Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD SUPLIMENTAR DE IMPRUMUT*) din 11 noiembrie 2002  intre Romania (in calitate de Imprumutat), Banca Nationala a Romaniei (in calitate de Agent al Imprumutatului) si Comunitatea Europeana (in calitate de Imprumutator) 100.000.000 euro    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD SUPLIMENTAR DE IMPRUMUT*) din 11 noiembrie 2002 intre Romania (in calitate de Imprumutat), Banca Nationala a Romaniei (in calitate de Agent al Imprumutatului) si Comunitatea Europeana (in calitate de Imprumutator) 100.000.000 euro

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 6 decembrie 2002
ACORD SUPLIMENTAR DE ÎMPRUMUT*) din 11 noiembrie 2002
între România (în calitate de Împrumutat), Banca Nationala a României (în calitate de Agent al Împrumutatului) şi Comunitatea Europeanã (în calitate de Împrumutãtor) 100.000.000 euro
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 6 decembrie 2002
────────
*) Traducere.

Acest acord suplimentar de împrumut se încheie între Comunitatea Europeanã, denumita în continuare CE sau Împrumutãtorul, reprezentatã de Comisia Comunitãţii Europene, denumita în continuare Comisia, în numele cãreia acţioneazã domnul Pedro Solbes Mira, membru al Comisiei,
şi România, denumita în continuare România sau Împrumutatul, reprezentatã de domnul Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finanţelor publice,
şi Banca Nationala a României, actionand în calitate de Agent al Împrumutatului, denumita în continuare Agentul, reprezentatã de domnul Mugur Isarescu, guvernatorul Bãncii Naţionale a României.

PREAMBUL
Având în vedere ca, suplimentar asistenţei macrofinanciare, aprobatã anterior de Consiliul Uniunii Europene, denumit în cele ce urmeazã Consiliul, autoritãţile romane au solicitat continuarea asistenţei financiare din partea CE,
având în vedere ca, prin Decizia nr. 1.999/732/CE din 8 noiembrie 1999 (decizia) pentru suplimentarea asistenţei macrofinanciare pentru România, Consiliul a decis sa punã la dispoziţie României un împrumut în suma maxima de 200 milioane euro, în scopul sprijinirii balanţei de plati şi intaririi poziţiei rezervei valutare a României, un astfel de împrumut reprezentând o mãsura adecvatã pentru a ajuta România sa depãşeascã mai uşor constrangerile financiare externe,
având în vedere ca Împrumutatul şi Agentul au semnat la data de 27 ianuarie 2000 un acord de împrumut (acordul) şi un memorandum de înţelegere privind condiţiile de politica economicã (memorandumul), prin care Împrumutãtorul intentiona sa disponibilizeze pentru Împrumutat un împrumut în suma de pana la 200 milioane euro,
având în vedere ca prima transa, în valoare de 100 milioane euro (prima transa), a fost eliberata Împrumutatului la data de 29 iunie 2000, conform art. 1 paragrafele 1 şi 2 din acord,
având în vedere ca la data de 22 ianuarie 2002 Consiliul a apreciat progresul recent al României în ceea ce priveşte stabilitatea macroeconomica şi acordul la care s-a ajuns spre sfârşitul anului trecut cu Fondul Monetar Internaţional asupra unui program de politici economice şi financiare cuprinzator, sprijinit de un nou aranjament stand-by,
având în vedere ca, în cadrul aceleiaşi intalniri, Consiliul a fost informat asupra intentiei Comisiei de a disponibiliza pentru România a doua transa de 100 milioane euro (a doua transa), în baza deciziei, în doua subtranse, pe baza evaluãrii pozitive de cãtre serviciile Comisiei a implementarii aranjamentului stand-by şi a progresului adecvat în procesul de ajustare structuralã al tarii,
având în vedere ca autoritãţile romane şi-au luat angajamentul de a îndeplini condiţiile ataşate asistenţei financiare, dupã cum s-a convenit cu Comisia în memorandum şi într-un memorandum suplimentar de înţelegere anexat la acest acord suplimentar de împrumut,
având în vedere ca a doua transa de pana la 100 milioane euro urmeazã a se elibera în concordanta cu art. 1 paragrafele 1 şi 2 din acord,
având în vedere ca Împrumutãtorul şi Împrumutatul au convenit ca a doua transa sa fie împãrţitã în doua subtranse (prima subtransa şi a doua subtransa), în valoare de 50 milioane euro fiecare,
având în vedere ca, potrivit prevederilor memorandumului suplimentar de înţelegere anexat, Comisia, în implementarea subtranselor, va lansa în numele CE, dupã consultãri cu Comitetul Economic şi Financiar, emisiuni de obligaţiuni în valoare totalã de 100 milioane euro sau va iniţia alte tranzacţii financiare adecvate, ale cãror sume vor fi subimprumutate Împrumutatului şi vor fi puse la dispoziţie Agentului la datele la care vor fi primite de Comisie (datele plãţilor),
prin urmare, în prezent, pãrţile au convenit sa suplimenteze acordul dupã cum urmeazã:

