul mãrfurilor alimentare din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -
Modulul V: Total ore/an 66
Contracte economice din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii din care: laborator tehnologic
şi protecţia mediului instruire practicã 30
Modulul VII: Total ore/an 90
Protecţia consumatorilor şi din care: laborator tehnologic
a mediului instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Recepţia şi stocarea mãrfurilor din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI -a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician designer mobilã şi amenajãri interioare
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I Tehnologia mobilei
Total ore/an: 132
din care: Instruire practicã 33
Modulul II Calitatea mobilei
Total ore/an: 99
din care: Instruire practica 66
Modulul III Norme de protecţia muncii, PSI şi protecţia mediului
Total ore/an: 66
din care: Instruire practica 66

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 297 ore/an

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV Construcţia mobilei
Total ore/an: 150
din care: Laborator tehnologic 60
Instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore/an

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul V Materii prime şi materiale pentru mobilã şi amenajãri interioare
Total ore/an: 33
din care: Laborator tehnologic -
Modulul VI Desen tehnic
Total ore/an: 33
din care: Laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 66 ore/an

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta directã
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Materii prime şi materiale pentru produse din lemn
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul II. Desen tehnic
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66
Modulul III. Tehnologia mobilei
Total ore/an 132
din care: laborator tehnologic 66

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Structuri din lemn
Total ore/an 90
din care: Instruire practicã 90
Modulul V. Securitate şi sãnãtate în muncã, PSI şi protecţia mediului
Total ore/an 60
din care: Instruire practicã 60

Total ore/an = 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI. Construcţia produselor din lemn
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an : 2 ore/ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator tehnicã de calcul
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Asamblarea unui sistem de calcul din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Sisteme de operare şi programe din care: laborator tehnologic 17
specifice instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator procesare text/imagine
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297

Modulul I: Utilizarea tehnologiilor IT Total ore/an 33
in poligrafie. din care: laborator tehnologic 33
Modulul II: Culegerea textului Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul III: Procesarea textului Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Modulul IV: Procesarea tabelelor, Total ore/an 66
desenelor si graficelor. din care: laborator tehnologic 33
Modulul V: Utilizarea culorii Total ore/an 66
in poligrafie din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Modulul VI: Prelucrarea digitala Total ore/an 150
a imaginii Laborator tehnologic 150

Curriculum în dezvoltare localã: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

Modulul VII: Elemente de poligrafie Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
Modulul VIII: Asigurarea calitatii. Total ore/an 18
din care: laborator tehnologic 18
Modulul IX: Aplicarea normelor de Total ore/an 15
calitate in productia din care: laborator tehnologic 15
editoriala.

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XI-a
Aria curricularã TEHNOLOGII

Calificarea: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Culturã de specialitate si pregãtire practica saptamanala 297 ore

Modul 1: Desen tehnic de construcţii Total ore/an: 66
şi lucrãri publice din care laborator tehnologic: 33
Modul II: Desen tehnic de instalaţii Total ore/an: 66
din care laborator tehnologic: 33
Modul III: Materiale de construcţii Total ore/an: 66
şi instalaţii din care laborator tehnologic: 33
Modul IV: Elemente de instalaţii Total ore/an: 66
din care laborator tehnologic: 33
Modul V: Mediul înconjurãtor Total ore/an: 33
şi construcţiile din care laborator tehnologic: 33

Total ore/an: 9 ore/saptamânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modul VI: Planificarea şi organizarea Total ore/an: 60
producţiei din care laborator tehnologic: 60
Modul VII: Documentaţia Total ore/an: 90
tehnico-economicã din care laborator tehnologic 90

Total ore/an: 30 ore/saptãmânã x 5sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 66 ore

Modul VIII: Elemente de construcţii Total ore/an: 66
şi lucrãri publice din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/saptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician mecatronist
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Senzori şi traductoare din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Acţionãri electrice în mecatronicã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an : 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 66
Componente şi circuite electronice din care: laborator tehnologic 16
în telecomunicaţii instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician proiectant CAD
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore
Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Bazele desenãrii asistate din care: laborator tehnologic 16
de calculator instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Elemente de bazã privind din care: laborator tehnologic 17
interfaţa CAD instruire practicã -

Total ore/an : 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electrician electronist auto
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Sisteme mecanice, pneumatice din care: laborator tehnologic 17
şi hidraulice ale automobilului instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Sisteme electrice şi electronice din care: laborator tehnologic 16
ale automobilului instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician designer vestimentar
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I Utilizarea aplicaţiilor Total ore/an 66
de tip CAD Din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -
Modulul II Materii prime, produse Total ore/an 99
textile şi materiale Din care: laborator tehnologic 66
auxiliare din textile- instruire practicã -
pielãrie
Modulul III Crearea modelelor pentru Total ore/an 33
produse vestimentare Din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -
Modulul IV Utilizarea limbajului Total ore/an 99
plastic Din care: laborator tehnologic 99
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V Sãnãtatea şi securitatea Total ore/an 30
muncii Din care: laborator tehnologic 12
instruire practicã 18
Modulul VI Proces de producţie Total ore/an 120
în confecţii Din care: laborator tehnologic 36
instruire practicã 84

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VII Proiectarea produselor Total ore/an 66
textile Din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea : Tehnician în industria sticlei şi ceramicii
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Materii prime în industria Total ore/an 66
sticlei şi a ceramicii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33
Modulul II: Operaţii şi utilaje Total ore/an 132
în industria sticlei din care: laborator tehnologic -
şi a ceramicii instruire practicã 99
Modulul III: Chimia sistemelor Total ore/an 66
silicatice din care: laborator tehnologic
instruire practicã 16
Modulul IV: Automatizarea proceselor Total ore/an 33
tehnologice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 17

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul V: Sãnãtatea şi securitatea muncii
Total ore/an 30
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VI: Coordonarea lucrãrilor de exploatare a utilajelor şi
instalaţiilor din industria sticlei şi a ceramicii
Total ore/an 120
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 66 ore

Modulul VII: Elemente de proiectare
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul VIII: Noţiuni de creaţie
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în instalaţii electrice
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Maşini electrice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Aparate electrice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI -a

Calificarea: Tehnician operator telematicã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Analizarea elementelor reţelelor din care: laborator tehnologic 17
de transmisii de date instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Interconectarea sistemelor din care: laborator tehnologic 16
de transmisie de date instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XI-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în automatizãri
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

ModululI: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16
Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25
Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41
Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9
Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36
Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Circuite cu componente electronice din care: laborator tehnologic 16
analogice instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Circuite logice integrate din care: laborator tehnologic 16
în automatizãri instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an
ANEXA 2PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician agromontan
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Organizarea activitãţii de agroturism în zona montanã
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul II. Managementul exploataţiei agricole
Total ore/an: 93
din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -
Modulul III. Legislaţie şi eticã profesionalã
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul IV. Gestiune şi evidenţã economicã
Total ore/an: 93
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V. Produse ecologice de origine animalã şi vegetalã
Total ore/an: 60
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã -
Modulul VI. Construcţii specifice gospodãriei din zona montanã
Total ore/an: 90
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã -

Total ore stagii de practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII. Organizarea exploatãrii agregatelor şi instalaţiilor folosite
în agriculturã
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul VIII. Circulaţia rutierã, conducerea tractorului şi auto
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore CDL: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe sãptãmânã şi ore de conducere auto,
câte o orã pe sãptãmânã, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practicã curentã şi de la stagii de pregatire practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician agronom
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Tehnologia de cultivare a plantelor oleaginoase
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 62
Modulul II: Tehnologia de cultivare a plantelor textile
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Managementul exploataţiei agricole
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 31
Modulul IV: Gestiune şi evidenţã economicã
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregatire practicã

Modulul V: Tehnologia de cultivare a plantelor furajere
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 90
Modulul VI: Legislaţie şi eticã profesionalã
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII: Tehnologia de cultivare a plantelor rãdãcinoase
şi tuberculifere
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
Modulul VIII: Circulaţie rutierã, conducerea tractorului şi auto
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

