Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD GENERAL din 2 septembrie 1949  privind privilegiile si imunitatile Consiliului Europei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD GENERAL din 2 septembrie 1949 privind privilegiile si imunitatile Consiliului Europei

EMITENT: CONSILIUL EUROPEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 12 iulie 1994
Paris, 2 septembrie 1949.

Guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Franceze, Regatului Greciei, Republicii Irlandeze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Regatului Ţãrilor de Jos, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Turce şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, considerând ca, potrivit art. 40, paragraful a) din Statutul Consiliului Europei, Consiliul Europei, reprezentanţii membrilor şi secretariatul se bucura pe teritoriile membrilor de imunitãţile şi privilegiile necesare exercitãrii funcţiilor lor, considerând ca, potrivit paragrafului b) al articolului menţionat, membrii consiliului s-au angajat sa încheie un acord care sa confere deplin efect dispoziţiilor paragrafului respectiv, având în vedere decizia Comitetului ministrilor de a recomanda guvernelor membrilor adoptarea dispoziţiilor de mai jos,

au convenit asupra celor ce urmeazã:

TITLUL I
Personalitate - capacitate

ART. 1
Consiliul Europei are personalitate juridicã. El are capacitatea sa contracteze, sa dobândeascã şi sa înstrãineze bunuri mobiliare şi imobiliare şi sa fie parte în justiţie. Secretarul general ia, în numele consiliului, mãsurile necesare în acest scop.
ART. 2
Secretarul general colaboreazã, întotdeauna, cu autoritãţile competente ale membrilor pentru a înlesni buna administrare a justiţiei, a asigura respectarea observarii reglementãrilor de poliţie şi a evita orice folosire abuzivã a privilegiilor, imunitãţilor, scutirilor şi înlesnirilor enumerate în prezentul acord.

TITLUL II
Bunuri, fonduri şi active

ART. 3
Consiliul, bunurile şi activele sale, oriunde se afla acestea şi oricine este deţinãtorul lor, se bucura de imunitate de jurisdicţie, cu excepţia cazului în care Comitetul ministrilor a renunţat în mod expres la aceasta, pentru fiecare caz în parte. Se înţelege totuşi ca renunţarea nu se poate extinde la mãsuri de constrângere şi de executare.
ART. 4
Localurile şi clãdirile consiliului sunt inviolabile. Bunurile şi activele sale, oriunde se afla acestea şi oricine este deţinãtorul lor, sunt exceptate de la perchezitie, rechiziţie, confiscare, expropriere sau orice alta forma de constrângere administrativã sau judiciarã.
ART. 5
Arhivele consiliului şi, în general, toate documentele care îi aparţin sau pe care le deţine sunt inviolabile, oriunde se gãsesc.
ART. 6
Fãrã a fi supus nici unor controale, reglementãri sau moratorii financiare:
a) consiliul poate deţine orice devize şi sa aibã conturi în orice moneda;
b) consiliul poate transfera în mod liber fondurile sale dintr-o ţara într-alta sau în interiorul unei tari şi sa converteasca orice devize în orice alta moneda;
c) în exercitarea drepturilor care îi sunt acordate conform lit. a) şi b) de mai sus, Consiliul Europei va tine seama de orice sesizãri care ar fi fãcute de guvernul oricãrui membru în mãsura în care va considera ca poate sa-i dea curs fãrã a-şi prejudicia propriile interese.
ART. 7
Consiliul, activele, veniturile şi alte bunuri ale sale sunt scutite:
a) de orice impozit direct; totuşi, consiliul nu va cere scutirea de impozite, taxe sau drepturi care nu constituie decât simpla remunerare a unor servicii de utilitate publica;
b) de orice taxe vamale, prohibiţii şi restrictii la import şi export, cu privire la articolele destinate folosinţei sale oficiale; articolele astfel importate, cu scutire vamalã, nu vor fi vândute pe teritoriul tarii în care au fost introduse, afarã de condiţiile agreate de guvernul acestei tari;
c) de orice taxe vamale, prohibiţii şi restrictii la import şi export cu privire la publicaţiile sale.

TITLUL III
Comunicaţii

ART. 8
Comitetul ministrilor şi secretarul general beneficiazã pe teritoriul fiecãrui membru, pentru comunicãrile lor oficiale, de un tratament cel puţin la fel de favorabil ca acela acordat de acest membru misiunii diplomatice a oricãrui alt stat. Corespondenta oficialã şi celelalte comunicãri oficiale ale Comitetului ministrilor şi ale secretariatului nu vor putea fi cenzurate.

TITLUL IV
Reprezentanţii în Comitetul ministrilor

ART. 9
Reprezentanţii în Comitetul ministrilor se bucura, pe durata exercitãrii funcţiilor lor şi în decursul cãlãtoriilor lor cãtre sau de la locul reuniunii, de urmãtoarele privilegii şi imunitãţi:
a) imunitatea de arestare sau de detenţie şi de reţinere a bagajelor lor personale şi imunitatea de orice jurisdicţie în ceea ce priveşte actele îndeplinite în calitatea lor oficialã, inclusiv cuvântul şi înscrisurile lor;
b) inviolabilitatea tuturor actelor şi documentelor;
c) dreptul de a folosi coduri şi de a primi documente sau corespondenta prin curieri sau valize sigilate;
d) exceptarea pentru ei înşişi şi pentru sotiile lor de la orice mãsuri restrictive în legatura cu imigrarea şi de la orice formalitate de înregistrare a strãinilor, în ţãrile vizitate sau traversate în exercitarea funcţiilor lor;
e) aceleaşi înlesniri cu privire la restricţiile monetare sau de schimb ca acelea acordate membrilor misiunilor diplomatice de rang comparabil;
f) aceleaşi imunitãţi şi înlesniri în ceea ce priveşte bagajele lor personale ca acelea acordate membrilor misiunilor diplomatice de rang comparabil.
ART. 10
Pentru a asigura reprezentanţilor Comitetului ministrilor o libertate completa a cuvantului şi o deplina independenta în îndeplinirea funcţiilor lor, imunitatea de jurisdicţie în ceea ce priveşte cuvântul sau înscrisurile sau actele emanând de la ei, în îndeplinirea funcţiilor lor, va continua sa le fie acordatã chiar dupã ce mandatul acestor persoane va lua sfârşit.
ART. 11
Privilegiile şi imunitãţile sunt acordate reprezentanţilor membrilor nu în beneficiul lor personal, ci în scopul de a asigura exercitarea funcţiilor lor în deplina independenta în ceea ce priveşte Comitetul ministrilor. În consecinta, un membru are nu numai dreptul dar şi îndatorirea sa ridice imunitatea reprezentantului sau în toate cazurile în care, dupã pãrerea sa, imunitatea ar impiedica realizarea justiţiei şi în care imunitatea poate fi ridicatã fãrã sa prejudicieze scopului pentru care este acordatã.
ART. 12
a) dispoziţiile art. 9, 10 şi 11 de mai sus nu sunt opozabile autoritãţilor statului al cãrui cetãţean este persoana sau al cãrui reprezentant este sau a fost;
b) în înţelesul art. 9, 10, 11 şi 12 a), de mai sus, termenul reprezentant este considerat ca incluzând toţi reprezentanţii, reprezentanţii adjuncţi, consilierii, experţii tehnici şi secretarii de delegaţii.

TITLUL V
Reprezentanţii în adunarea consultativa

ART. 13
Nici o restrictie de ordin administrativ sau de alta natura nu se va aduce liberei deplasãri a reprezentanţilor în Adunarea consultativa şi supleanţilor lor care se duc sau se înapoiazã de la locul întrunirii adunãrii. Reprezentanţilor şi supleanţilor lor li se acorda, în materie vamalã şi de control al schimburilor valutare:
a) de cãtre guvernul propriu, aceleaşi înlesniri ca acelea recunoscute inaltilor funcţionari care se deplaseaza în strãinãtate în misiune oficialã temporarã;
b) de cãtre guvernele celorlalţi membri, aceleaşi înlesniri ca acelea recunoscute reprezentanţilor guvernelor strãine în misiune oficialã temporarã.
ART. 14
Reprezentanţii în Adunarea consultativa şi supleanţii lor nu pot fi cercetati, deţinuţi sau urmãriţi pentru opiniile sau voturile emise în exercitarea funcţiilor lor.
ART. 15
Pe durata sesiunilor Adunãrii consultative, reprezentanţii în adunare şi supleanţii lor, fie ca sunt sau nu parlamentari, beneficiazã:
a) pe teritoriul lor naţional, de imunitãţile recunoscute membrilor parlamentului tarii lor;
b) pe teritoriul oricãrui alt stat membru, de scutirea de orice mãsura de detenţie şi orice urmãrire judiciarã. Imunitatea li se aplica de asemenea când se deplaseaza sau se înapoiazã de la locul de întrunire al Adunãrii consultative. Ea nu poate fi invocatã în caz de flagrant delict şi nici nu poate impiedica dreptul adunãrii de a ridica imunitatea unui reprezentant sau supleant.

TITLUL VI
Oficiali ai consiliului

ART. 16
Pe lângã privilegiile şi imunitãţile prevãzute la articolul 18 de mai jos, secretarul general şi secretarul general adjunct, atât în ceea ce îi priveşte cat şi în ceea ce priveşte pe sotiile şi copiii lor minori, se bucura de privilegiile, imunitãţile, scutirile şi înlesnirile acordate, potrivit dreptului internaţional, reprezentanţilor diplomatici.
ART. 17
Secretarul general va stabili categoriile de oficiali cãrora li se aplica, total sau în parte, dispoziţiile art. 18 de mai jos. El le va comunica guvernelor tuturor membrilor. Numele oficialilor incluşi în aceste categorii vor fi comunicate periodic guvernelor membrilor.
ART. 18
Oficialii Consiliului Europei:
a) se bucura de imunitate de jurisdicţie pentru actele îndeplinite de ei, inclusiv cuvântul şi înscrisurile, în calitatea lor oficialã şi în limitele atribuţiilor lor;
b) sunt scutiţi de orice impozite pe retribuţii şi venituri primite de la Consiliul Europei;
c) nu sunt supuşi nici ei, nici sotiile şi nici membrii de familie aflaţi în întreţinerea lor, dispoziţiilor care limiteazã imigrarea şi formalitãţilor de înregistrare a strãinilor;
d) se bucura, în ceea ce priveşte înlesnirile de schimb valutar, de aceleaşi privilegii ca şi functionarii de rang comparabil aparţinând misiunilor diplomatice acreditate pe lângã guvernul respectiv;
e) se bucura, împreunã cu sotiile şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea lor, de aceleaşi înlesniri de repatriere în caz de criza internationala ca şi reprezentanţii diplomatici;
f) se bucura de dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobilierul şi efectele lor, cu prilejul intrãrii în funcţie în ţara respectiva, şi de a le reexporta, cu scutire de taxe vamale, spre ţara lor de domiciliu, la încetarea funcţiilor.
ART. 19
Privilegiile, imunitãţile şi înlesnirile sunt acordate oficialilor în interesul consiliului şi nu în avantajul lor personal. Secretarul general poate şi trebuie sa ridice imunitatea acordatã unui oficial în toate cazurile în care, dupã pãrerea sa, aceasta imunitate ar impiedica exercitarea normalã a unei acţiuni în justiţie şi ar putea fi ridicatã fãrã ca aceasta mãsura sa prejudicieze interesele consiliului. Fata de secretarul general şi de secretarul general adjunct, Comitetul ministrilor are calitatea sa pronunţe ridicarea imunitãţilor.

TITLUL VII
Acorduri complementare

ART. 20
Consiliul va putea încheia cu unul sau mai mulţi membri acorduri complementare modificând, cu privire la acest membru sau la aceşti membri, prevederile prezentului acord general.

TITLUL VIII
Diferende

ART. 21
Orice diferend între consiliu şi particulari în legatura cu servicii, lucrãri sau tranzacţii imobiliare, efectuate în contul consiliului, este supus unui arbitraj administrativ ale cãrui modalitãţi se stabilesc prin hotãrâre a secretarului general, aprobatã de Comitetul ministrilor.

TITLUL IX
Dispoziţii finale

ART. 22
Prezentul acord va fi ratificat. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. Acordul va intra în vigoare de îndatã ce şapte semnatari vor fi depus instrumentele lor de ratificare. Totuşi, în asteptarea intrãrii în vigoare a acordului în condiţiile prevãzute la paragraful precedent, semnatarii sunt de acord, pentru a evita orice întârziere în buna funcţionare a consiliului, sa-l punã în aplicare cu titlu provizoriu din momentul semnãrii, potrivit regulilor lor constituţionale. Drept pentru care, plenipotenţiarii subsemnati, împuterniciţi corespunzãtor în acest scop, au semnat prezentul acord general.
Încheiat la Paris, la 2 septembrie 1949, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va rãmâne în arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general va comunica copii certificatelor tuturor semnatarilor.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016