Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD INTERPROFESIONAL din 16 septembrie 2016  pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD INTERPROFESIONAL din 16 septembrie 2016 pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 septembrie 2016

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 910 din 16 septembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 22 septembrie 2016.
──────────


    Membrii semnatari ai prezentului acord interprofesional, denumit în continuare A.I.P., şi anume asociaţiile membre ale Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole, denumită în continuare O.N.I.V., constituită în conformitate cu prevederile statutului O.N.I.V. şi ale art. 1, 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produse agroalimentare, aprobată prin Legea nr. 29/2009, precum şi ale art. 1, 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2009 privind organizarea şi funcţionarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare şi pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare şi retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a acestora, precum şi delegarea de atribuţii, respectiv Asociaţia profesională Vitis Transilvania (AP Vitis Transilvania Jidvei), Asociaţia Interprofesională Vitivinicolă Vrancea-Pietroasa (AIVV Vrancea-Pietroasa), Asociaţia Profesională Vitivinicolă Dealu Mare (APV Dealu Mare), Asociaţia Profesională Domeniile Cotnari (AP Domeniile Cotnari), Asociaţia Profesională Vie Vin Recaş (AVV Recaş - Timiş), Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri din România (APEV), Asociaţia Producătorilor Vitivinicoli Drăgăşani (APV Drăgăşani), Asociaţia Profesională a Producătorilor de Material Săditor Viticol din România (APMSV), Asociaţia Profesională a Producătorilor şi Importatorilor de Echipamente, Ambalaje şi alte Materiale pentru Producţia de Vin şi Băuturi Alcoolice (APIEAM), Asociaţia Profesională a Viticultorilor din Miniş Măderat (APV Miniş Măderat), Asociaţia Producătorilor şi Comercianţilor de Vinuri cu Denumire de Origine Tohani (APCVDO Tohani), Asociaţia Profesională a Viticultorilor Terasele Dunării Ostrov (APV Terasele Dunării Ostrov), Asociaţia Profesională a Viticultorilor Viile Teleormanului Zimnicea (APV Viile Teleormanului Zimnicea), Asociaţia Consultanţilor Oenologi din România (ASCER), Asociaţia Vitivinicolă Panciu (AV Panciu), Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România (ADAR), Centrul de Studii Vitivinicole şi Analiză Senzorială (CSVAS), Asociaţia Profesională a Producătorilor de Vinuri Însurăţei (APV Însurăţei), Asociaţia Profesională Vitivinicolă Colinele Dobrogei (APV Colinele Dobrogei), Asociaţia Profesională a Distribuitorilor şi Importatorilor de Pesticide din Ardeal (ADIPA), Asociaţia Nonprofit a Viticultorilor din Carei, Asociaţia Vinţeler Bihor, Asociaţia Provitis Arad, Asociaţia Cavalerii Vinului Sfântul Orban, Asociaţia Viticolă Vin de Sântimreu Crama Ur, au încheiat prezentul acord interprofesional, denumit în continuare A.I.P., privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata strugurilor de vin din recolta anului de comercializare 2016/2017, destinată producerii vinurilor.

    Acest acord interprofesional a luat în considerare regulamentele şi prevederile europene recente în domeniu, îndeosebi Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 1
    Obiectivele şi durata A.I.P.
    1.1. A.I.P. îşi propune să reglementeze de o manieră unitară, la nivel naţional, relaţiile dintre parteneri (producători/furnizori şi beneficiari/procesatori).
    1.2. A.I.P. îşi propune să asigure contractul de bază privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata strugurilor de vin, denumit în continuare C.P.C.L.P., precum şi clauzele generale ale acestuia, respectând interesele generale ale partenerilor din filiera vitivinicolă.
    1.3. A.I.P. îşi propune să asigure cadrul general de funcţionare şi dezvoltare a sectorului vitivinicol din România şi integrarea acestuia în structurile europene, precum şi organizarea comună de piaţă, bazată pe principii concurenţiale, cu reguli tehnice şi administrative armonizate, în sectorul vitivinicol pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin.
    1.4. Organizarea comună de piaţă în sectorul vitivinicol se referă la norme şi proceduri privind realizarea producţiei de struguri de vin, de la plantare până la obţinerea produsului final - vinul. Acest cadru reprezintă sistemul de legătură dintre producători, prin carnetul de viticultor, procesatori, prin retragerea obligatorie, sub control, a subproduselor, şi distribuitori ai grupei de produse vitivinicole.
    1.5. Filiera de produs cuprinde organismele private din sectorul vitivinicol, precum şi sistemul de relaţii funcţionale dintre acestea şi producătorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianţii, care au atribuţii în producerea, certificarea, controlul şi protejarea vinurilor cu denumire de origine controlată, denumite în continuare vinuri cu D.O.C., vinurilor cu indicaţie geografică, denumite în continuare vinuri cu I.G., vinurilor fără D.O.C. sau fără I.G., denumite în continuare vinuri varietale, precum şi a vinurilor, în scopul comercializării şi/sau consumului.
    1.6. A.I.P. este valabil pentru campania vitivinicolă din anul de comercializare 2016/2017, clauzele generale putând fi modificate prin negocieri între membrii semnatari şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R.
    1.7. Clauzele prezentului A.I.P. sunt obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi structurilor profesionale semnatare.
    1.8. A.I.P. este aprobat de către M.A.D.R. şi pus în aplicare prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    1.9. M.A.D.R., prin consilierii cu atribuţie de inspecţie de stat din teritoriu, precum şi membrii O.N.I.V. vor verifica respectarea prevederilor C.P.C.L.P.
    Definiţii:
    An de comercializare - anul de comercializare 2016/2017 începe în data de 1 august 2016 şi se termină pe 31 iulie 2017.
    Struguri pentru vin înseamnă toate cantităţile de struguri pentru vin din soiuri nobile destinate pentru obţinerea vinului de calitate, respectiv vin cu D.O.C., vin cu I.G., vin varietal şi vin.
    Vin - este produsul obţinut exclusiv prin fermentarea alcoolică, totală sau parţială, a strugurilor proaspeţi, presaţi sau nu, sau a mustului de struguri.
    ART. 2
    Clauze generale
    2.1. Conform clauzelor generale ale A.I.P., C.P.C.L.P. se încheie între producătorii de struguri şi procesatori, persoane fizice şi/sau juridice.
    2.2. C.P.C.L.P. stipulează suprafeţele plantate cu viţă-de-vie nobilă, producţiile nete de plată care vor fi predate beneficiarului, precum şi preţul de vânzare/cumpărare, conform anexei la prezentul A.I.P.
    2.3. C.P.C.L.P. este documentul în care se stabilesc clauze contractuale pentru strugurii de vin din soiuri nobile, materia primă pentru vin pe clase de calitate: vin cu D.O.C., vin cu I.G., vin varietal şi vin.
    2.4. Comercializarea strugurilor de vin din soiuri nobile se efectuează numai însoţită de carnetul de viticultor, vizat de direcţiile agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.J., şi completat pentru fiecare transport care circulă între producător şi procesator.
    2.5. C.P.C.L.P se încheie până la data de 30 septembrie a anului de comercializare şi se semnează de toţi partenerii.
    2.6. Partenerii pot denunţa în caz de litigiu doar clauzele din C.P.C.L.P., cu excepţia clauzelor A.I.P.
    ART. 3
    Modul de aplicare a A.I.P.
    3.1. Prezentul A.I.P. reprezintă voinţa partenerilor asociaţi în structuri profesionale reprezentative pe filiera vitivinicolă din cele opt regiuni viticole, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.
    3.2. A.I.P. poate fi modificat prin negocieri între partenerii semnatari.
    3.3. Membrii semnatari vor supraveghea aplicarea A.I.P. în toate cazurile în care unul sau mai mulţi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicaţi într-o activitate contractuală derivată din prezentul acord şi pasibilă de atingerea de o manieră păgubitoare a uneia dintre părţi.
    3.4. C.P.C.L.P. poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la partenerii semnatari, care nu anulează stipulaţiile A.I.P., nici în litera şi nici în spiritul lor, şi care nu modifică convenţia de bază privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.
    3.5 C.P.C.L.P.:
    (a) se întocmeşte anterior livrării;
    (b) se întocmeşte în scris şi cuprinde îndeosebi următoarele elemente:
      (i) preţul datorat pentru livrare, care este fix şi este determinat în contract şi/sau se calculează prin combinarea mai multor factori stabiliţi în contract, care ar putea include indicatori de piaţă, cantitatea de produse livrate şi calitatea sau componenţa produselor agricole livrate;
      (ii) cantitatea şi calitatea produselor în cauză care pot sau trebuie să fie livrate, precum şi calendarul acestor livrări;
      (iii) durata contractului, care poate fi determinată sau nedeterminată şi include clauze de reziliere;
      (iv) detaliile privind termenele şi modalităţile de plată;
      (v) modalităţile de colectare sau de livrare a produselor agricole;
      (vi) dispoziţiile aplicabile în caz de forţă majoră.
    3.6. Toate elementele contractelor de livrare a produselor agricole încheiate de producători, colectori, procesatori sau distribuitori, inclusiv elementele menţionate la pct. 3.5, sunt negociate în mod liber între părţi.
    3.7. Clauzele speciale ale C.P.C.L.P. sunt negociate între parteneri şi pot fi modificate de către aceştia prin acte adiţionale, pentru clauzele care nu afectează parametrii de producţie. Clauzele speciale ale C.P.C.L.P. nu pot fi extinse asupra A.I.P. aferent campaniei din care acesta a fost derivat.
    3.8. În termen de 90 de zile de la aplicarea reglementărilor A.I.P. corespunzător anului de comercializare, O.N.I.V. prezintă membrilor săi bilanţul realizării acestora.
    ART. 4
    Direcţiile de negociere a acordului interprofesional
    4.1. Stabilesc cadrul general privind clauzele contractuale ale C.P.C.L.P.
    4.2. Stabilesc cuantumul preţului indicativ, preţului de bază sau preţului de referinţă, în funcţie de clasa de calitate, soi, zonă şi regiune viticolă.
    4.3. Stabilesc norme tehnice de producere a vinurilor cu D.O.C., I.G., varietale şi a vinurilor, precum şi prevederile caietului de sarcini pentru acestea, proceduri pentru măsura de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole.
    4.4. Urmăresc respectarea obiectivelor strategiei de dezvoltare durabilă a viticulturii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2005 privind măsurile şi instrumentele de reglementare a filierei vitivinicole.
    4.5. Urmăresc adaptarea ofertei la cererea pieţei produselor vitivinicole.
    4.6. A.I.P. se avizează de către semnatarii lui şi se recunoaşte de către M.A.D.R. până la data de 30 septembrie a anului de comercializare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României.
    ART. 5
    Producerea strugurilor din soiuri nobile pentru vin
    5.1. C.P.C.L.P. stabileşte suprafaţa cultivată cu viţă-de-vie cu soiuri nobile şi producţia pe fiecare parcelă şi soi.
    5.2. Strugurii din soiuri nobile pentru vin se livrează pe bază contractuală C.P.C.L.P. între producător/furnizor şi procesator/beneficiar.
    5.3. Viticultorii producători de struguri din soiuri nobile pentru vin se obligă să respecte tehnologia stabilită pentru clasa de calitate (D.O.C., I.G., vin varietal, vin) în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.
    5.4. Producătorii/Furnizorii şi procesatorii/beneficiarii - persoane fizice sau juridice - care predau şi comercializează struguri din soiuri nobile pentru vin sunt obligaţi să permită accesul reprezentanţilor beneficiarilor pentru monitorizarea culturii viţei-de-vie şi se obligă să execute lucrările tehnologice la termenele stabilite.
    5.5. Producătorii/Furnizorii şi procesatorii/beneficiarii de struguri din soiuri nobile pentru vin se obligă să transmită atât la organizaţia interprofesională, cât şi la organismele îndreptăţite datele statistice din sectorul vitivinicol, conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 6
    Recoltarea strugurilor de vin din soiuri nobile
    6.1. Recoltarea strugurilor de vin din soiuri nobile se execută de producători, în funcţie de soi, după acumularea conţinutului de zahăr, potrivit zonei viticole din care fac parte şi în conformitate cu prevederile Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015.
    6.2. Începerea recoltării se notifică beneficiarilor cu 5 zile înainte de începere.
    6.3. Producătorul împreună cu beneficiarul/procesatorul vor stabili graficul de recoltare pe zile, soi, cantităţi, mod de ambalare şi transport, recepţia produsului.
    6.4. Condiţiile de recepţie cantitativă şi calitativă se vor stabili de către semnatarii C.P.C.L.P.
    ART. 7
    Transportul strugurilor de vin din soiuri nobile
    7.1. Transportul strugurilor de vin din soiuri nobile se suportă şi se asigură, de regulă, de beneficiar/procesator, fără a fi obligatoriu acest lucru.
    7.2. C.P.C.L.P. poate deroga de la prevederile pct. 7.1, sub rezerva convenţiilor particulare încheiate înainte de începerea campaniei de recoltare 2016, răspunzând regulilor sau tradiţiei locale.
    ART. 8
    Preţul strugurilor de vin din soiuri nobile
    8.1. Părţile au stabilit că pentru recolta 2016/2017 preţul de livrare al strugurilor de vin din soiuri nobile să fie stabilit prin negociere directă între producător/furnizor şi beneficiar/ procesator în funcţie de soi, regiune viticolă, centru viticol, podgorie, calitatea materiei prime etc., potrivit legislaţiei în vigoare.
    8.2. Condiţiile de calitate ale strugurilor de vin din soiuri nobile se vor stipula în C.P.C.L.P.
    8.3. Preţul pentru struguri de vin din soiuri nobile se negociază, fără încălcarea principiului concurenţei.
    ART. 9
    Plata strugurilor de vin din soiuri nobile
    9.1. Modalitatea şi condiţiile de plată se negociază între părţi şi sunt stipulate în C.P.L.C.P.
    9.2. Termenul integral de plată nu poate depăşi data de 31 decembrie a campaniei vitivinicole în cauză.
    9.3. În cazul solicitării producătorilor de struguri de vin din soiuri nobile, plata se poate face prin cotă de avans sau în echivalent vin.
    9.4. C.P.C.L.P. poate deroga de la prevederile alin. 9.1, 9.2, 9.3., sub rezerva convenţiilor particulare încheiate înainte de începerea campaniei de recoltare 2016, răspunzând regulilor sau tradiţiei locale.
    ART. 10
    Concurenţă şi restricţii
    A.I.P. urmăreşte adaptarea ofertei la cererea pieţei prin măsura de restructurare/reconversie şi a obiectivelor din strategia de dezvoltare durabilă a viticulturii pentru grupa de produse struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin şi nu poate comporta restricţii în ceea priveşte stabilirea segmentului de piaţă, ameliorarea calităţii, limitarea capacităţilor de producţie, accesul noilor operatori, situaţiile de criză, diversificarea produselor, asigurarea produselor şi menţinerea activităţii economice în zonele rurale.
    ART. 11
    Forţa majoră
    În caz de forţă majoră, prezentul A.I.P. încetează parţial sau total să producă efecte. Forţa majoră poate fi invocată de către oricare dintre părţi, justificată prin documente constatatoare emise de autorităţile competente, şi se răsfrânge şi asupra C.P.C.L.P.
    ART. 12
    Concilierea şi arbitrajul
    Litigiile referitoare la aplicarea prezentului A.I.P. şi a C.P.C.L.P. se supun reglementărilor în vigoare relative la conciliere şi arbitraj. Părţile convin ca litigiile să fie soluţionate pe cale amiabilă şi să se adreseze instanţei numai după epuizarea procedurilor de conciliere.
    ART. 13
    Taxe şi alte obligaţii financiare
    13.1. Părţile semnatare se obligă să plătească la timp şi în cuantumul cerut taxele sau alte obligaţii financiare care provin din aplicarea politicilor agricole ale Uniunii Europene şi care vor fi stipulate de regulamentele şi legislaţia naţională în vigoare.
    13.2. C.P.C.L.P. trebuie să prevadă modul de colectare şi repartizare a acestor obligaţii financiare, în conformitate cu prevederile legale şi/sau înţelegerii dintre părţi.

    Încheiat în 2 (două) exemplare.

             Director executiv,
           ........................


    ANEXĂ
la acord

                              CONTRACT
        de producere, cumpărare, livrare şi plată a strugurilor
                         de vin (C.P.C.L.P.)

    Prezentul C.P.C.L.P. este încheiat în baza pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, aferent recoltei 2016/2017.

    Între:
    Societatea Comercială ..........., cu sediul în localitatea ........., judeţul ........, str. ........... nr. ...., reprezentată prin ......(numele, prenumele, funcţia) ........., în calitate de producător/furnizor, având contul .............., deschis la ................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. ....,
    şi
    Societatea Comercială/Persoană fizică .........., cu sediul în localitatea .........., judeţul ........., str. .......... nr. ...., reprezentată prin ......(numele, prenumele, funcţia)......., în calitate de procesator/beneficiar, având contul .............., deschis la .........., înregistrată în registrul comerţului cu nr. .........., a intervenit următorul C.P.C.L.P., cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata strugurilor pentru vinificaţie.
    1.1. Strugurii proaspeţi utilizaţi în vinificaţie trebuie să fie bine copţi, până la uşor stafidiţi, specifici soiului, putând fi zdrobiţi sau presaţi.
    1.2. Furnizorul se obligă să livreze de pe o suprafaţă plantată cu viţă-de-vie nobilă de ......... ha, din soiurile ............, în scopul realizării unei producţii nete de plată de ........ tone, care va fi predată în contul beneficiarului la centrul de vinificare/cramă indicat de acesta ................ .
    1.3. La recoltare, strugurii de vinificaţie trebuie să aibă un conţinut în zahăr de minimum 165 g/kg, în funcţie de soi şi zonă viticolă.
    1.4. Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor cantitatea de ......... tone struguri de vinificaţie, la preţul de ........ lei/kg, livrată conform condiţiilor tehnice de calitate corespunzătoare soiului.
    1.5. Beneficiarul se angajează să cumpere şi cantităţile de struguri de vinificaţie ce depăşesc cantitatea contractată, în aceleaşi condiţii.
    1.6. Livrarea strugurilor de vin din soiuri nobile se va efectua pe baza carnetului de viticultor vizat de D.A.J. şi completat pentru fiecare transport.
    Recepţia cantitativă şi controlul calităţii strugurilor pentru vin
    Recepţia cantitativă şi controlul calităţii strugurilor pentru vin se fac la ......... de către ............, prin metoda ..........., în prezenţa ............. .
    Datele se vor consemna/înregistra în ....................... .
    Livrarea strugurilor pentru vin
    Furnizorul va livra, iar beneficiarul va primi o cantitate de struguri pentru vin din soiuri nobile în următoarele condiţii: .......................................... .
    Plata taxelor şi obligaţiilor financiare
    Furnizorul/Beneficiarul de struguri pentru vin îl mandatează pe beneficiar ca la plata strugurilor pentru vin să îi reţină cotizaţia de membru al ............... şi să verse aceste sume în contul şi pe cheltuiala ................. .

    Noi, semnatarii prezentului C.P.C.L.P., declarăm că avem cunoştinţă de stipulaţiile Acordului interprofesional pentru struguri pentru vin, vin şi produse pe bază de vin şi ne angajăm să le respectăm în spiritul şi litera legii.

    Încheiat astăzi, ........., în ...... exemplare, toate cu valoare de original.

              Beneficiar, Furnizor,
   .................................. ..............................
    (numele, prenumele, semnătura) (numele, prenumele, semnătura)


                                   ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016