Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 din 30 decembrie 2021  la Acordul încheiat între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România cu privire la accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 din 30 decembrie 2021 la Acordul încheiat între EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România cu privire la accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS-SF)

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 74 din 27 ianuarie 2023
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 45 din 18 ianuarie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 27 ianaurie 2023.
──────────
    Nr. referinţă EUROCONTROL: AG-172-21-MECC-ETS-326
    EUROCONTROL^1, reprezentat prin directorul general domnul Eamonn Brennan, denumit în continuare EUROCONTROL,
    ^1 Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene, înfiinţată prin Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranţa navigaţiei aeriene, aşa cum a fost modificată la Bruxelles în 1981.

    şi
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor^2, reprezentat prin ministru, domnul Barna Tánczos, denumit în continuare Autoritatea statului,
    ^2 Denumit anterior Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România, cu scopul Acordului.

    denumite în continuare individual şi colectiv partea/părţile.

    Preambul
    Având în vedere Acordul dintre EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu privire la accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (denumit în continuare Acordul ETS-SF) şi semnat de EUROCONTROL şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România în data de 31 martie 2021,
    întrucât Comitetul de coordonare stabilit conform articolului 11 din Acordul ETS-SF a confirmat că ETS-SF ar trebui să funcţioneze după 2021 pentru a evalua investiţiile efectuate prin continuarea furnizării Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor de către EUROCONTROL a datelor şi informaţiilor relevante pentru dezvoltarea, implementarea şi eficacitatea, precum şi conformitatea cu măsurile naţionale şi internaţionale ale statului de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din aviaţie şi efectele lor asupra mediului, inclusiv schemele de comercializare, monitorizare şi compensare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, care includ, dar nu sunt limitate la sistemele de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, Schema ICAO de compensare şi reducere a carbonului pentru aviaţia internaţională (CORSIA) şi schemele de monitorizare, verificare şi raportare corespondente,
    întrucât în conformitate cu articolul 4 al Acordului ETS-SF există nevoia de a fi de acord cu costul total maxim pentru implementarea ETS-SF în faza de dezvoltare şi operaţiuni de doisprezece ani, precum şi plăţile să fie efectuate pentru anul 2022 de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în comparaţie cu costurile iniţiale pentru dezvoltarea şi operaţiunile ETS-SF în perioada 2010-2021, după caz,
    întrucât în conformitate cu articolul 16.2 din Acordul ETS-SF părţile doresc să prelungească durata acestuia cu o perioadă de 12 luni, adică până la 31 decembrie 2022,
    întrucât, în conformitate cu articolul 16.3 din Acordul ETS-SF, Acordul poate fi amendat sau modificat printr-un instrument scris cu formalitate egală semnat de reprezentanţii autorizaţi ai părţilor,
    prin urmare, părţile au convenit următoarele:

    ARTICOLE
    1. Modificarea articolului 4 („Costul“)
    Următorul text înlocuieşte articolul 4.2 şi articolul 4.3 din Acordul ETS-SF:
    "4.2. Costurile totale pentru dezvoltarea şi operarea ETS-SF pentru perioadele 11-13 au fost estimate la maximum 1.515.000 EUR (un milion cinci sute cincisprezece mii de euro). Costurile estimate sunt detaliate în anexa 3. EUROCONTROL poate devia de la estimare în funcţie de categoria de cost şi perioada stipulată în anexa 3 în plafonul de 1.515.000 EUR.
4.3. Aceste costuri vor fi împărţite pe trei perioade pentru dezvoltare şi operaţiuni:
    • «Perioada 11»: 1 iunie 2020-31 mai 2021: 450 K EUR;
    • «Perioada 12»: 1 iunie 2021-31 decembrie 2021: 615 K EUR;
    • «Perioada 13»: 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022: 450 K EUR."


    2. Modificarea articolului 12 („Persoane de contact“)
    Următorul text înlocuieşte articolul 12 din Acordul ETS-SF:
    "Persoanele de contact exclusive, cu privire la implementarea prezentului acord şi unde ar trebuie depuse toate cererile pentru modificarea anexelor la acest acord, sunt desemnate de părţi după cum urmează:
    Pentru Autoritatea de stat
    Directorul Direcţiei schimbări climatice şi dezvoltare durabilă
    Doamna Gabriela Dorojan
    Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5
    040129 Bucureşti
    Pentru EUROCONTROL
    Direcţia Aviaţie Civilă-Militară Europeană,
    Şef Unitate Aviaţie Durabilă
    Rue de la Fusée 96
    1130 Brussels."


    3. Modificarea articolului 16 („Intrare în vigoare, durata, modificarea şi rezilierea“)
    Data de expirare de „31 decembrie 2021“ din articolul 16.2 va fi înlocuită cu „31 decembrie 2022“.
    Articolul 16.4 se elimină.
    Următorul text înlocuieşte articolul 16.5 din Acordul ETS-SF:
    "16.5. Comitetul de coordonare stabilit conform articolului 11 va fi invitat să ofere opinia sa cu privire la orice amendament la acest acord. Aceste amendamente vor fi considerate parte din acord la semnarea lor."


    4. Modificarea anexei 2 („Cheia de alocare între statele participante“)
    Termenii „pentru perioadele 11-12“ din paragraful A2.2 litera (b) la Acordul ETS-SF vor fi înlocuiţi cu „pentru perioadele 11-13“.

    5. Modificarea anexei 3
    Următorul text înlocuieşte paragraful A3.1.1 din Acordul ETS-SF:
    "A3.1.1. Costul pentru implementarea ETS-SF a fost estimat la 1.515.000 M EUR pe parcursul celor trei perioade de dezvoltare şi operaţiuni, cu următoarea defalcare anuală estimată, o rezervă de EUR 410 K pe care Agenţia o poate folosi la discreţia sa în aceste perioade, fiind incluse în devizul pentru perioada 12:
    • «Perioada 11»: EUR 450 K (inclusiv cheltuieli de regie de 30%) pentru perioada 1 iunie 2020-31 mai 2021;
    • «Perioada 12»: EUR 615 K (inclusiv cheltuieli de regie de 30%) pentru perioada 1 iunie 2021-31 decembrie 2021;
    • «Perioada 13»: EUR 450 K (inclusiv cheltuieli de regie de 30%) pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022.
    Această estimare este bazată pe cele mai realiste informaţii disponibile la momentul elaborării prezentului acord."

    Următorul text înlocuieşte paragraful A3.1.3 din Acordul ETS-SF:
    "A3.1.3. Împărţirea costurilor între diferite funcţii a fost estimată după cum urmează pentru perioadele 11-13:

┌─────────────┬────────┬────────┬────────┐
│Pachetul de │Perioada│Perioada│Perioada│
│lucru │11 │12 │13 │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Managementul │25.000 │15.000 │25.000 │
│proiectului │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Coordonarea │ │ │ │
│contractuală │30.000 │20.000 │30.000 │
│şi financiară│ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Operarea şi │ │ │ │
│întreţinerea │144.000 │70.000 │144.000 │
│sistemului │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Îmbunătăţirea│86.000 │0 │86.000 │
│sistemului │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Costuri │30.000 │15.000 │30.000 │
│suport IT │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Helpdesk şi │ │ │ │
│operaţiuni cu│135.000 │85.000 │135.000 │
│date │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rezerva │0 │410.000 │0 │
├─────────────┼────────┼────────┼────────┤
│Total (cu │ │ │ │
│cheltuieli de│450.000 │615.000 │450.000 │
│regie) EUR │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴────────┘


    NOTĂ:
    Valorile din tabel se referă la costurile pe perioadă, nu la costurile cumulate pentru perioadele prezentate în fiecare titlu de coloană."

    Următorul text înlocuieşte punctul A3.2.4 din Acordul ETS-SF, aşa cum a fost introdus prin schimbul de scrisori din 2020 cu privire la „Modificarea anexei 3 la Acordul ETS încheiat cu România“:
    "A3.2.4. În conformitate cu ipotezele prevăzute în articolul A3.2.1, costul utilizatorului pentru perioadele 11-13 pentru un stat nu trebuie să fie mai mare decât cel indicat în următorul tabel:
    15 state participante acoperă cel puţin 75% CO_2, fix/variabil = 10%/90% - referinţa 2010 (perioadele 11-13):

┌──────────┬───────┬────────┬───────────────────────┬────────┐
│ │ │Perioada│Perioada 12 │Perioada│
│ │ │11 │ │13 │
│ │ ├────────┼──────────────┬────────┼────────┤
│Stat │Procent│Cost │ │Costul │Cost │
│membru │CO_2 │estimat │Costul │total │estimat │
│ │ │de │utilizatorului│estimat │de │
│ │ │450.000 │(maxim) │aplicat │450.000 │
│ │ │per │ │statului│per │
│ │ │perioadă│ │în P12 │perioadă│
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Estonia │0,0004 │261 │119 │205.000 │261 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Slovenia │0,0007 │407 │186 │205.000 │407 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Republica │0,0007 │411 │187 │205.000 │411 │
│Slovacă │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Lituania │0,0009 │530 │242 │205.000 │530 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Malta │0,0014 │828 │377 │205.000 │828 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Croaţia │0,0017 │1.034 │471 │205.000 │1.034 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Letonia │0,0020 │1.219 │1.666 │615.000 │1.219 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Islanda │0,0021 │1.287 │586 │205.000 │1.287 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Bulgaria │0,0030 │1.800 │820 │205.000 │1.800 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Ungaria │0,0038 │2.303 │3.147 │615.000 │2.303 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Cipru │0,0041 │2.456 │1.119 │205.000 │2.456 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│România │0,0044 │2.626 │3.589 │615.000 │2.626 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Republica │0,0063 │12.392 │16.936 │615.000 │12.392 │
│Cehă │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Luxemburg │0,0082 │13.440 │6.123 │205.000 │13.440 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Polonia │0,0089 │13.819 │18.886 │615.000 │13.819 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Finlanda │0,0115 │15.192 │6.921 │205.000 │15.192 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Irlanda │0,0115 │15.234 │6.940 │205.000 │15.234 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Norvegia │0,0119 │15.436 │7.032 │205.000 │15.436 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Suedia │0,0142 │16.659 │7.589 │205.000 │16.659 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Danemarca │0,0145 │16.832 │7.668 │205.000 │16.832 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Grecia │0,0152 │17.217 │23.530 │615.000 │17.217 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Austria │0,0153 │17.267 │7.866 │205.000 │17.267 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Portugalia│0,0176 │18.495 │8.425 │205.000 │18.495 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Belgia │0,0279 │24.065 │10.963 │205.000 │24.065 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Elveţia │0,0299 │25.148 │34.369 │615.000 │25.148 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Italia │0,0719 │47.835 │21.792 │205.000 │47.835 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Olanda │0,0722 │48.004 │21.868 │205.000 │48.004 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Spania │0,0905 │57.896 │79.125 │615.000 │57.896 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Franţa │0,1349 │81.842 │37.284 │205.000 │81.842 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Germania │0,1904 │111.799 │50.931 │205.000 │111.799 │
├──────────┼───────┼────────┼──────────────┼────────┼────────┤
│Regatul │0,2218 │128.782 │58.667 │205.000 │128.782 │
│Unit │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴────────┴──────────────┴────────┴────────┘

"


    6. Modificarea anexei 4 („Prevederi despre plăţi“)
    Următorul subparagraf va fi adăugat sub paragraful A4.2 („Principiile“):
    "A4.2.13. Agenţia va factura pentru perioada 13 o sumă maximă de 450 K EUR care corespunde costului de referinţă aşa cum este prevăzut în anexa 3 şi la care se referă articolul 4 din Acord."

    Următorul text înlocuieşte paragraful A4.3.3 din Acordul ETS-SF:
    "A4.3.3. Cererea de plată în perioadele 11-13 va fi:
    Plata (perioada 11) = costul provizoriu al utilizatorului (pentru perioada 11)
    Plata (perioada 12) = costul actual al utilizatorului (perioada 11) + costul actual al utilizatorului (perioada 12) - plata (perioada 11)
    Plata (perioada 13) = costul actual al utilizatorului (pentru perioada 13)."

    Următorul alineat şi următoarele subparagrafe se adaugă la anexa 4 la Acordul ETS-SF:
    "A4.10. Prevederi specifice cu privire la intrarea noilor autorităţi de stat în perioada 13
    A4.10.1. În conformitate cu decizia Comitetului de coordonare adoptată în timpul adunării din 2 decembrie 2021, o autoritate de stat dintr-un stat care este o parte contractantă la Spaţiul Economic European şi care intră în Acordul ETS-SF în perioada 13 va contribui la costurile de îmbunătăţire a sistemului ale Acordului ETS-SF suportate în perioada 12.
    A4.10.2. Această contribuţie la cost va fi stabilită în conformitate cu formulele din anexa 2 («Cheia de alocare între statele participante») în care costul este costul de îmbunătăţire a sistemului actual pentru perioada 12.
    A4.10.3. Încasările suplimentare efectuate prin aplicarea prevederilor A4.10.1 şi A4.10.2 de mai sus vor fi deduse din costurile actuale pentru perioada 13 pentru autorităţile de stat care au participat deplin în perioada 12. Deducerea va fi efectuată prin aplicarea principiilor de chei de alocare aplicabile pentru perioada 12.
    A4.10.4. În conformitate cu decizia Comitetului de coordonare adoptată în timpul adunării din 2 decembrie 2021, o autoritate de stat dintr-un stat care nu este o parte contractantă la Spaţiul Economic European şi care intră în Acordul ETS-SF în perioada 13 doar pentru utilizarea capacităţilor de suport ETS-SF CORSIA va contribui la costurile Acordului ETS-SF efectuate în perioada 13 printr-o contribuţie care va fi stabilită cu Autoritatea de stat. Prevederile anexei 2 («Cheia de alocare între statele participante») nu se vor aplica acestei Autorităţi de stat.
    A4.10.5. Încasările suplimentare efectuate prin aplicarea prevederii A4.10.4 vor fi deduse din costurile actuale pentru perioada 13 care vor fi acoperite de autorităţile de stat, la care se aplică prevederile anexei 2 în perioada 13."


    7. Fără alte modificări
    Toate celelalte prevederi ale Acordului ETS-SF care nu au fost modificate explicit sau implicit prin prezentul Act adiţional nr. 1 vor rămâne neschimbate.

    Prezentul Act adiţional nr. 1 va intra în vigoare la 31 decembrie 2021.


                    Semnături
                    Încheiat în două exemplare originale în limba engleză
                    Pentru Autoritatea de stat,
                    Semnătura
                    Semnătură ilizibilă
                    Ştampila cu stema de stat a României:
                    Guvernul României, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, ministru
                    Nume: Tánczos Barna
                    Funcţia: ministru
                    Data:
                    Pentru EUROCONTROL,
                    Semnătura
                    Semnătură ilizibilă
                    Ştampila rotundă cu înscrisul:
                    EUROCONTROL, 001
                    Nume: Eamonn Brennan
                    Funcţia: director general

    Data: 30.12.2021

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016