ART. 1
Suma celei de-a doua transe a împrumutului
1. În baza prevederilor memorandumului suplimentar de înţelegere anexat, Împrumutãtorul accepta prin prezentul acord suplimentar de împrumut sa disponibilizeze pentru Împrumutat, iar Împrumutatul solicita eliberarea celei de-a doua transe, în valoare de 100 milioane euro, în aceleaşi condiţii ca cele aplicabile primei transe acordate conform art. 1 paragrafele 1 şi 2 din acord, cu excepţia faptului ca anumiti termeni pot fi diferiţi în cadrul contractelor de împrumut ulterioare, iar Împrumutãtorul, Împrumutatul şi Agentul îşi reconfirma prin prezentul acord acceptul asupra termenilor acordului, inclusiv ai contractelor de împrumut, asa cum a fost prevãzut la art. 2 din acord, atât cu privire la prima transa, cat şi la a doua transa.
2. A doua transa va fi împãrţitã în doua subtranse, în valoare de 50 milioane euro fiecare. Prima şi cea de-a doua subtransa se vor elibera conform condiţiilor şi termenilor care sunt stipulati în acord pentru tragerea transelor şi, în special, conform condiţiilor prealabile stipulate la art. 2 paragraful 3 din acord. Ambele subtranse vor fi eliberate, la solicitarea Împrumutatului, în baza prevederilor memorandumului suplimentar de înţelegere anexat. A doua subtransa va fi eliberata oricum nu mai devreme de 3 luni de la tragerea primei subtranse şi va fi condiţionatã de o reconfirmare a avizelor juridice acordate conform art. 2 paragraful 2 din acest acord suplimentar de împrumut.
Menţiunile fãcute prin prezentul acord suplimentar de împrumut la a doua transa sunt considerate a fi menţiuni ale subtransei relevante sau ale ambelor subtranse, dupã cum cere contextul. Menţiunile referitoare la data plãţii sunt considerate a fi menţiuni referitoare la data plãţii relevante, pentru subtransa relevanta. Sumele nete ale fiecãrei subtranse sunt definite la art. 2 din acord.
ART. 2
Condiţii prealabile
1. Condiţiile prealabile, stabilite conform art. 2 paragrafului 3 din acord, pentru transferul sumei nete, sunt aplicabile în întregime pentru tragerea primei şi celei de-a doua subtranse.
2. Avizele juridice, care urmeazã sa fie transmise conform art. 2 paragraful 3(1) din acord, vor trebui sa fie primite de Comisie cu cel puţin doua zile lucrãtoare luxemburgheze înainte de data la care CE intenţioneazã sa demareze tranzacţia financiarã pentru o subtransa, o astfel de data urmând a fi comunicatã Împrumutatului în prealabil. Aceste avize juridice vor fi datate nu mai devreme de data intrãrii în vigoare a acordului suplimentar de împrumut, dupã cum se defineste la art. 5 al acestuia, şi nu mai târziu de doua zile lucrãtoare luxemburgheze înaintea datei la care CE intenţioneazã sa demareze tranzacţia financiarã şi vor certifica faptul ca, în conformitate cu legile, reglementãrile şi hotãrârile legale în vigoare în România, prin semnarea acestui acord de cãtre domnul Mihai Nicolae Tanasescu, ministrul finanţelor publice, Împrumutatul se angajeazã în mod valabil şi irevocabil sa îşi îndeplineascã obligaţiile asumate prin prezentul acord suplimentar de împrumut şi prin acord.
ART. 3
Plati de dobanda şi rate de capital
1. Dobanda datoratã pentru împrumut va fi determinata conform art. 4 din acord. Pentru prima subtransa rata dobânzii aplicabilã este variabila. Pentru a doua subtransa Împrumutatul îşi rezerva dreptul de a alege fie o rata a dobânzii variabila, fie una fixa.
2. Împrumutatul va rambursa sumele aferente fiecãrei subtranse, în valoare totalã de 100 milioane euro, la datele şi conform condiţiilor stabilite în contractele de împrumut şi în conformitate cu art. 5 din acord. Contractele de împrumut vor fi astfel încheiate încât prima rata va deveni scadenta dupã 7 ani de la data plãţii relevante, iar rambursarea finala va fi scadenta dupã 10 ani de la data plãţii relevante.
ART. 4
Diverse
Acest acord suplimentar de împrumut este parte a acordului şi, în mãsura în care este relevant, toţi termenii şi condiţiile acordului, memorandumului şi memorandumului suplimentar de înţelegere sunt aplicabile acestui acord suplimentar de împrumut şi, în mod special, toate contractele legate de emisiunile de obligaţiuni sau alte tranzacţii financiare adecvate vor fi anexate acestui acord suplimentar de împrumut, vor constitui parte integrantã a acestuia şi vor fi tratate ca şi contracte de împrumut, dupã cum sunt definite în acord.
ART. 5
Intrarea în vigoare
Dupã semnare prezentul acord suplimentar de împrumut va intra în vigoare la data la care Împrumutãtorul va fi primit notificarea oficialã din partea Împrumutatului, atestând ca toate cerinţele constituţionale şi legale pentru intrarea în vigoare a acestui acord suplimentar de împrumut şi pentru asumarea angajamentului valabil şi irevocabil al Împrumutatului fata de toate obligaţiile ce decurg din acord vor fi fost îndeplinite.
Intrarea în vigoare a prezentului acord suplimentar de împrumut nu va fi mai târziu de data de 31 martie 2003. Dupã aceasta data pãrţile la prezentul acord suplimentar de împrumut nu vor mai fi obligate prin acesta.
Urmãtoarele anexe sunt ataşate la prezentul acord suplimentar de împrumut şi sunt parte integrantã a acestuia:
Anexa 1: Contractele de împrumut cu privire la finanţarea subtranselor celei de-a doua transe, dupã semnarea lor, în conformitate cu art. 4 din acordul suplimentar de împrumut, vor fi anexate la prezentul acord.
Anexa 2: Memorandumul suplimentar de înţelegere
Prezentul acord suplimentar de împrumut trebuie semnat de fiecare parte în patru exemplare originale, redactate în limba engleza, fiecare dintre ele având valoare de original.
Încheiat la data de 11 noiembrie 2002.

ROMÂNIA
(în calitate de Împrumutat)
Mihai Nicolae Tanasescu,
ministrul finanţelor publice


COMUNITATEA EUROPEANÃ
reprezentatã de Comisia Comunitãţii Europene
(în calitate de Împrumutãtor)
Pedro Solbes Mira,
membru al Comisiei Europene

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI
(în calitate de Agent)
Mugur Isarescu,
guvernatorul Bãncii Naţionale a României

MEMORANDUM SUPLIMENTAR DE ÎNŢELEGERE*)
între România şi Comunitatea Europeanã

1. La data de 8 noiembrie 1999 Consiliul Uniunii Europene (denumit în cele ce urmeazã Consiliul) a aprobat o noua asistenta macrofinanciara comunitara pentru România sub forma unei facilitãţi de împrumut pe termen lung, în suma de pana la 200 milioane euro ( Decizia Consiliului 99/732/CE ).
Împrumutul comunitar a fost parte a unui pachet global de finanţare, mobilizat de Grupul celor 24, cu scopul de a completa necesitãţile rãmase de finanţare ale României, asa cum au fost identificate în contextul programului de stabilizare macroeconomica şi reforma structuralã sprijinit de Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) printr-un Aranjament stand-by în valoare de 400 milioane DST, aprobat la 5 august 1999.
În urma semnãrii, la data de 27 ianuarie 2000, a memorandumului de înţelegere şi a acordului de împrumut între autoritãţile romane şi Comisia Comunitãţii Europene (denumita în cele ce urmeazã Comisia), precum şi a îndeplinirii condiţiilor definite prin acestea, o prima transa în valoare de 100 milioane euro a fost eliberata în iunie 2000. Nici o alta tragere nu a mai avut loc datoritã unor derapaje în implementarea programului încheiat cu F.M.I., în ceea ce priveşte reducerea arieratelor interne şi respectarea plafonului privind fondul de salarii aferent sectorului public, precum şi datoritã intarzierilor determinate de alegerile din anul 2000.
2. În urma alegerilor parlamentare şi prezidenţiale de la sfârşitul anului 2000 Consiliul directorilor executivi al F.M.I. a aprobat la data de 31 octombrie 2001 un nou aranjament stand-by în suma de 300 milioane DST, pe o perioada de 18 luni, context în care autoritãţile romane au solicitat reînnoirea asistenţei macrofinanciare din partea Uniunii Europene.
Pe fondul acestor evolutii Consiliul a apreciat în concluziile sale din 22 ianuarie 2002 "progresul recent al României în stabilizarea macroeconomica şi acordul la care s-a ajuns spre sfârşitul anului trecut, cu F.M.I., asupra unui program economic coerent, sprijinit printr-un nou credit stand-by" şi a fost "informat cu privire la intenţia Comisiei de a disponibiliza 100 milioane euro pentru România, în baza Deciziei Consiliului 99/732/CE din 8 noiembrie 1999, în doua subtranse, condiţionate de implementarea satisfãcãtoare a aranjamentului stand-by şi de un progres corespunzãtor în procesul de ajustare structuralã al tarii".
3. A doua transa a asistenţei macrofinanciare comunitare se va ridica la 100 milioane euro, având o scadenta maxima de 10 ani. În concordanta cu prevederile Deciziei Consiliului 99/732/CE şi cu concluziile Consiliului din 22 ianuarie 2002, menţionate mai sus, cea de-a doua transa a împrumutului va fi disponibilizata în doua subtranse. Prezentul memorandum suplimentar de înţelegere va fi adoptat ca parte integrantã a acordului suplimentar de împrumut, fiind semnat pentru a servi acestui împrumut.
4. Valoarea primei subtranse va fi de 50 milioane euro. Valoarea celei de-a doua subtranse va fi de 50 milioane euro şi nu va fi eliberata înainte de cel puţin un trimestru dupã eliberarea primei subtranse. Eliberarea fiecãrei subtranse va fi condiţionatã de evaluarea pozitiva de cãtre Comisie a implementarii Aranjamentului stand-by existent sau a oricãrui alt aranjament ulterior între România şi F.M.I., ca şi a progreselor înregistrate în privinta unui set de mãsuri în domeniul reformei structurale. Criteriile macroeconomice şi de ajustare structuralã ataşate prezentului împrumut se bazeazã pe programul de politica economicã al autoritãţilor romane şi sunt concordante cu acordurile încheiate cu F.M.I. şi Banca Mondialã.
5. Comisia Europeanã va vãrsa suma aferentã împrumutului la Banca Nationala a României, care acţioneazã în calitate de Agent al României. Suma aferentã împrumutului va fi utilizata în exclusivitate de Agent pentru întãrirea rezervelor sale valutare sau pentru a satisface necesitãţile globale de finanţare externa ale României, prin intermediul pieţei valutare.
6. Criteriile cantitative de performanta macroeconomica aplicabile împrumutului, în conformitate cu prezentul memorandum suplimentar de înţelegere, vor fi identice cu cele prevãzute în Aranjamentul stand-by încheiat cu F.M.I. În mod corespunzãtor, înainte de eliberarea fiecãrei subtranse a împrumutului, Comisia, în colaborare cu autoritãţile romane şi cu reprezentanţii F.M.I. şi prin consultãri cu Comitetul Economic şi Financiar, va verifica dacã criteriile cantitative stipulate în Aranjamentul stand-by au fost respectate sau dacã s-a ajuns la noi înţelegeri.
7. Înainte de eliberarea fiecãrei subtranse, Comisia va evalua, în cooperare cu autoritãţile romane şi prin consultãri cu Comitetul Economic şi Financiar, progresele înregistrate în implementarea reformelor structurale. În cadrul acestei evaluãri se va acorda o atentie specialã progreselor realizate în ceea ce priveşte restructurarea societãţilor financiare şi nefinanciare de stat şi privatizarea lor printr-un proces corect şi transparent, consolidarea disciplinei financiare şi fiscale şi îmbunãtãţirea mediului de afaceri. Cadrul de referinta al acestei evaluãri este explicat în anexa I la prezentul memorandum suplimentar de înţelegere.
8. Autoritãţile romane se angajeazã sa îndeplineascã la timp şi în întregime toate obligaţiile existente şi viitoare, care decurg din împrumuturile comunitare.
9. Pe perioada aferentã celei de-a doua transe România va rãmâne în consultãri strânse cu Comisia şi se angajeazã sa transmitã toate informaţiile referitoare la evolutiile şi politicile economice, ori de câte ori Comisia va solicita acest lucru. În mod specific, pentru a permite monitorizarea implementarii corespunzãtoare a prezentului memorandum suplimentar de înţelegere şi pe baza unei solicitãri a serviciilor Comisiei, Guvernul României va furniza informaţii cu privire la progresul înregistrat în implementarea Aranjamentului stand-by încheiat cu F.M.I. şi a împrumutului pentru ajustarea sectorului public ce urmeazã sa se încheie cu Banca Mondialã, precum şi la situaţia economicã şi financiarã a tarii. În acest ultim caz Guvernul României va transmite serviciilor Comisiei indicatorii prezentaţi în anexa II la prezentul memorandum suplimentar de înţelegere.
10. Anexele sunt parte integrantã a prezentului memorandum suplimentar de înţelegere.
11. Toate notificãrile în legatura cu prezentul memorandum suplimentar de înţelegere vor fi valabile dacã vor fi trimise cãtre:

Pentru CE:
Comisia Europeanã
Direcţia Generalã pentru Afaceri Economice şi Financiare
200 Rue de la Loi,
B-1049 Bruxelles, Belgia
Fax: 32-2-299 61 51
Pentru România:
Ministerul Finanţelor Publice
Direcţia generalã a finanţelor publice externe
Str. Apolodor nr. 17,
Bucureşti, România
Fax: 40-21-312 67 92

Pentru Banca Nationala a României:
Banca Nationala a României
Direcţia de integrare europeanã şi relaţii externe
Str. Lipscani nr. 25,
Bucureşti, România
Fax: 40-21-312 71 94
Încheiat la 11 noiembrie 2002, în patru exemplare originale, redactate în limba engleza.

ROMÂNIA
(în calitate de Împrumutat)
Mihai Nicolae Tanasescu,
ministrul finanţelor publice

COMUNITATEA EUROPEANÃ
reprezentatã de Comisia Comunitãţii Europene
(în calitate de Împrumutãtor)
Pedro Solbes Mira,
membru al Comisiei Europene

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI
(în calitate de Agent)
Mugur Isarescu,
guvernatorul Bãncii Naţionale
a României

ANEXA 1

CRITERII DE REFORMA STRUCTURALÃ
Prima subtransa
1. Restructurare şi privatizare
Anunţarea licitaţiilor de privatizare pentru doua societãţi distribuitoare de energie electrica
Preselectarea investitorilor şi lansarea anunţului oficial pentru primirea de oferte ferme de privatizare a Bãncii Comerciale Romane.
2. Disciplina fiscalã şi financiarã
Adoptarea şi implementarea unei legi privind conversia contractelor civile în contracte de munca part-time, în vederea extinderii bazei de aplicare a contribuţiilor de asigurãri sociale
Prezentarea la Parlament a unei legi care sa prevadã unificarea colectãrii, auditului şi executãrii contribuţiilor la fondul de sãnãtate, şomaj şi pensii.
3. Mediul de afaceri
Progrese în direcţia reducerii intarzierilor în rambursarea T.V.A., în special prin aprobarea criteriilor de selectare a societãţilor pentru care controalele ex-ante obligatorii vor fi înlocuite cu controale ex-post.
A doua subtransa
4. Restructurare şi privatizare
Anunţarea licitaţiilor de privatizare pentru cele doua societãţi distribuitoare de gaze naturale şi avansarea procedurilor de privatizare pentru alte doua societãţi distribuitoare de energie electrica
Vânzarea societãţilor menţionate în anexa III, care se aflau în proces de privatizare conform programului RICOP; pentru cele pentru care privatizarea nu este posibila, începerea închiderii prin vânzarea activelor sau declanşarea procedurilor legale de lichidare
Semnarea contractului pentru privatizarea capitalului social deţinut de stat la Banca Comercialã Romana.
Implementarea planului de restructurare a C.E.C., conform graficului acestuia, în vederea eliminãrii garanţiei acoperitoare a depozitelor sale.
5. Disciplina fiscalã şi financiarã
Implementarea unei cresteri substanţiale a cotei reduse de impozit pe profitul aferent activitãţii de export, de la 6 procente la cel puţin 12,5 procente
Stabilirea şi începerea functionarii efective a unei direcţii pentru contribuabilii mari în zona Bucurestiului
Aprobarea unei legi care sa prevadã unificarea colectãrii, auditarii şi executãrii contribuţiilor la fondul de sãnãtate, şomaj şi pensii
Adoptarea unui plan pentru îmbunãtãţirea legislaţiei şi procedurilor privind falimentul, împreunã cu un grafic de implementare
6. Mediul de afaceri
Progres efectiv în reducerea intarzierilor în rambursarile de T.V.A., în special prin trecerea la controale ex-post pentru societãţile eligibile şi aprobarea prevederilor legale pentru plata obligatorie de dobânzi la rambursarile de T.V.A. întârziate.
Implementarea, conform graficului, a programului Guvernului, în vederea eliminãrii barierelor administrative pentru mediul de afaceri
Prevedere generalã
În plus, Guvernul României se angajeazã sa nu apeleze la nici o finanţare directa a sectorului public de cãtre Banca Centrala, pana la aprobarea modificãrilor legislative planificate, ce urmeazã a alinia legislaţia romana la acquisul comunitar în acest domeniu.

ANEXA 2
LISTA
cuprinzând indicatorii economici pentru monitorizare

Urmãtorii indicatori lunari vor fi raportati serviciilor Comisiei ori de câte ori vor fi solicitati:
● Inflatia în preţurile de consum
● Producţia industriala
● Somajul (numãr de someri şi rata somajului)
● Salariile lunare nominale, brute şi nete
● Cursul valutar nominal (leu/dolar S.U.A. şi leu/euro)
● Cursul valutar real (deflatat cu IPC, IPP şi CUM)
● Exporturile (FOB) şi importurile (FOB şi CIF)
● Execuţia bugetului general consolidat (venituri, cheltuieli şi finanţare, conform raportarilor cãtre F.M.I.)
● Bilanţul Bãncii Naţionale a României
● Bilanţul agregat al bãncilor comerciale
● Soldul contului curent
● Numãrul lunar al operaţiunilor de privatizare (defalcat pe întreprinderi mici, mijlocii şi mari).
Urmãtorii indicatori trimestriali vor fi raportati serviciilor Comisiei ori de câte ori vor fi solicitati:
● Îndeplinirea criteriilor de performanta cantitativã în cadrul programului convenit cu F.M.I.
● PIB
● Producţia şi valoarea adãugatã pe sectoare
Prezentii indicatori vor fi transmisi în format electronic şi/sau pe suport hârtie Direcţiei Generale pentru Afaceri Economice şi Financiare din cadrul Comisiei, la urmãtoarele adrese:
Versiunea pe suport hârtie:
Direcţia Generalã pentru Afaceri Economice şi Financiare
c/o Alexandra Cas Granje
200 Rue de la Loi,
B-1049 Bruxelles, Belgia
Fax: 32-2-299 61 51
Versiunea electronica:
alexandra.cas-granje@cec.eu.int
elarg.roumanie@cec.eu.int
riccardo.maggi@cec.eu.int

ANEXA 3

LISTA
cuprinzând societãţile la care se face referire în paragraful
"Restructurare şi privatizare" pentru tragerea
celei de-a doua subtranse

● Chimcomplex, Bacau
● Fortus, Iaşi
● Nicolina, Iaşi
● Moldosin, Vaslui
● Terom, Iaşi
● Carom, Bacau
● Celhart Donaris, Brãila
● Aro, Arges
● Cost, Dambovita
● Electroturis, Teleorman
● Mat, Dolj
● Biosin, Dolj
● Alprom, Olt
● USG, Valcea
● Electroputere, Dolj
● Alro, Olt
● Romvag, Olt
● Corapet, Olt
● Brafor, Braşov
● Tractorul, Braşov
● Rulmentul, Braşov
● Subansamble Auto, Covasna
● Viromet, Braşov

────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016