Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD TEHNIC din 24 noiembrie 2017   între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul tehnic al Organizaţiei  pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii    Twitter Facebook
Cautare document

 ACORD TEHNIC din 24 noiembrie 2017 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Secretariatul tehnic al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice privind desfăşurarea instruirii

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 509 din 21 iunie 2018
──────────
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 424 din 13 iunie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 509 din 21 iunie 2018.
──────────
    Întrucât, în conformitate cu paragraful 1 al părţii X a anexei pentru verificare la Convenţia pentru interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi utilizării armelor chimice şi distrugerea acestora (denumită în continuare „Convenţia“), în cazul inspecţiilor de verificare, în conformitate cu articolul IX al Convenţiei, directorul general are obligaţia să stabilească o listă cu inspectori şi asistenţi eligibili, ce au calificarea, experienţa, competenţa şi instruirea necesară şi care pot fi desemnaţi să execute inspecţii de verificare, în conformitate cu articolul IX,
    întrucât, în conformitate cu paragraful 6.2 al Politicii de sănătate şi securitate a Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) şi cu Reglementările adoptate prin decizia C-I/DEC.8 în cadrul conferinţei statelor membre, la prima sa sesiune, în 6 mai 1997, directorul general este responsabil să se asigure că aspectele referitoare la sănătate şi siguranţă sunt acoperite corespunzător în cadrul programelor de instruire, iar cursurile de reîmprospătare/actualizare au loc în mod adecvat şi periodic,
    întrucât Secretariatul tehnic al OIAC (Secretariatul) poate cere asistenţă din partea Ministerului Apărării Naţionale din România (denumit în continuare „Minister“) pentru instruirea personalului Secretariatului în vederea asigurării competenţelor şi instruirii necesare personalului Secretariatului să întreprindă măsuri de verificare prevăzute de Convenţie, în conformitate cu articolul VIII al Convenţiei,
    întrucât Ministerul posedă capabilităţi tehnice adecvate şi infrastructura necesară pentru a sprijini Secretariatul, în scopul instruirii personalului acestuia, în concordanţă cu politica de sănătate şi securitate şi reglementărilor OIAC,
    prin urmare, Secretariatul şi Ministerul (denumite în continuare, în mod colectiv drept „Părţi“ şi individual drept „Parte“) sunt de acord cu următoarele:
    1. Domeniul de aplicare
    1.1 Acest acord tehnic (denumit în continuare „Acord“) stabileşte modalităţile de cooperare cu privire la desfăşurarea activităţilor de instruire pentru personalul Secretariatului [denumite în continuare „instruire (instruiri)“] ce vor avea loc în facilităţi desemnate de pe teritoriul României (denumită în continuare „parte-gazdă“).
    1.2 Ministerul pune la dispoziţia Secretariatului facilităţile desemnate ale următoarelor locaţii (denumite în continuare "locaţii de instruire") în scopul instruirii, în concordanţă cu termenii acestui acord:
    - Baza pentru apărare şi instruire CBRN din Câmpulung, Valea Poienii, judeţul Argeş; şi
    – Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie (Bucureşti).


    2. Solicitare
    2.1 Secretariatul va iniţia consultări cu Ministerul atunci când anticipează necesitatea asistenţei din partea Ministerului pentru realizarea instruirii personalului Secretariatului, în condiţiile acestui acord. O listă detaliată a costurilor implicite va fi transmisă de către Minister, în concordanţă cu articolul 8, cu scopul ca părţile să definitiveze termenii notificării stabilite în cadrul articolului 2.2.
    2.2 Secretariatul va emite o scrisoare de notificare Ministerului, nu mai târziu de 10 zile înaintea începerii antrenamentului propus, pe baza formularului descris în anexa 1 la prezentul acord. Scrisoarea de notificare va conţine detaliile acordului, incluzând locaţia de antrenament propusă, planul de desfăşurare a antrenamentului, precum şi aspecte administrative şi logistice.
    2.3 După primirea scrisorii de notificare a Secretariatului, Ministerul se va coordona cu autorităţile naţionale relevante pentru a confirma dacă este posibil să pună la dispoziţie locaţia de instruire propusă de Secretariat şi să asigure asistenţă Secretariatului în scop de antrenament.
    2.4 Ministerul va confirma, prin semnarea scrisorii de notificare a Secretariatului, că este în măsură să pună la dispoziţie locaţia de instruire propusă şi să ofere asistenţa necesară Secretariatului potrivit termenilor şi condiţiilor din prezentul acord. Scrisoarea de notificare semnată de ambele părţi va constitui un amendament la acest acord potrivit prevederilor art. 17.
    2.5 Desfăşurarea instruirii potrivit prevederilor prezentului acord este condiţionată de disponibilitatea fondurilor Secretariatului. Niciun aspect al acestui acord nu va fi interpretat ca o obligaţie a Secretariatului să se folosească de asistenţa asigurată de Minister în condiţiile acestui acord. Nu va fi stabilit un număr minim de instruiri care vor fi realizate în cadrul acestui acord, într-o perioadă de timp dată.

