Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD EUROPEAN din 19 ianuarie 1996  privind marile cai navigabile de importanta internationala (A.G.N.)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD EUROPEAN din 19 ianuarie 1996 privind marile cai navigabile de importanta internationala (A.G.N.)*)

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998
-------------
    *) Traducere.

    Părţile contractante,
    constiente de necesitatea facilitării şi dezvoltării transportului internaţional pe cai navigabile în Europa,
    cunoscând ca se aşteaptă o creştere a transporturilor internaţionale de mărfuri ca rezultat al dezvoltării comerţului internaţional,
    evidentiind rolul transportului pe căile navigabile care, în comparaţie cu alte moduri de transport interior, prezintă avantaje economice şi ecologice şi dispune de o capacitate excedentară în ceea ce priveşte infrastructura şi navele, fiind astfel în măsura sa reducă costurile sociale şi impactul negativ asupra mediului ale transporturilor interioare în ansamblul lor,
    convinse ca, pentru a face transportul internaţional pe căile navigabile în Europa mai eficace şi mai atractiv pentru clienţi, este esenţială constituirea unui cadru juridic care sa stabilească un plan coordonat de dezvoltare şi de construire a unei reţele de cai navigabile de importanta internaţionala, pe baza parametrilor conveniţi pentru infrastructura şi exploatare,

    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Desemnarea reţelei
    Părţile contractante adopta dispoziţiile prezentului acord sub forma unui plan coordonat de dezvoltare şi de construcţie a unei reţele de cai navigabile, denumita în continuare reţeaua de cai navigabile de importanta internaţionala sau reţeaua de cai navigabile E, pe care intenţionează sa o realizeze în cadrul programelor lor corespunzătoare. Reţeaua de cai navigabile E este constituită din căile navigabile şi porturile de importanta internaţionala, care sunt menţionate în anexele nr. I şi II la prezentul acord.
    ART. 2
    Caracteristicile tehnice şi de exploatare ale reţelei
    Reţeaua căilor navigabile de importanta internaţionala menţionată în primul articol va fi conform caracteristicilor enunţate în anexa nr. III la prezentul acord sau va fi aliniata la dispoziţiile anexei menţionate în urma unor lucrări de ameliorare viitoare.
    ART. 3
    Anexele
    Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acord.
    ART. 4
    Desemnarea depozitarului
    Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este depozitarul acordului.
    ART. 5
    Semnarea
    1. Prezentul acord va fi deschis spre semnare la Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva statelor care sunt membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau care au statut consultativ pe lângă aceasta, conform paragrafelor 8 şi 11 din Termenii de referinţa ai Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, de la 1 octombrie 1996 pana la 30 septembrie 1997.
    2. Aceste semnături vor fi supuse ratificării, acceptării sau aprobării.
    ART. 6
    Ratificare, acceptare sau aprobare
    1. Prezentul acord este supus ratificării, acceptării sau aprobării, conform paragrafului 2 al art. 5.
    2. Ratificarea, acceptarea sau aprobarea îşi va produce efectele prin depunerea unui instrument la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    ART. 7
    Aderare
    1. Prezentul acord va fi deschis spre aderare oricărui stat vizat la paragraful 1 al art. 5, începând cu data de 1 octombrie 1996.
    2. Aderarea îşi va produce efectele prin depunerea unui instrument de aderare la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    ART. 8
    Intrarea în vigoare
    1. Prezentul acord va intra în vigoare la 90 de zile de la data la care guvernele a cinci state vor fi depus un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cu condiţia ca una sau mai multe cai navigabile de importanta internaţionala sa lege în mod neîntrerupt cel puţin trei dintre aceste state.
    2. Dacă aceasta condiţie nu este îndeplinită, acordul va intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, care va fi permis satisfacerea acestei condiţii.
    3. Pentru fiecare stat care va depune un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare de la începutul perioadei de 90 de zile specificate la paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol, acordul va intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii instrumentului respectiv.
    ART. 9
    Limitele de aplicare a acordului
    1. Nici o dispoziţie a prezentului acord nu va fi interpretată ca interzicand unei părţi contractante sa ia măsurile, compatibile cu dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite şi limitate la exigenţele situaţiei, pe care le considera necesare pentru securitatea sa interioară sau exterioară.
    2. Aceste măsuri, care trebuie sa fie temporare, sunt imediat notificate depozitarului; trebuie sa se precizeze natura lor.
    ART. 10
    Rezolvarea diferendelor
    1. Orice diferend între doua sau mai multe părţi contractante referitor la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord, pe care părţile în litigiu nu l-au putut rezolva pe calea negocierilor sau în alt mod, este supus arbitrajului dacă oricare dintre părţile în litigiu o cere si, în acest scop, va fi supus pentru analizare şi decizie unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord de părţile în litigiu.
    Dacă în decurs de 3 luni de la data solicitării arbitrajului părţile în litigiu nu ajung la o înţelegere asupra alegerii unui arbitru sau a unor arbitri, oricare din aceste părţi poate sa solicite secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa desemneze un arbitru unic căruia ii este supus diferendul pentru decizie.
    2. Sentinta arbitrului sau a arbitrilor desemnaţi conform paragrafului 1 al acestui articol va avea caracter obligatoriu pentru părţile contractante în litigiu.
    ART. 11
    Rezerve
    Orice stat poate, în momentul în care semnează prezentul acord sau îşi depune instrumentul de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa notifice depozitarului ca nu se considera legat prin art. 10 din prezentul acord.
    ART. 12
    Procedura de amendare a prezentului acord
    1. Prezentul acord poate fi amendat conform procedurii definite în prezentul articol, sub rezerva dispoziţiilor art. 13 şi 14.
    2. La solicitarea unei părţi contractante, orice amendament la prezentul acord va fi analizat de grupul de lucru principal pentru transporturi pe cai navigabile al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    3. In cazul în care este adoptat cu o majoritate de doua treimi din numărul părţilor contractante prezente şi votante, amendamentul va fi comunicat de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acceptare tuturor părţilor contractante.
    4. Orice propunere de amendament, care a fost comunicată conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, va intra în vigoare pentru toate părţile contractante la 3 luni de la expirarea unei perioade de 12 luni de la data comunicării sale, cu condiţia ca în aceasta perioada de 12 luni sa nu fi fost notificată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite nici o obiectie la amendamentul propus de către un stat care este parte contractantă.
    5. Dacă a fost notificată o obiectie la amendamentul propus, conform dispoziţiilor paragrafului 4 al prezentului articol, amendamentul este considerat respins şi lipsit de efect.
    ART. 13
    Procedura de amendare a anexelor nr. I şi II
    1. Anexele nr. I şi II la prezentul acord pot fi amendate în conformitate cu procedura definită în prezentul articol.
    2. La solicitarea unei părţi contractante, orice amendament propus la anexele nr. I şi II de către aceasta parte va fi examinat de grupul de lucru principal pentru transporturi pe cai navigabile al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    3. Dacă amendamentul propus este adoptat de majoritatea părţilor contractante prezente şi votante, acesta va fi comunicat pentru acceptare părţilor contractante direct interesate de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. In sensul prezentului articol, o parte contractantă va fi considerată direct interesată dacă, în cazul includerii unei noi cai navigabile sau a unui port de importanta internaţionala sau, în cazul modificării acestora, teritoriul sau este traversat de către aceasta cale navigabila sau portul în cauza este situat pe teritoriul menţionat.
    4. Orice amendament propus, comunicat conform dispoziţiilor paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol, va fi considerat acceptat dacă, într-o perioada de 6 luni de la data comunicării sale de către depozitar, nici una dintre părţile contractante direct interesate nu a notificat secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite obiecţii la amendamentul propus.
    5. Orice amendament astfel acceptat va fi comunicat de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite tuturor părţilor contractante şi va intra în vigoare la 3 luni de la data comunicării sale de către depozitar.
    6. Dacă o obiectie la amendamentul propus a fost notificată, conform paragrafului 4 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat respins şi lipsit de efect.
    7. Depozitarul va fi informat fără întârziere de către Secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra părţilor contractante care sunt direct interesate de o propunere de amendament.
    ART. 14
    Procedura de amendare a anexei nr. III
    1. Anexa nr. III la prezentul acord poate fi amendata conform procedurii definite în prezentul articol.
    2. La cererea uneia dintre părţile contractante, orice amendament propus de către aceasta la anexa nr. III la prezentul acord va fi examinat de grupul principal de lucru pentru transporturi pe cai navigabile al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    3. Dacă amendamentul propus este adoptat de către majoritatea părţilor contractante prezente şi votante, acesta va fi comunicat spre acceptare tuturor părţilor contractante de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    4. Orice amendament propus, comunicat conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, este considerat acceptat, cu excepţia cazului în care, într-o perioada de 6 luni de la data comunicării sale, o cincime sau mai mult din părţile contractante au notificat secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite obiecţiile lor la aceasta propunere de amendament.
    5. Orice amendament acceptat conform paragrafului 4 al prezentului articol va fi comunicat de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite tuturor părţilor contractante şi va intra în vigoare la 3 luni de la data comunicării sale pentru toate părţile contractante, cu excepţia celor care, înainte de data intrării în vigoare, au notificat deja secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite obiecţiile lor la amendamentul propus într-un termen de 6 luni de la data comunicării sale, conform paragrafului 4 al prezentului articol.
    6. Dacă o cincime sau mai mult din părţile contractante au notificat o obiectie la amendamentul propus, conform paragrafului 4 al prezentului articol, amendamentul va fi considerat respins şi lipsit de efect.
    ART. 15
    Denunţarea
    1. Orice parte contractantă poate denunta acest acord printr-o notificare scrisă, adresată secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    2. Denunţarea intra în vigoare la un an de la data primirii notificării de către secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    ART. 16
    Încetarea
    Dacă, după intrarea în vigoare a acestui acord, numărul statelor care sunt părţi contractante se reduce la mai puţin de cinci (5) într-un interval de 12 luni consecutive, prezentul acord îşi va înceta valabilitatea la 12 luni de la data la care cel de-al cincilea stat a încetat sa mai fie parte contractantă.
    ART. 17
    Notificări şi comunicări ale depozitarului
    In afară notificărilor şi comunicărilor menţionate în prezentul acord, funcţiile de depozitar ale secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sunt cele definite în partea a VII-a a Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor, încheiată la 23 mai 1969.
    ART. 18
    Texte autentice
    Originalul acestui acord, redactat în limbile engleza, franceza şi rusa, toate textele fiind egal autentice, va fi depozitat pe lângă secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    Drept pentru care, subsemnaţii, având depline puteri, au semnat prezentul acord.

    Încheiat la Geneva la 19 ianuarie 1996.

    ANEXA 1

         CAI NAVIGABILE DE IMPORTANTA INTERNAŢIONALA

    Numerotarea căilor navigabile de importanta internaţionala

    1. Toate căile navigabile de importanta internaţionala (cai navigabile E) sunt identificate prin litera E, urmată de un număr format din doua, patru sau şase cifre.
    2. Arterele principale ale reţelei de cai navigabile E au numere formate din doua cifre, în timp ce ramurile lor primare şi secundare au numere formate din patru, respectiv şase cifre.
    3. Arterele navigabile principale sensibil orientate nord-sud, care deservesc porturi maritime şi leagă între ele bazine maritime, au numerele 10, 20, 30, 40 şi 50, în ordine crescătoare de la vest la est.
    4. Arterele navigabile principale sensibil orientate vest-est, care intersectează cel puţin trei artere principale, asa cum sunt menţionate la paragraful 3 anterior, au numerele 60, 70, 80 şi 90, în ordine crescătoare de la nord la sud.
    5. Celelalte cai navigabile principale au numere formate din doua cifre, cuprinse între numerele a doua artere principale, asa cum au fost definite la paragrafele 3 şi 4 de mai sus, între care sunt situate.
    6. In cazul ramurilor primare sau secundare, primele doua sau patru cifre corespund arterelor de rang mai mare ale reţelei de cai navigabile, celelalte doua cifre corespund numărului ramurii în cauza, în ordine crescătoare de la începutul pana la capătul arterei de rang mai mare, conform tabelului de mai jos. Numerele pare sunt utilizate pentru ramurile situate pe partea dreapta, iar numerele impare, pentru cele situate pe partea stânga.

        LISTA CĂILOR NAVIGABILE DE IMPORTANTA INTERNAŢIONALA

 ------------------------------------------------------------------------------
| NUMĂRUL CAII NAVIGABILE E | |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Artere | Alte cai | | |
| princi- | navigabile | Ramuri | DESCRIEREA PARCURSULUI*) |
| pale | principale | | |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 01 | | Dunkerque-Douai-Valenciennes-Conde- |
| | | | Pommeroeul-Mons-Charleroi-Namur-Liege- |
| | | | Maastricht, Moerdijk pana la |
| | | | Roterdam/Europort prin râurile Meuse, |
| | | | Kiel, Noord şi Nieuwe Maas |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 01-02 | Meuse de la Namur la Givet |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 01-04 | Canal Liege-Vise |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 01-04-01 | Canal de Monsin |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 01-01 | Kwaadmechelen-Dessel-Bocholt- |
| | | | Nederweert-Wessem-canal Meuse |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 01-06 | Canal St. Andries |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 01-03 | Zuid-Willemsvaart de la Maas pana la |
| | | | Hertogenbosch |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 02 | | Zeebrugge-Brugge-Deinze-Kortrijk-Lille-|
| | | | Bauvin |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 02-02 | Canalul Brugge-Ostende |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 02-02-01 | Canalul Plassendale-Nieupoort |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 02-04 | Canalul Leie-Roeselare |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 03 | | Gorinchem-Moerdijk-Terneuzen-Gent- prin|
| | | | Nieuwe Merwede, legătura Terneuzen-Gent|
| | | | şi Canalul circular Gent |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 04 | | Vlissingen-Antwerpen-Rupel-Bruxelles- |
| | | | Seneffe prin Westerschelde, Boven- |
| | | | Zeeschelde, Rupel, Canalul Bruxelles- |
| | | | Rupel şi Canalul Charleroi-Bruxelles |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 05 | | [Compiegne-Escaut]-Valenciennes-Conde- |
| | | | Tunai-Gent-Dendermonde |
| | | | Antwerpen-Hasselt-Gent-Liege prin Oise,|
| | | | legătura Seine-Nord, Hault, Escaut, |
| | | | Bovenschelde, Canalul circular Gent, |
| | | | Boven-Zeeschelde şi Albert |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 05-02 | Peronnes-Pommeroeul prin canalul Nimy- |
| | | | Blaton-Personnes |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 05-01 | Canalul Bossuit-Kortrijk |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 05-04 | Blaton-Ath-Aalst-Dendermonde prin |
| | | | Canalul Blaton-Ath şi Dender |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 05-06 | Viersel-Duffel- gura raului Rupel prin |
| | | | Netekanaal, Beneden-Nete şi Rupel |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 06 | | Antwerpen-Schelde-conexiune-Rhin |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 07 | | Canalul circular Gent-Merendree-Eeklo, |
| | | | prin Canalul Gent-Ostende-[Maldegem- |
| | | | Zeebrugge] |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| E 10 | | | Roterdam/Europort-Lobith prin Oude |
| | | | Maas, Merwede şi Waal, Rhin [Niffer, |
| | | | Mulhouse, Besancon-St.Symphorien]-Lyon-|
| | | | Marseille-Fos |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 10-01 | Canalul Wesel-Datteln, Canalul Datteln-|
| | | | Hamm |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 10-03 | Canalul Rin-Herne |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 10-05 | Ruhr |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 10-07 | Neckar în aval de Plochingen |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 10-09 | Rhinul de la Niffer la Rheinfelden |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 10-02 | [Saone-Moselle] |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 10-04 | Legătura Ron-Sete |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 10-06 | Rhone şi canalul St. Louis: |
| | | | Barcarain-Fos |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 11 | | Ijmuiden-Tiel prin canalul Marii |
| | | | Nordului şi canalul Amsterdam-Rin |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 11-01 | Zaan |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 12 | | Heumen-Nijmegen-Arnhem-Zwolle-Marea |
| | | | Wadden prin Canalul Maas Waal, Waal, |
| | | | Nederrijn, Ijssel, Ijssellmeer |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 12-02 | Zwolle-Meppel prin Zwarte Water şi |
| | | | Meppeldiep |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 12-04 | Ketelmeer-Zwartsluis prin Ramsdiep |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 13 | | Marea Nordului-Emden-Dortmund prin |
| | | | Ems şi Canalul Dortmund-Ems |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 14 | | Weser de la Marea Nordului la Minden |
| | | | prin Bremerhaven şi Breme |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 15 | | Amsterdam-Lemmer-Groningen-Delfzijl- |
| | | | Emden-Dorpen-Oldenburg-Elsfleth prin |
| | | | Ijsselmeer, Canalul Prinses Margariet, |
| | | | Canalul Van Starkenbourg, Canalul Ems, |
| | | | Ems, Canalul Dortmund-Ems, Canalul |
| | | | Kusten şi Hunte |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 15-01 | Canal van Harinxma de la Fonejacht la |
| | | | Harlingen |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| E 20 | | | Elba de la Marea Nordului prin |
| | | | Hambourg, Magdebourg, Usti-nad-Labem, |
| | | | Melnik şi Pardubice-[legătura Elba- |
| | | | Dunare] |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 20-02 | Canal lateral al Elbei |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 20-04 | Saale pana la Leipzig |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 20-06 | Vltava: Melnik-Praga-Slapy |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 21 | | Trave de la Marea Baltica la Elba prin |
| | | | canalul Elba-Lubeck |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| E 30 | | | Swinoujscie-Szczecin-Oder de la |
| | | | Szczecin la Kozle prin Wroclaw |
| | | | [legătura Oder-Dunare] |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 30-01 | Canal Gliwice |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 31 | | Szczecin-Westoder-Hohensaat calea |
| | | | navigabila Friedrichsthaler |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| E 40 | | | [Vistula de la Gdansk la Varşovia- |
| | | | Brest]-Pinsk-Nipru pana la Herson prin |
| | | | Kiev |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 40-02 | Pivdenny Buh pana la Nikolaiev |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 41 | | Klaipeda-Golful Kurshskiy-Nemunas- |
| | | | Kaunas |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| E 50 | | | Saint-Petersburg, prin calea navigabila|
| | | | Volga-Baltica pana la Vytegra-Rybinsk- |
| | | | Volga de la Rybinsk la Astrakhan prin |
| | | | Nijny Novgorod, Kazan şi Volvograd |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 50-02 | Rybinsk-Moscova |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 50-02-02 | Volga de la Dubna la Tver |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 50-01 | Kama de la vărsare la Solikamsk |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| E 60 | | | Parcurs costier de la Gibraltar spre |
| | | | nord urmând litoralul Portugaliei, |
| | | | Spaniei, Frantei, Belgiei, Olandei şi |
| | | | Germaniei, prin canalul Kiel, urmând |
| | | | litoralul Germaniei, Poloniei, |
| | | | Lituaniei, Estoniei şi Rusiei pana la |
| | | | calea navigabila Saint-Petesbourg- |
| | | | Calea navigabila Volga-Baltica, canal |
| | | | Marea Alba-Marea Baltica urmând |
| | | | litoralul Marii Albe pana la |
| | | | Arhangelsk, precum şi căile navigabi-|
| | | | le accesibile doar prin acest itinerar |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-02 | Guadalquivir pana la Seville |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-04 | Douro pana la frontiera între |
| | | | Portugalia şi Spania |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-06 | Gironde şi Garonne pana la Castets-en- |
| | | | Dorthe |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-08 | Loara pana la Nantes |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-01 | Parcurs costier urmând litoralul |
| | | | vestic al Marii Britanii pana la |
| | | | Liverpool inclusiv canalul Manchester- |
| | | | Liverpool |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-03 | Parcurs costier urmând litoralul estic |
| | | | al Marii Britanii inclusiv raul |
| | | | Humber |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-10 | De la parcursul costier al Marii |
| | | | Wadden pana la Harlingen |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-12 | De la parcursul costier al Ems-Dollard |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-05 | Parcurs costier urmând litoralul |
| | | | vestic al Danemarcei şi al Norvegiei |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-07 | Parcurs costier urmând litoralul vestic|
| | | | al Suediei pana la fluviul Gota |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-09 | Parcurs costier urmând litoralul estic |
| | | | al Suediei inclusiv lacul Malaren |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-14 | Stralsund-Peenemunde-Wolgast-Szczecin |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-11 | Parcurs costier pana în Finlanda, apoi |
| | | | pana la Savonlinna-Iisalmi prin |
| | | | Canalul de Saimaa |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 60-11-02 | De la ramura E 60-11 pana la Joensuu- |
| | | | Nurmes |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 61 | | Peena în aval de Anklam |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| E 70 | | | Europort/Rotterdam cu Arnhem prin Lek |
| | | | şi Benedenrijn-Zutphen-Enschede-[canal |
| | | | Twente-Mittelland]-Bergeshovede-Minden-|
| | | | Magdebourg-Berlin-Hohensaaten-Kostrzyn-|
| | | | Bydgoszcz-Elblag-Vislinskiy-Kaliningrad|
| | | | -Pregola, Deima, Golful Kurshskiy- |
| | | | Klaipeda |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 70-01 | Ijssel-ul olandez de la Krimpen la |
| | | | Gouda |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 70-03 | Zij pana la Almelo |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 70-02 | Ramura canalului Mittelland pana la |
| | | | Osnabruck |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 70-04 | Ramura canalului Mittelland pana la |
| | | | Hanovra-Linden |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 70-06 | Ramura canalului Mittelland pana la |
| | | | Hildesheim |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 70-08 | Ramura canalului Mittelland pana la |
| | | | Salzgitter |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 70-05 | Canalul raului Havel |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 70-10 | Spree |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 70-12 | Canalul Berlin-Spandau |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 71 | | Canalul raului Teltow, canalul de |
| | | | legătura Britzer şi calea navigabila |
| | | | Oder-Spree |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 71-02 | Potsdamer Havel |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 71-04 | Canalul raului Teltow, secţiunea estica|
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 71-06 | Calea navigabila Dahme în aval de |
| | | | Konigs Wusterhausen |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| E 80 | | | Le Havre-Conflans prin canalul Le Havre|
| | | | Tancarville, Sena şi Oisse-[Compiegne- |
| | | | Toul], Moselle pana la Coblence, Rhin |
| | | | pana la Mayence, Main pana la Bamberg, |
| | | | canal Main-Dunare, Dunarea de la |
| | | | Kelheim la Sulina |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-02 | Sena de la Tancarville pana la estuar |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-04 | Sena de la Conflans la Nogent |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-06 | Sarre pana la Sarrebruck |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-08 | Drave pana la Osijek |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-10 | [Canalul Dunare-Sava de la Vucovar la |
| | | | Samac] |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-01 | Tisa pana la Szeged |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-01-02 | Bega pana la Timişoara |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-12 | Save pana la Sisak |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-03 | Olt pana la Slatina |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-05 | Canal Dunare-Bucureşti |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-14 | Canal Dunare-Marea Neagra |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-14-01 | Canal Poarta Alba-Năvodari |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-07 | Prutul pana la Ungheni |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-09 | Bratul Chilia al Dunării- |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 80-16 | Bratul Sf. Gheorghe al Dunării- |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 81 | | Vah de la vărsare pana la Zilina şi |
| | | | [legătura Vah-Oder] |
|---------|------------|--------------|----------------------------------------|
| E 90 | | | Parcurs costier pornind de la |
| | | | Gibraltar spre sud urmând litoralul |
| | | | Spaniei, Frantei, Italiei, Greciei, |
| | | | Turciei, Bulgariei, României, Ukrainei,|
| | | | urmând litoralul sudic al Crimeei pana |
| | | | la Marea Azov, prin Don pana la |
| | | | Rostov-Kalach-Volvograd-Astrahan, |
| | | | precum şi căile navigabile accesibile |
| | | | doar prin acest itinerar |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 90-01 | Parcurs costier în Adriatica pana la |
| | | | Trieste |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 90-03 | Nistru de la Belgorod Dnestrovskiy la |
| | | | Bender |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 90-02 | Parcurs costier în Marea Neagra |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | | E 90-05 | Parcurs costier în Marea Caspica |
| |------------|--------------|----------------------------------------|
| | E 91 | | [Canalul Milano-Po], raul Po de la |
| | | | Cremona la Volta Grimana, Canalul Po- |
| | | | Brondolo şi canalul lateral de la |
| | | | Veneta pana la Monfalcone-Trieste |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 91-02 | Raul Po de la Conca di Cremona la |
| | | | casale Monferrato |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 91-04 | Calea navigabila de la Ferrara la |
| | | | portul Garibaldi |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 91-06 | Raul Po Grande de la Volta Grimana pana|
| | | | la gurile sale |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 91-01 | Manova-Volta Grimana prin calea |
| | | | navigabila Fissero-Tartaro-Canalbianco |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 91-08 | Raul Po şi Levante de la Canalul Po- |
| | | | Brondolo pana la Marea Adriatica |
| | |--------------|----------------------------------------|
| | | E 91-03 | Canalul Padova Venetia |
 ------------------------------------------------------------------------------
    */- Porţiunile de cai navigabile E care nu exista în prezent, dar care figurează în planuri corespunzătoare de dezvoltare a infrastructurilor, sunt indicate între paranteze patrate.


    ANEXA 2


        PORTURI DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ DE IMPORTANTA INTERNAŢIONALA

    Numerotarea porturilor de navigaţie interioară de importanta internaţionala
    ---------------------------------------------------------------------------

    Fiecărui port de navigaţie interioară de importanta internaţionala (port E) ii este atribuit un număr compus din numărul caii navigabile pe care este situat, urmat de o cratima şi un număr din doua cifre desemnând portul de pe aceasta cale navigabila şi mergand crescător de la vest la est şi de la nord la sud, ansamblul numărului fiind precedat de litera P. Porturile private aparţinând unei întreprinderi particulare sunt indicate printr-un asterix (*).

    Lista porturilor de navigaţie interioară de importanta internaţionala
    ---------------------------------------------------------------------

  P 01-01 Dunkerque (canal Dunkerque-Valencien, 20,5 km)
  P 01-02 Charleroi (Sambre, 38,8 km)
  P 01-03 Namur (Meuse, 46,3 km)
  P 01-04 Liege (Meuse, 113,7 km)
  P 01-05 Maastricht (Maas, 4,5 km)
  P 01-06 Stein (Maas, 21,9 km)
  P 01-07 Born (Maas, 29,7 km)
  P 01-08 Maasbracht (Maas, 41,8 km)
  P 01-09 Roermond (Maas, 74,3 km)
  P 01-10 Oss (Maas, 159,1 km)
  P 01-11 Dordrecht (Mervede, 974,4 km)
  P 01-12 Zwijndrecht (Oude Maas, 980,6 km)
  P 01-13 Vlaardingen (Nieuwe Waterweg, 1010,5 km)
  P 01-14 Maassluis (Nieuwe Waterweg, 1018,7 km)
  P 01-01-01 Overpelt (Kanaal Bocholt-Herentals, 14,8 km)
  P 01-03-01 's-Hertogenbosch (Zuid-Willemsvaart, 4,0 km)
  P 02-01 Zeebrugge (Marea Nordului)
  P 02-02 Aalter (Canal Ostende-Brugge-Gent, 22,5 km)
  P 02-03 Lille (Deule, 42,0 km)
  P 02-02-01 Ostende (Marea Nordului)
  P 02-04-01 Roeselare (canal Leie-Roeselare, 0,5 km)
  P 02-04-02 Izegem (canal Leie-Roeselare, 6,4 km)
  P 03-01 Moerdijk (Hollands Diep)
  P 03-02 Terneuzen (canal Terneuzen-Gent, 32,5 km)
  P 03-03 Zelzate (canal Terneuzen-Gent, 19,6 km)
  P 03-04 Gent (canal Terneuzen-Gent, 4,6 km)
  P 04-01 Vlissingen (Westerschelde)
  P 04-02 Beveren (Beneden Zeeschelde, 22,9 km)
  P 04-03 Ruisbroek (canal Bruxelles-Rupel, 58,8 km)
  P 04-04 Grimbergen (canal Bruxelles-Rupel, 12,2 km)
  P 04-05 Bruxelles (canal Bruxelles-Rupel, 62,0 km)
  P 05-01 Avelgem (Bovenschelde, 35,7 km)
  P 05-02 Melle (Boven-Zeeschelde, 9,9 km)
  P 05-03 Meerhout (Albertkanaal, 80,7 km)
  P 05-04 Ham (Albertkanaal, 73,7 km)
  P 05-05 Hasselt (Albertkanaal, 51,5 km)
  P 05-06 Genk (Albertkanaal, 42,9 km)
  P 05-04-01 Aalst (Dender, 53,7 km)
  P 06-01 Antwerpen (Schelde, 102,9 km)
  P 06-02 Bergen op Zoom (Schelde-Rijn Verbinding, 1031,8 km)
  P 10-01 Rotterdam (Nieuwe Meuse, 1002,5 km)
  P 10-02 Albasserdam (Noord, 981,1 km)
  P 10-03 Tiel (Waal, 914,6 km)
  P 10-04 Emmerich (Rin, 852,0 km)
  P 10-05 Wesel (Rin, 814,0 km)
  P 10-06 Rheinberg-Ossenberg*) (Rin, 806,0 km)
  P 10-07 Orsoy (Rin, 794,0 km)
  P 10-08 Walsum-Nordhafen*) (Rin, 793,0 km)
  P 10-09 Walsum-Sud*) (Rin, 791,0 km)
  P 10-10 Schwelgern*) (Rin, 790,0 km)
  P 10-11 Homberg, Sachtleben*) (Rin, 774,0 km)
  P 10-12 Duisburg-Ruhrort Hafen (Rin, 774,0 km)
  P 10-13 Krefeld (Rin, 762,0 km)
  P 10-14 Dusseldorf (Rin, 743,0 km)
  P 10-15 Neuss (Rin, 740,0 km)
  P 10-16 Sturzelberg*) (Rin, 726,0 km)
  P 10-17 Leverkusen*) (Rin, 699,0 km)
  P 10-18 Koln (Rin, 688,0 km)
  P 10-19 Wesseling-Godorf*) (Rin, 672,0 km)
  P 10-20 Bonn (Rin, 658,0 km)
  P 10-21 Andernach (Rin, 612,0 km)
  P 10-22 Neuwied (Rin, 606,0 km)
  P 10-23 Bendorf (Rin, 599,0 km)
  P 10-24 Koblenz (Rin, 596,0 km)
  P 10-25 Bingen (Rin, 572,0 km)
  P 10-26 Wiesbaden (Rin, 500,0 km)
  P 10-27 Mainz (Rin, 500,0 km)
  P 10-28 Gernsheim (Rin, 462,0 km)
  P 10-29 Worms (Rin, 444,0 km)
  P 10-30 Mannheim (Rin, 424,0 km)
  P 10-31 Ludwigshafen (Rin, 420,0 km)
  P 10-32 Speyer (Rin, 400,0 km)
  P 10-33 Germersheim (Rin, 385,0 km)
  P 10-34 Worth (Rin, 366,0 km)
  P 10-35 Karlsruhe (Rin, 360,0 km)
  P 10-36 Kehl (Rin, 297,0 km)
  P 10-37 Strasbourg (Rin, 296,0 km)
  P 10-38 Breisach (Rin, 226,0 km)
  P 10-39 Colmar-Neuf Brisach (Rin, 225,8 km)
  P 10-40 Mulhouse-Ottmarsheim (Marele canal al Alsaciei, 21,0 km)
  P 10-41 Fort Louis Stattmatten (Marele canal al Alsaciei, 322,0 km)
  P 10-42 Insula Napoleon (canal Ron-Rin, 37,6 km)
  P 10-43 Mulhouse (canal Ron-Rin, 31,0 km)
  P 10-44 Aproport (Chalon, Macon, Villenfrache-sur-Saone), (Saone, 230,0
              km, 296,0 km şi 335,0 km, respectiv)
  P 10-45 Lyon (Saone, 375,0 km)
  P 10-46 Marseille-Fos (canal Marseille-Ron, 0,0 km)
  P 10-01-01 Rhein-Lippe-Hafen*) (Wesel-Datteln-Canal, 1,0 km)
  P 10-01-02 Marl Huls-AG*) (Wesel-Datteln-Canal, 38,0 km)
  P 10-01-03 August Victoria*) (Wesel-Datteln-Canal, 39,0 km)
  P 10-01-04 Lunen (Datteln-Hamm-Canal, 11,0 km)
  P 10-01-05 Berkamen*) (Datteln-Hamm-Canal, 22,0 km)
  P 10-01-06 Hamm (Datteln-Hamm-Canal, 34,0 km)
  P 10-01-07 Schmehausen*) (Datteln-Hamm-Canal, 47,0 km)
  P 10-03-01 Essen (Rin-Herne-Canal, 16,0 km)
  P 10-03-02 Coelln-Neuessen*) (Rin-Herne-Canal, 17,0 km)
  P 10-03-03 Ruhr-Oel*) (Rin-Herne-Canal, 22,0 km)
  P 10-03-04 Gelsenkirchen (Rin-Herne Canal, 24,0 km)
  P 10-03-05 Wanne-Eikel (Rin-Herne-Canal, 32,0 km)
  P 10-05-01 Mulheim (Ruhr, 8,0 km)
  P 10-07-01 Heilbronn (Neckar, 110,0 km)
  P 10-07-02 Stuttgart (Neckar, 186,0 km)
  P 10-07-03 Plochingen (Neckar, 200,0 km)
  P 10-09-01 Huningue (Rin, 168,4 km)
  P 10-09-02 Rheinhafen beider Basel (Rin, 159,38-169,95 km)
  P 10-04-01 Sete (canal Ron-Sete, 96,0 km)
  P 10-06-01 Fos (golful Fos, partea maritima)
  P 11-01 Ijmond (Noordzeekanal, 4,7 km)
  P 11-02 Zaanstad (Zaan, 1,4 km)
  P 11-03 Amsterdam (Noordzeekanal, 20,6 km)
  P 11-04 Utrecht (Amsterdam-Rijnkanal, 35,0 km)
  P 11-01-01 Zaetam (Zaan, 2,0 km)
  P 12-01 Niejmegen (Waal, 884,6 km)
  P 12-02 Arnhem (Nederrijn, 885,8 km)
  P 12-03 Zwolle (Ijssel, 980,7 km)
  P 12-02-01 Meppel (Meppelerdiep, 10,5 km)
  P 13-01 Emslet*) (Dortmund-Ems-Kanal, 151,0 km)
  P 13-02 Munster (Dortmund-Ems-Kanal, 68,0 km)
  P 13-03 Dortmund (Dortmund-Ems-Kanal, 1,0 km)
  P 14-01 Bremerhaven (Weser, 66-68 km)
  P 14-02 Nordenham (Weser, 54-64 km)
  P 14-03 Brake (Weser, 41,0 km)
  P 14-04 Bremen (Weser, 4,0-8,0 km)
  P 15-01 Lelystad (Ijsselmeer)
  P 15-02 Lemmer (Pr. Margarietkanal, 90,5 km)
  P 15-03 Groningen (Starkenborghkanal, 7,0 km)
  P 15-04 Emden (Ems, 41,0 km)
  P 15-05 Leer (Ems, 14,0 km)
  P 15-06 Oldenburg*) (Hunte, 0,0-5,0 km)
  P 15-01-01 Leenwarden (Haringsmakanal, 23,7 km)
  P 20-01 Cuxhaven (Elba, 724,0 km) 1/
  P 20-02 Brunsbuttel (Elbenhafen, 693,0 km) 1/
  P 20-03 Butzfleet*) (Elba, 668,0 km) 1/
  P 20-04 Hamburg (Elba, 618,0-639,0 km) 1/
  P 20-05 Lauenburg (Elba, 568,0 km) 1/
  P 20-06 Tangermunde (Elba, 388,0 km) 1/
  P 20-07 Kieswerk Rogatz*) (Elba, 354,0 km) 1/
  P 20-08 Magdeburger Hafen (Elba, 330,0 şi 333,0 km) 1/
  P 20-09 Schonebeck (Elba, 315,0 km) 1/
  P 20-10 Aken (Elba, 277,0 km) 1/
  P 20-11 Torgau (Elba, 154,0 km) 1/
  P 20-12 Kieswerk Muhlberg*) (Elba, 125,0 km) 1/
  P 20-13 Riesa (Elba, 109,0 km) 1/
  P 20-14 Dresde (Elba, 57 şi 61 km) 1/
  P 20-15 Decin (Elba, 98,2 şi 94,2 km) 1/
  P 20-16 Usti nad Labem (Elba, 75,3 şi 72,5 km) 1/
  P 20-17 Melnik (Elba, 3,0 km) 1/
  P 20-18 Chvaletice (Elba, 101,5 km) 1/
  P 20-04-01 Halle-Trotha (Saale, 86,0 km)
  P 20-06-01 Praga (Vltava, 46,5 şi 55,5 km)
  P 21-01 Lubeck (Trave, 2,0-8,0 km)
  P 30-01 Swinoujscie (Marea Baltica - gura Oder-ului)
  P 30-02 Szczecin (Oder, 741,0 km)
  P 30-03 Kostrzyn (Oder, 617,0 km)
  P 30-04 Wroclaw (Oder, 255,0 km)
  P 30-05 Kozle (Oder, 96,0 km)
  P 30-01-01 Gliwice (canal Gliwicki, 41,0 km)
  P 40-01 Gdansk (Marea Baltica, gura Vistulei)
  P 40-02 Bydgoszcz (Vistula, 772,3 km şi Brda, 2,0 km)
  P 40-03 Varşovia (Vistula, 520,0 km şi canal Zeran, 2,0 km)
  P 40-04 Chernigov (Nipru, 1070,0 km)
  P 40-05 Kiev (Nipru, 856,0 km)
  P 40-06 Cherkassy (Nipru, 653,0 km)
  P 40-07 Kremenchug (Nipru, 541,0 km)
  P 40-08 Dneprodzerzhinsk (Nipru, 429,0 km)
  P 40-09 Dnepropetrovsk (Nipru, 393,0 km)
  P 40-10 Zaporozhie (Nipru, 308,0 km)
  P 40-11 Novaja Kakhovka (Nipru, 96,0 km)
  P 40-12 Kherson (Nipru, 28,0 km)
  P 40-02-01 Nikolaev (Yuzhniy Bug, 95,0 km)
  P 41-01 Klaipeda port fluvial (golful Kurshskiy)
  P 41-02 Neringa port fluvial (golful Kurshskiy)
  P 41-03 Jurbarkas (Niemen, 126,0 km)
  P 41-04 Kaunas (Niemen, 219,0 km)
  P 50-01 St. Petersburg port maritim (Neva, 1355,0 km) 2/
  P 50-02 St. Petersburg port fluvial (Neva, 1343,0 km) 2/
  P 50-03 Podporozhie (cale navigabila Volga-M. Baltica, 1003,0 km) 2/
  P 50-04 Cherepovets (cale navigabila Volga-M. Baltica, 498,0 km) 2/
  P 50-05 Yaroslavl (Volga, 478,0 km) 2/
  P 50-06 Nizhniy Novgorod (Volga, 865,0 km) 2/
  P 50-07 Kazan (Volga, 1271,0 km) 2/
  P 50-08 Ulianovsk (Volga, 1499,0 km) 2/
  P 50-09 Samara (Volga, 1704,0 km) 2/
  P 50-10 Saratov (Volga, 2133,0 km) 2/
  P 50-11 Volvograd (Volga, 2518,0 km) 2/
  P 50-12 Astrakhan (Volga, 3009,0 km) 2/
  P 50-02-01 Port Nord al Moscovei (Canal Imeni Moskvy), 0,0 km) 2/
  P 50-02-02
    -01 Tver (Volga, 237,0 km) 2/
  P 50-01-01 Perm (Kama, 2227,0 km) 2/
  P 60-01 Scheveningen (Marea Nordului)
  P 60-02 Den Helder (Marea Nordului)
  P 60-03 Brunsbuttel (Canal Kiel, 2,0-5,0 km)
  P 60-04 Rendsburg (Canal Kiel, 62,0 km)
  P 60-05 Kiel (Canal Kiel, 96,0 km)
  P 60-06 Flensburg
  P 60-07 Wismar
  P 60-08 Rostock
  P 60-09 Stralsund
  P 60-10 Greifswald
  P 60-11 Sventoji (Marea Baltica)
  P 60-12 Vyborg (golful Vyborg)
  P 60-13 Petrozavodsk (lac Onega, 967,0 km) 2/
  P 60-14 Arhangelsk port maritim (gura Severnaja Dvina)
  P 60-15 Arhangelsk port fluvial (gura Severnaja Dvina)
  P 60-02-01 Seville (Guadalquivir, 80,0 km)
  P 60-04-01 Douro (Douro, 5,0 km)
  P 60-04-02 Sardoura (Douro, 49,0 km)
  P 60-04-03 Regua-Lamego (Douro, 101,0 km)
  P 60-06-01 Bordeaux (Gironde şi Garonne, 359,0 km)
  P 60-08-01 Nantes (Loire, 645,0 km)
  P 60-10-01 Harlingen (Marea Wadden)
  P 60-12-01 Delfzijl (Marea Wadden)
  P 60-11-01 Mustola (39,0 km de la gura canalului Saimaa)
  P 60-11-02 Kaukas*) (52,0 km de la gura canalului Saimaa)
  P 60-11-03 Rapasaari*) (52,0 km de la gura canalului Saimaa)
  P 60-11-04 Joutseno*) (67,0 km de la gura canalului Saimaa)
  P 60-11-05 Vuoksi*) (85,0 km de la gura canalului Saimaa)
  P 60-11-06 Varkaus (Port Taipale, 270,0 km de la gura canalului Saimaa)
  P 60-11-07 Varkaus (Port Kosulanniemi*), 270,0 km de la gura canalului
              Saimaa)
  P 60-11-08 Varkaus (Port d'Akonniemi, 270,0 km de la gura canalului Saimaa)
  P 60-11-09 Kuopio (352,0 km de la gura canalului Saimaa)
  P 60-11-02- Puhos*) (311,0 km de la gura canalului Saimaa)
    01
  P 60-11-02- Joensuu (346,0 km de la gura canalului Saimaa)
    02
  P 61-01 Anklam (Peene, 95,0 km)
  P 70-01 Wageningen (Neder-Rin, 903,2 km)
  P 70-02 Enschede (Twentekanaal, 49,8 km)
  P 70-03 Ibbenburen (Mittelletkanal, 5,0 km)
  P 70-04 Minden (Mittelletkanal, 100,0-104,0 km)
  P 70-05 Hanovre (Mittelletkanal, 155,0-159,0 km)
  P 70-06 Mehrum*) (Mittelletkanal, 194,0 km)
  P 70-07 Braunschweig (Mittelletkanal, 220,0 km)
  P 70-08 Braunschweig/Thune*) (Mittelletkanal, 223,0 km)
  P 70-09 Haldensleben (Mittelletkanal, 301,0 km)
  P 70-10 Niegripp*) (Elbe-Havel-Kanal, 330,0 km)
  P 70-11 Brandebourg*) (curs navigabil inferior Havel, 60,0 km)
  P 70-12 Brandebourg (curs navigabil inferior Havel, 57,0 km)
  P 70-13 Deponie Deetz*) (curs navigabil inferior Havel, 40,0 km)
  P 70-14 Spandau port Sud (curs navigabil inferior Havel, 2,0 km)
  P 70-15 Elblag (golful Wisliany)
  P 70-16 Kaliningrad port maritim (Pregola, 8,0 km)
  P 70-17 Kaliningrad port fluvial (Pregola, 9,0 km)
  P 70-01-01 Gouda (Holletsche Ijssel, 1,4 km)
  P 70-03-01 Hengelo (Twentekanaal, 45,1 km)
  P 70-03-02 Almelo (Zijkanaal, 17,6 km)
  P 70-02-01 Osnabruck (Stichkanal, 13,0 km)
  P 70-04-01 Hannover-Linden (Stichkanal, 11,0 km)
  P 70-06-01 Hildesheim (Stichkanal, 15,0 km)
  P 70-08-01 Salzgitter (Stichkanal, 15,0 km)
  P 70-10-01 Terminal de mărfuri*) (bratul Spree la 0,0 km)
  P 70-10-02 Nonnendamm (Spree, 2,0 km)
  P 70-10-03 Centrala electrica Reuter*) (Spree, 3,0 km)
  P 70-10-04 Centrala electrica Charlottenburg*) (Spree, 8,0 km)
  P 70-10-05 Berlin-Port Vest (Westhafenkanal, 3,0 km)
  P 70-10-06 Berlin-Port Est (Spree, 21,0 km)
  P 70-10-07 Centrala termica Klingenberg (Spree, 25,0 km)
  P 70-12-01 Centrala Moabit*) (Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal, 9,0 km)
  P 71-01 Terminal de mărfuri Teltowkanal*) (Teltowkanal, 31,0 34,0 km)
  P 71-02 Terminal de mărfuri d'Oberschoneweide (Spree-Oder-Wasserstrabe,
              28,0-29,9 km)
  P 71-03 Eisenhuttenstadt EKO*) (Spree-Oder-Wasserstrabe, 122,0 km)
  P 71-04 Eisenhuttenstadt (Spree-Oder-Wasserstrabe, 124,0 km)
  P 71-02-01 Postdam (Postdamer Havel, 3,0 km)
  P 71-06-01 Niederlehme*) (Dahme-Wasserstrabe, 8,0 km)
  P 71-06-02 Konigs Wusterhausen (Dahme-Wasserstrabe, 8,0 km)
  P 80-01 Havre (canal Havre-Tancarville, 20,0 km)
  P 80-02 Rouen (Sena, 242,0 km)
  P 80-03 Conflans (Sena, 239,0 km)
  P 80-04 Frouard (Moselle, 346,5 km)
  P 80-05 Metz (Moselle, 297,0-294,0 km)
  P 80-06 Mondelange-Richemont (Moselle, 279,5-277,9 km)
  P 80-07 Thionville-Illange (Moselle, 271,9-270,1 km)
  P 80-08 Mertert (Moselle, 208,0 km)
  P 80-09 Trier (Moselle, 184,0 km)
  P 80-10 Bingen (Rin, 527,0 km)
  P 80-11 Wiesbaden (Rin, 500,0 km)
  P 80-12 Mayence (Rin, 500,0 km)
  P 80-13 Florsheim*) (Main, 9,0 km)
  P 80-14 Raunheim*) (Main, 14,0 km)
  P 80-15 Hattersheim*) (Main, 17,0 km)
  P 80-16 Kelsterbach*) (Main, 19,0 km)
  P 80-17 Francfort*) (Main, 22,0-29,0 km)
  P 80-18 Francfort (Main, 31,0-37,0 km)
  P 80-19 Offenback (Main, 40,0 km)
  P 80-20 Hanau (Main, 56,0-60,0 km)
  P 80-21 Grosskrotzenburg*) (Main, 62,0 km)
  P 80-22 Stockstadt (Main, 82,0 km)
  P 80-23 Aschaffenburg (Main, 83,0 km)
  P 80-24 Triefenstein*) (Main, 173,0 km)
  P 80-25 Karlstadt*) (Main, 227,0 km)
  P 80-26 Wurzburg (Main, 246,0-251,0 km)
  P 80-27 Schweinfurt (Main, 330,0 km)
  P 80-28 Bamberg (Canalul Main-Dunare-, 3,0 km)
  P 80-29 Erlangen (Canalul Main-Dunare, 46,0 km)
  P 80-30 Nurnberg (Canalul Main-Dunare, 72,0 km)
  P 80-31 Regensburg (Dunare, 2370,0-2378,0 km)
  P 80-32 Deggendorf*) (Dunare, 2281,0-2284,0 km)
  P 80-33 Linz (Dunare, 2128,2-2130,6 km)
  P 80-34 Linz-Voest*) (Dunare, 2127,2 km)
  P 80-35 Enns-Ensdorf (Dunare, 2111,8 km)
  P 80-36 Krems (Dunare, 2001,5 km)
  P 80-37 Viena (Dunare, 1916,8-1920,2 km)
  P 80-38 Bratislava (Dunare, 1867,0 km)
  P 80-39 Gyor-Gonyu (Dunare, 1807,0 km)
  P 80-40 Komarno (Dunare, 1767,1 km)
  P 80-41 Sturovo (Dunare, 1722,0 km)
  P 80-42 Budapesta (Dunare, 1640,0 km)
  P 80-43 Szazhalombatta (Dunare, 1618,8 km)
  P 80-44 Dunaujvaros (Dunare, 1579,0 km)
  P 80-45 Dunafoldvar (Dunare, 1563,0 km)
  P 80-46 Baja (Dunare, 1480,0 km)
  P 80-47 Vukovar (Dunare, 1333,1 km)
  P 80-48 Beograd (Dunare, 1170,0 km)
  P 80-49 Smeredevo (Dunare, 1116,3 km)
  P 80-50 Orşova (Dunare, 954,0 km)
  P 80-51 Turnu Severin (Dunare, 931,0 km)
  P 80-52 Prahovo (Dunare, 861,0 km)
  P 80-53 Lom (Dunare, 743,0 km)
  P 80-54 Turnu Măgurele (Dunare, 597,0 km)
  P 80-55 Svistov (Dunare, 554,0 km)
  P 80-56 Ruse (Dunare, 495,0 km)
  P 80-57 Giurgiu (Dunare, 493,0 km)
  P 80-58 Olteniţa (Dunare, 430,0 km)
  P 80-59 Călăraşi (Dunare, 370,5 km)
  P 80-60 Brăila (Dunare, 172,0-168,5 km)
  P 80-61 Galaţi (Dunare, 157,0-145,4 km)
  P 80-62 Giurgiulesti (Dunare, 133) 3/
  P 80-63 Reni (Dunare, 128,0 km)
  P 80-64 Tulcea (Dunare, 73,5-70,0 km)
  P 80-04-01 Portul Autonom Paris:
              Gennevilliers (Sena, 194,7 km)
              Bonneuil-Vigneux (Sena, 169,7 km)
              Evry (Sena, 137,8 km)
              Melun (Sena, 110,0 km)
              Limay-Porcheville (Sena, 109,0 km)
              Montereau (Sena, 67,4 km)
              Nanterre (Sena, 39,4 km)
              Bruyeres-sur-Oise (Oise, 96,9 km)
              St. Ouen-l'Aumone (Oise, 119,2 km)
              Lagny (Marne, 149,8 km)
  P 80-06-01 Dillingen (Sarre, 59,0 km)
  P 80-08-01 Osijek (Drave, 14,0 km)
  P 80-01-01 Szeged (Tisa, 170,0 km)
  P 80-14-01 Cernavodă (canal Dunare-Marea Neagra, 00,0 km)
  P 80-14-02 Medgidia (canal Dunare-Marea Neagra, 27,5 km)
  P 80-14-03 Constanta (canal Dunare-Marea Neagra, 64,0 km)
  P 80-09-01 Ismail (bratul Dunării-Chilia, 93,0 km)
  P 80-09-02 Kilia (bratul Dunării-Chilia, 47,0 km)
  P 80-09-03 Ust-Dunajsk (bratul Dunării-Chilia, 1,0 km)
  P 90-01 Taganrog (golful Taganrog)
  P 90-02 Eysk (golful Taganrog)
  P 90-03 Azov (Don, 3126,0 km) 2/
  P 90-04 Rostov (Don, 3092,0 km) 2/
  P 90-05 Ust-Donetsk (Don, 2955,0 km) 2/
  P 90-03-01 Belgorod Dnestrovskiy (gura Nistrului)
  P 90-03-02 Bender (Nistru, 228,0 km)
  P 91-01 Terminal Milan (Milan-canal du Po, 0,0 km) 4/
  P 91-02 Lodi (Milan-canal du Po, 20,0 km de Milan) 4/
  P 91-03 Pizzighettone (Milan-canal du Po, 40,0 km de Milan) 4/
  P 91-04 Cremona (Po, 55,0 km de Milan)
  P 91-05 Emilia Centrale (Po, 145,0 de Milan) 4/
  P 91-06 Ferrara (Po, 270,0 km de Milan)
  P 91-07 Porto Tolle (Po, 350,0 km de Milan)
  P 91-02-01 Garibaldi (cale navigabila de Ferrara, 80,0 km de Ferrara)
  P 92-01 Adria (cale laterala de Veneta, 10,0 km de Volta Grimana)
  P 92-02 Chioggia (cale laterala de Veneta, 30,0 km de Volta Grimana)
  P 92-03 Marghera (cale laterala de Veneta, 65,0 km de Volta Grimana)
  P 92-04 Nogaro (cale laterala de Veneta, 120,0 km de Volta Grimana)
  P 92-05 Monfalcone (cale laterala de Veneta, 175,0 km de Volta Grimana)
  P 92-01-01 Mantova (cale navigabila Mantova-Volta Grimana, 0,0 km)
  P 92-01-02 Legnago (cale navigabila Mantova-Volta Grimana, 65,0 km) 4/
  P 92-01-03 Rovigo (cale navigabila Mantova-Volta Grimana, 140,0 km) 4/
  P 92-01-04 Conca di Volta (Mantova-Volta Grimana Waterway, 170,0 km)


------------
    1/ Distanţele relative ale porturilor situate pe Elba sunt măsurate astfel: în Germania, pornind de la frontiera germano-ceha; în Republica Cehia, începând de la jonctiunea fluviilor Elba şi Vltava la Melnik.
    2/ Distanta începând din portul Nord al Moscovei.
    3/ Construcţie prevăzută.
    4/ In construcţie sau în previziune.

    ANEXA 3

    CARACTERISTICILE TEHNICE SI DE EXPLOATARE ALE CĂILOR NAVIGABILE DE IMPORTANTA INTERNAŢIONALA

    a) Caracteristici tehnice ale căilor navigabile E

    Principalele caracteristici tehnice ale căilor navigabile E vor fi conforme cu clasificarea căilor navigabile interioare europene din tabelul nr. 1.
    In vederea evaluării diferitelor cai navigabile E, se iau ca baza caracteristicile claselor IV şi VII, ţinându-se seama de următoarele principii:
    (i) clasa caii navigabile este determinata de dimensiunile orizontale ale automotoarelor, barjelor şi convoaielor împinse si, în special, prin dimensiunea principala tipizata, adică traversa sau lăţimea lor;
    (ii) doar căile navigabile care corespund cel puţin condiţiilor fundamentale ale clasei IV (dimensiuni minime ale navelor: 85 m x 9,5 m) pot fi considerate cai navigabile E. Limitarile privind pescajul (mai mic de 2,5 m) şi înălţimea libera minima sub poduri (mai mica de 5,25 m) nu pot fi admise decât pentru căile navigabile existente şi cu titlu de excepţie;
    (iii) atunci când se modernizează cai navigabile din clasa IV (precum şi cai navigabile regionale mai mici), se recomanda ca ele sa corespundă cel puţin parametrilor clasei Va;
    (iv) totodată, noile cai navigabile E ar trebui sa corespundă cel puţin condiţiilor clasei Vb. In acest sens, ar trebui garantat un pescaj minim de 2,8 m;
    (v) atunci când se modernizează cai navigabile existente şi când se construiesc noi cai, ar trebui sa se ia întotdeauna în calcul o creştere a dimensiunii navelor şi convoaielor;
    (vi) în vederea îmbunătăţirii eficacitatii transportului de containerizat, trebuie avută în vedere garantarea celei mai mari înălţimi libere sub poduri, conform notei nr. 4 din tabel*);

---------
    *) Dacă totuşi ponderea containerelor goale transportate pe fiecare nava depăşeşte 50%, ar fi bine sa se prevadă aducerea inaltimii libere minime sub poduri la o valoare superioară celei care este indicată în nota nr. 4 şi la o înălţime libera minima la poduri care sa fie mai mare decât cea care este indicată în nota nr. 4.

    (vii) căile navigabile pe care se prevede un trafic containerizat sau Ro-Ro important ar trebui sa satisfacă cel puţin condiţiile clasei Vb. S-ar putea, de asemenea, prevedea o creştere între 7 şi 10% a latimii de 11,4 a navelor care navigheaza exclusiv pe cai navigabile de clasa Va şi inferioară acesteia, pentru a tine seama de evoluţia viitoare a dimensiunilor containerelor şi pentru a facilita transportul remorcilor;
    (viii) pe căile navigabile cu nivel variabil de apa, valoarea recomandată a pescajului trebuie sa corespundă celui atins sau depăşit în medie timp de 240 zile/an (sau 60% din perioada de navigaţie). Valoarea inaltimii libere sub poduri recomandată (5,25 m, 7 m sau 9,10 m) trebuie sa fie menţinută pentru nivelul de navigaţie cel mai înalt posibil şi fezabil din punct de vedere economic;
    (ix) trebuie sa fie menţinute norme uniforme de clasa, de pescaj şi de înălţime libera sub poduri pe orice cale navigabila sau cel puţin pe porţiunile importante ale lungimii sale;
    (x) în măsura în care este posibil, parametrii căilor navigabile adiacente trebuie sa fie identici sau similari;
    (xi) cel mai mare a pescaj (4,5 m) şi cea mai mare înălţime libera minima sub poduri (9,10 m) trebuie sa fie menţinute pe toate porţiunile reţelei care sunt în mod direct racordate rutelor costiere;
    (xii) trebuie menţinută o înălţime libera minima sub poduri de 7 m pe căile navigabile care leagă porturi maritime importante de interiorul tarii şi care sunt adaptate unui transport eficient de containere şi traficului fluvio-maritim;
    (xiii) rutele costiere enumerate în anexa nr. I de mai sus vizează menţinerea continuităţii reţelei de cai navigabile E în întreaga Europa şi sunt destinate sa fie utilizate, în termenii prezentului acord, de nave de transport fluvio-maritime, ale căror dimensiuni trebuie, în măsura în care este posibil şi fezabil din punct de vedere economic, sa satisfacă prevederile automotoarelor adaptate navigaţiei pe căile navigabile interioare de clasa Va şi VIb.
    Se considera ca, pentru ca o cale navigabila sa permită desfăşurarea traficului containerizat, aceasta trebuie sa respecte următoarele cerinţe minimale:
    - navele de navigaţie interioară cu o laţime de 11,4 m şi cu lungime de aproximativ 110 m trebuie sa poată transporta containere pe minimum 3 rânduri înălţime; dacă nu este cazul, ar trebui permisă o lungime maxima de 185 m pentru convoaiele împinse, caz în care acestea vor trebui sa poată transporta containere pe 2 rânduri înălţime.


                  TABEL
privind clasificarea căile navigabile interioare de importanta internaţionala*)


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tipul | Clasele | Nave cu motor şi barje | | Convoaie împinse | Înălţimea | Simboluri grafice |
| caii | căilor |--------------------------------------|------------------|--------------------------------------| minima | pe harta |
|navigabile| naviga- | Tipul navei: Caracteristici generale | | Tipul convoiului: Caracteristici | sub poduri*2)| |
| | bile |--------------------------------------|------------------| generale | | |
| | |Denu- |Lungime|Laţime|Pescaj*6)|Tonaj | |--------------------------------------| | |
| | |mirea | maxima|maxima| | | |Lungime | Laţime |Pescaj*6)|Tonaj | | |
|----------|---------|------|-------|------|---------|------|------------------|----------|----------|---------|------|---------------|-----------------------|
| | | | L(m) | B(m) | d(m) | T(t) | | L(m) | B(m) | d(m) | T(t) | H(m) | |
|----------|---------|------|-------|------|---------|------|------------------|----------|----------|---------|------|---------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------|---------|------|-------|------|---------|------|------------------|----------|----------|---------|------|---------------|-----------------------|
| | IV |Johann| 80-85 | 9,5 | 2,50 |1.000-| | 85 | 9,5*5) | 2,50 - |1.250-| 5,25 sau | |
| DE | |Welker| | | |1.500 | ====[][] | | | 2,80 |1.450 | 7,00*4) | ========== |
| IMPOR- |---------|------|-------|------|---------|------|------------------|----------|----------|---------|------|---------------|-----------------------|
| TANTA | Va | Nave |95-110 | 11,4 |2,50-2,80|1.500-| |95-110*1) | 11,4 | 2,50- |1.600-| 5,25 sau | ========== |
| | | mari | | | |3.000 | ====[][] | | | 4,50 |3.000 | 7,00 sau | ---------- |
| | | de | | | | | | | | | | | |
| | | Rin | | | | | | | | | | | |
| INTER- |---------|------|-------|------|---------|------|------------------|----------|----------|---------|------|---------------|-----------------------|
| NATIO- | Vb | | | | | | ====[][][][] |172-185*1)| 11,4 | 2,50- |3.200-| 9,10*4) | ---------- |
| NALA | | | | | | | | | | 4,50 |6.000 | | ========== |
| | | | | | | | | | | | | | ---------- |
| |---------|------|-------|------|---------|------|------------------|----------|----------|---------|------|---------------|-----------------------|
| | VIa | | | | | | ====[][] | 95-110*1)| 22,8 | 2,50- |3.200-| 7,00 sau | ========== |
| | | | | | | | [][] | | | 4,50 |6.000 | 9,10*4) | ---------- |
| | | | | | | | | | | | | | ========== |
| |---------|------|-------|------|---------|------|------------------|----------|----------|---------|------|---------------|-----------------------|
| | VIb | *3) | 140 | 15,0 | 3,90 | | [][][][] |185-195*1)| 22,8 | 2,50- |6.400-| 7,00 sau | ---------- |
| | | | | | | | ====[][][][] | | | 4,50 |12.000| 9,10*4) | ========== |
| | | | | | | | | | | | | | ========== |
| | | | | | | | | | | | | | ---------- |
|----------|---------|------|-------|------|---------|------|------------------|----------|----------|---------|------|---------------|-----------------------|
| | VIc | | | | | | ====[][][][][][] |270-280*1)| 22,8 | 2,50- |9.600-| | ---------- |
| | | | | | | | [][][][][][] | | | 4,50 |18.000| 9,10*4) | ========== |
| | | | | | | | |195-200*1)| 33,0- | 2,50- |9.600-| | ---------- |
| | | | | | | | [][][][] | | 34,2*1) | 4,50 |18.000| | ========== |
| | | | | | | | ====[][][][] | | | | | | ---------- |
| | | | | | | | [][][][] |
|----------|---------|------|-------|------|---------|------|------------------|----------|----------|---------|------|---------------|-----------------------|
| | VII | | | | | | [][][][][][] |275-285 | 33,0- | 2,50- |14.500| 9,10*4) | ========= |
| | | | | | | | ====[][][][][][] | | 34,2*1) | 4,50 |27.000| | ========= |
| | | | | | | | *7) [][][][][][] | | | | | | ========= |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------
    *) Clasele de la I la III, având doar o importanta regionala, nu figurează în acest tabel.

    Note la tabel:

    *1. Prima cifra corespunde condiţiilor generale actuale, a doua tine cont de evoluţia viitoare si, în cazuri speciale, de condiţii actuale.
    *2. Ţinând seama de o marja de siguranţa de aproximativ 0,30 m între punctul cel mai ridicat al suprastructurii navei sau al încărcăturii sale şi un pod.
    *3. Se tine seama de evoluţia viitoare eventuala a transportului Ro-Ro containerizat şi a navigaţiei fluvio-maritime.
    *4. Înălţimea verificata pentru transportul containerelor:
    5,25 m pentru navele care transporta containere pe doua rânduri;
    7,00 pentru navele care transporta containere pe trei rânduri;
    9,10 m pentru navele care transporta containere pe patru rânduri;
    50% din containere pot fi goale; în caz contrar, trebuie recurs la balast.
    *5. Câteva cai navigabile existente pot fi considerate ca aparţinând clasei IV din cauza lungimii maxime autorizate pentru nave şi convoaie cu toate ca ele permit o laţime maxima de 11,4 m şi un pescaj maxim de 4,00 m.
    *6. Valoarea pescajului pentru o cale navigabila specială trebuie determinata în funcţie de condiţiile locale speciale.
    *7. Uneori pe anumite secţiuni ale căilor navigabile de clasa VII pot fi utilizate convoaie compuse dintr-un număr mai mare de barje. In acest caz dimensiunile orizontale pot depăşi valorile indicate în tabel.

    b) Condiţii de exploatare a căilor navigabile E

    Căile navigabile E trebuie sa satisfacă următoarele condiţii de exploatare fundamentale ca sa permită funcţionarea fiabila transportului internaţional:
    (i) navigaţia trebuie asigurata pe toată perioada de navigaţie, cu excepţia intreruperilor, menţionate mai jos;
    (ii) perioada de navigaţie poate fi mai scurta de 365 de zile decât în regiunile cu condiţii climatice severe unde este imposibila menţinerea senalului liber de gheaţa pe timpul iernii şi unde, deci, trebuie întreruptă navigaţia. In aceste cazuri, ar trebui fixate datele de deschidere şi de închidere a navigaţiei. Durata intreruperilor datorate fenomenelor naturale cum ar fi inghet, inundatii etc. ar trebui sa fie limitată la strictul necesar, folosind măsurile tehnice şi de organizare corespunzătoare;
    (iii) durata intreruperilor cauzate de întreţinerea periodică a ecluzelor şi a altor lucrări hidraulice ar trebui sa fie limitată la minimul necesar. Utilizatorii caii navigabile pe care este prevăzut sa se efectueze lucrări de întreţinere trebuie sa fie informati cu privire la datele şi durata întreruperii prevăzute. In cazul deteriorării neprevăzute a unei ecluze sau a altor lucrări hidraulice sau în alte cazuri de forta majoră, se vor face eforturi în vederea limitării la strictul necesar a duratei intreruperilor, luând toate măsurile corespunzătoare în vederea remedierii acestei situaţii;
    (iv) nu este admisă nici un fel de întrerupere datorată apelor mici. Sunt în schimb acceptabile restricţii rezonabile privind pescajul admisibil pe căile navigabile cu nivel variabil al apei. Trebuie menţinut totuşi, în orice împrejurare, un pescaj minim de 1,20 m, iar pescajul caracteristic sau recomandat ar trebui sa fie menţinut sau depăşit pe o perioada de 240 zile/an. In regiunile menţionate la alin. (ii) de mai sus, pescajul minim de 1,20 m ar trebui sa fie menţinut pe o durata de 60% din perioada de navigaţie medie;
    (v) orarele de funcţionare a ecluzelor, a podurilor mobile şi a altor lucrări de infrastructura trebuie sa fie astfel întocmite încât navigaţia sa fie asigurata 24 de ore din 24 în zilele lucrătoare, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere economic.
    Se pot admite excepţii în anumite cazuri speciale pentru motive de organizare si/sau tehnice.
    Trebuie, de asemenea, sa fie asigurate orare rezonabile de funcţionare, care sa permită navigaţia în zilele de sărbătoare şi la sfârşit de saptamana.

    c) Caracteristici tehnice şi de exploatare ale porturilor E

    Reţeaua de cai navigabile E este completată de un sistem de porturi interioare de importanta internaţionala. Fiecare port E trebuie sa îndeplinească caracteristicile tehnice şi de exploatare de mai jos:
    (i) trebuie sa fie situat pe o cale navigabila E;
    (ii) trebuie sa poată primi nave sau convoaie împinse utilizate pe aceasta cale navigabila, conform clasei acesteia;
    (iii) trebuie sa fie deservit de cai rutiere sau feroviare de mare importanta, de preferinţa care fac parte din reţeaua de drumuri internaţionale şi de linii feroviare internaţionale, stabilită prin Acordul european privind marile linii internaţionale rutiere - AGR, Acordul european privind marile linii internaţionale de cai ferate - AGC şi Acordul european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţiile conexe - AGTC;
    (iv) trebuie sa poată opera un volum anual de mărfuri de cel puţin 0,5 milioane tone;
    (v) trebuie sa ofere condiţii satisfăcătoare pentru dezvoltarea unei zone portuare industriale;
    (vi) trebuie sa permită manipularea containerelor tipizate (în afară cazului în care este vorba de un port-vrac specializat);
    (vii) trebuie sa ofere toate serviciile necesare operaţiunilor curente ale transportului internaţional;
    (viii) pentru a răspunde necesităţilor de protecţie a mediului ar trebui sa existe în porturile de importanta internaţionala instalaţii de preluare a deşeurilor de la bordul navelor.

                 -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016