Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD INTERPROFESIONAL din 7 noiembrie 2005  pentru sfecla de zahar - recolta anului 2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD INTERPROFESIONAL din 7 noiembrie 2005 pentru sfecla de zahar - recolta anului 2006

EMITENT: ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA "ZAHARUL" DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 23 noiembrie 2005

    Membrii Organizatiei Interprofesionale Nationale "Zaharul" din Romania, denumita in continuare O.I.N.Z.R., si anume: Federatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania si Asociatia "Patronatul Zaharului din Romania", in baza art. 8 lit. k) alin. 7 din Statutul O.I.N.Z.R., au incheiat prezentul acord interprofesional, denumit in continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, receptia si plata sfeclei de zahar din recolta anului 2006, destinata industrializarii.

    ART. 1
    Obiectivele si durata AIP
    1.1. AIP isi propune sa reglementeze de o maniera unitara la nivel national relatiile dintre parteneri (cultivatori de sfecla de zahar, respectiv fabrici de zahar).
    1.2. AIP isi propune sa asigure contractul de baza privind producerea, cumpararea, livrarea si plata sfeclei de zahar, precum si clauzele generale ale acestuia, respectand interesele generale ale partenerilor din filiera zaharului.
    1.3. AIP isi propune sa asigure cadrul general de functionare si dezvoltare a industriei zaharului din Romania.
    1.4. AIP isi propune sa asigure durabilitate sectorului agroindustrial al filierei zaharului, contribuind la cresterea productiei nationale de zahar.
    1.5. AIP este valabil pentru campania de sfecla de zahar din anul 2006, clauzele generale putand fi modificate prin negocieri intre cei doi membri ai O.I.N.Z.R. si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pana cel mai tarziu la 1 iulie 2006.
    1.6. Respectarea clauzelor prezentului AIP este obligatorie pentru toti membrii afiliati structurilor profesionale semnatare, si anume: Asociatia "Patronatul Zaharului din Romania" si Federatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania.
    1.7. AIP este aprobat anual de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si pus in aplicare prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    ART. 2
    Clauze generale
    2.1. Partile au cazut de acord ca pentru recolta anului 2006 sa colaboreze in vederea obtinerii unei cantitati cat mai mari de zahar alb din sfecla de zahar, ca urmare a angajamentelor implicite si explicite legate de producerea cotei de productie de zahar din sfecla de zahar, asumate de producatorii de zahar si de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    2.2. In functie de cotele de productie alocate, fabricile de zahar vor determina cantitatea minima dezirabila de sfecla de zahar si suprafata necesara a fi contractata, pe care le vor comunica asociatiilor de cultivatori de sfecla de zahar din zona de aprovizionare pana la inceperea campaniei de contractare a sfeclei de zahar.
    2.3. Intre cultivator si fabrica va fi incheiat un contract de producere, cumparare, livrare si plata (denumit in continuare CPCLP, anexat la prezentul AIP), recunoscut de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ca instrument legal pentru acordarea subventiei pe produs pentru recolta anului 2006.
    2.4. CPCLP se vor incheia pana la data de 1 mai 2006, iar situatia finala, conform prevederilor pct. 2.2, va fi transmisa la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pana la data de 15 mai 2006 prin intermediul Asociatiei "Patronatul Zaharului din Romania".
    2.5. CPCLP este semnat de partenerii sociali din filiera zaharului si este obligatoriu in toate atributele sale pentru acestia.
    2.6. CPCLP este documentul in care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relatia dintre un cultivator definit si fabrica cu care acesta a incheiat angajamentul.
    2.7. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care il insotesc de drept pe toata perioada valabilitatii lui.
    2.8. Partenerii CPCLP pot denunta in caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu si clauzele AIP.
    2.9. CPCLP si AIP pot fi utilizate in relatii comerciale si de parteneri neafiliati celor doua structuri reprezentative, cu mentiunea ca acestia nu beneficiaza de clauzele privind concilierea interprofesionala.
    ART. 3
    Modul de aplicare a AIP
    3.1. Prezentul AIP reprezinta vointa partenerilor asociati in structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnarii lui.
    3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri intre cei doi parteneri semnatari, in perioada desemnata la pct. 1.5.
    3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP in toate cazurile in care unul sau mai multi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicati intr-o activitate contractuala derivata din prezentul AIP si pasibila de atingerea de o maniera pagubitoare a uneia dintre parti.
    3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la cei doi parteneri semnatari, care nu anuleaza stipulatiile AIP, nici in litera si nici in spiritul lor, si care nu modifica conventia de baza privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.
    3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate intre cei doi parteneri si pot fi modificate de catre acestia prin acte aditionale, pentru clauzele care nu afecteaza parametrii de productie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei agricole.
    ART. 4
    Forta majora
    4.1. In caz de forta majora, prezentul AIP inceteaza partial sau total sa produca efecte. Forta majora poate fi invocata de catre oricare dintre parti si se rasfrange si asupra CPCLP.
    ART. 5
    Concilierea si arbitrajul
    5.1. Litigiile referitoare la aplicarea prezentului AIP si a CPCLP se supun reglementarilor in vigoare relative la conciliere si arbitraj. Partile convin ca litigiile sa fie solutionate pe cale amiabila si sa se adreseze instantei numai dupa epuizarea procedurilor de conciliere.
    ART. 6
    Cotizatiile profesionale si interprofesionale
    6.1. Partile semnatare ale prezentului AIP au convenit asupra necesitatii ca fabricile de zahar sa opereze, in numele cultivatorilor de sfecla de zahar, la prelevarea cotizatiei profesionale de membru al Federatiei Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania (FCSZR), in cuantum de 0,8 lei RON/tona de sfecla de zahar predata neto de plata. Aceasta prevedere va fi inclusa obligatoriu in CPCLP al fiecarei fabrici. Suma incasata va fi virata astfel: 50% catre Federatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania si 50% asociatiilor cultivatorilor din zona fiecarei fabrici. Sumele incasate vor fi incluse in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei organizatii.
    6.2. Plata cotizatiilor se face pana la data de 31 decembrie 2006.
    6.3. Calcularea cotizatiilor se face la tona neta de plata, livrata de catre cultivator fabricii si receptionata prin aplicarea baremului de echivalenta.
    ART. 7
    Producerea/cultivarea sfeclei de zahar
    7.1. In CPCLP se vor specifica atat suprafata ce se doreste a fi cultivata, cat si productia neta scontata a se obtine.
    Pentru toti contractantii de sfecla de zahar, asociati sau neasociati in structuri profesionale sau interprofesionale, fabricile de zahar se obliga sa asigure (contra cost):
    ● samanta de sfecla de zahar necesara infiintarii culturii, pentru suprafata contractata, direct sau prin societati comerciale specializate;
    ● serviciile de indrumare tehnologica a cultivatorilor, indiferent de suprafata/cantitatea contractata.
    7.2. Samanta de sfecla de zahar asigurata de fabrica de zahar va fi pusa la dispozitie cultivatorului pana la data stipulata in CPCLP si va fi tratata standard cu insecticide si fungicide.
    7.3. Cultivatorii se obliga sa respecte tehnologia recomandata de fabrica si sa permita accesul reprezentantilor acesteia pentru a executa monitorizarea evolutiei culturii, obligandu-se sa execute lucrarile tehnologice solicitate de acestia la termenele stabilite.
    7.4. Periodic, de la inceperea contractarii si pana la terminarea recoltarii si prelucrarii sfeclei de zahar, fabricile se obliga sa transmita datele statistice specifice catre Asociatia "Patronatul Zaharului din Romania".
    ART. 8
    Recoltarea sfeclei de zahar
    8.1. Recoltarea sfeclei de zahar se face din initiativa fabricii, care va notifica cultivatorii.
    8.2. Cultivatorii se obliga sa respecte datele de incepere a recoltarii si de punere la dispozitie a sfeclei de zahar, daca acestea le-au fost aduse la cunostinta.
    8.3. Fabrica de zahar poate stabili data limita a terminarii recoltatului si a receptiei.
    8.4. Depasirea cu doua zile a datei limita de receptie poate atrage refuzul fabricii de a receptiona sfecla de zahar, cantitatile aferente decazand din clauzele AIP si CPCLP, sub rezerva intelegerilor particulare ale partilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.
    ART. 9
    Transportul sfeclei de zahar
    9.1. Transportul sfeclei de zahar de pe camp la bazele de preluare pentru transport cu mijloacele fabricii se efectueaza si se suporta de cultivator. Transportul sfeclei de zahar de la bazele de preluare la fabrica de zahar se efectueaza si se suporta de fabrica de zahar.
    9.2. Sub rezerva conventiilor particulare raspunzand regulilor sau obiceiurilor locale valabile inaintea campaniei agricole a anului 2006, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 9.1.
    ART. 10
    Receptia sfeclei de zahar
    10.1. Partenerii au convenit ca receptia sfeclei de zahar din recolta anului 2006 sa fie efectuata cantitativ si calitativ, cu respectarea ordinelor ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, calitatea-tip a sfeclei de zahar fiind aceeasi pentru toate zonele de cultura. Pentru recolta anului 2006, continutul de zahar standard este de 16%.
    ART. 11
    Pretul sfeclei de zahar
    11.1. Partile au convenit ca pentru recolta anului 2006 pretul de referinta al tonei de sfecla de zahar neto de plata de calitate-tip sa fie echivalentul valoric sau cantitativ a 55 (cincizeci si cinci) kg zahar alb.
    11.2. Pretul sfeclei de zahar se poate majora/diminua in functie de continutul in zahar si conform stipulatiilor CPCLP referitoare la continutul de corpuri straine si pamant aderent.
    ART. 12
    Plata materiei prime
    12.1. Partile au convenit ca plata materiei prime receptionate sa se faca integral pana la data de 31 martie 2007.
    12.2. In cazul solicitarii de catre cultivatori a platii sfeclei de zahar in echivalent zahar, transportul zaharului la destinatie se face pe cheltuiala cultivatorilor.
    12.3. Sub rezerva conventiilor particulare ce raspund regulilor sau obiceiurilor locale valabile inaintea campaniei agricole a anului 2006, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 12.1 si 12.2.
    12.4. Modalitatea de plata convenita de parti se negociaza intre acestea si se va stipula in CPCLP.
    ART. 13
    Alte drepturi ale cultivatorilor
    13.1. Cultivatorii au dreptul la restituirea gratuita sau contra cost a unei cantitati de taitei (borhot umed) rezultati din procesul de industrializare, corespunzand cantitatii totale de sfecla de zahar livrate.
    13.2. CPCLP vor prevedea cantitatile si modalitatea de livrare a borhotului restituit gratuit, potrivit conventiilor particulare raspunzand regulilor sau obiceiurilor locale valabile inaintea campaniei agricole a anului 2005.
    Incheiat astazi, 27 iulie 2005, in patru exemplare.
*S*
                                Pentru Federatia
                       Cultivatorilor de Sfecla de Zahar
                                  din Romania,
                                  Ion Gherman,
                                   presedinte

                     Pentru Asociatia "Patronatul Zaharului
                                 din Romania",
                                 Ioan Armenean,
                                   presedinte

                      Pentru Organizatia Interprofesionala
                       Nationala "Zaharul" din Romania -
                                  O.I.N.Z.R.,
                               Emilian Dobrescu,
                                   presedinte
*SS*

    ANEXA

                                    CONTRACT
                   de producere, cumparare, livrare si plata
                    a radacinilor de sfecla de zahar (CPCLP)

    Prezentul CPCLP este incheiat in baza pct. 1.2 din Acordul interprofesional
pentru sfecla de zahar, aferent recoltei 2006.
    Intre:
    Beneficiar: Societatea Comerciala ..................... - S.A., cu sediul in
....................., str. ................. nr. ....., judetul ..............,
reprezentata prin .....(numele, prenumele, functia)..., si .............(numele,
prenumele, functia)........., avand contul ........................, deschis la
..................., inregistrata in registrul comertului sub nr. .............,
    si
    Furnizor: ............................./Proprietar .......................,
cu sediul/domiciliul in ................., str. ................... nr. ......,
judetul ...................., telefon/fax .................., reprezentat prin
........(numele, prenumele, functia)........ si ............(numele, prenumele,
functia)..............., avand contul ................, deschis la ...........,
inregistrata in registrul comertului la pozitia ......... nr. ...........,
    a intervenit urmatorul CPCLP, cu valoare de contract bilateral, privind
producerea, cumpararea, livrarea si plata sfeclei de zahar.
    Furnizorul se obliga sa cultive o suprafata de ............... ha cu sfecla
de zahar, in scopul realizarii unei productii nete de plata de ...............
tone, care va fi predata beneficiarului conform graficului de livrare care va
fi comunicat de catre beneficiar.
    Beneficiarul se obliga sa cumpere de la furnizor o cantitate de
....(greutate neta),.... tone radacini de sfecla de zahar, la un pret de ... lei
RON/tona de sfecla de zahar, echivalentul a 55 kg zahar alb/tona sfecla de zahar
receptionata la calitate-tip.
    Beneficiarul se angajeaza sa cumpere orice alta cantitate de sfecla de
zahar, la acelasi pret si in aceleasi conditii, pusa la dispozitie de furnizor.
    Pentru realizarea suprafetei de ............... ha, beneficiarul se obliga
sa puna la dispozitia furnizorului samanta din mai multe soiuri de sfecla de
zahar, direct sau indirect, furnizorul putand alege soiul preferat. Samanta este
tratata standard.
    Furnizorul de sfecla de zahar il mandateaza pe beneficiar ca la plata
sfeclei de zahar sa-i retina cotizatia de membru al Federatiei Cultivatorilor de
Sfecla de Zahar din Romania, in valoare de 0,8 lei RON/tona de sfecla de zahar
predata neto de plata, si sa verse aceste sume in contul si pe cheltuiala FCSZR
(conform art. 6.1 din acordul interprofesional).
    Noi, semnatarii prezentului CPCLP, declaram ca avem cunostinta de
stipulatiile Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar - campania
agricola a anului 2006 si ne angajam sa le respectam in litera si in spiritul
lor.

    Incheiat astazi, ..............., in ........ exemplare, toate cu valoare de
original.

             Beneficiar, Furnizor,
    .............................. ................................
    (numele, prenumele, semnatura) (numele, prenumele, semnatura)


                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016