Nota: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe sãptãmânã şi ore de conducere auto,
câte o orã pe sãptãmânã, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practicã curentã şi de la stagii de pregatire practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII -a
Aria curricularã TEHNOLOGII

Calificarea: Tehnician horticultor
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Tehnologia de cultivare Total ore/an 124
a speciilor legumicole din care: laborator tehnologic 62
Modulul II. Tehnologia de cultivare Total ore/an 93
a speciilor pomicole din care: laborator tehnologic 62
Modulul III. Gestiune şi evidenţã Total ore/an 62
economicã din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an = 9 ore/sãpt. x 31 sãpt. = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Arboriculturã ornamentalã Total ore/an 60
şi arhitecturã peisagerã din care: laborator tehnologic 60
Modulul V. Tehnologia de cultivare Total ore/an 90
a speciilor floricole din care: laborator tehnologic 30

Total ore/an = 30 ore/sãpt. x 5 sãpt. = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI. Managementul exploataţiei Total ore/an 31
agricole din care: laborator tehnologic -
Modulul VII. Circulaţie rutierã, Total ore/an 31
conducerea tractorului din care: laborator tehnologic -
şi auto

Total ore/an = 2 ore/sãpt. x 31 sãpt. = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore/sãptãmânã şi ore de conducere auto
câte 1 orã/sãptãmânã, pentru fiecare elev cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agricultura ecologicã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Tehnologia de creştere a rumegãtoarelor în sistem ecologic
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 62
Modulul 2: Tehnologia de cultivare a plantelor leguminoase pentru boabe
în condiţii ecologice
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Modulul 3: Managementul exploataţiei agricole
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Modulul 4: Gestiune şi evidenţã economicã
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 5: Tehnologia de creştere a pãsãrilor în sistem ecologic
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 90
Modulul 6: Întreţinerea şi valorificarea pajiştilor în condiţii ecologice
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 7: Tehnologia de cultivare a legumelor în condiţii ecologice
Total ore/an 15
din care: instruire practicã -
Modulul 8: Tehnologia de cultivare a viţei de vie în condiţii ecologice
Total ore/an 16
din care: instruire practicã -
Modulul 9: Circulaţia rutierã, conducerea tractorului şi auto
Total ore/an 31
din care: instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore

● Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe sãptãmânã şi ore de conducere auto,
câte o orã pe sãptãmânã, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la instruirea practicã sãptãmânalã şi de la stagii de pregãtire practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agroturism
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1. Management şi legislaţie în agroturism
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul 2. Gestiune şi evidenţã economicã în agroturism
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul 3. Produse ecologice de origine vegetalã şi animalã
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul 4. Tehnologia de cultivare a plantelor horticole
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul 5. Structura profesiei şi etica profesionalã în agroturism
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 6. Servirea preparatelor şi bãuturilor
Total ore/an: 60
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã -
Modulul 7. Administrarea unitãţii agroturistice
Total ore/an: 90
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã -

Total ore stagii de practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 8. Gastronomie
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul 9. Circulaţie rutierã, conducerea tractorului şi auto
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic -

Total ore CDL: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore sãptãmânal şi ore conducere auto
câte 1 orã/sãptãmânã pentru fiecare elev cu scoaterea lor prin rotaţie
de la stagiile de pregãtire practicã

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician pentru animale de companie
Cultura de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Patologia obstetricalã
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 62
Modulul II: Eticã şi legislaţie profesionalã
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Managementul calitãţii în domeniul sanitar veterinar
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Modulul IV: Gestiune şi evidenţã economicã
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Tehnici chirurgicale
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 90
Modulul VI: Cosmetica, igiena şi vestimentaţia animalelor de companie
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII: Patologia infecţioasã
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânp x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician veterinar
Culturã de specialitate şi instruire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Patologia chirurgicalã Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 62
Modulul II: Patologia obstetricalã Total ore/an 124
din care: laborator tehnologic 62
Modulul III: Gestiune şi evidenţã Total ore/an 62
economicã din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV: Eticã şi legislaţie Total ore/an 60
profesionalã din care: laborator tehnologic 60
Modulul V: Controlul sanitar veterinar Total ore/an 90
al alimentelor din care: laborator tehnologic 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI: Patologia infecţioasã Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician zootehnist
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Tehnologia creşterii Total ore/an 124
bovinelor din care: laborator tehnologic 93
Modulul II: Managementul exploataţiei Total ore/an 93
agricole din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Gestiune şi evidenţã Total ore/an 62
economicã din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV: Tehnologia creşterii Total ore/an 90
ovinelor şi caprinelor din care: laborator tehnologic 90
Modulul V: Eticã şi legislaţie Total ore/an 60
profesionalã din care: laborator tehnologic 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI: Tehnologia creşterii Total ore/an 31
animalelor mici din care: laborator tehnologic 31
Modulul VII: Circulaţia rutierã, Total ore/an 31
conducerea tractorului din care: laborator tehnologic -
şi auto

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

● Notã: Elevii vor efectua sub îndrumarea maiştrilor instructori autorizaţi,
ore de conducerea tractorului, câte 2 ore pe sãptãmânã şi ore de conducere auto,
câte o orã pe sãptãmânã, pentru fiecare elev, cu scoaterea lor prin rotaţie
de la pregãtirea practicã sãptãmânalã şi de la stagii de pregãtire practicã.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician analize produse alimentare
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Efectuarea analizelor specifice în industria alimentarã
extractivã
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Modulul II. Efectuarea analizelor specifice la obţinerea produselor
de origine animalã
Total ore/an 124
din care: laborator tehnologic 62
Modulul III. Efectuarea analizelor specifice în industria prelucrãrii
legumelor şi fructelor
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 62

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Protecţia şi securitatea muncii
Total ore/an 60
din care: instruire practicã 60
Modulul V. Determinarea falsificãrilor produselor alimentare prin analize
de laborator
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 90

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI. Aplicarea legislaţiei în industria alimentarã
Total ore/an 31
din care: instruire practicã -
Modulul VII. Conducerea calitãţii în industria alimentarã
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -

Total ore/an : 2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician în industria alimentarã extractivã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Tehnologia fabricãrii margarinei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31
Modulul II. Fabricarea produselor de caramelaj
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul III. Fabricarea drajeurilor
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31
Modulul IV. Obţinerea produselor zaharoase gelificate
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul V. Obţinerea produselor zaharoase din masa de fondant
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -
Modulul VI. Fabricarea halvalei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul VII. Fabricarea ciocolatei, prafului şi untului de cacao
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30
Modulul VIII. Fabricarea produselor de patiserie şi cofetãrie
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul IX. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în industria alimentarã
Total ore/an 31
Modulul X. Aplicarea mãsurilor de igienã şi siguranţa alimentelor
Total ore/an 31

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria alimentarã fermentativã şi
în prelucrarea legumelor şi fructelor
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Tehnologia obţinerii berii
Total ore/an 155
din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã 31
Modulul II. Tehnologia prelucrãrii şi conservãrii legumelor şi fructelor
Total ore/an 124
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul III. Tehnologia fabricãrii alcoolului rafinat din materii prime
amidonoase
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60
Modulul IV. Tehnologia fabricãrii alcoolului rafinat din melasã
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul V. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în industria alimentarã
Total ore/an 31
Modulul VI. Aplicarea mãsurilor de igienã şi siguranţa alimentelor
Total ore/an 31

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician în morãrit, panificaţie şi produse fãinoase
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Tehnologia fabricãrii pâinii, produselor de franzelãrie şi
simigerie
Total ore/an 124
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31
Modulul II. Tehnologia obţinerii semipreparatelor folosite în patiserie
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31
Modulul III. Tehnologia obţinerii produselor de patiserie
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul IV. Fabricarea produselor fãinoase
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V. Valorificarea şi comercializarea produselor de morãrit
şi panificaţie
Total ore/an 90
din care: instruire practicã 90
Modulul VI. Fabricarea crupelor, produselor expandate şi a fulgilor de
cereale
Total ore/an 60
din care: instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltarea localã