    3. Aranjamente de natură logistică şi administrativă
    3.1 Ministerul va oferi suport logistic Secretariatului, în consultare cu acesta, în limita teritoriului statului-gazdă.
    3.2 Persoanelor ce sosesc pe teritoriul statului-gazdă în scopul instruirii (denumite în continuare „echipa vizitatoare“), precum şi pentru echipamentele şi materialele Secretariatului li se va acorda sprijin pentru intrarea sau ieşirea fără impedimente din statul-gazdă în concordanţă cu Acordul dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice privind privilegiile şi imunităţile acordate Organizaţiei, semnat la Haga la 6 septembrie 2017. Nu se va pune niciun impediment în ceea ce priveşte tranzitul către sau de la locurile de instruire.
    3.3 Secretariatul va pune la dispoziţia Ministerului o listă completă cu componenţa echipei vizitatoare nu mai târziu de cinci (5) zile înainte de sosirea echipei vizitatoare pe teritoriul statului-gazdă. Lista va include următoarele informaţii: nume, prenume, naţionalitate, seria de paşaport şi detalii cu privire la cerinţele culinare ale acestora.
    3.4 Secretariatul va pune la dispoziţia Ministerului planificarea datelor de sosire şi de plecare a membrilor echipei vizitatoare nu mai târziu de cinci (5) zile înainte de începerea cursului.
    3.5 Secretariatul va avea sarcina să se asigure că membrii echipei vizitatoare vor fi în posesia unui paşaport valabil la data sosirii în statul-gazdă. Perioada de valabilitate a paşaportului trebuie să se extindă pe încă trei (3) luni de la data preconizată a părăsirii statului-gazdă. Secretariatul va avea sarcina să se asigure că membrii echipei vizitatoare care necesită viză de intrare pe teritoriul statului-gazdă vor fi în posesia documentelor necesare la intrarea pe teritoriul statului-gazdă. Autorităţile competente ale statului-gazdă vor facilita obţinerea vizelor, la solicitarea Secretariatului, potrivit legislaţiei naţionale relevante.
    3.6 Membrii echipei vizitatoare vor avea poliţe de asigurare corespunzătoare care să acopere orice tratamente cauzate de răniri sau boli, deces sau dizabilitate cauzată de vreun accident sau boală, cât timp se află în călătoria oficială potrivit prevederilor prezentului acord.

    4. Sănătate şi siguranţă
    4.1 În scopul maximizării beneficiului adus de instruire, toate activităţile instruirii vor urma procedurile relevante ce se aplică în mod rezonabil în timpul inspecţiilor.
    4.2 Dispoziţiile relevante ale Politicii de securitate şi sănătate şi alte regulamente ale OIAC vor fi asumate de părţi în timpul desfăşurării instruirii. Membrii echipei vizitatoare şi personalul locaţiei de instruire îşi vor asuma reglementările de securitate aplicabile locaţiei de instruire, incluzând cele legate de protecţia mediilor controlate din locaţia de instruire şi cele cu privire la securitatea persoanei fără a aduce atingere Politicii de securitate şi sănătate şi alte regulamente OIAC.
    4.3 Ministerul se va asigura de faptul că administratorul locaţiei de instruire îi va informa pe membrii echipei vizitatoare cu privire la regulile şi procedurile locaţiei de instruire relevante pentru cursul de instruire. Informaţiile vor cuprinde:
    (a) măsurile de siguranţă şi sănătate aplicabile în cadrul facilităţii şi riscurile probabile a fi întâlnite pe timpul desfăşurării instruirii;
    (b) activităţi de instruire specifice ce trebuie limitate în anumite perimetre din cadrul locaţiei de instruire, din motive de securitate şi sănătate;
    (c) proceduri de urmat în cazul unui accident sau în cazul altor urgenţe, incluzând o prelegere privind semnalele, rutele şi ieşirile de urgenţă, precum şi locurile de întâlnire în caz de urgenţă; şi
    (d) alte măsuri şi reglementări de siguranţă şi sănătate ce trebuie asumate în locaţia de instruire.

    4.4 Personalul responsabil cu siguranţa în locaţia de instruire va asigura îndrumări potrivite echipei vizitatoare pe timpul instruirii, dacă este necesar.
    4.5 În timpul programelor de instruire ce implică lucrul cu simulanţi, agenţi chimici de război, explozivi sau alte substanţe riscante sau periculoase, fără a prejudicia prevederile articolului 4.2, atunci când managerul instruirii din partea echipei vizitatoare constată că cerinţele reglementărilor de securitate valabile la locaţia de testare sunt mai riguroase decât cele ale OIAC sau când cele de la locaţia de instruire sunt conforme cu reglementările OIAC, poate decide să ceară tuturor membrilor echipei vizitatoare să urmeze reglementările de securitate ale locaţiei de instruire. În cazul în care managerul instruirii din partea echipei vizitatoare constată că reglementările de siguranţă ale OIAC sunt mai riguroase decât cele ale locaţiei de instruire, acesta poate decide să ceară tuturor membrilor echipei vizitatoare să urmeze cerinţele OIAC, în conformitate cu regulamentele şi Politica de sănătate şi securitate, cât timp acestea nu afectează reglementările de sănătate, securitate şi confidenţialitate aplicabile la locaţia de instruire.
    4.6 Ministerul va răspunde de înlăturarea, în siguranţă, a oricăror echipamente, costume, substanţe toxice, explozivi sau alte substanţe periculoase sau riscante generate de desfăşurarea instruirii. Răspunderea conformităţii activităţilor de eliminare a deşeurilor cu legislaţia şi reglementările naţionale va reveni Ministerului.

    5. Sprijin medical
    5.1 Ministerul va asigura suport medical corespunzător echipei vizitatoare pe toată durata instruirii. Aceste măsuri vor include primul ajutor în caz de urgenţă în locaţia de instruire şi evacuarea de urgenţă, transportul şi internarea în spital în cazul unor urgenţe grave.
    5.2 Pe timpul desfăşurării modulelor de instruire ce vor implica utilizarea simulanţilor, agenţi chimici de război, explozivi sau alte substanţe periculoase sau riscante, Ministerul va asigura un medic instruit şi specializat şi suficient personal de securitate pe toată durata exerciţiilor. Ministerul va asigura prezenţa la locaţia de instruire a personalului medical echipat corespunzător şi o ambulanţă.
    5.3 Ministerul va asigura asistenţă şi suport, dacă este necesar, pentru oricare membru al echipei vizitatoare, în scopul extinderii duratei şederii pe teritoriul statului-gazdă peste perioada de instruire din motive medicale.

    6. Echipament
    6.1 Secretariatul va utiliza echipamentele prezente pe lista cu echipamente aprobate a OIAC, dacă aceasta va fi necesar pentru îndeplinirea cerinţelor instruirii.
    6.2 Secretariatul va informa Ministerul cu privire la orice alt nou echipament planificat pentru a fi folosit în cadrul instruirii în scopul testării, înaintea începerii cursului.

    7. Anularea unui curs de instruire
    7.1 Părţile pot anula un curs de instruire în orice moment, în baza unui acord scris, în concordanţă cu prevederile articolului 9.
    7.2 Administratorul cursului de instruire din partea echipei vizitatoare poate decide să întrerupă un curs de instruire în orice moment după începerea acestuia din orice motiv. În acest caz, orice cheltuieli care necesită decontare vor fi stabilite prin consultare între părţi pe baza unui algoritm ponderat după numărul de zile cu activităţi finalizate şi costurile implicite, în consecinţă.
    7.3 În cazul unei anulări/întreruperi, costurile vor fi stabilite în urma consultării dintre părţi.

    8. Aranjamente financiare
    8.1 Ministerul va pune la dispoziţie o listă detaliată a costurilor estimate, folosind formularul din apendicele 2 la anexa 1, care va fi agreată de părţi, înaintea emiterii scrisorii de notificare, în concordanţă cu articolul 2.1 din prezentul acord.
    8.2 Cu excepţia cazului în care se stabileşte altfel, în scris, părţile sunt de acord cu următoarele:
    (a) Toate costurile necesare transportului aerian şi cazării/hrănirii personalului Secretariatului în legătură cu cursul de instruire vor fi suportate de către Secretariat. Secretariatul este responsabil cu serviciile de traducere necesare cursului de instruire.
    (b) Ministerul va asigura facilităţile şi echipamentele (altele decât echipamentele aduse de Secretariat) necesare pentru desfăşurarea instruirii, fără niciun cost suplimentar pentru Secretariat.
    (c) Ministerul va asigura toate materialele necesare pentru desfăşurarea cursului de instruire, incluzând, dacă sunt necesare, simulanţi, agenţi chimici şi explozivi cu rambursarea de către Secretariat a valorii acestora. Costurile asociate decontaminării şi eliminării reziduurilor vor fi suportate de către Minister.

    8.3 La sfârşitul perioadei de instruire, Ministerul va emite un deviz detaliat al costurilor, bazat pe costurile estimate emise în concordanţă cu articolul 8.1, împreună cu dovada acestor cheltuieli pentru a fi consultat de către managerul instruirii din partea Secretariatului. După confirmarea de către managerul instruirii că informaţiile puse la dispoziţie de Minister sunt complete şi satisfăcătoare, documentele menţionate anterior vor fi aprobate de către managerul instruirii din partea Secretariatului şi a unui reprezentant din partea Ministerului.
    8.4 Un deviz incluzând descrierea costurilor va fi trimis de către Minister către Secretariat în maximum treizeci (30) de zile de la ultima zi de instruire. Ministerul va reţine toate documentele necesare în eventualitatea în care acestea vor fi solicitate de către Secretariat pentru consultare.
    8.5 Plata va fi făcută de către Secretariat prin transfer bancar în limita a treizeci (30) de zile de la data primirii facturii, în următorul cont:
    Beneficiar: Baza pentru apărare şi instruire CBRN Valea Poienii Câmpulung/UM 02490 Bucureşti
    Banca: Raiffeisen Bank
    Cont bancar: RO27RZBR0000060011247736
    IBAN:
    BIC/SWIFT: 4183261
    Adresa bancă: Bucureşti, Agenţia Ghencea, bd. Ghencea nr. 34, sectorul 6, România
    Beneficiar: Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie
    Banca: Trezoreria Sector 4
    Cont bancar: RO85TREZ70420E330800XXXX
    IBAN:
    BIC/SWIFT:


    9. Contacte
    9.1 Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în mod expres, toate notificările şi alte informări necesare sub acest acord vor fi exprimate în scris şi vor fi trimise la adresele poştale, fax sau poştă electronică specificate pentru notificări în articolul 9.2. Părţile se vor notifica imediat reciproc dacă apar schimbări ale datelor de contact specificate la art. 9.2.
    9.2 Toată corespondenţa cu privire la implementarea acestui acord va fi trimisă la următoarele adrese:
    Pentru Secretariat:
    Mehran Rouzbahani
    Capacity Building and Contingency Planning
    Inspectorate Division
    OPCW
    Johan de Wittlaan 32
    2517 JR, The Hague
    The Netherlands

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Telephone:│+ 31 (70) 4163250 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│Facsimile:│+ 31 (70) 4163408 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│E-mail: │Mehran.Rouzbahani@opcw.org │
└──────────┴───────────────────────────┘


    Pentru Baza pentru apărare şi instruire CBRN Valea Poienii Câmpulung:
    lt.col. Ovidiu Stanescu
    Campulung training range
    Romanian MoD
    Campulung, Marasti street, no 48
    Romania

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Telefon: │+ 40744495941 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Facsimile: │[NO.] │
├───────────┼──────────────────────────┤
│E-mail: │stanescu.ovidiu@forter.ro │
└───────────┴──────────────────────────┘


    Pentru Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie:
    col. Claudiu Lazaroaie
    Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie
    Ministerul Apărării Naţionale - Romania
    Bucharest, Strada Olteniţei nr. 228, sector 4
    Romania

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Telefon: │+ 40213325478 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│E-mail: │claudiu@nbce.ro │
└─────────────┴────────────────────────┘
    10. Răspundere
    10.1 Secretariatul nu va fi făcut responsabil pentru soluţionarea niciunei acţiuni legale, reclamaţii sau pretenţii care rezultă din sau poate fi în legătură cu desfăşurarea activităţilor în temeiul prezentului acord. Secretariatul, oficialii, agenţii sau angajaţii nu vor fi răspunzători pentru prejudiciile aduse în urma:
    (a) rănirii persoanelor sau deteriorării ori pierderii bunurilor în incintele puse la dispoziţie sau care se află sub controlul Ministerului;
    (b) angajării oricărui personal sau oricăror contractori ai Ministerului în scopul instruirii;
    (c) oricărui transport asigurat de Minister sau facilităţii de instruire; şi
    (d) neglijenţei sau administrării defectuoase din partea Ministerului sau personalului propriu şi a contractorilor în legătură cu implementarea prezentului acord.

    10.2. Ministerul va acorda despăgubiri şi va apăra pe propria cheltuială Secretariatul, reprezentanţii, agenţii şi angajaţii săi în orice acţiune legală, pretenţii, cerere şi răspundere de orice natură sau de orice fel, incluzând costuri şi cheltuieli, care rezultă din sau poate fi atribuită în contextul producerii circumstanţelor prezentate în art. 10.1.

    11. Confidenţialitate
    11.1 Toate documentele şi informaţiile schimbate între părţi în legătură cu procesul de instruire vor avea caracter de informaţii neclasificate ale OIAC.
    11.2 Personalul Secretariatului este obligat să respecte dispoziţiile anexei de confidenţialitate a Convenţiei şi politicile de confidenţialitate ale OIAC.
    11.3 Nicio parte, personalul său, agenţii, contractorii sau nicio persoană implicată direct sau indirect în instruire nu trebuie să divulge terţilor nicio informaţie cunoscută de ei ca urmare a implicării lor în instruire şi care nu a fost făcută public anterior, exceptând cazul în care obţine, în prealabil, aprobarea scrisă a celeilalte părţi.

    12. Angajamente
    Părţile nu pot angaja, transfera, garanta sau dispune în baza prezentului acord sau a oricărei părţi a acestuia sau a oricăror drepturi, pretenţii şi obligaţii ale părţilor izvorâte din acest acord fără acordul scris prealabil.

    13. Privilegii şi imunităţi
    Nicio prevedere din acest acord nu va amenda sau afecta prevederile Convenţiei sau Acordului între România şi OIAC cu privire la privilegii şi imunităţile OIAC.

    14. Soluţionarea litigiilor
    Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluţiona prompt prin negocieri directe orice dispută, controversă sau pretenţie rezultată din sau în legătură cu prezentul acord.

    15. Documentele acordului
    15.1 Anexele la prezentul acord constituie parte integrantă a acestuia. În cazul în care există neconcordanţe, conflict sau discrepanţe între documentele contractuale, prevederile acestui acord tehnic au prioritate faţă de anexe.
    15.2 Anexele vor fi pregătite şi semnate de reprezentanţii desemnaţi ai părţilor înaintea oricărui exerciţiu şi vor conţine informaţii relevante pentru fiecare exerciţiu.

    16. Intrarea în vigoare, durata şi denunţarea
    16.1 Acordul va intra în vigoare provizoriu la data ultimei semnături a părţilor şi va fi în vigoare la data primirii de către OIAC a unei notificări scrise transmise pe canale diplomatice de partea română prin care informează cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare.
    16.2 Acordul va rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci (5) ani de la data intrării în vigoare, cu excepţia denunţării din iniţiativa oricărei părţi prin emiterea unei notificări scrise către cealaltă parte cu şaizeci (60) de zile înainte de denunţarea acestuia.
    16.3 Părţile vor avea posibilitatea să extindă acest acord pentru o anumită perioadă şi în termenii şi condiţiile acceptate reciproc de părţi, în concordanţă cu articolul 17 al prezentului acord.
    16.4 Drepturile şi obligaţiile părţilor ce decurg din articolele 10 şi 11 din acest acord vor rămâne valabile şi după denunţarea, expirarea sau prelungirea acestui acord.

    17. Amendamente
    Acordul poate fi amendat sau completat doar prin acordul scris al părţilor, semnat de către reprezentanţii împuterniciţi ai celor două părţi. Amendamentele vor intra în vigoare la data ultimei semnături a părţilor. Durata amendamentelor va fi specificată în cuprinsul acestora.

    Drept care subsemnaţii, reprezentanţi pe deplin împuterniciţi ai Ministerului şi Secretariatului, au semnat prezentul acord în două exemplare originale în limba engleză.
    Pentru Minister:
    General de brigadă Vasile Bucur,
    locţiitorul şefului Departamentului pentru politica de apărare,
    planificare şi relaţii internaţionale
    24.11.2017
    Pentru Secretariat:
    Marcelo Kos, directorul Inspectoratului
    28.11.2017
    ANEXA A

    NOTIFICĂRI
    Se va face referire în Acordul tehnic (denumit în continuare „Acord tehnic“) dintre Ministerul Apărării Naţionale din România (denumit în continuare „Ministerul“) şi Secretariatul tehnic (denumit în continuare „Secretariatul“) al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (denumită în continuare „OIAC“), intrat în vigoare la data [ ] în ceea ce priveşte desfăşurarea cursului.
    În conformitate cu articolul 2.2 al Acordului tehnic, Secretariatul solicită Ministerului asistenţă în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor din cadrul cursului (denumit în continuare „curs“) conform descrierii de mai jos. Secretariatul propune ca următorii termeni să vină în completarea dispoziţiilor deja convenite în Acordul tehnic:
    1. Programul cursului
    1.1 Cursul se va desfăşura în facilităţile desemnate din cadrul Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie, Şos. Olteniţei nr. 225, sectorul 4, Bucureşti, România (denumit în continuare „locaţie de instruire“), de la data ………… până la data ………… (perioada).
    1.2 Scopul cursului este acela de a instrui [SCOP] la locurile de instruire.
    1.3 Programul cursului este ataşat acestei notificări ca „Anexa 1“. Orice schimbări ar putea surveni în programul deja stabilit vor fi convenite direct între Secretariat şi Ministerul Apărării Naţionale prin metodele de contact convenite în articolul 9 al Acordului tehnic.
    1.4 Cursul se va desfăşura în limba engleză.

    2. Participanţi
    2.1 Echipa aflată în vizită va fi compusă din:
    (a) Aproximativ xx de persoane din partea Secretariatului;
    (b) Aproximativ xx de experţi din statul X vor participa. Numele şi numărul de paşaport vor fi prezentate Ministerului înainte de activitate.


    3. Aranjamente logistice
    3.1 Ministerul va furniza Secretariatului, în măsura posibilităţilor, spaţii de birou, dotate cu mese şi scaune, cel puţin un telefon cu acoperire internaţională, fax la locul instruirii şi acces la internet pe care se angajează să le folosească în conformitate cu regulile impuse la locul de instruire. Convorbirile de lungă distanţă şi cheltuielile pentru internet vor fi evaluate de managerul cursului din partea Secretariatului şi de un reprezentant al Ministerului la finalul perioadei de instruire, urmând să fie incluse pe factura emisă de Minister.
    3.2 Personalului Secretariatului i se va permite fotografierea şi înregistrarea video pe perioada instruirii. Totuşi, acest drept poate fi restricţionat la cererea managerului de instruire, din motive operaţionale, de siguranţă şi securitate.
    3.3 Ministerul va asigura personal vorbitor de limba engleză fără costuri adiţionale pentru Secretariat sau va oferi servicii de interpretare care vor fi rambursate, pe baza unei înţelegeri prealabile, pentru a asista la conducerea instruirii.

    4. Echipamente şi materiale
    4.1 Pentru orice instruire care implică simulanţi, agenţi chimici vii, explozivi sau alte substanţe periculoase, Ministerul va furniza, în scopul probării măştilor, o cameră închisă ce implică 2-clorobenzalmalononitril (CS) sau clorură de fenacil (CN). Folosirea oricărui alt agent reactiv va trebui să fie agreată în mod explicit înaintea începerii instruirii.
    4.2 Pentru orice instruire care implică simulanţi, agenţi chimici vii, explozivi sau alte substanţe periculoase, Ministerul va furniza toate facilităţile de echipare - dezechipare, echipamente de decontaminare, materiale şi alte forme de asistenţă aferente, după cum este necesar, pe baza principiului rambursării costurilor.

    5. Costuri
    5.1 Secretariatul va rambursa Ministerului suma de EUR XXXXX, precum şi toate celelate costuri ce ar putea surveni pe parcursul instruirii, aşa cum s-a convenit între Secretariat şi Minister în Acordul tehnic.

    6. Comunicare
    6.1 Membrilor echipei vizitatoare le va fi permisă utilizarea telefoanelor mobile şi a staţiilor radio portabile, precum şi a altor echipamente de comunicare similare. Totuşi, acest drept poate fi restricţionat la cererea Managerului de instruire, din motive operaţionale, de siguranţă sau securitate.
    6.2 Echipa aflată în vizită va anunţa Ministerul la începutul perioadei de instruire, în cazul în care intenţionează să utilizeze frecvente radio pentru comunicare. Ministerul ar putea preautoriza anumite frecvenţe radio pe care Secretariatul le poate folosi pe durata instruirii. În cazul în care nu se impun restricţii de către unitatea gazdă, vor fi folosite frecvenţele OIAC implicite.

    7. Deplasarea
    7.1 Ministerul va furniza mijloacele de transport necesare instruirii pe toată durata acesteia. Aceasta include transportul către şi de la punctele de intrare/ieşire în ţară.
    7.2 Punctele de intrare/ieşire pentru echipă vor fi ...

    8. Cazarea şi masa
    8.1 Secretariatul va fi responsabil pentru rezervările privind cazarea membrilor echipei aflate în vizită.
    8.2 Prânzul în timpul zilelor lucrătoare va fi furnizat de cel mai potrivit restaurant aflat în apropierea locului de instruire, urmând ca personalul Secretariatului să achite consumaţia. Ministerul va asista în operaţiunea de a găsi cea mai potrivită variantă, la solicitarea Secretariatului.
    8.3 Gustările pe perioada instruirii vor fi asigurate de personalul Secretariatului.

    9. Dispoziţii generale
    9.1 În conformitate cu articolul 2.4 din Acordul tehnic, această notificare, odată semnată de ambele părţi, constituie un amendament (denumit în continuare „amendamentul“) la Acordul tehnic. Acest amendament va intra în vigoare la momentul semnării ultimei părţi. Termenii prezentului amendament vor rămâne în vigoare pe toată durata pregătirii convenite în temeiul prezentului amendament şi pentru o perioadă de şase (6) luni de la ultima zi de instruire.
    9.2 Orice modificări aduse acestui amendament se efectuează printr-un acord scris între părţi.
    9.3 Următoarele apendice la prezentul Acord tehnic constituie parte integrantă din acesta:
    (a) Apendicele 1: Programul provizoriu al instruirii; şi
    (b) Apendicele 2: Costuri estimative.

    9.4 În cazul unei eventuale omisiuni, neconcordanţe, conflicte între documentele contractuale, prioritatea va fi următoarea: Acordul tehnic; acest amendament şi anexele la modificarea respectivă.
    9.5 Toţi ceilalţi termeni şi condiţii ai Acordului tehnic vor rămâne neschimbaţi.


    În cazul în care Ministerul este în acord cu dispoziţiile enunţate mai sus, vă rugăm să semnaţi două copii ale prezentului amendament şi să returnaţi unul contactului desemnat de Divizia Inspectoratului, în conformitate cu articolul 9 din Acordul tehnic.
    Pentru Ministerul Apărării Naţionale din România
    [NAME]
    [TITLE]
    Data
    Pentru Secretariatul tehnic al OPCW:
    Marcelo Kos
    Director al Inspectoratului
    Data
    Apendice la anexa 1
    Programul provizoriu de instruire

    Apendice 2 la Anexa 1
    Costuri estimate
    Transport
    Materiale pentru instruire
    Servicii pentru interpretare
    Total costuri (euro)


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice