Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971  ce completeaza Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD EUROPEAN din 1 mai 1971 ce completeaza Conventia asupra semnalizarii rutiere, deschisa semnarii la Viena la 8 noiembrie 1968*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 86 din 20 octombrie 1980

*) Traducere
Pãrţile contractante, pãrţi în Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968,
dornice sa stabileascã în Europa o mai mare uniformizare a regulilor privitoare la indicatoarele şi simbolurile rutiere, precum şi la marcajele rutiere,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pãrţile contractante, pãrţi în Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, vor lua mãsurile corespunzãtoare pentru ca sistemul semnalizarii rutiere şi al marcajelor rutiere aplicat pe teritoriul lor sa fie conform cu dispoziţiile anexei la prezentul acord.
ART. 2
1. Prezentul acord va fi deschis semnãrii pînã la 30 aprilie 1972 de cãtre statele ce sînt semnatare ale Convenţiei asupra semnalizarii rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, sau care au aderat la ea şi care sînt fie membre ale Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite, fie admise la comisie cu caracter consultativ conform paragrafului 8 din mandatul acestei comisii.
2. Prezentul acord este supus ratificãrii dupã ce statul va ratifica Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, sau va adera la ea. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lîngã secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. Prezentul acord rãmîne deschis aderãrii oricãrui stat prevãzut 1a paragraful 1 al prezentului articol şi care este parte în Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe lîngã secretarul general.
ART. 3
1. Orice stat va putea, atunci cînd va semna sau ratifica prezentul acord ori va adera la el, sau oricind ulterior, sa declare printr-o înştiinţare adresatã secretarului general ca acordul intra în vigoare pentru toate teritoriile sau doar pentru unul dintre ele care asigura relaţiile internaţionale. Acordul va intra în vigoare pe teritoriul sau teritoriile prevãzute în înştiinţare dupã 30 de zile de la data cînd secretarul general a primit înştiinţarea sau la data intrãrii în vigoare a acordului pentru statul ce adreseazã înştiinţarea, dacã aceasta data este posterioarã precedentei.
2. Orice stat care face o declaraţie potrivit paragrafului 1 al prezentului articol va putea, oricind ulterior, prin înştiinţare adresatã secretarului general, sa declare ca acordul va inceta sa mai fie în vigoare pe teritoriul prevãzut în înştiinţare, iar acordul va inceta sa mai fie în vigoare pe acel teritoriu dupã un an de la data primirii acestei instiintari de cãtre secretarul general.
ART. 4
1. Prezentul acord va intra în vigoare dupã 12 luni de la data depunerii celui de al zecelea instrument de ratificare sau de aderare.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul acord sau va adera la el dupã depunerea celui de al zecelea instrument de ratificare sau de aderare, acordul va intra în vigoare dupã 12 luni de la data depunerii, de cãtre acest stat, a instrumentului sau de ratificare sau de aderare.
3. Dacã data intrãrii în vigoare, conform paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol este anterioarã aceleia ce rezulta din aplicarea art. 39 din Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, acordul va intra în vigoare, potrivit paragrafului 1 al acestui articol, la aceasta din urma data.
ART. 5
La intrarea sa în vigoare, prezentul acord va abroga şi înlocui, în relaţiile dintre pãrţile contractante, dispoziţiile din Protocolul privitor la semnalizarea rutiera cuprinse în Acordul european ce completeazã Convenţia asupra circulaţiei rutiere şi Protocolul privitor la semnalizarea rutiera, semnate la Geneva la 16 septembrie 1950, Acordul referitor la semnalizarea santierelor, semnat la Geneva la 16 decembrie 1955, şi Acordul european referitor la marcajele rutiere, semnat la Geneva la 13 decembrie 1957.
ART. 6
1. Dupã o perioada de 12 luni, cu începere de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord, orice parte contractantã va putea propune unu sau mai multe amendamente la acord. Textul oricãrei propuneri de amendament, însoţit de o expunere de motive, va fi adresat secretarului general care îl va comunica tuturor pãrţilor contractante. Pãrţile contractante vor avea posibilitatea de a-i face cunoscut într-un termen de 12 luni urmãtoare datei acestei comunicãri: a) ca accepta amendamentul sau b) ca îl resping, ori c) ca doresc sa fie convocatã o conferinţa pentru a-l examina. Secretarul general va transmite textul amendamentului propus şi celorlalte state prevãzute la art. 2 al prezentului acord.
2. a) Orice propunere de amendament ce va fi comunicatã conform dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol va fi consideratã acceptatã dacã, în termenul de 12 luni sus-menţionat, cel puţin o treime din pãrţile contractante informeazã secretarul general, fie ca resping amendamentul, fie ca doresc sa se convoace o conferinţa pentru a-l examina. Secretarul general va înştiinţa toate pãrţile contractante despre orice acceptare sau respingere a amendamentului propus şi despre orice cerere de convocare a unei conferinţe. Dacã numãrul total al respingerilor şi al cererilor primite în termenul de 12 luni este mai mic de o treime din numãrul total al pãrţilor contractante, secretarul general va înştiinţa toate pãrţile contractante ca amendamentul va intra în vigoare dupã 6 luni de la expirarea termenului de 12 luni prevãzut la paragraful 1 al prezentului articol pentru toate pãrţile contractante, cu excepţia celor care, în termenul respectiv, au respins amendamentul sau au cerut convocarea unei conferinţe pentru a-l examina.
b) Orice parte contractantã care, în timpul acestui termen de 12 luni, va respinge propunerea de amendament sau de convocare a unei conferinţe pentru a-l examina, va putea, oricind dupã expirarea acestui termen, sa încunoştinţeze secretarul general ca accepta amendamentul, iar secretarul general va comunica aceasta tuturor celorlalte pãrţi contractante. Amendamentul va intra în vigoare, pentru partea contractantã care va face cunoscutã acceptarea sa, dupã 6 luni de la data la care secretarul general va primi înştiinţarea.
3. Dacã un amendament propus n-a fost acceptat conform paragrafului 2 al prezentului articol şi dacã, în termenul de 12 luni prevãzut la paragraful 1 al prezentului articol, cel puţin jumãtate din numãrul total al pãrţilor contractante informeazã pe secretarul general ca resping amendamentul propus şi dacã cel puţin o treime din numãrul total al pãrţilor contractante, dar nu mai puţin de cinci, îl informeazã ca îl accepta sau ca doresc convocarea unei conferinţe pentru a-l examina, secretarul general va convoca o conferinţa pentru a examina amendamentul propus sau orice alta propunere cu care va fi sesizat conform paragrafului 4 al acestui articol.
4. Dacã a fost convocatã o conferinţa conform dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, secretarul general va invita la aceasta toate pãrţile contractante, precum şi celelalte state prevãzute la art. 2 al prezentului acord. El va cere tuturor statelor invitate la conferinţa sa-i prezinte, cel tirziu în termen de 6 luni înainte de data deschiderii, orice propunere pe care o vor dori sa fie examinata de acea conferinţa în afarã de amendamentul propus, comunicind aceste propuneri, în termen de 3 luni înainte de data deschiderii conferintei, tuturor statelor invitate la conferinţa.
5. a) Orice amendament la prezentul acord va fi considerat ca acceptat dacã a fost adoptat cu o majoritate de doua treimi a statelor reprezentate la conferinţa, cu condiţia ca aceasta majoritate sa grupeze cel puţin doua treimi a pãrţilor contractante reprezentate la conferinţa. Secretarul general va incunostinta toate pãrţile contractante despre adoptarea amendamentului, care va intra în vigoare dupã 12 luni de la aceasta înştiinţare pentru toate pãrţile contractante, cu excepţia acelora care, înãuntrul acestui termen, vor înştiinţa secretarul general ca resping amendamentul.
b) Orice parte contractantã care va respinge un amendament în acest termen de 12 luni va putea, oricind, sa înştiinţeze pe secretarul general ca îl accepta, iar secretarul general va transmite aceasta înştiinţare tuturor celorlalte pãrţi contractante. Amendamentul va intra în vigoare pentru partea contractantã care va face cunoscutã acceptarea sa dupã 6 luni de la data la care secretarul general va primi înştiinţarea sau la sfîrşitul termenului de 12 luni, dacã data este posterioarã precedentei.
6. Dacã propunerea de amendament nu este consideratã ca acceptatã conform paragrafului 2 al prezentului articol şi dacã condiţiile prevãzute la paragraful 3 al prezentului articol pentru convocarea unei conferinţe nu sînt întrunite, propunerea de amendament va fi consideratã respinsã.
7. Independent de procedura de amendament prevãzutã la paragrafele 1-6 ale prezentului articol, anexa la prezentul acord poate fi modificatã prin înţelegere între organele competente ale pãrţilor contractante. Dacã organul competent al unei pãrţi contractante a declarat ca legislaţia sa nationala îl obliga sa conditioneze înţelegerea de o autorizare specialã în acest scop sau de aprobarea unui organ legislativ, consimţãmîntul organului competent al partii contractante la modificarea anexei nu va fi considerat ca dat decît atunci cînd acest organ va comunica secretarului general ca autorizãrile sau aprobãrile cerute au fost obţinute. Înţelegerea între organele competente va putea sa prevadã ca, într-o perioada de tranzitie, vechile dispoziţii ale anexei vor rãmîne în vigoare, total sau parţial, simultan cu cele noi. Secretarul general va fixa data intrãrii în vigoare a noilor dispoziţii.
8. Fiecare stat, în momentul cînd va semna sau va ratifica acest acord ori va adera 1a el, va înştiinţa pe secretarul general despre denumirea şi adresa organului competent sa dea acordul prevãzut la paragraful 7 al prezentului articol.
ART. 7
Orice parte contractantã va putea denunta prezentul acord prin înştiinţare scrisã adresatã secretarului general. Denunţarea îşi va produce efectul dupã un an de la data la care secretarul general va primi înştiinţarea. Orice parte contractantã care va inceta de a fi parte în Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, va inceta pe aceeaşi data sa fie parte şi la prezentul acord.
ART. 8
Acordul va inceta de a fi în vigoare dacã numãrul pãrţilor contractante este mai mic de cinci într-o perioada oarecare de 12 luni consecutive, precum şi atunci cînd va inceta de a fi în vigoare Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968.
ART. 9
1. Orice neînţelegere între doua sau mai multe pãrţi contractante referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, pe care pãrţile contractante în litigiu nu au putut-o soluţiona pe cale de negocieri sau în orice alt mod, va fi supusã arbitrajului dacã oricare dintre pãrţile contractante în litigiu o cere şi va fi trimisa unuia sau mai multor arbitri aleşi de comun acord de pãrţile în litigiu. Dacã, în termen de 3 luni de la data cererii de arbitraj, pãrţile în litigiu nu ajung la o înţelegere asupra alegerii arbitrului sau arbitrilor, oricare din aceste pãrţi va putea cere secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa desemneze un singur arbitru cãruia îi va trimite neintelegerea, pentru a decide.
2. Hotãrîrea arbitrului sau a arbitrilor desemnaţi conform paragrafului 1 al prezentului articol va fi obligatorie pentru pãrţile contractante în litigiu.
ART. 10
Nici o dispoziţie a acestui acord nu va fi interpretatã ca interzicind unei pãrţi contractante sa ia mãsurile corespunzãtoare cu dispoziţiile Cartei Naţiunilor Unite şi limitate la cerinţele situaţiei pe care o apreciazã necesarã pentru siguranta sa externa şi interna.
ART. 11
1. Orice stat va putea, în momentul cînd va semna acest acord sau va depune instrumentul de ratificare sau de aderare, sa declare ca nu se considera legat de art. 9 al acestui acord. Celelalte pãrţi contractante nu vor fi legate de art. 9 fata de oricare din pãrţile contractante care va face o asemenea declaraţie.
2. Rezervele la prezentul acord, altele decît cea prevãzutã la paragraful 1 al acestui articol, sînt permise cu condiţia sa fie formulate în scris şi, dacã sînt formulate înainte de depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare, sa fie confirmate în acel instrument.
3. Orice stat, în momentul cînd va depune instrumentul sau de ratificare a acordului sau de aderare la acesta, va înştiinţa în scris pe secretarul general în ce mãsura rezervele ce le va formula la Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968, se aplica prezentului acord. Acelea dintre rezerve ce nu vor face obiectul înştiinţãrii efectuate în momentul depunerii instrumentului de ratificare a prezentului acord sau de aderare la acesta vor fi considerate ca neaplicindu-se prezentului acord.
4. Secretarul general va comunica rezervele şi înştiinţãrile efectuate în aplicarea prezentului acord tututor statelor prevãzute la art. 2 al prezentului acord.
5. Orice stat care va face o declaraţie, o rezerva sau o înştiinţare potrivit prezentului articol va putea, oricind, sa o retragã prin înştiinţare adresatã secretarului general.
6. Orice rezerva efectuatã conform paragrafului 2 sau adusã la cunostinta conform paragrafului 3 al prezentului articol:
a) modifica, pentru partea contractantã care a efectuat sau adus la cunostinta acea rezerva, dispoziţiile acordului asupra cãrora poarta rezerva, în limitele acesteia;
b) modifica aceste dispoziţii în aceleaşi limite pentru celelalte pãrţi contractante pentru ceea ce tine de relaţiile cu partea contractantã ce a efectuat sau a adus la cunostinta rezerva. ART. 12
În afarã de declaraţiile, înştiinţãrile şi comunicãrile prevãzute la art. 6 şi 11 ale prezentului acord, secretarul general va aduce la cunostinta pãrţilor contractante şi celorlalte state prevãzute la art. 2:
a) semnãturile, ratificarile şi aderarile, conform art. 2;
b) înştiinţãrile şi declaraţiile, conform art. 3;
c) datele de intrare în vigoare a prezentului acord, conform art. 4;
d) data de intrare în vigoare a amendamentelor la prezentul acord, conform paragrafelor 2, 5 şi 7 ale art. 6;
e) denunţarea, conform art. 7;
f) încetarea prezentului acord, conform art. 8.
ART. 13
Dupã 30 aprilie 1972, originalul prezentului acord va fi depus pe lîngã secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii certificate conforme tuturor statelor prevãzute la art. 2 al prezentului acord.
Pentru care împuterniciţii, legal autorizaţi de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Încheiat la Geneva la 1 mai 1971, într-un singur exemplar în limbile engleza, franceza şi rusa, cele trei texte fiind la fel de valabile.

ANEXA 1

1. Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei anexe, termenul convenţie înseamnã Convenţia asupra semnalizarii rutiere, deschisã semnãrii la Viena la 8 noiembrie 1968.
2. Prezenta anexa nu conţine decît completãri şi modificãri aduse dispoziţiilor corespunzãtoare ale convenţiei.
3. La articolul 1 al convenţiei (Definiţii)
Alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel: localitate înseamnã un spaţiu care cuprinde imobile construite şi ale cãrui intrari şi iesiri sînt stabilite în mod special ca atare."
Alineatul 1
Vehiculele cu trei roti a cãror greutate în gol nu depãşeşte 400 kg se asimileazã motocicletelor.
Alineat suplimentar, de adãugat la sfîrşitul acestui articol
Acest alineat se va citi astfel: "Se asimileazã pietonilor persoanele care imping sau trag un carucior pentru copil, pentru bolnav sau infirm, sau orice alt vehicul de dimensiuni mici şi fãrã motor, cele care conduc cu bratul o bicicleta sau o motoreta, precum şi infirmii care se deplaseaza într-un scaun rulant miscat de ei înşişi sau care circula cu viteza redusã."
4. La articolul 3 al convenţiei (Obligaţii ale pãrţilor contractante)
Paragraful 3
Acest paragraf se va citi astfel: "Orice indicator, simbol, instalatie sau marcaj neconform sistemului stabilit prin convenţie şi prezentul acord va fi înlocuit în decurs de 10 ani cu începere de la data intrãrii în vigoare a acordului. În cursul acestei perioade şi în scopul de a obisnui pe participanţii la circulaţie cu sistemul stabilit prin convenţie şi prezentul acord, indicatoarele, simbolurile şi inscripţiile anterioare vor putea fi menţinute alãturi de cele prevãzute de convenţie şi de prezentul acord."
5. La articolul 6 al convenţiei
Paragraful 4
Dispoziţiile acestui paragraf, care sînt recomandãri în convenţie, vor fi obligatorii.
6. La articolul 7 al convenţiei
Paragraful 1
Fraza suplimentarã de adãugat la sfîrşitul paragrafului
Aceasta fraza se va citi astfel: "Mai mult, în ce priveşte indicatoarele respective, se recomanda sa nu fie folosite pe acelaşi sector de drum indicatoare iluminate sau prevãzute cu materiale sau dispozitive reflectorizante şi indicatoare care nu sînt la fel cu acestea."
7. La articolul 8 al convenţiei
Paragraful 3
Acest paragraf se va citi astfel: "În timpul perioadei tranzitorii de 10 ani arãtatã la pct. 4 al prezentei anexe, ca şi în împrejurãri deosebite, pentru a usura interpretarea indicatoarelor se poate adauga o inscripţie într-un panou dreptunghiular situat sub indicatoare sau înãuntrul unui panou dreptunghiular ce include semnalul; o atare inscripţie poate fi, de asemenea, instalata chiar pe indicator în cazul în care înţelegerea acestuia nu este stinjenitoare pentru conducãtorii care nu pot înţelege inscripţia."
8. La articolul 9 al convenţiei
Paragraful 1
Fiecare stat va alege modelul Aa ca indicator de avertizare.
9. La articolul 10 al convenţiei (Indicatoare de prioritate)
Paragraful 3
Fiecare stat va alege modelul B, 2a pentru indicatorul "Oprire".
Paragraful 6
Presemnalizarea indicatorului B, 1 se va face cu ajutorul aceluiaşi indicator completat cu un panou suplimentar al modelului 1 indicat în anexa nr. 7 a convenţiei.
Presemnalizarea indicatorului B, 2a se va face cu ajutorul indicatorului B, 1 completat cu un panou dreptunghiular ce va conţine simbolul "STOP" şi o cifra ce indica la ce distanta se afla indicatorul B, 2a.
10. La articolul 18 al convenţiei (Indicatoare de localizare)
Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel: "Indicatoarele E, 9a şi E, 9c, conforme modelelor ce figureazã în anexa nr. 9 a convenţiei, înştiinţeazã pe participanţii la circulaţie ca reglementarea generalã a circulaţiei în vigoare în localitãţi situate pe teritoriul statului se aplica începînd de la indicatoarele E, 9a pînã la indicatoarele E, 9c, în afarã de cazul cînd o alta reglementare ar fi valabilã pe unele sectoare de drumuri din localitãţi. Ele apar sub forma de inscripţii de culoare închisã pe fond alb sau de culoare deschisã şi se instaleaza la intrãrile, respectiv la ieşirile din localitãţi. Totuşi, indicatorul B, 4 va trebui totdeauna sa fie instalat, cît timp prioritatea înceteazã la traversarea localitãţii, pe drumurile cu prioritate semnalizate cu indicatorul B, 3."
Paragraful 3
Acest paragraf se va citi astfel: "Indicatoarele de localizare folosite în alte scopuri decît cele menţionate la paragraful 2 al acestui articol, astfel cum este redactat mai sus, trebuie sa fie net distincte de indicatoarele prevãzute la acest paragraf; ele trebuie sa fie sub forma de inscripţii albe sau de culoare deschisã pe fond de culoare închisã."
11. La articolul 23 al convenţiei (Indicatoare destinate sa dirijeze circulaţia vehiculelor)
Paragraf suplimentar, de adãugat imediat dupã paragraful 3 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel:
"a) Dispoziţiile paragrafelor l, 2 şi 3 ale art. 6 al convenţiei se aplica semnalelor luminoase de circulaţie, cu excepţia celor folosite la trecerile la nivel;
b) Semnalele luminoase pentru circulaţia în intersectii vor fi instalate înainte de intersectie sau în mijlocul şi deasupra acesteia; ele pot fi repetate de cealaltã parte a intersectiei;
c) În plus, se recomanda ca legislatiile naţionale sa prevadã ca semnalele luminoase de circulaţie:
i) sa fie instalate încît sa nu stînjeneascã circulaţia vehiculelor pe partea carosabilã şi, pentru cele instalate pe acostamente, sa stînjeneascã pietonii cît mai puţin posibil;
ii) sa fie vizibile cu usurinta de departe şi uşor intelese la apropierea de ele;
iii) sa fie standardizate pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante, ţinînd seama de categoriile de drumuri."
Paragraful 9
Acest paragraf se va citi astfel: "Cînd lumina verde din sistemul cu trei culori are forma uneia sau mai multor sageti verzi pe fond negru, aprinderea acesteia sau acestor sageti înseamnã ca vehiculele nu pot merge decît în direcţia sau direcţiile astfel indicate. Sagetile ce permit sa se meargã înainte vor avea virful îndreptat spre în sus."
Paragraful 10
Începutul acestui paragraf se va citi astfel: "Cînd un semnal din sistemul cu trei culori are una sau mai multe lumini verzi suplimentare sub forma uneia sau unor sageti verzi pe fond rotund negru, aprinderea..."
Paragraf suplimentar, de adãugat imediat dupã paragraful 10 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel: "Cînd lumina roşie sau lumina galbena are forma uneia sau mai multor sageti, indicaţia data de aceste lumini este limitatã la direcţia sau direcţiile arãtate de sageata sau de sageti."
Paragraf suplimentar, de adãugat imediat dupã paragraful 11 al acestui articol
Acest paragraf se va citi astfel: "În cazuri speciale, cînd nu este necesar sa se foloseascã continuu semnale luminoase, poate fi folosit un semnal compus dintr-o lumina roşie neintermitenta precedatã de o lumina galbena neintermitenta; aceasta ultima lumina poate fi precedatã de o lumina galbena intermitenta."
12. La articolul 24 al convenţiei (Semnale adresate numai pietonilor)
Paragraful 1 alineatul a) ii)
Aceasta dispoziţie nu va fi aplicatã.
Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel: "Semnalele luminoase adresate pietonilor vor fi în sistem cu doua culori avînd doua lumini, respectiv roşu şi verde. Niciodatã nu vor fi aprinse în acelaşi timp doua lumini."
Paragraful 3
Acest paragraf se va citi astfel: "Luminile vor fi dispuse vertical, lumina roşie fiind totdeauna sus, iar lumina verde totdeauna jos. Lumina roşie va avea forma unui pieton nemiscat sau a unor pietoni nemiscati, iar lumina verde, forma unui pieton în mers sau a unor pietoni în mers."
13. La articolul 31 al convenţiei (Semnalizarea santierelor)
Paragraful 2
Barierele nu vor fi vopsite în benzi alternante negre şi albe sau negre şi galbene.
14. La articolul 32 al convenţiei (Marcaj luminos sau reflectorizant)
Acest articol se va citi astfel:
"1. Se recomanda sa se semnalizeze prezenta pe partea carosabilã a bornelor sau a refugiilor cu ajutorul luminilor sau dispozitivelor reflectorizante albe sau galbene.
2. Cînd marginile partii carosabile sînt semnalizate cu ajutorul luminilor sau dispozitivelor reflectorizante, acestea vor fi:
a) ori toate albe sau galbene deschis;
b) ori albe sau galbene deschis pentru a semnaliza marginea partii carosabile opusã sensului circulaliei şi roşii sau galbene închis pentru a semnaliza marginea partii carosabile corespunzãtoare sensului circulaţiei.
3. Fiecare stat parte la prezentul acord va adopta pentru întregul teritoriu aceeaşi culoare sau acelaşi sistem de culori pentru luminile sau dispozitivele reflectorizante prevãzute la prezentul articol."
15. La articolul 33 al convenţiei
Paragraful 1, alineatul a)
Acest alineat se va citi astfel: "Dacã la o trecere la nivel este instalata o semnalizare pentru a anunta apropierea trenurilor sau iminenta închiderii barierelor ori semibarierelor, ea va fi alcãtuitã dintr-o lumina roşie intermitenta sau din doua lumini roşii intermitente alternativ, astfel cum este prevãzut la paragraful 1 b) al art. 23 al convenţiei. La trecerile la nivel fãrã bariere sau semibariere, semnalizarea va fi alcãtuitã, de preferinta, din doua lumini roşii intermitente alternativ. Totuşi:
i) Luminile roşii intermitente pot fi completate sau înlocuite de un semnal luminos din sistemul roşu - galben - verde, descris la paragraful 2 al art. 23 al convenţiei, sau de un astfel de semnal din care lipseşte lumina verde dacã alte semnale luminoase cu trei culori se afla pe drum puţin înainte de trecerea la nivel sau dacã trecerea la nivel este prevãzutã cu bariere. Luminile roşii intermitente de la trecerile la nivel cu semibariere nu vor putea fi înlocuite în felul indicat în fraza anterioarã; ele vor putea fi, totuşi, astfel completate cu condiţia ca alte semnale cu trei culori sa se gãseascã pe drum cu puţin înainte de trecerea la nivel.
ii) Pe drumurile de pãmînt unde circulaţia este foarte redusã şi pe cararile pentru pietoni, nu poate fi folosit decît un semnal sonor."
Paragraful 2
Acest paragraf se va citi astfel: "Semnalele luminoase vor fi instalate la marginea partii carosabile corespunzãtoare sensului circulaţiei; atunci cînd împrejurãrile cer, de exemplu condiţiile de vizibilitate ale indicatoarelor sau intensitatea circulaţiei, indicatoarele vor fi repetate de cealaltã parte a drumului. Totuşi, dacã condiţiile locale impun, luminile vor putea fi repetate deasupra partii carosabile sau pe un refugiu de pe partea carosabilã."
16. La articolul 35 al convenţiei
Paragraful 1
Barierele şi semibarierele trecerilor la nivel nu vor fi marcate cu benzi alternante de culori negru şi alb sau negru şi galben.
17. La anexa nr. 1 - Secţiunea B - a convenţiei
Paragraful 2 (Coborire periculoasa)
Acest paragraf se va citi astfel: "Pentru a anunta apropierea unei coboriri de mare inclinare, se va folosi indicatorul A, 2a.
Partea stinga a indicatorului A, 2a ocupa unghiul sting al panoului indicatorului, iar baza sa se întinde pe toatã lãţimea acestui panou; cifra indica inclinarea în procente."
Paragraful 3 (Urcare cu inclinare mare)
Acest paragraf se va citi astfel: "Pentru a anunta apropierea unei urcari cu inclinare mare, se va folosi simbolul A, 3a.
Partea dreapta a simbolului A, 3a ocupa unghiul drept al panoului indicatorului, iar baza sa se întinde pe toatã lãţimea acestui panou; cifra indica panta în procente."
Paragraful 11 (Trecerea pentru pietoni)
Acest paragraf se va citi astfel: "Pentru a anunta apropierea de o trecere pentru pietoni, se va folosi simbolul A, 11a. Simbolul poate fi inversat."
18. La anexa nr. 2 - Secţiunea A - a convenţiei
Paragraful 1 (Indicatorul "Cedeazã trecerea")
Indicatorul B, 1 nu va purta nici simbol, nici inscripţie.
Paragraful 2 (Indicatorul "Oprire")
Acest paragraf se va citi astfel: "Indicatorul "Oprire" este indicatorul B, 2, model B, 2a. Indicatorul B, 2, model B, 2a, este octogonal pe fond roşu cu o margine ingusta alba sau galbena deschis şi poarta simbolul "STOP" în alb sau galben deschis; înãlţimea simbolului este cel puţin egala cu o treime din înãlţimea panoului.
Înãlţimea modelului B, 2a de dimensiuni normale este de circa 0,90 m; cea a modelelor de dimensiuni reduse nu trebuie sa fie mai mica de 0,60 m.
19. La anexa nr. 2 - Secţiunea B - a convenţiei
Paragraful 2 (Simboluri), alineatul a) i)
Aceasta dispoziţie se va citi astfel: "intersectie unde prioritatea este cea stabilitã de regula generalã a prioritatii în vigoare în ţara. Se va folosi simbolul A, 21a."
Paragraful 2 (Simboluri), alineatul a) iii)
Aceasta dispoziţie se va citi astfel: "intersectie cu un drum unde trebuie cedata trecerea persoanelor care circula pe acest drum. Indicatoarele B, 1 sau B, 2a vor fi folosite conform dispoziţiilor pct. 9 al prezentei anexe.
Paragraful 2 (Simboluri), alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel: "În cazul în care circulaţia este dirijata la intersectie printr-o semnalizare luminoasa va putea fi instalat, în plus sau prin înlocuirea indicatoarelor descrise în prezenta secţiune, un indicator Aa purtind simbolul A, 16 descris la secţiunea B a anexei nr. 1 a convenţiei."
20. La anexa nr. 3 - Secţiunea A - a convenţiei
Alineat preliminar, prima fraza
Aceasta fraza se va citi astfel: "Indicatorul ce trebuie folosit este indicatorul Aa descris în secţiunea A a anexei nr. 1 a convenţiei."
Alineatul b
Acest alineat se va citi astfel: "Pentru a anunta celelalte treceri la nivel, va fi folosit simbolul A, 27a."
21. La anexa nr. 3 - Secţiunea B - a convenţiei
Modelul B, 7c al indicatorului B, 7 nu va fi folosit.
Modelele B, 7a şi B, 7b vor putea avea benzi de culoare roşie, cu condiţia ca aspectul general şi eficacitatea indicatoarelor sa nu sufere.
22. La anexa nr. 4 - Secţiunea A - a convenţiei
Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul a) (Interzicere şi restrictie de acces), i)
Modelul C, 1b al indicatorului C, 1 nu va fi folosit.
Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul a) (Interzicere şi restrictie de acces), iii)
Cele doua indicatoare suplimentare reproduse în suplimentul la prezenta anexa şi care au semnificatia urmãtoare vor putea fi folosite:
Indicatorul suplimentar nr. 1 "Acces interzis vehiculelor ce transporta peste o anumitã cantitate de produse explozive sau uşor inflamabile."
Indicatorul suplimentar nr. 2 "Acces interzis vehiculelor ce transporta peste o anumitã cantitate de produse de natura sa polueze apele."
Nota de la sfîrşitul acestei dispoziţii se va citi astfel: "Indicatoarele de la C, 3a la C, 3k, precum şi indicatoarele suplimentare nr. 1 şi nr. 2 menţionate în acest punct nu vor avea bara oblica roşie."
Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul d) (Interzicerea depãşirii)
Modelele C, 13ab, şi C, 13bb ale indicatoarelor C, 13a şi C, 13b nu vor fi folosite.
23. La anexa nr. 4 - Secţiunea B - a convenţiei
Paragraful 1 (Caracteristica generalã a indicatoarelor şi simbolurilor), alineatul b)
Acest alineat se va citi astfel: "În afarã unei dispoziţii contrare, indicatoarele vor fi de culoare albastra, iar simbolurile albe sau de culoare deschisã."
Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul a) (Direcţie obligatorie)
Indicatorul D, 1b nu va fi folosit.
Paragraful 2 (Descrierea indicatoarelor), alineatul c) (Intersectie în sens giratoriu obligatoriu).
Acest alineat se va citi astfel: "Indicatorul D, 3 "Intersectie în sens giratoriu obligatoriu" nu are alta semnificatie decît de a anunta direcţia miscarii giratorii pe care vehiculele au obligaţia sa o efectueze.
În cazul cînd circulaţia este pe stinga, direcţia sagetilor va fi inversata."
24. La anexa nr. 5 a convenţiei
Caracteristici generale ale indicatoarelor şi simbolurilor de la secţiunile A-F
Paragraf suplimentar, de introdus imediat înaintea secţiunii A a acestei anexe
Acest paragraf se va citi astfel: "Pe indicatoarele de presemnalizare sau de direcţie de pe autostrazi sau drumuri asimilate autostrazilor vor putea figura, reproduse la scara redusã, simbolurile ce figureazã pe indicatoarele E, 15 şi E, 17."
25. La anexa nr. 5 - Secţiunea A - a convenţiei
Paragraful 2 (Cazuri speciale), alineatul a)
Bara roşie a indicatoarelor E, 2a şi E, 2b va fi inconjurata de o margine alba.
26. La anexa nr. 5 - Secţiunea B - a convenţiei
Paragraful 1
Indicatorul E, 5c nu va fi folosit.
Paragraful 2
Indicatorul E, 6c nu va fi folosit.
27. La anexa nr. 5 - Secţiunea C - a convenţiei
Paragraf suplimentar, de introdus la sfîrşitul acestei secţiuni Acest paragraf se va citi astfel: "Indicatoarele E, 9a şi E, 9c avînd inscripţii de culoare închisã pe fond alb sau de culoare deschisã vor fi folosite conform dispoziţiilor pct. 10 al prezentei anexe."
28. La anexa nr. 5 - Secţiunea E - a convenţiei
Indicatorul E, 11b nu va fi folosit.
29. La anexa nr. 5 - Secţiunea F - a convenţiei
Paragraful 2 (Indicatorul "Drum cu sens unic"), alineatul b)
Sageata indicatorului E, 13b nu va putea sa aibã o inscripţie decît dacã eficacitatea indicatorului nu este diminuata.
Paragraful 3 (Indicatorul "Drum fãrã ieşire")
Bara roşie a indicatorului E, 14 va fi inconjurata de o margine alba.
Paragraful 4 (Indicatoare ce anunta intrarea sau ieşirea de pe o autostrada)
Alineat suplimentar, de introdus imediat dupã primul alineat al acestui paragraf
Acest alineat se va citi astfel: "Indicatorul E, 15 va putea fi folosit şi repetat pentru a anunta apropierea de o autostrada; fiecare indicator astfel instalat va purta în partea sa inferioarã fie, distanta dintre punctul de instalare şi începutul autostrazii, fie un panou suplimentar model 1 prevãzut în anexa nr. 7 a convenţiei."
Paragraful 5 (Indicatoare ce anunta intrarea sau ieşirea de pe un drum unde regulile de circulaţie sînt aceleaşi ca pe o autostrada)
Alineat suplimentar, de introdus imediat dupã primul alineat al acestui paragraf
Acest alineat se va citi astfel: "Indicatorul E, 17 va putea fi folosit şi repetat pentru a anunta apropierea de un drum unde regulile de circulaţie sînt aceleaşi ca pe o autostrada; fiecare semnal astfel instalat va purta în partea inferioarã fie, distanta dintre punctul de instalare şi începutul drumului unde regulile de circulaţie sînt aceleaşi ca pe o autostrada, fie un panou suplimentar model 1 arãtat în anexa nr. 7 a convenţiei."
30. La anexa nr. 5 - Secţiunea G - a convenţiei
Paragraful 2 (Descrierea simbolurilor), alineatul a)
Simbolurile F, 1b şi F, 1c nu vor fi folosite.
31. La anexa nr. 6 - Secţiunea A - a convenţiei
Descrierea indicatoarelor
Paragraful 1, alineatul b)
Aceasta dispoziţie nu va fi aplicatã.
Paragraful 2, alineatul c)
Aceasta dispoziţie nu va fi aplicatã.
Paragraful 3, alineatul e)
Dacã interzicerea se aplica doar pe o distanta scurta, posibilitatea de a instala numai un singur indicator purtind în cercul roşu distanta pe care se aplica interzicerea nu va fi folositã.
32. La anexa nr. 6 - Secţiunea B - a convenţiei
Paragraful 1 (Indicatorul "Parcare")
Panoul patrat, prevãzut la alin.1 al acestui paragraf, va purta litera "P".
Paragraful 2 (Indicator ce anunta ieşirea dintr-o zona unde stationarea are durata limitatã)
Text suplimentar, de introdus la sfîrşitul acestui paragraf
Acest text se va citi astfel: "În locul discului de stationare pot fi folosite, în gri deschis, simbolurile ce figureazã pe indicatoarele folosite pentru a indica intrãrile în zona.
Indicatorul de ieşire dintr-o zona unde stationarea este cu durata limitatã poate fi instalat pe spatele indicatorului de intrare în aceasta zona destinatã circulaţiei din sens invers."
33. La anexa nr. 7 a convenţiei (Panouri suplimentare)
Paragraf suplimentar, de introdus imediat dupã paragraful 1
Acest paragraf se va citi astfel: "Fondul panourilor suplimentare trebuie sa corespundã, de preferinta, fondului grupelor speciale de semnale cu care sînt folosite."──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016