Modulul VII. Securitate şi sãnãtatea în muncã în industria alimentarã
Total ore/an 31
Modulul VIII. Aplicarea mãsurilor de igienã şi siguranţa alimentelor
Total ore/an 31

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni/an = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în prelucrarea produselor de origine animalã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Prelucrarea animalelor în abator
Total ore/an 62
din care: instruire practicã 31
Modulul II. Fabricarea preparatelor din carne
Total ore/an 155
din care: instruire practicã 93
Modulul III. Valorificarea şi comercializarea produselor de origine animalã
Total ore/an 62
din care: instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Fabricarea conservelor şi semiconservelor din carne şi peşte
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul V. Securitatea şi sãnãtatea în muncã în industria alimentarã
Total ore/an 31
Modulul VI. Aplicarea mãsurilor de igiena şi siguranţa alimentelor
Total ore/an 31

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII a
Aria curricularã TEHNOLOGII

Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calitãţii mediului
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modul 1 Gestionarea deşeurilor Total ore/an 93
din care:
laborator tehnologic 62
Modul 2 Supravegherea şi controlul Total ore/an 93
calitãţii apelor naturale din care:
laborator tehnologic 31
Modul 3 Supravegherea şi controlul Total ore/an 93
calitãţii solului din care:
laborator tehnologic 62

Total ore/an = 9 ore/sapt. x 31 sãpt. = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modul 4 Supravegherea şi controlul Total ore/an 30
calitãţii mediului în Instruire practicã 30
ecosistemele antropizate
Modul 5 Supravegherea şi controlul Total ore/an 60
calitãţii aerului Instruire practicã 60
Modul 6 Chimia şi biologia apelor Total ore/an 60
naturale Instruire practicã 60

Total ore/an = 30 ore/sãpt. x 5 sãpt./an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modul 7 Supravegherea şi controlul Total ore/an 31
calitãţii apei potabile Laborator tehnologic -
Instruire practicã -
Modul 8 Supravegherea şi controlul Total ore/an 31
calitãţii apelor uzate Laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Total ore/an = 2 ore/sapt. x 31 sãpt. = 62 ore

TOTAL GENERAL = 491 ore/an

PLAN DE INVAŢĂMANT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician hidrometeorolog
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Codificarea şi transmiterea datelor în hidrometeorologie
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 31
Modulul 2: Legislaţia şi organizarea reţelelor hidrometeorologice
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
Modulul 3: Metode şi calcule de prognozã în hidrometeorologie
Total ore/an 124
din care: laborator tehnologic 62

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 4: Prelucrarea primarã a datelor în hidrometeorologie
Total ore/an 150
Din care: Instruire practicã 150

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 5: Asigurarea calitãţii datelor
Total ore/an 62
Din care: Laborator tehnologic -

Total ore/an = 2 ore/sãptãmânã x 31 sãpt.= 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea Tehnician în silviculturã şi exploatãri forestiere
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1 Amenajarea pãdurilor
Total ore/an 62
din care: Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -
Modulul 2 Regenerarea şi îngrijirea arboretelor
Total ore/an 62
din care Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -
Modulul 3 Exploatarea masei lemnoase
Total ore/an 93
din care Laborator tehnologic -
Instruire practicã 31
Modulul 4 Managementul calitãţii în domeniul silvic
Total ore/an 31
din care: Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -
Modulul 5 Marketing forestier
Total ore/an 31
din care: Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul 6: Cultura speciilor forestiere

Total ore/an 90
din care: Laborator tehnologic 30
Instruire practicã 30
Modulul 7: Protecţia pãdurilor
Total ore/an 60
din care: Laborator tehnologic 30
Instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 8: Amelioraţii silvice şi corectarea torenţilor
Total ore/an 31
din care: Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -
Modulul 9: Mecanizarea lucrãrilor silvice
Total ore/an 31
din care: Laborator tehnologic 31
Instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta directã
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician chimist de laborator
Cultura de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul 1: Controlul fabricaţiei Total ore/an: 62
compuşilor anorganici Din care: laborator tehnologic 31
Modulul 2: Controlul fabricaţiei Total ore/an: 93
compuşilor organici Din care: laborator tehnologic 62
Modulul 3: Controlul fabricaţiei Total ore/an: 62
în industria de prelucrare Din care: laborator tehnologic 31
a ţiţeiului şi petrochimie
Modulul 4: Controlul fabricaţiei în Total ore/an: 62
industria polimerilor Din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul 5: Materii prime şi materiale Total ore/an: 31
pentru industria chimicã
Modulul 6: Analiza apei Total ore/an: 31
Din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

Stagii de pregatire practicã:

Modulul 7: Gestionarea reactivilor Total ore/an: 60
şi deşeurilor Din care laborator tehnologic 60
Modulul 8: Protecţia mediului Total ore/an: 90
Din care laborator tehnologic 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Total ore/an = 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în turism
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã
Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii instruire practicã din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Total ore/an 62
Negociere în afaceri din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã
Modulul IV: Total ore/an 93
Oferta de produse şi servicii din care: laborator tehnologic 62
în cadrul agenţiei de turism instruire practicã

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã
Modulul VI: Total ore/an 120
Relaţii publice în agenţia de turism din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62

Modulul VII: Total ore/an 62
Dezvoltarea durabilã în turism din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi de poştã
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 93
Utilizarea tehnicilor de lucru din care: laborator tehnologic 31
în unitãţile poştale instruire practicã 62
Modulul IV: Total ore/an 62
Organizarea unitãţilor poştale din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VI: Total ore/an 120
Administrarea valorilor în unitãţile din care: laborator tehnologic -
poştale instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 62
Promovarea serviciilor poştale din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII- a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi economice
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 62
Negocierea afacerilor din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã
Modulul IV: Total ore/an 62
Realizarea situaţiilor financiare din care: laborator tehnologic 31
şi calculaţia costurilor instruire practicã -
Modulul V: Total ore/an 31
Finanţe şi fiscalitate din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VII: Total ore/an 60
Utilizarea calculatorului în din care: laborator tehnologic 60
contabilitate instruire practicã
Modulul VIII: Total ore/an 60
Statisticã şi analizã economicã din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 62
Analiza pieţei din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 15

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în administraţie
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 62
Relaţii publice şi de protocol din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã
Modulul IV: Total ore/an 93
Legislaţie în administraţie din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VI: Total ore/an 120
Eticã şi comportament profesional din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 62
Comunicarea cu publicul din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 15

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în achiziţii şi contractãri
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -
Modulul III: Total ore/an 62
Negocierea tranzacţiilor din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã
Modulul IV: Total ore/an 93
Studiul mãrfurilor nealimentare din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30
Modulul VI: Total ore/an 60
Instrumente de platã din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã -
Modulul VII: Total ore/an 60
Corespondenţã comercialã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VIII: Total ore/an 62
Analiza pieţei din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII -a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician designer mobilã şi amenajãri interioare
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I Geometria formelor
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31
Modulul II Ambientul spaţiului amenajat
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31
Modulul III Tehnici de marketing
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31
Modulul IV Proiectarea asistatã de calculator
Total ore/an: 93
din care: Laborator tehnologic 62

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni/an = 279 ore/an

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V Documentaţia tehnicã de execuţie pentru produse finite din lemn
Total ore/an: 150
din care: Laborator tehnologic 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore/an

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI Conceptul de design
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni/an = 62 ore/an

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII -a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I Tehnologia altor produse din lemn
Total ore/an: 93
din care: Laborator tehnologic 62
Modulul II Estetica produselor din lemn
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31
Modulul III Marketing şi antreprenoriat
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31
Modulul IV Calitatea produselor din lemn
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni/an = 279 ore/an

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V Proiectare asistatã de calculator
Total ore/an: 150
din care: Laborator tehnologic 150

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore/an

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI Întocmirea documentaţiei tehnice
Total ore/an: 62
din care: Laborator tehnologic 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni/an = 62 ore/an

TOTAL ORE: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator tehnicã de calcul
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei din care: laborator tehnologic 31
Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31
Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31
Modulul V: Total ore/an 93
Sisteme de operare în reţea din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul VIII: Total ore/an 50
Mentenanţa sistemelor de calcul şi din care: laborator tehnologic 30
a reţelelor de calculatoare instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Securitatea sistemelor de calcul din care: laborator tehnologic 15
şi a reţelelor de calculatoare instruire practicã -
Modulul X: Total ore/an 31
Reţele de calculatoare din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator procesare text/imagine
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Tehnoredactare, proiectare Total ore/an 93
si machetare din care: laborator tehnologic 62
Modulul II: Tehnoredactarea Total ore/an 62
computerizata a lucrarilor din care: laborator tehnologic 31
de accidenta.
Modulul III: Tehnoredactarea Total ore/an 62
computerizata din care: laborator tehnologic 31
a publicatiilor periodice.
Modulul IV: Tehnoredactarea Total ore/an 62
computerizata a cartilor. din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Sanatatea si securitatea Total ore/an 30
muncii
Modulul VI: Transpunerea digitalã a Total ore/an 120
lucrãrilor cu destinaţie din care laborator tehnologic 30 ore
editorial - tipograficã
Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

Modulul VII: Planificarea şi Total ore/an 31
organizarea producţiei. din care: laborator tehnologic 31
Modulul VIII: Elemente de proiectare Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã TEHNOLOGII

Calificarea: Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Culturã de specialitate si pregãtire practicã saptamanala 279 ore

Modul I: Elemente de proiectare Total ore/an: 62
din care laborator tehnologic: 31
Modulul II: Utilizarea aplicaţiilor Total ore/an: 62
de tip CAD din care laborator tehnologic: 62
Modulul III: Asigurarea calitãţii Total ore/an: 31
din care laborator tehnologic
Modulul IV: Mãsurãtori în construcţii Total ore/an: 62
şi instalaţii din care laborator tehnologic: 31
Modulul V: Proiectare în instalaţii Total ore/an: 62
din care laborator tehnologic: 31

Total ore/an: 9 ore/saptamânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pegãtire practicã

Modulul VI: Proiectare CAD pentru Total ore/an: 150
construcţii din care laborator tehnologic: 150

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: Proiectare în construcţii Total ore/an: 62
şi lucrãri publice din care laborator tehnologic: 31

Total ore/an: 2 ore/saptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician mecatronist
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei din care: laborator tehnologic 31
Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31
Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31
Modulul V: Total ore/an 93
Acţionãri pneumatice în mecatronicã din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul VIII: Total ore/an 50
Acţionãri hidraulice în mecatronicã din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Automate programabile din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul X: Total ore/an 31
Sisteme mecatronice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician de telecomunicaţii
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei din care: laborator tehnologic 31
Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31
Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31
Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31
Modulul V: Total ore/an 62
Reţele de comunicaţii din care: laborator tehnologic 31
Modulul VI: Total ore/an 31
Reţele de calculatoare din care: laborator tehnologic -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VII: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul VIII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35
Modulul IX: Total ore/an 50
Medii de transmisie din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul X: Total ore/an 62
Tehnici de comutaţie şi din care: laborator tehnologic 16
de transmisiuni instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician proiectant CAD
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare
din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Realizarea desenelor în 2D
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Elemente de proiectare CAD a instalaţiilor
electrice din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Modelarea 3D din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Realizarea de prezentãri multimedia
din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/anPLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electrician electronist auto

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Testarea automobilului din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã: 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Manevrarea automobilului din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Mentenanţa automobilului din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Organizarea intervenţiilor asupra
automobilului din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

NOTĂ: În cadrul modulului "Manevrarea automobilului" se vor realiza
30 de ore de pregãtire practicã pentru conducerea automobilului,
conform <>Ordinului MEC nr. 3680/2004 , corespunzãtor.


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician designer vestimentar

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I Elemente de proiectare Total ore/an 31
Din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul II Tehnologii de confec- Total ore/an 124
ţionare a produselor Din care: laborator tehnologic -
vestimentare instruire practicã 93

Modulul Creaţie vestimentarã - Total ore/an 124
III realizarea de schiţe Din care: laborator tehnologic -
şi produse vestimentare instruire practicã 62

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore
Modulul Panificarea şi organizarea Total ore/an 30
IV producţiei Din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã -

Modulul V Asigurarea calitãţii Total ore/an 60
Din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã -

Modulul Valorificarea Total ore/an 60
VI materialelor textile Din care: laborator tehnologic 60
şi de pielãrie instruire practicã -

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul Costume şi stiluri Total ore/an 31
VII vestimentare Din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul Tehnici de finisare a Total ore/an 31
VIII produselor textile Din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Faricarea produselor din industria sticlei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul II: Controlul fabricaţiei în industria sticlei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 16

Modulul III: Fabricarea produselor din industria ceramicã
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul IV: Controlul fabricaţiei în industria ceramicii
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 46
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul V: Planificarea şi organizarea producţiei
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 62 ore
Modulul VI: Asigurarea calitãţii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 10
instruire practicã -

Modulul VII: Valorificarea deşeurilor din industria sticlei şi
ceramicii 31

Total ore/an
din care: laborator tehnologic 21
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în instalaţii electrice

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare
din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Exploatarea instalaţiilor electrice
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor
electrice din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Transportul şi distribuţia din care: laborator tehnologic 16
energiei electrice instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Dimensionarea instalţiilor din care: laborator tehnologic 15
electrice instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator telematicã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare
din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Exploatarea sistemelor de telemãsurã şi
telecontrol din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Analizarea structurii sistemelor de calcul
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Utilizarea programelor specifice telematicii
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Sisteme multimedia din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA DIRECTĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în automatizãri

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare
din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Sisteme de reglare automatã
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Reglarea automatã a parametrilor proceselor
tehnologice
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Automate programabile din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Reţele de calculatoare din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an
ANEXA 3
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC-RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agriculturã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Tehnologii specifice
pentru culturile de câmp Total ore/an 99
din care:- laborator tehnologic 33
- instruire practicã 33

Modulul II: Tehnologii specifice de cultivare
a plantelor horticole Total ore/an 66
din care:- laborator tehnologic -
- instruire practicã 33

Modulul III: Organizarea bazei Total ore/an 66
furajere din care:- laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul IV: Marketingul produselor agricole
Total ore/an 66
din care:- laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Organizarea exploatãrii agregatelor
şi instalaţiilor folosite în agriculturã
Total ore/an 150
din care:- laborator tehnologic 90
- instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI: Igiena şi securitatea muncii
în domeniul agriculturã Total ore/an 33
din care:- laborator tehnologic -

Modulul VII: Tehnologii specifice de creştere
a animalelor Total ore/an 33
din care:- laborator tehnologic -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria alimentarã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I. Controlul proceselor biochimice din industria alimentarã
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 33

Modulul II. Tehnologii specifice în industria alimentarã fermentativã
Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Modulul III. Tehnologii specifice de obţinere a produselor de
morãrit şi panificaţie
Total ore/an: 99
din care laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV. Protecţia şi securitatea muncii
Total ore/an: 60
din care: instruire practicã 60

Modulul V. Aplicarea mãsurilor de igienã şi protecţia mediului în
industria alimentarã
Total ore/an: 90
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãpt. x 5 sãptamâni/an = 150 ore

Curriculum de dezvoltare localã

Modulul VI - Procese tehnologice în industria alimentarã
Total ore/an: 66
din care: instruire practicã 33

Total ore/an: 2 ore/sãpt. x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL GENERAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceul tehnologic - ruta progresivã
Clasa a XII- a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Coafor stilist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
Total ore/an 40
din care: instruire practicã 24

Modulul II: Realizarea cadrului ambiental
Total ore/an 30
din care: instruire practicã 18

Modulul III: Îngrijirea pãrului
Total ore/an 40
din care: instruire practicã 24

Modulul IV: Tunsori
Total ore/an 110
din care: instruire practicã 66

Modulul V: Coafarea pãrului
Total ore/an 110
din care: instruire practicã 66

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Pigmentarea şi depigmentarea pãrului
Total ore/an 120
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 90

Total ore /an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã (CDL) 66 ore

Modulul VII: Relaţia cu clienţii
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17

Modulul VIII: Istoria coafurii
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16

Total ore /an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în hotelãrie

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul IV: Total ore/an 66
Gestionarea resurselor umane în unitãţile de
cazare din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul V: Total ore/an 66
Atitudinea centratã pe client din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Total ore/an:10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
din care: laborator tehnologic
instruire practicã 30

Modulul VII: Total ore/an 90
Primirea şi cazarea turiştilor
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Rezervarea spaţiilor de cazare din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceul tehnologic - ruta progresivã
clasa a XII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi de comerţ

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 66
Tehnologia comercialã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul V: Total ore/an 66
Gestiunea stocurilor din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
din care: laborator tehnologic
instruire practicã 30

Modulul VII: Total ore/an 90
Protecţia consumatorilor şi a mediului
din care: laborator tehnologic
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII:
Total ore/an 66
Extinderea afacerii prin comerţ modern
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în gastronomie
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire prãactic

Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul IV: Total ore/an 132
Organizarea producţiei culinare din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã 33

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore
Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului
din care: laborator tehnologic
instruire practicã 30

Modulul VI: Total ore/an 60
Bucãtãria naţionalã şi internaţionalã
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Modulul VII: Total ore/an 30
Protecţia consumatorului din care: laborator tehnologic 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an = 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 33
Amenajarea spaţiilor de producţie culinarã şi
de patiserie cofetãrie din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã 16

Modulul IX: Total ore/an 33
Calitatea şi siguranţa mediului de muncã
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 17

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Organizator banqueting
Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 330 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Marketingul afacerii din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul II: Total ore/an 66
Planificarea operaţionalã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul III: Total ore/an 66
Organizarea resurselor umane din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul IV: Total ore/an 66
Organizarea personalului din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã

Modulul V: Total ore/an 66
Activitatea de servire în restauraţie
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Total ore/an: 10 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 330 ore

Stagii de pregãtire practicã 120 ore

Modulul VI: Total ore/an 30
Igiena, securitatea muncii şi protecţia
mediului din care: laborator tehnologic
instruire practicã 30

Modulul VI: Total ore/an 90
Oferta de meniuri
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 4 sãptãmâni/an= 120 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VIII: Total ore/an 66
Activitatea de servire în bar din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 516 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC-RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII -a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în prelucrarea lemnului

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I Tehnologia cherestelei
Total ore/an: 66
din care: Instruire practicã 33

Modulul II Tehnologia mobilei
Total ore/an: 99
din care: Instruire practicã 66

Modulul III Fabricarea uşilor şi ferestrelor
Total ore/an: 66
din care: Instruire practicã 33

Modulul IV Tehnologia mobilei curbate şi mulate
Total ore/an: 66
din care: Instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 297 ore/an

Stagii de pregãtire practicã
Modulul V Tehnologia semifabricatelor superioare din lemn
Total ore/an: 90
din care: Instruire practicã 90

Modulul VI Igiena şi protecţia muncii în domeniul prelucrãrii lemnului
Total ore/an: 60
din care: Instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore/an

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII Controlul calitãţii
Total ore/an: 33
din care: Laborator tehnologic 33

Modulul VIII Întreţinerea şi exploatarea utilajelor
Total ore/an: 33
din care: Laborator tehnologic 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 66 ore/an

TOTAL GENERAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Maşini şi utilaje industriale din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Uzarea maşinilor şi utilajelor din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri mecanice

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii
din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore


Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Tehnologia materialelor din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul XI: Total ore/an 33
Prelucrãri prin deformare plasticã
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electronist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Surse de alimentare în comutaţie din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Microprocesoare/microcontrolere din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electrotehnist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Sistemul energetic din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Repararea instalaţiilor şi echipamentelor
electrice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electromecanic

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Senzori din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Automatizarea proceselor industriale
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician energetician

Culturã de specialitate si pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Analizarea sistemului energetic din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Monitorizarea instalatiilor si echipamentelor
energetice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în construcţii şi lucrãri publice

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 99
Desen de construcţii şi lucrãri publice
din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 66
Mãsurãtori în construcţii din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 99
Documentaţia tehnico-economicã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 33
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 150
Lucrãri de structuri pentru construcţii
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VI: Total ore/an 33
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Mediul inconjurãtor şi construcţiile
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician instalator pentru construcţii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 99
Desen tehnic de instalaţii din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 66
Mãsurãtori în instalaţii din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 99
Documentaţia tehnico-economicã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 33
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore
Modulul V: Total ore/an 150
Lucrãri de instalaţii tehnico-sanitare
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore
Modulul VI: Total ore/an 33
Asigurarea şi controlul calitãţii din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VII: Total ore/an 33
Mediul înconjurãtor şi construcţiile
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria textilã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: UTILIZAREA APLICAŢIILOR
DE TIP CAD Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul II: SĂNĂTATEA ŞI
SECURITATEA MUNCII Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul III: TEHNOLOGII DE FILARE ŞI
ŢESERE Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 66

Modulul IV: ELEMENTE DE PROIECTARE Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul V: PROIECTAREA FIRELOR ŞI
ŢESĂTURILOR Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 66
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: PLANIFICAREA ŞI
ORGANIZAREA PRODUCŢIEI Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VII: PROTECŢIA MEDIULUI Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VIII: ASIGURAREA CALITĂŢII Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria pielãriei

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul II: Elemente de proiectare
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul III: Sãnãtatea şi securitatea muncii
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul IV: Tehnologii de finisare a pielii
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Modulul V: Confecţionarea produselor din
piele şi înlocuitori
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 66

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Planificarea şi organizarea
producţiei Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VII: Protecţia mediului Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -
Modulul VIII: Asigurarea calitatii Total ore/an 33
Din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician transporturi

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore
Modulul X: Total ore/an 33
Sisteme de transport din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Autoritãţi şi legislaţie în transporturi
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician metrolog

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Organizare şi legislaţie metrologicã
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Subansambluri specifice mijloacelor de mãsurã
şi control din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator roboţi industriali

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Acţionarea electricã a roboţilor industriali
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Senzori şi end-efectori din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri pe maşini cu comandã numericã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Sisteme de transmitere a mişcãrii
total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD
total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic 16

Modulul III: Tehnici de mãsurare în domeniu
total ore /an: 66
din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Sisteme de automatizare total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Sisteme de acţionare electricã
total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Circuite electrice total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Asamblãri mecanice total ore /an: 66
din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore /sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul VIII: Sãnãtatea şi securitatea muncii
total ore /an: 60
din care: instruire practicã 36
laborator tehnologic 24

Modulul IX: Circuite electronice total ore /an: 90
din care: instruire practicã 66
laborator tehnologic 24

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni /an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul X: Maşini unelte cu comandã numericã
total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic 17

Modulul XI: Montarea şi reglarea sculelor pe maşini unelte
cu comandã numericã
total ore /an: 33
din care: laborator tehnologic 16

Total ore /an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni/an = 66 ore

TOTAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria materialelor de construcţii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Procedee de fabricare aplicate în industria ceramicii
Total ore/an 88
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 66

Modulul II: Procedee de fabricare aplicate în industria sticlei
Total ore/an 88
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 66

Modulul III: Procedee de fabricare aplicate în industria lianţilor
Total ore/an 55
din care: laborator tehnologic
Instruire practicã 33

Modulul IV: Chimia sistemelor silicatice
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul V: Sãnãtatea şi securitatea muncii
Total ore/an 30
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 30

Modulul VI: Coordonarea lucrãrilor de exploatare a utilajelor şi
instalaţiilor din industria materialelor de construcţii
Total ore/an 120
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã:

Modulul VII: Elemente de proiectare
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
Instruire practicã -

Total ore/an 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL: 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în chimie industrialã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul 1: Tehnici de laborator Total ore/an: 99
din care: laborator tehnologic 66

Modulul 2: Operaţii mecanice şi hidrodinamice
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33

Modulul 3: Operaţii de transfer termic
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33

Modulul 4: Termodinamicã şi cineticã chimicã
Total ore/an: 66
din care: laborator tehnologic 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 66 ore


Modulul 5: Planificarea şi programarea producţiei
Total ore/an: 33

Modulul 6: Asigurarea calitãţii Total ore/an: 33

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

Stagii de pregãtire practicã: 150 ore

Modulul 7: Igiena şi securitatea muncii
Total ore/an: 60

Modulul 8: Elemente de proiectare Total ore/an: 90
din care laborator tehnologic 90 ore

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Total ore/an = 513 ore


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician poligraf

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I:
Rotative offset cu hârtia în bobinã
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 66

Modulul II:
Finisarea integratã
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 66

Modulul III:
Tehnologii de control al registrului
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul IV:
Alimentarea centralizatã cu cernealã
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 17

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V:
Înnobilarea tipãriturilor
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Modulul VI:
Linii automate de legãtorie
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VII:
Elemente de proiectare
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17

Modulul VIII:
Asigurarea calitãţii
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL: 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician audio-video

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Opticã cine - Tv. din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Prelucrarea chimico-fotograficã şi
digitalã a imaginii din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician producţie film şi televiziune

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 66
Comunicare vizualã din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 66
Tehnica sunetului din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33

Modulul III: Total ore/an 99
Sisteme de înregistrare a informaţiilor
audiovizuale din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 66

Modulul IV: Total ore/an 66
Prelucrarea chimico-fotograficã a imaginii
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 48
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 24

Modulul VI: Total ore/an 102
Tehnici de iluminare din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 78

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul VII: Total ore/an 66
Opticã cine - Tv. din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician multimedia

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã: 297 ore

Modulul I: Comunicare vizualã Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul II: Artã şi design digital Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Tehnologii multimedia Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul IV: Textul pentru multimedia
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul V: Prelucrarea digitalã a
imaginilor pentru multimedia Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Modulul VI: Sunetul pentru multimedia
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul VII: Secvenţe video pentru
multimedia Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã: 150 ore

Modulul VIII: Grafica digitalã Total ore/an 150

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 66 ore

Modulul IX: Asigurarea calitãţii Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul X: Sãnãtatea şi securitatea muncii
Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician producţie poligraficã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I:
Forme de tipar 3
Total ore/an 66
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã 16

Modulul II:
Imprimarea clasica
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic 33
instruire practicã 33

Modulul III:
Imprimarea numerica
Total ore/an 99
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 33

Modulul IV:
Elemente de siguranta
pentru produsele tiparite Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 17

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V:
Sisteme automatizate de finisare
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã:

Modulul VI:
Design (Elemente de proiectare) Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 17

Modulul VII:
Asigurarea calitãţii Total ore/an 33
din care: laborator tehnologic 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician construcţii navale

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor din care: laborator tehnologic 16
de tip CAD instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Documentatia tehnica specifica instalatiilor
navale din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Nomenclatura navala din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician aviaţie

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Aeronava-sistem de zbor din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Legislaţie şi normative de aviaţie din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician instalaţii de bord (avion)

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 66
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 33
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Aeronave - sistem de zbor din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Legislaţie şi normative de aviaţie din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri la cald

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 297 ore

Modulul I: Total ore/an 33
Sisteme de transmitere a mişcãrii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 16

Modulul II: Total ore/an 33
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 66
Tehnici de mãsurare în domeniu din care: laborator tehnologic 8
instruire practicã 25

Modulul IV: Total ore/an 33
Sisteme de automatizare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: Total ore/an 33
Sisteme de acţionare electricã din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 33
Circuite electrice din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 9

Modulul VII: Total ore/an 66
Asamblãri mecanice din care: laborator tehnologic 25
instruire practicã 41

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 297 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VIII: Total ore/an 60
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic 24
instruire practicã 36

Modulul IX: Total ore/an 90
Circuite electronice din care: laborator tehnologic 24
Instruire practicã 66

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 66 ore

Modulul X: Total ore/an 33
Structuri metalografice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul XI: Total ore/an 33
Prelucrãri neconvenţionale din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 33 sãptãmâni = 66 ore

TOTAL 513 ore/an
ANEXA 4
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta progresivã
Clasa a XIII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în agriculturã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Protecţia plantelor Total ore/an 62
din care:- laborator tehnologic 31
- instruire practicã 31

Modulul II: Managementul calitãţii
în domeniul agriculturã Total ore/an 62
din care:- laborator tehnologic 31

Modulul III: Managementul exploataţiilor
agricole Total ore/an 93
din care:- laborator tehnologic 31

Modulul IV: Gestiune şi evidenţã economicã
Total ore/an 62
din care:- laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V: Produse ecologice de origine
vegetalã şi animalã Total ore/an 60
din care:- laborator tehnologic 30

Modulul VI: Tehnologii specifice de producere
a materialului sãditor horticol Total ore/an 30
din care:- laborator tehnologic -
- instruire practicã 30

Modulul VII: Tehnologii specifice culturilor
horticole forţate şi protejate Total ore/an 60
din care:- laborator tehnologic 30
- instruire practicã 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VIII: Ameliorarea solurilor degradate
Total ore/an 15

Modulul IX: Tehnologii specifice de producere
de sãmânţã la culturile de câmp Total ore/an 31

Modulul X: Producerea şi condiţionarea vinurilor
Total ore/an 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta progresivã
Clasa a XIII a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria alimentarã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Tehnologii specifice în industria alimentarã extractivã
Total ore/an: 93
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Total ore/an: 124
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Modulul II: Tehnologii specifice de obţinere a produselor de
origine animalã

Modulul III: Tehnologii specifice de prelucrare a legumelor
şi fructelor
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore /sãpt. x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã

Modulul IV: Planificarea proceselor tehnologice din industria alimentarã
Total ore/an: 150
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 120

Total ore/an:30 ore/sãpt. x 5 sãptamâni/an = 150 ore

Curriculum de dezvoltare localã

Modulul V: Marketing în industria alimentarã
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic -

Modulul VI: Conducerea calitãţii în industria alimentarã
Total ore/an: 31
din care: laborator tehnologic -

Total ore/an:2 ore/sãpt. x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL GENERAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceul tehnologic - ruta progresivã
Clasa a XIII- a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Coafor stilist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Adaptarea lucrãrilor la caracteristicile clientului
Total ore/an 108
din care: instruire practicã 60

Modulul II: Aplicaţiile artelor plastice în coafurã
Total ore/an 99
din care: instruire practicã 55

Modulul III: Punerea în valoare a lucrãrilor
Total ore/an 72
din care: instruire practicã 40

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul IV: Machiaj
Total ore/an 120
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 90

Modulul V: Managementul calitãţii
Total ore/an 30
din care: laborator tehnologic 18
instruire practicã 12

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã (CDL) 62 ore

Modulul VI: Managementul salonului de esteticã şi îngrijire
a corpului omenesc
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 16

Modulul VII: Organizarea activitãţii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 15

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în hotelãrie

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã

Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã

Modulul III: Total ore/an 93
Promovarea produsului hotelier din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã

Modulul IV: Total ore/an 62
Decontarea serviciilor prestate din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã

Modulul VI: Total ore/an 120
Contractarea în activitatea hotelierã
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 60

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 31
Norme de dezvoltare durabilã din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Modulul VIII: Total ore/an 31
Coordonarea activitãţilor din care: laborator tehnologic
compartimentelor unitãţilor instruire practicã
de cazare

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceul tehnologic - ruta progresivã
clasa a XIII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în activitãţi de comerţ

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerilor din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 62
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 62
Negocierea vânzãrii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã

Modulul IV: Total ore/an 93
Tehnici de marketing din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 30

Modulul VI: Total ore/an 120
Reclamã şi publicitate din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 62
Oferta de mãrfuri din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 16

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în gastronomie

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 31
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 93
Promovarea producţiei culinare şi din care: laborator tehnologic 62
de patiseriecofetãrie instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 93
Organizarea producţiei de din care: laborator tehnologic 62
patiserie cofetãrie instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã

Modulul VI: Total ore/an 60
Consumuri specifice şi reţete din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Modulul VII: Total ore/an 60
Sisteme europene de asigurarea
calitãţii în alimentaţie din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VIII: Total ore/an 31
Promovarea de tehnologii şi din care: laborator tehnologic
preparate noi instruire practicã

Modulul IX: Total ore/an 31
Particularitãţile cateringului din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Liceu tehnologic - ruta progresivã
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea profesionalã: Organizator banqueting

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Mediul concurenţial al afacerii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 31
Finanţarea afacerii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 93
Promovarea activitãţilor de servire din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 93
Planificarea activitãţilor din care: laborator tehnologic 62
de servire

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Total ore/an 30
Managementul calitãţii din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã

Modulul VI: Total ore/an 90
Organizarea serviciilor de protocol din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 60

Modulul VII: Total ore/an 30
Decontarea serviciilor prestate din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VIII: Total ore/an 48
Coordonarea serviciilor de protocol din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Modulul IX: Total ore/an 14
Calitatea relaţiilor cu clienţii din care: laborator tehnologic
instruire practicã

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEUL TEHNOLOGIC - ruta progresivã
Clasa a XIII - a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în prelucrarea lemnului

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I Prelucrarea reperelor pe maşini cu comandã numericã
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II Estetica produselor de mobilã
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III Elaborarea documentaţiei tehnice pentru produse
simple de mobilier
Total ore/an: 93
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Modulul IV Managementul calitãţii în prelucrarea lemnului
Total ore/an: 62
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãpt. x 31 sãpt. = 279 ore/an

Stagii de pregãtire practicã

Modulul V Organizarea producţiei şi a muncii.
Total ore/an: 150
din care: instruire practicã 150

Stagii de pregãtire practicã: 30 ore/sãpt .x 5 sãpt./an = 150 ore/an

Curriculum în dezvoltare localã

Modulul VI Evidenţa şi gestiunea economicã în industria lemnului (CDL)
Total ore/an: 31

Modulul VII Marketing şi antreprenoriat (CDL)
Total ore/an: 31

Total ore CDL: 2 ore/sãpt. x 31 sãpt./an = 62 ore

TOTAL GENERAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Lucrãri de întreţinere şi reparaţii din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Ungerea sistemelor tehnice din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Exploatarea maşinilor, utilajelor
şi instalaţiilor din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Documentaţie tehnologicã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri mecanice

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Tehnologii de prelucrare din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Maşini de înaltã productivitate din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Tehnologii neconvenţionale din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Documentaţia tehnologicã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electronist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Analiza circuitelor electronice din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Ridicarea schemei electrice a din care: laborator tehnologic 30
blocurilor/modulelor instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Proiectarea circuitelor electronice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Fiabilitatea componentelor şi din care: laborator tehnologic 15
sistemelor electronice instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electrotehnist

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Maşini şi aparate electrice din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Dimensionarea instalaţiilor din care: laborator tehnologic 30
electrice instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Automatizarea sistemelor de acţionare electricã
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Elemente de comandã numericã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician electromecanic

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Acţionãri electromecanice şi hidropneumatice
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Proiectarea instalaţiilor electromecanice
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Proiectarea instalaţiilor electrice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Convertoare statice din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician energetician

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Prelucrarea parametrilor mãsuraţi din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Mentenanţa echipamentelor şi
instalaţiilor energetice din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 62
Automatizarea sistemului energetic din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în construcţii şi lucrãri publice

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 93
Lucrãri de finisaje şi izolaţii din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 62
Lucrãri hidrotehnice şi cãi de din care: laborator tehnologic 31
comunicaţii instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 62
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Modulul V: Total ore/an 31
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic -
in construcţii instruire practicã -

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 150
Proiectare în construcţii şi lucrãri publice
din care: laborator tehnologic 150
instruire practicã -

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 62 ore

Modulul VII: Total ore/an 62
Coordonarea execuţiei lucrãrilor de construcţii
din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
CLASA A XIII A
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea:Tehnician instalator pentru construcţii

Cultura de specialitate si pregatire practica saptamânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Lucrãri de instalaţii de încãlzire centralã
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul II: Total ore/an 31
Lucrãri de instalaţii de ventilare şi condiţionare
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul III: Total ore/an 62
Lucrãri de instalaţii de gaze din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul IV: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul V: Total ore/an 62
Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD din care: laborator tehnologic 62
instruire practicã -

Modulul VI: Total ore/an 31
Sãnãtatea şi securitatea muncii din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VII: Total ore/an 150
Proiectare în instalaţii din care: laborator tehnologic 150
instruire practicã -

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VIII: Total ore/an 62
Coordonarea lucrãrilor de instalaţii din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni/an = 62 ore

Total ore/an: 491 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea profesionalã: Tehnician în industria textilã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: TEHNOLOGII DE TRICOTARE Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul II: TEHNOLOGII DE
CONFECŢIONARE Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 62

Modulul III: TEHNOLOGII DE FINISARE A
PRODUSELOR Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 8

Modulul IV: STRUCTURA ŞI
PROIECTAREA TRICOTURILOR Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 8

Modulul V: CONSTRUCŢIA TIPARELOR Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: MONITORIZAREA
PROCESELOR DE PRODUCŢIE Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VII: TEHNICI DE MĂSURARE ŞI
CONTROL Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul VIII: TEHNICI DE Total ore/an 31
VALORIFICARE A MATERIALELOR din care: laborator tehnologic 16
RECUPERABILE DIN TEXTILE PIELĂRIE instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria pielãriei

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Construcţia tiparelor pentru
încãlţãminte
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 45
instruire practicã -

Modulul II: Construcţia tiparelor pentru
articole de marochinãrie
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 34
instruire practicã -

Modulul III: Construcţia tiparelor pentru
îmbrãcãminte din piele
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 45
instruire practicã -

Modulul IV: Tehnici de valorificare a
materialelor recuperabile din textile-pielãrie
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul V: Monitorizarea proceselor de
producţie Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 90

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul VI: Tehnici de mãsurare şi control
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician transporturi

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea din care: laborator tehnologic 31
producţiei
Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Coordonarea şi monitorizarea transporturilor
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Exploatarea tehnicã a mijloacelor de transport
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Contracte şi documente de transport din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Operaţii şi echipamente pentru manipularea
mãrfurilor din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

NOTĂ: În cadrul modulului "Exploatarea tehnicã a mijloacelor de transport"
se vor completa numãrul de ore de pregãtire teoreticã şi practicã conform
<>Ordinul MEC nr. 3680/2004 , corespunzãtor categoriilor de vehicule.


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician metrolog

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Mijloace de mãsurã pentru mãrimi mecanice
din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Verificarea metrologicã şi etalonarea
mijloacelor de mãsurã din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Mijloace de mãsurare pentru mãrimi
fizico-chimice din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Mijloace de mãsurare pentru mãrimi electrice
din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician operator roboţi industriali

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Conducerea roboţilor industriali din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Pneumaticã şi electropneumaticã din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Hidraulicã şi electrohidraulicã din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Calculatoare şi automate din care: laborator tehnologic 15
programabile instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri pe maşini cu comandã numericã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Pregãtirea producţiei din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 150

Modulul VI: Întreţinere planificatã total ore /an: 50
din care: instruire practicã 35
laborator tehnologic 15

Modulul VII: Detectarea defectelor total ore /an: 50
din care: instruire practicã 35
laborator tehnologic 15

Modulul VIII: Mentenanţa maşinilor unelte cu comandã numericã
total ore /an: 50
din care: instruire practicã 20
laborator tehnologic 30

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni /an = 150 ore

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ 62

Modulul IX: Lansarea şi urmãrirea producţiei
total ore /an: 31
din care: laborator tehnologi 17

Modulul X: Sisteme de protecţie pe maşini unelte cu comandã numericã
total ore /an: 31
din care: laborator tehnologi 16

Total ore /an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în industria materialelor de construcţii

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã

Modulul I: Controlul fabricaţiei în industria ceramicii
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 31
Instruire practicã -

Modulul II: Controlul fabricaţiei în industria sticlei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Instruire practicã 31

Modulul III: Controlul fabricaţiei în industria lianţilor
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
Instruire practicã 31

Modulul IV: Automatizarea proceselor tehnologice în industria
materialelor de construcţii
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul V: Planificarea şi organizarea producţiei
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 30
Instruire practicã 120

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an= 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã:

Modulul VI: Asigurarea calitãţii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Modulul VII: Valorificarea deşeurilor din industria materialelor
de construcţii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
Instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni= 62 ore

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician în chimie industrialã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul 1: Operaţii de transfer de masã Total ore/an: 62
Din care: laborator tehnologic 31

Modulul 2: Fabricarea compuşilor anorganici Total ore/an: 62
Din care: laborator tehnologic 31

Modulul 3: Fabricarea compuşilor organici Total ore/an: 93
Din care: laborator tehnologic 62

Modulul 4: Fabricarea şi prelucrarea polimerilor Total ore/an: 62
Din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Curriculum in dezvoltare locala: 62 ore

Modulul 5: Analizã instrumentalã Total ore/an: 31
Din care: laborator tehnologic 31

Modulul 6: Automatizarea proceselor tehnologice din
industria chimicã Total ore/an: 31
Din care: laborator tehnologic 17

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

Stagii de pregãtire practicã:

Modulul 7: Managementul deşeurilor Total ore/an: 60
Din care: laborator tehnologic 60

Modulul 8: Tratarea şi epurarea apelor Total ore/an: 90
Din care: laborator tehnologic 90

Total ore/an: 6 ore/zi x 5 zile x 5 sãptãmâni = 150 ore

Total ore/an = 491 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician poligraf

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I:
Imprimarea serigraficã
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul II:
Tiparul adânc
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul III:
Imprimarea flexograficã
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 31

Modulul IV:
Proiectarea produselor
tipografice
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã 62

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an= 150 ore

Modulul V:
Computer to Plate
Total ore/an 60
din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 30

Modulul VI:
Computer to Press
Total ore/an 90
din care: laborator tehnologic 60
instruire practicã 30

Curriculum în dezvoltare localã: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

Modulul VII:
Sãnãtatea şi securitatea
muncii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic
instruire practicã 17

Modulul VIII:
Planificarea şi organizarea
producţiei
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 16

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician audio-video

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Sisteme de înregistrare a informaţiilor
audiovizuale din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Editare/Montaj din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Elemente de compoziţie şi limbaj vizual
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Tehnici şi tehnologii cine-Tv. din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC-RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician producţie film şi televiziune

Culturã de specialitate şi instruire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii
din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 93
Tehnici şi tehnologii cinematografice
din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 62
Tehnici video din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 74
Organizarea activitãţii de întreţinere a
echipamentelor şi instalaţiilor
din care: laborator tehnologic 38
instruire practicã 36

Modulul VII: Total ore/an 76
Controlul proceselor de producţie din care: laborator tehnologic 40
instruire practicã 36

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Montajul filmelor cinematografice din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Editarea filmelor Tv din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician multimedia

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã: 279 ore

Modulul I: Principii şi metode de design
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul II: Elemente de programare
pentru aplicaţii multimedia
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul III: Animarea imaginilor Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul IV: Realizarea animaţiilor pentru
multimedia
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic -
instruire practicã -

Modulul V: Proiectarea interfeţei Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Modulul VI: Asamblarea şi livrarea unui
proiect multimedia
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 9ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã: 150 ore

Modulul VII: Website design Total ore/an 150

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an =150 ore

Curriculum în dezvoltare localã: 62 ore

Modulul VIII:
Elemente de proiectare Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul IX: Planificarea şi organizarea
producţiei
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
Clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician producţie poligraficã

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã: 279 ore

Modulul I:
Analiza proceselor de
fabricatie
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 15

Modulul II:
Pregatirea si urmarirea
productiei
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 15

Modulul III:
Expedierea produselor
poligrafice
Total ore/an 62
din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã 31

Modulul IV:
Marketing
Total ore/an 93
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã 15

Total ore/an: 9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Modulul V:
Legatorie de arta si
restaurare
Total ore/an 150
din care: laborator tehnologic 90
instruire practicã 60

Curriculum în dezvoltare localã: 62 ore

CDL: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

Modulul VI:
Sanatatea si securitatea
muncii
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 17

Modulul VII:
Planificarea si organizarea
productiei
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 16

TOTAL: 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician construcţii navale

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Armarea navei din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Repararea instalaţiilor navale din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 62
Asamblarea navei din care: laborator tehnologic 31
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician aviaţie

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Aerodinamica şi structura aeronavei din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Trasabilitatea proceselor în industria
aeronauticã din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Aparate şi instalaţii de navigaţie din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Construcţia structurilor din care: laborator tehnologic 15
de aeronavã instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician instalaţii de bord (avion)

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 62
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 31
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Exploatarea instalaţiilor electrice din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor
electrice din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX:
Verificarea funcţionãrii echipamentelor radio,
navigaţie şi radiolocaţie ale aeronavei
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Modulul X:
Verificarea reparaţiilor la aparatele de bord
pentru aeronave
Total ore/an 31
din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
LICEU TEHNOLOGIC - RUTA PROGRESIVĂ
clasa a XIII-a
Aria curricularã Tehnologii

Calificarea: Tehnician prelucrãri la cald

Culturã de specialitate şi pregãtire practicã sãptãmânalã 279 ore

Modulul I: Total ore/an 62
Planificarea şi organizarea producţiei
din care: laborator tehnologic 31

Modulul II: Total ore/an 31
Asigurarea calitãţii din care: laborator tehnologic 31

Modulul III: Total ore/an 31
Elemente de proiectare din care: laborator tehnologic 31

Modulul IV: Total ore/an 62
Sisteme şi tehnologii de fabricaţie din care: laborator tehnologic 31

Modulul V: Total ore/an 93
Tehnologii de prelucrãri la cald din care: laborator tehnologic 31

Total ore/an:9 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 279 ore

Stagii de pregãtire practicã 150 ore

Modulul VI: Total ore/an 50
Întreţinere planificatã din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VII: Total ore/an 50
Detectarea defectelor din care: laborator tehnologic 15
instruire practicã 35

Modulul VIII: Total ore/an 50
Maşini şi utilaje din care: laborator tehnologic 30
instruire practicã 20

Total ore/an: 30 ore/sãptãmânã x 5 sãptãmâni/an = 150 ore

Curriculum în dezvoltare localã 62 ore

Modulul IX: Total ore/an 31
Instalaţii hidropneumatice din care: laborator tehnologic 17
instruire practicã -

Modulul X: Total ore/an 31
Întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor
din care: laborator tehnologic 16
instruire practicã -

Total ore/an: 2 ore/sãptãmânã x 31 sãptãmâni = 62 ore

TOTAL 491 ore/an------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice